הודעת זכויות לגבי פרטים אישיים

0

הפרטים האישיים שלך נאספים על ידי היולט-פקרד (ישראל) בע"מ, אשר משרדיה הראשיים נמצאים בכתובת רח' דפנה 9, רעננה 43662. הפרטים נאספים לצורכי שיווק, מכירות, תמיכה ותחזוקה של מוצרי ושירותי HP אשר סופקו לך. למטרה זו, ייתכן שפרטיך האישיים יועברו לחברות נוספות בקבוצת HP, העשויות להימצא באיחוד האירופי או מחוצה לו, וכן לגורמי תאגיד HP בארה"ב. ההעברות הללו מתבצעות תוך שימוש באמצעי אבטחה רלוונטיים, ובכפוף לדרישות Safe Harbor ולדרישות חוקיות רלוונטיות נוספות. בהתאם למוגדר בחוקים המקומיים להגנת הפרטיות תוכל להשתמש בזכותך לגישה לפרטים אלה, לתיקונם, להתנגדות לאיסופם או למחיקתם באמצעות על ידי לחיצה על הקישור שבהמשך:


טופס פרטיות בדואר אלקטרוני

5

קישורים נוספים: