הגדרת הפקס של HP ממחשב מבוסס-Windows

למרות שניתן לקבוע את רוב ההגדרות של הפקס של HP מתפריטי לוח הבקרה של התקן ה-All-in-One, ניתן להגדירן גם באופן ידידותי ונוח יותר באמצעות ממשק התוכנה של התקן All-in-One של HP.

למד כיצד לקבוע את הגדרות הפקס העיקריות ולהפיק את מלוא התועלת מיכולות הפקס של מדפסת ה-All-in-One, כמו שליחת פקס מהמחשב, בדיקת היסטוריית הפקס, ניהול חיוגים מהירים או הגדרת מצב מענה הפקס.

לחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Centerלחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Center

HP Solution Center‏ (solution center icon) הוא ממשק תוכנה שממנו באפשרותך לנהל בקלות מתוך המחשב שלך, את כל ההגדרות והמאפיינים של מדפסת All-in-One של HP שברשותך. גרסאות התוכנה של התקני All-in-One של HP שכוללות ממשק זה הן: v.12‏, v.13 ו-v.14.

צעדים ראשוניםצעדים ראשונים

ראשית, עליך לפתוח את HP Solution Center. כדי לעשות זאת:

Windows XP‏
 1. לחץ על לחצן התחל בצד ימין של שולחן העבודה.
 2. בחר באפשרות כל התוכניות.
 3. בחר באפשרות HP.
 4. בחר באפשרות HP Solution Center והמתן עד שייפתח.
Windows Vista ו-Windows 7
 1. לחץ על סמל Windowsבשורת המשימות של Windows.
 2. בחר באפשרות תוכניות.
 3. בחר באפשרות HP.
 4. בחר באפשרות HP Solution Center והמתן עד שייפתח.

בהתאם לגרסה המותקנת של תוכנת התקן ה-All-in-One של HP‏‏, HP Solution Center‏ ייראה כך:

HP Solution Center v.12
sol center v12
Solution Center v.13

sol center v13

Solution Center v.14

sol center v14

שליחת פקס מהמחשבשליחת פקס מהמחשב

בהמשך תראה עד כמה פשוט לשלוח פקס מהמחשב:

אם HP Solution Center כבר פתוח, לחץ על הלחצן Send a Fax (שלח פקס); ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

sol center - send fax

חלון זה מאפשר ניהול של כל הנתונים הנחוצים לשליחת פקסים:

 • Fax to (שלח פקס אל): מחלק זה באפשרותך לנהל את המידע שקשור לנמעני הפקס.

  - לחץ על פנקס הכתובת כדי לבחור איש קשר שמאוחסן בפנקס הכתובות ולהוסיפו לרשימת הנמענים.

  - לחץ על הלחצן Add to Address Book (הוסף לפנקס הכתובות) כדי להוסיף איש קשר חדש לפנקס הכתובות, נוסף על פרטי הנמענים שהוזנו קודם לכן באופן ידני.

  - לחץ על הלחצן Recent Faxes (פקסים אחרונים שנשלחו) כדי לגשת ליומן של הפקסים האחרונים שנשלחו ממדפסת ה-All-in-One של HP.

 •  פלט: מחלק זה באפשרותך לנהל את המאפיינים הגרפיים של הפקס שיש לשלוח (לדוגמה, Fax Quality [איכות פקס] וContrast [ניגודיות]), ולהחליט אם הפקס שיישלח יהיה צבעוני או בשחור-לבן.

  בנוסף, האפשרות Page(s) in unit (דפים ביחידה) מאפשרת לך לקבוע אם המקור יהיה מסמך שמאוחסן כבר בדיסק הקשיח, או שמדובר במסמך שיש לסרוק לפני שליחתו.

לאחר מילוי הפרטים בכל השדות, ודא שכל הנתונים נכונים ולחץ על הלחצן Send Fax (שלח פקס).

הוספה או עריכה של כותרת פקסהוספה או עריכה של כותרת פקס

באפשרותך לנהל את המידע האישי (למשל, מספר הפקס שלך, שמך או שם החברה שבה אתה עובד) שמופיע בכותרת של כל פקס שנשלח ממדפסת ה-All-in-One של HP.

ראה כיצד לעשות זאת להלן:

 1. לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center ובחר באפשרות Fax Settings (הגדרות פקס).

  sol center - fax settings

 2. בחר בכרטיסייה Personal Information (מידע אישי) בחלון שנפתח, הזן את הנתונים, ולסיום, לחץ על הלחצן OK (אישור).

  sol center - personal info

העברת פקס למספר פקס אחרהעברת פקס למספר פקס אחר

באפשרותך להעביר פקסים נכנסים למספר פקס אחר. ראה כיצד לעשות זאת להלן:

 1. לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center ובחר באפשרות Fax Settings (הגדרות פקס).

  sol center - fax settings

 2.  בחר בכרטיסייה Fax Forwarding (העברת פקסים).

 3. סמן את התיבה Forward Incoming Faxes to Another Number (העבר פקסים נכנסים למספר אחר), הזן את מספר הפקס שאליו יועברו פקסים נכנסים, הגדר את משך הזמן שבמהלכו העברת הפקסים תהיה פעילה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK (אישור).

  sol center - fax forward

הגדרת צלצול מובחן עבור שיחות פקס נכנסותהגדרת צלצול מובחן עבור שיחות פקס נכנסות

שירות צלצול מובחן מאפשר הקצאה של צלצול שונה עבור שיחות פקס, כך שהפקס של HP יוכל לזהות אותן ולבצע הפעלה לקבלתן, כשהוא מתעלם משיחות קוליות.

שים לב: על ספק שירותי הטלפון שלך לאפשר שירות זה לפני שתוכל להגדירו בהתקן הפקס של HP.

ראה כיצד לבצע את ההגדרה להלן:

לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center ובחר באפשרות Fax Settings (הגדרות פקס).

sol center - fax settings

לאחר מכן, בחר בכרטיסייה Distinctive Ring (צלצול מובחן), בחר את סוג הצלצול שמספק לך ספק שירותי הטלפונים המקומי (למשל, Double Ring [צלצול כפול], Triple Ring [צלצול משולש]), ולחץ על הלחצן OK.

הגדרת התצורה של שירותי הפקס הדיגיטלי של HPהגדרת התצורה של שירותי הפקס הדיגיטלי של HP
שירותי פקס דיגיטלי של HP מאפשרים אחסון של עותק אלקטרוני של פקסים נכנסים בשחור-לבן, בתיקייה ייעודית שממוקמת בדיסק הקשיח (או תיקייה משותפת ברשת), או העברה של פקסים אלה כקבצים מצורפים בהודעות דוא"ל לכתובת דוא"ל מוגדרת.
אשף ההתקנה מספק דרך נוחה להגדרת השירות.

שים לב: שירותי פקס דיגיטלי זמינים רק עבור דגמים מסוימים של התקני All-in-One של HP. עיין בתיעוד המצורף למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי לבדוק את ההתקן כולל מאפיין זה.

ראה כיצד להגדיר את תצורתם של שירותים אלה להלן:

 1. לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center ובחר באפשרות Fax Settings (הגדרות פקס).

  sol center - fax settings

 2.  בחר בכרטיסייה Digital Fax Settings (הגדרות פקס דיגיטלי).

 3. אפשר את השירות, הזן את המידע הנחוץ, ולחץ על הלחצן OK (אישור).

  sol center - digital fax

ניתן להגדיר את תצורתם של שירותי פקס דיגיטלי באמצעות אשף ההתקנה של פקס דיגיטלי. ראה כיצד להפעילו להלן:

 1. לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center, מקם את הסמן מעל לאפשרות More Fax Settings (אפשרויות פקס נוספות) ובחר באפשרות Digital Fax Setup Wizard (אשף ההתקנה של פקס דיגיטלי) מהרשימה הנפתחת שמופיעה.

  sol center - fax settings

 2. עם הפעלת האשף, לחץ על הלחצן Next (הבא) ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך עד להשלמת התהליך.

  sol center - digital fax wizard

הגדרת מספרי חיוג מהיר לפקסהגדרת מספרי חיוג מהיר לפקס

מספרי חיוג מהיר מאפשרים ביצוע של שיחת פקס בלחיצה על פחות מקשים.

ראה כיצד לנהל את רשימת מספרי החיוג המהיר במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להלן:

 1. לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center, מקם את הסמן מעל לאפשרות More Fax Settings (אפשרויות פקס נוספות) ובחר באפשרות Fax Speed Dial Settings (הגדרות מספרי חיוג מהיר לפקס) מהרשימה הנפתחת שמופיעה.

  sol center - fax settings

 2. בחלון שנפתח, באפשרותך להזין ולהסיר מספרי חיוג מהיר, ליצור ולנהל קבוצות, ולייבא רשומות מפנקס הכתובות. לסיום, לחץ על הלחצן Save (שמור).

  sol center - speed dial

הפעלת אשף ההתקנה של הפקסהפעלת אשף ההתקנה של הפקס

אשף ההתקנה של הפקס מופעל באופן אוטומטי עם השלמת ההתקנה של תוכנת ה-All-in-One של HP, אך ניתן להפעילו שוב בשלב מאוחר יותר כדי לקבוע מחדש בקלות את הגדרות הפקס הבסיסיות.

כדי לעשות זאת:

לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center, מקם את הסמן מעל לאפשרות More Fax Settings (אפשרויות פקס נוספות) ובחר באפשרות Fax Setup Wizard (אשף ההתקנה של הפקס) מהרשימה הנפתחת שמופיעה.

sol center - fax settings

עם הפעלת האשף, לחץ על הלחצן Next (הבא) ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך עד להשלמת התהליך.

sol center - fax wizard

בדיקה של היסטוריית הפקסיםבדיקה של היסטוריית הפקסים

באפשרותך לגשת בקלות לרישום של פעולות פקס שהתקיימו בעבר, למשל, פקסים שנשלחו או פקסים שהתקבלו.

ראה כיצד לגשת לרישום זה במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להלן:

לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center, מקם את הסמן מעל לאפשרות More Fax Settings (אפשרויות פקס נוספות) ובחר באפשרות Fax Log (יומן פקס) מהרשימה הנפתחת שמופיעה.

sol center - fax settings

החלון Fax Log (יומן פקס) שנפתח מחולק לארבע כרטיסיות שונות:

- Sent log (יומן פריטים שנשלחו): גישה לרשימה של פקסים שנשלחו.

sol center - sent log

- Received log (יומן פריטים שהתקבלו): גישה לרשימה של פקסים שהתקבלו.

sol center - received log

- Caller ID History (היסטוריית שיחות מזוהות): רישום של שיחות שהתקבלו וכל הנתונים הרלוונטיים שקשורים לכל שיחה.

שים לב: על ספק שירותי הטלפון שלך לאפשר שירות של שיחה מזוהה לפני שתוכל להגדירו בהתקן הפקס של HP.

sol center - caller id history

- Junk Fax Blocker (חוסם פקס זבל): אפשרות לחסימת קבלה של פקסים שנשלחים ממספרי טלפון מסוימים.

sol center - junk blocker

הפעלת בדיקה של התקנת הפקסהפעלת בדיקה של התקנת הפקס

בדיקה של התקנת הפקס יכולה לסייע לך לפתור בעיות הקשורות לפקס באמצעות בדיקה של התקנת חומרת הפקס והדפסה של דף אבחון.

ראה כיצד לבצע את הבדיקה להלן:

לחץ על הלחצן Settings (הגדרות) ב-HP Solution Center, מקם את הסמן מעל לאפשרות More Fax Settings (אפשרויות פקס נוספות) ובחר באפשרות Test Fax Setup (בדוק את התקנת הפקס) מהרשימה הנפתחת שמופיעה.

sol center - fax settings

לחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Center Liteלחץ כאן אם מותקן ברשותך HP Solution Center Lite

HP Solution CenterLite הוא ממשק תוכנה שממנו באפשרותך לנהל בקלות מתוך המחשב שלך, את כל ההגדרות והמאפיינים של מדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך. גרסאות התוכנה של התקני All-in-One של HP שכוללות ממשק זה הן: v.22.5 ואילך.

צעדים ראשוניםצעדים ראשונים

ראשית כל, פתח את HP Solution Center Lite. כדי לעשות זאת:

Windows XP‏
 1. לחץ על לחצן התחל בצד ימין של שולחן העבודה.
 2. בחר באפשרות כל התוכניות.
 3. בחר בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 8500A A910).
 4. בחר שוב בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 8500A A910).
Windows Vista ו-Windows 7
 1. לחץ על סמל Windowsבשורת המשימות של Windows.
 2. בחר באפשרות תוכניות.
 3. בחר בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 8500A A910).
 4. בחר שוב בשם הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet Pro 8500A A910).

לאחר מכן, ייפתח חלון דומה לזה שלהלן:

HP Solution Center Lite v.22.5
sol center 22 - view
הוספה או עריכה של כותרת פקסהוספה או עריכה של כותרת פקס

באפשרותך לנהל את המידע האישי (למשל, מספר הפקס שלך או שמך) שמופיע בכותרת של כל פקס שנשלח ממדפסת ה-All-in-One של HP.

ראה כיצד לעשות זאת להלן:

 1. חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 2. בחר באפשרות Basic Settings (הגדרות בסיסיות) בחלונית השמאלית, ובחר בכרטיסייה Personal Information (מידע אישי).

  sol center 22 - personal info

 3. השלם את המידע בכל השדות ולחץ על הלחצן OK (אישור).

העברת פקס למספר פקס אחרהעברת פקס למספר פקס אחר

באפשרותך להגדיר את מדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להעביר באופן אוטומטי פקסים נכנסים למספר פקס אחר. ראה כיצד לעשות זאת להלן:

חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 1. בחר באפשרות Fax Forward (העברת פקסים) בחלונית השמאלית.

  sol center 22 - fax forward

 2. אפשר את השירות והזן את המספרים שאליהם יועברו פקסים נכנסים.

 3. בחר מבין האפשרויות Just forward the faxes (פשוט העבר את הפקסים) ו-Print and forward (הדפס והעבר) עבור הפקסים.

 4. הגדר את משך הזמן שבמהלכו פקסים נכנסים יועברו, ולחץ על הלחצן OK (אישור).

הגדרת האפשרויות Answer Mode (מצב מענה) ו-Rings to Answer (מספר צלצולים למענה)הגדרת האפשרויות Answer Mode (מצב מענה) ו-Rings to Answer (מספר צלצולים למענה)

עבור מדפסות All-in-One של HP, ניתן להגדיר את Answer Mode (מצב מענה) לערך Manual (ידני) או Automatic (אוטומטי). אם מוגדר הערך Automatic (אוטומטי), הפקס יופעל למענה לכל השיחות הנכנסות לאחר מספר מוגדר של צלצולים.

ראה כיצד להגדיר את Answer Mode (מצב מענה) ואת Number of Rings (מספר צלצולים למענה) מתוך HP Solution Center Lite:

 1. חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 2. בחר באפשרות Basic Settings (הגדרות בסיסיות) בחלונית השמאלית, ובחר בכרטיסייה Auto Answer (מענה אוטומטי).

  sol center 22 - basic settings

 3. הגדר את הערכים המתאימים ולחץ על הלחצן OK (אישור).

הגדרת צלצול מובחן עבור שיחות פקס נכנסותהגדרת צלצול מובחן עבור שיחות פקס נכנסות

שירות צלצול מובחן מאפשר הקצאה של סוג צלצול שונה עבור שיחות פקס, כך שהפקס של HP יוכל לזהות אותן ולבצע הפעלה לקבלתן, כשהוא מתעלם משיחות קוליות.

שים לב: על ספק שירותי הטלפון שלך לאפשר שירות זה לפני שתוכל להגדירו בהתקן הפקס של HP.

ראה כיצד לבצע את ההגדרה להלן:

 1. חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 2. בחר באפשרות Basic Settings (הגדרות בסיסיות) בחלונית השמאלית, ובחר בכרטיסייה Auto Answer (מענה אוטומטי).

  sol center 22 - basic settings

 3. בחר את סוג הצלצול שמספק לך ספק שירותי הטלפון המקומי שלך (למשל, Double Ring [צלצול כפול], Triple Ring [צלצול משולש]), ולחץ על הלחצן OK.

הגדרת התצורה של שירותי הפקס הדיגיטלי של HPהגדרת התצורה של שירותי הפקס הדיגיטלי של HP

שירותי פקס דיגיטלי של HP מאפשרים אחסון של עותק אלקטרוני של פקסים נכנסים בשחור-לבן, בתיקייה ייעודית שממוקמת בדיסק הקשיח (או תיקייה משותפת ברשת), או העברה של פקסים אלה כקבצים מצורפים בהודעות דוא"ל לכתובת דוא"ל מוגדרת.

הערה: שירותי פקס דיגיטלי זמינים רק עבור דגמים מסוימים של התקני All-in-One של HP. עיין בתיעוד המצורף למדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך כדי לבדוק את ההתקן כולל מאפיין זה.

הפעל את אשף ההתקנה של פקס דיגיטלי כדי להגדיר את תצורת השירות בקלות. כדי לעשות זאת:

חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות HP Digital Fax Setup Wizard (אשף ההתקנה של פקס דיגיטלי של HP). עם פתיחת החלון של האשף, לחץ על האפשרות Set up (הגדר) או Activate (הפעל) (אם טרם הופעלה), שמופיעה ליד שירות הפקס הדיגיטלי שברצונך להגדיר, ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך עד להשלמת התהליך.

sol center 22 - digital fax wizard

הגדרת מספרי חיוג מהיר לפקסהגדרת מספרי חיוג מהיר לפקס

מספרי חיוג מהיר מאפשרים ביצוע של שיחת פקס בלחיצה על פחות מקשים. ראה כיצד לנהל את רשימת מספרי החיוג המהיר במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך להלן:

 1. חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 2. בחר באפשרות Speed Dials (מספרי חיוג מהיר) בחלונית השמאלית.

  sol center 22 - speed dial

 3. באפשרותך להזין ולהסיר מספרי חיוג מהיר, ליצור ולנהל קבוצות, ולייבא רשומות מפנקס הכתובות. לסיום, לחץ על הלחצן OK (אישור).

הפעלת אשף ההתקנה של הפקסהפעלת אשף ההתקנה של הפקס

אשף ההתקנה של הפקס מופעל באופן אוטומטי עם השלמת ההתקנה של תוכנת ה-All-in-One של HP, אך ניתן להפעילו שוב בשלב מאוחר יותר כדי לקבוע מחדש בקלות את הגדרות הפקס הבסיסיות.

כדי לעשות זאת:

חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Fax Setup Wizard (אשף ההתקנה של הפקס). עם הפעלת האשף, לחץ על הלחצן Next (הבא) ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך עד להשלמת התהליך.

sol center 22- fax wizard

בדיקה של היסטוריית הפקסיםבדיקה של היסטוריית הפקסים

באפשרותך לגשת  בקלות לרישום של פעולות פקס שהתקיימו בעבר,  למשל, פקסים שנשלחו או  פקסים שהתקבלו.

ראה כיצד לגשת למערכת הרישום של מדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך דרך HP Solution Center Lite להלן:

 1. חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 2. בחר באפשרות Fax History (היסטוריית פקסים) בחלונית השמאלית.


  sol center 22 - fax history

 3. בחר בכרטיסייה Sent Faxes (פקסים שנשלחו) או Received Faxes (פקסים שהתקבלו) כדי להפוך כל אחת מהרשימות לזמינה.

הפעלת בדיקה של התקנת הפקסהפעלת בדיקה של התקנת הפקס

בדיקה של התקנת הפקס יכולה לסייע לך לפתור בעיות הקשורות לפקס באמצעות בדיקה של התקנת חומרת הפקס והדפסה של דף אבחון.

ראה כיצד לבצע בדיקה מעין זו להלן:

 1. חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 2. בחר באפשרות Fax Setup Test (בדיקה של התקנת הפקס) בחלונית השמאלית.

  sol center 22 - fax test

 3. לחץ על הלחצן Run Fax Test (הפעל בדיקת פקס).

חסימת פקסים שנשלחו ממספרים מסוימיםחסימת פקסים שנשלחו ממספרים מסוימים

ראה כיצד לחסום קבלה של פקסים שנשלחו ממספרי פקס לא רצויים להלן:

 1. חפש את האפשרות Fax Actions (פעולות פקס) ב-HP Solution Center Lite ולחץ עליה, ולאחר מכן בחר באפשרות Manage Fax Settings (נהל הגדרות פקס).

 2. בחר באפשרות Junk Fax Blocker (חוסם פקס זבל) בחלונית השמאלית ובחר בכרטיסייה Junk Fax List (רשימת פקס זבל)
  .
  sol center 22 - junk blocker

 3. אפשר את השירות, הוסף את מספרי הפקס שמהם אינך מעוניין לקבל פקסים, ולחץ על הלחצן OK (אישור).

בנוסף, באפשרותך לבחור בכרטיסייה Caller ID List (רשימת שיחות מזוהות) כדי לגשת למערכת הרישום של שיחות נכנסות ולחסום פקסים שנשלחים מכל אחד ממספרי הפקס שמפורטים ברשימה.

הערה: על ספק שירותי הטלפון שלך לאפשר שירות של שיחה מזוהה לפני שתוכל להגדירו במדפסת ה-All-in-One של HP שברשותך.

כיצד באפשרותי לדעת איזו גרסה של HP Solution Center מותקנת ברשותי?כיצד באפשרותי לדעת איזו גרסה של HP Solution Center מותקנת ברשותי?

באפשרותך לגלות בקלות אם ממשק התוכנה של התקן ה-All-in-One של HP שברשותך הוא HP Solution Center או HP Solution Center Lite‏.

Windows XP‏
 1. לחץ על לחצן התחל בצד ימין של שולחן העבודה.
 2. בחר באפשרות כל התוכניות.
 3. בחר באפשרות HP.
Windows Vista ו-Windows 7
 1. לחץ על סמל Windowsבשורת המשימות של Windows.
 2. בחר באפשרות תוכניות.
 3. בחר באפשרות HP.

 • אם אחד מפריטי התפריט הזמינים תחת HP הוא HP Solution Center, אז גרסת התוכנה של התקן ה-All-in-One של HP שמותקנת ברשותך היא v.12‏, v.13 או v.14, ו-HP Solution Center‏ (solution center icon)הוא ממשק התוכנה המתאים עבור הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שנמצא ברשותך.

  sol center - start

 • אם אחד מפריטי התפריט הזמינים הוא שם הדגם של מדפסת All-in-One של HP שברשותך (למשל, HP Officejet 7500 E910), אז גרסת התוכנה של התקן ה-All-in-One של HP שמותקנת ברשותך היא v.22.5 ואילך, ו-HP Solution Center Lite‏ (sol center lite icon) הוא ממשק התוכנה המתאים עבור הדגם של התקן ה-All-in-One של HP שנמצא ברשותך.  sol center lite - start

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.