הפקס של HP יכול לקבל פקסים אך לא לשלוח פקסים

למד כיצד לפתור בעיות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך, אם המוצר יכול לקבל פקסים אך לא לשלוח פקסים.

נסה את הפתרונות המובאים להלן, על פי סדר הופעתם. אם פתרון מסוים פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך לפתרונות הבאים.

פתרון ראשון: בצע בדיקת אבחון של מכשיר הפקספתרון ראשון: בצע בדיקת אבחון של מכשיר הפקס

בצע בדיקת פקס כדי לוודא שהפקס מוגדר כראוי.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לבצע בדיקת פקס בדגם של התקן HP הספציפי שברשותך.

 • אם בדיקת הפקס מציגה רשימה של בעיות ופתרונות בנושא שליחה/קבלה של פקסים, בדיקת הפקס נכשלה. פעל בהתאם לפתרונות המוצגים בדוח המודפס כדי לפתור את הבעיה. דוח זה הוא ספציפי-למוצר ולסביבת השימוש בפקס שלך, לכן השתמש בפתרונות שבדוח לצורך פתרון הבעיות הקשורות לשליחה/קבלה של פקסים שמופיעות ברשימה.
  חזור על בדיקת הפקס לאחר תיקון הבעיות הקשורות בשליחה/קבלה של פקסים שמופיעות ברשימה כדי לוודא שהמוצר עובר את הבדיקה בהצלחה.

 • אם בתוצאות בדיקת הפקס לא מופיעים בעיות ופתרונות בנושא שליחה/קבלה של פקסים, המוצר עבר את הבדיקה. המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: בדיקה של פונקציית הסריקהפתרון שני: בדיקה של פונקציית הסריקה
על מדפסת ה-All-in-One של HP להיות מסוגלת לבצע סריקה על מנת לשלוח פקס.
הנח את דף בדיקת הפקס על גבי משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים ובצע העתקה.
 • אם ההעתקה הצליחה, המשך לפתרון הבא.
 • אם מדפסת ה-All-in-One של HP לא מצליחה ליצור עותק, חפש תיעוד תמיכה שעוסק בבעיות העתקה לפני שתמשיך בבדיקת הפקס.
פתרון שלישי: בדוק את מספר הפקספתרון שלישי: בדוק את מספר הפקס
 1. ודא שמספר הפקס נכון. כלול את כל המספרים שיש לחייג על מנת להשתמש בטלפון, כגון אזור חיוג, קודי גישה כמו 9 לקבלת קו חוץ או שירותי שיחות חוץ.  

  הערה: אם כדי לטלפן מקו טלפון מסוים עליך לחייג רצף של מספרים, עליך לחייג רצף מספרים זה גם כדי לשלוח פקס.

 2. חבר מכשיר טלפון ליציאה ‎Ext-2 במדפסת ה-All-in-One של HP ולאחר מכן בדוק אם נשמע צליל חיוג.

 3. נסה להתקשר למספר הפקס מטלפון ובדוק אם נשמעים צלילי פקס.

פתרון רביעי: הפעל את הדיווח על קודי שגיאה של הפקס ובדוק את פונקציית השליחה.פתרון רביעי: הפעל את הדיווח על קודי שגיאה של הפקס ובדוק את פונקציית השליחה.

ייתכן שיופיע קוד שגיאה בן שלוש ספרות במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP אם המוצר זיהה מצב שגיאה במהלך שליחה או קבלה של פקסים. הפעל את הדיווח על קודי שגיאה של הפקס כדי לברר מהו קוד השגיאה.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד לאפשר הדפסה של דוחות קודי שגיאה של הפקס..

 1. השתמש בלוח המקשים של המוצר במקום בחייגן לחיוג מהיר כדי לשלוח פקס למספר הפקס הנכון.

  הערה: יש להניח את המסמך המיועד להעברה בפקס כשהוא פונה כלפי מעלה, אם השליחה מתבצעת ממזין המסמכים האוטומטי (ADF), וכשהוא פונה כלפי מטה אם השליחה מתבצעת ממשטח הזכוכית של הסורק.

 2. ודא שמופיע כיתוב מסוג Original Loaded (מקור טעון) על-גבי הצג אם המסמך מונח במזין המסמכים האוטומטי.

 3. התבונן בצג לוח הבקרה של מוצר ה-All-in-One והאזן לצלילים שנשמעים ממנו. אם המוצר פועל כהלכה, יתרחשו האירועים הבאים:

  • כאשר הפקס של HP מתחיל לחייג, נשמע צליל חיוג ולאחריו נשמעים קולות המציינים שהמוצר מחייג. הודעה על חיוג מוצגת בלוח הבקרה.
  • אם הפקס המקבל עונה לשיחה, המוצר והפקס המקבל משמיעים צלילי התקשרות. הודעה על התחברות מוצגת בלוח הבקרה. בשלב זה, מדפסת ה-All-in-One של HP ומכשיר הפקס המרוחק ישוו את יכולותיהם, יחליפו מידע ביחס לאופן שליחת הפקס, וינסו לקבוע מהירות שידור מהימנה.
  • משנוצר החיבור, המוצר שולח את דפי המסמך. בצג לוח הבקרה מופיעות הודעות המציינות את הסטטוס הנוכחי, למשל Sending page 1 (שולח את דף מספר 1).
 4. עיין בתוצאות הניסיון לשלוח פקס:

  • אם הפקס נשלח, הבעיה נפתרה ואין צורך להמשיך בשלבי פתרון הבעיות.
  • אם מכשיר הפקס המקבל לא עונה לשיחה, נסה לשלוח את הפקס למכשיר פקס אחר שפעל בהצלחה בעבר.
  • אם הניסיון השני לשליחת פקס מצליח, ייתכן שהבעיה קשורה לקבלת הפקס הראשון.
  • אם מודפס דוח שגיאות הודעות פקס, המשך לשלב הבא
 5. בדוק אם בדוח שגיאות הודעות הפקס מופיע קוד פקס בן שלוש ספרות.

  הערה: עיין בסעיף שעוסק בקודי פקס בני 3 ספרות באותו אוסף כדי למצוא פתרונות המתאימים לכל קוד בן 3 ספרות.

 6. נסה לשלוח את הפקס שוב. אם מכשיר הפקס של HP אינו מצליח עדיין לשלוח פקסים, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: בדוק את מהירות החיוגפתרון חמישי: בדוק את מהירות החיוג

נסה פתרון זה אם אתה מתמודד עם בעיה שמתעוררת במהלך שלב החיוג:

ייתכן שיש צורך להוסיף מספר השהיות ברצף המספרים על מנת למנוע מהמכשיר לחייג במהירות גבוהה מדי או לפני הזמן. לדוגמה, אם דרושה לך גישה לקו חוץ לפני חיוג מספר הטלפון, הוסף השהיה לאחר מספר הגישה.

 • אם המספר שלך הוא 95555555 והספרה 9 מעניקה לך גישה לקו חוץ, עליך להוסיף השהיות באופן הבא: ‎9-555-5555‏.

 • כדי להוסיף השהיה במספר הפקס שאתה מזין, לחץ על מקש הרווח שוב ושוב, עד להופעת מקף (-) בצג לוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP‏.

 • אם אתה משתמש בערך חיוג מהיר לשליחת פקס, עדכן את ערך החיוג המהיר כך שיכלול השהיות ברצף המספרים.  

   

פתרון שישי: הורדת מהירות השידור של פקסיםפתרון שישי: הורדת מהירות השידור של פקסים

שינוי הערך בהגדרה Fax Transmission Speed (מהירות השידור של פקסים) לאפשרות Medium (בינונית) עשוי לשפר את היכולת של מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP לקבלת פקסים בקו טלפון בעייתי.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להוריד את מהירות השידור של פקסים.

פתרון שביעי: השבתת מצב תיקון שגיאות (ECM)פתרון שביעי: השבתת מצב תיקון שגיאות (ECM)

ביטול של ההגדרה Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות) יכול לשפר את היכולת של הפקס לשלוח פקס בהצלחה כאשר איכות קו הטלפון ירודה. עם זאת, איכות התמונה של הפקס המתקבל עשויה להיות מושפעת מכך.

יש להפעיל את ECM בתנאים רגילים. אם יש לבטל את ECM על מנת לשלוח פקסים בהצלחה, בקש מספק שירות הטלפון לבדוק את איכות קו הטלפון.

כיבוי האפשרות ECM מלוח הבקרה הקדמי של התקן ה-All-in-One של HP לא בהכרח מבטיחה ששידור פקסים לא יעשה שימוש ב-ECM. לדוגמה:

 •  כל הפקסים שנשלחים בצבע ישתמשו ב-ECM.

 • כל הפקסים שנשלחים במהירות השידור הגבוהה ביותר ישתמשו ב-ECM.

 • ההגדרה ECM משפיעה רק על פקסים שנשלחים, לא על פקסים שמתקבלים.

הערה: עיין בתיעוד ובמדריכי ההפעלה המצורפים למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך כדי ללמוד כיצד להשבית את ההגדרה Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות) (ECM) בדגם של מדפסת All-in-One או הפקס של HP שברשותך.

 

פתרון שמיני: בצע בדיקה עם חיבור פקס פשוטפתרון שמיני: בצע בדיקה עם חיבור פקס פשוט
 1. חבר את חוט הטלפון ישירות לשקע הטלפון שבקיר ולא דרך מכשיר אחר.

 2. הסר מפצלים או התקנים אחרים שמחוברים לקו, אם קיימים כאלה, למעט מסנן ה-DSL.

 3. אם אורכו של כבל הטלפון עולה על 3 מטרים, קרב את הפקס לשקע הטלפון שבקיר והשתמש בכבל באורך של 3 מטרים ומטה.

 4. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ישירות לגב המוצר, ליציאה שמסומנת כ-‎‎1‎-LINE‏.

  1 telephone jack and cord

  1 - שקע טלפון בקיר
  2 - כבל טלפון

 5. אם התקנים אחרים מחוברים לקו הטלפון, למשל משיבונים או מודמים של מחשב, הסר אותם.
  אם קיימים התקנים המחוברים לשלוחות אחרות של אותו קו טלפון, הסר גם אותם לצורך הבדיקה.  

  הערה:לכל התקן שמחובר לקו טלפון יש מספר REN‏ (Ringer Equivalence Number). מספר ה-REN מציין כמה התקנים יכולים להיות מחוברים בו-זמנית לקו טלפון.
  במרבית האזורים, אין לחבר יותר מחמישה התקנים לכל קו.
  אם מחברים מספר גדול מדי של התקנים, ייתכן שהם לא יצלצלו כהלכה. מצב זה עלול לגרום לכך שהפקס של HP לא יזהה את הצלצול.


  לאחר הסרת ההתקנים האחרים, נסה לשלוח פקס.

 6. אם ההסרה של מכשירי טלפון וחיבורים אחרים אפשרה למדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP לשלוח פקסים, פירושו של דבר שלפחות אחד מההתקנים שהוסרו גורם להפרעות.
  הפרעות עשויות להיגרם עקב חוסר תאימות או עקב שימוש במספר גדול מדי של התקני טלפון אחרים במקביל.
  חבר מחדש, בזה אחר זה, את ההתקנים האחרים שהסרת כדי לוודא שלא ניכרת שוב הפרעה.

 7. אם יש להשתמש במסנן DSL בקו, נסה להחליף את המסנן. לפיכך, בדוק את קצה המחבר בכבל הטלפון של התקן ה-All-in-One של HP כדי לראות אם קיימים שני גידים או ארבעה.

  3-Wires

  החלף את כבל הטלפון בכבל אחר (רצוי אחד בעל שני גידים בלבד בקצהו) ונסה לשלוח פקס.

   

פתרון תשיעי: בצע איפוס חלקיפתרון תשיעי: בצע איפוס חלקי

ביצוע איפוס חלקי במדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP שברשותך גורם לאיפוס כל הגדרות הפקס לערכי ברירת המחדל.

הערה:איפוס חלקי עשוי למחוק את כל מספרי החיוג המהיר והגדרות פקס אחרות. מעבר לכך, עם השלמת האיפוס החלקי, ייתכן שיהיה צורך בהגדרה מחדש של הגדרות השפה והמדינה/אזור.
(בשל הסיבות שצוינו לעיל, יש לבצע איפוס חלקי כמוצא אחרון בלבד).

 1. נתק את כבל המתח מגבה של מדפסת ה-All-in-One של HP.

 2. המתן 20 שניות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על # ועל 3 בלוח הבקרה של התקן ה-All-in-One של HP.

 3. תוך כדי הלחיצה על # ועל 3, חבר מחדש את כבל המתח לגב מדפסת ה-All-in-One של HP.

 4. עם הפעלת המוצר, שחרר את המקשים # ו-3. מדפסת ה-All-in-One של HP מתאפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן.
לאחר איפוס מדפסת ה-All-in-One של HP, נסה שוב לשלוח פקס.
פתרון עשירי: ביצוע הבדיקה במיקום אחרפתרון עשירי: ביצוע הבדיקה במיקום אחר
אם ניתן, העבר את מדפסת ה-All-in-One או התקן הפקס של HP למיקום אחר עם קו טלפון נפרד, ולאחר מכן נסה לשלוח פקס מהמיקום החדש.
אם נמצא כי מוצר הפקס של HP פועל כהלכה במיקום החדש, הבעיה אינה קשורה לפקס של HP ויש לבדוק את תקינות קו הטלפון.
 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.