מחשבי HP Thin Client‏

חפש

מחשבי Thin Client‏

תצוגות:
 -   מתוך   פריטים
 -   מתוך   פריטים
  • תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.
  • לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows‏. ייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. בקר בכתובת http://www.microsoft.com‏.

    לא כל המאפיינים של Windows עשויים להיות זמינים בעת עדכון/שדרוג ממחשבים עם Windows 8‏. ייתכן שלמערכת יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן, תוכנה, קושחה ו/או עדכון BIOS‏ נוספים. שדרוג גרסאות, לדוגמה מגרסה שאינה Pro‏ לגרסת Pro ו-Media Center‏, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף. לקבלת פרטים מלאים על העדכון, בקר בכתובת www.windows.com/everywhere‏.

    אפליקציות נוספות זמינות לרכישה בנפרד; הזמינות משתנה בהתאם לשוק. לשימוש במאפיינים מסוימים נדרש ‏Windows 8.1 Update‏. עבור התקני Windows 8, העדכון זמין באמצעות חנות Windows‏. עבור התקני Windows 8.1‏, העדכון זמין באמצעות Windows Update. נדרשת גישה לאינטרנט; ייתכנו עלויות נוספות. לחצן ההפעלה קיים בהתקנים נבחרים וייתכן כי בהתקן המוצג הוא לא יופיע

    HP is committed to providing our customers with information about the chemical substances in our products as needed to comply with legal requirements such as REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council). A chemical information report for this product can be found at: www.hp.com/go/reach.