פתרון בעיות בהתקנת מדפסת אלחוטית

בחר את מערכת ההפעלה שלך להלן כדי לקבל הנחיות מותאמות אישית לפתרון בעיות.

‏‎Windows‏‎Windows

בצע את השלבים הבאים כדי לפתור בעיות בעת התקנת מדפסת ברשת אלחוטית.

הערה: Microsoft פיתחה את ממשק Windows 8 לשימוש עם מסכי מגע. בחלקים מסוימים של מסמך זה, ינחו אותך ההוראות "ללחוץ" על רכיב במסך. ב- Windows 8, יכולים משתמשים עם מסכי מגע גם להקיש על האלמנט כדי לבצע את הפעולה.

בנוסף, תוכל להוריד את תוכנית השירות Printer Install Wizard של HP כדי שתסייע לך בהתקנה ובפתרון בעיות. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard 

שים לב: HP Printer Install Wizard זמין ב-Windows 7 וב-Windows 8 בלבד.

שלב ראשון: הדפס דף בדיקה

במקרה של בעיות בהגדרת המדפסת, רצוי תחילה להדפיס דף תצורת רשת ודוח בדיקת רשת אלחוטית (אם למדפסת יש חיבור רשת אלחוטי) מלוח הבקרה של המדפסת. לקבלת הוראות, עיין במדריך ההפעלה.

המידע יסייע לך לפתור את בעיות ההתקנה. בנוסף, הכן מראש את שם הרשת (SSID) של הנתב האלחוטי שלך. אם הרשת האלחוטית שלך משתמשת באבטחת WEP או WPA, הכן גם את הסיסמה האלחוטית.

שלב שני: בדוק אם המדפסת מחוברת לנתב האלחוטי שלך

עיין בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית ובדוק את הדברים הבאים:

שלב שלישי: אם המדפסת שלך מחוברת לנתב האלחוטי, אך אינך יכול להדפיס (ו/או לסרוק)

 1. הורד והפעל את HP Print and Scan Doctor. עיין בסעיף כלי פתרון בעיות בדף זה לקבלת קישור לתוכנית השירות.

 2. ודא שמערכת הפעלה שברשותך מעודכנת. (במערכת Windows, השתמש ב-Windows Update. (במערכת הפעלה של Mac, השתמש ב-Software Update.)

 3. ודא שהמחשב שלך נקי מווירוסים, תוכנות זדוניות וכו'.

 4. ודא שהמחשב שלך אינו מחובר באמצעות VPN (רשת פרטית וירטואלית). לא תוכל לגשת למוצר של HP שברשותך ברשת האלחוטית שלך בעודך מחובר לרשת פרטית וירטואלית.

 5. השבת את חומת האש של מערכת ההפעלה שלך ואת חומת האש של מערכת האבטחה ובצע בדיקה חוזרת.
  אם הדבר פותר את הבעיה, פתח יציאות בחומת האש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של יצרן חומת האש.

 6. הורד והתקן את התוכנה העדכנית עבור המדפסת ומערכת ההפעלה הספציפיות שלך מהדף קבל תוכנות ומנהלי התקן.
  חשוב להוריד את התוכנה הספציפית לדגם המדפסת של HP שברשותך. ייתכן שהתוכנה הכלולה בתקליטור שקיבלת עודכנה מאז יצירתו. אם אתה מתקין מחדש או מסיר התקנה, השתמש תחילה בתוכנת הסרת ההתקנה של HP להסרת התקנות תוכנה קודמות או התקנות חלקיות.

 7. בדף 'תוכנה ומנהלי התקן' חפש עדכוני תוכנה עבור התוכנה הספציפית שלך.

כלי אבחון נוספים של HPכלי אבחון נוספים של HP

אם המדפסת הותקנה בהצלחה, אך אינה פועלת כצפוי, יש לנו פתרון עבורך. חברת HP תכננה תוכניות שירות אוטומטיות לאבחון של בעיות שכיחות של הדפסה, רשת וסריקה ולפתרונן. בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להוריד ולהפעיל את תוכנית השירות בהתאם לבעיית המדפסת שלך.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. ‏HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות הדפסה, סריקה וקישוריות רבות: Print and Scan Doctor של HP. HP ממליצה שתוריד ותתקין את Print and Scan Doctor בכל פעם שאתה נדרש לפתור בעיה במדפסת של HP.

הורד את HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility (תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP) HP תכננה כלי מהיר וקל המאבחן ופותר בעיות חומרה רבות: תוכנית השירות לאבחון חומרה של HP HP ממליצה להוריד ולהתקין את תוכנית השירות לאבחון בעיות חומרה בכל פעם שעליך לפתור בעיית חומרה.

הורד את תוכנית השירות לאבחון החומרה


Mac OS X 10.6 Snow LeopardMac OS X 10.6 Snow Leopard

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

הקדמה

הפתרונות הבאים מכילים שלבים כלליים לפתרון בעיות שנועדו לסייע לך לשחזר את החיבור האלחוטי במוצר של HP שברשותך.

 
פתרון ראשון: אימות תצורת הרשת

כדי לפתור בעיות בקישוריות האלחוטית, הדפס תחילה דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית מלוח הבקרה במוצר של HP שברשותך. בצע את השלבים הבאים כדי לקבל הוראות להדפסת דף תצורת רשת (או דוח בדיקת רשת אלחוטית) הספציפיים למוצר שברשותך:
 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.
  המוצר תומך בתצוגות דף.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "דף תצורת רשת" או "בדיקת רשת אלחוטית" כדי למצוא מסמך שמכיל את השלבים הספציפיים עבור המוצר שברשותך.

  הערה: ייתכן שתמצא את השלבים גם במדריך למשתמש של המוצר. בדף התמיכה במוצר, לחץ על מדריכים כדי להציג רשימה של המדריכים הזמינים עבור המוצר של HP שברשותך, ולאחר מכן לחץ על מדריך כדי לפתוח ולהציג אותו.

אחרי שהדפסת דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית, בדוק כדלקמן:

 • האם דף תצורת הרשת או דוח בדיקת הרשת האלחוטית מצביע על בעיה כלשהי? אם כן, פעל בהתאם להמלצות בדוח כדי לנסות לפתור את הבעיה.

 • האם הדוחות מצביעים על כך שהמוצר של HP מחובר לרשת האלחוטית שלך? שם הרשת שאליה מחובר המוצר של HP מופיע בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית.

  הערה: ודא שהמוצר מחובר לרשת האלחוטית הנכונה, ולא לרשת אלחוטית אחרת באזור (כגון זו של השכן שלך).
 • השווה את כתובת ה-IP של המוצר של HP לכתובת ה-IP של השער. התבנית שלהן אמורה להיות דומה. לדוגמה, כתובת ה-IP של השער עשויה להיות 192.168.0.1 וכתובת ה-IP של המדפסת 192.168.0.5. אם כתובת ה-IP של המדפסת דומה ל-‏‏XXX.XXX‏.‏169.254 או 0.0.0.0, סביר להניח שהיא לא מחוברת לרשת האלחוטית שלך.

 • בדוק אם נורית האלחוט בלוח הבקרה של המוצר של HP דולקת, או אם לפי דוח בדיקת הרשת האלחוטית הרדיו האלחוטי כבוי. האם בלוח הבקרה של המוצר של HP נראות נוריות מהבהבות או מופיעות הודעות שגיאה לא צפויות? עיין במדריך למשתמש של המוצר של HP למציאת מידע על פתרון בעיות של שגיאות או נוריות דולקות. בקר בשירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף עד שתגיע למסמך התמיכה או המדריך למשתמש המתאים לפתרון הבעיה.
 • חפש בדף תצורת הרשת רשימה של כל הרשתות האלחוטיות שזוהו באזור שלך. האם הרשת שלך מופיעה ברשימה? האם עוצמת האות של הרשת שלך חזקה? ודא שהרשת שלך רשומה, ושעוצמת האות שלה חזקה.

 • האם מספר רשתות משתמשות בערוץ שלך או בערוצים קרובים לערוץ שלך? עליך להשתמש ברשת שרחוקה 5 ערוצים לפחות מהרשת הקרובה ביותר בה נעשה שימוש. שקול להחליף את הערוץ של הנתב האלחוטי שלך. אנחנו ממליצים על 1 או 11.

  • אם המוצר של HP שברשותך לא מחובר לרשת האלחוטית שלך, המשך לפתרון הבא.

  • אם המוצר של HP מחובר לרשת האלחוטית שלך, עבור לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעל מחדש את המוצר של HP, את הנתב האלחוטי ואת המחשב.

 
בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המדפסת של HP, את הנתב האלחוטי ואת המחשב.

 1. לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי לכבות אותה.

 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת של HP.

 3. נתק את כבל המתח מהנתב האלחוטי.

 4. כבה את המחשב.

 5. המתן ‏30 שניות.

 6. חבר מחדש את כבל המתח לנתב האלחוטי.

 7. המתן 30 שניות, או עד שהנתב מופעל ומוכן באופן מלא.

 8. הפעל מחדש את המחשב.

 9. המתן עד שהמחשב ייטען מחדש.

 10. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת של HP.

 11. הפעל מחדש את המדפסת.

פתרון שלישי: התקן מחדש את התוכנה של HP

שלב ראשון: הסר את התוכנה

 באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש ב-Scrubber: Scrubber היא התוכנה היסודית ביותר לתהליך ההסרה של התוכנות ומנהלי ההתקן של HP, המותקנים במחשב Mac. עם זאת, תוכנת Scrubber מסירה את כל התוכנות ומנהלי ההתקן של HP. אם ברשותך יותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את התוכנות ומנהלי ההתקן של כל המדפסות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

 
שיטה ראשונה: הסרת התקנה באמצעות Scrubber
זהירות: תוכנת Scrubber מסירה את כל המדפסות של HP והתוכנות הקשורות אליהן מהמחשב. אם אתה משתמש ביותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את כל המדפסות.
 
 1. פתח את Finder ולאחר מכן עבור אל Applications/Hewlett-Packard/HP Uninstaller. רשימת המוצרים המותקנים של HP תוצג.

 2. בחר את המדפסת שברשותך מתוך רשימת המוצרים.

 3. לחץ והחזק את המקשים Ctrl, ‏Opt ו-Apple ובו-זמנית לחץ על Uninstall (הסר התקנה). תוצג הודעה שבה תישאל אם ברצונך להסיר את ההתקנה של כל תוכנות HP.

 4. בצע אימות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

 5. לאחר שתוכנת Scrubber תשלים את פעולתה, לחץ על Finish (סיום).

שיטה שנייה: הסרת התקנה ידנית

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על Macintosh HD ולאחר מכן לחץ על יישומים.

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard.

 3. לחץ לחיצה כפולה על הסרת ההתקנה של HP ולאחר מכן לחץ על המשך.

 4. בחר את המדפסת שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 5. עם הופעת ההנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט אחד בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.  

   

 השתמשתי בעדכוני תוכנה של Apple כדי להתקין את תוכנת המדפסת

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על הסמל Macintosh HD.

 2. לחץ פעמיים על התיקייה ספרייה.

 3. לחץ פעמיים על התיקייה מדפסות.

 4. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה HP ולאחר מכן בחר העבר לפח אשפה.

 5. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על אישור. המתן עד להשלמת האימות.

 6. לחץ פעמיים על תיקיית ‏PPDs.

 7. לחץ פעמיים על התיקייה תוכן.

 8. לחץ פעמיים על התיקייה משאבים.

 9. מצא את המדפסת ברשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, ובחר Move to Trash (העבר לפח אשפה).

 10. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על אישור. המתן עד להשלמת האימות.

 11. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.

 12. בפינה השמאלית העליונה של שולחן העבודה במחשב, לחץ על סמל Apple‏ (Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 13. לחץ פעמיים על הדפסה ופקס.

 14. ברשימה Printers (מדפסות), לחץ על המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על לחצן המינוס (Minus_button_mac) כדי למחוק אותה.

שלב שני: התכונן להתקנה

 

בחר באיזו שיטה של התקנת תוכנה להשתמש.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

חבילת התוכנה הנוכחית של HP עם כל המאפיינים עבור המוצר שלך זמינה בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP. ההורדה כוללת את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שההורדה תכלול גם את התוכנה HP Scan ואת מנהל ההתקן לפקס של HP.

HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המוצרים החדשים והישנים.

בנוסף, HP ממליצה להשתמש בשיטה התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך

שים לב: ייתכן שהתוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים לא תהיה זמינה באופן מיידי בדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה. ייתכן שיהיה צורך בעיכוב הפרסום כדי לבצע בדיקות מלאות ובקרת איכות של הגירסה הסופית של מערכת ההפעלה. אם התוכנה אינה זמינה, באפשרותך להוריד את התוכנה העדכנית באמצעות Apple Software Updates.

שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update.

Apple Software Updates היא שיטת הורדה מהירה ופשוטה הזמינה ישירות דרך ה-Mac.
אינך צריך להוריד מנהל התקן מהדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן' של HP אם אתה משתמש ב-Apple Software Updates. שיטה הורדה זו כוללת את מנהל ההדפסה של HP. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שההורדה תכלול גם את HP Utility, תוכנת סריקה ומנהל התקן למכשיר הפקס של HP.

הערה: אם המוצר שברשותך תומך בסריקה, התוכנה שבה אתה משתמש לסריקה עשויה להיות שונה מהתוכנה שבה השתמשת לפני שהתקנת את Snow Leopard. בהתאם לעדכון למנהל ההתקן של המוצר, השתמש בסמל Preview (תצוגה מקדימה), Image Capture (לכידת תמונה) או Scan (סריקה) מתור ההדפסה כדי לסרוק.

בנוסף, HP ממליצה להשתמש בשיטה התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • התוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים אינה זמינה באופן מיידי בדף 'תוכנות ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה חדשה שפורסמה לאחר שמוצר HP שברשותך פורסם

 
שיטה שלישית: התקנת התוכנה באמצעות תקליטור המוצר.

התקנה עם תקליטור המוצר היא שיטה מהירה וקלה. התקליטור כולל את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שהתקליטור כולל גם את התוכנה HP Scan ואת מנהל ההתקן לפקס של HP. תוכנה זו מעודכנת נכון לתאריך פרסום המוצר. 


חשוב: אם אתה מנסה להתקין את המוצר במחשב שבו פועלת גירסה חדשה יותר של מערכת ההפעלה, שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך, ייתכן ששיטת ההתקנה באמצעות התקליטור לא תפעל. בקר בדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן' של HP כדי להתקין את תוכנת המוצר העדכנית ביותר עבור מערכת ההפעלה החדשה.


שלב שלישי: התקן את התוכנה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

 בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

 אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.
 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לצעד הבא.

  אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1.  לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לצעד הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. לחץ על האפשרות שברצונך להוריד.
  נפתח דף עם מידע נוסף בנוגע לאפשרות זו ועם הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן פותח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך גם ללחוץ על שמור או על שמור קובץ.
  הקובץ מורד למחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם החלון HP Software לא נפתח, לחץ פעמיים על סמל HP Software בשולחן העבודה.

  איור 1: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac 

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP ייפתח.


  איור 2: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac 

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ לחיצה כפולה על סמל המתקין של ‏HP.

 10. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 11. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 12. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקן את התוכנה באמצעות עדכוני התוכנה של Apple
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

 
האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם עדכוני התוכנה של Apple במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש בעדכוני התוכנה של Apple בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה.

 1. חשוב: בדוק את הדרישות המקדימות הבאות לפני שתמשיך בהתקנה:

  • הפעל את המוצר של HP שברשותך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • הפעל את ה-Mac שלך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • חבר את המוצר של HP ל-Mac עם כבל USB או ודא שקיים תור הדפסה עבור המוצר של HP שברשותך. 

   הערה: אם תוצג הנחיה להוריד תוכנה, לחץ על Not Now (לא עכשיו) ולאחר מכן המשך בהתאם להוראות אלה.

 2. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנות. 'עדכון תוכנות' בודק אם יש עדכונים זמינים.

 3. בחלון Software Update, אם אתה רואה עדכון זמין לתוכנה של HP, בחר בו ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 4. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 5. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).   

 
שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

 

חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנה של HP.
  HP_software_icon_mac 

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP.
  HP_installer_icon_mac 

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב רביעי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה שוב להדפיס או לסרוק מסמך. 

פתרון רביעי: בצע עדכון מוצר מלוח הבקרה של המדפסת

 
בצע עדכון מוצר כדי לוודא ששירותי האינטרנט מעודכנים במוצר שלך, כולל כל יישומי ה-ePrint, כדי שהללו יהיו זמינים להדפסות מתוזמנות. השלבים לביצוע עדכון מוצר משתנים בהתאם לסוג המוצר של HP שברשותך. בצע את השלבים הבאים למציאת הוראות לביצוע עדכון מוצר מלוח הבקרה של המוצר של HP שברשותך.

 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.
  המוצר תומך בתצוגות דף.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "עדכוני מוצר" או "קבלת עדכוני מוצר" כדי למצוא מסמך שמכיל את השלבים הספציפיים לעדכון המוצר של HP שברשותך.

פתרון חמישי: הורד עדכוני קושחה עבור המוצר של HP שברשותך

עדכון קושחה עשוי לסייע בפתרון בעיות בקישוריות אלחוטית. עדכוני קושחה זמינים להורדה באינטרנט. בצע את השלבים הבאים להשגת עדכון קושחה עבור המוצר שברשותך:
 
הערה: עדכוני קושחה שונים מעדכוני מוצר (אליהם התייחס השלב הקודם). הקפד לבצע את שני סוגי העדכון כדי להבטיח שלמוצר של HP שברשותך תהיה הפונקציונליות העדכנית ביותר.

 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים. דף התמיכה במוצר יוצג.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן, בחר את מערכת ההפעלה שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד קושחה כדי להציג את עדכוני הקושחה.

 5. לחץ על עדכון הקושחה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות שעל המסך להורדה והתקנה של הקושחה.

פתרון שישי: חבר את המדפסת שברשותך לרשת האלחוטית

למידע כללי על חיבור מחדש של המוצר של HP שברשותך לרשת אלחוטית, עיין בשלבים להכנת המדפסת האלחוטית שלך. לחלופין, להוראות להתקנת המוצר של HP שברשותך ברשת אלחוטית, בקר בשירות הלקוחות של HP. בשרות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף עד שתגיע למסמך התמיכה המתאים שיסייע לך להתקין את המוצר של HP שברשותך ברשת אלחוטית.

פתרון שביעי: הקצה למוצר של HP שברשותך כתובת IP סטטית

אם התקשורת בין המחשב והמוצר האלחוטי של HP שברשותך מתנתקת בקביעות, הקצאת כתובת IP סטטית למוצר של HP עשויה לעזור. כתובת זו לא תשתנה לאורך זמן וייתכן שלמחשב שלך יהיה קל יותר לזהות את המוצר של HP אחרי תקופות ארוכות של אי-פעילות של המדפסת.


בצע את השלבים הבאים להקצאת כתובת IP סטטית למוצר של HP שברשותך.

 • עיין בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית שהדפסת בשלב הראשון, ואתר את כתובת ה-IP של המוצר של HP.

 • פתח חלון דפדפן אינטרנט חדש, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר של HP בשורת הכתובת של הדפדפן, ולאחר מכן הקש על Enter. יוצג דף אינטרנט, ובו ההגדרות הפנימיות של המוצר של HP.

 • לחץ על הכרטיסייה עבודה ברשת, לחץ על הכרטיסייה אלחוט, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה IPv4. (נתיב התפריט שלך עשוי להיות שונה במעט, בהתאם לדגם המוצר של HP שברשותך.) דף הגדרות חדש יוצג.

 • בדף שיוצג, בצע את השינויים הבאים:

 1. הגדר IP ידני‏: הנתב האלחוטי שברשותך יגדיר באופן אוטומטי כתובת IP בטווח ספציפי (שנקרא טווח DHCP). אם אתה יודע מהו טווח ה-DHCP, הגדר כתובת IP שסדרת המספרים האחרונים בה מחוץ לטווח, אך אינה גבוהה מ-‏254. הקפד לא לשנות את שלוש הסדרות הראשונות של המספרים. אם אינך יודע מהו טווח ה-DHCP, בחר בכתובת IP גבוהה יחסית, כמו 250 (שוב, עבור סדרת המספרים האחרונה). כדי לגלות מהו טווח ה-DHCP של הנתב שלך, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט (ה-ISP) שלך או עם יצרן הנתב האלחוטי.

 2. הגדר את כתובת רשת המשנה: השתמש בכתובת 255.255.255.0, אלא אם אתה יודע שהיא שונה, ובמקרה זה השתמש במספר הידוע לך.

 3. הגדר את כתובת השער ואת ה-DNS הראשון: הזן את כתובת ה-IP של הנתב (ניתן למצוא אותה בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית).
   
  הערה: השאר את שדה ה-DNS השני ריק.

 • לחץ על החל. המסך לא ירוענן. אם כתובת ה-IP של המוצר של HP אינה זו שהקלדת בדפדפן האינטרנט שלך, יהיה עליך להקליד בדפדפן את כתובת ה-IP החדשה כדי לגשת למוצר של HP. אם לא שינית את כתובת ה-IP של המוצר של HP, המתן 30 שניות אחרי שתלחץ על 'החל', ולאחר מכן לחץ על הלחצן רענן בדפדפן שלך.

 • הדפס דף תצורת רשת (או דוח בדיקת רשת אלחוטית) נוסף מלוח הבקרה של המוצר של HP שברשותך, כדי לוודא שכתובת ה-IP של המוצר היא זו שהקצאת.

 • כבה את הנתב האלחוטי. אם בנתב האלחוטי אין לחצן הפעלה, נתק ממנו את כבל המתח כדי לכבות אותו.

 • לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי לכבות אותה.

 • הפעל מחדש את הנתב האלחוטי. אם בנתב האלחוטי אין לחצן הפעלה, חבר אליו מחדש את כבל המתח כדי להפעיל אותו.

 • לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי להפעיל אותה שוב.

‏‎OS X 10.7 Lion‏‎OS X 10.7 Lion

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

הקדמה

הפתרונות הבאים מכילים שלבים כלליים לפתרון בעיות שנועדו לסייע לך לשחזר את החיבור האלחוטי במוצר של HP שברשותך.

פתרון ראשון: אימות תצורת הרשת

כדי לפתור בעיות בקישוריות האלחוטית, הדפס תחילה דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית מלוח הבקרה במוצר של HP שברשותך. בצע את השלבים הבאים כדי לקבל הוראות להדפסת דף תצורת רשת (או דוח בדיקת רשת אלחוטית) הספציפיים למוצר שברשותך:
 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.
  המוצר תומך בתצוגות דף.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "דף תצורת רשת" או "בדיקת רשת אלחוטית" כדי למצוא מסמך שמכיל את השלבים הספציפיים עבור המוצר שברשותך.

  הערה: ייתכן שתמצא את השלבים גם במדריך למשתמש של המוצר. בדף התמיכה במוצר, לחץ על מדריכים כדי להציג רשימה של המדריכים הזמינים עבור המוצר של HP שברשותך, ולאחר מכן לחץ על מדריך כדי לפתוח ולהציג אותו.

אחרי שהדפסת דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית, בדוק כדלקמן:

 • האם דף תצורת הרשת או דוח בדיקת הרשת האלחוטית מצביע על בעיה כלשהי? אם כן, פעל בהתאם להמלצות בדוח כדי לנסות לפתור את הבעיה.

 • האם הדוחות מצביעים על כך שהמוצר של HP מחובר לרשת האלחוטית שלך? שם הרשת שאליה מחובר המוצר של HP מופיע בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית.

  הערה: ודא שהמוצר מחובר לרשת האלחוטית הנכונה, ולא לרשת אלחוטית אחרת באזור (כגון זו של השכן שלך).
 • השווה את כתובת ה-IP של המוצר של HP לכתובת ה-IP של השער. התבנית שלהן אמורה להיות דומה. לדוגמה, כתובת ה-IP של השער עשויה להיות 192.168.0.1 וכתובת ה-IP של המדפסת 192.168.0.5. אם כתובת ה-IP של המדפסת דומה ל-‏‏XXX.XXX‏.‏169.254 או 0.0.0.0, סביר להניח שהיא לא מחוברת לרשת האלחוטית שלך.

 • בדוק אם נורית האלחוט בלוח הבקרה של המוצר של HP דולקת, או אם לפי דוח בדיקת הרשת האלחוטית הרדיו האלחוטי כבוי. האם בלוח הבקרה של המוצר של HP נראות נוריות מהבהבות או מופיעות הודעות שגיאה לא צפויות? עיין במדריך למשתמש של המוצר של HP למציאת מידע על פתרון בעיות של שגיאות או נוריות דולקות. בקר בשירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף עד שתגיע למסמך התמיכה או המדריך למשתמש המתאים לפתרון הבעיה.

 • חפש בדף תצורת הרשת רשימה של כל הרשתות האלחוטיות שזוהו באזור שלך. האם הרשת שלך מופיעה ברשימה? האם עוצמת האות של הרשת שלך חזקה? ודא שהרשת שלך רשומה, ושעוצמת האות שלה חזקה.

 • האם מספר רשתות משתמשות בערוץ שלך או בערוצים קרובים לערוץ שלך? עליך להשתמש ברשת שרחוקה 5 ערוצים לפחות מהרשת הקרובה ביותר בה נעשה שימוש. שקול להחליף את הערוץ של הנתב האלחוטי שלך. אנחנו ממליצים על 1 או 11.

  • אם המוצר של HP שברשותך לא מחובר לרשת האלחוטית שלך, המשך לפתרון הבא.

  • אם המוצר של HP מחובר לרשת האלחוטית שלך, עבור לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעל מחדש את המוצר של HP, את הנתב האלחוטי ואת המחשב.

 
בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המדפסת של HP, את הנתב האלחוטי ואת המחשב.

 1. לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי לכבות אותה.

 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת של HP.

 3. נתק את כבל המתח מהנתב האלחוטי.

 4. כבה את המחשב.

 5. המתן ‏30 שניות.

 6. חבר מחדש את כבל המתח לנתב האלחוטי.

 7. המתן 30 שניות, או עד שהנתב מופעל ומוכן באופן מלא.

 8. הפעל מחדש את המחשב.

 9. המתן עד שהמחשב ייטען מחדש.

 10. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת של HP.

 11. הפעל מחדש את המדפסת.

פתרון שלישי: התקן מחדש את התוכנה של HP

שלב ראשון: הסר את התוכנה

באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש ב-Scrubber: Scrubber היא התוכנה היסודית ביותר לתהליך ההסרה של התוכנות ומנהלי ההתקן של HP, המותקנים במחשב Mac. עם זאת, תוכנת Scrubber מסירה את כל התוכנות ומנהלי ההתקן של HP. אם ברשותך יותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את התוכנות ומנהלי ההתקן של כל המדפסות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

 
שיטה ראשונה: הסרת התקנה באמצעות Scrubber
זהירות: תוכנת Scrubber מסירה את כל המדפסות של HP והתוכנות הקשורות אליהן מהמחשב. אם אתה משתמש ביותר ממדפסת אחת של HP, שיטה זו תסיר את כל המדפסות.
 
 1. פתח את Finder ולאחר מכן עבור אל Applications/Hewlett-Packard/HP Uninstaller. רשימת המוצרים המותקנים של HP תוצג.

 2. בחר את המדפסת שברשותך מתוך רשימת המוצרים.

 3. לחץ והחזק את המקשים Ctrl, ‏Opt ו-Apple ובו-זמנית לחץ על Uninstall (הסר התקנה). תוצג הודעה שבה תישאל אם ברצונך להסיר את ההתקנה של כל תוכנות HP.

 4. בצע אימות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

 5. לאחר שתוכנת Scrubber תשלים את פעולתה, לחץ על Finish (סיום).

שיטה שנייה: הסרת התקנה ידנית

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על Macintosh HD ולאחר מכן לחץ על יישומים.

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard.

 3. לחץ לחיצה כפולה על הסרת ההתקנה של HP ולאחר מכן לחץ על המשך.

 4. בחר את המדפסת שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 5. עם הופעת ההנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט אחד בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.  

   

 השתמשתי בעדכוני תוכנה של Apple כדי להתקין את תוכנת המדפסת

 

 1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ פעמיים על הסמל Macintosh HD.

 2. לחץ פעמיים על התיקייה ספרייה.

 3. לחץ פעמיים על התיקייה מדפסות.

 4. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה HP ולאחר מכן בחר העבר לפח אשפה.

 5. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על אישור. המתן עד להשלמת האימות.

 6. לחץ פעמיים על תיקיית ‏PPDs.

 7. לחץ פעמיים על התיקייה תוכן.

 8. לחץ פעמיים על התיקייה משאבים.

 9. מצא את המדפסת ברשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, ובחר Move to Trash (העבר לפח אשפה).

 10. כאשר תוצג לך הנחיה, הקלד את שם מנהל המערכת והסיסמה של המחשב ולאחר מכן לחץ על אישור. המתן עד להשלמת האימות.

 11. לחץ על סמל Trash (פח אשפה) בשורת המשימות, לחץ על הלחצן Empty (רוקן) ולאחר מכן לחץ על OK כדי לרוקן את האשפה.

  הערה: לאחר הלחיצה על אישור, כל הפריטים בפח האשפה יימחקו לצמיתות מהמחשב. כדי למחוק פריט בפח האשפה, לחץ על פריט זה כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על OK.

 12. בפינה השמאלית העליונה של שולחן העבודה במחשב, לחץ על סמל Apple‏ (Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 13. לחץ פעמיים על הדפסה וסריקה.

 14. ברשימה Printers (מדפסות), לחץ על המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על לחצן המינוס (Minus_button_mac) כדי למחוק אותה.

שלב שני: התכונן להתקנה

 

בחר באיזו שיטה של התקנת תוכנה להשתמש.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

חבילת התוכנה הנוכחית של HP עם כל המאפיינים עבור המוצר שלך זמינה בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP. ההורדה כוללת את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שההורדה תכלול גם את התוכנה HP Scan ואת מנהל ההתקן לפקס של HP.

HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המוצרים החדשים והישנים.

בנוסף, HP ממליצה להשתמש בשיטה התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך

שים לב: ייתכן שהתוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים לא תהיה זמינה באופן מיידי בדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה. ייתכן שיהיה צורך בעיכוב הפרסום כדי לבצע בדיקות מלאות ובקרת איכות של הגירסה הסופית של מערכת ההפעלה. אם התוכנה אינה זמינה, באפשרותך להוריד את התוכנה העדכנית באמצעות Apple Software Updates.

שיטה שנייה: התקנת התוכנה באמצעות Apple Software Update.

Apple Software Updates היא שיטת הורדה מהירה ופשוטה הזמינה ישירות דרך מערכת ההפעלה של Mac.
אינך צריך להוריד מנהל התקן מהדף 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן' של HP אם אתה משתמש ב-Apple Software Updates.
שיטת הורדה זו כוללת את מנהל ההדפסה של HP. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שההורדה תכלול גם את HP Utility, תוכנת סריקה ומנהל התקן למכשיר הפקס של HP.

הערה: אם המוצר שברשותך תומך בסריקה, התוכנה שבה אתה משתמש לסריקה עשויה להיות שונה מהתוכנה שבה השתמשת לפני שהתקנת את Snow Leopard. בהתאם לעדכון למנהל ההתקן של המוצר, השתמש בסמל Preview (תצוגה מקדימה), Image Capture (לכידת תמונה) או Scan (סריקה) מתור ההדפסה כדי לסרוק.

בנוסף, HP ממליצה להשתמש בשיטה התקנה זו במקרים הבאים:

 • אין לך עוד את תקליטור התוכנה של המוצר

 • התוכנה המעודכנת של HP עם כל המאפיינים אינה זמינה באופן מיידי בדף 'תוכנות ומנהלי התקן של HP' לאחר שמערכת הפעלה חדשה פורסמה

 • עדכנת את מערכת ההפעלה לגירסה חדשה שפורסמה לאחר שמוצר HP שברשותך פורסם

 • אתה מבצע התקנה בפעם הראשונה של גירסה חדשה של Mac OS ב-Mac חדש

 • כבר התקנת תוכנת HP ב-Mac המצויד בגירסה קודמת של Mac OS ועדכנת לגירסה חדשה של Mac OS

שיטה שלישית: התקנת התוכנה באמצעות תקליטור המוצר.

התקנה עם תקליטור המוצר היא שיטה מהירה וקלה. התקליטור כולל את מנהל ההדפסה של HP, ‏HP Utility ותוכנית ההתקנה של HP שתנחה אותך לאורך שלבי ההתקנה. בהתאם למוצר שברשותך, ייתכן שהתקליטור כולל גם את התוכנה HP Scan ואת מנהל ההתקן לפקס של HP. תוכנה זו מעודכנת נכון לתאריך פרסום המוצר. 


חשוב: אם אתה מנסה להתקין את המוצר במחשב שבו פועלת גירסה חדשה יותר של מערכת ההפעלה, שפורסמה אחרי מוצר HP שברשותך, ייתכן ששיטת ההתקנה באמצעות התקליטור לא תפעל. בקר בדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP כדי להתקין את תוכנת המוצר העדכנית ביותר עבור מערכת ההפעלה החדשה.


שלב שלישי: התקן את התוכנה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

 בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

 אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.
 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לצעד הבא.

  אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1.  לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לצעד הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. ‏‏לחץ על האפשרות שברצונך להוריד. ייפתח דף עם מידע נוסף על אפשרות זו ועל הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן יפתח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ גם על שמור או על שמור קובץ. הקובץ יורד אל המחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם חלון התוכנה של HP אינו נפתח, לחץ פעמיים על סמל התוכנה של HP בשולחן העבודה.  איור 1: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac 

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 2: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac 

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 10. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 11. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקן את התוכנה באמצעות עדכוני התוכנה של Apple
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

 
האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם עדכוני התוכנה של Apple במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש בעדכוני התוכנה של Apple בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה.

 1. חשוב: בדוק את הדרישות המקדימות הבאות לפני שתמשיך בהתקנה:

  • הפעל את המוצר של HP שברשותך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • הפעל את ה-Mac שלך, אם הוא לא פועל עדיין.

  • חבר את המוצר של HP ל-Mac עם כבל USB או ודא שקיים תור הדפסה עבור המוצר של HP שברשותך. 

   הערה: אם תוצג הנחיה להוריד תוכנה, לחץ על Not Now (לא עכשיו) ולאחר מכן המשך בהתאם להוראות אלה.

 2. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנות. 'עדכון תוכנות' בודק אם יש עדכונים זמינים.

 3. בחלון Software Update, אם אתה רואה עדכון זמין לתוכנה של HP, בחר בו ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 4. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 5. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).   

שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנה של HP.
  HP_software_icon_mac 

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP.
  HP_installer_icon_mac 

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב רביעי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה שוב להדפיס או לסרוק מסמך. 

פתרון רביעי: בצע עדכון מוצר מלוח הבקרה של המדפסת

 
בצע עדכון מוצר כדי לוודא ששירותי האינטרנט מעודכנים במוצר שלך, כולל כל יישומי ה-ePrint, כדי שהללו יהיו זמינים להדפסות מתוזמנות. השלבים לביצוע עדכון מוצר משתנים בהתאם לסוג המוצר של HP שברשותך. בצע את השלבים הבאים למציאת הוראות לביצוע עדכון מוצר מלוח הבקרה של המוצר של HP שברשותך.

 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.
  המוצר תומך בתצוגות דף.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "עדכוני מוצר" או "קבלת עדכוני מוצר" כדי למצוא מסמך שמכיל את השלבים הספציפיים לעדכון המוצר של HP שברשותך.

פתרון חמישי: הורד עדכוני קושחה עבור המוצר של HP שברשותך

עדכון קושחה עשוי לסייע בפתרון בעיות בקישוריות אלחוטית. עדכוני קושחה זמינים להורדה באינטרנט. בצע את השלבים הבאים להשגת עדכון קושחה עבור המוצר שברשותך:
 
הערה: עדכוני קושחה שונים מעדכוני מוצר (אליהם התייחס השלב הקודם). הקפד לבצע את שני סוגי העדכון כדי להבטיח שלמוצר של HP שברשותך תהיה הפונקציונליות העדכנית ביותר.

 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים. דף התמיכה במוצר יוצג.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן, בחר את מערכת ההפעלה שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד קושחה כדי להציג את עדכוני הקושחה.

 5. לחץ על עדכון הקושחה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות שעל המסך להורדה והתקנה של הקושחה.

פתרון שישי: חבר את המדפסת שברשותך לרשת האלחוטית

למידע כללי על חיבור מחדש של המוצר של HP שברשותך לרשת אלחוטית, עיין בשלבים להכנת המדפסת האלחוטית שלך. לחלופין, להוראות להתקנת המוצר של HP שברשותך ברשת אלחוטית, בקר בשירות הלקוחות של HP. בשרות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף עד שתגיע למסמך התמיכה המתאים שיסייע לך להתקין את המוצר של HP שברשותך ברשת אלחוטית.

פתרון שביעי: הקצה למוצר של HP שברשותך כתובת IP סטטית

אם התקשורת בין המחשב והמוצר האלחוטי של HP שברשותך מתנתקת בקביעות, הקצאת כתובת IP סטטית למוצר של HP עשויה לעזור. כתובת זו לא תשתנה לאורך זמן וייתכן שלמחשב שלך יהיה קל יותר לזהות את המוצר של HP אחרי תקופות ארוכות של אי-פעילות של המדפסת.


בצע את השלבים הבאים להקצאת כתובת IP סטטית למוצר של HP שברשותך.

 • עיין בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית שהדפסת בשלב הראשון, ואתר את כתובת ה-IP של המוצר של HP.

 • פתח חלון דפדפן אינטרנט חדש, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר של HP בשורת הכתובת של הדפדפן, ולאחר מכן הקש על Enter. יוצג דף אינטרנט, ובו ההגדרות הפנימיות של המוצר של HP.

 • לחץ על הכרטיסייה עבודה ברשת, לחץ על הכרטיסייה אלחוט, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה IPv4. (נתיב התפריט שלך עשוי להיות שונה במעט, בהתאם לדגם המוצר של HP שברשותך.) דף הגדרות חדש יוצג.

 • בדף שיוצג, בצע את השינויים הבאים:

 1. הגדר IP ידני‏: הנתב האלחוטי שברשותך יגדיר באופן אוטומטי כתובת IP בטווח ספציפי (שנקרא טווח DHCP). אם אתה יודע מהו טווח ה-DHCP, הגדר כתובת IP שסדרת המספרים האחרונים בה מחוץ לטווח, אך אינה גבוהה מ-‏254. הקפד לא לשנות את שלוש הסדרות הראשונות של המספרים. אם אינך יודע מהו טווח ה-DHCP, בחר בכתובת IP גבוהה יחסית, כמו 250 (שוב, עבור סדרת המספרים האחרונה). כדי לגלות מהו טווח ה-DHCP של הנתב שלך, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט (ה-ISP) שלך או עם יצרן הנתב האלחוטי.

 2. הגדר את כתובת רשת המשנה: השתמש בכתובת 255.255.255.0, אלא אם אתה יודע שהיא שונה, ובמקרה זה השתמש במספר הידוע לך.

 3. הגדר את כתובת השער ואת ה-DNS הראשון: הזן את כתובת ה-IP של הנתב (ניתן למצוא אותה בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית).
   
  הערה: השאר את שדה ה-DNS השני ריק.

 • לחץ על החל. המסך לא ירוענן. אם כתובת ה-IP של המוצר של HP אינה זו שהקלדת בדפדפן האינטרנט שלך, יהיה עליך להקליד בדפדפן את כתובת ה-IP החדשה כדי לגשת למוצר של HP. אם לא שינית את כתובת ה-IP של המוצר של HP, המתן 30 שניות אחרי שתלחץ על 'החל', ולאחר מכן לחץ על הלחצן רענן בדפדפן שלך.

 • הדפס דף תצורת רשת (או דוח בדיקת רשת אלחוטית) נוסף מלוח הבקרה של המוצר של HP שברשותך, כדי לוודא שכתובת ה-IP של המוצר היא זו שהקצאת.

 • כבה את הנתב האלחוטי. אם בנתב האלחוטי אין לחצן הפעלה, נתק ממנו את כבל המתח כדי לכבות אותו.

 • לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי לכבות אותה.

 • הפעל מחדש את הנתב האלחוטי. אם בנתב האלחוטי אין לחצן הפעלה, חבר אליו מחדש את כבל המתח כדי להפעיל אותו.

 • לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי להפעיל אותה שוב.

‏‎OS X 10.8 Mountain Lion‏‎OS X 10.8 Mountain Lion

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

הקדמה

הפתרונות הבאים מכילים שלבים כלליים לפתרון בעיות שנועדו לסייע לך לשחזר את החיבור האלחוטי במוצר של HP שברשותך.

פתרון ראשון: אימות תצורת הרשת

כדי לפתור בעיות בקישוריות האלחוטית, הדפס תחילה דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית מלוח הבקרה במוצר של HP שברשותך. בצע את השלבים הבאים כדי לקבל הוראות להדפסת דף תצורת רשת (או דוח בדיקת רשת אלחוטית) הספציפיים למוצר שברשותך:
 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.
  המוצר תומך בתצוגות דף.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "דף תצורת רשת" או "בדיקת רשת אלחוטית" כדי למצוא מסמך שמכיל את השלבים הספציפיים עבור המוצר שברשותך.

  הערה: ייתכן שתמצא את השלבים גם במדריך למשתמש של המוצר. בדף התמיכה במוצר, לחץ על מדריכים כדי להציג רשימה של המדריכים הזמינים עבור המוצר של HP שברשותך, ולאחר מכן לחץ על מדריך כדי לפתוח ולהציג אותו.

אחרי שהדפסת דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית, בדוק כדלקמן:

 • האם דף תצורת הרשת או דוח בדיקת הרשת האלחוטית מצביע על בעיה כלשהי? אם כן, פעל בהתאם להמלצות בדוח כדי לנסות לפתור את הבעיה.

 • האם הדוחות מצביעים על כך שהמוצר של HP מחובר לרשת האלחוטית שלך? שם הרשת שאליה מחובר המוצר של HP מופיע בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית.

  הערה: ודא שהמוצר מחובר לרשת האלחוטית הנכונה, ולא לרשת אלחוטית אחרת באזור (כגון זו של השכן שלך).

 • השווה את כתובת ה-IP של המוצר של HP לכתובת ה-IP של השער. התבנית שלהן אמורה להיות דומה. לדוגמה, כתובת ה-IP של השער עשויה להיות 192.168.0.1 וכתובת ה-IP של המדפסת 192.168.0.5. אם כתובת ה-IP של המדפסת דומה ל-‏‏XXX.XXX‏.‏169.254 או 0.0.0.0, סביר להניח שהיא לא מחוברת לרשת האלחוטית שלך.

 • בדוק אם נורית האלחוט בלוח הבקרה של המוצר של HP דולקת, או אם לפי דוח בדיקת הרשת האלחוטית הרדיו האלחוטי כבוי. האם בלוח הבקרה של המוצר של HP נראות נוריות מהבהבות או מופיעות הודעות שגיאה לא צפויות? עיין במדריך למשתמש של המוצר של HP למציאת מידע על פתרון בעיות של שגיאות או נוריות דולקות. בקר בשירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף עד שתגיע למסמך התמיכה או המדריך למשתמש המתאים לפתרון הבעיה.

 • חפש בדף תצורת הרשת רשימה של כל הרשתות האלחוטיות שזוהו באזור שלך. האם הרשת שלך מופיעה ברשימה? האם עוצמת האות של הרשת שלך חזקה? ודא שהרשת שלך רשומה, ושעוצמת האות שלה חזקה.

 • האם מספר רשתות משתמשות בערוץ שלך או בערוצים קרובים לערוץ שלך? עליך להשתמש ברשת שרחוקה 5 ערוצים לפחות מהרשת הקרובה ביותר בה נעשה שימוש. שקול להחליף את הערוץ של הנתב האלחוטי שלך. אנחנו ממליצים על 1 או 11.

  • אם המוצר של HP שברשותך לא מחובר לרשת האלחוטית שלך, המשך לפתרון הבא.

  • אם המוצר של HP מחובר לרשת האלחוטית שלך, עבור לפתרון הבא.

פתרון שני: הפעל מחדש את המוצר של HP, את הנתב האלחוטי ואת המחשב.

 
בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המדפסת של HP, את הנתב האלחוטי ואת המחשב.

 1. לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי לכבות אותה.

 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת של HP.

 3. נתק את כבל המתח מהנתב האלחוטי.

 4. כבה את המחשב.

 5. המתן ‏30 שניות.

 6. חבר מחדש את כבל המתח לנתב האלחוטי.

 7. המתן 30 שניות, או עד שהנתב מופעל ומוכן באופן מלא.

 8. הפעל מחדש את המחשב.

 9. המתן עד שהמחשב ייטען מחדש.

 10. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת של HP.

 11. הפעל מחדש את המדפסת.

פתרון שלישי: התקן מחדש את התוכנה של HP

שלב ראשון: הסר את התוכנה

  באיזו שיטה להסרת התקנה עליי לבחור?

 • אם התקנת את תוכנת HP על-ידי הורדה שלה מאתר האינטרנט של HP או באמצעות תקליטור התוכנה, השתמש בתוכנית הסרת ההתקנה של HP: תוכנית הסרת ההתקנה של HP תסיר באופן אוטומטי את כל תוכנות המדפסת של HP מהמחשב. שיטה זו מאפשרת הסרה של מדפסות מרובות.

 • אם התקנת את תוכנת HP באמצעות Apple Software Update‏ (ASU), הסר את התקנת התוכנה באופן ידני: שיטה זו מסירה רק את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת שתבחר.

בחר את השיטה שבה השתמשת במקור להתקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים להסרת מנהל ההדפסה ותוכנות אחרות מהמחשב. 
 
I used the CD to install the printer software (השתמשתי בתקליטור כדי להתקין את תוכנת המדפסת) או I downloaded and installed the Full Feature software from HP.com (הורדתי והתקנתי את התוכנה עם כל המאפיינים מ-HP.com)

 1. פתח את Finder, ולאחר מכן לחץ על Applications (יישומים) בחלונית השמאלית.

 2. לחץ על התיקייה Hewlett-Packard, ולאחר מכן לחץ פעמיים על HP Uninstaller (תוכנית הסרת ההתקנה של HP).

  הערה: אם התיקייה Hewlett-Packard לא רשומה תחת 'יישומים', המשך לשיטה הבאה להסרת ההתקנה של התוכנה אשר הורדה מ- Apple Software Update.

 3. להסרת ההתקנה, פעל על פי ההוראות המופיעות על המסך. חזור על שלבים אלה עד שהתיקייה Hewlett-Packard לא רשומה יותר תחת 'יישומים'.

 השתמשתי בעדכוני תוכנה של Apple כדי להתקין את תוכנת המדפסת

 1. בשורת התפריטים, לחץ על Go (עבור אל) ולאחר מכן לחץ על Go to folder (עבור אל תיקייה).

 2. הקלד "Library," ולאחר מכן לחץ על Go (עבור אל).

 3. פתח את התיקייה Printers.

 4. פתח את התיקייה PPDs.

 5. פתח את התיקייה Contents.

 6. פתח את התיקייה Resources, ולאחר מכן מחק את כל הפריטים המתחילים ב-HP.

שלב שני: התקן את התוכנה

 השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה.

שיטה ראשונה: הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקן אותה

 בצע את השלבים הבאים להורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. HP ממליצה על שיטת התקנה זו עבור כל המדפסות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ על קישור זה: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 3. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, עבור הוראות נוספות.

 אם תוצג ההנחיה להזין את המוצר בחלון.
 1. הקלד את מספר המדפסת בחלון.

 2. לחץ על הבא. בעת הצורך, לחץ על דגם המדפסת ברשימת המדפסות הדומות.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן.

 4. לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לצעד הבא.

  אם תתבקש לבחור את מערכת ההפעלה שלך.

 1.  לחץ על סמל החץ מטה (Drop-down_arrow), ולאחר מכן לחץ על מערכת ההפעלה.

 2. לחץ על הבא ולאחר מכן המשך לצעד הבא.

 3. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.

 4. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות (HPCC_QuestionMark_icn) כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.

 5. ‏‏לחץ על האפשרות שברצונך להוריד. ייפתח דף עם מידע נוסף על אפשרות זו ועל הפריטים הספציפיים שהיא כוללת.
   
  הערה: HP ממליצה על הורדה מסוג כל המאפיינים, אם היא זמינה, כדי לנצל את מלוא המאפיינים של המדפסת.

 6. לחץ על הורדה. אם הדפדפן יפתח תיבת דו-שיח חדשה, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ גם על שמור או על שמור קובץ. הקובץ יורד אל המחשב, והחלון HP Software נפתח באופן אוטומטי.
   
  הערה: אם החלון HP Software לא נפתח, לחץ פעמיים על סמל HP Software בשולחן העבודה.

  איור 1: דוגמה לסמל HP Software 
  HP_software_icon_mac
   

 7. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 2: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP 
  HP_installer_icon_mac
   

 8. לחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק.

 9. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. כעת תיפתח תוכנית ההתקנה של HP.

 10. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 11. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: התקן את התוכנה באמצעות עדכוני התוכנה של Apple
 1. חבר את כבל ה-USB למוצר, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

 2. המחשב מזהה באופן אוטומטי את המוצר ולאחר מכן מציג הנחיה להתקנת חבילת התוכנה של HP באמצעות Apple Software Updates.

 3. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להורדת התוכנה ולהתקנתה, ולהוספת המוצר לתור.

 
האם אוכל להתקין תוכנה מעודכנת של HP עם עדכוני התוכנה של Apple במועד מאוחר יותר?

 

HP עשויה לספק עדכון לתוכנת המוצר לאחר פרסום המוצר. באפשרותך להשתמש בעדכוני התוכנה של Apple בכל עת כדי להבטיח שמנהלי ההתקנים והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. בצע את השלבים הבאים לעדכון התוכנה. 

 1. לחץ על תפריט Apple ‏(Apple_icon_black_white), ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנות. 'עדכון תוכנות' בודק אם יש עדכונים זמינים.

 2. לחץ על Show Details (הצג פרטים), בחר עדכוני תוכנה זמינים של HP ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
   
  הערה: התקן את כל עדכוני התוכנה הזמינים של HP לקבלת פונקציונליות מעולה וביצועים מיטביים של המוצר.

 3. כשתתבקש, הזן את שם חשבון מנהל המערכת שלך ואת הסיסמה.

 4. אחרי השלמת עדכוני התוכנה, הפעל מחדש את המחשב (אם תידרש לכך).

  הערה: כדי להשתמש תכונות התוכנה המעודכנת של HP, צא והפעל מחדש את כל היישומים שפעלו לפני הוספת המדפסת.   

שיטה שלישית: התקנת התוכנה מתקליטור המוצר

חשוב: בהתאם לתאריך הפרסום של המדפסת שלך, ייתכן שתקליטור המוצר לא ייתמך על-ידי Mac OS X 10.6. כדי לוודא שאתה מתקין את התוכנה העדכנית ביותר, HP ממליצה להשתמש בשיטה שבמסמך זה להורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

 1. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים במחשב.

 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנת HP המוצג בשולחן העבודה. החלון HP Software ייפתח.

  איור 3: דוגמה לסמל תוכנה של HP.
  HP_software_icon_mac 

 3. לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה של HP. החלון Welcome to the HP Installer (ברוך הבא לתוכנית ההתקנה של HP) ייפתח.

  איור 4: דוגמה לסמל תוכנית ההתקנה של HP.
  HP_installer_icon_mac 

 4. לחץ על המשך,, ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי לקבל את הסכם רישיון התוכנה.

 5. כאשר תתבקש, בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

 6. כאשר תתבקש, בחר את אפשרות ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על התקן.

  הערה: התוכנה המומלצת על-ידי HP מספקת תמיכה מלאה עבור המדפסת.

 7. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שלב שלישי: נסה להדפיס או לסרוק

נסה להדפיס או לסרוק מסמך. 

פתרון רביעי: בצע עדכון מוצר מלוח הבקרה של המדפסת

 
בצע עדכון מוצר כדי לוודא ששירותי האינטרנט מעודכנים במוצר שלך, כולל כל יישומי ה-ePrint, כדי שהללו יהיו זמינים להדפסות מתוזמנות. השלבים לביצוע עדכון מוצר משתנים בהתאם לסוג המוצר של HP שברשותך. בצע את השלבים הבאים למציאת הוראות לביצוע עדכון מוצר מלוח הבקרה של המוצר של HP שברשותך.

 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.
  המוצר תומך בתצוגות דף.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד "עדכוני מוצר" או "קבלת עדכוני מוצר" כדי למצוא מסמך שמכיל את השלבים הספציפיים לעדכון המוצר של HP שברשותך.

פתרון חמישי: הורד עדכוני קושחה עבור המוצר של HP שברשותך

 עדכון קושחה עשוי לסייע בפתרון בעיות בקישוריות אלחוטית. עדכוני קושחה זמינים להורדה באינטרנט. בצע את השלבים הבאים להשגת עדכון קושחה עבור המוצר שברשותך:
 
הערה: עדכוני קושחה שונים מעדכוני מוצר (אליהם התייחס השלב הקודם). הקפד לבצע את שני סוגי העדכון כדי להבטיח שלמוצר של HP שברשותך תהיה הפונקציונליות העדכנית ביותר.

 1. לחץ על קישור זה, שירות הלקוחות של HP‏, כדי לגשת לדף התמיכה של שירות הלקוחות של HP.

 2. הזן את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתצטרך גם ללחוץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים. דף התמיכה במוצר יוצג.

 3. לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן, בחר את מערכת ההפעלה שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. לחץ על סמל הפלוס (סימן פלוס) לצד קושחה כדי להציג את עדכוני הקושחה.

 5. לחץ על עדכון הקושחה, ולאחר מכן בצע את ההנחיות שעל המסך להורדה והתקנה של הקושחה.

פתרון שישי: חבר את המדפסת שברשותך לרשת האלחוטית

למידע כללי על חיבור מחדש של המוצר של HP שברשותך לרשת אלחוטית, עיין בשלבים להכנת המדפסת האלחוטית שלך. לחלופין, להוראות להתקנת המוצר של HP שברשותך ברשת אלחוטית, בקר בשירות הלקוחות של HP. בשרות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, ולאחר מכן דפדף עד שתגיע למסמך התמיכה המתאים שיסייע לך להתקין את המוצר של HP שברשותך ברשת אלחוטית.

פתרון שביעי: הקצאת כתובת IP סטטית למדפסת של HP

אם התקשורת בין המחשב והמדפסת האלחוטית של HP שברשותך מתנתקת בקביעות, הקצאת כתובת IP סטטית למוצר של HP עשויה לעזור. כתובת זו לא תשתנה לאורך זמן וייתכן שלמחשב שלך יהיה קל יותר לזהות את המדפסת של HP אחרי תקופות ארוכות של אי-פעילות של המדפסת.


בצע את השלבים הבאים להקצאת כתובת IP סטטית למדפסת של HP שברשותך.

 • עיין בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית שהדפסת בשלב הראשון, ואתר את כתובת ה-IP של המדפסת של HP.

 • פתח חלון דפדפן אינטרנט חדש, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת של HP בשורת הכתובת של הדפדפן, ולאחר מכן הקש על Enter. יוצג דף אינטרנט, ובו ההגדרות הפנימיות של המוצר של HP.

 • לחץ על הכרטיסייה עבודה ברשת, לחץ על הכרטיסייה אלחוט, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה IPv4. (נתיב התפריט שלך עשוי להיות שונה במעט, בהתאם לדגם המוצר של HP שברשותך.) דף הגדרות חדש יוצג.

 • בדף שיוצג, בצע את השינויים הבאים:

 1. הגדר IP ידני‏: הנתב האלחוטי שברשותך יגדיר באופן אוטומטי כתובת IP בטווח ספציפי (שנקרא טווח DHCP). אם אתה יודע מהו טווח ה-DHCP, הגדר כתובת IP שסדרת המספרים האחרונים בה מחוץ לטווח, אך אינה גבוהה מ-‏254. הקפד לא לשנות את שלוש הסדרות הראשונות של המספרים. אם אינך יודע מהו טווח ה-DHCP, בחר בכתובת IP גבוהה יחסית, כמו 250 (שוב, עבור סדרת המספרים האחרונה). כדי לגלות מהו טווח ה-DHCP של הנתב שלך, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט (ה-ISP) שלך או עם יצרן הנתב האלחוטי.

 2. הגדר את כתובת רשת המשנה: השתמש בכתובת 255.255.255.0, אלא אם אתה יודע שהיא שונה, ובמקרה זה השתמש במספר הידוע לך.

 3. הגדר את כתובת השער ואת ה-DNS הראשון: הזן את כתובת ה-IP של הנתב (ניתן למצוא אותה בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית).
   
  הערה: השאר את שדה ה-DNS השני ריק.

 • לחץ על החל. המסך לא ירוענן. אם כתובת ה-IP של המוצר של HP אינה זו שהקלדת בדפדפן האינטרנט שלך, יהיה עליך להקליד בדפדפן את כתובת ה-IP החדשה כדי לגשת למוצר של HP. אם לא שינית את כתובת ה-IP של המוצר של HP, המתן 30 שניות אחרי שתלחץ על 'החל', ולאחר מכן לחץ על הלחצן רענן בדפדפן שלך.

 • הדפס דף תצורת רשת (או דוח בדיקת רשת אלחוטית) נוסף מלוח הבקרה של המוצר של HP שברשותך, כדי לוודא שכתובת ה-IP של המוצר היא זו שהקצאת.

 • כבה את הנתב האלחוטי. אם בנתב האלחוטי אין לחצן הפעלה, נתק ממנו את כבל המתח כדי לכבות אותו.

 • לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי לכבות אותה.

 • הפעל מחדש את הנתב האלחוטי. אם בנתב האלחוטי אין לחצן הפעלה, חבר אליו מחדש את כבל המתח כדי להפעיל אותו.

 • לחץ על לחצן ההפעלה במדפסת של HP כדי להפעיל אותה שוב.

שלבים נוספים לפתרון בעיות בקישוריות אלחוטיתשלבים נוספים לפתרון בעיות בקישוריות אלחוטית

אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות בקישוריות האלחוטית עם המוצר שברשותך אחרי שניסית את כל השלבים הקודמים, נסה שלבים נוספים אלה לפתרון בעיות:

 • ודא שהעדכונים האחרונים הותקנו במערכת ההפעלה שלך. על משתמשי Mac OS X להפעיל את Software Update.

 • ודא שהמחשב שלך נקי מווירוסים, תוכנות זדוניות וכו'.

 • הורד והתקן את התוכנה העדכנית עבור המוצר של HP ומערכת ההפעלה הספציפיים שברשותך. בקר בשירות הלקוחות של HP, הקלד את מספר המוצר שברשותך בשדה החיפוש, לחץ על הורדות תוכנה ומנהלי התקן, בחר את מערכת ההפעלה שלך, ולאחר מכן בחר את התוכנה להורדה והתקנה.

  הערה: חשוב שתוריד את התוכנה שמיועדת ספציפית לדגם מוצר HP שברשותך. ייתכן שהתוכנה הכלולה בתקליטור שקיבלת עודכנה מאז יצירתו. אם אתה מתקין מחדש או מסיר התקנה, השתמש תחילה בתוכנת הסרת ההתקנה של HP להסרת התקנות תוכנה קודמות או התקנות חלקיות.

 
כלי פתרון בעיות
 • אשף התקנת המדפסת של HP 
  HP Printer Install Wizard מאתר ומתקין באופן אוטומטי את מנהל המדפסת המתאים ביותר למוצר שברשותך (Windows 7 ו-Windows 8 בלבד).
 • HP Print and Scan Doctor 
  Print and Scan Doctor מאבחן ומסייע בפתרון בעיות נפוצות בהדפסה, סריקה וקישוריות.
 • השגת תוכנות ומנהלי התקן 
  קבל את התוכנות ומנהלי ההתקן החדשים עבור המדפסת של HP שברשותך.
קבל מידע נוסף
Wireless Printing Icon

אם אתה עדיין נתקל בשגיאה הקשורה להגדרה אלחוטית, בקר במרכז ההדפסה האלחוטי של HP. במרכז זה תמצא מידע על הכנת הרשת האלחוטית, הגדרת המדפסת וקביעה מחדש של תצורת המערכת.

קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.