הגדרת הכלי Fax to PC

Fax to PC הוא כלי מבית HP שמאפשר שמירה אוטומטית במחשב של גירסה אלקטרונית של פקסים נכנסים.

עיין במאמר זה כדי ללמוד כיצד להגדיר כלי זה ולהשתמש בו בדגמים תואמים של התקני All-in-One של HP.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי לגלות אם המוצר שברשותך כולל מאפיין זה.

צעדים ראשוניםצעדים ראשונים

התחשב בגורמים הבאים לפני הגדרת הכלי Fax to PC במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך:

 • הכלי Fax to PC עובד עם פקסים בשחור-לבן בלבד. מדפסת ה-All-in-One של HP תדפיס פקסים צבעוניים שמתקבלים ולא תשמור עותק אלקטרוני שלהם.

 • יש להתקין את החבילה המלאה של תוכנות ומנהלי התקן של התקן ה-All-in-One של HP לצורך שימוש בכלי Fax to PC. הכלי לא יהיה זמין אם מותקנת חבילת התוכנות הבסיסית של HP All-in-One בלבד.

 • על המחשב שבו מוגדר Fax to PC (מכונה מארח Fax to PC) והמחשב שמוגדר לשמירת הפקסים (אם מדובר במחשב שאינו מארח Fax to PC) להיות מופעלים ופעילים כל הזמן.
  פקסים נכנסים לא יישמרו אם המחשב נמצא במצב שינה במהלך קבלתם.

הערה:  
השבת את האפשרות Print Fax (הדפס פקס) מלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One אם אינך מעוניין להדפיס את הפקסים הנכנסים, אלא רק לשמור אותם במחשב.
(עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לגשת אל תפריט Fax to PC מלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP).

לחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Centerלחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Center

HP Solution Center‏ (solution center icon) הוא ממשק תוכנה שממנו באפשרותך לנהל בקלות, מתוך המחשב שלך, את כל ההגדרות והמאפיינים של מדפסת All-in-One של HP שברשותך. גרסאות התוכנה של התקני All-in-One של HP שכוללות ממשק זה הן: v.12‏, v.13 ו-v.14.

Solution Center 0

הגדרת Fax to PC‏ (HP Solution Center)הגדרת Fax to PC‏ (HP Solution Center)

באפשרותך להגדיר את הכלי Fax to PC מחלון התצורות שמופיע בסוף תהליך התקנת התוכנה, או מ-HP Solution Center לאחר שתוכנות התקן ה-All-in-One של HP כבר מותקנת.

הערה: ייתכנו הבדלים מזעריים בין התמונות שלהלן למסכים שמופיעים במחשב שלך במהלך ההגדרה, בהתאם לדגם של התקן ה-All-in-One של HP ולגירסת התוכנה.

בצע את הפעולות הבאות להגדרת Fax to PC במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך:

 1. עם פתיחת חלון התצורות ממש בסוף תהליך התקנת התוכנה, לחץ על הלחצן Activate Fax to PC (הפעל את Fax to PC) כדי לפתוח את Fax to PC Setup Wizard
  (אשף ההגדרה של Fax to PC).
  1-Activate-Fax-to-PC

  להגדרת Fax to PC בשלב מאוחר יותר, פתח את HP Solution Center‏:

  - Windows XP: לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על HP Solution Center.

  - Windows Vista ו- Windows 7: Cלחץ על סמל Windows בשורת המשימות של Windows, לחץ על תוכניות, לחץ על HP, ולאחר מכן לחץ על Solution Center.

  עם פתיחת HP Solution Center, הצב את הסמן מעל More Fax Settings (אפשרויות פקס נוספות) ולחץ על Fax to PC Setup Wizard (אשף ההגדרה של Fax to PC) ברשימה שנפתחת.

  2-HP-Solution-Center_Fax-to-PC-Setup-Wizard

 2. לאחר מכן, נפתח חלון חדש שכולל תיאור של הכלי Fax to PC; לחץ על הלחצן Next (הבא).

  3-Fax-to-PC-Setup-Wizard_Next

 3. החלון הבא שנפתח מאפשר לך להפעיל את הכלי Fax to PC, לשנות את היעד שבו יישמרו פקסים בשחור-לבן, ולאפשר התראות לגבי פקסים נכנסים במחשב המארח.

  4-Fax-to-PC-Setup-Wizard_Settings

תצורתו של הכלי Fax to PC מבית HP מוגדרת כבר; כדי לבצע שינויים בתצורה, הפעל מחדש את אשף ההגדרה של Fax to PC כמתואר לעיל, או בצע את השינויים מתוך התפריט Fax to PC בלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP.

הערה:  
השבת את האפשרות Print Fax (הדפס פקס) מלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One אם אינך מעוניין להדפיס את הפקסים הנכנסים, אלא רק לשמור אותם במחשב.
(עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לגשת אל תפריט Fax to PC מלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP).

לחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Center Liteלחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Center Lite

HP Solution Center Liteהוא ממשק תוכנה שממנו באפשרותך לנהל בקלות, מתוך המחשב שלך, את כל ההגדרות והמאפיינים של מדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך. גרסאות התוכנה של התקני All-in-One של HP שכוללות ממשק זה הן: v.22.5 ואילך.

fax actions 1

הגדרת Fax to PC‏ (HP Solution Center Lite)הגדרת Fax to PC‏ (HP Solution Center Lite)

באפשרותך להגדיר את הכלי Fax to PC מתוך HP Solution Center Lite. לצורך כך, יש להתקין במחשב מראש את תוכנת התקן ה-HP All-in-One.

שים לב: ייתכנו הבדלים מזעריים בין התמונות שלהלן למסכים שמופיעים במחשב שלך במהלך ההגדרה, בהתאם לדגם של התקן ה-All-in-One של HP ולגירסת התוכנה.

בצע את הפעולות הבאות להגדרת Fax to PC במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך:

 1. פתח את HP Solution Center Lite (sol center lite icon). כדי לעשות זאת:

  Windows XP‏

  1. לחץ על לחצן התחל בצד ימין של שולחן העבודה.

  2. בחר באפשרות כל התוכניות.

  3. בחר בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 6500A E710a).

  4. בחר שוב בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 6500A E710a).

  Windows Vista ו-Windows 7

  1. לחץ על סמל Windows בשורת המשימות של Windows.

  2. בחר באפשרות תוכניות.

  3. בחר בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 6500A E710a).

  4. בחר שוב בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 6500A E710a).

 2. כאשר HP Solution Center Lite פתוח, לחץ פעמיים על Fax Actions (פעולות פקס).

  fax actions 2

 3. הפעל את Digital Fax Setup Wizard.

  digital fax setup wizard 3

 4. לחץ על הלחצן Setup כדי להתחיל להגדיר את השירות Fax to PC service.

  fax to pc welcome 4

  הערה: אם השירות Fax to PC הוגדר כבר בעבר, הלחצן Setup יוחלף בלחצן Modify.

  fax to pc welcome 5

  בשלב זה עומדים לרשותך שני לחצנים נוספים:

  - Turn on / Turn off: להפעלה או השבתה של השירות Fax to PC.

  - Archive Now: Fax to PC מתחבר באופן סדיר למדפסת HP AIO כדי לבדוק אם בזיכרון מאוחסנים פקסים נכנסים שיש להעביר לארכיון. הלחצן Archive Now מאפשר לך להעביר לארכיון בכל שלב.

 5. לאחר לחיצה על הלחצן Setup או Modify ייפתח חלון חדש שבו תוכל להוסיף באופן ידני את הנתיב לתיקייה שבה יאוחסנו עותקים של הפקסים הנכנסים או לחפש את התיקייה בעזרת הלחצן עיון ולבחור בה.

  fax to pc browse 6

  לאחר שתוסיף את הנתיב לתיקייה, לחץ על הלחצן Next (הבא).

 6. השלב הבא מאפשר לך לקבוע אם פקסים נכנסים יישמרו רק כאשר אתה מחובר לחשבון, או תמיד.

  fax to pc accounts 7

  בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על הלחצן Next.

 7. השלב האחרון מאפשר לך לקבוע כל כמה זמן המחשב יבדוק אם התקבלו פקסים חדשים במדפסת ה-HP All-in-One ולבחור אם לקבל התראות על פקסים במחשב.

  fax to pc range 8

  בחר את האפשרויות הרצויות ולחץ על הלחצן Finish (סיום).

תצורתו של הכלי Fax to PC של HP מוגדרת כבר; כדי לבצע שינויים בתצורה, הפעל מחדש את Digital Fax Setup Wizard כמתואר לעיל, או בצע את השינויים מתוך התפריט Fax to PC בלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP.

שים לב:
השבת את האפשרות Print Fax (הדפס פקס) מלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One אם אינך מעוניין להדפיס את הפקסים הנכנסים, אלא רק לשמור עותק דיגיטלי במחשב.
(עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לגשת אל תפריט Fax to PC מלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP).

כיצד באפשרותי לדעת איזו גרסה של HP Solution Center מותקנת ברשותי?כיצד באפשרותי לדעת איזו גרסה של HP Solution Center מותקנת ברשותי?

באפשרותך לגלות בקלות אם ממשק התוכנה של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך הוא HP Solution Center או HP Solution Center Lite‏.

Windows XP‏
 1. לחץ על לחצן התחל בצד ימין של שולחן העבודה.
 2. בחר באפשרות כל התוכניות.
 3. בחר באפשרות HP.
Windows Vista ו-Windows 7
 1. לחץ על סמל Windowsבשורת המשימות של Windows.
 2. בחר באפשרות תוכניות.
 3. בחר באפשרות HP.

 • אם אחד מפריטי התפריט הזמינים תחת HP הוא HP Solution Center, אז גרסת התוכנה של התקן ה-All-in-One של HP שמותקנת ברשותך היא v.12‏, v.13 או v.14, ו-HP Solution Center‏ (solution center icon)הוא ממשק התוכנה המתאים עבור הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שנמצא ברשותך.

  solution center start

 • אם אחד מפריטי התפריט הזמינים הוא שם הדגם של מדפסת All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet 7500 E910), הרי שגירסת התוכנה של התקן ה-All-in-One של HP שמותקנת ברשותך היא v.22.5 ואילך, ו-HP Solution Center Lite‏ (solution center lite icon) הוא ממשק התוכנה המתאים לדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך.

  solution center lite start

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.