נתקל בבעיה בחיבור לאינטרנט או לרשת? HP תראה לך כיצד לפתור את רוב בעיות החיבור הנפוצות - כולל מהירות חיבור איטית והתנתקות.
כדי להתחיל בהליך פתרון הבעיות, בחר את הבעיה הרלוונטית:
HP מספקת הוראות לפתרון בעיות ברשת ביתית קיימת. בצע את השלבים בסעיף זה כדי לאבחן ולפתור בעיות בהתחברות לאינטרנט באמצעות חיבור רשת.
נתקל בבעיות בהתחברות לרשת ביתית קווית או אלחוטית? היעזר בסעיף זה כדי למצוא פתרון.
סעיף זה מתאר כיצד לאבחן ולפתור בעיות בקישוריות רשת איטית או בניתוקי רשת.
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.