פתרון בעיות בהתקנת מדפסת רשת קווית (Ethernet)

בחר את מערכת ההפעלה שלך להלן כדי לקבל הנחיות מותאמות אישית לפתרון בעיות.

Windows XP‏Windows XP‏

פתרון ראשון: הפעל מחדש את כל התקני הרשת, הוסף את המוצר לרשת, והתקן מחדש את התוכנה של HP

בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את כל התקני הרשת, להוסיף את המוצר של HP לרשת ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנה של HP.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. אתחל את המחשב שלך

 3. כבה את המוצר‏ ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 4. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 5. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמוצר שלך ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למוצר וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

  • אם המוצר כולל צג של לוח הבקרה, בצע את השלבים הבאים:

   1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן Setup (Setup_icn).

   2. לחץ על לחצן החץ למטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

   3. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור Network Test (בדיקת רשת) או Network Configuration Page (דף תצורת רשת), ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

   4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP תקפה למוצר, הרי שהמוצר משויך לרשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.

 3. אם הדוח לא מראה כתובת IP תקפה עבור המוצר (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמוצר אינו ברשת. בצע את השלבים הבאים:

  1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

  2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

  3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

  4. אם הדוח מראה כתובת IP תקפה, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המוצר‏ למחשב

הבה נוודא שהמחשב והמוצר נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לתקשר.

 1. בדפדפן אינטרנט (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול להיכנס לרשת.

 2. בדפדפן האינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת והקש על Enter. לדוגמה, הקלד http://192.168.0.1. יוצג דף הבית הפנימי של המוצר.

 • אם אתה יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

 • אם אינך יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, ודא שהמוצר והמחשב נמצאים באותה רשת.

שלב רביעי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה.

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים במחשב, ולאחר מכן המתן מספר שניות עד שתוכנית ההתקנה של התוכנה תיפתח.
  אם תוכנית ההתקנה לא מתחילה לפעול באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן התחל (XP_Start_icn), לחץ על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.  

פתרון שני: השבת את שירותי ההפעלה, השבת את חומת האש, והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא היה באפשרותך להתקין בהצלחה את מוצר HP שברשותך, ייתכן שתצטרך להשבית באופן זמני שירותים העולים בהפעלה ו/או את חומת האש. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכניות אלה וחומת האש שלך מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP. הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנת התוכנה של HP.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ על התחל (XP_Start_icn) ולאחר מכן על הפעלה.

 2. הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור. תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת נפתחת.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

   1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   2. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   3. לחץ על השבת הכל.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   3. לחץ על הכרטיסייה כללי.

   4. נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   5. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   6. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   7. לחץ על השבת הכל.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 5. בעת ההפעלה מחדש של המחשב, יופיע החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת. סמן את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו שוב... ולחץ על אישור.

שלב שני: השבת או קבע את התצורה של חומת האש במחשב שלך

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית חומות אש, או כדי לקבוע את תצורת חומת האש כדי לאפשר התחברות למוצר של HP.

אפשרות ראשונה: השבת זמנית חומות האש

 1. נתק את כבל Ethernet מהנתב, המודם או השער. שים לב: אם אינך בטוח היכן נמצאים הנתב, המודם או השער עבור המוצר שמחובר לרשת, שאל את מנהל המערכת שלך.

 2. בשורת המשימות של Windows לחץ על התחל (XP_Start_icn) ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לוח הבקרה נפתח בחלון נפרד.

 3. לחץ פעמיים על מרכז אבטחה (XP Security Center_icn). מרכז האבטחה של Windows ייפתח בחלון חדש.

 4. לחץ על חומת האש של Windows (Windows_Firewall_icn). תופיע תיבת הדו-שיח הגדרות חומת האש של Windows.

 5. בכרטיסייה כללי, בחר לא פעילה (לא מומלץ) (XP Firewall Off_icn), ולאחר מכן לחץ על אישור.

אפשרות שנייה: הגדר את התצורה של חומת האש כדי לאפשר התחברות למוצר של HP

 1. כדי לקבוע איזו חומת אש מותקנת במחשב, חפש את סמל חומת האש באזור ההודעות בפינה הימנית התחתונה של המסך. רשום לעצמך את שם חומת האש.

 2.  XP_Systems_Tray

 3. לאחר שזיהית שחומת האש מותקנת במחשב שלך, פנה ליצרן חומת האש לקבלת הוראות ספציפיות לקביעת ההגדרות. לאחר מכן חזור למסמך זה כדי להמשיך בפתרון הבעיות.

 4. אם לא הצלחת לאתר שלבים ספציפיים עבור חומת האש שברשותך, המשך לשלב הבא.

 5. לחץ על התחל (XP_Start_icn) ולאחר מכן על הפעלה. בתיבת הפעלה הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin, ואז לחץ על אישור. תיפתח התיקייה Bin.

 6. רשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות. נתיב הקובץ יהיה דומה לנתיב בדוגמה זו: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 10.0 או עדכנית יותר, אתר את הקובץ hpiscnapp.exe.

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 9.0 או ישנה יותר, אתר את הקובץ hpqscnvw.exe.

 7. פתח את הספרייה C:\windows\system32 ואתר ורשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. פתח את תוכנת חומת האש וודא שכל אחת מהתוכניות מוצגת ברשימה של תוכניות מהימנות או מורשות. אם אף אחת מהתוכניות אינה מופיעה ברשימה של תוכנות מהימנות או מורשות, הוסף את התוכניות החסרות לרשימה באופן ידני.
  הערה: שם הרשימה עשוי להשתנות בהתאם לתוכנת חומת האש.

 9. אם תוכנת חומת האש כוללת רמות אמינות שונות או שהיא דורשת אישור מיוחד כדי לתת לתוכנה גישה לאינטרנט, הקפד להתיר לכל אחת מהתוכנות של HP גישה חופשית לאינטרנט.

 10. לחץ על אישור או על שמירה, כדי לשמור את השינויים ברשימת התוכניות המהימנות או המותרות להפעלה.

 11. בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח את חסימת היציאות לאינטרנט על ידי יצירת כללים חדשים בתוכנת חומת האש. שים לב: כל כלל פותח יציאה אחת, ולכן עליך ליצור כלל עבור כל יציאה.

 12. התוכנה של HP משתמשת ביציאות הבאות. כל שם של יציאה כולל פרוטוקול (UDP או TCP), מספר וסוג חיבור (נכנס או יוצא). חומת האש במחשב משתמשת בכל פרט של מידע זה בעת יצירת כלל לפתיחת היציאה.

  • UDP 427 נכנס

  • UDP 427 יוצא

  • UDP 161 יוצא

  • UDP 139 יוצא

  • TCP 139 יוצא

  • TCP 9220 יוצא

  • TCP 9500 יוצא

  • TCP 9290 יוצא

   1. פתח את אזור הרשת או הכללים של תוכנת חומת האש.

   2. צור כלל חדש עם שם מתאר. לדוגמה, פתח חסימת UDP 137 נכנסת לפתיחת החסימה של היציאה הנכנסת UDP 137.

    •  אם תתבקש לבחור את סוג הכלל, בחר כל כתובות ה-IP.

    • אם תתבקש לבחור את הסוג של כתובת IP, בחר IPv4 ו-IPv6.

   3. לאחר היצירה של כל כלל, לחץ על אישור או שמור כדי ליישם את השינויים

 13. אחרי שהשבתת או קבעת את התצורה של חומת האש, הפעל מחדש את המחשב שלך.

שלב שלישי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה.

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים במחשב, ולאחר מכן המתן מספר שניות עד שתוכנית ההתקנה של התוכנה תיפתח.
  אם תוכנית ההתקנה לא מתחילה לפעול באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן התחל (XP_Start_icn), לחץ על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב רביעי: הפוך את שירות ההפעלה לזמין

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. Iאם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ על התחל (XP_Start_icn), ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

 2. הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור. תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת נפתחת.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה אתחול.

   3. לחץ על הכרטיסייה שירותים.

   4. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   5. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב חמישי: הפעל את תוכנת חומת האש שלך

 1. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על סמל חומת האש שבסרגל המשימות (בקרבת התאריך והשעה במחשב), ולחץ על התחל או הפעל. אם האפשרות התחל לא קיימת, פתח את תוכנת חומת האש ובחר את האפשרות להתחיל או להפעיל אותה. ייתכן שסמל חומת האש ישתנה כדי להראות שהיא הופעלה.

 2. אם חומת האש הייתה מושבתת בעת התקנת תוכנת המוצר, יתכן שהיא חוסמת תוכניות של HP או יציאות שנדרשות לסריקה. אם מופיעים חלונות מוקפצים ובהם בקשה לאשר את הגישה לרשת כשאתה מנסה לסרוק, לחץ על כן כדי לאשר את הגישה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, בחר את התוצאה מבין האפשרויות הבאות לקבלת מידע נוסף.

ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך. חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Windows VistaWindows Vista

פתרון ראשון: הפעל מחדש את כל התקני הרשת, הוסף את המוצר לרשת, והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. לחץ על סמל Windows‏ (Windows_icn) ולאחר מכן על לוח הבקרה.

 3. באזור אבטחה, לחץ על בדוק אם קיימים עדכונים.

 4. במסך Windows Update, לחץ על בדוק עדכונים.

 5. קבל את כל העדכונים, או לפחות את כל העדכונים הקריטיים.

 6. כשתתבקש לעשות זאת, אתחל את המחשב שלך.

 7. כבה את המוצר‏ ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 8. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 9. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמוצר שלך ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למוצר וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

  • אם המוצר כולל צג של לוח הבקרה, בצע את השלבים הבאים:

   1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן Setup (Setup_icn).

   2. לחץ על לחצן החץ למטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

   3. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור Network Test (בדיקת רשת) או Network Configuration Page (דף תצורת רשת), ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

   4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP תקפה למוצר, הרי שהמוצר משויך לרשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.

 3. אם הדוח לא מראה כתובת IP תקפה עבור המוצר (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמוצר אינו ברשת. בצע את השלבים הבאים:

  1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

  2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

  3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

  4. אם הדוח מראה כתובת IP תקפה, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המוצר‏ למחשב

הבה נוודא שהמחשב והמוצר נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לתקשר.

 1. בדפדפן אינטרנט (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול להיכנס לרשת.

 2. בדפדפן אינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובות ולחץ על Enter. לדוגמה, הקלד http://192.168.0.1. יוצג דף הבית הפנימי של המוצר.

 • אם אתה יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

 • אם אינך יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, ודא שהמוצר והמחשב נמצאים באותה רשת.

שלב רביעי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה.

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה נפתחת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא נפתח באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.  

פתרון שני: השבת את שירותי ההפעלה, השבת את חומת האש, והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא היה באפשרותך להתקין בהצלחה את מוצר HP שברשותך, ייתכן שתצטרך להשבית באופן זמני שירותים העולים בהפעלה ו/או את חומת האש. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכניות אלה וחומת האש שלך מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP. הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנת התוכנה של HP.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ על סמל Windows (Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש, ולאחר מכן הקש על Enter. החלון MSconfig נפתח. אם החלון בקרת חשבון משתמש נפתח עם ההודעה ‏‏Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך, לחץ על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

   1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   2. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   3. לחץ על השבת הכל.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   3. לחץ על הכרטיסייה כללי.

   4. נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   5. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   6. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   7. לחץ על השבת הכל.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 5. בעת ההפעלה מחדש של המחשב, יופיע החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת. סמן את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו שוב... ולחץ על אישור.

שלב שני: השבת או קבע את התצורה של חומת האש במחשב שלך

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית חומות אש, או כדי לקבוע את תצורת חומת האש כדי לאפשר התחברות למוצר של HP.

אפשרות ראשונה: השבת זמנית חומות האש

 1. נתק את כבל Ethernet מהנתב, המודם או השער. שים לב: אם אינך בטוח היכן נמצאים הנתב, המודם או השער עבור המוצר שמחובר לרשת, שאל את מנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על סמל Windows‏ (Windows_icn) ולאחר מכן על לוח הבקרה. לוח הבקרה נפתח בחלון נפרד.

 3. לחץ פעמיים על מרכז אבטחה (XP Security Center_icn). מרכז האבטחה של Windows ייפתח בחלון חדש.

 4. לחץ על חומת האש של Windows (Windows_Firewall_icn). תופיע תיבת הדו-שיח הגדרות חומת האש של Windows.

 5. בכרטיסייה כללי, בחר לא פעילה (לא מומלץ) (XP Firewall Off_icn), ולאחר מכן לחץ על אישור.

אפשרות שנייה: הגדר את התצורה של חומת האש כדי לאפשר התחברות למוצר של HP

 1. כדי לקבוע איזו חומת אש מותקנת במחשב, חפש את סמל חומת האש באזור ההודעות בפינה הימנית התחתונה של המסך. רשום לעצמך את שם חומת האש.

 2.  Vista_Systems_Tray

 3. לאחר שזיהית שחומת האש מותקנת במחשב שלך, פנה ליצרן חומת האש לקבלת הוראות ספציפיות לקביעת ההגדרות. לאחר מכן חזור למסמך זה כדי להמשיך בפתרון הבעיות.

 4. אם לא הצלחת לאתר שלבים ספציפיים עבור חומת האש שברשותך, המשך לשלב הבא.

 5. לחץ על סמל Windows ‏ (Windows_icn), הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על Enter.

 6. רשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות. נתיב הקובץ יהיה דומה לנתיב בדוגמה זו: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 10.0 או עדכנית יותר, אתר את הקובץ hpiscnapp.exe.

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 9.0 או ישנה יותר, אתר את הקובץ hpqscnvw.exe.

 7. פתח את הספרייה C:\windows\system32 ואתר ורשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. פתח את תוכנת חומת האש וודא שכל אחת מהתוכניות מוצגת ברשימה של תוכניות מהימנות או מורשות. אם אף אחת מהתוכניות אינה מופיעה ברשימה של תוכנות מהימנות או מורשות, הוסף את התוכניות החסרות לרשימה באופן ידני.
  הערה: שם הרשימה עשוי להשתנות בהתאם לתוכנת חומת האש.

 9. אם תוכנת חומת האש כוללת רמות אמינות שונות או שהיא דורשת אישור מיוחד כדי לתת לתוכנה גישה לאינטרנט, הקפד להתיר לכל אחת מהתוכנות של HP גישה חופשית לאינטרנט.

 10. לחץ על אישור או על שמירה, כדי לשמור את השינויים ברשימת התוכניות המהימנות או המותרות להפעלה.

 11. בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח את חסימת היציאות לאינטרנט על ידי יצירת כללים חדשים בתוכנת חומת האש. שים לב: כל כלל פותח יציאה אחת, ולכן עליך ליצור כלל עבור כל יציאה.

 12. התוכנה של HP משתמשת ביציאות הבאות. כל שם של יציאה כולל פרוטוקול (UDP או TCP), מספר וסוג חיבור (נכנס או יוצא). חומת האש במחשב משתמשת בכל פרט של מידע זה בעת יצירת כלל לפתיחת היציאה.

  • UDP 427 נכנס

  • UDP 427 יוצא

  • UDP 161 יוצא

  • UDP 139 יוצא

  • TCP 139 יוצא

  • TCP 9220 יוצא

  • TCP 9500 יוצא

  • TCP 9290 יוצא

   1. פתח את אזור הרשת או הכללים של תוכנת חומת האש.

   2. צור כלל חדש עם שם מתאר. לדוגמה, פתח חסימת UDP 137 נכנסת לפתיחת החסימה של היציאה הנכנסת UDP 137.

    •  אם תתבקש לבחור את סוג הכלל, בחר כל כתובות ה-IP.

    • אם תתבקש לבחור את הסוג של כתובת IP, בחר IPv4 ו-IPv6.

   3. לאחר היצירה של כל כלל, לחץ על אישור או שמור כדי ליישם את השינויים

 13. אחרי שהשבתת או קבעת את התצורה של חומת האש, הפעל מחדש את המחשב שלך.

שלב שלישי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה.

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה נפתחת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא נפתח באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב רביעי: הפוך את תוכנת ההפעלה לזמינה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש, ולאחר מכן הקש על Enter. חלון MSConfig נפתח.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה אתחול.

   3. לחץ על הכרטיסייה שירותים.

   4. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   5. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3.  לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב חמישי: הפעל את תוכנת חומת האש שלך

 1. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על סמל חומת האש שבסרגל המשימות (בקרבת התאריך והשעה במחשב), ולחץ על התחל או הפעל. אם האפשרות התחל לא קיימת, פתח את תוכנת חומת האש ובחר את האפשרות להתחיל או להפעיל אותה. ייתכן שסמל חומת האש ישתנה כדי להראות שהיא הופעלה.

 2. אם חומת האש הייתה מושבתת בעת התקנת תוכנת המוצר, יתכן שהיא חוסמת תוכניות של HP או יציאות שנדרשות לסריקה. אם מופיעים חלונות מוקפצים ובהם בקשה לאשר את הגישה לרשת כשאתה מנסה לסרוק, לחץ על כן כדי לאשר את הגישה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, בחר את התוצאה מבין האפשרויות הבאות לקבלת מידע נוסף.

ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך. חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Windows 7Windows 7

משתמשי :Windows 7 נסה את תוכנית השירות החינמית של HP לאיתור מנהל ההתקן המתאים ביותר!

PIW_small_Icon HP Printer Install Wizard  ‏(<1MB)

פתרון ראשון: הפעל מחדש את כל התקני הרשת, הוסף את המוצר לרשת, והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn) ולאחר מכן הקלד Windows update בתיבה חפש בתוכניות ובקבצים.

 3. באזור אבטחה, לחץ על בדוק עדכונים.

 4. במסך Windows Update, לחץ על בדוק עדכונים.

 5. קבל את כל העדכונים, או לפחות את כל העדכונים הקריטיים.

 6. כשתתבקש לעשות זאת, אתחל את המחשב שלך.

 7. כבה את המוצר‏ ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 8. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 9. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמוצר שלך ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למוצר וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

  • אם המוצר כולל צג של לוח הבקרה, בצע את השלבים הבאים:

   1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן Setup (Setup_icn).

   2. לחץ על לחצן החץ למטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

   3. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור Network Test (בדיקת רשת) או Network Configuration Page (דף תצורת רשת), ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

   4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP תקפה למוצר, הרי שהמוצר משויך לרשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.

 3. אם הדוח לא מראה כתובת IP תקפה עבור המוצר (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמוצר אינו ברשת. בצע את השלבים הבאים:

  1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

  2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

  3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

  4. אם הדוח מראה כתובת IP תקפה, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המוצר‏ למחשב

הבה נוודא שהמחשב והמוצר נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לתקשר.

 1. בדפדפן אינטרנט (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול להיכנס לרשת.

 2. בדפדפן אינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובות ולחץ על Enter. לדוגמה, הקלד http://192.168.0.1. יוצג דף הבית הפנימי של המוצר.

 • אם אתה יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

 • אם אינך יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, ודא שהמוצר והמחשב נמצאים באותה רשת.

שלב רביעי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה.

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא מופעל באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על מחשב ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.  

פתרון שני: השבת את שירותי ההפעלה, השבת את חומת האש, והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא היה באפשרותך להתקין בהצלחה את מוצר HP שברשותך, ייתכן שתצטרך להשבית באופן זמני שירותים העולים בהפעלה ו/או את חומת האש. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכניות אלה וחומת האש שלך מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP. הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנת התוכנה של HP.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ על סמל Windows (Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה חפש בתוכניות ובקבצים ולאחר מכן הקש על Enter. החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת נפתח. שים לב: אם החלון בקרת חשבון משתמש נפתח עם ההודעה ‏‏Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך, לחץ על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

   1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   2. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   3. לחץ על השבת הכל.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   3. לחץ על הכרטיסייה כללי.

   4. נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

   5. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   6. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

   7. לחץ על השבת הכל.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

 5. בעת ההפעלה מחדש של המחשב, יופיע החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת. סמן את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו שוב... ולחץ על אישור.

שלב שני: השבת או קבע את התצורה של חומת האש במחשב שלך

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית חומות אש, או כדי לקבוע את תצורת חומת האש כדי לאפשר התחברות למוצר של HP.

אפשרות ראשונה: השבת זמנית חומות האש

 1. נתק את כבל Ethernet מהנתב, המודם או השער. שים לב: אם אינך בטוח היכן נמצאים הנתב, המודם או השער עבור המוצר שמחובר לרשת, שאל את מנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על סמל Windows‏ (Windows_icn) ולאחר מכן על לוח הבקרה. לוח הבקרה נפתח בחלון נפרד.

 3. לחץ פעמיים על מרכז אבטחה (XP Security Center_icn). מרכז האבטחה של Windows ייפתח בחלון חדש.

 4. לחץ על חומת האש של Windows (Windows_Firewall_icn). תופיע תיבת הדו-שיח הגדרות חומת האש של Windows.

 5. בכרטיסייה כללי, בחר לא פעילה (לא מומלץ) (XP Firewall Off_icn), ולאחר מכן לחץ על אישור.

אפשרות שנייה: הגדר את התצורה של חומת האש כדי לאפשר התחברות למוצר של HP

 1. כדי לקבוע איזו חומת אש מותקנת במחשב, חפש את סמל חומת האש באזור ההודעות בפינה הימנית התחתונה של המסך. רשום לעצמך את שם חומת האש.

 2.  Win7_Systems_Tray

 3. לאחר שזיהית שחומת האש מותקנת במחשב שלך, פנה ליצרן חומת האש לקבלת הוראות ספציפיות לקביעת ההגדרות. לאחר מכן חזור למסמך זה כדי להמשיך בפתרון הבעיות.

 4. אם לא הצלחת לאתר שלבים ספציפיים עבור חומת האש שברשותך, המשך לשלב הבא.

 5. לחץ על סמל Windows ‏ (Windows_icn), הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin בתיבה חפש בתוכניות ובקבצים ולאחר מכן הקש על Enter.

 6. רשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות. נתיב הקובץ יהיה דומה לנתיב בדוגמה זו: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 10.0 או עדכנית יותר, אתר את הקובץ hpiscnapp.exe.

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 9.0 או ישנה יותר, אתר את הקובץ hpqscnvw.exe.

 7. פתח את הספרייה C:\windows\system32 ואתר ורשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. פתח את תוכנת חומת האש וודא שכל אחת מהתוכניות מוצגת ברשימה של תוכניות מהימנות או מורשות. אם אף אחת מהתוכניות אינה מופיעה ברשימה של תוכנות מהימנות או מורשות, הוסף את התוכניות החסרות לרשימה באופן ידני.
  הערה: שם הרשימה עשוי להשתנות בהתאם לתוכנת חומת האש.

 9. אם תוכנת חומת האש כוללת רמות אמינות שונות או שהיא דורשת אישור מיוחד כדי לתת לתוכנה גישה לאינטרנט, הקפד להתיר לכל אחת מהתוכנות של HP גישה חופשית לאינטרנט.

 10. לחץ על אישור או על שמירה, כדי לשמור את השינויים ברשימת התוכניות המהימנות או המותרות להפעלה.

 11. בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח את חסימת היציאות לאינטרנט על ידי יצירת כללים חדשים בתוכנת חומת האש. שים לב: כל כלל פותח יציאה אחת, ולכן עליך ליצור כלל עבור כל יציאה.

 12. התוכנה של HP משתמשת ביציאות הבאות. כל שם של יציאה כולל פרוטוקול (UDP או TCP), מספר וסוג חיבור (נכנס או יוצא). חומת האש במחשב משתמשת בכל פרט של מידע זה בעת יצירת כלל לפתיחת היציאה.

  • UDP 427 נכנס

  • UDP 427 יוצא

  • UDP 161 יוצא

  • UDP 139 יוצא

  • TCP 139 יוצא

  • TCP 9220 יוצא

  • TCP 9500 יוצא

  • TCP 9290 יוצא

   1. פתח את אזור הרשת או הכללים של תוכנת חומת האש.

   2. צור כלל חדש עם שם מתאר. לדוגמה, פתח חסימת UDP 137 נכנסת לפתיחת החסימה של היציאה הנכנסת UDP 137.

    •  אם תתבקש לבחור את סוג הכלל, בחר כל כתובות ה-IP.

    • אם תתבקש לבחור את הסוג של כתובת IP, בחר IPv4 ו-IPv6.

   3. לאחר היצירה של כל כלל, לחץ על אישור או שמור כדי ליישם את השינויים

 13. אחרי שהשבתת או קבעת את התצורה של חומת האש, הפעל מחדש את המחשב שלך.

שלב שלישי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של תוכנת HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה.

 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקנים.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.

 7. לחץ על סמל הפלוס (EC_PlusSign_icn) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה לא מופעל באופן אוטומטי, לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn), לחץ על מחשב ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

חשוב:ייתכן שתוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך לחפש באינטרנט את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב רביעי: הפוך את תוכנת ההפעלה לזמינה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ על סמל Windows ‏(Windows_icn).

 2. הקלד msconfig בתיבה חפש תוכניות וקבצים, ולאחר מכן הקש על Enter. כעת ייפתח החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

   1. לחץ על הכרטיסייה אתחול.

   2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה אתחול.

   3. לחץ על הכרטיסייה שירותים.

   4. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

   5. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב חמישי: הפעל את תוכנת חומת האש שלך

 1. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על סמל חומת האש שבסרגל המשימות (בקרבת התאריך והשעה במחשב), ולחץ על התחל או הפעל. אם האפשרות התחל לא קיימת, פתח את תוכנת חומת האש ובחר את האפשרות להתחיל או להפעיל אותה. ייתכן שסמל חומת האש ישתנה כדי להראות שהיא הופעלה.

 2. אם חומת האש הייתה מושבתת בעת התקנת תוכנת המוצר, יתכן שהיא חוסמת תוכניות של HP או יציאות שנדרשות לסריקה. אם מופיעים חלונות מוקפצים ובהם בקשה לאשר את הגישה לרשת כשאתה מנסה לסרוק, לחץ על כן כדי לאשר את הגישה.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, בחר את התוצאה מבין האפשרויות הבאות לקבלת מידע נוסף.

ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך. חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Windows 8Windows 8

בנוסף, תוכל להוריד את תוכנית השירות Printer Install Wizard של HP כדי שתסייע לך בהתקנה ובפתרון בעיות. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard 

השתמש בפתרונות הבאים כדי לפתור בעיות בעת התקנת מדפסת ברשת קווית.

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

פתרון ראשון: הפעל מחדש את כל התקני הרשת, הוסף את המוצר לרשת, והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ובחר באפשרות חיפוש.

 3. לחץ או הקש על הגדרות ולאחר מכן הקלד Windows update בתיבה חיפוש.

 4. לחץ או הקש על בדוק אם קיימים עדכונים.

 5. קבל את כל העדכונים, או לפחות את כל העדכונים הקריטיים.

 6. כשתתבקש לעשות זאת, אתחל את המחשב שלך.

 7. כבה את המוצר‏ ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 8. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 9. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמוצר שלך ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למוצר וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

  • אם במוצר שלך יש צג לוח בקרה, בצע את השלבים הבאים:

  1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן הגדרה.

  2. לחץ על לחצן חץ למטה כדי לבחור באפשרות רשת ולאחר מכן לחץ על OK.

  3. לחץ על לחצן חץ למטה כדי לבחור באפשרות בדיקת רשת או דף תצורת רשת ולאחר מכן הקש OK.

  4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP תקפה למוצר, הרי שהמוצר משויך לרשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.

 • אם הדוח לא מראה כתובת IP תקפה עבור המוצר (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמוצר אינו ברשת. בצע את השלבים הבאים:

 1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

 2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

 3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

 4. אם הדוח מראה כתובת IP תקפה, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המוצר‏ למחשב

הבה נוודא שהמחשב והמוצר נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לתקשר.

 1. בדפדפן אינטרנט בשולחן העבודה (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול לגשת לרשת.

 2. בדפדפן אינטרנט בשולחן העבודה, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובות והקש Enter. לדוגמה, הקלד http://192.168.0.1. יוצג דף הבית הפנימי של המוצר.

 • אם אתה יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

 • אם אינך יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, ודא שהמוצר והמחשב נמצאים באותה רשת.

שלב רביעי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה
 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הקישור הבא: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ או הקש על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ או להקיש על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ או הקש על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא.

 7. לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס) לצד 'מנהל התקן' ולאחר מכן לחץ או הקש על מנהל ההתקן שברצונך להוריד.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ או להקיש על הצג הוראות כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ או הקש על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ או הקש על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

  רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.

  אם אשף ההתקנה אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה הימנית התחתונה של המסך. לחץ או הקש על סייר הקבצים ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להתקין את התוכנה.

  חשוב: תוכנית ההתקנה עשויה להציג בפניך שאלה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ או להקיש על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: השבת את שירותי ההפעלה, השבת את חומת האש, והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא היה באפשרותך להתקין בהצלחה את מוצר HP שברשותך, ייתכן שתצטרך להשבית באופן זמני שירותים העולים בהפעלה ו/או את חומת האש. Windows מאפשרת לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכניות אלה וחומת האש שלך מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP. הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנת התוכנה של HP.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ובחר באפשרות הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה 'הפעל' ולאחר מכן הקש Enter. חלון MSconfig נפתח. אם החלון 'בקרת חשבון משתמש' נפתח עם ההודעה 'Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך', לחץ או הקש על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

  2. לחץ או הקש על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  3. לחץ או הקש על הפוך הכל ללא זמין.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

  1. לחץ או הקש על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

  3. לחץ או הקש על הפוך הכל ללא זמין.

  4. לחץ או הקש על החל.

 3. לחץ או הקש על OK. מוצג חלון חדש. לחץ או הקש על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב שני: השבת או קבע את התצורה של חומת האש במחשב שלך

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית חומות אש, או כדי לקבוע את תצורת חומת האש כדי לאפשר התחברות למוצר של HP. 

שיטה ראשונה: השבתה זמנית של חומות האש
 1. נתק את כבל ה-Ethernet מהנתב, המודם או השער.

  הערה: אם אינך בטוח היכן נמצאים הנתב, המודם או השער עבור המוצר שמחובר לרשת, שאל את מנהל המערכת שלך.

 2. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך. לחץ או הקש על חיפוש.

 3. לחץ או הקש על הגדרות. הקלד 'חומת האש של Windows' בתיבת החיפוש.

 4. לחץ על חומת האש של Windows. תופיע תיבת הדו-שיח הגדרות חומת האש של Windows.

 5. לחץ או הקש על הפעל או בטל את חומת האש שלWindows .

 6. לחץ או הקש על בטל את חומת האש של Windows(לא מומלץ).

 7. לחץ או הקש על OK.

שיטה שנייה: הגדרת התצורה של חומת האש כך שתאפשר התחברות למוצר של HP
 1. כדי לקבוע איזו חומת אש מותקנת במחשב, חפש את סמל חומת האש באזור ההודעות בפינה הימנית התחתונה של המסך. רשום לעצמך את שם חומת האש.  

 2. לאחר שזיהית שחומת האש מותקנת במחשב שלך, פנה ליצרן חומת האש לקבלת הוראות ספציפיות לקביעת ההגדרות. לאחר מכן חזור למסמך זה כדי להמשיך בפתרון הבעיות.

 3. אם לא הצלחת לאתר שלבים ספציפיים עבור חומת האש שברשותך, המשך לשלב הבא.

 4. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ובחר באפשרות סייר הקבצים.

 5. עבור מערכת הפעלה Windows 8 של 64 סיביות, הקלד C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Bin בשורת הכתובת בראש המסך ולאחר מכן הקש Enter.

 6. עבור מערכת הפעלה Windows 8 של 32 סיביות, הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin.

 7. רשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות. נתיב הקובץ יהיה דומה לנתיב בדוגמה זו: C:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpzipm12.exe‏.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 10.0 או עדכנית יותר, אתר את הקובץ hpiscnapp.exe.

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 9.0 או ישנה יותר, אתר את הקובץ hpqscnvw.exe.

 8. פתח את הספרייה C:\windows\system32, ואז מצא ורשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 9. פתח את תוכנת חומת האש וודא שכל אחת מהתוכניות מוצגת ברשימה של תוכניות מהימנות או מורשות. אם אף אחת מהתוכניות אינה מופיעה ברשימה של תוכנות מהימנות או מורשות, הוסף את התוכניות החסרות לרשימה באופן ידני.

  הערה: שם הרשימה עשוי להשתנות בהתאם לתוכנת חומת האש.

 10. אם תוכנת חומת האש כוללת רמות אמינות שונות או שהיא דורשת אישור מיוחד כדי לתת לתוכנה גישה לאינטרנט, הקפד להתיר לכל אחת מהתוכנות של HP גישה חופשית לאינטרנט.

 11. לחץ על אישור או על שמירה כדי לשמור את השינויים ברשימת התוכניות המהימנות או המותרות להפעלה.

 12. בצע את השלבים הבאים כדי לבטל את חסימת היציאות לאינטרנט על-ידי יצירת כללים חדשים בתוכנת חומת האש.

  הערה: כל כלל פותח יציאה אחת, ולכן עליך ליצור כלל עבור כל יציאה.

 13. התוכנה של HP משתמשת ביציאות הבאות. כל שם של יציאה כולל פרוטוקול (UDP או TCP), מספר וסוג חיבור (נכנס או יוצא). חומת האש במחשב משתמשת בכל פרט של מידע זה בעת יצירת כלל לפתיחת היציאה.

  • UDP 427 נכנס

  • UDP 427 יוצא

  • UDP 161 יוצא

  • UDP 139 יוצא

  • TCP 139 יוצא

  • TCP 9220 יוצא

  • TCP 9500 יוצא

  • TCP 9290 יוצא

  1. פתח את אזור הרשת או הכללים של תוכנת חומת האש.

  2. צור כלל חדש עם שם מתאר. לדוגמה, פתח חסימת UDP 137 נכנסת לפתיחת החסימה של היציאה הנכנסת UDP 137.

   • אם תתבקש לבחור את סוג הכלל, בחר כל כתובות ה-IP.

   • אם תתבקש לבחור את הסוג של כתובת IP, בחר IPv4 ו-IPv6.

  3.  אחרי שיצרת כל חוק, לחץ על אישור או שמור כדי ליישם את השינויים.

 14. אחרי שהשבתת או קבעת את התצורה של חומת האש, הפעל מחדש את המחשב שלך.

שלב שלישי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה
 1. נתק את כבל ה-USB הן מהמוצר והן מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).

 2. הפעל את המוצר.

 3. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הקישור הבא: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ או הקש על פתח בחלון חדש.

 4. הקלד את מספר המוצר ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ או להקיש על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.

 5. לחץ או הקש על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 6. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולאחר מכן לחץ או הקש על הבא.

 7. לחץ על סימן הפלוס (סימן פלוס) לצד 'מנהל התקן' ולאחר מכן לחץ או הקש על מנהל ההתקן שברצונך להוריד.

 8. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ או להקיש על הצג הוראות כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 9. באמצעות אפשרות זו תוכל להתקין את התוכנה בכל עת, לאחר השלמת ההורדה.

 10. לחץ או הקש על שמור ולאחר מכן דפדף אל המיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 11. לחץ או הקש על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.

  רמז: רשום לעצמך את המקום שבו שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.

  אם אשף ההתקנה אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה הימנית התחתונה של המסך והקש או לחץ על סייר הקבצים ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להתקין את התוכנה.

  חשוב: תוכנית ההתקנה עשויה להציג בפניך שאלה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המוצר שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב רביעי: הפעל את תוכנות ההפעלה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ובחר באפשרות הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה 'הפעל' ולאחר מכן הקש Enter. חלון MSConfig נפתח.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

  1. לחץ או הקש על הכרטיסייה שירותים.

  2. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  3. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3. לחץ או הקש על החל.

 4. לחץ או הקש על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ או הקש על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב חמישי: הפעל את תוכנת חומת האש שלך

 1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על סמל חומת האש בשורת המשימות (בקרבת התאריך והשעה במחשב) ולחץ או הקש על התחל או הפעל. אם האפשרות התחל לא קיימת, פתח את תוכנת חומת האש ובחר את האפשרות להתחיל או להפעיל אותה. ייתכן שסמל חומת האש ישתנה כדי להראות שהיא הופעלה.

 2. אם חומת האש הייתה מושבתת בעת התקנת תוכנת המוצר, יתכן שהיא חוסמת תוכניות של HP או יציאות שנדרשות לסריקה. אם מופיעים חלונות מוקפצים ובהם בקשה לאשר את הגישה לרשת כשאתה מנסה לסרוק, לחץ או הקש על כן כדי לאשר את הגישה.

 3. השבתת חומת האש של Windows

  1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה השמאלית התחתונה של המסך. לחץ או הקש על חיפוש.

  2. לחץ או הקש על הגדרות. הקלד 'חומת האש של Windows' בתיבת החיפוש.

  3. לחץ על חומת האש של Windows. תופיע תיבת הדו-שיח הגדרות חומת האש של Windows.

  4. לחץ או הקש על הפעל או בטל את חומת האש של Windows .

  5. לחץ או הקש על הפעל או בטל את חומת האש של Windows .

  6. לחץ או הקש על OK.


ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.ההתקנה של מדפסת HP הושלמה בהצלחה, אך המדפסת אינה פועלת.

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך. חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

Mac OS X 10.6 Snow LeopardMac OS X 10.6 Snow Leopard

פתרון ראשון: בדיקת כבל ה-Ethernet והחיבור

  בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את כבל ה-Ethernet.

 1.  בחן את כבל הרשת (Ethernet) המחובר לגב המוצר. ודא שזה אינו כבל טלפון (כבלי Ethernet וכבלי טלפון נראים דומים).

  איור 1: כבל Ethernet (אל תשתמש בכבל טלפון)
  Ethernet_cable_example 
   

 2. ודא שכבל ה-Ethernet מתחבר לשקע ה-Ethernet ולא לשקע טלפון. סמל Ethernet ‏(Ethernet_icn) מסמן את השקע הנכון.

 3. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר היטב למוצר, למחשב ולכל התקן אחר, כגון נתב, שהוא מחובר אליו.
   
  הערה: ודא שכבל ה-Ethernet אינו מחובר ליציאת נתב שנועדה לגישת אינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנתב שלך.
   

 4. נסה להדפיס או לסרוק.

  אם הדבר לא פתר את הבעיה, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעלה מחדש של כל התקני הרשת והוספת המוצר לרשת

  בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את כל התקני הרשת, להוסיף את המוצר של HP לרשת ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנה של HP.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

 במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. אתחל את המחשב שלך

 3. כבה את המוצר‏ ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 4. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 5. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמוצר שלך ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למוצר וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP תקפה למוצר, הרי שהמוצר משויך לרשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.


  • אם במוצר שלך יש צג לוח בקרה, בצע את השלבים הבאים:

  1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן Setup (Setup_icn).

  2. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  3. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network Test (בדיקת רשת) או Network Configuration Page (דף תצורת רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 3. אם הדוח לא מראה כתובת IP תקפה עבור המוצר (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמוצר אינו ברשת. בצע את השלבים הבאים: 

 

 1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

 2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

 3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

 4. אם הדוח מראה כתובת IP תקפה, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המוצר‏ למחשב

 
הבה נוודא שהמחשב והמוצר נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לתקשר.

 1. בדפדפן אינטרנט (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול להיכנס לרשת.

 2. בדפדפן האינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת והקש על Enter. לדוגמה, הקלד http://192.168.0.1. יוצג דף הבית הפנימי של המוצר.

 • אם אתה יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

 • אם אינך יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, ודא שהמוצר והמחשב נמצאים באותה רשת.

פתרון שלישי: התקנה מחדש של תוכנת HP

שלב ראשון: הסר את התוכנה

באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש ב-Scrubber: Scrubber היא התוכנה היסודית ביותר לתהליך ההסרה של התוכנות ומנהלי ההתקן של HP, המותקנים במחשב Mac. עם זאת, תוכנת Scrubber מסירה את כל התוכנות ומנהלי ההתקן של HP. אם ברשותך יותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את התוכנות ומנהלי ההתקן של כל המדפסות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

שיטה ראשונה: הסרת התקנה באמצעות Scrubber
זהירות: תוכנת Scrubber מסירה את כל המדפסות של HP והתוכנות הקשורות אליהן מהמחשב. אם אתה משתמש ביותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את כל המדפסות.
 
 1. פתח את Finder ולאחר מכן עבור אל Applications/Hewlett-Packard/HP Uninstaller. רשימת המוצרים המותקנים של HP תוצג.

 2. בחר את המדפסת שברשותך מתוך רשימת המוצרים.

 3. לחץ והחזק את המקשים Ctrl, ‏Opt ו-Apple ובו-זמנית לחץ על Uninstall (הסר התקנה). תוצג הודעה שבה תישאל אם ברצונך להסיר את ההתקנה של כל תוכנות HP.

 4. בצע אימות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

 5. לאחר שתוכנת Scrubber תשלים את פעולתה, לחץ על Finish (סיום).

שיטה שנייה: הסרת התקנה ידנית

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על Macintosh HD ולאחר מכן לחץ על Applications (יישומים).

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard.

 3. לחץ לחיצה כפולה על HP Uninstaller (תוכנית הסרת ההתקנה של HP) ולאחר מכן לחץ על Continue (המשך).

 4. בחר את המדפסת שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על Uninstall (הסר התקנה).

 5. עם הופעת ההנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על OK.

 6. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על OK, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.  

   

 

I used Apple Software Updates to install the printer software (השתמשתי ב-Apple Software Updates כדי להתקין את תוכנת המדפסת)

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על הסמל Macintosh HD.

 2. לחץ פעמיים על התיקייה Library.

 3. לחץ פעמיים על התיקייה Printers.

 4. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה HP ולאחר מכן בחר באפשרות Move to Trash (העבר לפח האשפה).

 5. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על OK. המתן עד להשלמת האימות.

 6. לחץ פעמיים על התיקייה PPDs.

 7. לחץ פעמיים על התיקייה Contents.

 8. לחץ פעמיים על התיקייה Resources.

 9. מצא את המדפסת ברשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, ובחר באפשרות Move to Trash (העבר לפח האשפה).

 10. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על OK. המתן עד להשלמת האימות.

 11. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.

 12. בפינה השמאלית העליונה של שולחן העבודה במחשב, לחץ על סמל Apple‏ (Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 13. לחץ פעמיים על Print & Fax (הדפסה ופקס).

 14. ברשימה Printers (מדפסות), לחץ על המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על לחצן המינוס (Minus_button_mac) כדי למחוק אותה.

שלב שני: התכונן להתקנה

 

בחר באיזו שיטה של התקנת תוכנה להשתמש.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

חבילת התוכנה הנוכחית של HP עם כל המאפיינים עבור המוצר שלך זמינה בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP. ההורדה כוללת את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ההורדה עשויה גם לכלול את תוכנת HP Scan ואת מנהל התקן הפקס של HP.
‏HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המוצרים החדשים והקודמים.
בנוסף, ממליצה HP להשתמש בשיטת התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך

שים לב: ייתכן שהתוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים לא תהיה זמינה באופן מיידי בדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה. ייתכן שיהיה צורך בעיכוב הפרסום כדי לבצע בדיקות מלאות ובקרת איכות של הגירסה הסופית של מערכת ההפעלה. אם התוכנה אינה זמינה, באפשרותך להוריד את התוכנה העדכנית באמצעות Apple Software Updates.

 
שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update.

Apple Software Updates היא שיטת הורדה מהירה ופשוטה הזמינה ישירות דרך ה-Mac.
אינך צריך להוריד מנהל התקן מהדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן' של HP אם אתה משתמש ב-Apple Software Updates. שיטת הורדה זו כוללת את מנהל ההדפסה של HP. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שההורדה תכלול גם את HP Utility, תוכנת סריקה ומנהל התקן למכשיר הפקס של HP.

הערה: אם המוצר שברשותך תומך בסריקה, התוכנה שבה אתה משתמש לסריקה עשויה להיות שונה מהתוכנה שבה השתמשת לפני שהתקנת את Snow Leopard. בהתאם לעדכון למנהל ההתקן של המוצר, השתמש בסמל Preview (תצוגה מקדימה), Image Capture (לכידת תמונה) או Scan (סריקה) מתור ההדפסה כדי לסרוק.

בנוסף, HP ממליצה להשתמש בשיטה התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • התוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים אינה זמינה באופן מיידי בדף 'תוכנות ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה חדשה שפורסמה לאחר שמוצר HP שברשותך פורסם

שיטה שלישית: התקנת התוכנה באמצעות תקליטור המוצר

התקנה עם תקליטור המוצר היא שיטה מהירה וקלה. התקליטור כולל את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שהתקליטור כולל גם את התוכנה HP Scan ואת מנהל ההתקן לפקס של HP. תוכנה זו מעודכנת נכון לתאריך פרסום המוצר. 


חשוב: אם אתה מנסה להתקין את המוצר במחשב שבו פועלת גירסה חדשה יותר של מערכת ההפעלה, שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך, ייתכן ששיטת ההתקנה באמצעות התקליטור לא תפעל. בקר בדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן' של HP כדי להתקין את תוכנת המוצר העדכנית ביותר עבור מערכת ההפעלה החדשה.

שלב שלישי: התקן את התוכנה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

 בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

 אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.
 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

  אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1.  לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. לחץ על האפשרות שברצונך להוריד.

  נפתח דף עם מידע נוסף בנוגע לאפשרות זו ועם הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן פותח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך גם ללחוץ על שמור או על שמור קובץ.
  הקובץ מורד למחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם החלון HP Software לא נפתח, לחץ פעמיים על סמל HP Software בשולחן העבודה.

  איור 2: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac
   

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון 'ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP' ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac 

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנית ההתקנה של HP.

 10. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 11. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 12. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

 
האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם Apple Software Update במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש ב-Apple Software Update בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה.

 1. חשוב: בדוק את הדרישות המקדימות לפני שתמשיך בהתקנה:


  • הפעל את המוצר של HP שברשותך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • הפעל את ה-Mac שלך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • חבר את המוצר של HP ל-Mac עם כבל USB או ודא שקיים תור הדפסה עבור המוצר של HP שברשותך.

   הערה: אם תוצג הנחיה להוריד תוכנה, לחץ על Not Now (לא עכשיו) ולאחר מכן המשך בהתאם להוראות אלה.

 2. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על Software Update (עדכון תוכנה). Software Update בודק אם יש עדכונים זמינים.

 3. בחלון Software Update, אם אתה רואה עדכון זמין לתוכנה של HP, בחר בו ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 4. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 5. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).   

שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל תוכנה של HP.
  HP_software_icon_mac
   

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 5: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP.
  HP_installer_icon_mac
   

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב רביעי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה שוב להדפיס או לסרוק מסמך. 

ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

‏‎OS X 10.7 Lion‏‎OS X 10.7 Lion

פתרון ראשון: בדיקת כבל ה-Ethernet והחיבור

  בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את כבל ה-Ethernet.

 1.  בחן את כבל הרשת (Ethernet) המחובר לגב המוצר. ודא שזה אינו כבל טלפון (כבלי Ethernet וכבלי טלפון נראים דומים).

  איור 1: כבל Ethernet (אל תשתמש בכבל טלפון)
  Ethernet_cable_example 
   

 2. ודא שכבל ה-Ethernet מתחבר לשקע ה-Ethernet ולא לשקע טלפון. סמל Ethernet ‏(Ethernet_icn) מסמן את השקע הנכון.

 3. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר היטב למוצר, למחשב ולכל התקן אחר, כגון נתב, שהוא מחובר אליו.
   
  הערה: ודא שכבל ה-Ethernet אינו מחובר ליציאת נתב שנועדה לגישת אינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנתב שלך.

 4. נסה להדפיס או לסרוק.

  אם הדבר לא פתר את הבעיה, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעלה מחדש של כל התקני הרשת והוספת המוצר לרשת

 בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את כל התקני הרשת, להוסיף את המוצר של HP לרשת ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנה של HP.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

 במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. אתחל את המחשב שלך

 3. כבה את המוצר‏ ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 4. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 5. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמוצר שלך ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למוצר וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP תקפה למוצר, הרי שהמוצר משויך לרשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.

  • אם במוצר שלך יש צג לוח בקרה, בצע את השלבים הבאים:

  1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן Setup (Setup_icn).

  2. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  3. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network Test (בדיקת רשת) או Network Configuration Page (דף תצורת רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 3. אם הדוח לא מראה כתובת IP תקפה עבור המוצר (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמוצר אינו ברשת. בצע את השלבים הבאים: 

 

 1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

 2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

 3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

 4. אם הדוח מראה כתובת IP תקפה, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המוצר‏ למחשב

 
הבה נוודא שהמחשב והמוצר נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לתקשר.

 1. בדפדפן אינטרנט (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול להיכנס לרשת.

 2. בדפדפן האינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת והקש על Enter. לדוגמה, הקלד http://192.168.0.1. יוצג דף הבית הפנימי של המוצר.

 • אם אתה יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

 • אם אינך יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, ודא שהמוצר והמחשב נמצאים באותה רשת.

פתרון שלישי: התקנה מחדש של תוכנת HP

שלב ראשון: הסר את התוכנה

 באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש ב-Scrubber: Scrubber היא התוכנה היסודית ביותר לתהליך ההסרה של התוכנות ומנהלי ההתקן של HP, המותקנים במחשב Mac. עם זאת, תוכנת Scrubber מסירה את כל התוכנות ומנהלי ההתקן של HP. אם ברשותך יותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את התוכנות ומנהלי ההתקן של כל המדפסות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

שיטה ראשונה: הסרת התקנה באמצעות Scrubber
זהירות: תוכנת Scrubber מסירה את כל המדפסות של HP והתוכנות הקשורות אליהן מהמחשב. אם אתה משתמש ביותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את כל המדפסות.
 
 1. פתח את Finder ולאחר מכן עבור אל Applications/Hewlett-Packard/HP Uninstaller. רשימת המוצרים המותקנים של HP תוצג.

 2. בחר את המדפסת שברשותך מתוך רשימת המוצרים.

 3. לחץ והחזק את המקשים Ctrl, ‏Opt ו-Apple ובו-זמנית לחץ על Uninstall (הסר התקנה). תוצג הודעה שבה תישאל אם ברצונך להסיר את ההתקנה של כל תוכנות HP.

 4. בצע אימות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

 5. לאחר שתוכנת Scrubber תשלים את פעולתה, לחץ על Finish (סיום).

שיטה שנייה: הסרת התקנה ידנית

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על Macintosh HD ולאחר מכן לחץ על יישומים.

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard.

 3. לחץ לחיצה כפולה על HP Uninstaller (תוכנית הסרת ההתקנה של HP) ולאחר מכן לחץ על Continue (המשך).

 4. בחר את המדפסת שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על Uninstall (הסר התקנה).

 5. עם הופעת ההנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על OK.

 6. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.  

   

 השתמשתי ב-Apple Software Updates כדי להתקין את תוכנת המדפסת

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על הסמל Macintosh HD.

 2. לחץ פעמיים על התיקייה Library.

 3. לחץ פעמיים על התיקייה Printers.

 4. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה HP ולאחר מכן בחר באפשרות Move to Trash (העבר לפח האשפה).

 5. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על OK. המתן עד להשלמת האימות.

 6. לחץ פעמיים על תיקיית ‏PPDs.

 7. לחץ פעמיים על התיקייה Contents.

 8. לחץ פעמיים על התיקייה Resources.

 9. מצא את המדפסת ברשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, ובחר Move to Trash (העבר לפח אשפה).

 10. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על OK. המתן עד להשלמת האימות.

 11. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.

 12. בפינה השמאלית העליונה של שולחן העבודה במחשב, לחץ על סמל Apple‏ (Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 13. לחץ פעמיים על הדפסה וסריקה.

 14. ברשימה Printers (מדפסות), לחץ על המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על לחצן המינוס (Minus_button_mac) כדי למחוק אותה.

שלב שני: התכונן להתקנה

 

בחר באיזו שיטה של התקנת תוכנה להשתמש.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

חבילת התוכנה הנוכחית של HP עם כל המאפיינים עבור המוצר שלך זמינה בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP. ההורדה כוללת את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ההורדה עשויה גם לכלול את תוכנת HP Scan ואת מנהל התקן הפקס של HP.
‏HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המוצרים החדשים והקודמים.
בנוסף, ממליצה HP להשתמש בשיטת התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך

שים לב: ייתכן שהתוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים לא תהיה זמינה באופן מיידי בדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה. ייתכן שיהיה צורך בעיכוב הפרסום כדי לבצע בדיקות מלאות ובקרת איכות של הגירסה הסופית של מערכת ההפעלה. אם התוכנה אינה זמינה, באפשרותך להוריד את התוכנה העדכנית באמצעות Apple Software Updates.

שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update.

Apple Software Updates היא שיטת הורדה מהירה ופשוטה הזמינה ישירות דרך מערכת ההפעלה של Mac.
אינך צריך להוריד מנהל התקן מהדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן' של HP אם אתה משתמש ב-Apple Software Updates.
שיטת הורדה זו כוללת את מנהל ההדפסה של HP. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שההורדה תכלול גם את HP Utility, תוכנת סריקה ומנהל התקן למכשיר הפקס של HP.

הערה: אם המוצר שברשותך תומך בסריקה, התוכנה שבה אתה משתמש לסריקה עשויה להיות שונה מהתוכנה שבה השתמשת לפני שהתקנת את Snow Leopard. בהתאם לעדכון למנהל ההתקן של המוצר, השתמש בסמל Preview (תצוגה מקדימה), Image Capture (לכידת תמונה) או Scan (סריקה) מתור ההדפסה כדי לסרוק.

בנוסף, HP ממליצה להשתמש בשיטה התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • התוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים אינה זמינה באופן מיידי בדף 'תוכנות ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה חדשה שפורסמה לאחר שמוצר HP שברשותך פורסם

 • אתה מבצע התקנה בפעם הראשונה של גירסה חדשה של Mac OS ב-Mac חדש

 • כבר התקנת תוכנת HP ב-Mac המצויד בגירסה קודמת של Mac OS ועדכנת לגירסה חדשה של Mac OS

שיטה שלישית: התקנת התוכנה באמצעות תקליטור המוצר.

התקנה עם תקליטור המוצר היא שיטה מהירה וקלה. התקליטור כולל את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שהתקליטור כולל גם את התוכנה HP Scan ואת מנהל ההתקן לפקס של HP. תוכנה זו מעודכנת נכון לתאריך פרסום המוצר. 


חשוב: אם אתה מנסה להתקין את המוצר במחשב שבו פועלת גירסה חדשה יותר של מערכת ההפעלה, שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך, ייתכן ששיטת ההתקנה באמצעות התקליטור לא תפעל. בקר בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP כדי להתקין את תוכנת המוצר העדכנית ביותר עבור מערכת ההפעלה החדשה.

שלב שלישי: התקן את התוכנה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

 בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

 אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.
 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. ‏‏לחץ על האפשרות שברצונך להוריד. ייפתח דף עם מידע נוסף על אפשרות זו ועל הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן יפתח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ גם על שמור או על שמור קובץ. הקובץ יורד אל המחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם החלון HP Software לא נפתח, לחץ פעמיים על סמל HP Software בשולחן העבודה.

  איור 2: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac 

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac
   

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 10. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 11. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם Apple Software Update במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש ב-Apple Software Update בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה.

 1. חשוב: בדוק את הדרישות המקדימות לפני שתמשיך בהתקנה:


  • הפעל את המוצר של HP שברשותך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • הפעל את ה-Mac שלך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • חבר את המוצר של HP ל-Mac עם כבל USB או ודא שקיים תור הדפסה עבור המוצר של HP שברשותך.

   הערה: אם תוצג הנחיה להוריד תוכנה, לחץ על Not Now (לא עכשיו) ולאחר מכן המשך בהתאם להוראות אלה.

 2. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על Software Update (עדכון תוכנה). Software Update בודק אם יש עדכונים זמינים.

 3. בחלון Software Update, אם אתה רואה עדכון זמין לתוכנה של HP, בחר בו ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 4. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 5. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).   

שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל HP Software
  HP_software_icon_mac 

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 5: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP.
  HP_installer_icon_mac
   

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב רביעי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה שוב להדפיס או לסרוק מסמך. 

ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

‏‎OS X 10.8 Lion‏‎OS X 10.8 Lion

פתרון ראשון: בדיקת כבל ה-Ethernet והחיבור

  בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את כבל ה-Ethernet.

 1.  בחן את כבל הרשת (Ethernet) המחובר לגב המוצר. ודא שזה אינו כבל טלפון (כבלי Ethernet וכבלי טלפון נראים דומים).

  איור 1: כבל Ethernet (אל תשתמש בכבל טלפון)
  Ethernet_cable_example 
   

 2. ודא שכבל ה-Ethernet מתחבר לשקע ה-Ethernet ולא לשקע טלפון. סמל Ethernet ‏(Ethernet_icn) מסמן את השקע הנכון.

 3. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר היטב למוצר, למחשב ולכל התקן אחר, כגון נתב, שהוא מחובר אליו.
   
  הערה: ודא שכבל ה-Ethernet אינו מחובר ליציאת נתב שנועדה לגישת אינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנתב שלך.

 4. נסה להדפיס או לסרוק.

  אם הדבר לא פתר את הבעיה, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעלה מחדש של כל התקני הרשת והוספת המוצר לרשת

 בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את כל התקני הרשת, להוסיף את המוצר של HP לרשת ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנה של HP.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

 במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, אזי ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. אתחל את המחשב שלך

 3. כבה את המוצר‏ ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 4. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 5. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמוצר שלך ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למוצר וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP תקפה למוצר, הרי שהמוצר משויך לרשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.


  • אם במוצר שלך יש צג לוח בקרה, בצע את השלבים הבאים:

  1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן Setup (Setup_icn).

  2. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  3. לחץ על לחצן החץ מטה (DownArrow_icn) כדי לבחור באפשרות Network Test (בדיקת רשת) או Network Configuration Page (דף תצורת רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 3. אם הדוח לא מראה כתובת IP תקפה עבור המוצר (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמוצר אינו ברשת. בצע את השלבים הבאים: 

 

 1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

 2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

 3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

 4. אם הדוח מראה כתובת IP תקפה, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המוצר‏ למחשב

 
הבה נוודא שהמחשב והמוצר נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לתקשר.

 1. בדפדפן אינטרנט (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול להיכנס לרשת.

 2. בדפדפן האינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת והקש על Enter. לדוגמה, הקלד http://192.168.0.1. יוצג דף הבית הפנימי של המוצר.

 • אם אתה יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

 • אם אינך יכול להיכנס לדף הבית הפנימי של המוצר, ודא שהמוצר והמחשב נמצאים באותה רשת.

פתרון שלישי: התקנה מחדש של תוכנת HP

שלב ראשון: הסר את התוכנה

באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש בתוכנית הסרת ההתקנה של HP: תוכנית הסרת ההתקנה של HP תסיר באופן אוטומטי את כל תוכנות המדפסת של HP מהמחשב. שיטה זו מאפשרת הסרה של מדפסות מרובות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 

 1. פתח את Finder, ולאחר מכן לחץ על Applications (יישומים) בחלונית השמאלית.

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard, ולאחר מכן לחץ פעמיים על HP Uninstaller (תוכנית הסרת ההתקנה של HP).

  הערה: אם התיקייה Hewlett-Packard לא רשומה תחת Applications (יישומים), המשך לשיטה הבאה להסרת ההתקנה של התוכנה אשר הורדה מ-Apple Software Update.

 3. להסרת ההתקנה של תוכנת HP, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך. חזור על שלבים אלה עד שהתיקייה Hewlett-Packard לא תהיה רשומה יותר תחת Applications (יישומים).

 

I used Apple Software Updates to install the printer software (השתמשתי ב-Apple Software Updates כדי להתקין את תוכנת המדפסת)

 

 1. בשורת התפריטים, לחץ על Go (עבור אל) ולאחר מכן לחץ על Go to folder (עבור אל תיקייה).

 2. הקלד "Library," ולאחר מכן לחץ על Go (עבור אל).

 3. פתח את התיקייה Printers.

 4. פתח את התיקייה PPDs.

 5. פתח את התיקייה Contents.

 6. פתח את התיקייה Resources, ולאחר מכן מחק את כל הפריטים המתחילים ב-HP.

שלב שני: התקן את התוכנה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

 בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

 אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.
 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1.  לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. ‏‏לחץ על האפשרות שברצונך להוריד. ייפתח דף עם מידע נוסף על אפשרות זו ועל הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן יפתח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ גם על שמור או על שמור קובץ. הקובץ יורד אל המחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם החלון HP Software לא נפתח, לחץ פעמיים על סמל HP Software בשולחן העבודה.

  איור 1: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac
   

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 2: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac
   

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 10. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 11. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

 
האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם Apple Software Update במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש ב-Apple Software Update בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה. 

 1. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על Software Update (עדכון תוכנה). Software Update בודק אם יש עדכונים זמינים.

 2. לחץ על Show Details (הצג פרטים), בחר עדכוני תוכנה זמינים של HP ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 3. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 4. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).

  הערה: כדי להשתמש תכונות התוכנה המעודכנת של HP, צא והפעל מחדש את כל היישומים שפעלו לפני הוספת המדפסת.  

שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנה של HP.
  HP_software_icon_mac
   

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP
  HP_installer_icon_mac 

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב שלישי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה להדפיס או לסרוק מסמך. 

ההתקנה של מדפסת HP נכשלה. ההתקנה של מדפסת HP נכשלה.

אם ההתקנה של מדפסת HP לא הושלמה בהצלחה גם לאחר ביצוע השלבים לעיל, עבור אל מחלקת שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף.

 
כלי פתרון בעיות
 • אשף התקנת המדפסת של HP 
  HP Printer Install Wizard מאתר ומתקין באופן אוטומטי את מנהל המדפסת המתאים ביותר למוצר שברשותך (Windows 7 ו-Windows 8 בלבד).
 • HP Print and Scan Doctor 
  Print and Scan Doctor מאבחן ומסייע בפתרון בעיות נפוצות בהדפסה, סריקה וקישוריות.
 • השגת תוכנות ומנהלי התקן 
  קבל את התוכנות ומנהלי ההתקן החדשים עבור המדפסת של HP שברשותך.
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.