הגדרת התקני פקס של HP במערכות VoIP

שיחות טלפון בשירותי VoIP‏ (Voice over IP) משתמשות באינטרנט להעברת נתונים, ועל פי רוב זה סוג קו הטלפון שאתה מקבל כשאתה נרשם לחבילת שירות של אינטרנט וטלפון אצל ספק השירות.

למד כיצד להגדיר את התקן הפקס של HP שברשותך בקווי טלפון שמשתמשים בטכנולוגיית Voice over IP‏ (VoIP).

שליחה/קבלה של פקסים בקווי טלפון מסוג Voice over IPשליחה/קבלה של פקסים בקווי טלפון מסוג Voice over IP

שירותי פרוטוקול Voice over Internet Protocol‏ (VoIP)‏ מספקים שירותי טלפון רגילים (בדרך כלל לשיחות חוץ) באמצעות חיבור אינטרנט בפס רחב, במקום ברשת הטלפון הרגילה. בשירותים אלה, אות השמע שבקו הטלפון מפוצל לחבילות נתונים לצורך שידורו בצורה דיגיטלית למכשיר הקולט, ושם מורכבות החבילות מחדש לאות המקורי.

1-voip-overview
1.פקס של HP
2.טלפון מסוג BT
3.שער VoIP עם מתאם ATA (מתאם טלפון אנלוגי) מובנה
4.מחשב
5.שער אינטרנט
6.אינטרנט

הערה:התקני הפקס של HP מתוכננים לפעול עם שירותי הטלפון האנלוגי המסורתי. הם לא מיועדים לפעול עם שירותי טלפון דיגיטליים כגון ADSL,‏ PBX‏, ISDN או VOIP. עם זאת, ייתכן שהם יצליחו לפעול עם הגדרה וציוד מתאימים.
לקבלת מידע נוסף או תמיכה, פנה לספק שירותי VoIP או למנהל המערכת שלך.

הגדרת חיבור הפקס עם שירותי VoIPהגדרת חיבור הפקס עם שירותי VoIP

הליך התקנה בסיסי:

 1. חבר את כבל הפקס של התקן HP, שסופק עם התקן ה-All-in-One או מוצר הפקס של HP שברשותך, ליציאה שמסומנת כ-1-LINE ונמצאת בגב (או בצד) ההתקן מתוצרת HP‏.

  הערה: יש לחבר התקני פקס של HP לנקודת הגישה או לשער של שירות VoIP באמצעות כבל פקס מסוג RJ-11. עבור חיבור אלחוטי מלא יידרש ציוד נוסף, והדבר אינו נתמך על-ידי HP‏.
 2. הכנס את הקצה השני של כבל הפקס של התקן HP לאחד משקעי קלט הטלפון (RJ-11) במתאם הטלפון האנלוגי (ATA)‏.
 3. חבר כבל מסוג RJ-45 (נקרא גם CAT-5) משער ה-VoIP ליציאה WAN במתאם הטלפון האנלוגי (ATA)‏

  הערה: מתאם ה-ATA יכול להיות משולב בשער ה-VoIP או התקן חיצוני שמחובר לפקס של HP ולשער ה-VoIP.

בעת התקנה עם התקנים אופציונליים:

 1. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון (TAM), חבר למשיבון כבל טלפון.

  2-line1

 2. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה שמסומנת כ-‎2-EXT ונמצאת בגב (או בצד) התקן HP‏.

  הערה: בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, על החלק הקולי להיות באורך של בין 10 ל-20 שניות.

  הקלט חמש עד שבע שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת חמש עד שבע שניות של שקט מוקלט).

  לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

  הגדר את מספר הצלצולים למענה בהתקן ה-All-in-One או במוצר הפקס של HP שברשותך למספר שגבוה בלפחות שני צלצולים מהערך שמוגדר עבור המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות לאחר ארבעה צלצולים, יש להגדיר את מוצר HP למענה לאחר שישה צלצולים.

  (עיין במדריך ההפעלה של מוצר HP שברשותך לקבלת פרטים נוספים על אופן הקביעה של הגדרות הפקס)

 3. חבר את טלפון ה-BT לשער ה-VoIP באמצעות כבל תואם Ethernet Cat-5.

בדיקת התצורהבדיקת התצורה
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שבמגש הראשי טעון נייר ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. הגדר את Answer Mode (מצב מענה) לערך Manual (ידני) או Automatic (אוטומטי) בהתאם להעדפותיך.

הערה: דגמי פקסים מסוימים של HP כוללים אפשרויות ספציפיות יותר של Answer Mode (מצב מענה). אם כן, עיין באפשרויות שלהלן ובחר את האפשרויות המתאימה ביותר להעדפותיך:

 • Fax (פקס): הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

 • FaxTel (עבור דגמים שכוללים שפופרת טלפון בלבד): הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה). אם השיחה היא שיחת פקס, הפקס של HP יקבל אותה, ואילו אם השיחה היא שיחה קולית, הפקס של HP ייצור צלצול מיוחד כדי לציין שמדובר בשיחה קולית. יהיה צורך לענות לשיחה הנכנסת באמצעות השפופרת המחוברת.

 • Tel (טלפון): הפקס של HP לא יענה באופן אוטומטי לשיחות. יהיה צורך לקבל פקסים באופן ידני.

 • Answer Machine (TAM)‎ (משיבון): הפקס של HP ינטר את הקו כאשר שיחה נכנסת נענית על-ידי גורם אנושי או המשיבון. אם הפקס יזהה צלילי פקס על הקו, הוא יופעל כדי לקבל את הפקס.

 1. בקש ממישהו שישלח לך פקס לניסיון.

 2. שלח פקס ניסיון למישהו.‏

שיפור קישוריות הפקס בשירותי VoIPשיפור קישוריות הפקס בשירותי VoIP

קישוריות הפקס עלולה להיתקל בבעיות בשימוש בשירותי VoIP בשל אחת מהסיבות שלהלן:

 • שידורי פקס רגישים לתזמון האותות.

 • ייתכן שקיים עיכוב קטן באות בשל הזמן שנדרש ליצירת חבילות האינטרנט.

 • עשוי להיווצר עומס בתעבורת האינטרנט שיגרום לאובדן החבילות. יש צורך ליצור מחדש חבילות אלה.

 • עומס בתעבורת האינטרנט יכול גם הוא להגדיל את זמן ההשהיה (הזמן שלוקח לחבילה לעבור מנקודת המוצא לנקודת היעד שלה), ולגרום לחריגה בדרישות התזמון.

הפעולות שלהלן יכולות להיות שימושיות להשגת ביצועים משופרים:

הערה: לקבלת מידע נוסף על אופן הביצוע של הפעולות המפורטות להלן, עיין בתיעוד המצורף למוצר HP שברשותך.

 1. מהירות אטית בשידור פקסים.

 2. בחר איכות פקס נמוכה יותר.

 3. השבת את מצב תיקון שגיאות (ECM).

אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות עם הפקס, פנה לספק שירותי ה-VoIP שלך, מכיוון שייתכן שהוא מכיר אפשרויות לשיפור היכולת של התקן ה-All-in-One או הפקס של HP שברשותך לשלוח ולקבל פקסים דרך VoIP.

מערכות VoIP בשימוש עם מודם כבליםמערכות VoIP בשימוש עם מודם כבלים

שליחה/קבלה של פקסים דרך מערכות VoIP בשימוש עם מודם כבלים מחייבות:

 • כבל קואקסיאלי שמחבר את מודם הכבלים/נתב שלך ליציאת הכבלים.

 • מתאם טלפון אנלוגי (ATA) שמחובר להתקן ה-All-in-One או הפקס של HP שברשותך לצורך שליחה/קבלה של פקסים.

הערה:מתאם הטלפון האנלוגי (ATA) עשוי להיות משולב במודם הכבלים/נתב.
פנה לספק שירות הטלפון בכבלים שלך לקבלת מידע נוסף.

הגדרת הפקס עם שירותי VoIP שכוללים שימוש במודם כבליםהגדרת הפקס עם שירותי VoIP שכוללים שימוש במודם כבלים

הליך התקנה בסיסי:

4-cable-voip
1- מודם כבלים/נתב
2- מתאם טלפון אנלוגי (ATA‏)
 1. חבר כבל מסוג RJ-45 (נקרא גם CAT-5) ממודם הכבלים/הנתב שלך ליציאה WAN במתאם הטלפון האנלוגי (ATA)‏. 

 2. חבר קצה אחד של כבל הפקס (RJ-11) לאחת מיציאות קלט הטלפון במתאם הטלפון האנלוגי (ATA‏).  

  הערה:מתאם הטלפון האנלוגי (ATA) עשוי להיות משולב במודם הכבלים/נתב.
  ייתכן שיהיה עליך ליצור קשר עם ספק שירותי טלפון הכבלים שלך לקבלת סיוע בנוגע לאופן הגדרת התצורה של מתאם ה-ATA לשליחה/קבלה של פקסים
  .

 3. חבר את הקצה השני של כבל הפקס (RJ-11) ליציאה 1-LINE-IN (היציאה העליונה) בגב המדפסת.

בעת התקנה עם התקנים אופציונליים:

 1. בהתאם להוראות שבמדריך יצרן המשיבון (TAM), חבר למשיבון כבל טלפון.

 2. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה שמסומנת כ-‎2-EXT ונמצאת בגב (או בצד) התקן HP‏.

  2-line1

  הערה: בעת הקלטת הודעה יוצאת במשיבון של הטלפון שלך, על החלק הקולי להיות באורך של בין 10 ל-20 שניות.

  הקלט חמש עד שבע שניות של שקט בסיום מקטע הקול שבהודעה היוצאת שלך (האורך הכולל של ההודעה היוצאת יהיה הודעתך הקולית בתוספת חמש עד שבע שניות של שקט מוקלט).

  לקבלת הוראות ספציפיות בנושא הקלטה והקלטה חוזרת של הודעות, עיין במדריך היצרן.

  הגדר את הערך בהגדרה Rings-to-Answer (מספר צלצולים למענה) בהתקן ה-All-in-One או במוצר הפקס של HP שברשותך למספר שגבוה בלפחות שני צלצולים מהערך שמוגדר עבור המשיבון של הטלפון. לדוגמה, אם משיבון הטלפון מוגדר לענות לאחר ארבעה צלצולים, יש להגדיר את מוצר HP למענה לאחר שישה צלצולים.

  (עיין במדריך ההפעלה של מוצר HP שברשותך לקבלת פרטים נוספים על אופן הקביעה של הגדרות הפקס)

 3. חבר את טלפון ה-BT לשער ה-VoIP באמצעות כבל תואם Ethernet Cat-5.   

בדיקת התצורהבדיקת התצורה
 1. לפני שתמשיך, ודא שכל ההתקנים מופעלים.

 2. ודא שבמגש הראשי טעון נייר ושהמחסניות מותקנות כהלכה.

 3. הגדר את Answer Mode (מצב מענה) לערך Manual (ידני) או Automatic (אוטומטי) בהתאם להעדפותיך.

הערה: דגמי פקסים מסוימים של HP כוללים אפשרויות ספציפיות יותר של Answer Mode (מצב מענה). אם כן, עיין באפשרויות שלהלן ובחר את האפשרויות המתאימה ביותר להעדפותיך:

 • Fax (פקס): הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

 • FaxTel (עבור דגמים שכוללים שפופרת טלפון בלבד): הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה). אם השיחה היא שיחת פקס, הפקס של HP יקבל אותה, ואילו אם השיחה היא שיחה קולית, הפקס של HP ייצור צלצול מיוחד כדי לציין שמדובר בשיחה קולית. יהיה צורך לענות לשיחה הנכנסת באמצעות השפופרת המחוברת.

 • Tel (טלפון): הפקס של HP לא יענה באופן אוטומטי לשיחות. יהיה צורך לקבל פקסים באופן ידני.

 • Answer Machine (TAM)‎ (משיבון): הפקס של HP ינטר את הקו כאשר שיחה נכנסת נענית על-ידי גורם אנושי או המשיבון. אם הפקס יזהה צלילי פקס על הקו, הוא יקבל את הפקס.

 1. בקש ממישהו שישלח לך פקס לניסיון.

 2. שלח פקס ניסיון למישהו.‏

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.