הפרעה של צלילי פקס במהלך שיחות טלפון

אם התקן הפקס של HP שברשותך חולק את קו הטלפון עם מכשיר טלפון, ייתכן שיישמעו מדי פעם צלילי פקס במהלך שיחות קוליות.
למד כיצד לפתור בעיות בהתקן הפקס של HP שברשותך כדי לאפשר ביצוע של שיחות קוליות ושיחות פקס באותו קו טלפון ללא הפרעות.

שים לב: לפתרון הבעיה, בצע את הפעולות הבאות לפי סדר הופעתן. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.

פתרון ראשון: בדיקת ההגדרה Rings to Answer (‏מספר צלצולים למענה)פתרון ראשון: בדיקת ההגדרה Rings to Answer (‏מספר צלצולים למענה)

אם האפשרות Auto Answer (מענה אוטומטי) מופעלת, הפקס של HP יענה לכל שיחות הטלפון כאשר מספר הצלצולים מגיע לערך שנקבע בהגדרה Rings-to-Answer (מספר צלצולים למענה).

לפיכך, אם שיחות קוליות יתקבלו באותו קו טלפון שמשמש גם לקבלת פקסים, עליך לקבוע את הערך בהגדרה Rings-to-Answer (מספר צלצולים למענה) ל-6 (הערך המרבי שזמין) כדי למזער את הסבירות לכך שהפקס של HP יופעל באותו זמן שאתה עונה לשיחה קולית באותו קו טלפון (או מיד לאחר מכן).

אם אינך מעוניין שהפקס של HP יענה באופן אוטומטי לשיחות נכנסות, כבה את האפשרות Auto Answer (מענה אוטומטי) מתוך לוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP כדי לקבל פקסים באופן ידני (עלול לגרום לאובדן פקסים) או הירשם כמנוי לשירות צלצול מובחן (אם זמין) של ספק שירות הטלפון שלך.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לכבות את האפשרות Auto Answer (מענה אוטומטי).

בצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק או לשנות את הערך בהגדרה Rings-to-Answer (מספר צלצולים למענה):

 1. בהתאם לדגם, לחץ Menu (תפריט), Setup (הגדרה) או Fax Setup (הגדרת פקס) שוב ושוב עד להופעת הכיתוב Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) בצג.

 2. לחץ על Enter (או על Start [התחל] או OK [אישור]).

 3. יוצג מספר הצלצולים שיתקיימו לפני שמוצר הפקס של HP ייענה.

  • אם הערך בהגדרה Rings-to-Answer (מספר צלצולים למענה) כבר מוגדר למספר המתאים שלך צלצולים, לחץ על Cancel (ביטול), Stop (עצור) או Stop Fax (עצור פקס) כדי לצאת מהתפריט.

  • אם מספר הצלצולים הנוכחי שמוגדר אינו מתאים, השתמש במקשי החצים לבחירת הערך המתאים ביותר ולחץ על Enter‏, Start (התחל) או OK (אישור).

 4. נסה להתקשר לקו של הפקס; אם הפקס מפריע לשיחה, נסה להשתמש במכשיר טלפון אחר כדי לאשר את הבעיה.

  הערה: אם מופעל בקו שירות צלצול מובחן, פנה לספק שירותי הטלפון המקומי שלך כדי לבדוק שהשירות מוגדר כהלכה.

פתרון שני: השבתת האפשרות Silence Detect (זיהוי שקט)פתרון שני: השבתת האפשרות Silence Detect (זיהוי שקט)

הערה:  לא כל הדגמים של התקני All-in-One או פקס של HP מאפשרים הגדרה של Silence Detect (זיהוי שקט). המשך לפתרון הבא אם הדגם שברשותך אינו עונה על הגדרה זו.

ההגדרה Silence Detect (זיהוי שקט) מיועדת עבור התקני פקס שמקבלים פקסים ממכשירי פקס ישנים ושקטים. מכשירי פקס ישנים תוכננו להפעיל קווי טלפון שלא תמיד מפיקים צלילי פקס.

לכן מומלץ שלא להפעיל את ההגדרה Silence Detect (זיהוי שקט) בהתקן הפקס של HP שברשותך אלא אם אתה מצפה לקבל פקס ממכשיר מאוד ישן.

הערה:עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה של פקס HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להשבית את ההגדרה Silence Detect
(זיהוי שקט).

פתרון שלישי: בדיקה של כבל הטלפוןפתרון שלישי: בדיקה של כבל הטלפון

קיימים שני סוגים של כבלי טלפון: כבלים דו-גידיים או ארבע-גידיים. יש לחבר מוצרי פקס של HP באמצעות כבל טלפון דו-גידי, כגון הכבל שמצורף לפקס HP. שימוש בכבל ארבע-גידי תקני עלול לגרום להפרעות בשיחות קוליות.

בדוק את מחבר כבל הפקס/טלפון וודא שאתה משתמש בכבל דו-גידי.

3-Wires
 
אם מחבר הכבל כולל ארבעה גידים, או אם אינך מצליח לזהות כמה גידים קיימים בכבל, החלף את הכבל בכבל דו-גידי.

פתרון רביעי: חיפוש אחר התקן אחר שעונה לקופתרון רביעי: חיפוש אחר התקן אחר שעונה לקו

אם קיימים התקנים אחרים המחוברים לקו הטלפון, ייתכן שההתקן שעונה לשיחה לא יהיה הפקס של HP. התקנים כגון קוראי כרטיסי אשראי או תוכניות פקס מבוססות-מחשב יכולים גם הם לענות לשיחות עם צלילים.

בצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק אם זה המצב אם התקנים נוספים מחוברים לאותו קו טלפון שאליו מחובר התקן הפקס של HP:

 1. נתק את כבל המתח מהפקס של HP, אך השאר את כל יתר הכבלים מחוברים. כשכבל המתח מנותק, התקן הפקס של HP לא יענה לקו.

 2. בקש ממישהו שיתקשר לקו של הפקס. אם הבעיה מופיעה לסירוגין, חזור על תהליך זה מספר פעמים.

 3. אם יש הפרעות לשיחה, התחל לכבות התקנים שונים עד שתמצא את ההתקן שגורם לבעיה. אם תוכנת השימוש בפקס שמותקנת במחשב מפריעה לשיחות, השבת אותה או שנה את ההגדרות בה כדי למנוע ממנה לענות לשיחות.

  הערה: במקרה הצורך, פנה ליצרנים של ההתקנים השונים לקבלת סיוע.

 

פתרון חמישי: השתמש בשירות צלצול מובחן עבור תא קולי.פתרון חמישי: השתמש בשירות צלצול מובחן עבור תא קולי.

התקני פקס של HP לא מיועדים לפעול יחד עם שירותי תא קולי. בכל פעם שהתא הקולי מופעל, השיחה נענית במשרדי חברת הטלפונים, ושיחות פקס מוחמצות, או שהתא הקולי אינו מקבל הודעות.

הירשם כמנוי לשירות צלצול מובחן אם עליך להשתמש בתא קולי באותו קו טלפון שאליו מחובר גם התקן הפקס של HP.

הערה: היוועץ בספק שירותי הטלפון המקומי שלך לקבלת פרטים בנוגע לשירות זה.

פתרון שישי: פנה לספק שירותי הטלפון המקומי שלך כדי לבדוק את הקו.פתרון שישי: פנה לספק שירותי הטלפון המקומי שלך כדי לבדוק את הקו.
אם הפתרונות הקודמים לא פתרו את הבעיה, פנה לתמיכה הטכנית של ספק שירותי הטלפון המקומי שלך כדי לבדוק את תקינות קו הטלפון.
 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.