פתרון בעיות בהתקנת מדפסת בחיבור USB

בחר את מערכת ההפעלה שלך להלן כדי לקבל הנחיות מותאמות אישית לפתרון בעיות.

Windows XP‏Windows XP‏

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

פתרון ראשון: נקה את המחשב והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי לנקות כמה קבצים, לאתחל את המחשב, ולנסות להתקין שוב את התוכנה של HP. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: נקה את המחשב והפעל את תוכנית השירות 'ניקוי דיסק'

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. נתק את כבל ה-USB מהמוצר.

 3. אתחל את המחשב שלך

 4. הפעל את תוכנית השירות 'ניקוי דיסק':

  1. לחץ על התחל (XP_Start_icn), לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על כלי מערכת, ולאחר מכן לחץ על ניקוי דיסק.

  2. לאחר שתוכנית השירות 'ניקוי דיסק' מנתחת את הכונן הקשיח, מופיע במחשב דוח עם רשימה של אפשרויות. לחץ על תיבות הסימון המתאימות כדי להסיר קבצים לא רצויים מהמחשב, ואחר כך לחץ על אישור.

  3. לחץ על כן במסך האישור שמופיע במחשב.

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים של המחשב, והמתן כמה שניות עד שתוכנית ההתקנה של התוכנה תיפתח. אם תוכנית ההתקנה לא מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על התחל, (XP_Start_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב: ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.  

פתרון שני: השבת תוכנות הפעלה והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא הצלחת להתקין את מוצר HP שברשותך, ייתכן שעליך להשבית באופן זמני תוכנות שעולות בהפעלה. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכנות אלה מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP.

הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנה של המוצר של HP, ואז כיצד להפעיל שוב את תוכנת ההפעלה.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ על התחל (XP_Start_icn) ולאחר מכן על הפעלה.

 2. הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור. תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת נפתחת.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

   1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   2. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   3. לחץ על השבת הכל.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   3. לחץ על הכרטיסייה כללי.

   4. נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   5. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   6. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   7. לחץ על השבת הכל.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 5. בעת ההפעלה מחדש של המחשב, יופיע החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת. סמן את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו שוב... ולחץ על אישור.

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים של המחשב, והמתן כמה שניות עד שתוכנית ההתקנה של התוכנה תיפתח. אם תוכנית ההתקנה לא מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על התחל, (XP_Start_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב: ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב שלישי: הפוך את תוכנת ההפעלה לזמינה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ על התחל (XP_Start_icn), ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

 2. הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור. תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת נפתחת.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה אתחול.

   3. לחץ על הכרטיסייה שירותים.

   4. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   5. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3.  לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, בחר את התוצאה מבין האפשרויות הבאות לקבלת מידע נוסף.

ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך.

חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Windows Vista Windows Vista

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

פתרון ראשון: נקה את המחשב והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי להתקין את Windows Update, לאתחל את המחשב, ולנסות להתקין שוב את התוכנה של HP. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: נקה את המחשב שלך והפעל את Windows Update

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. נתק את כבל ה-USB מהמוצר.

 3. אתחל את המחשב שלך

 4. הפעל את Windows Update:

  1. לחץ על סמל Windows‏ (Windows_icn) ולאחר מכן על לוח הבקרה.

  2.  באזור אבטחה, לחץ על בדוק עדכונים.

  3. במסך Windows Update, לחץ על בדוק עדכונים.

  4. קבל את כל העדכונים, או לפחות את העדכונים הקריטיים.

 5. אתחל את המחשב שלך (ייתכן שתתבקש לעשות זאת).

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.
 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה נפתחת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא נפתח באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.  

פתרון שני: השבת תוכנות הפעלה והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא הצלחת להתקין את מוצר HP שברשותך, ייתכן שעליך להשבית באופן זמני תוכנות שעולות בהפעלה. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכנות אלה מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP.

הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנה של המוצר של HP, ואז כיצד להפעיל שוב את תוכנת ההפעלה.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ על סמל Windows (Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש, ולאחר מכן הקש על Enter. החלון MSconfig נפתח. אם החלון בקרת חשבון משתמש נפתח עם ההודעה ‏‏Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך, לחץ על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

   1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   2. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   3. לחץ על השבת הכל.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   3. לחץ על הכרטיסייה כללי.

   4. נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   5. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   6. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   7. לחץ על השבת הכל.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 5. בעת ההפעלה מחדש של המחשב, יופיע החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת. סמן את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו שוב... ולחץ על אישור.

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה נפתחת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא נפתח באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב שלישי: הפוך את תוכנת ההפעלה לזמינה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש, ולאחר מכן הקש על Enter. חלון MSConfig נפתח.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה אתחול.

   3. לחץ על הכרטיסייה שירותים.

   4. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   5. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3.  לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, בחר את התוצאה מבין האפשרויות הבאות לקבלת מידע נוסף.

ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך.

חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Windows 7Windows 7

משתמשי Windows: נסה את תוכנית השירות החינמית של HP לאיתור מנהל ההתקן המתאים ביותר!

PIW_small_Icon HP Printer Install Wizard  ‏(<1MB)

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

פתרון ראשון: נקה את המחשב שלך, הפעל את Windows Update, והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי להתקין את Windows Update, לאתחל את המחשב, ולנסות להתקין שוב את התוכנה של HP. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: נקה את המחשב שלך והפעל את Windows Update

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. נתק את כבל ה-USB מהמוצר.

 3. אתחל את המחשב שלך

 4. הפעל את Windows Update:

  1. לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn) ולאחר מכן הקלד Windows update בתיבה חפש בתוכניות ובקבצים.

  2. באזור אבטחה, לחץ על בדוק עדכונים.

  3. במסך Windows Update, לחץ על בדוק עדכונים.

  4. קבל את כל העדכונים, או לפחות את העדכונים הקריטיים.

 5. אתחל את המחשב שלך (ייתכן שתתבקש לעשות זאת).

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה נפתחת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא נפתח באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.  

פתרון שני: השבת תוכנות הפעלה והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא הצלחת להתקין את מוצר HP שברשותך, ייתכן שעליך להשבית באופן זמני תוכנות שעולות בהפעלה. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכנות אלה מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP.

הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנה של המוצר של HP, ואז כיצד להפעיל שוב את תוכנת ההפעלה.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ על סמל Windows (Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה חפש תוכניות וקבצים, ולאחר מכן הקש על Enter. החלון MSconfig ייפתח. אם החלון בקרת חשבון משתמש נפתח עם ההודעה ‏‏Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך, לחץ על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

   1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   2. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   3. לחץ על השבת הכל.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   3. לחץ על הכרטיסייה כללי.

   4. נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   5. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   6. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   7. לחץ על השבת הכל.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 5. בעת ההפעלה מחדש של המחשב, יופיע החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת. סמן את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו שוב... ולחץ על אישור.

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה נפתחת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא נפתח באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב שלישי: הפוך את תוכנת ההפעלה לזמינה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה חפש תוכניות וקבצים, ולאחר מכן הקש על Enter. חלון MSConfig נפתח.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה אתחול.

   3. לחץ על הכרטיסייה שירותים.

   4. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   5. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3.  לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, בחר את התוצאה מבין האפשרויות הבאות לקבלת מידע נוסף.

ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך.

חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Windows 8Windows 8

בנוסף, תוכל להוריד את תוכנית השירות HP Printer Install Wizard, שתסייע לך בהתקנה ובפתרון בעיות. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard 

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

פתרון ראשון: אתחל את המחשב, הפעל את Windows Update והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי להתקין את Windows Update, לאתחל את המחשב, ולנסות להתקין שוב את התוכנה של HP. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: אתחל את המחשב

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. נתק את כבל ה-USB מהמוצר.

 3. אתחל את המחשב שלך

שלב שני: הפעל את Windows Update

 1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ובחר באפשרות חיפוש.

 2. לחץ או הקש על הגדרות ולאחר מכן הקלד Windows Update בתיבת החיפוש.

 3. לחץ או הקש על בדוק אם קיימים עדכונים.

 4. קבל את כל העדכונים, או לפחות את העדכונים הקריטיים.

 5. אתחל את המחשב שלך (ייתכן שתתבקש לעשות זאת).

שלב שלישי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP (מומלץ)
 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ לחיצה ימנית או הקש והחזק את הקישור הבא: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ או הקש על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ או להקיש על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ או הקש על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא.

 7. לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס) לצד 'מנהל התקן' ולאחר מכן לחץ או הקש על מנהל ההתקן שברצונך להוריד.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ או להקיש על הצג הוראות כדי לקבל הוראות הורדה מלאות. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 9. לחץ או הקש על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 10. לחץ או הקש על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

  רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

זהירות: ייתכו שמנהלי התקן של Windows 8 לא יהיו זמינים בתקליטור אם המוצר נרכש לפני הפצת Windows 8.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.

  אם אשף ההתקנה אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה הימנית התחתונה של המסך. לחץ או הקש על סייר הקבצים ולאחר מכן לחץ פעמיים או הקש פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להתקין את התוכנה.

  חשוב: תוכנית ההתקנה עשויה להציג בפניך שאלה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ או להקיש על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שני: השבת תוכנות הפעלה והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא הצלחת להתקין את מוצר HP שברשותך, ייתכן שעליך להשבית באופן זמני תוכנות שעולות בהפעלה. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. תוכניות אלה עשויות למנוע ממך להתקין את תוכנת HP.
הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנה של המוצר של HP, ואז כיצד להפעיל שוב את תוכנת ההפעלה.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ובחר באפשרות הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה 'הפעל' ולאחר מכן הקש Enter. חלון MSconfig נפתח. אם החלון 'בקרת חשבון משתמש' נפתח עם ההודעה 'Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך', לחץ או הקש על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

  2. לחץ או הקש על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  3. לחץ או הקש על הפוך הכל ללא זמין.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

  1. לחץ או הקש על הכרטיסייה 'שירותים' וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

  3. לחץ או הקש על הפוך הכל ללא זמין.

 3. לחץ או הקש על החל.

 4. לחץ או הקש על OK. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ או הקש על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה
 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הקישור הבא: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ או הקש על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ או להקיש על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ או הקש על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא.

 7. לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס) לצד 'מנהל התקן' ולאחר מכן לחץ או הקש על מנהל ההתקן שברצונך להוריד.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ או להקיש על הצג הוראות כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ או הקש על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ או הקש על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

  רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: השתמש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.

  אם אשף ההתקנה אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה הימנית התחתונה של המסך. לחץ או הקש על סיר הקבצים ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להתקין את התוכנה.

  חשוב: תוכנית ההתקנה עשויה להציג בפניך שאלה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ או להקיש על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב שלישי: הפעל את תוכנות ההפעלה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ובחר באפשרות הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה 'הפעל' ולאחר מכן הקש Enter. חלון MSConfig נפתח.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה 'אתחול רגיל' (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

  1. לחץ או הקש על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3. לחץ או הקש על החל.

 4. לחץ או הקש על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ או הקש על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך.

חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Mac OS X 10.6 Snow Leopard ו-OS X 10.7 LionMac OS X 10.6 Snow Leopard ו-OS X 10.7 Lion

פתרון ראשון: חבר את כבל ה-USB ישירות למחשב

 1. אם חיברת את כבל ה-USB למחשב דרך רכזת USB, נתק את כבל ה-USB מהרכזת ולאחר מכן חבר אותו ישירות ליציאת USB במחשב.
   
  איור 1: חבר את כבל ה-USB ישירות למחשב
  USB_connection_example 

 2. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעל מחדש את המחשב

 1. שמור את עבודתך בכל אחד מהיישומים הפתוחים, ולאחר מכן סגור את כל היישומים הפתוחים.

 2. שמור דף זה ב'מועדפים' כדי שתוכל לחזור אליו לאחר הפעלת המחשב מחדש.

 3. לחץ על סמל Apple ‏(Apple_icon_black_white) ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש. בהודעה שתוצג תתבקש לאשר אם ברצונך להפעיל מחדש את המחשב כעת.

 4. לחץ על הפעל מחדש.

 5. כאשר המחשב יופעל מחדש, נסה שוב לבצע סריקה או הדפסה כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: הפעל מחדש את המדפסת

 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המוצר.

 2. המתן לפחות 60 שניות.

 3. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.

 4. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: בדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים

 1. לחץ על סמל Apple ‏(Apple_icon_black_white) ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנה. המערכת בודקת אם יש עדכוני תוכנה.

 2. לחץ על התקן, ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות כדי להוריד ולהתקין עדכוני תוכנה.

 3. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: תקן הרשאות דיסק

אם יישומים או תוכניות התקנה של תוכניות שונות משנים את הבעלות או ההרשאות של קבצים, ייתכן שהמחשב לא יפעל כהלכה. בצע את השלבים הבאים לתיקון בעיות אלה הקשורות להרשאות.

 1. בשורת התפריטים, לחץ על עבור אל > יישומים > תכניות שירות.

 2. לחץ פעמיים על תכנית השירות לדיסק.

 3. סמן את הכונן הקשיח/המחיצה שלך בצד שמאל (כברירת מחדל, זהו "Macintosh HD").

 4. ודא שאתה נמצא בכרטיסייה עזרה ראשונה ולאחר מכן לחץ על הלחצן תקן הרשאות דיסק בחלק התחתון של החלון.

 5. בסיום תהליך תיקון הרשאות הדיסק, הפעל מחדש את המחשב.

 6. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שישי: אפס את מערכת ההדפסה במערכת Mac OS ולאחר מכן הסר והתקן מחדש את התוכנה של HP

פתרון זה מסביר כיצד לאפס את מערכת ההדפסה במערכת ההפעלה Macintosh. תהליך זה מוחק את כל הגדרות ההדפסה והמדפסות. התהליך גם מסביר כיצד להסיר ולהתקין מחדש את התוכנה עבור המוצר שברשותך ולאחר מכן להתחיל מחדש בסריקה.

 
חשוב: אם שלבי פתרון הבעיות הרגילים אינם פותרים את בעיות הסריקה, ייתכן שמאפיין האיפוס יביא תועלת. עם זאת, יש להשתמש במאפיין האיפוס כמוצא האחרון, מכיוון שאיפוס מערכת ההדפסה מוחק את כל הגדרות ההדפסה והמדפסות, וכן את כל עבודות ההדפסה הממתינות בתור.

שלב ראשון: אפס את מערכת ההדפסה במערכת ההפעלה של Mac

 1. בתפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. בתפריט View (תצוגה), לחץ על Print & Fax (הדפסה ופקס) ב-Mac OS X 10.6, או על Print & Scan (הדפסה וסריקה) ב-OS X 10.7. תיבת הדו-שיח Print & Fax (הדפסה ופקס) או Print & Scan (הדפסה וסריקה) תיפתח.

 3. לחץ לחיצה ימנית (או Ctrl +לחיצה) על המוצר ברשימה Printers (מדפסות) בחלונית השמאלית, ולאחר מכן לחץ על Resetprinting system
  (איפוס מערכת ההדפסה).

 4. לחץ על אישור כדי לאשר את האיפוס.

 5. הקלד את השם והסיסמה הנכונים.

 6. לחץ על אישור כדי לאשר את מערכת ההדפסה. בתיבת הדו-שיח הדפסה ופקס או הדפסה וסריקה לא מוצגת מדפסת כמדפסת שנבחרה.

שלב שני: הסר את התוכנה

 באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש ב-Scrubber: Scrubber היא התוכנה היסודית ביותר לתהליך ההסרה של התוכנות ומנהלי ההתקן של HP, המותקנים במחשב Mac. עם זאת, תוכנת Scrubber מסירה את כל התוכנות ומנהלי ההתקן של HP. אם ברשותך יותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את התוכנות ומנהלי ההתקן של כל המדפסות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

שיטה ראשונה: הסרת התקנה באמצעות Scrubber
זהירות: תוכנת Scrubber מסירה את כל המדפסות של HP והתוכנות הקשורות אליהן מהמחשב. אם אתה משתמש ביותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את כל המדפסות.
 
 1. פתח את Finder ולאחר מכן עבור אל Applications/Hewlett-Packard/HP Uninstaller. רשימת המוצרים המותקנים של HP תוצג.

 2. בחר את המדפסת שברשותך מתוך רשימת המוצרים.

 3. לחץ והחזק את המקשים Ctrl, ‏Opt ו-Apple ובו-זמנית לחץ על Uninstall (הסר התקנה). תוצג הודעה שבה תישאל אם ברצונך להסיר את ההתקנה של כל תוכנות HP.

 4. בצע אימות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

 5. לאחר שתוכנת Scrubber תשלים את פעולתה, לחץ על Finish (סיום).

שיטה שנייה: הסרת התקנה ידנית

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על Macintosh HD ולאחר מכן לחץ על יישומים.

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard.

 3. לחץ לחיצה כפולה על הסרת ההתקנה של HP ולאחר מכן לחץ על המשך.

 4. בחר את המדפסת שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 5. עם הופעת ההנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.  

   

 השתמשתי בעדכוני תוכנה של Apple כדי להתקין את תוכנת המדפסת

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על הסמל Macintosh HD.

 2. לחץ פעמיים על התיקייה ספרייה.

 3. לחץ פעמיים על התיקייה מדפסות.

 4. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה HP ולאחר מכן בחר העבר לפח אשפה.

 5. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על אישור. המתן עד להשלמת האימות.

 6. לחץ פעמיים על תיקיית ‏PPDs.

 7. לחץ פעמיים על התיקייה תוכן.

 8. לחץ פעמיים על התיקייה משאבים.

 9. מצא את המדפסת ברשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, ובחר Move to Trash (העבר לפח אשפה).

 10. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על אישור. המתן עד להשלמת האימות.

 11. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.

 12. בפינה השמאלית העליונה של שולחן העבודה במחשב, לחץ על סמל Apple‏ (Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 13. לחץ פעמיים על Print & Fax (10.6) (הדפסה ופקס) או על Print & Scan (10.7)‎ (הדפסה וסריקה).

 14. ברשימה Printers (מדפסות), לחץ על המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על לחצן המינוס (Minus_button_mac) כדי למחוק אותה.

שלב שלישי: התכונן להתקנה

בחר באיזו שיטה של התקנת תוכנה להשתמש.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

חבילת התוכנה הנוכחית של HP עם כל המאפיינים עבור המוצר שלך זמינה בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP. ההורדה כוללת את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ההורדה עשויה גם לכלול את תוכנת HP Scan ואת מנהל התקן הפקס של HP.

‏HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המוצרים החדשים והקודמים.
בנוסף, ממליצה HP להשתמש בשיטת התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך

שים לב: ייתכן שהתוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים לא תהיה זמינה באופן מיידי בדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה. ייתכן שיהיה צורך בעיכוב הפרסום כדי לבצע בדיקות מלאות ובקרת איכות של הגירסה הסופית של מערכת ההפעלה. אם התוכנה אינה זמינה, באפשרותך להוריד את התוכנה העדכנית באמצעות Apple Software Updates.

שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update.

Apple Software Updates היא שיטה קלה ומהירה להורדת תוכנות, הזמינות ישירות דרך מערכת ההפעלה Mac.

אם אתה משתמש ב-Apple Software Updates, אינך צריך להוריד מנהל התקן מהדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP'.
שיטת הורדה זו כוללת את מנהל ההדפסה של HP. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שההורדה תכלול גם את HP Utility, תוכנת סריקה ומנהל התקן למכשיר הפקס של HP.

הערה: אם המוצר שברשותך תומך בסריקה, התוכנה שבה אתה משתמש לסריקה עשויה להיות שונה מהתוכנה שבה השתמשת לפני שהתקנת את Snow Leopard. בהתאם לעדכון למנהל ההתקן של המוצר, השתמש בסמל Preview (תצוגה מקדימה), Image Capture (לכידת תמונה) או Scan (סריקה) מתור ההדפסה כדי לסרוק.

בנוסף, HP ממליצה להשתמש בשיטה התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • התוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים אינה זמינה באופן מיידי בדף 'תוכנות ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה חדשה שפורסמה לאחר שמוצר HP שברשותך פורסם

 • אתה מבצע התקנה בפעם הראשונה של גירסה חדשה של Mac OS ב-Mac חדש

 • כבר התקנת תוכנת HP ב-Mac המצויד בגירסה קודמת של Mac OS ועדכנת לגירסה חדשה של Mac OS

שיטה שלישית: התקנת התוכנה באמצעות תקליטור המוצר.

התקנה עם תקליטור המוצר היא שיטה מהירה וקלה. התקליטור כולל את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שהתקליטור כולל גם את התוכנה HP Scan ואת מנהל ההתקן לפקס של HP. תוכנה זו מעודכנת נכון לתאריך פרסום המוצר. 


חשוב: אם אתה מנסה להתקין את המוצר במחשב שבו פועלת גירסה חדשה יותר של מערכת ההפעלה, שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך, ייתכן ששיטת ההתקנה באמצעות התקליטור לא תפעל. בקר בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP כדי להתקין את תוכנת המוצר העדכנית ביותר עבור מערכת ההפעלה החדשה.


שלב רביעי: התקן את התוכנה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

 בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.

 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1.  לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.
 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. ‏‏לחץ על האפשרות שברצונך להוריד. ייפתח דף עם מידע נוסף על אפשרות זו ועל הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן יפתח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ גם על שמור או על שמור קובץ. הקובץ יורד אל המחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם חלון התוכנה של HP אינו נפתח, לחץ פעמיים על סמל התוכנה של HP בשולחן העבודה.


  איור 2: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac 

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac 

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 10. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 11. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקן את התוכנה באמצעות עדכוני התוכנה של Apple
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

 
האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם עדכוני התוכנה של Apple במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש בעדכוני התוכנה של Apple בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה.

 1. חשוב: בדוק את הדרישות המקדימות הבאות לפני שתמשיך בהתקנה:

  • הפעל את המוצר של HP שברשותך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • הפעל את ה-Mac שלך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • חבר את המוצר של HP ל-Mac עם כבל USB או ודא שקיים תור הדפסה עבור המוצר של HP שברשותך. 

   הערה: אם תוצג הנחיה להוריד תוכנה, לחץ על Not Now (לא עכשיו) ולאחר מכן המשך בהתאם להוראות אלה.

 2. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנות. 'עדכון תוכנות' בודק אם יש עדכונים זמינים.

 3. בחלון Software Update, אם אתה רואה עדכון זמין לתוכנה של HP, בחר בו ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 4. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 5. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).   

שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל תוכנה של HP
  HP_software_icon_mac 

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 5: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP
  HP_installer_icon_mac 

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב חמישי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה שוב להדפיס או לסרוק מסמך. 

ההתקנה של מדפסת HP נכשלהההתקנה של מדפסת HP נכשלה

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

‏‎OS X 10.8 Mountain Lion‏‎OS X 10.8 Mountain Lion

פתרון ראשון: חבר את כבל ה-USB ישירות למחשב

 1. אם חיברת את כבל ה-USB למחשב דרך רכזת USB, נתק את כבל ה-USB מהרכזת ולאחר מכן חבר אותו ישירות ליציאת USB במחשב.

  איור 1: חבר את כבל ה-USB ישירות למחשב
  USB_connection_example 

 2. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעל מחדש את המחשב

 1. שמור את עבודתך בכל אחד מהיישומים הפתוחים, ולאחר מכן סגור את כל היישומים הפתוחים.

 2. שמור דף זה ב'מועדפים' כדי שתוכל לחזור אליו לאחר הפעלת המחשב מחדש.

 3. לחץ על סמל Apple ‏(Apple_icon_black_white) ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש. בהודעה שתוצג תתבקש לאשר אם ברצונך להפעיל מחדש את המחשב כעת.

 4. לחץ על הפעל מחדש.

 5. כאשר המחשב יופעל מחדש, נסה שוב לבצע סריקה או הדפסה כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: הפעל מחדש את המדפסת

 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המוצר.

 2. המתן לפחות 60 שניות.

 3. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.

 4. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: בדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים

 1. לחץ על סמל Apple ‏(Apple_icon_black_white) ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנה. המערכת בודקת אם יש עדכוני תוכנה.

 2. לחץ על התקן, ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות כדי להוריד ולהתקין עדכוני תוכנה.

 3. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: תקן הרשאות דיסק

אם יישומים או תוכניות התקנה של תוכניות שונות משנים את הבעלות או ההרשאות של קבצים, ייתכן שהמחשב לא יפעל כהלכה. בצע את השלבים הבאים לתיקון בעיות אלה הקשורות להרשאות.

 1. בשורת התפריטים, לחץ על עבור אל > יישומים > תכניות שירות.

 2. לחץ פעמיים על תכנית השירות לדיסק.

 3. סמן את הכונן הקשיח/המחיצה שלך בצד שמאל (כברירת מחדל, זהו "Macintosh HD").

 4. ודא שאתה נמצא בכרטיסייה עזרה ראשונה ולאחר מכן לחץ על הלחצן תקן הרשאות דיסק בחלק התחתון של החלון.

 5. בסיום תהליך תיקון הרשאות הדיסק, הפעל מחדש את המחשב.

 6. נסה שוב לסרוק או להדפיס את המסמך כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שישי: אפס את מערכת ההדפסה במערכת Mac OS ולאחר מכן הסר והתקן מחדש את התוכנה של HP

פתרון זה מסביר כיצד לאפס את מערכת ההדפסה במערכת ההפעלה Macintosh. תהליך זה מוחק את כל הגדרות ההדפסה והמדפסות. התהליך גם מסביר כיצד להסיר ולהתקין מחדש את התוכנה עבור המוצר שברשותך ולאחר מכן להתחיל מחדש בסריקה.

 
חשוב: אם שלבי פתרון הבעיות הרגילים אינם פותרים את בעיות הסריקה, ייתכן שמאפיין האיפוס יביא תועלת. עם זאת, יש להשתמש במאפיין האיפוס כמוצא האחרון, מכיוון שאיפוס מערכת ההדפסה מוחק את כל הגדרות ההדפסה והמדפסות, וכן את כל עבודות ההדפסה הממתינות בתור.

שלב ראשון: אפס את מערכת ההדפסה במערכת ההפעלה של Mac

 1. בתפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. בתפריט View (תצוגה), לחץ על Print & Scan (הדפסה וסריקה). תיבת הדו-שיח Print & Scan (הדפסה וסריקה) תיפתח.

 3. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר (או Ctrl+לחיצה) על המוצר שלך ברשימה מדפסות בחלונית השמאלית, ולאחר מכן לחץ על אפס את מערכת ההדפסה….

 4. לחץ על אישור כדי לאשר את האיפוס.

 5. הקלד את השם והסיסמה הנכונים.

 6. לחץ על אישור כדי לאשר את מערכת ההדפסה. בתיבת הדו-שיח הדפסה ופקס או הדפסה וסריקה לא מוצגת מדפסת כמדפסת שנבחרה.

שלב שני: הסר את התוכנה

באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש בתוכנית הסרת ההתקנה של HP: תוכנית הסרת ההתקנה של HP תסיר באופן אוטומטי את כל תוכנות המדפסת של HP מהמחשב. שיטה זו מאפשרת הסרה של מדפסות מרובות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 

 1. פתח את Finder, ולאחר מכן לחץ על Applications (יישומים) בחלונית השמאלית.

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard, ולאחר מכן לחץ פעמיים על HP Uninstaller (תוכנית הסרת ההתקנה של HP).

  הערה: אם התיקייה Hewlett-Packard לא רשומה תחת 'יישומים', המשך לשיטה הבאה להסרת ההתקנה של התוכנה אשר הורדה מ- Apple Software Update.

 3. להסרת ההתקנה, פעל על פי ההוראות המופיעות על המסך. חזור על שלבים אלה עד שהתיקייה Hewlett-Packard לא רשומה יותר תחת 'יישומים'.

 

I used Apple Software Updates to install the printer software (השתמשתי ב-Apple Software Updates כדי להתקין את תוכנת המדפסת)

 

 1. בשורת התפריטים, לחץ על Go (עבור אל) ולאחר מכן לחץ על Go to folder (עבור אל תיקייה).

 2. הקלד "Library," ולאחר מכן לחץ על Go (עבור אל).

 3. פתח את התיקייה Printers.

 4. פתח את התיקייה PPDs.

 5. פתח את התיקייה Contents.

 6. פתח את התיקייה Resources, ולאחר מכן מחק את כל הפריטים המתחילים ב-HP.

שלב שלישי: התקן את התוכנה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

 אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.
 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

  אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1.  לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.
 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. ‏‏לחץ על האפשרות שברצונך להוריד. ייפתח דף עם מידע נוסף על אפשרות זו ועל הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן יפתח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ גם על שמור או על שמור קובץ. הקובץ יורד אל המחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם החלון HP Software לא נפתח, לחץ פעמיים על סמל HP Software בשולחן העבודה.

  איור 2: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac
   

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac
   

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 10. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 11. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקן את התוכנה באמצעות עדכוני התוכנה של Apple
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

 
האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם עדכוני התוכנה של Apple במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש בעדכוני התוכנה של Apple בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה. 

 1. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנות. 'עדכון תוכנות' בודק אם יש עדכונים זמינים.

 2. לחץ על Show Details (הצג פרטים), בחר עדכוני תוכנה זמינים של HP ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 3. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 4. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).

  הערה: כדי להשתמש תכונות התוכנה המעודכנת של HP, צא והפעל מחדש את כל היישומים שפעלו לפני הוספת המדפסת.

שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

 חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל תוכנה של HP.
  HP_software_icon_mac
   

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 5: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP.
  HP_installer_icon_mac 

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב רביעי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה להדפיס או לסרוק מסמך. 

ההתקנה של מדפסת HP נכשלהההתקנה של מדפסת HP נכשלה

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

 
כלי פתרון בעיות
 • אשף התקנת המדפסת של HP 
  HP Printer Install Wizard מאתר ומתקין באופן אוטומטי את מנהל המדפסת המתאים ביותר למוצר שברשותך (Windows 7 ו-Windows 8 בלבד).
 • HP Print and Scan Doctor 
  Print and Scan Doctor מאבחן ומסייע בפתרון בעיות נפוצות בהדפסה, סריקה וקישוריות.
 • השגת תוכנות ומנהלי התקן 
  קבל את התוכנות ומנהלי ההתקן החדשים עבור המדפסת של HP שברשותך.
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.