לא ניתן להתחבר לאינטרנט

אתר זה מספק הוראות לאבחון ולפתרון בעיות בהתחברות לאינטרנט באמצעות רשת ביתית קיימת ב-Windows 7.

מאפייני הבעיה:

Network_con_iconסמל רשת אלחוטית - הסטטוס הוא מחובר לרשת, אך לא לאינטרנט


מפת הרשת מראה שאין חיבור לאינטרנט:

Network & Sharing Center


דפי אינטרנט מציגים הודעות שגיאה

Internet Explorer cannot display the Web page.

Work Offline: חיבור לאינטרנט אינו זמין כעת.

Not connected: אינך מחובר כעת לרשת כלשהי.

אם המחשב יכול להתחבר לרשת אך לא לאינטרנט, בצע את השלבים הבאים. בדוק אם יש חיבור לאינטרנט לאחר כל שלב. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

הערה: בשלבים אלה, ההנחה היא שהגדרת בעבר רשת ושיש לך הסכם עם ספק שירותי אינטרנט. לקבלת מידע על הגדרת רשת, ראה הגדרת רשת ביתית בסיסית 

שלב 1: כאשר מדובר בחיבורים אלחוטיים, ודא שהמחשב מחובר לרשת הנכונה

כאשר המחשב מזהה רשת אלחוטית, אם הוא היה מחובר לרשת זו בעבר, הוא מנסה ליצור מחדש את החיבור. עם זאת, ייתכן שהחיבור לא יהיה לרשת הנכונה.

כדי להחליט לאיזו רשת לחבר את המחשב ולבחור את הרשת הרצויה לך, בצע את הפעולות הבאות:

לחץ על סמל חיבור הרשת Network Connection Icon באזור ההודעות כדי לראות אם רשתות אלחוטיות כלשהן מחוברות.

אם המחשב מחובר לרשת שגויה, לחץ על שם הרשת ולאחר מכן לחץ על התנתק. לחץ על שם הרשת הנכונה ולאחר מכן לחץ על התחבר.

כאשר המחשב מחובר לרשת הנכונה, בדוק אם יש גישה לאינטרנט.

שלב 2: נסה להשתמש ב-Internet Explorer ללא הרחבות

קבע אם תוכניות חיצוניות או הרחבות גורמות לבעיות. פתח את Internet Explorer ללא הרחבות לביצוע הבדיקה:

 1. לחץ על התחל (Start), הקלד הרחבה באזור 'חפש בתוכניות ובקבצים', ולאחר מכן לחץ על Internet Explorer (ללא הרחבות).

תפריט התחלה מציג את הקישור Internet Explorer (ללא הרחבות)‎

IE_Start_Menu

 1. Internet Explorer מציג דף עם ההודעה 'Internet Explorer פועל כעת ללא הרחבות'. 

 2. הקלד www.hp.com בשורת הכתובת בחלק העליון של חלון הדפדפן, ולאחר מכן הקש על Enter.

 3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למה שמוצג בחלון Internet Explorer:

אפשרות 1

אם Internet Explorer נפתח ומציג דף אינטרנט, המחשב מחובר לאינטרנט וסביר להניח שאחת מההרחבות או כמה מהן גורמות לבעיה. כדי לפתור בעיה זו, ייתכן שיהיה עליך לסרוק ולהסיר תוכנות ריגול, וכן להסיר את כל תוכנות הפרסום או הרחבות הדפדפן שהותקנו לאחרונה.

אפשרות 2

אם ל-Internet Explorer אין אפשרת להציג דף אינטרנט, או אם המחשב מנסה לחייג חיבור, המשך להשתמש בשלבים המפורטים במסמך זה.

שלב 3: אפס את הגדרות האינטרנט

כדי להכין את Windows לפתרון בעיות וכדי לפתור את רוב הבעיות הקשורות לגלישה באינטרנט, אפס את הגדרות האינטרנט באופן הבא:

 1. סגור את כל חלונות ‏Internet Explorer.

 2. לחץ על התחל (Start), לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על רשת ואינטרנט.

רשת ואינטרנט

 Network_and_Internet

 1. לחץ על אפשרויות אינטרנט.

החלון 'מאפייני אינטרנט' נפתח.

 1. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן על הלחצן איפוס.

לחצן איפוס בכרטיסייה 'מתקדם' של החלון 'מאפייני אינטרנט'

Reset_IE_Advanced_tab 

נפתח חלון 'איפוס הגדרות ‏Internet Explorer'.

 1. קרא את המידע המוצג על המסך, בחר בתיבה מחק הגדרות אישיות ולאחר מכן לחץ על איפוס.

איפוס ההגדרות של Internet Explorer

Reset IE settings

 1. לאחר ש-‏Windows מאפס את הגדרות ‏Internet Explorer, לחץ על ‏סגור.

 2. נסה להתחבר לאינטרנט ולאחר מכן עבור לכתובת www.hp.com. אם הבעיה עדיין קיימת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: בדוק את חיבורי הכבלים ואפס את המודם והנתב

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את חיבורי הכבלים, לבצע איפוס חומרה ולחבר את המחשב ישירות למודם.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את כל הכבלים מהמחשב, למעט כבלי המתח, העכבר, המקלדת והצג. שים לב למיקום של כל חיבור כבל.

 3. נתק את אספקת החשמל לנתב, למודם הכבלים או לשילוב של נתב/מודם, והמתן עד שנוריות החיווי של ההתקן יכבו.

 4. נתק את כל הכבלים מהמודם ומהנתב.

 5. חפש פינים מעוקמים או פגומים בקצות הכבל ובתוך המחברים במחשב, ובנתב או במודם. חפש אחר כיפופים חמורים או חתכים בכבל עצמו. תקן או החלף את הכבלים שניכרים בהם פגמים.

 6. חבר מחדש את כל הכבלים למודם ולנתב, פרט לכבלי המתח.

 7. חבר כבל רשת אחד (RJ45) מהמחשב לגב מודם הכבלים/DSL או הנתב. אל תנתב את הכבלים ליד הרמקולים ואל תקשור את הכבלים העודפים בלולאה. אם הדבר אפשרי, השתמש בכבל באורך 1.83 מטר או פחות. הקפד לחבר כבל מהסוג הנכון מהנתב למחשב (עיין באיור להלן). 

הערה: אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, תוכל להגדיר את תצורתו מאוחר יותר, לאחר שתבדוק שהמחשב יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור כבל רשת ישיר.

כבלים שמתחברים ממודם ה-DSL או מודם הכבלים למחשב

Cables

1 - כבל רשת RJ45 Ethernet - ‏Cat5/Cat6. השתמש בסוג זה של כבלים כדי לחבר את הנתב/מודם ליציאת הרשת במחשב.

2 - כבל טלפון RJ11. אל תשתמש בכבל זה כדי להתחבר למחשב.

3 - כבל טלפון מיוחד עם שישה גידים. אין להשתמש בסוג זה של כבל.

4 - כבל USB. נתבים/מודמים רבים יכולים להתחבר באמצעות USB. השתמש בכבל רשת מסוג RJ45 לפני השימוש ב-USB. אל תחבר גם כבל USB וגם כבל רשת - חבר אחד מהם בלבד.

 1. חבר מחדש את כבל החשמל למודם ולנתב, והדלק אותם.

 2. המתן עד אשר הנוריות על ההתקן יתחילו להבהב בתבנית רגילה או שיפסיקו להבהב. הפעולה אמורה להימשך בין 10 ל-30 שניות. אם הנוריות מהבהבות בדפוס הבהוב מוזר או שמספר נוריות אינן פעילות (אינן דולקות), ייתכן שהדבר מצביע על בעיה בשירות האינטרנט. עיין במדריך למשתמש של התקן הפס הרחב כדי לברר את משמעות הנוריות וצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך, אם ישנה בעיה.

 3. כאשר הנוריות על התקן הפס הרחב מתחילות להבהב בתבנית רגילה או נותרות דלוקות, הפעל את המחשב.

 4. המתן עד ש-‏Windows "יעלה" במלואו (שולחן העבודה ייפתח) והתחבר לאינטרנט. עבור אל www.hp.com. אם בעיית החיבור נמשכת, נסה את העצות הבאות ולאחר מכן המשך לסעיף לא ניתן להתחבר לרשת ביתית.

פעולות אחרות שניתן לנסות:

 • בדוק את הגדרות חומת האש כדי להבטיח שהדפדפן מורשה לגשת לרשת.

 • חבר מחשב אחר לרשת כדי לראות אם זוהי בעיה ספציפית למחשב אחד.

 • צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט או עם יצרן המודם לקבלת שלבים נוספים לפתרון בעיות.

 • אפס את הנתב להגדרות המקוריות שלו. עיין במדריך למשתמש של הנתב לקבלת מידע ספציפי לדגם.

 • בצע שחזור מערכת של Microsoft כדי לאפס את הגדרות המחשב שעלולות לגרום לבעיה.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.