הפקס של HP לא יכול לשלוח או לקבל פקסים

למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך, אם המוצר לא יכול לשלוח או לקבל פקסים.

נסה את הפתרונות המובאים להלן, על פי סדר הופעתם. אם פתרון מסוים פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך לפתרונות הבאים.

הערה:לפני ביצוע פעולות פתרון הבעיות שלהלן, ודא שלא אזל הדיו במדפסת ה-All-in-One או הפקס של HP, ושהמוצר יכול להדפיס. אם אזל הדיו במדפסת או שיש בעיה בחומרה, פקסים יאוחסנו בזיכרון ולא יודפסו.

פתרון ראשון: בצע בדיקת אבחון של מכשיר הפקספתרון ראשון: בצע בדיקת אבחון של מכשיר הפקס

בצע בדיקת פקס כדי לוודא שהפקס מוגדר כהלכה.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לבצע בדיקת פקס בדגם ה-All-in-One הספציפי שברשותך.

 • אם בדיקת הפקס מציגה רשימה של בעיות ופתרונות בנושא שליחה/קבלה של פקסים, בדיקת הפקס נכשלה. פעל בהתאם לפתרונות המוצגים בדוח המודפס כדי לפתור את הבעיה.

  שים לבבדיקת הפקס היא ספציפית-למוצר ולסביבת השימוש בפקס שלך, לכן השתמש בפתרונות שבדוח לצורך פתרון הבעיות הקשורות לשליחה/קבלה של פקסים שמופיעות ברשימה.

  חזור על בדיקת הפקס לאחר שפתרת את הבעיות שאובחנו בבדיקה כדי לוודא שהמכשיר עובר את הבדיקה בהצלחה.

 • אם בתוצאות בדיקת הפקס לא מופיעים בעיות ופתרונות בנושא שליחה/קבלה של פקסים, המוצר עבר את הבדיקה; המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: בדיקה של פונקציית הסריקה (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)פתרון שני: בדיקה של פונקציית הסריקה (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)

על מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP להיות מסוגלים לבצע סריקה על מנת לשלוח פקס. הנח את דף בדיקת הפקס על גבי משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים ובצע העתקה.

 • אם ההעתקה הצליחה, המשך לפתרון הבא.

 • אם מדפסת ה-All-in-One של HP לא מצליחה ליצור עותקים, עיין בתיעוד התמוכה הזמין ופעל לפי ההנחיות לביצוע העתקה לפני שתמשיך לביצוע פעולות לפתרון בעיות הקשורות בשליחה/קבלה של פקסים.

פתרון שלישי: בדיקה של מספר הפקס (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)פתרון שלישי: בדיקה של מספר הפקס (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)

בצע את הפעולות שלהלן כדי לשלול שגיאה במספר הפקס כגורם לבעיה בשימוש בפקס:

 1. ודא שמספר הפקס נכון. כלול את כל המספרים שיש לחייג על מנת להשתמש בטלפון, כגון אזור חיוג, קודי גישה כמו 9 לקבלת קו חוץ או שירותי שיחות חוץ.

  הערה: אם כדי לטלפן מקו טלפון מסוים עליך לחייג רצף של מספרים, עליך לחייג רצף מספרים זה גם כדי לשלוח פקס.

 2. חבר מכשיר טלפון ליציאה ‎Ext-2 במדפסת ה-All-in-One של HP ולאחר מכן בדוק אם נשמע צליל חיוג.

 3. נסה להתקשר למספר הפקס מטלפון ובדוק אם נשמעים צלילי פקס.

פתרון רביעי: הפעלה של הדיווח על קודי שגיאה של הפקס (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)פתרון רביעי: הפעלה של הדיווח על קודי שגיאה של הפקס (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)

מכשיר הפקס של HP יכול לדווח על קוד שגיאה בן שלוש ספרות אם זיהה מצב שגיאה במהלך שליחה או קבלה של פקסים. הפעל את הדיווח על קודי שגיאה של הפקס כדי לזהות את קוד השגיאה שמתאים לבעיה.

הערה:עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לאפשר הדפסה של דוחות קודי שגיאה של הפקס.

 1. השתמש בלוח המקשים של המוצר במקום בחייגן לחיוג מהיר כדי לשלוח פקס למספר הפקס הנכון.  

  הערה: יש להניח את המסמך המיועד להעברה בפקס כשהוא פונה כלפי מעלה, אם השליחה מתבצעת ממזין המסמכים האוטומטי (ADF), וכשהוא פונה כלפי מטה אם השליחה מתבצעת ממשטח הזכוכית של הסורק.

 2. ודא שמופיע כיתוב מסוג Original Loaded (מקור טעון) על-גבי הצג אם המסמך מונח במזין המסמכים האוטומטי.

 3. התבונן בצג לוח הבקרה של המוצר והאזן לצלילים שהמכשיר משמיע. אם המוצר פועל כהלכה, יתרחשו האירועים הבאים:

  א) כאשר הפקס של HP מתחיל לחייג, נשמע צליל חיוג ולאחריו נשמעים קולות המציינים שהמוצר מחייג. הודעה מסוג Dialing (מחייג) מופיעה על צג לוח הבקרה

  ב) אם הפקס המקבל עונה לשיחה, המוצר והפקס המרוחק משדרים זה לזה צלילי התקשרות. הודעה על התחברות מוצגת בלוח הבקרה. בשלב זה, מדפסת ה-All-in-One של HP ומכשיר הפקס המרוחק ישוו את יכולותיהם, יחליפו מידע ביחס לאופן שליחת הפקס, וינסו לקבוע מהירות שידור מהימנה.

  ג) משנוצר החיבור, המוצר שולח את דפי המסמך. בצג לוח הבקרה מופיעות הודעות המציינות את הסטטוס הנוכחי, למשל Sending page 1 (שולח את דף מספר 1).

 4. עיין בתוצאות הניסיון לשלוח פקס:

  • אם הפקס נשלח, הבעיה נפתרה ואין צורך להמשיך בשלבי פתרון הבעיות.
  • אם מכשיר הפקס המקבל לא עונה לשיחה, נסה לשלוח את הפקס למכשיר פקס אחר שפעל בהצלחה בעבר.

  • אם הניסיון השני לשליחת פקס מצליח, ייתכן שהבעיה קשורה לקבלת הפקס הראשון.

  • אם מודפס דוח שגיאות הודעות פקס, המשך לשלב הבא.

 5. בדוק אם בדוח שגיאות הודעות הפקס מופיע קוד פקס בן שלוש ספרות.

  הערה: עיין בסעיף שעוסק בקודי פקס בני 3 ספרות באותו אוסף כדי למצוא פתרונות המתאימים לכל קוד בן 3 ספרות.

 6. נסה לשלוח את הפקס שוב. אם מכשיר הפקס של HP אינו מצליח עדיין לשלוח פקסים, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: בדיקה של מהירות החיוג (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)פתרון חמישי: בדיקה של מהירות החיוג (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)

נסה פתרון זה אם אתה מתמודד עם בעיה שמתעוררת במהלך שלב החיוג:

ייתכן שיש צורך להוסיף מספר השהיות ברצף המספרים על מנת למנוע מהמכשיר לחייג במהירות גבוהה מדי או לפני הזמן. לדוגמה, אם דרושה לך גישה לקו חוץ לפני חיוג מספר הטלפון, הוסף השהיה לאחר מספר הגישה.

 • אם המספר שלך הוא 95555555, והספרה 9 מעניקה לך גישה לקו חוץ, עליך להוסיף השהיות באופן הבא: ‎9-555-5555‏.
 • כדי להוסיף השהיה במספר הפקס שאתה מזין, לחץ על מקש הרווח שוב ושוב, עד להופעת מקף (-) בצג לוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP‏.
 • אם אתה משתמש בערך חיוג מהיר לשליחת פקס, עדכן את ערך החיוג המהיר כך שיכלול השהיות ברצף המספרים.

פתרון שישי: השבתה של 'מצב תיקון שגיאות' (ECM) (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)פתרון שישי: השבתה של 'מצב תיקון שגיאות' (ECM) (עבור בעיות הקשורות לשליחה בלבד)

ביטול של ההגדרה Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות) יכול לשפר את היכולת של הפקס של HP לשלוח פקס בהצלחה כאשר איכות קו הטלפון ירודה. עם זאת, איכות התמונה של הפקס עשויה להיות מושפעת מכך.

יש להפעיל את ECM בתנאים רגילים. אם יש לבטל את ECM על מנת לשלוח פקסים בהצלחה, בקש מספק שירות הטלפון לבדוק את איכות קו הטלפון.

כיבוי האפשרות ECM מלוח הבקרה הקדמי של התקן ה-All-in-One של HP לא בהכרח מבטיחה ששידור פקסים לא יעשה שימוש ב-ECM. לדוגמה:

 • כל הפקסים שנשלחים בצבע ישתמשו ב-ECM.

 • כל הפקסים שנשלחים במהירות השידור הגבוהה ביותר ישתמשו ב-ECM.

 • ההגדרה ECM משפיעה רק על פקסים שנשלחים, לא על פקסים שמתקבלים.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להשבית את ההגדרה Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות) (ECM) בדגם של מדפסת All-in-One או הפקס של HP שברשותך.

פתרון שביעי: בדיקה שההגדרה Auto Answer (מענה אוטומטי) מופעלתפתרון שביעי: בדיקה שההגדרה Auto Answer (מענה אוטומטי) מופעלת

כאשר המאפיין Auto Answer (מענה אוטומטי) מופעל, מוצר הפקס של HP עונה באופן אוטומטי לכל שיחות הפקס שנכנסות. כאשר הנורית כבויה, מוצר הפקס של HP לא עונה לשיחות פקס נכנסות.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להגדיר את הערך בהגדרה Answer Mode (מצב מענה) לאפשרות Automatic (אוטומטי).

דגמי פקסים מסוימים של HP כוללים אפשרויות ספציפיות יותר של Answer Mode (מצב מענה), שהן:

- Fax (פקס): הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

- FaxTel (עבור דגמים שכוללים שפופרת טלפון בלבד):
התקן הפקס של HP יענה באופן אוטומטי לכל השיחות הנכנסות, לפי ההגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה).

 • אם השיחה היא שיחת פקס, התקן הפקס של HP יטפל בה.

 • אם השיחה הנכנסת היא שיחה קולית, התקן הפקס של HP ייצור צלצול מיוחד לציון העובדה שמדובר בשיחה קולית.

  הערה: יש לענות לשיחות קוליות באמצעות השפופרת המחוברת.

- Tel (טלפון): התקן הפקס של HP לא יטפל באופן אוטומטי בשיחות. יהיה צורך לקבל פקסים באופן ידני.

- Answer Machine (TAM)‎ (משיבון): התקן הפקס של HP ינטר את הקו כאשר שיחה נכנסת נענית על-ידי גורם אנושי או המשיבון. אם הפקס יזהה צלילי פקס על הקו, הוא יופעל כדי לקבל את הפקס.
 

פתרון שמיני: בדיקה שאין שירותי טלפון מתנגשים (עבור בעיות הקשורות לקבלה בלבד)פתרון שמיני: בדיקה שאין שירותי טלפון מתנגשים (עבור בעיות הקשורות לקבלה בלבד)

רוב ספקי שירותי הטלפון מציעים שירותים שמיועדים למנוע קבלה של שיחות לא רצויות. ייתכן ששירותים אלה חוסמים פקסים נכנסים. אם לפחות אחד משירותים אלה מוגדר בקו הטלפון שמחובר למדפסת ה-All-in-One או להתקן הפקס של HP, פנה לספק שירותי הטלפון לקבלת המלצה על פתרון.

השירותים הבאים עשויים לחסום פקסים נכנסים:

 • תא קולי
 • חסימת פרטיות 
 • מסך אבטחה 
 • דחיית שיחות לא מזוהות
 • מנהל פרטיות 
 • כל שירות אחר שמסנן או עוצר שיחות נכנסות

הערה: לעתים קרובות שירות צלצול מובחן, אם זמין אצל ספק שירותי הטלפון, פותר את הבעיה.


 

פתרון תשיעי: בדיקה אם מוגדר צלצול מובחן (עבור בעיות הקשורות לקבלה בלבד)פתרון תשיעי: בדיקה אם מוגדר צלצול מובחן (עבור בעיות הקשורות לקבלה בלבד)

צלצול מובחן הוא שירות אופציונאלי שמספקות חברות טלפון רבות. שירות זה מאפשר לשייך מספרי טלפון מרובים לקו טלפון אחד. לכל מספר טלפון מוקצה צלצול ייחודי (צלצול יחיד, צלצול כפול, צלצול משולש...).
כאשר הטלפון מצלצל בדפוס הצלצול שמוקצה לקו הפקס שלך, התקן הפקס של HP יופעל לצורך מענה לשיחה ולקבלת הפקס.

הערה: לא ניתן לקבל פקסים כשקו הטלפון בשימוש עם מספר הטלפון הראשי. גם אם יש למוצר הפקס של HP מספר טלפון נפרד, הוא עדיין חולק את אותו קו טלפון.

יש להגדיר את הפקס של HP בהתאם לדפוס הצלצול שמוקצה למספר הפקס.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לגשת אל התפריט Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדמת) ולהגדיר את המאפיין Distinctive Ring (צלצול מובחן).

אם דפוס הצלצול שונה מהצפוי, ייתכן ששירות הצלצול המובחן לא הוגדר כהלכה. פנה אל ספק שירותי הטלפון שלך או הגדר את מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך למענה לכל הצלצולים.  

פתרון עשירי: הפעלה של הדיווח על קודי שגיאה של הפקס (עבור בעיות הקשורות לקבלה בלבד)פתרון עשירי: הפעלה של הדיווח על קודי שגיאה של הפקס (עבור בעיות הקשורות לקבלה בלבד)

ייתכן שיופיע קוד שגיאה בן שלוש ספרות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP אם המוצר זיהה מצב שגיאה במהלך שליחה או קבלה של פקסים. הפעל את תכונת הדיווח על שגיאות בפקס כדי לזהות את קוד השגיאה ונסה לקבל פקס.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לאפשר הדפסה של דוחות קודי שגיאה של הפקס.

 1. ודא שהפקס של HP מצלצל עם קבלת שיחת הפקס.

 2. התבונן בצג לוח הבקרה של התקן ה-All-in-One והאזן לצלילים שנשמעים ממנו. אם המוצר פועל כהלכה, יתרחשו האירועים הבאים:

  א) כאשר המוצר מקבל שיחה, נשמעים צלצולים (אם הרמקול לא מושתק) והודעה מסוג Incoming Call (שיחה נכנסת) מופיעה בצג לוח התצוגה.

  ב) כאשר הפקס של HP עונה לשיחה, הוא והפקס המרוחק משדרים זה לזה צלילי התקשרות. הודעה על התחברות מוצגת בלוח הבקרה.

  בשלב זה, הפקס של HP ומכשיר הפקס המרוחק ישוו את יכולותיהם, יחליפו מידע ביחס לדרך שליחת הפקס, וינסו לקבוע מהירות שידור מהימנה.

  ג) משנוצר החיבור, הפקס של HP מקבל את דפי המסמך. בצג לוח הבקרה מופיעות הודעות המציינות את הסטטוס הנוכחי, למשל Receiving page 1 (מקבל את דף מספר 1).

  • אם לא נשמעים צלצולים או לא מופיעה הודעה מסוג Incoming Call (שיחה נכנסת), נסה להתקשר אל מספר הפקס כדי לבדוק שהקו פעיל.

  • אם לא נשמעים צלצולים או לא מופיעה בצג הודעה מסוג Incoming Call (שיחה נכנסת), בדוק באיזה שלב בתהליך הקבלה התרחשה ההפרעה והמשך בפתרון הבעיות.

 3. עיין בתוצאות הניסיון לשלוח פקס.

  - אם לא מופיע דוח שגיאות או קוד שגיאה, המשך לפתרון הבא.

  - אם מודפס דוח שגיאות פקס, המשך לשלב הבא.

 4. בדוק אם בדוח שגיאות הודעות הפקס מופיע קוד פקס בן שלוש ספרות.

  הערה: עיין בסעיף שעוסק בקודי פקס בני 3 ספרות באוסף זה כדי למצוא פתרונות המתאימים לכל קוד שגיאה בן 3 ספרות.

 5. נסה לקבל את הפקס שנית.

פתרון אחד-עשר: הורדת מהירות השידור של פקסיםפתרון אחד-עשר: הורדת מהירות השידור של פקסים

שינוי הערך בהגדרה Fax Transmission Speed (מהירות השידור של פקסים) לאפשרות Medium (בינונית) עשוי לשפר את היכולת של מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP לקבלת פקסים בקו טלפון בעייתי.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להוריד את מהירות השידור של פקסים.

לאחר הורדת מהירות השידור של פקסים במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP, נסה לשלוח ולקבל פקס.

פתרון שניים-עשר: בצע בדיקה עם חיבור פקס פשוטפתרון שניים-עשר: בצע בדיקה עם חיבור פקס פשוט
 1. חבר את חוט הטלפון ישירות לשקע הטלפון שבקיר ולא דרך מכשיר אחר.

 2. הסר מפצלים או התקנים אחרים שמחוברים לקו, אם קיימים כאלה, למעט מסנן ה-DSL.

 3. אם אורכו של כבל הטלפון עולה על 3 מטרים, קרב את הפקס לשקע הטלפון שבקיר והשתמש בכבל באורך של 3 מטרים ומטה.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ישירות לגב המוצר, ליציאה שמסומנת כ-‎‎1‎-LINE‏.

  1 telephone jack and cord

  1 - שקע טלפון בקיר
  2 - כבל טלפון

 5. אם התקנים אחרים מחוברים לקו הטלפון, למשל משיבונים או מודמים של מחשב, הסר אותם.
  אם קיימים התקנים המחוברים לשלוחות אחרות של אותו קו טלפון, הסר גם אותם לצורך הבדיקה.

  הערה:לכל התקן שמחובר לקו טלפון יש מספר REN‏ (Ringer Equivalence Number). מספר ה-REN מציין כמה התקנים יכולים להיות מחוברים בו-זמנית לקו טלפון.
  במרבית האזורים, אין לחבר יותר מחמישה התקנים לכל קו.
  אם מחברים מספר גדול מדי של התקנים, ייתכן שהם לא יצלצלו כהלכה. מצב זה עלול לגרום לכך שהפקס של HP לא יזהה את הצלצול.

  לאחר הסרת ההתקנים האחרים, נסה לשלוח פקס.

 6. אם ההסרה של מכשירי טלפון וחיבורים אחרים מאפשרת למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP לשלוח פקסים, פירושו של דבר שלפחות אחד מההתקנים שהוסרו גורם להפרעות.
  הפרעות עשויות להיגרם עקב חוסר תאימות או עקב שימוש במספר גדול מדי של התקני טלפון אחרים במקביל.
  חבר מחדש, בזה אחר זה, את ההתקנים האחרים שהסרת כדי לוודא שלא ניכרת שוב הפרעה.

 7. אם יש להשתמש במסנן DSL בקו, נסה להחליף את המסנן. לפיכך, בדוק את קצה המחבר בכבל הטלפון של התקן ה-All-in-One של HP כדי לראות אם קיימים שני גידים או ארבעה.

  3-Wires

  החלף את כבל הטלפון בכבל אחר (רצוי אחד בעל שני גידים בלבד בקצהו) ונסה לשלוח ולקבל פקס.

פתרון מס' 13: בצע איפוס חלקיפתרון מס' 13: בצע איפוס חלקי

ביצוע איפוס חלקי במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך גורם לאיפוס כל הגדרות הפקס לערכי ברירת המחדל.

הערה:איפוס חלקי עשוי למחוק את כל מספרי החיוג המהיר והגדרות פקס אחרות. מעבר לכך, עם השלמת האיפוס החלקי, ייתכן שיהיה צורך בהגדרה מחדש של הגדרות השפה והמדינה/אזור.
(בשל הסיבות שצוינו לעיל, יש לבצע איפוס חלקי כמוצא אחרון בלבד).

 1. נתק את כבל המתח מגבה של מדפסת ה-All-in-One של HP.

 2. המתן 20 שניות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על # ועל 3 בלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP.

 3. תוך כדי הלחיצה על # ועל 3, חבר מחדש את כבל המתח לגב מדפסת ה-All-in-One של HP.

 4. עם הפעלת המוצר, שחרר את המקשים # ו-3. מדפסת ה-All-in-One של HP מתאפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן.
לאחר איפוס מדפסת ה-All-in-One של HP, נסה שוב לשלוח ולקבל פקס.
פתרון מס' 14: ביצוע הבדיקה במיקום אחרפתרון מס' 14: ביצוע הבדיקה במיקום אחר
אם ניתן, העבר את מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP למיקום אחר עם קו טלפון נפרד, ולאחר מכן נסה לשלוח ולקבל פקס במיקום החדש.

אם נמצא כי התקן הפקס של HP פועל כהלכה במיקום החדש, הבעיה אינה קשורה לפקס של HP ויש לבדוק את תקינות קו הטלפון.
פתרון מס' 15: צור קשר עם HPפתרון מס' 15: צור קשר עם HP
אם השלמת את כל שלבי פתרון הבעיות הקודמים המפורטים במאמר זה, פנה לתמיכה הטכנית של HP באזורך לביצוע פעולות נוספות של פתרון בעיות.


 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.