להלן פתרונות לבעיות הדפסה מהתקן נייד, שסוכני התמיכה שלנו מצאו כי הם הפתרונות המיטביים.

בחר את ההתקן הנייד שלך מבין האפשרויות הבאות:
משתמשי Apple יכולים למצוא פתרונות לבעיות של הדפסה ניידת בעת שימוש ב-AirPrint, ב-ePrint או ביישום הנייד של HP ePrint.
משתמשים Android יכולים למצוא פתרונות לבעיות הדפסה במכשיר נייד באמצעות ePrint או באמצעות יישום HP ePrint Home & Biz.
משתמשי Symbian (לדוגמה, משתמשי Nokia) יכולים למצוא פתרונות לבעיות הדפסה במכשיר נייד באמצעות ePrint או באמצעות יישום HP ePrint Home & Biz.
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.