הגדר רשת ביתית בסיסית

רוב האנשים מגדירים רשת ביתית כדי שיוכלו לשתף תיקיות, קבצים וחיבור לאינטרנט בכל המחשבים בבית. מסמך זה מספק הוראות שלב אחר שלב לחיבור מחשבים מרובים ברשת ביתית קווית או אלחוטית.


באופן בסיסי, רשת היא קבוצה של התקנים בעלי חיבור משותף. חיבור זה יכול להיות כבל יחיד שמחבר שני מחשבים, או אות אלחוטי מורכב יותר, שמאפשר להתקנים מרובים לקיים תקשורת בו-זמנית. שיתוף חיבור מאפשר להתקנים לשתף מידע, כגון קבצים אישיים וגישה לאינטרנט.


מערך הרשת הביתית הנפוץ ביותר כולל מודם של ספק שירותי אינטרנט, נתב, כבלי רשת ומחשבים או התקנים אחרים התומכים ברשת (כגון מדפסות וקונסולות משחקים).


בצע את השלבים בסעיף זה כדי להגדיר רשת ביתית בסיסית שמשתמשת במערכת ההפעלה Windows 7.

שלב 1: לפני שתתחיל...שלב 1: לפני שתתחיל...

ודא שברשותך התקני החומרה הבאים:

 • כרטיס ממשק רשת (NIC) או יציאת רשת מובנית בלוח האם עבור כל מחשב ברשת. המחשבים של HP ושל Compaq מוכנים לעבודה ברשת. ודא שבגב המחשב יש יציאת רשת RJ-45.

הערה: מתאם רשת אלחוטית דרוש לצורך הגדרת רשת אלחוטית בלבד.

צורת מחבר RJ-45

RJ45

 • מודם כבלים או מודם DSL לאספקת חיבור לאינטרנט.

 • נתב רשת (או רכזת). ייתכן שאין צורך בנתב רשת נפרד אם הבית כבר מצויד בשקעי RJ-45 בקירות, או אם מודם DSL או כבלים מספק יציאות RJ-45 (דגמים נבחרים). אם אתה זקוק לנתב רשת, התייעץ עם מומחה לרשתות בחנות המחשבים המקומית כדי לאתר נתב שמתאים לצרכיך.

נתב או נתב/מודם משולב

Router or modem

הערה:  ניתן להשתמש בכבל מוצלב לחיבור שני מחשבים ללא נתב. עם זאת, חיבור זה מאפשר רק לשני מחשבים להתחבר, ולא ניתן להרחיבו.

 • כבלי רשת עבור כל אחד מהמחשבים.

כבלים שמתחברים ממודם ה-DSL או מודם הכבלים למחשב 

Cables

1 - כבל רשת RJ-45 Ethernet - ‏Cat5/Cat6. השתמש בסוג זה של כבלים כדי לחבר את הנתב/מודם ליציאת הרשת במחשב.

2 - כבל טלפון RJ-11. אל תשתמש בכבל זה כדי להתחבר למחשב.

3 - כבל טלפון מיוחד עם שישה גידים. אין להשתמש בסוג זה של כבל.

4 - כבל USB. נתבים/מודמים רבים יכולים להתחבר באמצעות כבל USB. השתמש בכבל הרשת RJ-45 לפני שתשתמש בכבל USB. אל תחבר גם כבל USB וגם כבל רשת; חבר כבל אחד בלבד.

הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

התנתק מהאינטרנט. אם יש ברשותך מודם DSL או כבלים, נתק אותו. באפשרותך להגדיר את המודם לעבודה עם הנתב, ולאפשר חיבור לאינטרנט לאחר שהקמת את הרשת.

השבת את תוכנת חומת האש. תוכנת חומת אש עלולה להפריע בהגדרת הרשת. באפשרותך להפעיל מחדש את חומת האש בסיום הגדרת הרשת.

שלב 2: חבר את חומרת הרשת ואת הכבליםשלב 2: חבר את חומרת הרשת ואת הכבלים

בצע את הפעולות הבאות להגדרת חומרת הרשת:

 1. חבר והפעל את אספקת החשמל לנתב הרשת או להתקן רשת אחר, כגון מודם DSL ונתב אלחוטי משולבים. (פעל בהתאם להנחיות שסופקו על-ידי יצרן התקן הרשת.)

 2. אם רלוונטי, הפעל את המודם וודא שהוא מחובר לספק שירותי האינטרנט. לאחר מכן, חבר את המודם לנתב.

 3. חבר את המחשבים לנתב (או להתקן מודם/נתב משולב). אם נעשה שימוש בכבל מוצלב, חבר את הכבל ליציאות רשת RJ-45 בכל מחשב.

דוגמה לרשת קווית פשוטה

Wired network 

דוגמה לרשת אלחוטית

Wireless network 

 1. חבר את כבלי המתח של המחשבים והפעל את המחשבים.

עצות להגדרת רשת:

 • המודם של ספק שירותי האינטרנט והמחשבים צריך להיות מחובר לנתב (קווי או אלחוטי). הנתב הוא ההתקן שמחבר את כל ההתקנים ל'רשת'.
 • מודמי DSL רבים כוללים נתב מובנה. אם המודם שברשותך הוא כזה, אינך צריך לחבר נתב אחר, אלא אם ברצונך לחזק את האות.
 • לקבלת הוראות התקנה ספציפיות, עיין בתיעוד למשתמש הנלווה למודם ולנתב.
שלב 3: הפעל את אשף הגדרת הרשתשלב 3: הפעל את אשף הגדרת הרשת

השתמש באשף הגדרת הרשת של Windows 7 כדי להוסיף מחשבים והתקנים לרשת.

הערה: בעת ביצוע שלבים הקשורים ל-Windows, היכנס באמצעות החשבון הראשי של מנהל המערכת. בדרך כלל זהו החשבון הראשון שנוצר בעת הפעלה ראשונה של המחשב.

 1. לחץ על התחל (Start) ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. תחת 'רשת ואינטרנט', לחץ על בדוק את מצב הרשת והמשימות

רשת ואינטרנט 

Network_and_Internet_homegroup

מרכז הרשת והשיתוף

Network and Sharing Center

 1. לחץ על הגדר חיבור או רשת חדשים כדי לפתוח את האשף עבור נתב או נקודת גישה.

 2. בחר באפשרות החיבור הגדרת רשת חדשה ולאחר מכן לחץ על הבא.

בחר אפשרות חיבור

New connection option

 1. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להגדרת רשת.

שלב 4: התחבר לרשתשלב 4: התחבר לרשת

לאחר שתשלים את אשף הגדרת הרשת, חזור למרכז הרשת והשיתוף.

מרכז הרשת והשיתוף

Network and Sharing Center

 1. לחץ על התחבר לרשת.

 2. בחר את הרשת שלך, ולאחר מכן לחץ על התחבר.

 3. הזן את ביטוי הסיסמה (או מפתח האבטחה) של הרשת עבור הרשת האלחוטית שבחרת.

מפתח אבטחה או ביטוי סיסמה

Security key 

 1. לחץ על אישור. המחשב מחובר לרשת.

 2. בחר מיקום עבור הרשת. בדרך כלל זוהי רשת ביתית.

הגדר מיקום רשת

Set network location

 1. אם תבחר רשת ביתית, בחר את סוג הקבצים שברצונך לשתף עם מחשבים אחרים שבהם פועלת מערכת Windows 7. לאחר מכן, לחץ על הבא.

שיתוף עם מחשבים ביתיים אחרים שבהם פועלת מערכת Windows 7

Join a homegroup

 1. סקור את החלון 'מרכז הרשת והשיתוף' כדי לוודא שחיבור הרשת החדש מחובר כעת.

שלב 5: הפעל את התכונה 'גילוי רשת ושיתוף קבצים'שלב 5: הפעל את התכונה 'גילוי רשת ושיתוף קבצים'
הפעל את גילוי הרשת ו שיתוף הקבצים בכל אחד מהמחשבים שברצונך לחבר לרשת.
 1. לחץ על התחל (Start) ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. תחת 'רשת ואינטרנט', לחץ על בחר אפשרויות קבוצה ביתית ושיתוף.

רשת ואינטרנט

Network and Internet homegroup

 1. בחלון הגדרות קבוצה ביתית, לחץ על שנה הגדרות שיתוף מתקדמות.

הגדרות קבוצה ביתית

Homegroup settings

 1. הפעל את גילוי רשת ושיתוף קבצים ומדפסות. סקור את ההגדרות האחרות והפעל או השבת אותן.

הגדרות שיתוף מתקדמות

Advanced sharing settings

 1. לחץ על שמור שינויים

שלב 6: שתף כוננים, תיקיות וקבציםשלב 6: שתף כוננים, תיקיות וקבצים

כדי לשתף תיקיות שאינן ציבוריות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחל (Start) ולאחר מכן לחץ על מחשב.

 2. עבור אל התיקייה שברצונך לשתף.

 3. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה, בחר שתף עם ולאחר מכן בחר קבוצה ביתית (קריאה), קבוצה ביתית (קריאה/כתיבה) או אנשים ספציפיים.

שתף עם

 Share with

 1. אם תבחר באפשרות אנשים ספציפיים, יוצג החלון 'שיתוף קבצים'.

 2. לחץ על החץ מטה ובחר את המשתמש שאתו ברצונך לשתף ולחץ על הוסף.

הערה:  חלון 'בקרת חשבון משתמש' עשוי להיפתח. עליך לאשר חלון זה כדי לבצע את השינויים הדרושים.

חלון 'שיתוף קבצים'

File sharing

 1. לחץ על חץ תחת רמת הרשאה כדי להגדיר את רמת ההרשאה עבור כל משתמש או קבוצה.

 2. לחץ על שתף.

שלב 7: בדיקת הרשתשלב 7: בדיקת הרשת
פתח את חלון הרשת של Windows 7 ודפדף בין התיקיות המשותפות בכל מחשב ברשת. אם המחשב יכול לקרוא קבצים ולגשת אל קבצים במחשב מרוחק, המחשב המרוחק מוגדר כהלכה. דפדף אל כל מחשב זמין מכל מחשב ברשת. אם נתקלת בבעיות כלשהן, חזור על צעדים אלה כדי לוודא שההגדרות נכונות.

חלון רשת

Network window

כאשר אתה ניגש לקבצים או לתיקיות משותפים, הודעת השגיאה הבאה עשויה להופיע: 

לא ניתן לגשת למחשב

Cannot access PC

לשגיאה זו יכולות להיות כמה סיבות:

 • הגנת סיסמה מופעלת וחשבון אורח מופעל.
 • לחשבון המשתמש אין הרשאה לגשת לשיתוף.

הערה:  שיתוף קבצים של Windows 7 מציג את כל התיקיות המשותפות, גם את אלה שאין לך הרשאת גישה אליהן.

כדי לפתור את הבעיה, בדוק את הנקודות הבאות:

 • לחשבון המשתמש יש הרשאות מתאימות לגישה אל המחשב.
 • שם המחשב ושם המשתמש כתובים ללא שגיאות איות.
 • ודא שתוכנת חומת האש בכל אחד מהמחשבים המחוברים מוגדרת לאפשר גישה.

כאשר כל המחשבים יכולים התחבר זה לזה ברשת, עבור לשלב הבא.

שלב 8: הפעל גישה לאינטרנט וחומות אששלב 8: הפעל גישה לאינטרנט וחומות אש

לאחר שווידאת שניתן להעביר קבצים ברשת הביתית, התחבר והפעל את חיבורי האינטרנט עבור מחשבים בעלי גישה לאינטרנט.

זהירות:0ודא שכל מחשב שיש לו גישה לאינטרנט מוגן היטב מפני איומי אבטחה. לכל הפחות, חיבור האינטרנט של כל מחשב חייב להיות מוגן באמצעות חומת אש, ויש לעדכן את Windows עם העדכונים הקריטיים העדכניים ביותר מ-Microsoft Windows Update. אם פעילות זדונית מגיעה דרך מחשב אחד, פעילות זו עלולה להתפשט במהירות ברחבי הרשת כולה.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.