כיצד להדפיס באמצעות iPad, ‏iPhone, או iPod Touch

באפשרותך להשתמש ב-Apple iPad, ‏iPhone או iPod touch כדי להדפיס או למדפסת HP המותאמת ל- ePrint או למדפסת HP שאינה מותאמת ל-ePrint.

מהי מדפסת המותאמת ל-ePrint‏?

מדפסת HP המותאמת ל-ePrint מתחברת לאינטרנט דרך רשת אלחוטית, ומאפשרת הדפסה ניידת וכן מסירת תוכן מעוצב מראש מ-ePrintCenter. מדפסות HP רבות שהופצו מ-‏2010 ואילך תומכות בהדפסה ניידת. לחץ כאן כדי להציג רשימה של מדפסות המותאמות ל-ePrint.

לחץ על סימן הפלוס (topic site plus sign) לצד סוג המדפסת שברשותך כדי ללמוד עוד על אפשרויות ההדפסה הניידת:

מדפסת מותאמת ל-ePrintמדפסת מותאמת ל-ePrint

אם יש לך מדפסת מותאמת ל-ePrint, עומדות לרשותך מספר אפשרויות שניתן לבחור מביניהן כשברצונך להדפיס מ-iPad‏, iPhone או iPod touch. כדי לבדוק אם המדפסת שלך תומכת באפשרויות הבאות, עבור אל מדפסות HP התומכות בהדפסה ניידת.

עיין במידע בטבלה הבאה, שתעזור לך לבחור באפשרות המתאימה לצרכי ההדפסה הניידת שלך.

 הפתרון

תיאור ופרטים
HP_ePrint_control_panel_logo

הדפסה עם ePrint היא פשוטה כמו שליחת דוא"ל. הדפס מההתקן הנייד שלך לכל מדפסת המותאמת ל-ePrint בכל מקום שאליו יש לך גישה. 

הערה: נהל אפשרויות הדפסה, בדוק את סטטוס ההדפסה וצור רשימת שולחים מותרים ב-ePrintCenter.

Apple_AirPrint_logo_white

הדפס מיישומים מותאמים ל-AirPrint בהתקן Apple שלך למדפסת ePrint באותה רשת אלחוטית מקומית פרטית.

היישום הנייד ePrint

היישום הנייד של HP ePrint: הדפס באופן אלחוטי מ-iPad‏, iPhone או iPod touch של Apple לכל מדפסת המותאמת ל-ePrint או לכל מדפסת אלחוטית תואמת של HP המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך. 

 
לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס של אתר נושא) לצד הסעיפים הבאים כדי ללמוד כיצד להתחיל להדפיס מהתקן Apple.
ePrintePrint

לחץ על סימני הפלוס (סימן פלוס של אתר נושא) כדי ללמוד כיצד להגדיר את ePrint, ולאחר מכן הדפס למדפסת שלך המותאמת ל-HP ePrint.

הגדרת ePrintהגדרת ePrint

בצע שלבים אלה כדי להגדיר את ePrint במדפסת HP.

לוגו HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

שלב ראשון: בצע עדכון מוצר

כחלק מהגדרת ePrint‏, HP ממליצה שתעדכן את המדפסת כדי לוודא שהיא כוללת את הפונקציונליות העדכנית ביותר. אם עדכנת את המדפסת לאחרונה, או שעדכונים אוטומטיים פעילים אצלך, המשך לשלב של הפעלת שירותי האינטרנט.

בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את המדפסת, בהתאם לסוג הדגם.

 • Deskjet‏, Photosmart ו-Officejet

עבור דגמי מדפסות אלה, ניתן לקבל את עדכון הקושחה דרך לוח הבקרה של המדפסת. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את שם המוצר שלך ולאחר מכן חפש 'קבלת עדכונים עבור המוצר' כדי לאתר את השלבים הספציפיים למדפסת שלך.

 • LaserJet

עבור מדפסות LaserJet, ניתן לקבל את עדכון הקושחה על-ידי הורדתו מאתר האינטרנט של HP והתקנתו במחשב שאליו מחוברת המדפסת.

 1. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP והזן את מספר המוצר שלך בחלון.

 2. לחץ על הבא. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 5. לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס של אתר נושא) לצד קושחה כדי להציג את עדכון הקושחה.

  הערה: אם קושחה אינה מופיעה בדף, הרי שהמדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 6. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

 7. עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

  הערה: אם קיים יותר מעדכון קושחה אחד, התקן את כל העדכונים הזמינים.

שלב שני: הפעל את שירותי האינטרנט

שירותי האינטרנט חייבים להיות מופעלים במדפסת שלך כדי שתוכל להשתמש בשירות ePrint. אם שירותי האינטרנט מושבתים, ePrint לא יפעל. בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את שירותי האינטרנט במדפסת שלך.

הערה: לקבלת שלבים ספציפיים להפעלת שירותי האינטרנט עבור המדפסת הספציפית שלך, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את המוצר שלך בתיבת החיפוש ולאחר מכן חפש את הנושא תחילת העבודה עם ePrint.

 • Photosmart ו-Deskjet

בהתאם לדגם המדפסת שלך, השתמש באפשרות Enable Web Services (הפעל שירותי אינטרנט) הזמינה תחת התפריטים Setup>Wireless>Web Services (התקנה>אלחוטי>שירותי אינטרנט) או Setup>Web (התקנה>אינטרנט) במדפסת, או דרך סמל ePrint‏ (control_panel_ePrint_icon) במסך הבית של לוח הבקרה הקדמי של המדפסת. כשאתה מפעיל את שירותי האינטרנט, המוצר מדפיס דף מידע המכיל את קוד המדפסת שבו תשתמש כדי לרשום את מוצר HP שלך ב-HP ePrintCenter בשלב הבא.

 • Officejet

בחר ב-Setup>Web Services Setup הגדרה>הגדרת שירותי אינטרנט) מלוח הבקרה של המדפסת. כדי להפעיל את שירותי האינטרנט, ודא שגם ePrint וגם Apps (יישומים) מוגדרים כ-'ON' (מופעלים). כשאתה מפעיל את שירותי האינטרנט, המוצר מדפיס דף מידע המכיל את קוד המדפסת שבו תשתמש כדי לרשום את מוצר HP שלך ב-HP ePrintCenter בשלב הבא.

 • LaserJet

הדפס דף תצורה מהמדפסת כדי לאתר את כתובת ה-IP. פתח דפדפן אינטרנט והזן את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת. שרת האינטרנט המשובץ (EWS) ייפתח. לחץ על הכרטיסייה HP Web Services. בחר באפשרות להפעיל שירותי אינטרנט. כשאתה מפעיל את שירותי האינטרנט, המוצר מדפיס דף מידע המכיל את קוד המדפסת שבו תשתמש כדי לרשום את מוצר HP שלך ב-HP ePrintCenter בשלב הבא.

שלב שלישי: הירשם ב-HP ePrintCenter

ב-HP ePrintCenter תוכל לנהל את עבודות ההדפסה שלך, לדפדף בין יישומים ולשנות את הגדרות ePrint. לאחר שתירשם ב-ePrintCenter, תקבל את כתובת הדוא"ל הייחודית של מדפסת HP שלך.

בצע את השלבים הבאים כדי להירשם ב-ePrintCenter.

 1. עבור אל ePrintCenter ולחץ על Sign In (כניסה).

 2. בחלון Sign In to ePrintCenter (כניסה אל ePrintCenter), לחץ על Sign Up (הירשם) כדי ליצור חשבון חדש.

 3. הזן את פרטיך בשדות הטקסט, ולאחר מכן לחץ על Sign Up (הירשם). החלון הוספת מדפסת לחשבון שלך ייפתח.

 4. בתיבת הטקסט Enter Printer Code (הזן את קוד המדפסת), הקלד את קוד המדפסת המופיע בדף המידע שהדפסת בשלב הקודם.

 5. לחץ על אישור‏. החלון הוספת את המדפסת שלך בהצלחה.

הערה: השאר חלון זה פתוח ולאחר מכן המשך לשלב הבא כדי להתאים אישית את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלך (אופציונלי).

שלב רביעי: אתר את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלך (אופציונלי)

מערכת ה-ePrint תפיק כתובת דוא"ל ייחודית למדפסת, אבל באפשרותך לשנות כתובת דוא"ל זו לכתובת שתוכל לזכור ביתר קלות.

בצע את השלבים הבאים כדי להתאים אישית את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלך.

הערה: אם אין ברצונך להתאים התאמה אישית את כתובת הדואר האלקטרוני כרגע, תוכל לבחור להתאים אותה בכל עת. כדי להתאים אישית את כתובת הדוא"ל, עבור אל הדף Printers (מדפסות) של ePrintCenter ולחץ על Change (שנה) לצד כתובת הדוא"ל של המדפסת.

 1. בחלון הוספת את המדפסת שלך בהצלחה, לחץ על הגדרה. כעת ייפתח החלון Customize Printer Email Address (התאם אישית את כתובת הדוא"ל של המדפסת).

 2. הזן כתובת דוא"ל בתיבת הדו-שיח. אורך כתובת הדוא"ל יכול להיות 6 עד 30 תווים והיא יכולה לכלול שילוב של אותיות, מספרים, קו תחתון אחד ועד שתי נקודות.

 3. לחץ על Check (בדוק). מערכת ePrintCenter תבדוק אם כתובת הדוא"ל זמינה.

  • אם כתובת הדוא"ל זמינה, לחץ על Save (שמור).

  • אם כתובת הדוא"ל אינה זמינה, נסה לבדוק כתובת דוא"ל אחרת או לחץ על אחת מהכתובות המוצעות ולאחר מכן לחץ על Save (שמור).

הדפסה עם ePrintהדפסה עם ePrint

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מהתקן Apple למדפסת שלך המותאמת ל-HP ePrint.

לוגו HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

 1. ודא שהמדפסת שלך המותאמת ל-HP ePrint פועלת, מחוברת לרשת האלחוטית המקומית שלך ויש לה גישה לאינטרנט.

 1. בהתקן Apple שלך, מצא את המסמך או התמונה שברצונך להדפיס.

 1. גע בסמל הפעולה (iOS_Action_icon) כדי להציג את אפשרויות התפריט, ולאחר מכן גע ב-Email photo (שלח תמונה בדוא"ל), Email document (שלח מסמך בדוא"ל) או באפשרויות דומות אחרות. תוכנית הדוא"ל נפתחת ומצרפת את התמונה או המסמך.

 2. הקלד את כתובת הדוא"ל של ePrint בשדה To:‎ (אל) .

 3. כדי לשנות את הגדרות אפשרות ההדפסה, עבור אל ePrintCenter והיכנס לחשבון שלך, לחץ על ePrint Settings (הגדרות ePrint) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Print Options (אפשרויות הדפסה) בחלון HP ePrint Settings (הגדרות HP ePrint).

 4. לחץ על Send (שלח) כדי לשלוח את עבודת ההדפסה. עבודת ההדפסה תודפס למגש הראשי. אם אפשרות זו זמינה, תמונות יודפסו באופן אוטומטי ממגש הנייר הייעודי לתמונות.

עצות ומידע נוסף לגבי ePrint:

 • כדי להדפיס הודעת דוא"ל שקיבלת ממישהו אחר, פתח את ההודעה ביישום הדוא"ל, בחר לבצע Forward (העברה) של הדוא"ל, הקלד את כתובת הדוא"ל של ePrint בשדה To:‎ (אל) ולאחר מכן גע או לחץ על Send (שלח) כדי לשלוח את הדוא"ל.

 • שרת ePrint אינו מקבל עבודות הדפסה בדוא"ל אם אתה מזין כתובות דוא"ל מרובות בשדות To:‎ (אל) או Cc:‎ (עותק).

 • שרת ePrint אינו מקבל הודעות דוא"ל שנשלחו מתחומים פרטיים.

 • עבור אל ePrintCenter ולאחר מכן לחץ על Help (עזרה) לקבלת מידע נוסף על הדפסה באמצעות ePrint.

AirPrintAirPrint

AirPrint של Apple מאפשר לך להדפיס ברשת פרטית משותפת מתוך יישומים נתמכים ב-iPad‏, iPhone ו-iPod touch למדפסת שלך המותאמת ל-HP ePrint.

Apple_AirPrint_logo_white

הערה: מכשיר של Apple שברשותך חייב להיות מצויד ב-iOS 4.2 ואילך כדי להשתמש ב-AirPrint. לא כל המאפיינים תואמים לכל המכשירים של Apple. AirPrint וריבוי משימות זמינים ב-iPad‏, iPhone 4, ‏ iPhone 3GS ו-iPod touch (דור שלישי ואילך).

שלב ראשון: בצע עדכון מוצר

כחלק מהגדרת ePrint‏, HP ממליצה שתבצע עדכון מוצר במדפסת שברשותך כדי לוודא שפונקציונליות המוצר העדכנית ביותר מותקנת בה. אם עדכנת את המדפסת לאחרונה, או שעדכונים אוטומטיים פעילים אצלך, המשך לשלב של הפעלת שירותי האינטרנט.

בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את המדפסת, בהתאם לסוג הדגם.

 • Photosmart‏, Officejet ו-Deskjet

עבור דגמי מדפסות אלה, ניתן לקבל את עדכון הקושחה דרך לוח הבקרה של המדפסת. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את שם המוצר שלך ולאחר מכן חפש 'קבלת עדכונים עבור המוצר' כדי לאתר את השלבים הספציפיים למדפסת שלך.

 • LaserJet

עבור מדפסות LaserJet, ניתן לקבל את עדכון הקושחה על-ידי הורדתו מאתר האינטרנט של HP והתקנתו במחשב שאליו מחוברת המדפסת.

 1. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP והזן את מספר המוצר שלך בחלון.

 2. לחץ על הבא. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 5. לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס של אתר נושא) לצד קושחה כדי להציג את עדכון הקושחה.

הערה: אם קושחה אינה מופיעה בדף, הרי שהמדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 1. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

 2.                     עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה. 

הערה: אם קיים יותר מעדכון קושחה אחד, התקן את כל העדכונים הזמינים.

שלב שני: הדפס באמצעות AirPrint

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס למדפסת HP מותאמת ל-ePrint באמצעות AirPrint:

 1. ודא שהמדפסת פועלת, יש נייר במגש, והיא מחוברת לרשת האלחוטית המקומית שלך.

שים לב: כדי להשתמש ב-AirPrint, ההתקן של Apple ‏(iPad‏, iPhone או iPod touch) והמוצר של HP חייבים להיות באותה רשת אלחוטית מסוג 802.11. AirPrint משתמש ב-Bonjour, סביבת הרשת של Apple שאינה דורשת קביעת תצורה, כדי לזהות באופן אוטומטי את מוצר HP ברשת האלחוטית המקומית.

 1. ביישום שבהתקן Apple שלך, הקש על סמל הפעולה (iOS_Action_icon) כדי להציג את אפשרויות התפריט.

 2. הקש על Print (הדפס) מהתפריט הנפתח כדי להציג רשימה של מדפסות זמינות.

 3. הערה: חלק מהיישומים אינם תומכים ב-AirPrint. אם האפשרות Print (הדפס) אינה מופיעה, אין באפשרותך להדפיס את המסמך או התמונה מתוך יישום זה.

 4. בחר את מדפסת HP שלך מתוך התפריט הנפתח ולאחר מכן הקש על Print (הדפס).

מידע נוסף על AirPrint:

 • אין תמיכה ב-Bluetooth‏, 3G או חיבורי Wi-Fi ציבוריים. AirPrint תואם רק באמצעות רשת אלחוטית פרטית מסוג 802.11.

 • AirPrint אינו פתרון למחשבי Mac עם מערכת ההפעלה Mac OS. AirPrint תואם רק להתקנים ניידים עם iOS 4.2 ואילך.

 • AirPrint תואם רק למוצרי HP שיצאו לשוק ב-‏2010 ואילך. ‏AirPrint אינו מציע תאימות לאחור עם מוצרים ישנים יותר, ואין דרך לעקיפת הבעיה שתאפשר תאימות לאחור עם מוצרים ישנים של HP.

 • אין תמיכה במדפסת שמחוברת ליציאת ה-USB של מחשב Mac, מחשב PC‏, Airport Base Station או Time Capsule.

היישום הנייד של HP ePrintהיישום הנייד של HP ePrint

בצע את השלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין את היישום הנייד של HP ePrint בהתקן Apple שלך.

סמל היישום הנייד HP ePrint

היישום הנייד ePrint

שלב ראשון: הורד את היישום הנייד HP ePrint

 1. בהתקן Apple שלך, הקש על סמל App Store.

 2. הקש על Search (חיפוש) ולאחר מכן חפש את 'HP ePrint'‏.

 3. הקש על HP ePrint ‏ברשימת תוצאות החיפוש.

הערה: ודא ש-Hewlett Packard מוצג מעל שם היישום.

 1. הקש על Free (חינם) ולאחר מכן הקש על Install App (התקן יישום).

 2. אם תתבקש, הקלד את סיסמת מזהה Apple שלך ולאחר מכן הקש על OK. היישום מותקן בהתקן שלך. 

שלב שני: הדפס ממכשיר Apple שברשותך

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס עם היישום הנייד HP ePrint.

הערה: לפני שתתחיל, הפעל את המדפסת וטען את הנייר המתאים במגש. בנוסף, ודא שהן המדפסת והן המכשיר של Apple מחוברים לאותה רשת אלחוטית מקומית.

הדפסת צילומים 

 1. במכשיר של Apple, הקש על היישום HP ePrint.

 2. הקש על Photos (צילומים) ולאחר מכן הקש על Camera Roll (סרט מצלמה) או על Photo Library (ספריית צילומים).

 3. הקש על צילום כדי לפתוח את מסך התצוגה המקדימה ולערוך אותו.

 4. הקש על Print ‏כדי להדפיס את הצילום שלך.

הדפסת מסמכים

בחר באחת מהשיטות הבאות כדי להדפיס PDF, קובץ ‎.txtאו מסמך Microsoft Office Word, ‏Excel או PowerPoint מההתקן הנייד.

שיטה ראשונה: הדפסת מסמך מקובץ מצורף של הודעת דוא"ל 

 1. מחשבון הדוא"ל במחשב, צרף להודעת דוא"ל את המסמך שברצונך להדפיס ולאחר מכן שלח אותו לכתובת הדוא"ל שלך.

 2. במכשיר של Apple, הקש על היישום HP ePrint.

 1. הקש על Email (דוא"ל), הקש על Inbox (תיבת דואר נכנס) ולאחר מכן הקש על ההודעה עם המסמך המצורף.

 2. בתחתית ההודעה הקש על הקובץ המצורף כדי לפתוח אותו. 

 1. הקש על ‏‏Print (הדפס).

שיטה שנייה: הדפסת המסמך מיישום ניהול המסמכים

יישומי ניהול מסמכים רבים של Apple וספקים חיצוניים תומכים בהדפסה עם היישום הנייד HP ePrint. כדי להדפיס מסמך מיישום נתמך, בצע את השלבים הבאים. 

 1. הפעל את יישום ניהול המסמכים במכשיר של Apple.

 2. הקש על הסמל Action (פעולה) (iOS_Action_icon) ולאחר מכן הקש על Open in (פתח ב).

 3. הקש על HP ePrint, ולאחר מכן הקש על Print (הדפסה).

הערה: אם האפשרות ‎HP‎ePrint אינה מוצגת, אינך יכול להדפיס את המסמך מיישום זה.

 

מדפסת שאינה מותאמת ל-ePrintמדפסת שאינה מותאמת ל-ePrint

אם אין לך מדפסת מותאמת ל-HP ePrint, אל דאגה. עדיין עומדות לרשותך אפשרויות כשברצונך להדפיס מ-iPad‏, iPhone או iPod touch.

עיין במידע בטבלה זו, שתעזור לך לבחור באפשרות המתאימה לצרכי ההדפסה הניידת שלך.

 הפתרון

תיאור ופרטים
היישום הנייד ePrint

היישום הנייד HP ePrint‏: הדפס באופן אלחוטי מ-iPad‏, iPhone או iPod touch של Apple לכל מדפסת המותאמת ל-ePrint או לכל מדפסת אלחוטית תואמת של HP המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך. 

Google_Cloud_Print_logo

Google Cloud Print: הדפס מהטלפון החכם שלך או מהתקן נייד אחר, מתוך מגוון של יישומי Google Chrome ויישומים ניידים, לכל מדפסת כמעט. 

 
לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס של אתר נושא) לצד הסעיפים הבאים כדי ללמוד כיצד להתחיל להדפיס מהתקן Apple.
היישום הנייד של HP ePrintהיישום הנייד של HP ePrint

בצע את השלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין את היישום הנייד של HP ePrint בהתקן Apple שלך.

סמל היישום הנייד HP ePrint

היישום הנייד ePrint

שלב ראשון: הורד את היישום הנייד HP ePrint

 1. בהתקן Apple שלך, הקש על סמל App Store.

 2. הקש על Search (חיפוש) ולאחר מכן חפש את 'HP ePrint'‏.

 3. הקש על HP ePrint ‏ברשימת תוצאות החיפוש.

הערה: ודא ש-Hewlett Packard מוצג מעל שם היישום.

 1. הקש על Free (חינם) ולאחר מכן הקש על Install App (התקן יישום).

 2. אם תתבקש, הקלד את סיסמת מזהה Apple שלך ולאחר מכן הקש על OK. היישום מותקן בהתקן שלך. 

שלב שני: הדפס ממכשיר Apple שברשותך

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס עם היישום הנייד HP ePrint.

הערה: לפני שתתחיל, הפעל את המדפסת וטען את הנייר המתאים במגש. בנוסף, ודא שהן המדפסת והן המכשיר של Apple מחוברים לאותה רשת אלחוטית מקומית.

הדפסת צילומים 

 1. במכשיר של Apple, הקש על היישום HP ePrint.

 2. הקש על Photos (צילומים) ולאחר מכן הקש על Camera Roll (סרט מצלמה) או על Photo Library (ספריית צילומים).

 3. הקש על צילום כדי לפתוח את מסך התצוגה המקדימה ולערוך אותו.

 4. הקש על Print ‏כדי להדפיס את הצילום שלך.

הדפסת מסמכים

בחר באחת מהשיטות הבאות כדי להדפיס PDF, קובץ ‎.txtאו מסמך Microsoft Office Word, ‏Excel או PowerPoint מההתקן הנייד.

שיטה ראשונה: הדפסת מסמך מקובץ מצורף של הודעת דוא"ל 

 1. מחשבון הדוא"ל במחשב, צרף להודעת דוא"ל את המסמך שברצונך להדפיס ולאחר מכן שלח אותו לכתובת הדוא"ל שלך.

 2. במכשיר של Apple, הקש על היישום HP ePrint.

 1. הקש על Email (דוא"ל), הקש על Inbox (תיבת דואר נכנס) ולאחר מכן הקש על ההודעה עם המסמך המצורף.

 2. בתחתית ההודעה הקש על הקובץ המצורף כדי לפתוח אותו. 

 1. הקש על ‏‏Print (הדפס).

שיטה שנייה: הדפסת המסמך מיישום ניהול המסמכים

יישומי ניהול מסמכים רבים של Apple וספקים חיצוניים תומכים בהדפסה עם היישום הנייד HP ePrint. כדי להדפיס מסמך מיישום נתמך, בצע את השלבים הבאים. 

 1. הפעל את יישום ניהול המסמכים במכשיר של Apple.

 2. הקש על הסמל Action (פעולה) (iOS_Action_icon) ולאחר מכן הקש על Open in (פתח ב).

 3. הקש על HP ePrint, ולאחר מכן הקש על Print (הדפסה).

הערה: אם האפשרות ‎HP‎ePrint אינה מוצגת, אינך יכול להדפיס את המסמך מיישום זה.

 

Google Cloud PrintGoogle Cloud Print

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את Google Cloud Print ולהתחיל להדפיס למדפסת HP הקלאסית שלך. מדפסת קלאסית אינה תומכת ב-ePrint.

לוגו Google Cloud Print

Google_Cloud_Print_logo

חשוב: כדי להשתמש ב-Google Cloud Print עם מדפסת קלאסית, דפדפן האינטרנט Google Chrome חייב להיות מותקן במחשב שלך. לחץ כאן לקבלת מידע אודות הורדה והתקנה של Google Chrome.

 1. עבור אל Google Cloud Print ולאחר מכן לחץ על Add a Classic printer (הוסף מדפסת קלאסית).

 2. אם תוצג הנחיה, היכנס ל-Google עם פרטי חשבון Google/Gmail, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לרשום את המדפסת שלך ב-Google Cloud Print. 

לאחר רישום המדפסת, היא תהיה משויכת לחשבון Google שלך ומחוברת ל-Google Cloud Print. לחץ כאן כדי לראות רשימת יישומים המאפשרים הדפסה ל-Google Cloud Print.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.