מנהלי מדפסת של Windows 8

לחץ על הקישורים הבאים לקבלת מידע נוסף אודות חיפוש והתקנה של סוגים שונים של מנהלי התקן של Windows 8 עבור המדפסת שברשותך.

כיצד אוכל לאתר ולהתקין את מנהלי ההתקן העדכניים של Windows 8?כיצד אוכל לאתר ולהתקין את מנהלי ההתקן העדכניים של Windows 8?

אפשרות ראשונה: שימוש ב-HP Printer Install Wizard

אם קנית את המדפסת שלך לפני הפצת Windows 8, ייתכן שמנהל המדפסת העדכני לא יהיה כלול בתקליטור שהגיע עם המוצר; עם זאת, תוכל לאתר ולהוריד בקלות את מנהל המדפסת העדכני באמצעות ‎HP‎ Printer Install Wizard. ‏Printer Install Wizard הוא כלי המאתר באופן אוטומטי את מנהל ההתקן המיטבי של Windows 8 עבור המדפסת של HP שברשותך.

PIW_iconHP Printer Install Wizard

שים לב: Printer Install Wizard אינו זמין עבור כל מדפסות HP, והוא זמין עבור מערכות ההפעלה Windows 7 או Windows 8 בלבד.

Printer Install Wizard פועל עם מדפסות המחוברות באמצעות כבל USB או באמצעות חיבור רשת קווית (Ethernet) או רשת אלחוטית. אם ברצונך לחבר את המדפסת באופן אלחוטי, אך היא עדיין לא נמצאת ברשת האלחוטית, עליך לחבר את המדפסת באופן זמני עם כבל USB כדי להפעיל את האשף.

בצע את השלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין את HP Printer Install Wizard.

שלב ראשון: הורד את HP Printer Install Wizard

 1. לחץ על הקישור הבא: HP Printer Install Wizard

 2. ודא שהמחשב שברשותך עומד בדרישות המערכת, ולאחר מכן לחץ על Download (הורד).

 3. בדוק אם תיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה) נפתחת, ולאחר מכן בחר באחת מהשיטות הבאות להורדת האשף.

אם תיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה) נפתחת

עם פתיחת תיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה), בחר באחת מהשיטות הבאות להורדת האשף.

שיטה ראשונה: הפעלת תוכנית השירות
 1. כאשר תיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה) תיפתח, לחץ על Run (הפעל).

 2. כשתיפתח תיבת הדו-שיח Download Complete (ההורדה הסתיימה), לחץ על Run (הפעל), ולאחר מכן לחץ שוב על Run (הפעל) בתיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה).

שיטה שנייה: שמירת תוכנית השירות
 1. כאשר תיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה) תיפתח, לחץ על Save (שמור).

 2. כשהחלון Save As (שמירה בשם) ייפתח, דפדף אל שולחן העבודה, ולאחר מכן לחץ על Save (שמור).

 3. בתום ההורדה, עבור למקום שבו שמרת את הקובץ ולאחר מכן לחץ עליו פעמיים כדי להתקין את תוכנית השירות.

אם תיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה) אינה נפתחת

   1. לחץ על הפעל בסרגל ההודעות כדי להוריד את התוכנה.

   2. לחץ על כן בחלון 'בקרת חשבון משתמש'.

כאשר מסתיימת התקנת האשף, הוא נפתח באופן אוטומטי.


איור 1: דוגמה לחלון Printer Install Wizard

Printer_Install_Wizard_window

שלב שני: הפעל את HP Printer Install Wizard

 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת, אם טרם הפעלת אותה.

 2. חבר את כבל ה-USB למדפסת של HP ולמחשב, אם הוא עדיין אינו מחובר למחשב או לרשת.

 3. ודא שבמחשב שלך יש חיבור לאינטרנט. על האשף לגשת לאינטרנט כדי לפעול כראוי.

 4. לחץ על Next (הבא) כדי להתחיל את תוכנית השירות. האשף יציג רשימת מדפסות שזוהו.

 5. אם האשף מזהה יותר ממדפסת אחת, בחר את המדפסת של HP שברשותך מהרשימה. 

  אם המדפסת שלך לא נמצאת ברשימה, לחץ על My Printer is not listed (המדפסת שלי אינה רשומה) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך.

 6. האשף מציג באופן אוטומטי את מנהל ההתקן הטוב ביותר הזמין עבור המדפסת של HP שברשותך.

  אם זמין מנהל התקן עם כל המאפיינים, האשף מזהה אותו. לחץ על הבא כדי להוריד ולהתקין את התוכנה. לפונקציונליות מלאה, HP ממליצה להתקין את מנהל ההתקן עם כל המאפיינים אם הוא זמין. מנהל התקן עם כל המאפיינים מספק פונקציונליות מוצר מלאה. HP כוללת גם תוכנה רבת-ערך שתסייע לך להפיק את המרב מהמדפסת.

  אם זמין מנהל התקן המובנה במערכת ההפעלה (in-OS‏), האשף יציג הסבר שלפיו מנהל ההתקן כבר מותקן. הוא גם יספק קישור למידע נוסף אודות השימוש במנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה עם המדפסת שלך. מנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה הוא מנהל התקן בסיסי שכלול כבר במערכת ההפעלה. אין צורך שתוריד או תתקין מנהל התקן לתוכנה מ-HP‏.

  אם זמין מנהל התקן של Windows Update, האשף יציג הסבר שלפיו מנהל ההתקן כבר מותקן. הוא גם יספק קישור למידע נוסף אודות השימוש במנהל התקן של Windows Update. Windows Update מחפש באתר Windows Update את מנהל המדפסת העדכני ביותר. אם מנהל ההתקן שנמצא באינטרנט עדכני יותר מזה המובנה ב-Windows, המחשב יוריד את מנהל ההתקן המעודכן ויתקין אותו. תהליך העדכון של Windows Update מתבצע באופן אוטומטי. 

אפשרות שנייה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה

בצע את השלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין מנהלי התקן מאתר האינטרנט של HP.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת, השאר אותה מחוברת.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.

 5. ודא שמערכת ההפעלה שברשותך נבחרה, ולאחר מכן לחץ הבא.

 6. גלול במורד הדף ולחץ על מנהל התקן.

 7. לחץ על הורדה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך על מנת לשמור את התוכנה במחשב שלך.

 8. פתח את התיקייה שבה נשמר קובץ התוכנה שלך (בדרך כלל התיקייה הורדות), לחץ פעמיים על הקובץ, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

מהם הסוגים השונים של מנהלי התקן של Windows 8?מהם הסוגים השונים של מנהלי התקן של Windows 8?

לנוחותך, HP יצרה מספר סוגים שונים של מנהלי מדפסת של Windows 8. מנהל ההתקן שתוריד תלוי בצורכי ההדפסה שלך. האם נדרשת לך הדפסת מסמך בסיסי או שאתה צריך לסרוק, להעתיק או להדפיס תמונה?

לחץ על סימני הפלוס כדי ללמוד עוד.

מנהל התקן עם כל המאפייניםמנהל התקן עם כל המאפיינים

מנהל התקן עם כל המאפיינים מאפשר לך להפיק את המרב מהמדפסת שלך, ו-HP כוללת תוכנות חשובות כדי לסייע לך לעשות זאת. אם ברשותך מדפסת All-in-One, מנהל התקן זה מספק פונקציונליות מדפסת מלאה להדפסה, סריקה, העתקה ופקס.

מאפיינים נוספים

 • קובצי עזרה ניתנים לחיפוש, המותאמים למדפסת שברשותך.

 • תוכנה לעריכת תמונות.

 • רכישת חומרים מתכלים של HP.

במהלך ההתקנה של מנהל ההתקן עם כל המאפיינים, באפשרותך לבחור התקנה מותאמת אישית, שבה תבחר את פריטי התוכנה הספציפיים שברצונך להתקין.

מנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלהמנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה

התוכנה שמובנית במערכת ההפעלה של Windows 8 היא מנהל התקן שנמצא כבר במחשב שלך ומאפשר פונקציונליות מדפסת בסיסית; מרבית לחצני לוח הבקרה של המדפסת אינם פועלים, לא ניתן להשתמש בפונקציות של eFax (אם המדפסת שלך כוללת אותן) ופונקציות פלט סריקה, כגון סריקה לדוא"ל, אינן זמינות.

אינך צריך להוריד ולהתקין תוכנה נוספת כלשהי מ-HP על מנת להשתמש במדפסת. תוכל עדיין להשתמש בתוכנה כדי לבצע משימות בסיסיות של הדפסה, סריקה ופקס וכן לייבא תמונות מכרטיסי זיכרון, אם המדפסת שלך כוללת פונקציות אלה.

מנהל התקן של Windows Updateמנהל התקן של Windows Update

מחשב Windows 8 שברשותך מגיע עם מנהל התקן מותקן מראש, הקרוי מנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה. תוכנה זו מאפשרת פונקציונליות בסיסית של המדפסת. תוכל להשתמש ב-Windows Update כדי לוודא שברשותך מנהל ההתקן העדכני ביותר שמובנה במערכת ההפעלה, על-ידי הורדת מנהל ההתקן באופן ידני או הגדרת מאפיין העדכון האוטומטי ב-Windows 8.

מנהלי התקן של Windows RTמנהלי התקן של Windows RT
Microsoft Windows RT הוא השם הרשמי של גרסת מערכת ההפעלה Windows הפועלת במעבדי ARM.‏ מנהלי ההתקן המשמשים עבור מערכת הפעלה זו הם מנהלי התקן המובנים במערכת ההפעלה (in-OS).
מנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלהמנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה

התוכנה שמובנית במערכת ההפעלה Windows RT היא מנהל התקן שנמצא כבר במחשב שלך ומאפשר פונקציונליות מדפסת בסיסית; מרבית לחצני לוח הבקרה של המדפסת אינם פועלים, לא ניתן להשתמש בפונקציות של eFax (אם המדפסת שלך כוללת אותן) ופונקציות פלט סריקה, כגון סריקה לדוא"ל, אינן זמינות.

אינך צריך להוריד ולהתקין תוכנה נוספת כלשהי מ-HP על מנת להשתמש במדפסת. תוכל עדיין להשתמש בתוכנה כדי לבצע משימות בסיסיות של הדפסה, סריקה ופקס וכן לייבא תמונות מכרטיסי זיכרון, אם המדפסת שלך כוללת פונקציות אלה.

אילו סוגים של מנהלי התקן של Windows 8 זמינים עבור מדפסת HP שברשותי?אילו סוגים של מנהלי התקן של Windows 8 זמינים עבור מדפסת HP שברשותי?

כדי לגלות אילו מנהלי התקן של Windows 8 זמינים עבור מדפסת HP שברשותך, השתמש ב-HP Printer Install Wizard.‏ Printer Install Wizard מאתר באופן אוטומטי את מנהל ההתקן הטוב ביותר עבורך, אך גם מראה לך אילו מנהלי התקן זמינים ומאפשר לך לבחור את התוכנה שמתאימה ביותר לצרכיך.

PIW_iconHP Printer Install Wizard

מילה לגבי אתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי שמציעים מנהלי הדפסה של HPמילה לגבי אתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי שמציעים מנהלי הדפסה של HP
אם אתה משתמש במנוע חיפוש באינטרנט, כגון Google או Bing, כדי לחפש מנהלי התקן של Windows 8 עבור המדפסת של HP שברשותך, קרוב לוודאי שתיתקל באתרים שאינם של HP, המציעים מנהלי התקן של HP או “שירותי” הורדה עבור מנהלי התקן של HP, לרוב תמורת סכום. עליך לדעת שאינך צריך לשלם על מנת לקבל מנהלי התקן של Windows 8 עבור מוצרי HP. תוכל להוריד אותם בחינם ממחלקת שירות הלקוחות של HP, להתקין אותם ממערכת ההפעלה Windows 8 ‏(“In OS”) או להשיג אותם באמצעות Windows Update, בהתאם לסוג מנהל ההתקן הזמין עבור המוצר שברשותך.
 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.