כיצד להדפיס באמצעות התקן Symbian (לדוגמה, טלפון Nokia)

באמצעות הטלפון החכם של Symbian (לדוגמה, Nokia) כדי להדפיס או למדפסת HP המותאמת ל-ePrint או למדפסת שאינה מותאמת ל-ePrint.

מהי מדפסת המותאמת ל-ePrint‏?

מדפסת HP המותאמת ל-ePrint מתחברת לאינטרנט דרך רשת אלחוטית, ומאפשרת הדפסה ניידת וכן מסירת תוכן מעוצב מראש מ-ePrintCenter. מדפסות HP רבות שהופצו מ-‏2010 ואילך תומכות בהדפסה ניידת. לחץ כאן כדי להציג רשימה של מדפסות המותאמות ל-ePrint.

לחץ על סימן הפלוס (topic site plus sign) לצד סוג המדפסת שברשותך כדי ללמוד עוד על אפשרויות ההדפסה הניידת:

מדפסת מותאמת ל-ePrintמדפסת מותאמת ל-ePrint

אם יש לך מדפסת התומכת ב-ePrint, עומד לרשותך מגוון אפשרויות לבחירה כאשר ברצונך להדפיס מהתקן ה-Symbian (לדוגמה, Nokia). כדי לבדוק אם המדפסת שלך תומכת באפשרויות הבאות, עבור אל מדפסות HP התומכות בהדפסה ניידת.

עיין במידע בטבלה הבאה, שתעזור לך לבחור באפשרות המתאימה לצרכי ההדפסה הניידת שלך.

 הפתרון

תיאור ופרטים
HP_ePrint_control_panel_logo

ההדפסה עם ePrint פשוטה כמו שליחת דוא"ל. הדפס מההתקן הנייד שלך לכל מדפסת מותאמת ל-ePrint בכל מקום שבו יש לך גישה. 

הערה: נהל אפשרויות הדפסה, בדוק את סטטוס ההדפסה וצור רשימת שולחים מותרים ב-ePrintCenter.

HP_ePrint_mobile_app_logo

HP ePrint Home & Biz: יישומים חינמיים אלה מאפשרים לך להדפיס לכל מדפסת HP ePrint שיש לך גישה אליה, או להדפיס למדפסת נתמכת המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד.

לחץ על סימני הפלוס (topic site plus sign) לצד הסעיפים הבאים כדי ללמוד כיצד להתחיל להדפיס מהתקן ה-Symbian (לדוגמה, Nokia).

ePrintePrint

לחץ על סימני הפלוס (topic site plus sign) כדי ללמוד כיצד להגדיר את ePrint, ולאחר מכן הדפס למדפסת שלך המותאמת ל-HP ePrint.

הגדרת ePrintהגדרת ePrint

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את ePrint במדפסת שלך המותאמת ל-HP ePrint.

לוגו HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

שלב ראשון: בצע עדכון מוצר

כחלק מהגדרת ePrint‏, HP ממליצה שתבצע עדכון מוצר במדפסת שברשותך כדי לוודא שפונקציונליות המוצר העדכנית ביותר מותקנת בה. אם עדכנת את המדפסת לאחרונה, או שעדכונים אוטומטיים פעילים אצלך, המשך לשלב של הפעלת שירותי האינטרנט.

בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את המדפסת, בהתאם לסוג הדגם. 

 • Deskjet‏, Photosmart ו-Officejet

עבור דגמי מדפסות אלה, ניתן לקבל את עדכון הקושחה דרך לוח הבקרה של המדפסת. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את שם המוצר שלך ולאחר מכן חפש 'קבלת עדכונים עבור המוצר' כדי לאתר את השלבים הספציפיים למדפסת שלך.

 • LaserJet

עבור מדפסות LaserJet, ניתן לקבל את עדכון הקושחה על-ידי הורדתו מאתר האינטרנט של HP והתקנתו במחשב שאליו מחוברת המדפסת.

 1. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP והזן את מספר המוצר שלך בחלון.

 2. לחץ על הבא. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 5. לחץ על סימן הפלוס (topic site plus sign) לצד קושחה כדי להציג את עדכון הקושחה.

שים לב: אם קושחה אינה מופיעה בדף, הרי שהמדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 1. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

  1. עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה. 

שים לב: אם קיים יותר מעדכון קושחה אחד, התקן את כל העדכונים הזמינים.

שלב שני: הפעל את שירותי האינטרנט

שירותי האינטרנט חייבים להיות מופעלים במדפסת שלך כדי שתוכל להשתמש בשירות ePrint. אם שירותי האינטרנט מושבתים, ePrint לא יפעל. בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את שירותי האינטרנט במדפסת שלך.

הערה: לשלבים ספציפיים לגבי הפעלת שירותי אינטרנט עבור המדפסת הספציפית שלך, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את המוצר שלך בתיבת החיפוש ולאחר מכן חפש 'התחלת עבודה ב-ePrint'.

 • Photosmart ו-Deskjet

בהתאם לדגם המדפסת שלך, השתמש באפשרות Enable Web Services (הפעל שירותי אינטרנט) הזמינה תחת התפריטים Setup>Wireless>Web Services (התקנה>אלחוטי>שירותי אינטרנט) או Setup>Web (התקנה>אינטרנט) במדפסת, או דרך סמל ePrint‏ (control_panel_ePrint_icon) במסך הבית של לוח הבקרה הקדמי של המדפסת. כשאתה מפעיל את שירותי האינטרנט, המוצר מדפיס דף מידע המכיל את קוד המדפסת שבו תשתמש כדי לרשום את מוצר HP שלך ב-HP ePrintCenter בשלב הבא.

 • Officejet

בחר ב-Setup>Web Services Setup הגדרה>הגדרת שירותי אינטרנט) מלוח הבקרה של המדפסת. כדי להפעיל את שירותי האינטרנט, ודא שגם ePrint וגם Apps (יישומים) מוגדרים כ-'ON' (מופעלים). כשאתה מפעיל את שירותי האינטרנט, המוצר מדפיס דף מידע המכיל את קוד המדפסת שבו תשתמש כדי לרשום את מוצר HP שלך ב-HP ePrintCenter בשלב הבא.

 • Laserjet

הדפס דף תצורה מהמדפסת כדי לאתר את כתובת ה-IP. פתח דפדפן אינטרנט והזן את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת. שרת האינטרנט המשובץ (EWS) ייפתח. לחץ על הכרטיסייה HP Web Services. בחר באפשרות להפעיל שירותי אינטרנט. כשאתה מפעיל את שירותי האינטרנט, המוצר מדפיס דף מידע המכיל את קוד המדפסת שבו תשתמש כדי לרשום את מוצר HP שלך ב-HP ePrintCenter בשלב הבא.

שלב שלישי: הירשם ב-HP ePrintCenter

ב-HP ePrintCenter תוכל לנהל את עבודות ההדפסה שלך, לדפדף בין יישומים ולשנות את הגדרות ePrint. לאחר שתירשם ב-ePrintCenter, תקבל את כתובת הדוא"ל הייחודית של מדפסת HP שלך.

בצע את השלבים הבאים כדי להירשם ב-ePrintCenter.

 1. עבור אל ePrintCenter ולחץ על Sign In (כניסה).

 2. בחלון Sign In to ePrintCenter (כניסה אל ePrintCenter), לחץ על Sign Up (הירשם) כדי ליצור חשבון חדש.

 3. הזן את פרטיך בשדות הטקסט, ולאחר מכן לחץ על Sign Up (הירשם). החלון הוספת מדפסת לחשבון שלך ייפתח.

 4. בתיבת הטקסט Enter Printer Code (הזן את קוד המדפסת), הקלד את קוד המדפסת המופיע בדף המידע שהדפסת בשלב הקודם.

 5. לחץ על אישור‏. החלון הוספת את המדפסת שלך בהצלחה.

הערה: השאר חלון זה פתוח והמשך לשלב הבא כדי להתאים אישית את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלך (אופציונלי).

שלב רביעי: אתר את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלך (אופציונלי)

מערכת ה-ePrint תפיק כתובת דוא"ל ייחודית למדפסת, אבל באפשרותך לשנות כתובת דוא"ל זו לכתובת שתוכל לזכור ביתר קלות.

בצע את השלבים הבאים כדי להתאים אישית את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלך.

הערה: אם אין ברצונך להתאים התאמה אישית את כתובת הדואר האלקטרוני כרגע, תוכל לבחור להתאים אותה בכל עת. כדי להתאים אישית את כתובת הדוא"ל, עבור אל הדף Printers (מדפסות) של ePrintCenter ולחץ על Change (שנה) לצד כתובת הדוא"ל של המדפסת.

 1. בחלון הוספת את המדפסת שלך בהצלחה, לחץ על הגדרה. כעת ייפתח החלון Customize Printer Email Address (התאם אישית את כתובת הדוא"ל של המדפסת).

 2. הזן כתובת דוא"ל בתיבת הדו-שיח. אורך כתובת הדוא"ל יכול להיות 6 עד 30 תווים והיא יכולה לכלול שילוב של אותיות, מספרים, קו תחתון אחד ועד שתי נקודות.

 3. לחץ על Check (בדוק). מערכת ePrintCenter תבדוק אם כתובת הדוא"ל זמינה.

  • אם כתובת הדוא"ל זמינה, לחץ על Save (שמור).

  • אם כתובת הדוא"ל אינה זמינה, נסה לבדוק כתובת דוא"ל אחרת או לחץ על אחת מהכתובות המוצעות ולאחר מכן לחץ על Save (שמור).

הדפסה עם ePrintהדפסה עם ePrint

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מהתקן ה-Symbian שלך (לדוגמה, Nokia) למדפסת המותאמת ל-HP ePrint.

לוגו HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

 1. ודא שהמדפסת שלך המותאמת ל-HP ePrint פועלת, מחוברת לרשת האלחוטית המקומית שלך ויש לה גישה לאינטרנט.

 2. מיישום הדוא"ל שבהתקן הנייד, צור הודעת דוא"ל חדשה ולאחר מכן הוסף אליה כקבצים מצורפים תמונות או מסמכים שברצונך להדפיס.

 1. הקלד או בחר את כתובת הדוא"ל של ePrint בשדה אל: .

 2. כדי לשנות את הגדרות אפשרות ההדפסה, עבור אל ePrintCenter והיכנס לחשבון שלך, לחץ על ePrint Settings (הגדרות ePrint) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Print Options (אפשרויות הדפסה) בחלון HP ePrint Settings (הגדרות HP ePrint).

 1. גע או לחץ על שלח כדי לשלוח את הודעת הדוא"ל. הדוא"ל והקבצים המצורפים יודפסו במדפסת שלך.

עצות ומידע נוסף לגבי ePrint:

 • כדי להדפסי הודעת דוא"ל שקיבלת מאדם אחר, פתח את ההודעה ביישום הדוא"ל, בחר באפשרות Forward(העבר הלאה) , הקלד או בחר את כתובת דוא"ל ePrint של המדפסת שלך בשדה אל‏: (אל) ולאחר מכן גע או לחץ על Send (שלח) כדי לשלוח את הדוא"ל.

 • שרת ePrint אינו מקבל עבודות הדפסה בדוא"ל אם אתה מזין כתובות דוא"ל מרובות בשדות To:‎ (אל) או Cc:‎ (עותק).

 • שרת ePrint אינו מקבל הודעות דוא"ל שנשלחו מתחומים פרטיים.

 • עבור אל ePrintCenter ולאחר מכן לחץ על Help (עזרה) לקבלת מידע נוסף על הדפסה באמצעות ePrint.

HP ePrint Home & BizHP ePrint Home & Biz

בצע את השלבים הבאים להורדת HP ePrint Home & Biz, ולאחר מכן הדפס מהתקן ה-Symbian שלך (לדוגמה, Nokia).

סמל HP ePrint Home & Biz

HP_ePrint_mobile_app_logo

שלב ראשון: הורד את HP ePrint Home & Biz

היעזר באחת מהשיטות הבאות לקבלת היישום הנייד HP ePrint Home & Biz.

שיטה ראשונה: התקן את HP ePrint Home & Biz באמצעות ההתקן הנייד שלך

 1. בהתקן הנייד שלך, פתח את Ovi Store.

 2. חפש את 'HP ePrint Home & Biz.'

 3. הקש או בחר באפשרות HP ePrint Home & Biz מרשימת תוצאות החיפוש ולאחר מכן הקש או בחר באפשרות Download (הורד) כדי להוריד את היישום ללא תשלום.

 4. הקש או בחר Accept & download (קבל והורד). היישום מותקן בהתקן שלך.

שיטה שנייה: התקן את 'ePrint של HP לבית ולעסק' באמצעות המחשב שלך

 1. במחשב, עבור אל Ovi Store.

 2. חפש את 'HP ePrint Home & Biz.'

 3. לחץ על HP ePrint Home & Biz ברשימת תוצאות החיפוש ולאחר מכן לחץ על Download (הורד) כדי להוריד את היישום ללא תשלום.

 4. לחץ על Accept & download (קבל והורד). ההורדה מתחילה.

 5. סנכרן את ההתקן הנייד.

שלב שני: הדפס מההתקן הנייד שלך

הדפסת צילומים

 1. ודא שהמדפסת מופעלת והמגש הראשי טעון בנייר.

 2. בהתקן הנייד שלך, הקש על ePrint של HP לבית ולעסק.

 1. הקש על Photo Albums (אלבומי תמונות) ולאחר מכן הקש על אלבום.

 2. הקש על תמונה ממוזערת כדי להציג תצוגה מקדימה של התמונה.

 3. כדי לערוך את התמונה, הקש על מרכז התמונה ולאחר מכן בצע שינויים.

 4. לאחר שתבצע את השינויים, הקש שוב על התמונה כדי לחזור למסך התצוגה המקדימה.

 5. הקש על Print (הדפס), או, בעת הצורך, הקש על Print Setup (הגדרת הדפסה) כדי לבחור מוצר נוסף של HP ולשנות את הגדרות ההדפסה.

הדפסת מסמכים

ההתקן הנייד שומר קבצים באחת מתיקיות Saved Files (קבצים שמורים) כאשר תעביר קבצים מהמחשב להתקן הנייד, או כאשר תשתמש בהתקן הנייד כדי לסרוק קבצים. בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס קבצים המאוחסנים בהתקן הנייד באמצעות HP ePrint Home & Biz.

 1. ודא שהמדפסת מופעלת ושיש נייר במגש.

 2. בהתקן הנייד שלך, הקש על ePrint של HP לבית ולעסק.

 1. הקש על Documents (מסמכים).

 2. הקש על הקובץ תחת הכרטיסייה Files (קבצים) כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה.

שים לב: בכרטיסייה Recently Viewed (הוצגו לאחרונה) מופיעים קבצים שהוצגו לאחרונה.

 1. הקש על Print (הדפס), או, בעת הצורך, הקש על Print Setup (הגדרת הדפסה) כדי לבחור מוצר נוסף של HP ולשנות את הגדרות ההדפסה.

מדפסת שאינה מותאמת ל-ePrintמדפסת שאינה מותאמת ל-ePrint

אם אין לך מדפסת מותאמת ל-HP ePrint, אל דאגה. עדיין עומדות לרשותך אפשרויות כשברצונך להדפיס מהתקן ה-Symbian שלך (לדוגמה, Nokia).

עיין במידע בטבלה זו, שתעזור לך לבחור באפשרות המתאימה לצרכי ההדפסה הניידת שלך.

 הפתרון

תיאור ופרטים
HP_ePrint_mobile_app_logo

HP ePrint Home & Biz: יישומים חינמיים אלה מאפשרים לך להדפיס לכל מדפסת HP ePrint שיש לך גישה אליה, או להדפיס למדפסת נתמכת המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד.

Google_Cloud_Print_logo

Google Cloud Print: הדפס מהטלפון החכם שלך או מהתקן נייד אחר מתוך מגוון של יישומי Google Chrome ויישומים לנייד כמעט לכל מדפסת.

לחץ על סימני הפלוס (topic site plus sign) לצד הסעיפים הבאים כדי ללמוד כיצד להתחיל להדפיס מהתקן ה-Symbian (לדוגמה, Nokia).

HP ePrint Home & BizHP ePrint Home & Biz

בצע את השלבים הבאים להורדת HP ePrint Home & Biz, ולאחר מכן הדפס מהתקן ה-Symbian שלך (לדוגמה, Nokia).

סמל HP ePrint Home & Biz

HP_ePrint_mobile_app_logo

שלב ראשון: הורד את HP ePrint Home & Biz

היעזר באחת מהשיטות הבאות לקבלת היישום הנייד HP ePrint Home & Biz.

שיטה ראשונה: התקן את HP ePrint Home & Biz באמצעות ההתקן הנייד שלך

 1. בהתקן הנייד שלך, פתח את Ovi Store.

 2. חפש את 'HP ePrint Home & Biz.'

 3. הקש או בחר באפשרות HP ePrint Home & Biz מרשימת תוצאות החיפוש ולאחר מכן הקש או בחר באפשרות Download (הורד) כדי להוריד את היישום ללא תשלום.

 4. הקש או בחר Accept & download (קבל והורד). היישום מותקן בהתקן שלך.

שיטה שנייה: התקן את 'ePrint של HP לבית ולעסק' באמצעות המחשב שלך

 1. במחשב, עבור אל Ovi Store.

 2. חפש את 'HP ePrint Home & Biz.'

 3. לחץ על HP ePrint Home & Biz ברשימת תוצאות החיפוש ולאחר מכן לחץ על Download (הורד) כדי להוריד את היישום ללא תשלום.

 4. לחץ על Accept & download (קבל והורד). ההורדה מתחילה.

 5. סנכרן את ההתקן הנייד.

שלב שני: הדפס מההתקן הנייד שלך

הדפסת צילומים

 1. ודא שהמדפסת מופעלת והמגש הראשי טעון בנייר.

 2. בהתקן הנייד שלך, הקש על ePrint של HP לבית ולעסק.

 1. הקש על Photo Albums (אלבומי תמונות) ולאחר מכן הקש על אלבום.

 2. הקש על תמונה ממוזערת כדי להציג תצוגה מקדימה של התמונה.

 3. כדי לערוך את התמונה, הקש על מרכז התמונה ולאחר מכן בצע שינויים.

 4. לאחר שתבצע את השינויים, הקש שוב על התמונה כדי לחזור למסך התצוגה המקדימה.

 5. הקש על Print (הדפס), או, בעת הצורך, הקש על Print Setup (הגדרת הדפסה) כדי לבחור מוצר נוסף של HP ולשנות את הגדרות ההדפסה.

הדפסת מסמכים

ההתקן הנייד שומר קבצים באחת מתיקיות Saved Files (קבצים שמורים) כאשר תעביר קבצים מהמחשב להתקן הנייד, או כאשר תשתמש בהתקן הנייד כדי לסרוק קבצים. בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס קבצים המאוחסנים בהתקן הנייד באמצעות HP ePrint Home & Biz.

 1. ודא שהמדפסת מופעלת ושיש נייר במגש.

 2. בהתקן הנייד שלך, הקש על ePrint של HP לבית ולעסק.

 1. הקש על Documents (מסמכים).

 2. הקש על הקובץ תחת הכרטיסייה Files (קבצים) כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה.

שים לב: בכרטיסייה Recently Viewed (הוצגו לאחרונה) מופיעים קבצים שהוצגו לאחרונה.

 1. הקש על Print (הדפס), או, בעת הצורך, הקש על Print Setup (הגדרת הדפסה) כדי לבחור מוצר נוסף של HP ולשנות את הגדרות ההדפסה.

Google Cloud PrintGoogle Cloud Print

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את Google Cloud Print ולהתחיל להדפיס למדפסת HP הקלאסית שלך. מדפסת קלאסית אינה תומכת ב-ePrint.

לוגו Google Cloud Print

Google_Cloud_Print_logo

חשוב: כדי להשתמש ב-Google Cloud Print עם מדפסת קלאסית, דפדפן האינטרנט Google Chrome חייב להיות מותקן במחשב שלך. לחץ כאן לקבלת מידע אודות הורדה והתקנה של Google Chrome.

 1. עבור אל Google Cloud Print ולאחר מכן לחץ על Add a Classic printer (הוסף מדפסת קלאסית).

 2. אם תוצג הנחיה, היכנס ל-Google עם פרטי חשבון Google/Gmail, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לרשום את המדפסת שלך ב-Google Cloud Print. 

לאחר רישום המדפסת, היא תהיה משויכת לחשבון Google שלך ומחוברת ל-Google Cloud Print. לחץ כאן כדי לראות רשימת יישומים המאפשרים הדפסה ל-Google Cloud Print.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.