תוכניות החלפה והחזרות מוצר

0

תוכניות החלפה

HP מקיימת תוכניות החלפה מרצון לרכיבים או מוצרים אשר עשויים לגרום לבעיות פונקציונליות אך אינם קשורים לסכנות בטיחותיות.


1

החזרות

בשיתוף פעולה עם U.S. Consumer Product Safety Commission‏‏, HP משתתפת בתוכניות החזרה מרצון כאשר נמצא כי חלק פגום עלול לגרום לסכנה בטיחותית.


10

הרחבה מינואר 2017 ואילך של תוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים של HP מטעמי בטיחות שהוכרזה ב-2016 – סוללות נוספות שהושפעו

הרחבה מינואר 2017 ואילך של תוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים של HP מטעמי בטיחות שהוכרזה ב-2016 – סוללות נוספות שהושפעו

HP מפצירה בלקוחותיה לבדוק שוב מוצרים שייתכן שהם מושפעים


בינואר 2017 הכריזה HP על הרחבת התוכנית הכלל-עולמית השוטפת להחזרה והחלפה של סוללות מטעמי בטיחות; התוכנית תקפה לסוללות מסוימות של מחשבים ניידים, והיא הוכרזה ביוני 2016. התוכנית הורחבה כך שתכלול סוגי סוללות נוספים אשר נשלחו עם אותם דגמים של מחשבים ניידים. הסוללות המושפעות סופקו במחשבים ניידים ספציפיים מסוג HP,‏ Compaq,‏ HP ProBook,‏ HP ENVY,‏ Compaq Presario ו-HP Pavilion שנמכרו ברחבי העולם ממארס 2013 עד אוקטובר 2016, ו/או נמכרו כאביזרים או כחלפים, או סופקו כסוללות רזרביות באמצעות התמיכה. סוללות אלה עלולות להתחמם יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה וכוויות ללקוחות.

חיוני שלקוחות יבדקו שוב את הסוללות שלהם, גם אם הם עשו זאת בעבר ועודכנו שהן לא הושפעו. הערה: לקוחות שכבר קיבלו סוללה חלופית אינם מושפעים מהרחבת התוכנית. על הלקוחות לחדול מיד משימוש בסוללות מושפעות. לקוחות של HP‏ המושפעים מתוכנית זו יהיו זכאים לקבל סוללה חלופית בחינם במקום כל סוללה שהאימות שהתקיים לגביה הצביע על כך שהיא סוללה מושפעת.


מידע נוסף

8

התוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים של HP מטעמי בטיחות

התוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים של HP מטעמי בטיחות

ב-14 ביוני 2016, הכריזה HP על תוכנית עולמית להחזרה ולהחלפה יזומות של סוללות מטעמי בטיחות, בשיתוף פעולה עם סוכנויות תקינה ממשלתיות שונות, אשר תקפה לסוללות של מחשבים ניידים מסוימים. הסוללות המושפעות סופקו במחשבים ניידים ספציפיים מסוג HP,‏ Compaq,‏ HP ProBook,‏ HP ENVY,‏ Compaq Presario ו-HP Pavilion, שנמכרו ברחבי העולם החל ממרץ 2013 ועד אוגוסט 2015, ו/או נמכרו כאביזרים או כחלפים, או סופקו כסוללות רזרביות באמצעות התמיכה. סוללות אלה עלולות להתחמם יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה ולכוויות ללקוחות. חברת HP מייעצת ללקוחות לחדול מיד משימוש בסוללות המושפעות מהעניין. לקוחות של HP‏ המשתתפים בתוכנית זו יהיו זכאים לקבל סוללה חלופית בחינם עבור כל סוללה שההשפעה עליה תאומת.


מידע נוסף

2

תוכנית להחזר מוצרים (HP Simplified) בטיחותי והחלפה עבור כבל מתח AC של המחשב הנייד של HP

תוכנית להחזר מוצרים (HP Simplified) בטיחותי והחלפה עבור כבל מתח AC של המחשב הנייד של HP

ב-26 באוגוסט, 2014 הכריזה HP על תוכנית עולמית להחזר מוצרים והחלפה מרצון, בשיתוף עם גופי רגולציה ממשלתיים שונים, עבור כבלי מתח AC מסוימים שמשמשים יחד עם מתאמי AC המופצים ברחבי העולם עם מחשבים ניידים ומיני-ניידים של HP ו-Compaq, וכן עם מתאמי AC המופצים יחד עם אביזרים כגון תחנות עגינה. כבלי מתח AC אלה עלולים להתחמם יתר על המידה ולגרום סיכון לשריפות וכוויות. כבלי מתח AC המושפעים מבעיה זו שווקו יחד עם מוצרים ואביזרים שנמכרו מספטמבר 2010 עד יוני 2012. לקוחות HP שתוכנית זו רלוונטית עבורם יהיו זכאים לקבל כבל מתח AC חלופי עבור כל כבל מתח AC שאושר והוחזר, ללא תשלום.


מידע נוסף

3

החזרת בטיחות של סוללה למחשב נייד של HP‏

החזרת בטיחות של סוללה למחשב נייד של HP‏

בשיתוף עם הוועדה האמריקנית לבטיחות מוצרי צריכה ועם רשויות נוספות המסדירות בטיחות, HP הכריזה על תוכניות החלפה והחזרה כלל-עולמיות מטעמי בטיחות עבור סוללות המשמשות במחשבים ניידים מסוימים של HP, וזאת בתאריכים דלהלן: 14 במאי 2009 (התוכנית הורחבה ביום 19 במאי 2010 וביום 26 במאי 2011), 30 באוקטובר 2008, 20 באפריל 2006 ו 14 באוקטובר 2005. לקוחות של HP אשר להם נוגעות תוכניות אלה זכאים לקבל סוללה חלופית עבור כל סוללה שהוחזרה ושהפגם בה אומת, ללא תשלום.


מידע נוסף

6

קישורים נוספים