הכרת ההדפסה הניידת

פתרונות הדפסה ניידת מאפשרים לך להדפיס באופן אלחוטי מסמכים, תמונות, דפי אינטרנט ועוד מהתקן נייד, כגון טלפון חכם או מחשב לוח, למדפסת של HP שברשותך. המשך לקרוא כדי ללמוד כיצד פועלת הדפסה ניידת.

הדפסה מהתקן נייד

כיצד פועלת הדפסה ניידת? כיצד פועלת הדפסה ניידת?

פתרונות ההדפסה הניידת של HP מאפשרים לך להדפיס באופן אלחוטי מכל התקן נייד, כגון טלפון חכם, מכשיר טאבלט או מחשב נייד, למדפסת אלחוטית או למדפסת מותאמת ל-ePrint של HP.

בהתאם לפתרון ההדפסה הניידת שתבחר, תוכל לשלוח עבודות הדפסה מחשבון הדוא"ל שלך, או להדפיס ישירות למדפסת HP נתמכת המחוברת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך.

הדפסה באמצעות דוא"ל עם HP ePrintאו הדפסה ברשת אלחוטית מקומית
ePrintאלחוט
מהי מדפסת מותאמת ל-ePrint? מהי מדפסת מותאמת ל-ePrint?

מדפסות HP רבות מוגדרות עכשיו כ'מותאמות ל-ePrint'. כמו טלפונים חכמים ומכשירי טאבלט, באפשרותך לחבר מדפסות אלה לאינטרנט במהירות ובקלות על-ידי הצטרפות לרשת האלחוטית המקומית שלך.

ייתכן שאתה תוהה "מדוע המדפסת שלי חייבת להיות מחוברת לאינטרנט? אני רק צריך לחבר אותה למחשב שלי או לרשת מקומית כדי להדפיס, לא כך?" זה נכון אם אתה מבצע את כל ההדפסות שלך ממחשב PC או Mac, אך מה קורה אם ברצונך להדפיס משהו מההתקן הנייד שלך?

מדפסות HP המותאמות ל-ePrint משתמשות בחיבור לאינטרנט כדי לקבל ולנהל עבודות הדפסה שנשלחות מההתקן הנייד שלך.

האם יש לי מדפסת מותאמת ל-ePrint?האם יש לי מדפסת מותאמת ל-ePrint?

רוב מדפסות HP שיצאו לשוק ב-2010 ואילך כוללות את ePrint ותומכות בהדפסה ניידת. כדי לבדוק אם המדפסת שלך מותאמת ל-ePrint, עבור אל מדפסות נתמכות עבור שירותי ענן.

מה האפשרויות הזמינות להדפסה ניידת? מה האפשרויות הזמינות להדפסה ניידת?

ל-HP יש מגוון אפשרויות שבאפשרותך לבחור מביניהן כשברצונך להדפיס מההתקן הנייד שלך:

סמלתיאור

HP_ePrint_control_panel_logo

HP ePrint: שלח עבודות הדפסה בדוא"ל לכל מדפסת מותאמת ל-HP ePrint בכל מקום בעולם. השתמש ב-ePrintCenter כדי לנהל את הגדרות ההדפסה שלך ולהגדיר יישומי הדפסה כדי להדפיס תוכן מעוצב מראש של HP ושל חברות מובילות אחרות.

היישום הנייד ePrint

היישום הנייד HP ePrint עבור התקני Android ומכשירי Apple: יישום חינמי זה מאפשר לך להדפיס מההתקן הנייד של Android או מ-iPad, ‏iPhone או iPod touch של Apple דרך דוא"ל לכל מדפסת המותאמת ל-HP ePrint בכל מקום, או למדפסת אלחוטית נתמכת המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שברשותך.

 HP_ePrint_mobile_app_logo 

יישום HP Home & Biz עבור התקני Symbian: יישום חינמי זה מאפשר לך להדפיס מההתקן הנייד מסוג Symbian ‏(Nokia) לכל מדפסת המותאמת ל-HP ePrint בכל מקום, או למדפסת אלחוטית נתמכת המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך.

Apple_AirPrint_logo_white

Apple AirPrint: הדפס באופן אלחוטי מיישומים המותאמים ל-AirPrint ב-iPad‏, iPhone או iPod touch (המצוידים ב-iOS 4.2 ואילך) לכל מדפסת HP המותאמת ל-ePrint אשר מחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך.

כיצד ניתן להתחיל להשתמש ב-ePrint? כיצד ניתן להתחיל להשתמש ב-ePrint?

HP ממליצה לפעול בהתאם להוראות ההתקנה שהגיעו עם המדפסת שברשותך, המותאמת ל-ePrint, כדי להתחיל להשתמש ב-ePrint. בנוסף, עבור חלק מהמדפסות ייתכן שיידרש עדכון קושחה למדפסת.

כדי להדפיס באמצעות ePrint, המדפסת צריכה להיות מחוברת לרשת שלך, ועליך להפעיל שירותי אינטרנט. כשאתה מפעיל שירותי אינטרנט במדפסת, מודפס גליון מידע הכולל את קוד הרישום של ePrint.

תשתמש בקוד הרישום של המדפסת כשתיצור חשבון ePrint ותקבל את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלך ב-ePrintCenter

הערה: לקבלת שלבים ספציפיים להפעלת Web Services (שירותי אינטרנט) או להדפסת קוד הרישום של ePrint עבור המדפסת שלך, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP, הקלד את שם המדפסת שלך בחלון, ולאחר מכן חפש את הנושא 'תחילת העבודה עם ePrint‏'.

כיצד להפעיל את שירותי האינטרנט במדפסת

אם עדיין לא הפעלת את שירותי האינטרנט, או אם עליך להפעיל אותם מחדש, בצע את השלבים הבאים בהתאם לדגם המדפסת שלך:

מדפסות Photosmart ו-Deskjet: בהתאם לדגם שלך, השתמש באפשרות Enable Web Services (הפעל שירותי אינטרנט) הזמינה תחת התפריט Setup>Wireless>Web Services (התקנה>אלחוט>שירותי אינטרנט) או Setup>Web (התקנה>אינטרנט) במדפסת, או דרך סמל ePrint‏ (control_panel_ePrint_icon) במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת.

מדפסות Officejet: בחר באפשרות Setup>Web Services Setup (הגדרה>הגדרת שירותי אינטרנט) כדי להפעיל את שירותי האינטרנט. ודא שגם ePrint וגם Apps (יישומים) מוגדרים כ-'ON' (מופעלים) במהלך ההתקנה.

מדפסות LaserJet: הדפס דף תצורה מהמדפסת כדי לאתר את כתובת ה-IP. פתח דפדפן אינטרנט במחשב שלך ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת. שרת האינטרנט המשובץ (EWS‏) של HP נפתח. לחץ על הכרטיסייה HP Web Services (שירותי האינטרנט של HP) ולאחר מכן בחר באפשרות להפעלת שירותי האינטרנט. 

כיצד להדפיס מחדש את קוד הרישום של ePrint

אם הפעלת כבר את Web Services (שירותי אינטרנט), ועליך להדפיס מחדש את גיליון המידע של Web Services כדי לקבל את קוד הרישום של ePrint, בצע את השלבים הבאים בהתאם לדגם המדפסת שלך:

מדפסות Photosmart ו-Deskjet: בהתאם לדגם שלך, בחר באפשרות Print Report (הדפס דוח) בתפריט Setup>Wireless>Web Services>Settings (התקנה>אלחוטי>שירותי אינטרנט>הגדרות), או דרך סמל ePrint‏ (control_panel_ePrint_icon) במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת.

מדפסות Officejet: בהתאם לדגם המדפסת, בחר באפשרות Print (הדפס) בתפריט Setup>Web Services Setup>Printer Email Address (הגדרה>הגדרת שירותי אינטרנט>כתובת הדוא"ל של המדפסת), או דרך סמל ePrint‏ (control_panel_ePrint_icon) בתצוגת החלונית הקדמית של המדפסת.

מדפסות LaserJet: הדפס דף תצורה מהמדפסת כדי לאתר את כתובת ה-IP. פתח דפדפן אינטרנט במחשב שלך ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת. שרת האינטרנט המשובץ של HP ייפתח. לחץ על הכרטיסייה HP Web Services (שירותי האינטרנט של HP) ולאחר מכן לחץ על לחצן Print Information Sheet (הדפס גליון מידע). 

מונחוןמונחון

מונחון הדפסה ניידת

AirPrint: פתרון ההדפסה הניידת של Apple, המאפשר לך להדפיס מכל יישום המותאם ל-AirPrint ב-iPad‏, iPhone או iPod touch (המצויד ב-iOS 4.2 ואילך) לכל מדפסת HP המותאמת ל-ePrint אשר מחוברת לאותה רשת Wi-Fil שאליה מחובר ההתקן הנייד

Android: תוכנת מערכת ההפעלה הניידת של Google, הפועלת במגוון של התקנים ניידים

הדפסה בענן: המשמעות של הדפסה 'בענן'  היא שעבודת ההדפסה מנוהלת ומנותבת באינטרנט באופן מאובטח על-ידי שרתים מרוחקים, וכך באפשרותך לשלוח עבודות הדפסה לכל מדפסת המחוברת לענן אשר יש לך גישה אליה; עבודות ePrint הנשלחות בדוא"ל מהוות דוגמה לפתרונות ההדפסה בענן של HP

ePrint: פתרון ההדפסה הניידת של HP המאפשר לך לשלוח עבודות הדפסה בדוא"ל מכל התקן נייד לכל מדפסת מותאמת ל-HP ePrint אשר יש לך גישה אליה

מדפסת מותאמת ל-ePrint: מדפסת HP המתחברת לאינטרנט דרך רשת אלחוטית, ומאפשרת הדפסה ניידת וכן קבלת תוכן מעוצב מראש מיישומי ההדפסה של ePrintCenter

ePrintCenter: אתר מבוסס-אינטרנט של HP המאפשר למשתמשי ePrint לקבל את כתובת הדוא"ל של המדפסת שלהם, לבדוק את מצב המדפסת, להוסיף ולהסיר יישומי הדפסה, ולנהל הגדרות הדפסה והיסטוריית עבודות

היישום הנייד ePrint ‏(Android‏): יישום חינמי של HP עבור התקנים ניידים של Android, המאפשר לך להדפיס מהתקן נייד המותאם לדוא"ל למדפסת המותאמת ל-HP ePrint, או למדפסת אלחוטית המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך

היישום הנייד HP ePrint ‏(Apple‏): יישום חינמי של HP עבור משתמשי iPad, ‏iPhone ו-iPod touch של Apple המאפשר לך להדפיס מהתקן נייד המותאם לדוא"ל למדפסת המותאמת ל-HP ePrint, או למדפסת אלחוטית המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שברשותך

היישום ePrint Home & Biz ‏(Symbian‏): יישום חינמי של HP עבור התקנים ניידים מסוג Symbian ‏(Nokia) המאפשר לך להדפיס מההתקן הנייד המותאם לדוא"ל למדפסת המותאמת ל-HP ePrint, או למדפסת אלחוטית המחוברת לאותה רשת Wi-Fi מקומית שאליה מחובר ההתקן הנייד שלך

קוד רישום של ePrint: קוד הדרישה המופק כשאתה מפעיל את Web Services (שירותי אינטרנט) במדפסת שברשותך, המותאמת ל-ePrint; השתמש בקוד זה כדי לרשום את המדפסת שלך ב-ePrintCenter ולקבל את כתובת הדוא"ל של ePrint

iOS: תוכנת מערכת ההפעלה הניידת שפועלת ב-iPad, ב-iPhone וב-iPod touch של Apple

התקן נייד: התקן אלקטרוני, כגון טלפון חכם, מכשיר טאבלט או מחשב נייד, המאפשר לך לגשת ולשלוח מידע מכל מקום הנמצא בטווח של חיבור לרשת

מדפסת שאינה מותאמת ל-ePrint: מדפסת HP שאינה מתחברת לאינטרנט, אך תומכת בהדפסה ניידת אלחוטית דרך היישום הנייד HP ePrint או Google Cloud Print

יישומי הדפסה: הדפס תוכן מעוצב מראש של HP וחברות מובילות אחרות באמצעות יישומי ההדפסה הזמינים ב-HP ePrintCenter

Symbian: תוכנת מערכת ההפעלה הניידת הפועלת בהתקנים ניידים רבים, כגון טלפונים חכמים של Nokia

Web Services (שירותי אינטרנט): תכונה במדפסות HP המותאמות ל-ePrint שעליך להפעיל כדי להירשם ל-ePrint ולהשתמש בו

Windows Phone: מערכת ההפעלה הניידת של Microsoft, שכונתה בעבר Windows Mobile, הפועלת במגוון מותגים של התקנים ניידים, כולל Nokia‏, HTC ו-Samsung

הדפסה אלחוטית: טכנולוגיה המאפשרת לך להדפיס מהתקן נייד למדפסת נתמכת באמצעות חיבור רשת אלחוטי

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.