למד כיצד לאבחן ולפתור את הבעיות השונות שעלולות להתעורר בעת שימוש בהתקן הפקס של HP שברשותך.
למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך, אם המוצר יכול לשלוח פקסים אך לא לקבל פקסים.
למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך, אם המוצר יכול לקבל פקסים אך לא לשלוח פקסים.
למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך, אם המוצר לא יכול לשלוח או לקבל פקסים.
האם הפקס של HP שברשותך מפריע לעתים קרובות לשיחות קוליות עם צלילי פקס? למד כיצד לפתור בעיות בהתקן הפקס של HP שברשותך למניעת הפרעות בשיחות קוליות עם צלילי פקס כאשר הפקס של HP והטלפון משתמשים באותו קו טלפון.
למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך אם המוצר מפסיק להגיב לאחר מעבר למצב שינה או חיסכון בחשמל.
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.