תוכניות החלפה והחזרות מוצר

תוכניות החלפה

HP מקיימת תוכניות החלפה מרצון לרכיבים או מוצרים אשר עשויים לגרום לבעיות פונקציונליות אך אינם קשורים לסכנות בטיחותיות.

החזרות

בשיתוף פעולה עם U.S. Consumer Product Safety Commission‏‏, HP משתתפת בתוכניות החזרה מרצון כאשר נמצא כי חלק פגום עלול לגרום לסכנה בטיחותית.

החזרת בטיחות של סוללה למחשב נייד של HP‏

בשיתוף עם הוועדה האמריקנית לבטיחות מוצרי צריכה ועם רשויות נוספות המסדירות בטיחות, HP הכריזה על תוכניות החלפה והחזרה כלל-עולמיות מטעמי בטיחות עבור סוללות המשמשות במחשבים ניידים מסוימים של HP, וזאת בתאריכים דלהלן: 14 במאי 2009 (התוכנית הורחבה ביום 19 במאי 2010 וביום 26 במאי 2011), 30 באוקטובר 2008, 20 באפריל 2006 ו 14 באוקטובר 2005. לקוחות של HP אשר להם נוגעות תוכניות אלה זכאים לקבל סוללה חלופית עבור כל סוללה שהוחזרה ושהפגם בה אומת, ללא תשלום.

החזרת בטיחות של צג HP L2035 Flat Panel Monitor‏

בצגי L2035 Flat Panel Monitors מסוימים, ייתכן שתפס הארקה הותקן שלא כשורה בלוח הפלסטי הפנימי של הצג, דבר היוצר סכנה פוטנציאלית להלם חשמלי.

החזרת בטיחות לצרכן של HP Deskjet ו-Photosmart‏

במוצרים מסוימים, ייתכן שהתקע המחבר את כבל המתח למדפסת נסדק.

הורדת Adobe Acrobat® Reader®