אופן הפעולה של מדפסות HP

ברמה הבסיסית ביותר, מדפסות HP הן רכיב חומרה, או התקן, שמקבל פקודות הקשורות להדפסה ומבצע אותן. המדפסת עובדת עם תוכנות ומנהלי התקן כד לעבד ולבצע את הפקודות. המשך לקרוא כדי ללמוד כיצד מנהלי התקן עובדים עם המדפסת של HP.

UnderstandingHPPrinters_JPEG

מהו מנהל הדפסה?מהו מנהל הדפסה?

חשוב על מנהל התקן כעל מנהל ומתרגם של המדפסת.

כאשר אתה מנחה את המדפסת להדפיס משהו, אתה שולח לה פקודה. מנהל ההתקן פועל עם מתרגם כדי לתרגם את הפקודה לשפה שהמדפסת מבינה, מנחה את המדפסת מה עליה לעשות עם הפקודה, מנהל משימות אחרות שהמדפסת עשויה לבצע וגורם לה לבצע את הפקודה ששלחת. מנהלי ההתקן שולטים בהתקן ומנהלים תקשורת עם התקני חומרה אחרים המותקנים במחשב.

What-are-drivers_JPEG

במונחים מורכבים יותר, מנהלי התקן הם תוכניות קטנות שמסייעות לשלוט בהתקנים המחוברים למחשב. מנהלי התקן מאפשרים למערכת ההפעלה ולתוכנות אחרות לנהל תקשורת עם התקני חומרה, בקרים והתקני ציוד היקפי שונים אחרים.

מדוע אני זקוק למנהל הדפסה? מדוע אני זקוק למנהל הדפסה?

מדפסת HP שברשותך לא יודעת מה לעשות ללא מנהל ההתקן שמנהל אותה. ללא מנהל התקן שיתרגם, ינהל ויבצע את הפקודות, המדפסת לא יכולה לבצע אף פעולה. היא זקוקה להכוונה.

בנוסף, מנהלי התקן מסייעים למחשב לזהות ולהפעיל את החומרה המותקנת (המדפסת). ללא מנהלי התקן, המחשבים לא יכולים להבחין בין כרטיס קול למודם. רוב המחשבים והתקני הציוד ההיקפי זקוקים למנהל התקן כדי לפעול, כלומר גם אביזרי המחשב, כגון מדפסות, זקוקים למנהלי התקן כדי לפעול.

בחירה והתקנה של מנהלי ההתקן הנכונים עבור המדפסת היא בדרך כלל מרכיב מרכזי בקביעת התצורה של מערכת המחשב.

ממה מורכב מנסה הדפסה? ממה מורכב מנסה הדפסה?

זה תלוי. מנהלי הדפסה הם ספציפיים למספר גורמים, כולל (בין השאר):

 • דגם המדפסת הספציפי. למדפסות רבות יש מספר וריאציות במסגרת ההיצע (הסדרה). לדוגמה, למדפסת HP Photosmart 4200 יש 11 דגמים שונים בסדרה. כל אחד מהדגמים מחייב וריאציה של מנהל המדפסת.

 • מערכת ההפעלה המותקנת במחשב. ישנם מנהלי הדפסה שונים ל-Windows XP‏, Windows Vista, ‏Windows 7 ו-Windows 8, גם אם מדובר באותה מדפסת. ומובן שמערכות הפעלה Mac מחייבות גם הן מנהלי הדפסה שונים.

 • המאפיינים שבהם סוג החיבור תומך. האופן שבו המדפסת מחוברת מכתיב גם הוא וריאציות שונות של מנהלי הדפסה. מדפסות המחוברות באמצעות חיבור USB מחייבות מאפיינים שונים מאשר מדפסת המחוברת לרשת קווית (Ethernet) או רשת אלחוטית.

 • מאפייני המדפסת. מאפיינים כמו הדפסה דו-צדדית אוטומטית (דופלקס), מספר מגשי נייר, פקס, סריקה והעתקה - לכל אלה יש מקטעים משלהם במנהל ההדפסה. כל פונקציונליות כזו מחייבת סדרה של הוראות הספציפיות לאותה מדפסת.

 • שפת הפקודות של המדפסת. מדפסות ומחשבים מתקשרים זה עם זה באמצעות שפות פקודות. שפות אלה הן ייחודיות ומכתיבות צורך במנהלי מדפסת ייחודיים.

 • מנגנון ההדפסה. למדפסות רבות יש מחסניות דיו, חרירים וראשי הדפסה שונים, שכולם ביחד יוצרים את מנגנון ההדפסה. גם עובדה זו מחייבת מנהל התקן ייחודי.

אם כך, בדגמים שדומים לדגמים אחרים ייתכן שיצירת מנהל התקן לא תגזול זמן רב. לעומת זאת, אם למדפסת יש מנגנון חדש או מאפיינים חדשים אחרים, תהליך היצירה של מנהל התקן חדש עשוי להימשך שנה. לאחר מכן יש לבדוק את כל מנהלי ההדפסה בנפרד, וזהו החלק הכי ארוך של התהליך, שצורך עבודה רבה.

איפה אפשר להשיג מנהלי הדפסה של HP? איפה אפשר להשיג מנהלי הדפסה של HP?

בכמה מקומות:

 • תקליטורי תוכנה. HP מספקת תקליטורים עם המדפסות שלה ומומלץ לשמור אותם לשימוש עתידי.

 • תוכנות להורדה. תמיד תוכל לאתר את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר באתר האינטרנט של HP. קישור מהיר: השגת תוכנות ומנהלי התקן

 • מנהלי התקן InOS. במיוחד במערכת ההפעלה החדשות יותר, כמו Windows 8, מנהל התקן בסיסי כבר כלול במערכת ההפעלה.

האם עליי להשתמש בתקליטור, בהורדה או בהתקן ה-inOS?האם עליי להשתמש בתקליטור, בהורדה או בהתקן ה-inOS?
תקליטור הורדה inOS

עבור מוצר חדש:

התקנה מתקליטור היא שיטה מהירה וקלה.

אם לא נמצא ברשותך תקליטור, באפשרותך להוריד את התוכנה הדרושה.

התקנת מנהלי ההתקן הכלולים במערכת ההפעלה (inOS) היא מהירה וקלה.

עבור מוצר ישן יותר:

ייתכן שהתקנה מתקליטור לא תעבוד אםאתה מתקין את המוצר במחשב המצויד במערכת הפעלה מתקדמת יותר שיצאה לשוק אחרי שהמוצר של HP יצא לשוק.

לדוגמה, Windows 7 יצא לשוק ב-‏2009. אם HP ייצרה את המוצר שברשותך לפני אותה שנה, ייתכן שהתקליטור שהגיע עם המוצר לא יפעל כראוי במחשב המצויד ב-Windows 7.

הורדת התוכנה מבטיחה את התוצאות הטובות ביותר עבור המוצר הישן יותר שברשותך. אףכי נדרש זמן רב יותר לעומת השימוש בתקליטור, הורדת התוכנה העדכנית עשויה לסייע לך למנוע בעיות בהתקנה.

הורדה מהאינטרנט היא השיטה המומלצת אם מערכת ההפעלה במחשב שלך יצאה לשוק לאחר שהמוצר של HP יצא לשוק.

ייתכן שמנהל ההתקן המובנה (inOS) אינו כולל את כל המאפיינים הרצויים. בנוסף, מנהלי התקן אלה אינם זמינים בכל מערכות ההפעלה, ואינם זמינים עבור כל המוצרים.

אודות התוכנה:‎‏

התוכנה שבתקליטור מעודכנת לתאריך היציאה לשוק של המוצר.

התוכנה שבאפשרותך להוריד מאתר האינטרנט של HP היא התוכנה העדכנית ביותר הקיימת עבור המוצר שברשותך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנות ואת מנהלי ההתקנים, לאחר שהמוצר והתקליטור יצאו לשוק.

עם מנהל התקן בסיסי זה, הלחצנים במוצר לא פועלים וכמה ממאפייני המוצר המתקדמים אינם זמינים.

 
עזרה בהתקנה
 • אשף התקנת המדפסת של HP 
  HP Printer Install Wizard מאתר ומתקין באופן אוטומטי את מנהל המדפסת המתאים ביותר למוצר שברשותך (Windows 7 ו-Windows 8 בלבד).
 • HP Print and Scan Doctor 
  Print and Scan Doctor מאבחן ומסייע בפתרון בעיות נפוצות בהדפסה, סריקה וקישוריות.
 • השגת תוכנות ומנהלי התקן 
  קבל את התוכנות ומנהלי ההתקן החדשים עבור המדפסת של HP שברשותך.
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.