תמיכה ועזרה להדפסה מהתקן Android

HP מציעה מגוון של אפשרויות הדפסה למכשירים ניידים המבוססים על Android.

אם אתה נתקל בבעיה בשליחת עבודת הדפסה ממכשיר ה-Android שלך דרך הדוא"ל למדפסת שבה מופעלת אפשרות ePrint, בחר למטה ב-ePrint להצגת שלבים לפתרון הבעיה.

אם אתה נתקל בבעיה בשליחת עבודת הדפסה מהתקן Android שלך למדפסת HP ברשת המקומית, בחר ביישום הנייד HP ePrint להלן כדי לקבל שלבים לפתרון הבעיה.

לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס של אתר נושא) לצד שיטת ההדפסה שלך להלן כדי לקבל שלבים לפתרון הבעיה:

ePrintePrint

לאחר שרשמת בהצלחה את המדפסת המותאמת ל-HP ePrint ב-ePrintCenter, כשאתה מנסה להדפיס מהתקן נייד של Android באמצעות כתובת הדוא"ל של ePrint, עבודת ההדפסה אינה מתבצעת.

סמל ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

חשוב: ייתכן שעבודות ePrint לא יודפסו באופן מיידי. אם מתרחשת בעיה במדפסת, עבודת ההדפסה שלך תישאר בשרת ePrint למשך 24 שעות. השרת בודק את סטטוס המדפסת באופן סדיר, והוא ישלח את עבודת ההדפסה ברגע שהבעיה תיפתר. אם הבעיה לא נפתרה לאחר 24 שעות, השרת ימחק את עבודת ההדפסה.

עיין ברשימה זו של סיבות ופתרונות אפשריים לבעיה.

הערה: חלק מהפתרונות הללו מחייבים תקשורת עם המדפסת. אם אתה רחוק מהמדפסת, יהיה עליך לגייס את עזרתו של אדם שיש לו גישה אליה.

ePrint כובה במדפסתePrint כובה במדפסת

התכונה ePrint במדפסת חייבת להיות מופעלת כדי לקבל עבודת ePrint. בלוח הבקרה של המדפסת, הפעל את התכונה ePrint, ולאחר מכן שלח מחדש את עבודת ההדפסה.

אינך יכול לשלוח עבודת ePrint בדוא"ל מהיישום הנייד HP ePrint אינך יכול לשלוח עבודת ePrint בדוא"ל מהיישום הנייד HP ePrint

אם התקנת את היישום הנייד HP ePrint בהתקן הנייד שלך, תוכל לשלוח עבודות הדפסה בדוא"ל לכל מדפסת HP שברשותך או שיש לך גישה אליה, המותאמת ל-ePrint.

בצע שלבים אלה לרישום ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter כדי לאפשר שליחת עבודות הדפסה של ePrint בדוא"ל.

הערה: בנוסף, עליך להירשם באתר האינטרנט של ePrintCenter כדי להדפיס קובצי Word‏, Excel או PowerPoint של Microsoft Office מהיישום הנייד HP ePrint‏.  

 1. בהתקן הנייד, הקש על היישום הנייד HP ePrint.

 2. הקש על Settings (הגדרות), ולאחר מכן הקש על Registration (רישום).

 3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ולאחר מכן הקש על שלח. HP ePrintCenter שולח לך דוא"ל המכיל קוד PIN.

 4. לאחר שתאחזר את הקוד מהודעת הדוא"ל, הקש על היישום הנייד HP ePrint כדי לפתוח את היישום שוב, הקלד את ה-PIN ולאחר מכן הקש על OK.

יש בעיה בשירות ePrintיש בעיה בשירות ePrint

הסיבה: עבודת ההדפסה של ePrint לא יכלה להתבצע עקב בעיה זמנית בשירות ePrint.

הפתרון: נסה לשלוח את עבודת ההדפסה שוב במועד מאוחר יותר.

נעשה שימוש בכתובת דוא"ל ePrint שגויהנעשה שימוש בכתובת דוא"ל ePrint שגויה

ודא שהשתמשת בכתובת הדוא"ל הנכונה של ePrint כדי לשלוח את עבודת ההדפסה. אם עליך לאתר את כתובת הדוא"ל של ePrint, עבור אל ePrintCenter, לחץ על Help (עזרה) ולאחר מכן לחץ על How do I find my printer's email address (כיצד אמצא את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלי) תחת הכותרת HP ePrint.

ייתכן שדרוש עדכון לקושחה של המדפסת המותאמת ל-ePrintייתכן שדרוש עדכון לקושחה של המדפסת המותאמת ל-ePrint

ייתכן שדרוש עדכון קושחה למדפסת כדי להפעיל את ePrint. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את קושחת המדפסת.

שיטה ראשונה: קבל עדכוני קושחה מלוח הבקרה של המדפסת

מלוח הבקרה של המדפסת, חפש עדכוני מדפסת זמינים והתקן אותם. לקבלת שלבים ספציפיים לעדכון המדפסת שלך מלוח הבקרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את שם המדפסת שלך בחלון וחפש קבלת עדכונים למוצר.

אם המדפסת שלך אינה תומכת בחיפוש עדכונים דרך לוח הבקרה, המשך לשיטה הבאה

.

שיטה שנייה: חפש קושחה מעודכנת באתר האינטרנט של HP

 1. מלוח הבקרה של המדפסת, הדפס Printer Status Report (דוח סטטוס מדפסת) או Printer Quality Report (דוח איכות מדפסת) ולאחר מכן אתר את מספר הגירסה של הקושחה או את התאריך בדוח.

 2. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן הקלד את מספר המדפסת שלך בחלון.

 3. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מדפסות דומות.

 4. לחץ על הורדת תוכנה ומנהל התקן.

 5. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 1. לחץ על סימן הפלוס לצד קושחה כדי להציג את גירסת הקושחה העדכנית שזמינה עבור המדפסת שברשותך.

הערה: אם קושחה אינה מופיעה בדף, המדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 1. השווה את מספר גירסת הקושחה בדוח שהדפסת למספר גירסת הקושחה באתר האינטרנט של HP.

 • אם מספר גירסת הקושחה או התאריך בדוח סטטוס של המדפסת זהים לאלה המופיעים באתר האינטרנט של HP, הקושחה של המדפסת מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 • אם מספר גירסת הקושחה בדוח סטטוס המדפסת שונה מזה שמופיע באתר האינטרנט של HP, המשך לשלב הבא כדי להוריד ולהתקין את הקושחה.

 1. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

 2. עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה. 

 

המדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מקוונת או שיש בה שגיאההמדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מקוונת או שיש בה שגיאה

הסיבה: ייתכן שיש במדפסת בעיית חומרה או בעיית קישוריות.

הפתרון: בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות בלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.

אם בלוח הבקרה לא מופיעות הנחיות, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את שם המדפסת בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המדפסת הספציפית שלך.

המדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מחוברת לאינטרנטהמדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מחוברת לאינטרנט
ודא שהמדפסת מחוברת לאינטרנט. אם אתה נתקל בבעיות קישוריות, עבור אל המדפסת אינה שומרת על חיבור אלחוטי לקבלת שלבים מפורטים לפתרון בעיות.
קבצים מצורפים לדוא"ל של ePrint אינם נתמכים לצורך הדפסהקבצים מצורפים לדוא"ל של ePrint אינם נתמכים לצורך הדפסה

ודא שסוג התמונה או המסמך שאתה מנסה להדפיס נתמך על-ידי ePrint.

סוגי המסמכים הנתמכים על-ידי ePrint הם:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • ‎.pdf

 • ‎.txt

 • HTML

סוגי התמונות והצילומים הנתמכים על-ידי ePrint הם:

הערה:‏ תמונות חייבות להיות בעלות רזולוציה של ‎100 dpi או יותר. אחרת, עבודת ההדפסה תיכשל. באפשרותך לפתוח את מאפייני התמונה כדי לבדוק את הרזולוציה לפני שליחת עבודת ההדפסה.

 • ‎.jpg

 • ‎.gif

 • ‎.png

 • ‎.tiff

 • ‎.bmp

עבודות ePrint תקועות בתור ההדפסהעבודות ePrint תקועות בתור ההדפסה

ייתכן שיש עבודות הדפסה תקועות בתור ההדפסה של ePrintCenter. בצע את השלבים הבאים כדי לפנות את תור ההדפסה:

 1. עבור אל ePrintCenter והיכנס לחשבון שלך.

 2. לחץ על הכרטיסייה בראש הדף עם שם המדפסת שלך.

 3. בסעיף Recent Print Jobs (עבודות הדפסה אחרונות), לחץ על View Job History (הצג היסטוריית עבודות).

 4. לחץ על Cancel (ביטול) לצד עבודת ההדפסה שברצונך לנקות מהתור. חזור על שלב זה לכל עבודת הדפסה אחרת ברשימה.

הדוא"ל של ePrint כלל נמענים מרוביםהדוא"ל של ePrint כלל נמענים מרובים

הסיבה: שירות ePrint מקבל רק דוא"ל שנשלח לנמען יחיד. כך אתה מוגן מהדפסה לא מכוונת. 

הפתרון: נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה, רק לכתובת הדוא"ל של ePrint.

אינך נמצא ברשימת השולחים המותרים של ePrintאינך נמצא ברשימת השולחים המותרים של ePrint

הסיבה: הבעלים של מדפסת מותאמת ל-ePrint יכול לבחור להגביל את האנשים שיוכלו לשלוח עבודות הדפסה למדפסת. עבודת ההדפסה תיכשל אם כתובת הדוא"ל שלך אינה נמצאת ברשימת השולחים המותרים.

הפתרון: בקש מהבעלים להוסיף את כתובת הדוא"ל שלך לרשימת השולחים המותרים, ולאחר מכן נסה לשלוח את עבודת ההדפסה שוב בדוא"ל.

עבודת ההדפסה של ePrint בוטלהעבודת ההדפסה של ePrint בוטלה

הסיבה: ייתכן שעבודת ההדפסה בוטלה בלוח הבקרה של המדפסת או מתוך חשבון ePrintCenter.

הפתרון: לאחר שאישרת שעבודת ההדפסה בוטלה, נסה לשלוח אותה שוב.

המדפסת המותאמת ל-ePrint עסוקההמדפסת המותאמת ל-ePrint עסוקה

אם המדפסת עסוקה בעבודות הדפסה אחרות, עבודת ההדפסה שלך תישאר בשרת ePrint למשך 24 שעות. השרת בודק את סטטוס המדפסת באופן סדיר, ושולח את עבודת ההדפסה ברגע שהמדפסת זמינה. אם המדפסת לא תהפוך לזמינה לאחר 24 שעות, השרת ימחק את עבודת ההדפסה.

חסוך נייר ודיו על ידי המתנה להדפסת עבודת ההדפסה, במקום שליחתה שוב, דבר שעשוי להוביל להדפסת העבודה פעמיים.

המדפסת המותאמת ל-ePrint כבויההמדפסת המותאמת ל-ePrint כבויה

המדפסת חייבת להיות מופעלת כדי לקבל ולהדפיס עבודת הדפסה של ePrint.

איכות התמונה נמוכה מדי לשימוש ב-ePrintאיכות התמונה נמוכה מדי לשימוש ב-ePrint

תמונות וצילומים חייבים להיות בעלי רזולוציה אופקית ואנכית של 100 dpi (נקודות לאינץ') או יותר. אחרת, עבודת ePrint תיכשל. באפשרותך לפתוח את מאפייני התמונה כדי לבדוק את הרזולוציה לפני שליחת עבודת ההדפסה.

הגודל הכולל של הדוא"ל של ePrint חרג מהמגבלה המותרתהגודל הכולל של הדוא"ל של ePrint חרג מהמגבלה המותרת

ישנה מגבלה של ‎10 MB על התוכן של כל הודעת דואר אלקטרוני. ישנה גם מגבלה של ‎10 MB על כל קובץ מצורף. הודעות דואר אלקטרוני שחורגות מגבולות אלה לא יודפסו.

הערה: ניתן לכלול עד עשרה קבצים מצורפים בדוא"ל של ePrint‏.

הקובץ המצורף לדוא"ל של ePrint מכיל מאקרו או וירוסהקובץ המצורף לדוא"ל של ePrint מכיל מאקרו או וירוס

הסיבה: אם אחד או יותר מהקבצים המצורפים לדוא"ל מכיל מאקרו או וירוס, עבודת ההדפסה תיכשל.

הפתרון: נסה לסרוק את הקבצים המצורפים כדי לבדוק אם הם מכילים וירוסים, ולאחר מכן הסר פקודות מאקרו לפני שתנסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה.

הדוא"ל של ePrint מכיל יותר מעשרה קבצים מצורפיםהדוא"ל של ePrint מכיל יותר מעשרה קבצים מצורפים
ניתן לכלול עד עשרה קבצים מצורפים בדוא"ל של ePrint. נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה עם עשרה קבצים מצורפים או פחות.
היישום הנייד של HP ePrintהיישום הנייד של HP ePrint

לאחר שהורדת והתקנת בהצלחה את היישום הנייד HP ePrint בהתקן Android, כשאתה מנסה להדפיס שוב, עבודת ההדפסה אינה מבוצעת.

סמל היישום הנייד HP ePrint

 

 היישום הנייד ePrint

היישום הנייד HP ePrint מאפשר לך להדפיס מההתקן הנייד שלך בדרכים הבאות:

 • אפשרות ראשונה: אם אתה רושם את ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter, באפשרותך להדפיס לכל מדפסת מותאמת ל-ePrint בכל מקום על-ידי שליחת עבודות הדפסה בדוא"ל.

 • אפשרות שנייה: הדפס ישירות ממדפסת HP נתמכת המחוברת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך.

חשוב: כדי להדפיס באמצעות היישום הנייד HP ePrint, דרושה לך מדפסת HP נתמכת. עבור אל מדפסות נתמכות עבור שירותי ענן כדי לראות אם המדפסת שלך נתמכת. 

אם אתה נתקל בבעיה כשאתה מנסה להדפיס דרך דוא"ל, עיין בסעיף פתרון הבעיות של ePrint לעיל.
אם אתה נתקל בבעיה בעת ניסיון להדפיס במדפסת המחוברת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך, עיין ברשימה הבאה של סיבות ופתרונות אפשריים.
הודעת 'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות) מופיעה בהתקן הניידהודעת 'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות) מופיעה בהתקן הנייד

כשאתה מנסה להדפיס מההתקן נייד של Android למדפסת של HP באמצעות היישום הנייד HP ePrint, ההתקן הנייד מציג את ההודעה 'אין מדפסות זמינות'

כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם.

פתרון ראשון: הפעל מחדש את הנתב, את התקן Android ואת המדפסת

 1. כבה את הנתב. פנה ליצרן הנתב לקבלת הוראות ספציפיות להפעלה מחדש של ההתקן.

זהירות: אל תאפס את הנתב.

 1. כבה את המדפסת ואת התקן Android.

 2. הפעל את הנתב. המתן 30 שניות כדי לאפשר לו להשלים את תהליך ההגדרה.

 3. הפעל את המדפסת. המתן להשלמת תהליך האתחול.

 4. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת האלחוטית. 

 • אם המדפסת מחוברת לרשת האלחוטית, המשך לשלב הבא.

 • אם המדפסת אינה מחוברת לרשת האלחוטית, נסה להדפיס Network Configuration Report (דוח תצורת רשת) או Wireless Test Report (דוח בדיקה אלחוטית) כדי לבדוק את מצב החיבור. אם עדיין אינך מצליח להתחבר לרשת, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את שם המדפסת שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שעוסק בבעיה.

 1. הפעל את ההתקן הנייד שלך ולאחר מכן חבר אותו לאותה רשת אלחוטית שאליה מחוברת המדפסת של HP.

 2. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של היישום הנייד HP ePrint

בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שאתה משתמש ביישום הנייד HP ePrint, ושגירסת היישום היא העדכנית ביותר.

שלב ראשון: ודא שאתה משתמש ביישום הנייד HP ePrint

יישומים מסוימים של Android דומים ליישום הנייד HP ePrint, אך למעשה אינם היישום הנייד HP ePrint. ודא שסמל היישום הנייד HP ePrint מוצג בהתקן Android שברשותך.

 

סמל היישום הנייד HP ePrint

 

היישום הנייד ePrint

שלב שני: ודא שהיישום הנייד HP ePrint הוא בגירסה העדכנית ביותר

 1. במסך הבית של התקן Android, הקש על Play Store, לחץ על הלחצן Apps (יישומים) בלוח הבקרה ולאחר מכן הקש על הסמל My Apps (היישומים שלי).

 2. חפש בחלקו העליון של מסך My Apps את היישום הנייד HP ePrint. אם היישום מופיע כש-Update (עדכון) מסומן באדום, הרי שיש עדכון זמין.

 • אם יש עדכון זמין, התקן אותו ולאחר מכן נסה להדפיס.

 • אם עדכון אינו זמין, או אם עדיין אינך מצליח להדפיס לאחר התקנת העדכון, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: כבה את ה-Bluetooth בהתקן Android שלך

Bluetooth הוא חיבור אלחוטי שעשוי להפריע להדפסה. בצע את השלבים הבאים כדי לכבות את Bluetooth בהתקן הנייד שלך.

 1. במסך הבית של התקן Android, הקש על Settings (הגדרות).

 2. הקש על Wireless & Networks (אלחוט ורשתות).

 3. הקש על Bluetooth Settings (הגדרות Bluetooth) ולאחר מכן הקש על סימן הביקורת בתיבה לצד Bluetooth כדי לכבות את החיבור.

 4. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: בדוק את הקישוריות

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את חיבורי הרשת של המדפסת וההתקן הנייד שלך.

שלב ראשון: בדוק את חיבור המדפסת לרשת 

 1. מלוח הבקרה של המדפסת, הדפס Network Configuration Report (דוח תצורת רשת) או Wireless Test Report (דוח בדיקה אלחוטית). עיין בספר ההדרכה שלך כדי לבדוק את השלבים אם אינך בטוח כיצד להדפיס אחד מדוחות אלה.

 2. בדוק בדוח את הסטטוס של החיבור האלחוטי מסוג 802.11. הסטטוס צריך להיות Connected (מחובר), ושם הרשת (SSID) צריך להיות שם הרשת האלחוטית שלך. 

 • אם המדפסת של HP‏ מחוברת לרשת האלחוטית שלך, המשך לשלב הבא. 

 • אם המדפסת של HP ‏אינה מחוברת לרשת האלחוטית הנכונה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את שם המדפסת שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה המכיל הנחיות לחיבור המדפסת לרשת אלחוטית.

שלב שני: ודא שההתקן הנייד מחובר לאותה רשת שהמדפסת מחוברת אליה, ולאחר מכן הזז את ההתקן הנייד קרוב יותר לנתב 

 1. בהתקן הנייד, הקש על סמל Settings (הגדרות).

 2. הקש על Wireless and networks (אלחוט ורשתות) ולאחר מכן לחץ על WiFi Settings (הגדרות WiFi).

 3. הקש על לחצן Menu (תפריט) ולאחר מכן הקש על Advanced (מתקדם).

 4. ודא שיש סימן ביקורת לצד Use static IP (השתמש בכתובת IP סטטית) ולאחר מכן בדוק את המספר המופיע תחת IP address (כתובת IP).

 5. ודא ששלוש קבוצות המספרים הראשונות בכתובת ה-IP של המדפסת של HP (המופיעות בדוח שהדפסת קודם לכן) תואמות לשלוש קבוצות המספרים הראשונות בהתקן Android. לדוגמה, אם כתובת ה-IP של המדפסת היא ‏xx‏.192.168.1‏, כתובת ה-IP של התקן Android‏ צריכה להיות ‏xx‏.192.168.1. קבוצת המספרים האחרונה, המצוינת על-ידי xx בדוגמה, לא אמורה להיות זהה.

 6. קרב את ההתקן הנייד לנתב, אך לא קרוב יותר מ-‏1.8 מטר.

 7. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: הפעלה מחדש של התקן Android

הפעל מחדש את ההתקן הנייד ולאחר מכן נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שישי: נסה להדפיס מהתקן או ממחשב אחר, ואפס את המדפסת

שלב ראשון: נסה להדפיס מהתקן או ממחשב אחר

נסה להדפיס מהתקן אחר שעובד ברשת למדפסת HP. דוגמאות להתקנים שעובדים ברשת כוללות את המחשב שלך או התקן Android אחר.

שלב שני: אפס את המדפסת

 1. ודא שהמדפסת מופעלת.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המוצר.

 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.

 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.

 5. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.

 6. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.

 7. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שביעי: התקנה מחדש של היישום הנייד HP ePrint 

ניתן לפתור בעיות מסוימות של הדפסה ניידת על-ידי הסרה והתקנה מחדש של היישום הנייד של HP ePrint. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מחדש את היישום בהתקן הנייד שלך.

שלב ראשון: הסר את ההתקנה של היישום הנייד HP ePrint

 1. פתח את מסך Manage Applications (נהל יישומים) והקש על Downloads (הורדות).

 2. הקש על היישום הנייד HP ePrint, הקש על Uninstall (הסר התקנה) ולאחר מכן הקש על OK.

שלב שני: מנע מהיישום להסתנכרן עם ההתקן הנייד שלך

 1. בהתקן הנייד, הקש על Menu (תפריט) ולאחר מכן הקש על Settings (הגדרות).

 2. הקש על תיבת הסימון לצד Auto-Sync (סינכרון אוטומטי) כדי להסיר את סימן הביקורת. 

שלב שלישי: התקן מחדש את היישום הנייד HP ePrint

 1. פתח את חנות Google Play ולאחר מכן מצא את היישום הנייד HP ePrint והקש עליו.

 2. הקש על Install (התקן) ולאחר מכן הקש על OK כדי להוריד ולהתקין את היישום.

 3. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שמיני: עדכן את הקושחה של הנתב

פנה ליצרן הנתב שלך כדי לבדוק אם יש עדכון קושחה זמין ולקבל הוראות להתקנתו.

הפתרונות לא פתרו את הבעיה?

אם ניסית את כל הפתרונות הקודמים בסדר שבו הם הוצגו כאן והבעיה לא נפתרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר דגם המדפסת בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה.
 

המדפסת אינה מופעלתהמדפסת אינה מופעלת
ודא שמדפסת HP מופעלת לפני שאתה שולח עבודת הדפסה מההתקן הנייד שלך.
המדפסת אינה מקוונת או יש בה שגיאההמדפסת אינה מקוונת או יש בה שגיאה

הסיבה: ייתכן שיש במדפסת בעיית חומרה או בעיית קישוריות.

הפתרון: בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות בלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.

אם בלוח הבקרה לא מופיעות הנחיות, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את שם המדפסת בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המדפסת הספציפית שלך.

אין שיתוף של המדפסת ברשת האלחוטיתאין שיתוף של המדפסת ברשת האלחוטית
ודא שהמדפסת מחוברת לאותה רשת אלחוטית שההתקן הנייד שלך מחובר אליה לפני שאתה שולח עבודת הדפסה.
המדפסת לא שומרת על חיבור אלחוטיהמדפסת לא שומרת על חיבור אלחוטי
ודא שהמדפסת מחוברת לרשת האלחוטית. אם אתה נתקל בבעיות קישוריות, עבור אל המדפסת אינה שומרת על חיבור אלחוטי לקבלת שלבים מפורטים לפתרון בעיות.
אינך מצליח לשלוח עבודת הדפסה בדוא"ל למדפסת מותאמת ל-ePrintאינך מצליח לשלוח עבודת הדפסה בדוא"ל למדפסת מותאמת ל-ePrint

עם היישום הנייד HP ePrint, יש לך אפשרות לשלוח עבודות הדפסה בדוא"ל לכל מדפסת HP מותאמת ל-ePrint שנמצאת בבעלותך או שיש לך גישה אליה.

הערה: בנוסף, עליך להירשם ב-ePrintCenter כדי להדפיס דפי אינטרנט וקובצי Word‏, Excel או PowerPoint של Microsoft Office מהיישום הנייד HP ePrint‏.

בצע שלבים אלה לרישום ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter כדי לאפשר שליחת עבודות הדפסה של ePrint בדוא"ל.

 1. בהתקן הנייד שלך, הקש על היישום הנייד HP ePrint, הקש על Settings (הגדרות), ולאחר מכן הקש על Registration (הרשמה).

 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ולאחר מכן הקש על שלח. HP ePrintCenter שולח לך דוא"ל המכיל קוד PIN.

 3. לאחר שתאחזר את הקוד מהודעת הדוא"ל, הקש על היישום הנייד HP ePrint כדי לפתוח את היישום שוב, הקלד את ה-PIN ולאחר מכן הקש על OK.

ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את היישום הנייד ePrintייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את היישום הנייד ePrint

ניתן לפתור בעיות מסוימות של הדפסה ניידת על-ידי הסרה והתקנה מחדש של היישום הנייד ePrint. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מחדש את היישום בהתקן הנייד שלך.

שלב ראשון: הסר את ההתקנה של היישום הנייד HP ePrint

 1. פתח את מסך Manage Applications (נהל יישומים) והקש על Downloads (הורדות).

 2. הקש על סמל היישום הנייד HP ePrint, הקש על Uninstall (הסר התקנה) ולאחר מכן הקש על OK.

סמל היישום הנייד  HP ePrint

 

היישום הנייד ePrint 

שלב שני: התקן מחדש את היישום הנייד HP ePrint

 1. פתח את חנות Google Play ולאחר מכן מצא את היישום הנייד HP ePrint והקש עליו.

 2. הקש על Install (התקן) ולאחר מכן הקש על OK כדי להוריד ולהתקין את היישום.

אינך מצליח להדפיס דף אינטרנט עם היישום הנייד HP ePrintאינך מצליח להדפיס דף אינטרנט עם היישום הנייד HP ePrint
הדפסת דפי אינטרנט באמצעות היישום הנייד HP ePrint אינה נתמכת כרגע ב-Android.
אינך מצליח להדפיס קבצי Microsoft Office עם היישום הנייד HP ePrintאינך מצליח להדפיס קבצי Microsoft Office עם היישום הנייד HP ePrint

כדי להדפיס קבצי Microsoft Office Word‏, Excel או PowerPoint מהתקן Android, עליך לרשום את ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter ולאחר מכן ליצור חשבון באתר האינטרנט של ePrintCenter.

שלב ראשון: רשום את התקן Android שלך ב-ePrintCenter

 1. בהתקן הנייד שלך, הקש על היישום הנייד HP ePrint, הקש על Settings (הגדרות), ולאחר מכן הקש על Registration (הרשמה).

 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ולאחר מכן הקש על שלח. HP ePrintCenter שולח לך דוא"ל המכיל קוד PIN.

 3. לאחר שתאחזר את הקוד מהודעת הדוא"ל, הקש על היישום הנייד HP ePrint כדי לפתוח את היישום שוב, הקלד את ה-PIN ולאחר מכן הקש על OK.

שלב שני:  צור חשבון ePrintCenter 

אם עדיין לא הפעלת את Web Services (שירותי אינטרנט) במדפסת שלך המותאמת ל-ePrint, ואם לא נרשמת באתר האינטרנט של ePrintCenter, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר דגם המדפסת בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את תחילת העבודה עם ePrint.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.