עזרה ותמיכה להדפסה מהתקן Symbian (לדוגמה, טלפון Nokia)

HP מספקת מגוון אפשרויות הדפסה מהנייד עבור התקני Symbian (לדוגמה, Nokia).

אם אתה נתקל בבעיה בשליחת עבודת הדפסה מהתקן ה-Symbian שלך דרך הדוא"ל למדפסת שבה מופעלת אפשרות ePrint, בחר למטה ב-ePrint להצגת שלבים לפתרון הבעיה.

אם אתה נתקל בבעיה בשליחת עבודת הדפסה מהתקן ה-Symbian שלך למדפסת HP ברשת המקומית שלך, בחר למטה ב-HP ePrint Home & Biz להצגת שלבים לפתרון הבעיה.

לחץ על סימן הפלוס (topic site plus sign) לצד שיטת ההדפסה שלך להלן כדי לקבל שלבים לפתרון הבעיה:

ePrintePrint

לאחר שתרשום בהצלחה את מדפסת ה-HP שלך ב-ePrintCenter, כשאר שתנסה להדפיס מהתקן ה-Symbian הנייד שלך (למשל, Nokia) באמצעות כתובת הדוא"ל שלך ב-ePrint, עבודת ההדפסה לא תבוצע.

סמל ePrint

eprint_icon

חשוב: ייתכן שעבודות ePrint לא יודפסו באופן מיידי. אם מתרחשת בעיה במדפסת, עבודת ההדפסה שלך תישאר בשרת ePrint למשך 24 שעות. השרת בודק את סטטוס המדפסת באופן סדיר, והוא ישלח את עבודת ההדפסה ברגע שהבעיה תיפתר. אם הבעיה לא נפתרה לאחר 24 שעות, השרת ימחק את עבודת ההדפסה.

עיין ברשימה זו של סיבות ופתרונות אפשריים לבעיה.

הערה: חלק מהפתרונות הללו מחייבים תקשורת עם המדפסת. אם אתה רחוק מהמדפסת, יהיה עליך לגייס את עזרתו של אדם שיש לו גישה אליה.

ePrint כובה במדפסתePrint כובה במדפסת

ודא שהתכונה ePrint פועלת. בלוח הבקרה של המדפסת, הפעל את המאפיין ePrint, ולאחר מכן שלח מחדש את עבודת ההדפסה.

אתה לא יכול לשלוח עבודת ePrint בדוא"ל מיישום HP ePrint Home & Biz אתה לא יכול לשלוח עבודת ePrint בדוא"ל מיישום HP ePrint Home & Biz

אם התקנת את היישום HP ePrint Home & Biz בהתקן הנייד שלך, תוכל לשלוח את עבודות ההדפסה בדוא"ל לכל מדפסת HP שברשותך או שיש לך גישה אליה ושמופעלת בה אפשרות ePrint.

בצע שלבים אלה לרישום ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter כדי לאפשר שליחת עבודות הדפסה של ePrint בדוא"ל.

הערה: בנוסף, עליך להירשם באתר של ePrintCenter כדי להדפיס דפי אינטרנט וקובצי Word‏, Excel או PowerPoint של Microsoft Office מהיישום HP ePrint Home & Biz app‏.

 1. בהתקן הנייד שברשותך, הקש על HP ePrint Home & Biz ולאחר מכן הקש או בחר ב-Registration (הרשמה).

 2. הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולאחר מכן הקש על Submit (שלח). HP ePrintCenter שולח לך דוא"ל המכיל קוד PIN.

 3. לאחר שליפת הקוד מהודעת הדוא"ל, הקש על HP ePrint Home & Biz כדי לפתוח שוב את היישום, להקליד את כתובת הדוא"ל שלך ואז להקיש או לבחור ב- Send (שלח).

 4. אם אתה רוצה לרשום כתובת דוא"ל נוספת, הקש או בחר בSettings (הגדרות) ולאחר מכן הקש או בחר ב-Register Another Email (רשום כתובת דוא"ל נוספת).

יש בעיה בשירות ePrintיש בעיה בשירות ePrint

הסיבה: עבודת ההדפסה של ePrint לא יכלה להתבצע עקב בעיה זמנית בשירות ePrint.

הפתרון: נסה לשלוח את עבודת ההדפסה שוב במועד מאוחר יותר.

נעשה שימוש בכתובת דוא"ל ePrint שגויהנעשה שימוש בכתובת דוא"ל ePrint שגויה

ודא שהשתמשת בכתובת הדוא"ל הנכונה של ePrint כדי לשלוח את עבודת ההדפסה. אם עליך לאתר את כתובת הדוא"ל של ePrint, עבור אל ePrintCenter, לחץ על Help (עזרה) ולאחר מכן לחץ על How do I find my printer's email address (כיצד אמצא את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלי) תחת הכותרת HP ePrint.

ייתכן שדרוש עדכון לקושחה של המדפסת המותאמת ל-ePrintייתכן שדרוש עדכון לקושחה של המדפסת המותאמת ל-ePrint

ייתכן שדרוש עדכון קושחה למדפסת כדי להפעיל את ePrint. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את קושחת המדפסת.

שיטה ראשונה: קבלת עדכוני מוצר דרך לוח הבקרה של המדפסת

מלוח הבקרה של המדפסת, חפש עדכוני מוצר זמינים והתקן אותם.

אם מוצר HP שלך אינו תומך בחיפוש עדכונים דרך לוח הבקרה, המשך לשיטה הבאה.

שיטה שנייה: חפש קושחה מעודכנת באתר האינטרנט של HP

 1. מלוח הבקרה של המדפסת, הדפס Printer Status Report (דוח סטטוס מדפסת) או Printer Quality Report (דוח איכות מדפסת) ולאחר מכן אתר את מספר הגירסה של הקושחה או את התאריך בדוח.

 2. עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP והזן את מספר המוצר שלך בחלון.

 3. לחץ על הבא. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 4. לחץ על הורדת תוכנה ומנהל התקן.

 5. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 1. לחץ על סימן הפלוס לצד קושחה כדי להציג את גירסת הקושחה העדכנית שזמינה עבור המוצר שברשותך.

הערה: אם קושחה אינה מופיעה בדף, הרי שהמדפסת שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 1. השווה את מספר גירסת הקושחה בדוח שהדפסת למספר גירסת הקושחה באתר האינטרנט של HP.

 • אם מספר גירסת הקושחה או התאריך בדוח סטטוס המדפסת זהים לאלה המופיעים באתר האינטרנט של HP, הרי שקושחת המוצר שלך מעודכנת. לא נדרשת כל פעולה נוספת.

 • אם מספר גירסת הקושחה בדוח סטטוס המדפסת שונה מזה שמופיע באתר האינטרנט של HP, המשך לשלב הבא כדי להוריד ולהתקין את הקושחה.

 1. לחץ על מידע נוסף, עיין באפשרויות ההורדה והמידע, ולאחר מכן לחץ על הורדה.

 2. עבור אל התיקייה שבה שמרת את קובץ ההורדה של הקושחה, ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה. 

 

המדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מקוונת או שיש בה שגיאההמדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מקוונת או שיש בה שגיאה

הסיבה: ייתכן שיש במדפסת בעיית חומרה או בעיית קישוריות.

הפתרון: בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות בלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.

אם בלוח הבקרה לא מופיעות הנחיות, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המוצר הספציפי שלך.

המדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מחוברת לאינטרנטהמדפסת המותאמת ל-ePrint אינה מחוברת לאינטרנט
ודא שהמדפסת מחוברת לאינטרנט. אם אתה נתקל בבעיות קישוריות, עבור אל המדפסת אינה שומרת על חיבור אלחוטי לקבלת שלבים מפורטים לפתרון בעיות.
קבצים מצורפים לדוא"ל של ePrint אינם נתמכים לצורך הדפסהקבצים מצורפים לדוא"ל של ePrint אינם נתמכים לצורך הדפסה

ודא שסוג התמונה או המסמך שאתה מנסה להדפיס נתמך על-ידי ePrint.

סוגי מסמכים הנתמכים על-ידי ePrint:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • ‎.pdf

 • ‎.txt

 • HTML

סוגי תמונות וצילומים הנתמכים על-ידי ePrint:

הערה: תמונות חייבות להיות בעלות רזולוציה של 100 dpi או יותר. אחרת, ביצוע עבודת ההדפסה ייכשל. באפשרותך לפתוח את מאפייני התמונה כדי לבדוק את הרזולוציה לפני שליחת עבודת ההדפסה.

 • ‎.jpg

 • ‎.gif

 • ‎.png

 • ‎.tiff

 • ‎.bmp

עבודות ePrint תקועות בתור ההדפסהעבודות ePrint תקועות בתור ההדפסה

ייתכן שיש עבודות הדפסה תקועות בתור ההדפסה של ePrintCenter. בצע את השלבים הבאים כדי לפנות את תור ההדפסה:

 1. עבור אל ePrintCenter והיכנס לחשבון שלך.

 2. לחץ על הכרטיסייה בראש הדף עם שם המוצר שלך.

 3. בסעיף Recent Print Jobs (עבודות הדפסה אחרונות), לחץ על View Job History (הצג היסטוריית עבודות).

 4. לחץ על Cancel (ביטול) לצד עבודת ההדפסה שברצונך לנקות מהתור. חזור על שלב זה לכל עבודת הדפסה אחרת ברשימה.

הדוא"ל של ePrint כלל נמענים מרוביםהדוא"ל של ePrint כלל נמענים מרובים

הסיבה: שירות ePrint מקבל רק דוא"ל שנשלח לנמען יחיד. כך אתה מוגן מהדפסה לא מכוונת. 

הפתרון: נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה, רק לכתובת הדוא"ל של ePrint.

אינך נמצא ברשימת השולחים המותרים של ePrintאינך נמצא ברשימת השולחים המותרים של ePrint

הסיבה: הבעלים של מדפסת מותאמת ל-ePrint יכול לבחור להגביל את האנשים שיוכלו לשלוח עבודות הדפסה למדפסת. עבודת ההדפסה תיכשל אם כתובת הדוא"ל שלך אינה נמצאת ברשימת השולחים המותרים.

הפתרון: בקש מהבעלים להוסיף את כתובת הדוא"ל שלך לרשימת השולחים המותרים, ולאחר מכן נסה לשלוח את עבודת ההדפסה שוב בדוא"ל.

עבודת ההדפסה של ePrint בוטלהעבודת ההדפסה של ePrint בוטלה

הסיבה: ייתכן שעבודת ההדפסה בוטלה בלוח הבקרה של המדפסת או מתוך חשבון ePrintCenter.

הפתרון: לאחר שווידאת כי עבודת ההדפסה בוטלה, נסה לשלוח אותה שוב.

המדפסת המותאמת ל-ePrint עסוקההמדפסת המותאמת ל-ePrint עסוקה

אם המדפסת עסוקה בעבודות הדפסה אחרות, עבודת ההדפסה שלך תישאר בשרת ePrint למשך 24 שעות. השרת בודק את סטטוס המדפסת באופן סדיר, והוא ישלח את עבודת ההדפסה ברגע שהמדפסת תהיה זמינה. אם המדפסת לא תהפוך לזמינה לאחר 24 שעות, השרת ימחק את עבודת ההדפסה.

חסוך נייר ודיו על ידי המתנה להדפסת עבודת ההדפסה, במקום שליחתה שוב, דבר שעשוי להוביל להדפסת העבודה פעמיים.

המדפסת המותאמת ל-ePrint כבויההמדפסת המותאמת ל-ePrint כבויה

המדפסת חייבת להיות מופעלת כדי לקבל ולהדפיס עבודת הדפסה של ePrint.

איכות התמונה נמוכה מדי לשימוש ב-ePrintאיכות התמונה נמוכה מדי לשימוש ב-ePrint

תמונות וצילומים חייבים להיות בעלי רזולוציה אופקית ואנכית של 100 dpi (נקודות לאינץ') או יותר. אחרת, ביצוע עבודת ההדפסה של ePrint ייכשל. באפשרותך לפתוח את מאפייני התמונה כדי לבדוק את הרזולוציה לפני שליחת עבודת ההדפסה.

הגודל הכולל של הדוא"ל של ePrint חרג מהמגבלה המותרתהגודל הכולל של הדוא"ל של ePrint חרג מהמגבלה המותרת

ישנה מגבלה של MB ‏5 על התוכן של כל הודעת דואר אלקטרוני. ישנה גם מגבלה של MB ‏5 על כל קובץ מצורף. הודעות דוא"ל שחורגות ממגבלות אלה לא יודפסו.

הערה: ניתן לכלול עד עשרה קבצים מצורפים בדוא"ל של ePrint.

הקובץ המצורף לדוא"ל של ePrint מכיל מאקרו או וירוסהקובץ המצורף לדוא"ל של ePrint מכיל מאקרו או וירוס

הסיבה: אם אחד או יותר מהקבצים המצורפים לדוא"ל מכיל מאקרו או וירוס, עבודת ההדפסה תיכשל.

הפתרון: נסה לסרוק את הקבצים המצורפים כדי לבדוק אם הם מכילים וירוסים, ולאחר מכן הסר פקודות מאקרו לפני שתנסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה.

הדוא"ל של ePrint מכיל יותר מעשרה קבצים מצורפיםהדוא"ל של ePrint מכיל יותר מעשרה קבצים מצורפים
ניתן לכלול עד עשרה קבצים מצורפים בדוא"ל של ePrint. נסה לשלוח שוב את עבודת ההדפסה עם עשרה קבצים מצורפים או פחות.
ePrint Home & BizePrint Home & Biz

לאחר שתוריד ותתקין בהצלחה את היישוםHP ePrint Home & Biz בהתקן ה-Symbian (למשל, Nokia), כשתנסה להדפיס מההתקן הנייד שלך, עבודת ההדפסה לא תבוצע

סמל HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

HP ePrint Home & Biz מאפשר לך להדפיס מההתקן הנייד שלך בדרכים הבאות:

 • אפשרות ראשונה: אם תרשום את ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter, תוכל להדפיס מכל מדפסת שבה מופעלת אפשרות ePrint על ידי שליחת עבודות הדפסה בדוא"ל.

 • אפשרות שנייה: הדפס ישירות ממדפסת HP נתמכת המחוברת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך.

חשוב: כדי להדפיס באמצעות HP ePrint Home & Biz, צריכה להיות ברשותך מדפסת HP נתמכת. עבור אל מדפסות נתמכות עבור הדפסה מהנייד כדי לראות אם המדפסת שלך נתמכת. 

אם אתה נתקל בבעיה כשאתה מנסה להדפיס דרך דוא"ל, עיין בסעיף פתרון הבעיות של ePrint לעיל.

אם תתקל בבעיה בעת ניסיון להדפיס במדפסת המחוברת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך, עיין ברשימה הבאה של סיבות ופתרונות אפשריים.

הודעת 'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות) מופיעה בהתקן הניידהודעת 'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות) מופיעה בהתקן הנייד

כשאתה מנסה להדפיס מהתקן Symbian הנייד שלך (למשל, Nokia) במוצר HP שלך באמצעותHP ePrint Home & Biz, ההתקן הנייד שלך מציג הודעת שגיאה 'No Printers Available' (אין מדפסות זמינות).

כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם.

פתרון ראשון: הפעל מחדש את הנתב, את התקן ה-Symbian ואת המדפסת

 1. כבה את הנתב. בקש מיצרן הנתב הוראות לכיבוי הנתב.

זהירות: אל תאפס את הנתב.

 1. כבה את המדפסת ואת התקן ה-Symbian שלך.

 2. הפעל את הנתב. המתן 30 שניות כדי לאפשר לו להשלים את תהליך ההגדרה.

 3. הפעל את המדפסת. המתן להשלמת תהליך האתחול.

 4. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת האלחוטית. 

 • אם המדפסת מחוברת לרשת האלחוטית, המשך לשלב הבא.

 • אם המדפסת אינה מחוברת לרשת האלחוטית, נסה להדפיס Network Configuration Report (דוח תצורת רשת) או Wireless Test Report (דוח בדיקה אלחוטית) כדי לבדוק את מצב החיבור. אם עדיין אינך מצליח להתחבר לרשת, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה שמטפל בבעיה.

 1. הפעל את ההתקן הנייד שלך ולאחר מכן חבר אותו לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר מוצר HP.

 2. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של היישום 'ePrint של HP לבית ולעסק'

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של היישום HP ePrint Home & Biz. התקן עדכונים זמינים של היישום ולאחר מכן נסה שוב להדפיס.

סמל HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שלישי: כבה את ה-Bluetooth בהתקן ה-Symbian שברשותך

Bluetooth הוא חיבור אלחוטי שעשוי להפריע להדפסה. כבה את קישוריות ה-Bluetooth של ההתקן ולאחר מכן נסה שוב להדפיס. 

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: בדוק את הקישוריות

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את חיבורי הרשת של המדפסת וההתקן הנייד שלך.

שלב ראשון: בדוק את חיבור המדפסת לרשת 

 1. מלוח הבקרה של המוצר, הדפס Network Configuration Report (דוח תצורת רשת) או Wireless Test Report (דוח בדיקה אלחוטית). עיין בספר ההדרכה שלך כדי לבדוק את השלבים אם אינך בטוח כיצד להדפיס אחד מדוחות אלה.

 2. בדוק בדוח את הסטטוס של החיבור האלחוטי מסוג 802.11. הסטטוס צריך להיות Connected (מחובר), ושם הרשת (SSID) צריך להיות שם הרשת האלחוטית שלך. 

 • אם המוצר שלHP מחובר לרשת האלחוטית שלך, המשך לשלב הבא. 

 • אם מוצר HP אינו מחובר לרשת האלחוטית הנכונה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה המכיל הנחיות לחיבור המוצר שלך לרשת אלחוטית.

שלב שני: ודא שההתקן הנייד מחובר לאותה רשת שהמדפסת מחוברת אליה, ולאחר מכן הזז את ההתקן הנייד קרוב ככל האפשר לנתב 

 1. בהגדרות הקישוריות של ההתקן הנייד שלך, ודא שאתה מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה מחוברת המדפסת.

 2. הזז את ההתקן הנייד קרוב ככל האפשר לנתב, אך לא קרוב יותר מ-1.8 מטר.

 3. נסה להדפיס.

 • אם צעדים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: הפעל מחדש את התקן ה-Symbian שלך

קרא במדריך שלך לגבי שלבים להפעלה מחדש או אתחול של ההתקן שלך, ולאחר מכן חזור ליישום HP ePrint Home & Biz ונסה להדפיס.

 • אם צעדים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שישי: נסה להדפיס מהתקן או ממחשב אחר, ואפס את המדפסת

שלב ראשון: נסה להדפיס מהתקן או ממחשב אחר

נסה להדפיס מהתקן אחר שעובד ברשת למדפסת HP. התקנים לדוגמה שעובדים ברשת כוללים את המחשב שלך או התקן נייד אחר.

שלב שני: אפס את המדפסת

 1. ודא שהמדפסת מופעלת.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המוצר.

 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.

 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.

 5. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.

 6. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.

 7. נסה להדפיס.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שביעי: התקן מחדש את יישום HP ePrint Home & Biz 

את חלק מהבעיות בהדפסה מהנייד ניתן לפתור על ידי הסרה והתקנה מחדש של יישום ePrint Home & Biz.

בצע את השלבים הבאים להסרה והתקנה מחדש של היישום בהתקן הנייד שלך.

 1. הקש על HP ePrint Home & Biz, ולאחר מכן הקש על Remove (הסר) בתפריט Options (אפשרויות).

 2. דפדף אל Ovi Store בהתקן הנייד שלך.

 3. חפש את HP ePrint Home & Biz ולאחר מכן הקש על Download (הורד).

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שמיני: עדכן את הקושחה של הנתב

פנה ליצרן הנתב שלך כדי לבדוק אם יש עדכון קושחה זמין ולקבל הוראות להתקנתו.

הפתרונות לא פתרו את הבעיה?

אם ניסית את כל הפתרונות הקודמים בסדר שבו הם הוצגו כאן והבעיה לא נפתרה, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המוצר הספציפי שלך.
 

המדפסת אינה מופעלתהמדפסת אינה מופעלת
ודא שהמדפסת שלך מופעלת לפני שתשלח עבודת הדפסה מההתקן הנייד שלך.
מדפסת HP אינה מקוונת או שיש בה שגיאהמדפסת HP אינה מקוונת או שיש בה שגיאה

הסיבה: ייתכן שיש במדפסת בעיית חומרה או בעיית קישוריות.

הפתרון: בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות בלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.

אם בלוח הבקרה לא מופיעות הנחיות, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הזן את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן דפדף אל מסמך התמיכה שמתייחס לבעיה עבור המוצר הספציפי שלך.

אין שיתוף של המדפסת ברשת האלחוטיתאין שיתוף של המדפסת ברשת האלחוטית
ודא שהמדפסת מחוברת לאותה רשת אלחוטית שההתקן הנייד שלך מחובר אליה לפני שאתה שולח עבודת הדפסה.
המדפסת לא שומרת על חיבור אלחוטיהמדפסת לא שומרת על חיבור אלחוטי
ודא שהמדפסת מחוברת לרשת האלחוטית. אם אתה נתקל בבעיות קישוריות, עבור אל המדפסת אינה שומרת על חיבור אלחוטי לקבלת שלבים מפורטים לפתרון בעיות.
אינך מצליח לשלוח עבודת הדפסה בדוא"ל למדפסת מותאמת ל-ePrintאינך מצליח לשלוח עבודת הדפסה בדוא"ל למדפסת מותאמת ל-ePrint

יישום HP ePrint Home & Biz נותן לך את האפשרות לשלוח עבודות הדפסה דרך הדוא"ל לכל מדפסת HP, בבעלותך או שיש לך גישה אליה, שמופעלת בה אפשרות .ePrint

בצע שלבים אלה לרישום ההתקן הנייד שלך ב-ePrintCenter כדי לאפשר שליחת עבודות הדפסה של ePrint בדוא"ל.

הערה: בנוסף, עליך להירשם ב-ePrintCenter כדי להדפיס דפי אינטרנט וקובצי Word‏, Excel או PowerPoint של Microsoft Office מהיישוםHP ePrint Home & Biz app‏.

בצע את השלבים הבאים כדי להירשם ב-ePrintCenter.

 1. בהתקן הנייד שברשותך, הקש על HP ePrint Home & Biz ולאחר מכן הקש או בחר ב-Registration (הרשמה).

 2. הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולאחר מכן הקש על Submit (שלח). HP ePrintCenter שולח לך דוא"ל המכיל קוד PIN.

 3. לאחר שליפת הקוד מהודעת הדוא"ל, הקש על HP ePrint Home & Biz כדי לפתוח שוב את היישום, להקליד את כתובת הדוא"ל שלך ואז להקיש או לבחור ב- Send (שלח).

 4. אם אתה רוצה לרשום כתובת דוא"ל נוספת, הקש או בחר בSettings (הגדרות) ולאחר מכן הקש או בחר ב-Register Another Email (רשום כתובת דוא"ל נוספת).

ePrint Home & ייתכן שיהיה צורך להתקין מחדש את BizePrint Home & ייתכן שיהיה צורך להתקין מחדש את Biz

את חלק מהבעיות בהדפסה מהנייד ניתן לפתור על ידי הסרה והתקנה מחדש של יישום ePrint Home & Biz.

סמל HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

בצע את השלבים הבאים להסרה והתקנה מחדש של היישום בהתקן הנייד שלך.

 1. הקש על HP ePrint Home & Biz, ולאחר מכן הקש על Remove (הסר) בתפריט Options (אפשרויות).

 2. דפדף אל Ovi Store בהתקן הנייד שלך.

 3. חפש את HP ePrint Home & Biz ולאחר מכן הקש על Download (הורד).

אינך יכול להדפיס דפי אינטרנט או קובציMicrosoft Office באמצעות HP ePrint Home & Bizאינך יכול להדפיס דפי אינטרנט או קובציMicrosoft Office באמצעות HP ePrint Home & Biz

כדי להדפיס דפי אינטרנט או קובצי Word‏, Excel או PowerPoint של Microsoft Office מהתקן ה-Symbian שלך (למשל, Nokia), עליך לרשום את ההתקן הנייד שלך ב- ePrintCenter, ולאחר מכן ליצור חשבון באתר של ePrintCenter.

שלב ראשון: רשום את התקן ה-Symbian שלך ב-ePrintCenter

 1. בהתקן הנייד שלך, הקש על ePrint של HP לבית ולעסק, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על הרשמה.

 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ולאחר מכן הקש על שלח. HP ePrintCenter שולח לך דוא"ל המכיל קוד PIN.

 3. לאחר שתמצא את הקוד בדוא"ל, הקש על HP ePrint Home & Biz כדי לפתוח את היישום שוב, הקלד את ה-PIN ולאחר מכן הקש על OK.

שלב שני: צור חשבון ePrintCenter 

אם עוד לא הפעלת את שירותי האינטר במדפסת שלך שבה מופעלת אפשרות ePrint, ואם לא נרשמת באתר של ePrintcenter, עבור אלמחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שלך בשדה החיפוש ולאחר מכן חפש את הסעיף 'התחלת העבודה ב-ePrint ' עבור המוצר שלך.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.