הצהרת הפרטיות של HP

 •  

  עקרונות הפרטיות שלנו

   

  יש לנו תוכנית מבוססת-אחריות ואנו מחויבים לעקרונות הבאים, המבוססים על מסגרות ועקרונות בעלי הכרה בינלאומית של פרטיות והגנת נתונים:

 •  

  השתתפות בתוכניות פרטיות בינלאומיות

   

  כחברה כלל-עולמית, ייתכן שכל המידע שאתה מספק יועבר אל ישויות HP בכל רחבי העולם, או שהן יקבלו אליו גישה, בהתאם להצהרת פרטיות זו ועל בסיס תוכניות הפרטיות הבינלאומיות הבאות.


  מגן פרטיות האיחוד האירופי - ארה"ב

  HP מצייתת למסגרת מגן הפרטיות האיחוד האירופי - ארה"ב כפי שהוגדר על-ידי מחלקת המסחר האמריקנית בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי מהמדינות החברות באיחוד האירופי. HP אישרה שהיא מצייתת לעקרונות מגן הפרטיות של הודעה, בחירה, אחריות בנוגע להעברה הלאה, אבטחה, שלמות הנתונים והגבלת המטרה, גישה ומוצא, אכיפה ואחריות. אם קיימת התנגשות בין פריטי המדיניות במדיניות פרטיות זו לעקרונות מגן הפרטיות, עקרונות מגן הפרטיות יחולו. כדי לקבל מידע אודות תוכנית 'מגן הפרטיות', וכדי להציג את דף האישור שלנו, בקר בכתובת www.privacyshield.govאתר אינטרנט שאינו של HP.


  בהתאם לעקרונות מגן הפרטיות של האיחוד האירופי - ארה"ב, HP מתחייבת לפתור תלונות בנוגע לפרטיות שלך ולאיסוף או לשימוש שלנו במידע האישי שלך. אנשים פרטיים מהאיחוד האירופי שיש להם שאלות או תלונות בנוגע למדיניות פרטיות זו מתבקשים תחילה ליצור קשר עם HP בכתובת: HP PRIVACY OFFICE


  HP התחייבה בנוסף להפנות תלונות פרטיות שלא נפתרו במסגרת עקרונות מגן הפרטיות האיחוד האירופי - ארה"ב אל BBB EU PRIVACY SHIELD, ספק פתרון מחלוקות חלופי ללא מטרות רווח הממוקם בארצות הברית ומופעל על-ידי Council of Better Business Bureaus. אם אינך מקבל אישור לתלונה שלך תוך פרק זמן סביר, או אם התלונה שלך אינה מטופלת בצורה משביעת רצון, בקר בכתובת www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/אתר אינטרנט שאינו של HP לקבלת מידע נוסף ולהגשת תלונה.


  אם התלונה שלך אינה נפתרת דרך הערוצים המצוינים לעיל, בנסיבות מוגבלות ייתכן שתוכל ליזום בוררות מחייבת לפני ועדה של 'מגן פרטיות'.


  HP כפופה לסמכויות החקירה והאכיפה של הוועדה הפדרלית למסחר בארה"ב, או של כל גוף חוקתי מורשה אחר בארה"ב.

  *חברות HP הספציפיות שנמצאות בארה"ב ומשתתפות במסגרת הפרטיות האיחוד האירופי - ארה"ב כוללות את: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.‎; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.‎; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.‎; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.‎; Palm Latin America, Inc.‎; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.‎; Shoreline Investment Management Company; ואת Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLineאתר אינטרנט שאינו של HP


  כללי חברה מחייבים

  HP יצרה גם ערכת כללי חברה מחייבים (להלן "BCR"), שאושרו על-ידי רוב הרגולטורים להגנת נתונים ב-EEA ובשוויץ, החל מיוני 2011. כללי ה-BCR מבטיחים שנתונים אישיים מ-EEA יזכו להגנה מתאימה בזמן שיעובדו על-ידי כל אחת מהיישויות הכלל-עולמיות של HP. העברות של נתונים אישיים שמבצעת HP מהאיחוד האירופי מתבצעות בהתאם ל-BCR שאושרו ולסעיפים החוזיים של המודל שאושרו על-ידי רשויות הגנת הנתונים האירופאיות. ניתן למצוא מידע נוסף אודות כללי BCR שלנו כאן.


  כללי הפרטיות Apec cross-border

  ל-HP הוענק אישור הפרטיות APEC Privacy Seal של ארגון TRUSTe המציין כי הצהרת הפרטיות ונוהלי הפרטיות שלנו עברו בדיקה ונמצאו תואמים לדרישות תוכנית TRUSTe. האישור ניתן להצגה בדף האימות הזמין על-ידי לחיצה על TRUSTe seal. נוהלי הפרטיות של HP המתוארים בהצהרה זו תואמים למערכת כללי הפרטיות APEC Cross Border (להלן "CBPR"), לרבות הקפדה על שקיפות, אמינות ואפשרות בחירה ביחס לאיסוף פרטים אישיים אודותיך ושימוש בהם. אישור CBPR אינו חל על מידע שעשוי להיאסף באמצעות תוכנה הניתנת להורדה בפלטפורמות של גורם צד שלישי.

  אם יש לך שאלה או בעיה בנוגע לפרטיות ושימוש בנתונים הקשורות לאישור APEC של HP שלא סיפקנו להן פתרון משביע רצון, פנה אל TRUSTe.


  אישור הפרטיות של TRUSTeאתר אינטרנט שאינו של HP
 •  

  כיצד אנחנו משתמשים בנתונים

   

  אנו אוספים נתונים אישיים ומשתמשים בהם כדי לנהל את הקשר שלך עם HP ולהעניק לך שירות טוב יותר על-ידי התאמה אישית של החוויה והאינטראקציה שלך איתנו. להלן דוגמאות לאופן שבו אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך:


  חוויית לקוח

  מתן חוויית לקוח חלקה על-ידי שמירה על נתוני יצירת קשר ורישום מדויקים, אספקת תמיכת לקוחות מקיפה, הצעת מוצרים, שירותים ומאפיינים שעשויים לעניין אותך ומתן אפשרות להשתתפות בתחרויות וסקרים. אנו גם משתמשים בנתונים שלך כדי לספק חוויה מותאמת אישית, להתאים אישית את שירותי HP והתקשורת שאתה מקבל וליצור המלצות המבוססות על השימוש שלך בשירותי HP.


  תמיכת עסקאות

  מתן סיוע בהשלמת עסקאות והזמנות של המוצרים או השירותים שלנו, ניהול חשבונך, עיבוד תשלומים, ארגון משלוחים וקידום תיקונים והחזרות.


  תמיכת מוצרים ושיפור

  שיפור הביצועים והתפעול של המוצרים, הפתרונות, השירותים והתמיכה שלנו, לרבות תמיכה באחריות ועדכוני קושחה ותוכנה בזמן והתראות כדי להבטיח את הפעולה המתמשכת של ההתקן או השירות.


  תקשורת אדמיניסטרטיבית

  יצירת תקשורת איתך בנוגע לשירותי HP. דוגמאות לתקשורת אדמיניסטרטיבית עשויות לכלול תגובות לשאלות או לבקשות שלך, תקשורת בנוגע להשלמת שירות או אחריות, הודעות על החזרת בטיחות או עדכוני חברה ישימים הקשורים למיזוגים, רכישות או שלילות.


  אבטחה

  שמירה על השלמות והאבטחה של אתרי האינטרנט, המוצרים, המאפיינים והשירותים שלנו ומניעה וזיהוי של איומי אבטחה, הונאות או פעילות פלילית או זדונית אחרת שעלולה לסכן את המידע שלך. כאשר תקיים איתנו אינטראקציה, ננקוט גם צעדים סבירים כגון דרישת סיסמה ומזהה משתמש, לצורך אישור הזהות שלך לפני מתן גישה לנתונים האישיים שלך. אנו עשויים גם לנקוט אמצעי אבטחה נוספים, כגון CCTV, כדי להגן על המיקומים הפיזיים שלנו.


  תפעול עסקי

  ביצוע תפעול עסקי שגרתי, כולל גיוס, אימות הזהות שלך, קבלת החלטות אשראי אם אתה מגיש בקשה לאשראי, ביצוע מחקר וניתוח עסקיים, דיווח וניהול בחברה, הכשרת צוות ומטרות הבטחת איכות (שעשויות לכלול ניטור או תיעוד שיחות לתמיכת הלקוחות שלנו) ופנייה ללקוחות.


  מחקר וחידושים

  המצאת מוצרים, מאפיינים ושירותים חדשים באמצעות כלי מחקר ופיתוח ושילוב פעילויות לניתוח נתונים.

  פרסום

  מתן מבצעים מותאמים אישית (בהתאם להעדפות הפרטיות שלך) על שירותי HP ואתרי אינטרנט של שותפים נבחרים אחרים (לדוגמה, אתה עשוי לראות פרסומת למוצר באתר שותף שהצגת לאחרונה באתר HP). זה עשוי להיות כרוך בשימוש בכלי איסוף נתונים אוטומטיים. אנו גם עשויים לשתף חלק מהמידע שלך עם ספקי שירות שיווק ורשתות לשיווק דיגיטלי כדי להציג פרסומות שעשויות לעניין אותך. לקבלת מידע נוסף, קרא על האופן שבו HP משתמשת בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים.


  ציות לחוק

  ציות לחוקים, לתקנות, לצווי בית משפט, לבקשות ממשל ואכיפת חוק, כדי להפעיל את השירותים והמוצרים שלנו כהלכה וכדי להגן על עצמנו, על המשתמשים ועל הלקוחות שלנו וכדי לפתור מחלוקות עם לקוחות.


  עיין בטבלת איסוף הנתונים והשימוש עבור מדריך לעיון מהיר בנוגע לאופן שבו אנחנו משתמשים בנתונים שאנחנו אוספים.

 •  

  אילו נתונים אנחנו אוספים

   

  נתונים אישיים הם כל מידע שמזהה אותך באופן אישי או שמתוכו ניתן לזהות אותך באופן ישיר או עקיף. אנו עשויים לאסוף את הנתונים האישיים שלך דרך השימוש שלך בשירותי HP או במהלך שיחות או התכתבויות עם נציגי HP.


  הנתונים האישיים שאנחנו אוספים ממך תלויים באופי האינטראקציה שלך איתנו או בשירותי HP שאתה משתמש בהם, אבל עשויים לכלול את הנתונים הבאים:


  מידע שאתה מספק באופן ישיר

  • נתוני יצירת קשר – אנחנו עשויים לאסוף נתוני יצירת קשר אישיים ו/או עסקיים, לרבות שמך הפרטי, שם המשפחה, כתובת דואר, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי קשר דומים אחרים.
  • נתוני תשלום – אנחנו אוספים נתונים הדרושים לעיבוד תשלומים ומניעת הונאות, לרבות מספרי כרטיסי אשראי/חיוב, מספרי קוד אבטחה ומידע חיוב קשור אחר.
  • נתוני חשבון – אנחנו אוספים מידע כגון האופן שבו רכשת או נרשמת לשירותי HP, העסקה שלך, היסטוריית החיוב והתמיכה, שירותי HP שאתה משתמש בהם וכל דבר אחר הקשור לחשבון שאתה יוצר.
  • נתוני מיקום – אנחנו עשויים לאסוף נתוני מיקום גיאוגרפי כאשר תאפשר שירותים מבוססי-מיקום או כאשר תבחר לספק מידע הקשור למיקום במהלך רישום המוצר.
  • נתוני אישורי אבטחה– אנחנו אוספים מזהי משתמשים, סיסמאות, רמזים לסיסמאות ומידע אבטחה דומה אחר הנדרש לאימות וגישה לחשבונות HP.
  • נתונים דמוגרפיים – אנחנו עשויים לאסוף או לקבל מגורמי צד שלישי נתונים דמוגרפיים מסוימים, לרבות מדינה, מגדר, גיל, שפה מועדפת, רקע השכלתי ותעסוקתי כללי ונתונים כלליים של התעניינות במשרות.
  • העדפות – אנחנו אוספים מידע אודות ההעדפות ותחומי העניין שלך הקשורים למוצרים או לשירותים שלנו (שניהם, כשאתה מציין אותם או כאשר אנחנו מסיקים מסקנה לגביהם בהתבסס על הידע שלנו עליך) והאופן שבו אתה מעדיף לקבל מאיתנו תקשורת.
  • נתוני מדיה חברתית – אנחנו עשויים לספק מאפייני מדיה חברתית שיאפשרו לך לשתף מידע עם הרשתות החברתיות שלך ולקיים אינטראקציה איתנו באתרי מדיה חברתית שונים. השימוש שלך במאפיינים אלה עלול להוביל לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך, בהתאם למאפיין. אנו מעודדים אותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ואת הגדרות הפרטיות באתרי המדיה החברתית שבהם אתה משתמש כדי להבטיח שאתה מבין מהו סוג המידע שאתרים אלה עשויים לאסוף, להשתמש בו ולשתף.
  • מידע מזהה ייחודי אחר – דוגמאות למידע ייחודי אחר שאנחנו עשויים לאסוף ממך כוללים מספרים סידוריים של מוצרים, מידע שאתה מספק כשאתה מקיים אינטראקציה באופן אישי, באופן מקוון בטלפון או בדואר עם מרכזי השירות שלנו, התמיכה הטכנית או ערוצי תמיכת הלקוחות האחרים, התשובות שלך לסקרי לקוחות או תחרויות, או מידע נוסף שסיפקת לנו כדי לקדם את אספקת שירותי HP וכדי להשיב לשאלות שלך. אם אתה מגיש בקשה לאשראי מיידי, אנחנו עשויים לבקש ממך לספק נתונים אישיים נוספים כגון משכורת, מספר זהות שהונפק על-ידי הממשלה, מידע חשבון בנק/פיננסי ומידע נוסף (לדוגמה, מסוכנויות דיווח אשראי) למטרות אימות וכדי לוודא זכאות לאשראי.

  אינך נדרש לשתף את הנתונים האישיים שאנחנו מבקשים, אולם אם תבחר שלא לשתף את המידע, במקרים מסוימים לא נוכל לספק לך את שירותי HP, מאפיינים מיוחדים מסוימים או לא נוכל להגיב ביעילות לשאלות שעשויות להיות לך.


  מידע שנאסף אוטומטית על השימוש שלך בשירותי HP


  • נתוני שימוש במוצר – אנחנו אוספים נתוני שימוש במוצר, כגון עמודים שהודפסו, מצב הדפסה, חומרי הדפסה שהיו בשימוש, מותג דיו או טונר, סוג קובץ שהודפס (‎.pdf‏, ‎.jpg‏, וכדומה), היישום ששימש להדפסה (Word‏, Excel‏, Adobe Photoshop וכדומה), גודל הקובץ, חותמת זמן ושימוש ומצב של חומרים מתכלים אחרים של המדפסת. איננו סורקים או אוספים את התוכן של קובץ או מידע כלשהו שעשויים להיות מוצגים על-ידי יישום.
  • נתוני התקן – אנחנו אוספים מידע על המחשב, המדפסת ו/או התקן כגון מערכת ההפעלה, כמות הזיכרון, אזור, שפה, אזור זמן, מספר דגם, תאריך הפעלה ראשונה, גיל ההתקן, תאריך ייצור ההתקן, גרסת דפדפן, יצרן המחשב, יציאת חיבור, מצב אחריות, מזהי התקן ייחודיים, מזהי פרסום ומידע טכני נוסף המשתנה לפי המוצר.
  • נתוני יישום – אנחנו אוספים מידע הקשור ליישומי HP, כגון מיקום, שפה, גרסאות תוכנה, אפשרויות לשיתוף נתונים ופרטי עדכון.
  • נתוני ביצועים – אירועי הדפסה, מאפיינים והתראות שנמצאים בשימוש, כגון אזהרות "מפלס דיו נמוך", שימוש בכרטיסי צילום, פקס, סריקה, שרת אינטרנט משובץ ומידע טכני נוסף שמשתנה בהתאם למוצר.
  • נתוני גלישה באתר אינטרנט – אנחנו אוספים מידע על הביקורים שלך והפעילות שלך באתרי האינטרנט של HP, היישומים או אתרי האינטרנט "המופעלים על-ידי" חברה אחרת או בשמנו, לרבות התוכן (או כל פרסומת) שאתה מציג ומקיים איתו אינטראקציה, כתובת אתר האינטרנט שממנו הגעת ואופן פעולה אחר של זרם הלחיצות (כגון הדפים שאתה מציג, הקישורים שאתה לוחץ עליהם או הפריטים שהוספת לסל הקניות שלך). חלק מהמידע הזה נאסף באמצעות כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים שכוללים קובצי Cookie, אלומות אינטרנט וקישורי אינטרנט מוטבעים. לקבלת מידע נוסף, קרא על האופן שבו HP משתמשת בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים.
  • נתונים אנונימיים או צבורים – אנו עשויים לאסוף תשובות אנונימיות לסקרים או מידע אנונימי וצבור אודות אופן השימוש בשירותי HP. כחלק מהתפעול שלנו אנו עשויים גם ליישם תהליך של ביטול הזיהוי או החלפת שדות מזהים בשדות מדומים בנתונים שלך כדי להפוך את הזיהוי שלך דרך השימוש בנתונים אלה עם טכנולוגיה זמינה ללא סביר.

  מידע ממקורות צד שלישי


  אנו עשויים גם להשיג נתונים ממקורות צד שלישי שאנו מחשיבים לאמינים ושהם זמינים לציבור או זמינים על בסיס מסחרי. מידע כזה עשוי לכלול נתונים אישיים כגון שמך, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, העדפות, תחומי עניין ונתונים דמוגרפיים מסוימים. לדוגמה, ייתכן שנתונים אישיים ייאספו כאשר תקבל גישה ליישומים דרך כניסות למדיה חברתית (לדוגמה, כניסה ליישומים שלנו באמצעות Facebook או אישורי מדיה חברתית אחרים). הפרטים הבסיסיים שאנחנו מקבלים עשויים להיות תלויים בהגדרות הפרטיות של חשבון הרשת החברתית שלך. בנוסף, אם אתה רוכש את שירותי HP משותף של HP, אנו עשויים לקבל מידע מסוים אודות הרכישה שלך משותף זה. אם ישים, אנו עשויים גם לקבל מידע מסוכנויות למניעת הונאות או מסוכנויות לדיווח אשראי, בכל מה שנוגע לקביעות אשראי.


  כדי לספק שירותי HP מסוימים ברמה ארגונית, ייתכן שנתוני יצירת הקשר העסקיים שלך יסופקו ל-HP על-ידי ישות שהוקצתה לכך בעסק או בארגון שלך (כגון חבר במחלקת ה-IT שלך). במידת הצורך, אנו עשויים גם להשתמש במידע שסופק על-ידך או על-ידי המעסיק שלך, ביחד עם מידע ממקורות זמינים לציבור ומקורות מקוונים ולא מקוונים אחרים, כדי לבצע בדיקות נאותות של אנשי קשר עסקיים כחלק מהתוכנית שלנו לציות למניעת שחיתות.


  אנו מקבלים גם נתונים שאינם אישיים, כגון נתונים צבורים או נתונים דמוגרפיים/נתוני פרופיל שעברו תהליך של ביטול זיהוי, ממקורות צד שלישי כגון חברות שמתמחות במתן נתונים ארגוניים, ניתוח ותוכנה כשירות.


  כדי להבטיח את דיוק הנתונים וכדי להציע חוויית לקוח מתקדמת על-ידי מתן שירותים, תוכן, שיווק ופרסומות מותאמים אישית בצורה טובה יותר, אנו עשויים לקשר או לשלב את המידע שאנחנו אוספים מהמקורות השונים המפורטים לעיל. לדוגמה, אנו עשויים להשוות את הפרטים הגיאוגרפיים שהתקבלו ממקורות מסחריים מול כתובת ה-IP שנאספה על-ידי הכלים האוטומטיים לאיסוף נתונים שלנו כדי להסיק מהו האזור הגיאוגרפי הכללי שלך. ייתכן שמידע גם יקושר דרך מזהה ייחודי כגון Cookie או מספר חשבון.

 •  

  פרטיות של ילדים

   

  HP אינה אוספת במודע מידע מילדים כפי שמוגדרים על-ידי החוק המקומי, ואינה מכוונת את אתרי האינטרנט או היישומים לטלפונים ניידים שלה לילדים.

 •  

  כיצד אנו שומרים על הנתונים שלך מאובטחים

   

  כדי למנוע גישה לא מורשית או חשיפת מידע, וכדי להבטיח שימוש נאות במידע, אנו מיישמים נהלים פיזיים, טכניים וניהוליים מתאימים לשמירה על כל המידע הנאסף ומעובד. HP שומרת על הנתונים כפי שנדרש או מותר על-ידי החוק וכל עוד יש לנתונים מטרה עסקית חוקית.


  בעת איסוף, העברה או אחסון של מידע רגיש כגון מידע פיננסי, אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ונהלים נוספים לאבטחה כדי לסייע בהגנה על הנתונים האישיים שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשים. כשאנו משדרים מידע סודי במיוחד (כגון מספר כרטיס אשראי או סיסמה) באינטרנט, אנו מגנים עליו באמצעות הצפנה, כגון הגרסאות המתקדמות יותר של פרוטוקול Transport Layer Security‏ (TLS‏).


  כחלק מעיבוד תשלום בזמן אמת, אנו גם מנויים על שירות לניהול הונאות. שירות זה מספק לנו רמה נוספת של אבטחה המגנה מפני הונאות בכרטיסי אשראי ושומרת על הנתונים הכספיים שלך.

 •  

  כיצד אנחנו משתפים נתונים

   

  אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך רק בדרכים הבאות:


  שיתוף עם חברות HP


  אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך לישויות HP אחרות בארה"ב ובכל רחבי העולם למטרות המופיעות בהצהרת פרטיות זו. כדי לוודא שהנתונים האישיים שלך מאובטחים וכחלק מההשתתפות שלנו בכללי הפרטיות APEC Cross Border, כללי חברה מחייבים ותוכניות 'מגן פרטיות', ישויות HP מחויבות בחוזה לציית לדרישות הפרטיות שלנו. יתר על כן, הקווים המנחים שלנו בנושא פרטיות נמסרים לעובדי HP על בסיס שנתי כחלק מהכשרת החובה שלנו, 'סטנדרטים של התנהגות עסקית'.


  על-ידי קבלת גישה לאתרי האינטרנט שלנו, רישום מוצר או הרשמה לשירות, יצירת חשבות או מתן הנתונים האישיים שלך בכל דרך אחרת, אתה מסכים להעברת הנתונים האישיים שלך דרך רשת HP הכלל-עולמית של ישויות על בסיס התוכניות הבינלאומיות המצוינות לעיל.


  שיתוף עם ספקי שירות


  אנו נעזרים בספקי שירות כדי לנהל או לתמוך בהיבטים שונים של התפעול העסקי שלנו בשמנו. ספקי שירות אלה עשויים להיות ממוקמים בארה"ב או במיקום עולמי אחר, ועשויים לספק שירותים כגון עיבוד כרטיסי אשראי ושירותי ניהול הונאות, תמיכת לקוחות, מימוש הזמנות, אספקת מוצרים, התאמה אישית של תוכן, פעילויות פרסום ושיווק (לרבות פרסום דיגיטלי ומותאם אישית), שירותי IT, ספקי שירות דוא"ל, אירוח נתונים, עזרה חיה, גביית חובות וניהול או תמיכה באתרי האינטרנט של HP. ספקי השירות שלנו נדרשים על-ידי חוזה להגן על כל הנתונים האישיים שהם מקבלים מאיתנו ונאסר עליהם להשתמש בנתונים האישיים לכל מטרה שאינה ביצוע השירותים, כפי שהונחו על-ידי HP. אנו נוקטים גם צעדים כדי לספק הגנה מתאימה לכל העברה של הנתונים האישיים שלך בהתאם לחוק החל.


  עסקאות חברה


  עשויות להתקיים נסיבות שבמסגרתן, בין אם מטעמים אסטרטגיים או עסקיים, HP תחליט למכור, לקנות, למזג או להכניס שינויים ארגוניים בעסק בכל דרך אחרת. בעסקאות מסוג זה, ייתכן שנחשוף או נעביר את הנתונים האישיים שלך לרוכשים אפשריים או ממשיים או שנקבל נתונים אישיים ממוכרים. אנו נוהגים למצוא הגנה הולמת לנתונים האישיים שלך בעסקאות מסוג זה.


  ציות לחוק


  אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך כשאנו סבורים, בתום לב, שאנו מחויבים: (א) להגיב לבקשות מידע מוסמכות כראוי של הרשויות לאכיפת החוק, רגולטורים, בתי משפט וסמכויות ציבוריות אחרות, כולל כדי לעמוד בדרישות של ביטחון לאומי או דרישות אחרות של אכיפת חוק; (ב) לעמוד בדרישות של כל חוק, תקנה, הזמנה לדין או צו בית משפט; (ג) לחקור איומי אבטחה, הונאה או פעילות פלילית או זדונית אחרת ולסייע במניעתם; (ד) לאכוף/להגן על הזכויות והנכסים של HP או של חברות הבת שלה; או (ה) להגן על הזכויות או על הבטיחות האישית של HP, העובדים שלנו וגורמי צד שלישי שנמצאים בתחומה של HP או משתמשים במתקניה כאשר הם מורשים ובהתאם לדרישות החוק החל.


  שיתוף עם גורמי צד שלישי אחרים


  אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך עם: (א) סוכנויות לבדיקת זכאות לאשראי ומניעת הונאות; (ב) סוכנויות לגביית חובות (עבור חובות יוצאים מן הכלל שיש כלפינו); (ג) ספקי ביטוח, אם רכשת פוליסת ביטוח דרכנו (לדוגמה, חבילות Care Pack); או (ד) גורמי צד שלישי אחרים, כגון שותפי הערוצים שלנו, עם הודעה והסכמה מתאימות. אם תבחר לספק נתונים אישיים לחברות האחרות, נתונים אישיים אלה ינוהלו בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלה, אשר עשויה להיות שונה ממדיניות הפרטיות ומנהלי הפרטיות של HP‏.


  עיין בטבלת איסוף הנתונים והשימוש עבור פירוט נוסף בנוגע לאופן שבו אנו משתפים את הנתונים שלך.

 •  

  בחירת העדפות הפרטיות שלך

   

  באפשרותך להירשם לקבלת תקשורת מאיתנו בנוגע לשירותי HP ספציפיים. באפשרותך גם לבחור לקבל תקשורת כללית של HP ולבחור את אופן שליחת התקשורת - לדוגמה, דרך הדואר, דואר אלקטרוני, טלפון, פקס, התקן נייד או באופן מקוון.

  באפשרותך להגדיר או לשנות את הבחירות שלך לגבי קבלת מנוי או תקשורת כללית בנקודת איסוף הנתונים או באמצעות שיטות אחרות, המפורטות בסעיפים הבאים. אפשרויות אלה אינן חלות על תקשורת שמטרתה העיקרית היא לנהל את תהליך השלמת ההזמנה, הסכמים, תמיכה, אזהרות בטיחות בנוגע למוצר, עדכונים למנהלי התקן, או הודעות ניהוליות והודעות על עסקאות, מאחר שהתכלית של הודעות אלה אינה פרסומית מטבעה.


  תקשורת למנויים


  תקשורת למנויים כוללת עלוני חדשות בדוא"ל, עדכוני תוכנות וכדומה שייתכן שביקשת במפורש או שהסכמת לקבל. לאחר שתאשר קבלת תקשורת מסוג זה, באפשרותך לבטל את ההרשמה אליה באמצעות אחת מהשיטות הבאות:


  • בחר בקישור "לא מעוניין" או "בטל מנוי" בדואר אלקטרוני, או פעל בהתאם להוראות המופיעות בכל הודעה למנוי שנשלחת אליך בדוא"ל.
  • לביטול ההרשמה להודעות שנשלחות לטלפונים ניידים, ענה להודעה עם המילים "STOP" (הפסק) או "END" (סיום).
  • חזור לאתרי האינטרנט שבהם רשמת לראשונה את ההעדפות שלך ועקוב אחר ההוראות לביטול המנוי. באפשרותך לקבל גישה למנויי HP רבים דרך אתר האינטרנט לבחירת מנוי.
  • צור קשר עם מנהל הגנת הנתונים שלנו דרך HP Privacy Office. הקפד לכלול את שמך, פרטים ליצירת קשר, ופרטים רלוונטיים לגבי המנויים הספציפיים או השיווק של HP שאותם ברצונך לבטל.


  תקשורת כללית‏


  התקשורת הכללית שלנו מספקת מידע על מוצרים, שירותים ו/או תמיכה. היא עשויה לכלול מידע על מוצר או שירותים חדשים, הצעות מיוחדות, תוכן מותאם אישית, פרסום או הזמנות ייעודיים להשתתפות במחקר שווקים או סקירות תאימות.


  לעתים קרובות תוכל להשתמש ב-HP Passport כדי לציין אם ברצונך לקבל תקשורת כללית מ-HP. HP Passport הוא שירות כניסה יחידה, המאפשר לך להירשם לאתרי אינטרנט תומכי HP Passport באמצעות מזהה משתמש אחד וסיסמה אחת לפי בחירתך. HP Passport עושה שימוש בקובצי Cookie כדי לאחסן את הנתונים האישיים הבסיסיים שלך, כך שלא תצטרך להזינם מחדש כשתחזור ותבקר באתרי HP הרבים בעתיד. HP Passport גם מאפשר לך להגדיר את העדפות הפרטיות שלך שיחולו בכל אתרי האינטרנט של HP, הדואר האלקטרוני, באינטרנט ובכל אמצעי התקשורת האחרים שמשתמשים ב-HP Passport.


  אם אינך יכול להשתמש ב-HP Passport, באפשרותך לבטל את ההרשמה לקבלת תקשורת כללית זו באמצעות אחת מהשיטות הבאות:


  • בחר בקישור "לא מעוניין" או "בטל מנוי" בדואר אלקטרוני, או פעל בהתאם להוראות המופיעות בכל הודעה שנשלחת אליך בדוא"ל.
  • לביטול ההרשמה להודעות שנשלחות לטלפונים ניידים, ענה להודעה עם המילים "STOP" (הפסק) או "END" (סיום).
  • פנה בכתב אל HP Privacy Office. הקפד לכלול את שמך, פרטים ליצירת קשר ומידע רלוונטי בנוגע להעדפות הפרטיות הספציפיות שלך.

  מודעות ומבצעים של HP באתרי אינטרנט של צד שלישי


  HP חותמת על הסכמים עם ספקי שירות להצבת מודעות באתרי אינטרנט הנמצאים בבעלות של צד שלישי. לעתים זה יתקיים על-ידי שיתוף נתונים אישיים מסוימים כמתואר בסעיף בקובצי Cookie של פרסום וקובצי Cookie של מדיה חברתית של צד שלישי.


  בנוסף, אנו משתמשים וייתכן שנאפשר לרשתות פרסום ולגורמי צד שלישי אחרים להשתמש בקובצי Cookie ובכלים אוטומטיים אחרים לאיסוף נתונים כדי לקבוע כיצד אתה מקיים אינטראקציה עם אתרי האינטרנט שלנו, תקשורת ושירותים ואתרי אינטרנט נבחרים של שותפים וכדי לזהות את תחומי העניין שלך, ליצור פילוחי פרופילים ותחומי עניין כדי לספק פרסום רלוונטי ושימושי עבורך. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד HP משתמשת בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים.

 •  

  האופן שבו אנו משתמשים בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים

   

  אנו משתמשים ומאפשרים לחברות מסוימות אחרות להשתמש בקובצי Cookie, אלומות אינטרנט וטכנולוגיות דומות אחרות (ביחד, "כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים") בשירותי HP שלנו. אנו עושים זאת כדי להבין את השימוש שלך בשירותי HP שלנו; לשפר את חוויית המשתמש שלך ולאפשר מאפיינים ותוכן מותאמים אישית; למטב את הפרסומות והשיווק שלנו; וכדי לאפשר לחברות פרסום של צד שלישי לסייע לנו בהצגת פרסומות הספציפיות לתחומי העניין שלך ברחבי האינטרנט. לחץ כאן כדי לראות את האפשרויות שלך בנוגע לכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים.


  באפשרותך למצוא מידע נוסף אודות כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים בכתובת: www.allaboutcookies.org.


  השימוש שלנו בקובצי Cookie


  קובצי Cookie הם קובצי טקסט המכילים כמויות מידע קטנות שמתבצעת הורדה שלהם להתקן שלך, או באופן טכני יותר, לדפדפן שאתה משתמש בו בהתקן זה, כשאתה מבקר באתר. הישות שמציבה קובצי Cookie בדפדפן שלך יכולה לקרוא את המידע ב-Cookie שמוגדר. קובצי Cookie מסווגים בדרך כלל כ"קובצי Cookie של הפעלה" שאינם נשארים בהתקן לאחר סגירת הדפדפן, או "קובצי Cookie מתמידים" שנשארים בדרך כלל בהתקן עד שתמחק אותם או עד שתוקפם יפוג.


  קובצי Cookie שונים משמשים לביצוע פונקציות שונות שנסביר להלן:

  • אנו משתמשים בקובצי Cookie חיוניים: קובצי Cookie מסוימים חיוניים כדי לאפשר לך לעבור באתרי האינטרנט שלנו ולהשתמש במאפיינים שלהם, כגון קבלת גישה לאזורים מאובטחים באתר האינטרנט. ללא קובצי Cookie אלה, לא נוכל לאפשר תוכן מתאים המבוסס על סוג ההתקן שאתה משתמש בו.
  • אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לזכור את הבחירות שלך: קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לזכור בחירות שאתה מבצע באתרי האינטרנט שלנו (כגון השפה המועדפת או האזור שאתה נמצא בו) ולספק מאפיינים משופרים ומותאמים אישית יותר. ניתן להשתמש בקובצי Cookie אלה גם כדי לזכור שינויים שביצעת בגודל הטקסט, הגופנים וחלקים נוספים של דפי האינטרנט שבאפשרותך להתאים אישית. הם עשויים גם לשמש כדי לספק שירותים שביקשת, כגון צפייה בווידאו או הוספת הערות בבלוג. המידע שקובצי Cookie אלה אוספים עשוי לעבור תהליך של הפיכה לאנונימי והם לא יוכלו לעקוב אחר פעילות הגלישה שלך באתרי אינטרנט אחרים.
  • אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להתאים אישית את החוויה שלך: אנו גם משתמשים בקובצי Cookie כדי לשנות את האופן שאתרי האינטרנט שלנו מתנהגים או נראים כדי להתאים אישית את החוויה שלך לפי מידע שאנו מסיקים מההתנהגות שלך באתרי האינטרנט שלנו או לפי מידע שכבר ידוע לנו עליך, לדוגמה, משום שאתה לקוח רשום. קובצי Cookie אלה עשויים לשמש כדי להתאים אישית את השירותים שאתה מקבל מאיתנו או את התוכן, המראה והתחושה שמסופקים לך בהפעלות עוקבות באתרי האינטרנט שלנו. לדוגמה, אם אתה מתאים אישית דפי אינטרנט, או נרשם למוצרים או שירותים, Cookie עוזר לשרת דף האינטרנט שלנו לשחזר את המידע הספציפי שלך. בביקור הבא שלך באתרי האינטרנט שלנו, יוכל להתבצע אחזור של המידע שסיפקת בעבר כך שתוכל להשתמש בקלות במאפייני אתר האינטרנט שבחרת קודם לכן. אם אתה משתמש ביותר מהתקן או מחשב אחד על בסיס קבוע, ייתכן שנקשר קובצי Cookie כך שעדיין תקבל חוויה מקוונת מותאמת אישית. אנו יכולים גם להתאים אישית את המידע שאתה רואה בהתבסס על מה שכבר ידוע לנו עליך, כך שתקדיש פחות זמן לחיפושים. על-ידי שימוש בקובצי Cookie, כל מבקר באתר שלנו יכול לקבל חוויית אינטרנט מותאמת אישית לו.
  • אנו משתמשים בקובצי Cookie למטרות ביצועים וניתוח: אנו משתמשים בקובצי ה-Cookie שלנו ו/או בקובצי Cookie של צד שלישי ומזהים אחרים (כגון אלומות אינטרנט) כדי לראות כיצד אתה משתמש באתרי האינטרנט ובשירותים שלנו על מנת לשפר את הביצועים שלהם ולפתח אותם בהתאם להעדפות של הלקוחות והמבקרים שלנו. לדוגמה, קובצי Cookie ואלומות אינטרנט עשויים לשמש לצורך: בדיקת עיצובים שונים והקפדה על כך שאנו שומרים על מראה ותחושה עקביים בכל אתרי האינטרנט שלנו; מעקב ומתן ניתוח מגמות לגבי האופן שבו משתמשים מקיימים אינטראקציה עם אתרי האינטרנט והתקשורת שלנו; מעקב אחר שגיאות ומדידת היעילות של המבצעים שלנו. אנו משתמשים ב-Google Analytics, המופעל על-ידי Google Inc.‎, לדוגמה, כדי לעקוב אחר שימוש באתר אינטרנט ופעילות.
   הנתונים שנאספו יצטברו בדרך כלל כדי לספק מגמות ודפוסי שימוש עבור ניתוח עסקי, שיפור אתר/פלטפורמה ומדדי ביצועים. ייתכן שקובצי ה-Cookie שלנו או הניתוח המתקבל מהם ישותפו גם עם השותפים העסקיים שלנו. סוג המידע שאנו אוספים כולל את מספר המבקרים באתרי האינטרנט שלנו, מספר הלקוחות שנכנסים, המועד שבו ביקרו, משך הזמן והאזורים באתרי האינטרנט ובשירותים שלנו, אבל אינו משמש בדרך כלל כדי לזהות אותך באופן אישי. אנו עשויים גם לקבל מידע דומה על מבקרים באתרי האינטרנט של השותפים שלנו.
  • אנו משתמשים בקובצי Cookie למטרות פרסום ייעודי: אנו גם מאפשרים לספקי נתונים להשתמש בקובצי Cookie או בכלים אוטומטיים אחרים לאיסוף נתונים בשירותי HP כדי לעזור לנו לספק את התוכן והפרסומות שלנו, וכדי למדוד את יעילות מסעות הפרסום שלנו. קובצי Cookie אלה עשויים לשקף נתונים דמוגרפיים שעברו תהליך של ביטול זיהוי או נתונים אחרים המקושרים לנתונים ששלחת אלינו מרצונך (לדוגמה, כתובת הדוא"ל שלך) שאנו עשויים לשתף עם ספקי נתונים אך ורק בצורה מקוטעת שאינה ניתנת לקריאה על-ידי אדם. אם אתה משתמש רשום, המידע שנאסף מאתרי האינטרנט שלנו אינו אנונימי ואנו עשויים להשתמש במידע זה ביחד עם מידע נוסף שידוע לנו או שאנו מסיקים עליך, כולל ההעדפות שלך, כדי להתאים אישית תוכן, שירותים, פרסומות והצעות עבורך. באפשרותך לבטל את הרישום לקבלת פרסום המבוסס על תחומי עניין באתר האינטרנט שלנו על-ידי חסימת קובצי Cookie אלה, כמתואר בהאפשרויות שלך בנוגע לכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים. קרא גם אודות האופן שבו קובצי Cookie של פרסום משמשים גורמי צד שלישי.

  קובצי Cookie של פרסום וקובצי Cookie של מדיה חברתית של צד שלישי

  אנו מאפשרים למפרסמים ולגורמי צד שלישי אחרים (כגון שותפים קמעונאיים נבחרים) להציב קובצי Cookie באתרי האינטרנט שלנו כדי לאפשר להם להציג לך פרסומות הן באתרי האינטרנט של HP והן מחוצה להם, שהן רלוונטיות יותר ושימושיות יותר לך. אנו עשויים להשתמש בתגיות שיווק מחדש (לדוגמה, Google ו-Bluekai) כדי לאפשר לשותפים הקמעונאיים שלנו לפרסם מוצרים שעיינת בהם באתר שלנו. עם זאת, איננו משתפים מידע כלשהו עם מפרסמים וגורמי צד שלישי אלה אשר יזהה אותך ישירות. מפרסמים וגורמי צד שלישי אחרים אלה (כולל רשתות פרסום, חברות לסיוע בהצבת פרסומות וספקי שירות אחרים שאנו עשויים להשתמש בהם) עשויים להניח שמשתמשים שמקיימים אינטראקציה איתם או לוחצים על פרסומת או תוכן מותאמים אישית מהווים חלק מקבוצה שהפרסומת או התוכן מיועדים אליה.


  תוכל לקבל מידע נוסף אודות חלק משותפי הפרסום המבוסס על תחומי עניין שלנו על-ידי ביקור באתרי אינטרנט אלה:


  שים לב שהרשימה לעיל אינה רשימה ממצה וייתכן שתעודכן מעת לעת על-ידינו.


  שיתוף מידע אחר עם מפרסמים


  אנו עשויים גם להעביר מידע עליך לספקי טכנולוגיית פרסום כך שיוכלו לזהות את ההתקנים שלך ולספק לך תוכן ופרסומות המבוססים על תחומי עניין. המידע עשוי לכלול את שמך, כתובת הדואר, כתובת הדוא"ל, מזהה התקן או מזהה אחר בצורה מוצפנת. הספקים עשויים לעבד את המידע בצורה מקוטעת או בצורה שעברה תהליך של ביטול זיהוי. ספקים אלה עשויים לאסוף ממך מידע נוסף, כגון כתובת ה-IP שלך ומידע אודות הדפדפן או מערכת ההפעלה שלך; עשויים לשלב מידע אודותיך עם מידע מחברות אחרות בקואופרטיבים לשיתוף נתונים שבהם אנחנו משתתפים; ועשויים להציב או לזהות את ה-Cookie הייחודי שלהם בדפדפן שלך. קובצי Cookie אלה עשויים לכלול נתונים דמוגרפיים או נתונים אחרים באופן שעבר תהליך של ביטול זיהוי.


  קובצי Cookie עשויים גם לשמש כשאתה משתף מידע באמצעות לחצן שיתוף של מדיה חברתית באתרי האינטרנט. הרשת החברתית תתעד שעשית זאת. ייתכן שמידע זה יקושר אל פעילויות ייעוד/פרסום. סוגי קובצי ה-Cookie המשמשים גורמי צד שלישי והאופן שבו הם משתמשים במידע שנוצר על-ידם יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של חברות אלה. לקבלת מידע על אופן ביטול ההצטרפות לפרסום ייעודי, עיין באתרי האינטרנט לעיל לקבלת פרטים נוספים או עבור אל האפשרויות שלך בנוגע לאיסוף נתונים אוטומטי ומעקב מקוון.

  3

  כלים אחרים אוטומטיים לאיסוף נתונים


  אלומות אינטרנט
  אנו עשויים להשתמש ולהתיר לגורמי צד שלישי נבחרים להשתמש באלומות אינטרנט (בדרך כלל בשילוב עם קובצי Cookie) כדי לחבר מידע על השימוש שלך באתר האינטרנט והאינטראקציה שלך עם דואר אלקטרוני או תקשורת אחרת, כדי למדוד ביצועים וכדי לספק תוכן ופרסומות רלוונטיים יותר עבורך. אלומת אינטרנט (נקראת גם web bug או קובצי GIF שקופים) היא בדרך כלל תמונה גרפית שקופה (לרוב בגודל פיקסל על פיקסל) שניתן להטביע בתוכן מקוון, סרטוני וידאו והודעות דוא"ל, והיא יכולה לאפשר לשרת לקרוא סוגי מידע מסוימים מההתקן שלך, לדעת מתי הצגת תוכן מסוים או הודעת דוא"ל מסוימת, לקבוע את התאריך והשעה שבהם הצגת את האלומה ואת כתובת ה-IP של ההתקן שלך. לדוגמה, אנו עשויים לכלול אלומות אינטרנט בהודעות הדוא"ל הפרסומיות או בידיעונים שלנו כדי לקבוע אם ההודעות שלנו נפתחו או אם הייתה פעולה שהתבססה עליהן, ואם כלי הדיוור שלנו פועלים כשורה.


  קישורי אינטרנט מוטבעים
  הודעות בדואר אלקטרוני מ-HP‏, מקשי אינטרנט במקלדת המוגדרים מראש על-ידי HP‏ וסמלים פרסומיים המותקנים מראש בשולחן העבודה של המחשב שברשותך משתמשים לעתים קרובות בקישורים שמטרתם להוביל אותך לאזור רלבנטי באינטרנט, לאחר ניתוב מחדש באמצעות השרתים של HP‏. המערכת לניתוב מחדש מאפשרת ל-HP לשנות את כתובת היעד של קישורים אלה, במידת הצורך, ולקבוע את יעילותן של היוזמות השיווקיות שלנו. בהודעות דואר אלקטרוני, קישורי אינטרנט מסוג זה עשויים גם לאפשר ל-HP לבדוק האם לחצת על הקישור בהודעת דוא"ל, ומידע זה אודות האינטראקציה עשוי להיות מקושר לזהות האישית שלך.

 •  

  האפשרויות שלך בנוגע לאיסוף נתונים אוטומטי ומעקב מקוון

   

  כאשר ישים, אנו דורשים את הסכמתך להשתמש בקובצי Cookie וכלים אוטומטיים אחרים לאיסוף נתונים שמאחסנים או מקבלים גישה למידע בהתקן שלך.


  קובצי Cookie


  אם אינך רוצה לאפשר שימוש בקובצי Cookie, או רוצה לאפשר שימוש בקובצי Cookie מסוימים בלבד, עיין בהגדרות הדפדפן שלך. באפשרותך גם להשתמש בהגדרות הדפדפן שלך כדי לבטל את הסכמתך לשימוש בקובצי Cookie בכל עת ולמחוק קובצי Cookie שכבר הוגדרו. תפריט העזרה של הדפדפן שלך או אתר האינטרנט www.allaboutcookies.org מכילים מידע מקיף על העיבוד של הפסקת השימוש בדפדפנים שונים.

  שים לב שעל-ידי השבתת קטגוריות מסוימות של קובצי Cookie, ייתכן שתימנע ממך הגישה למאפיינים מסוימים באתרים שלנו או שתוכן או פונקציונליות מסוימים לא יהיו זמינים.


  כדי לבטל מעקב על-ידי Google Analytics באתרי האינטרנט שלנו, בקר בכתובת http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  אם אתה נמצא באיחוד האירופי וברצונך לבטל קובצי Cookie של צד שלישי הקשורים לפרסום המבוסס על תחומי עניין, עבור אל www.youronlinechoices.eu.


  בארה"ב ובקנדה, אנו מצייתים לתקני התעשייה של Digital Advertising Alliance ביחס לפרסום מבוסס תחומי עניין. כדי לקבל מידע נוסף אודות אפשרויות הפרסום שלך, אם אתה נמצא בארה"ב, לחץ כאן או בקנדה, לחץ כאן. בארה"ב, Network Advertising Initiative מציע גם אמצעי לבטל מספר קובצי Cookie של פרסום. בקר באתר www.networkadvertising.org כדי לקבל מידע נוסף. שים לב שביטול, אין פירושו שלא תמשיך לקבל פרסום מקוון. המשמעות היא שהחברה או החברות שבחרת לבטל את הרישום אליהן לא יספקו עוד פרסומות המותאמות אישית להעדפות האינטרנט ולדפוסי השימוש שלך.


  דפדפני אינטרנט חדשים יותר מסוימים משלבים מאפייני "אל תעקוב". לעת עתה, לא קיים תקן תעשייה לטיפול בבקשות "אל תעקוב", ולפיכך לעת עתה, ייתכן שאתרי האינטרנט שלנו לא יגיבו לבקשות "אל תעקוב" או לכותרות מדפדפנים אלה.

  אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש שלנו בקובצי Cookie, תוכל ליצור איתנו קשר אל HP Privacy Office.


  אלומות אינטרנט (Web beacons‏)


  משום שאלומות אינטרנט זהות לכל בקשת תוכן אחרת הנכללת במרשם עבור דף אינטרנט, לא תוכל לבטל אותן או לסרב להשתמש בהן. עם זאת, ייתכן שתוכל להשבית את אלומות האינטרנט בהודעות דואר אלקטרוני בכך שתימנע מהורדת התמונות הכלולות בהודעות שאתה מקבל (מאפיין זה משתנה בהתאם לתוכנת הדואר האלקטרוני שבה אתה משתמש במחשבך). עם זאת, פעולה זו לא תמיד תשבית אלומת אינטרנט או כלים אוטומטיים אחרים לאיסוף נתונים בדואר אלקטרוני עקב יכולות ספציפיות של תוכנת הדואר האלקטרוני. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, עיין במידע המסופק על-ידי תוכנת הדואר האלקטרוני או ספק השירות שלך. ייתכן שאלומות אינטרנט גם יעובדו באופן לא יעיל בנסיבות מסוימות בשל ביטול קובצי Cookie או שינוי הגדרות ה-Cookie שלך בדפדפן.


  קישורי אינטרנט מוטבעים


  אם אינך מעוניין שנאסוף מידע אודות הקישורים שעליהם אתה לוחץ, באפשרותך:

  • לשנות את הבחירה שלך בנוגע לאופן שבו אתה מקבל תקשורת מאיתנו‏ (כלומר, לבחור גרסה מבוססת טקסט של ההודעה כאשר האפשרות זמינה) או לבחור שלא ללחוץ על קישורים בהודעות דוא"ל שאנחנו שולחים;
  • למחוק את הסמלים הפרסומיים שמותקנים מראש על-ידי HP בשולחן העבודה של המחשב שברשותך או לבחור שלא ללחוץ על סמלים אלה
  • להגדיר מחדש את מקשי האינטרנט של המקלדת בדגמי מחשב מסוימים להפעלת כתובת יעד לפי בחירתך, באמצעות ההוראות המצורפות למחשב שברשותך
 •  

  מימוש הזכויות שלך ויצירת קשר איתנו

   

  יש לך זכות לגשת לכל הנתונים האישיים שסיפקת לנו או לנתונים שאנו שומרים עליך. בנוסף, יש לך זכות לבטל את ההסכמה שהענקת בעבר או לבקש תיקון, הגבלה, הפיכת נתונים לאנונימיים או מחיקה של הנתונים האישיים שלך, ולבקש הסבר בנוגע לעיבוד. במקרים מסוימים, ייתכן שבקשתך תידחה על בסיס מצב חריג חוקי, כגון כאשר הפיכת המידע לזמין תחשוף נתונים אישיים על אדם אחר או כאשר נאסר עלינו מבחינה חוקית לחשוף מידע כזה.


  צור קשר


  אנו מעריכים את המשוב שלך. אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להצהרת הפרטיות שלנו, האיסוף והשימוש בנתונים שלך או פרצה אפשרית בחוקי הפרטיות המקומיים, תוכל ליצור איתנו קשר דרך הדואר האלקטרוני אל HP Privacy Office או לכתוב אלינו לכתובת המתאימה להלן:


  האיחוד האירופי
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  מקסיקו
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  שאר העולם
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  כל התקשורת תשמש באופן חסוי. עם קבלת ההודעה שלך, נציג שלנו ייצור איתך קשר תוך פרק זמן סביר כדי להשיב לשאלות או לחששות שלך. אנו שואפים לוודא שהחששות שלך נפתרים בזמן ובאופן הולם.


  אם לא נוכל לפתור את החששות שלך, יש לך זכות ליצור קשר עם הרשות המפקחת על פרטיות הנתונים המקומית או לבקש שיפוי דרך בתי המשפט, אם אתה סבור שזכויותיך הופרו. עבור שאלות, חששות או תלונות הקשורים להשתתפות שלנו במגן הפרטיות האיחוד האירופי-ארה"ב, קרא על ההשתתפות שלנו בתוכניות הפרטיות הבינלאומיות.

 •  

  שינויים בהצהרת הפרטיות שלנו

   

  אם נשנה את הצהרת הפרטיות שלנו, נפרסם את ההצהרה המתוקנת כאן, בצירוף תאריך עדכון אחרון. אם נבצע שינויים משמעותיים בהצהרת הפרטיות שלנו אשר ישנו באופן מהותי את נהלי הפרטיות שלנו, ייתכן שנודיע לך גם באמצעים אחרים, כגון שליחת דוא"ל או פרסום הודעה באתר החברה שלנו ו/או בדפי המדיה החברתית לפני שהשינויים ייכנסו לתוקפם. הצהרת פרטיות זו עודכנה לאחרונה באוקטובר 2016.

קישורי פרטיות קשורים :