צ'ארמס ואריחים של Windows 8

מאפיין הקמעות החדש מספק גישה קלה לאחדים מהפריטים שאתה משתמש בהם בתדירות הגבוהה ביותר. סרגל הצ'ארמס של Windows 8 היא תפריט שניתן לגשת אליו בכל עת, בכל יישום. אריחים הם הסמלים החדשים שמאפשרים לך לגשת ליישומים של Windows 8. ניתן ליצור או לקבץ אריחים בהתאם לרצונך.

צ'ארמסצ'ארמס
מאפיין הצ'ארמס החדש מספק גישה קלה לחלק מהפריטים שאתה משתמש בהם בתדירות הגבוהה ביותר.
סרגל הצ'ארמססרגל הצ'ארמס

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את סרגל הצ'ארמס:

 • הקש על מקש Windows (מקש מקלדת ב-Windows 8)+ C

 • החלק במהירות מהקצה הימני של המסך (מסך מגע)

 • באמצעות עכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך

שתי תיבות יוצגו במסך. התיבה מצד ימין למטה מציגה את התאריך והשעה, עוצמת הרשת ומידע על אספקת המתח או על הסוללה. תפריט הצ'ארמס נפתח בקצה השמאלי של המסך.

איור 1: סרגל הצ'ארמס

Charms_Bar

 1. חיפוש

 2. שיתוף

 3. התחל

 4. התקנים

 5. הגדרות

הצ'ארמס מעניקים גישה לפריטים הבאים:

 • צ'ארם חיפוש - חפש אחר יישומים, הגדרות או קבצים.

 • צ'ארם שיתוף - שתף תמונות, מוסיקה, סרטים או קישורים עם יישומים או אנשים אחרים. לדוגמה, בעת הצגת דף אינטרנט, שלח אותו בעזרת צ'ארם השיתוף. אין צורך לפתוח דוא"ל ולהעתיק ולהדביק את הקישור. שלח מתכון אהוב ישירות מהיישום 'מתכונים', או תמונות ישירות מהיישום 'צילום'.

 • צ'ארם התחל - השתמש בצ'ארם 'התחל' כדי לחזור למסך 'התחל'. אם אתה כבר נמצא במסך 'התחל', הצ'ארם 'התחל' יחזור לדף הקודם.

 • צ'ארם התקנים - השתמש בצ'ארם 'התקנים' להדפסה, הפעלת מדיה במקלטי טלוויזיה ומערכות שמע, שימוש ביותר מצג אחד וכן שליחת תוכן למחשבים סמוכים ולהתקנים אחרים, כגון טלפונים.

 • צ'ארם הגדרות - השתמש בצ'ארם 'הגדרות' כדי להתאים אישית את המחשב שלך. לדוגמה, בין היתר ניתן לבחור בשינוי עוצמת הקול או הבהירות, בחירת סוג המקלדת, קבלת גישה להגדרות המחשב וכן כיבוי המחשב.

כיבוי Windows באמצעות סרגל הצ'ארמסכיבוי Windows באמצעות סרגל הצ'ארמס

כדי לכבות את Windows באמצעות סרגל הצ'ארמס, בצע את השלבים הבאים:

 1. הקש על מקש Windows (מקש מקלדת ב-Windows 8) + C או הזז את העכבר לפינה השמאלית העליונה של המסך. תפריט הצ'ארמס נפתח בקצה השמאלי של המסך.

 2. לחץ על הגדרות.

 3. לחץ על הפעלה.

 4. בחר באפשרות כיבוי.

  הערה: כדי להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על הפעל מחדש. כדי להעביר את המחשב למצב שינה, לחץ על שינה. ייתכן שאפשרויות הבחירה שלך יהיו שונות, בהתאם להגדרות ההפעלה.

אריחיםאריחים
אריחים הם הדרך החדשה לגשת ליישומים (תוכנות) ב-Windows 8. באפשרותך להשתמש בהם על-ידי לחיצה עליהם במסך 'התחל'. אריחים הם גדולים יותר מהסמלים המסורתיים, וכמו כן הם מונפשים וניתן לעדכן אותם באופן אוטומטי.

עבודה עם אריחים של Windows 8

היעזר במידע הבא כדי להתאים אישית את האריחים במחשב שלך.

לחץ לחיצה ימנית על אריח כדי להציג את פקודות האריח. לא כל הפקודות זמינות עבור כל אריח.

 • בטל הצמדה ל'התחל' - הסרת האריח ממסך 'התחל'. פעולה זו אינה מביאה להסרת ההתקנה של היישום מהמחשב.

 • הסר התקנה - הסרת היישום מהמחשב.

 • שנה גודל - הגדלה או הפחתה של גודל האריח. בהתאם לאריח, בחר מבין האפשרויות גדול, רחב, בינוני וקטן.

 • הפעל או בטל אריח חי - הפעלה לצורך הצגת מידע מהיישום. לדוגמה, ביישום 'מזג אוויר', ראה את הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר.

 • 'בטל הצמדה לשורת המשימות', או 'הצמד לשורת המשימות' - משמש להצמדה (או ביטול הצמדה) של אריחים עבור יישומי שולחן עבודה, כגון 'צייר' או 'פנקס רשימות', לשורת המשימות בשולחן העבודה.

 • פתח חלון חדש - פתיחת חלון ריק חדש ביישומי שולחן עבודה, כגון Internet Explorer או 'צייר'.

 • הפעל כמנהל מערכת - זמין ביישומי שולחן עבודה, כגון 'צייר' או 'פנקס רשימות'. השתמש בעת הצורך כדי לגשת לקבצים או לתצורות מערכת, או כדי לשנות אותם.

 • פתח מיקום קובץ - זמין עבור יישומי שולחן עבודה, כגון 'סייר הקבצים', לצורך פתיחה לתיקייה זו.

  איור 1: דוגמה לפקודות אריח עבור 'צייר'

  8.1_tile_commands_for_paint


 • הצמדת יישום למסך 'התחל'
 1. כדי להצמיד יישום לדף 'התחלה' של Windows 8, לחץ לחיצה ימנית במקום כלשהו ברקע מסך 'התחל' כדי להציג את החץ כל היישומים (8.1_All_apps_arrowNew Component) בפינה הימנית התחתונה.

 2. לחץ על החץ 'כל היישומים' (8.1_All_apps_arrowNew Component) להצגת רשימה של היישומים המותקנים.

  איור 2: החץ 'כל היישומים'

  8.1_all_apps_example


 3. אתר את היישום שברצונך להצמיד ל'התחל' ולאחר מכן לחץ עליו לחיצה ימנית. בתחתית המסך, לחץ על הצמד ל'התחל'

  איור 3: הצמדת יישום ל'התחל'

  Pinning_an_app_to_Start • ביטול הצמדה של יישום - כדי לבטל הצמדה של יישום במסך 'התחל' של Windows 8, לחץ לחיצה ימנית על היישום ולאחר מכן לחץ על בטל הצמדה ל'התחל'. האריח ייעלם; אולם היישום עדיין מותקן במחשב.
 • מעבר בין יישומים - הקש על מקש Windows (מקש מקלדת ב-Windows 8) ומקש Tab כדי לחזור ליישום הסגנון האחרון של Windows 8 שהשתמשת בו. לחץ לחיצה ממושכת על מקש Windows והקש על מקש Tab כדי לעבור בין יישומי Windows 8 שפועלים ברקע. הרפה משני המקשים כדי להפעיל את היישום.

 • הוספת אריח - כדי להוסיף אריח חדש למסך 'התחל', לחץ על האריח 'שולחן עבודה' כדי לעבור אל שולחן העבודה הקלאסי. לחץ לחיצה ימנית על קיצור הדרך לתוכנית שברצונך להוסיף כאריח למסך 'התחל', ובחר באפשרות הצמד ל'התחל'.

 • הזזת אריח - כדי להזיז אריח באמצעות העכבר, לחץ עליו ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש. 

איור 4: הזזת אריח בעזרת עכבר

Moving_a_tile_with_a_mouse

איור 5: הזזת אריח בעזרת מגע

Moving_a_tile_using_touch            

 • ארגון האריחים - באפשרותך לארגן את האריחים בקבוצות, לארגן את הקבוצות ולהקצות שמות לקבוצות. בצע את השלבים הבאים:
 1. כדי ליצור קבוצה חדשה, בחר אריח, גרור אותו לשטח פנוי ושחרר אותו. המסך 'התחל' יכול להכיל קבוצות רבות. אם לא ניתן להציג את כל הקבוצות במסך אחד, גלול ימינה או שמאלה כדי לראות את הקבוצות על-ידי לחיצה או הקשה על פס הגלילה ולאחר מכן גרירת הפס לתחתית המסך.

  איור 6: יצירת קבוצה חדשה

  Creating_a_new_group 

 2. כדי לשנות את סדר הקבוצות, לחץ על הלחצן מרחק מתצוגה בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

  איור 7: לחצן המרחק מתצוגה

  Tiles_Zoom_button

 3. גרור את הקבוצה למיקום חדש.

  איור 8: העברת קבוצה למיקום חדש

  Moving_a_Group

 4. כדי לתת שם לקבוצה, לחץ לחיצה ימנית במקום כלשהו ברקע של מסך 'התחל', ולאחר מכן לחץ על התאם אישית.

  איור 9: התאמה אישית של אריחים

  8.1_customize_tiles

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הקבוצה.
   
  איור 10: מתן שם לקבוצה

  8.1_Naming_a_group

 6. לחץ על המסך פעמיים כדי לחזור לתצוגה הרגילה. השם החדש של הקבוצה יוצג.
 
 • הוספת תיקייה - כדי להוסיף אריח חדש למסך 'התחל', לחץ על האריח 'שולחן עבודה' כדי לעבור אל שולחן העבודה הקלאסי. לחץ על סמל סייר הקבצים בשורת המשימות כדי לפתוח את 'סייר הקבצים'.

  איור 11: סייר הקבצים 

  File_Explorer


  לחץ לחיצה ימנית על התיקייה (כגון 'המחשב שלי') שברצונך להוסיף למסך 'התחל' ובחר באפשרות הצמד ל'התחל'.

  איור 12: הצמד ל'התחל'

  Pin_to_start

התיקייה תוצג כאריח במסך 'התחל'.

איור 13: אריח חדש

New_folder_pinned

חיפוש ופתיחה של קבצים, הגדרות ויישומיםחיפוש ופתיחה של קבצים, הגדרות ויישומים

ניתן לחפש אחר כל פריט ממסך 'התחל' על-ידי הקלדה בלוח המקשים. לדוגמה, כדי לחפש אחר יישום של HP, הקלד 'HP' בלוח המקשים. תוצג רשימה של כל היישומים של HP.

כמו כן, באפשרותך לבצע חיפוש בעזרת הצ'ארם 'חיפוש':

 1. הקש על מקש Windows (מקש מקלדת ב-Windows 8)  + C.

  איור 1: הצ'ארם 'חיפוש'

  Charms_Search

 2. הקלד את שם הפריט שברצונך לפתוח או לחפש בתיבה חיפוש ולאחר מכן לחץ על הפריט בתוצאות החיפוש כדי לפתוח אותו.

  איור 2: דוגמה לחיפוש

  8.1_search_example


היכן נמצאים לוח הבקרה או מנהל ההתקנים? היכן נמצאים לוח הבקרה או מנהל ההתקנים?

רבים משתמשים בלוח הבקרה כדי לבצע משימות מנהליות, כגון יצירת משתמשים והסרת התקנה של תוכנית. ניתן לגשת ללוח הבקרה באמצעות כל אחת משלוש השיטות הבאות.

שימוש בסרגל הצ'ארמס במצב שולחן עבודה:

 1. בשולחן העבודה, הפעל את סרגל הצ'ארמס.

 2. לחץ על הגדרות.

 3. בחר באפשרות לוח הבקרה.

שימוש בלחצן 'התחל':

 1. לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton).

 2. לחץ על לוח הבקרה.

ניתן גם להשתמש בלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton) כדי לפתוח כלים ותוכניות שירות שנעשה בהם שימוש נפוץ, כגון מנהל ההתקנים, מנהל המשימות, מנהל דיסק, חיפוש והפעלה.


 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.