בעיות בהתקנת מדפסת עם Windows 8

חפש פתרונות לבעיות בהתקנת מדפסת שנציגי התמיכה שלנו גילו שהם שימושיים ביותר לפתרון בעיות הדפסה.

פתרון בעיות התקנה במנהלי התקן עם כל המאפיינים פתרון בעיות התקנה במנהלי התקן עם כל המאפיינים

חפש פתרונות לבעיות התקנת מדפסת עבור מדפסות העושות שימוש במנהלי התקן עם כל המאפיינים.

USBUSB

השתמש בפתרונות הבאים כדי לפתור בעיות בעת התקנת מדפסת באמצעות כבל USB.

בנוסף, תוכל להוריד את תוכנית השירות Printer Install Wizard של HP כדי שתסייע לך בהתקנה ובפתרון בעיות. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard 

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

פתרון ראשון: אתחל את המחשב, הפעל את Windows Update והתקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי להתקין את Windows Update, לאתחל את המחשב, ולנסות להתקין שוב את התוכנה של HP. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: אתחל את המחשב

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על-ידי לחיצה על המשך במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.

 3. אתחל את המחשב שלך

שלב שני: הפעל את Windows Update

 1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 2. הקלד "Windows Update" בתיבה חפש.

 3. לחץ על בדוק אם קיימים עדכונים.

 4. קבל את כל העדכונים, או לפחות את העדכונים הקריטיים.

 5. אתחל את המחשב שלך (ייתכן שתתבקש לעשות זאת).

שלב שלישי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדה והתקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של HP (מומלץ)
 1. הפעל את המדפסת.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת, השאר אותה מחוברת.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.

 5. ודא שמערכת ההפעלה שברשותך נבחרה, ולאחר מכן לחץ הבא.

 6. גלול במורד הדף ולחץ על מנהל התקן.

 7. לחץ על הורדה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך על מנת לשמור את התוכנה במחשב שלך.

 8. פתח את התיקייה שבה נשמר קובץ התוכנה שלך (בדרך כלל התיקייה הורדות), לחץ פעמיים על הקובץ, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

כדי להתקין את התוכנה באמצעות תקליטור המדפסת, בצע את השלבים הבאים.

שים לב: ייתכן שמנהלי מדפסת של Windows 8‏ לא יהיו זמינים בתקליטור אם המוצר נרכש לפני הפצת Windows 8.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.

  אם אשף ההתקנה אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית על הפינה הימנית התחתונה של המסך. לחץ על סייר הקבצים ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את התוכנה.

  חשוב: תוכנית ההתקנה עשויה להציג בפניך שאלה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המדפסת שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא. 

פתרון שני: השבתת תוכנות הפעלה והתקנה מחדש של התוכנה של HP

אם לא הצלחת להתקין את מדפסת HP שברשותך, ייתכן שעליך להשבית באופן זמני תוכנות שעולות בהפעלה. Windows מאפשר לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. תוכניות אלה עשויות למנוע ממך להתקין את תוכנת HP.
הוראות אלה מסבירות כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנה של המדפסת של HP, ולאחר מכן כיצד להפעיל שוב את תוכנת ההפעלה.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה 'הפעל' ולאחר מכן הקש על Enter. חלון MSconfig נפתח. אם החלון 'בקרת חשבון משתמש' נפתח עם ההודעה 'Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך', לחץ על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחר באפשרות 'אתחול סלקטיבי' ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון 'טען פריטי אתחול'.

  2. לחץ על הכרטיסייה 'שירותים' ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון 'הסתר את כל שירותי Microsoft' בתחתית המסך.

  3. לחץ על 'השבת הכל'.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

  1. לחץ על הכרטיסייה 'שירותים' ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

  3. לחץ על 'השבת הכל'.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב שני: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה
 1. הפעל את המדפסת.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת, השאר אותה מחוברת.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.

 5. ודא שמערכת ההפעלה שברשותך נבחרה, ולאחר מכן לחץ הבא.

 6. גלול במורד הדף ולחץ על מנהל התקן.

 7. לחץ על הורדה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך על מנת לשמור את התוכנה במחשב שלך.

 8. פתח את התיקייה שבה נשמר קובץ התוכנה שלך (בדרך כלל התיקייה הורדות), לחץ פעמיים על הקובץ, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

כדי להתקין את התוכנה באמצעות תקליטור המדפסת, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.

  אם אשף ההתקנה אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית על הפינה הימנית התחתונה של המסך. לחץ על סייר הקבצים ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את התוכנה.

  חשוב: תוכנית ההתקנה עשויה להציג בפניך שאלה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המדפסת שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על 'כן' ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב שלישי: הפעל את תוכנות ההפעלה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה הפעל ולאחר מכן הקש על Enter. חלון MSConfig נפתח.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה 'אתחול רגיל' (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

  1. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  2. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

פתרון בעיות בהתקנת מדפסת ברשת קווית (Ethernet)פתרון בעיות בהתקנת מדפסת ברשת קווית (Ethernet)

השתמש בפתרונות הבאים כדי לפתור בעיות בעת התקנת מדפסת ברשת קווית.

בנוסף, תוכל להוריד את תוכנית השירות Printer Install Wizard של HP כדי שתסייע לך בהתקנה ובפתרון בעיות. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard  

חשוב: עליך לבצע פתרונות אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

פתרון ראשון: הפעל מחדש את כל התקני הרשת, הוסף את המדפסת לרשת ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנה של HP

במקרים רבים כדאי לאתחל מחדש את המחשב ולנסות מההתחלה. בצע את השלבים הבאים.

שלב ראשון: הנח לתוכנת ההתקנה לסיים ואתחל את כל התקני הרשת

 1. ודא שהנחת לתוכנית ההתקנה לסיים על-ידי לחיצה על Continue (המשך) במסכי ההתקנה (אם אינך רואה מסכי התקנה של התוכנה של HP, ההתקנה כבר הסתיימה).

 2. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. הקלד "Windows Update" בתיבה חפש.

 4. לחץ על בדוק אם קיימים עדכונים.

 5. קבל את כל העדכונים, או לפחות את כל העדכונים הקריטיים.

 6. כשתתבקש לעשות זאת, אתחל את המחשב שלך.

 7. כבה את המדפסת ואת נתב הרשת, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש.

 8. ודא שנתב הרשת שלך פועל ומתפקד.

 9. ודא שאתה יכול להציג דף אינטרנט בדפדפן האינטרנט במחשב שלך.

שלב שני: חבר את כבל ה-Ethernet והדפס דוח בדיקת רשת כדי לוודא שהמדפסת שלך נמצאת ברשת

 1. חבר את כבל ה-Ethernet למדפסת וודא שהקצה השני מחובר ליציאת רשת פעילה.

  • אם במדפסת שלך יש צג לוח בקרה, בצע את השלבים הבאים:

  1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן Setup (הגדרה).

  2. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  3. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות Network Test (בדיקת רשת) או Network Configuration Page (דף תצורת רשת) ולאחר מכן לחץ על OK.

  4. בצע את שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות שזוהו בדוח.

 2. אם הדוח מציג כתובת IP חוקית למדפסת, הרי שהמדפסת נמצאת ברשת. המשך לשלב הבא במסמך זה כדי לבדוק את התקשורת.

  • אם הדוח לא מראה כתובת IP חוקית עבור המדפסת (לדוגמה, 0.0.0.0 או xxx‏.‏xxx‏‏.254‏.169‏), הרי שהמדפסת אינה ברשת. בצע את השלבים הבאים:

   1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר ליציאה פעילה.

   2. נסה להשתמש בכבל Ethernet אחר.

   3. הדפס שוב דוח ועיין בתוצאות.

   4. אם הדוח מראה כתובת IP חוקית, המשך לשלב הבא.

שלב שלישי: בדוק את התקשורת בין המדפסת למחשב

הבה נוודא שהמחשב והמדפסת נמצאים באותה רשת, ושהם יכולים לקיים תקשורת ביניהם.

 1. בדפדפן אינטרנט בשולחן העבודה (כגון Internet Explorer), פתח דף אינטרנט כדי לוודא שאתה יכול לגשת לרשת.

 2. בדפדפן אינטרנט בשולחן העבודה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת והקש על Enter. לדוגמה, הקלד ‎http://192.168.0.1. דף הבית הפנימי של המדפסת מוצג.

  • אם אתה יכול לגשת לדף הבית הפנימי של המדפסת, המשך לשלב הבא כדי להתקין מחדש את התוכנה של HP.

  • אם אינך יכול לגשת לדף הבית הפנימי של המדפסת, ודא שהמדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת.

שלב רביעי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה
 1. הפעל את המדפסת.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת, השאר אותה מחוברת.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.

 5. ודא שמערכת ההפעלה שברשותך נבחרה, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. גלול במורד הדף ולחץ על מנהל התקן.

 7. לחץ על הורדה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך על מנת לשמור את התוכנה במחשב שלך.

 8. פתח את התיקייה שבה נשמר קובץ התוכנה שלך (בדרך כלל התיקייה הורדות), לחץ פעמיים על הקובץ, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

כדי להתקין את התוכנה באמצעות תקליטור המדפסת, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח ולאחר מכן סגור את כונן התקליטורים. תוכנית ההתקנה של התוכנה תיפתח באופן אוטומטי.

  אם Install Wizard אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית על הפינה הימנית התחתונה של המסך. לחץ על סייר הקבצים ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. להתקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

  חשוב: ייתכן שתישאל על-ידי תוכנית ההתקנה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המדפסת שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: השבת את שירותי ההפעלה, השבת את חומת האש, והתקן מחדש את התוכנה של HP

אם לא היה באפשרותך להתקין בהצלחה את המדפסת של HP שברשותך, ייתכן שתצטרך להשבית באופן זמני שירותים העולים בהפעלה ו/או את חומת האש. Windows מאפשר לתוכניות ותהליכים רבים להתחיל לפעול מיד בעת הפעלת המחשב. ייתכן שתוכניות אלה וחומת האש שלך מונעות ממך להתקין את התוכנה של HP. בהוראות הבאות יוסבר כיצד להשבית זמנית תוכניות ותהליכים אלו בעת התקנת התוכנה של HP.

שלב ראשון: השבת תוכנות הפעלה

 1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה הפעל ולאחר מכן הקש על Enter. חלון MSconfig נפתח. אם החלון 'בקרת חשבון משתמש' נפתח עם ההודעה 'Windows זקוק לאישורך כדי להמשיך', לחץ על המשך כדי לסגור את החלון.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול רגיל, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחר באפשרות אתחול סלקטיבי ונקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.

  2. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  3. לחץ על השבת הכל.

  • אם הבחירה הנוכחית היא אתחול סלקטיבי, בצע את השלבים הבאים:

  1. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  2. רשום את כל הפריטים שנבחרו. תזדקק לרשימה זו כדי להגדיר מחדש את פריטי ההפעלה של המחשב מאוחר יותר.

  3. לחץ על השבת הכל.

  4. לחץ על החל.

 3. לחץ על אישור‏. מוצג חלון חדש. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב שני: השבת או קבע את התצורה של חומת האש במחשב שלך

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית חומות אש, או כדי לקבוע את תצורת חומת האש כדי לאפשר התחברות למדפסת של HP. 

שיטה ראשונה: השבתה זמנית של חומות האש
 1. נתק את כבל Ethernet מהנתב, המודם או השער.
  הערה
  : אם אינך בטוח היכן נמצאים הנתב, המודם או השער עבור המדפסת שמחוברת לרשת, פנה למנהל המערכת שלך.

 2. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. הקלד 'חומת האש של Windows' בתיבה חפש.

 4. לחץ על חומת האש של Windows. תופיע תיבת הדו-שיח הגדרות חומת האש של Windows.

 5. לחץ על הפעל או בטל את חומת האש של Windows.

 6. לחץ על בטל את חומת האש של Windows (לא מומלץ).

 7. לחץ על אישור‏.

שיטה שנייה: הגדר את התצורה של חומת האש כדי לאפשר חיבור למדפסת של HP
 1. כדי לקבוע איזו חומת אש מותקנת במחשב, חפש את סמל חומת האש באזור ההודעות בפינה הימנית התחתונה של המסך. רשום לעצמך את שם חומת האש.  

 2. לאחר שזיהית שחומת האש מותקנת במחשב שלך, פנה ליצרן חומת האש לקבלת הוראות ספציפיות לקביעת ההגדרות. לאחר מכן חזור למסמך זה כדי להמשיך בפתרון הבעיות.

 3. אם לא הצלחת לאתר שלבים ספציפיים עבור חומת האש שברשותך, המשך לשלב הבא.

 4. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על סייר הקבצים.

 5. עבור מערכת הפעלה Windows 8 במהדורת 64 סיביות, הקלד C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Bin בשורת הכתובת בראש המסך ולאחר מכן הקש על Enter.

 6. עבור מערכת הפעלה Windows 8 במהדורת 32 סיביות, הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin.

 7. רשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות. נתיב הקובץ יהיה דומה לנתיב בדוגמה זו: C:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpzipm12.exe‏.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 10.0 או עדכנית יותר, אתר את הקובץ hpiscnapp.exe.

  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 9.0 או ישנה יותר, אתר את הקובץ hpqscnvw.exe.

 8. פתח את הספרייה C:\windows\system32, ואז מצא ורשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות:
  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 9. פתח את תוכנת חומת האש וודא שכל אחת מהתוכניות מוצגת ברשימה של תוכניות מהימנות או מורשות. אם תוכניות אינן מופיעות ברשימה של תוכנות אמינות או מורשות, הוסף אותן ידנית לרשימה.

  הערה: שם הרשימה עשוי להשתנות, בהתאם לתוכנית חומת האש.

 10. אם תוכנת חומת האש כוללת רמות אמינות שונות או שהיא דורשת אישור מיוחד כדי לתת לתוכנה גישה לאינטרנט, הקפד להתיר לכל אחת מהתוכנות של HP גישה חופשית לאינטרנט.

 11. לחץ על אישור או על שמירה, כדי לשמור את השינויים ברשימת התוכניות המהימנות או המותרות להפעלה.

 12. בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח את חסימת היציאות לאינטרנט על ידי יצירת כללים חדשים בתוכנת חומת האש.

  הערה: כל כלל פותח יציאה אחת, ולכן עליך ליצור כלל עבור כל יציאה.

 13. התוכנה של HP משתמשת ביציאות הבאות. כל שם של יציאה כולל פרוטוקול (UDP או TCP), מספר וסוג חיבור (נכנס או יוצא). חומת האש במחשב משתמשת בכל פרט של מידע זה בעת יצירת כלל לפתיחת היציאה.

  • UDP 427 נכנס

  • UDP 427 יוצא

  • UDP 161 יוצא

  • UDP 139 יוצא

  • TCP 139 יוצא

  • TCP 9220 יוצא

  • TCP 9500 יוצא

  • TCP 9290 יוצא

  1. פתח את אזור הרשת או הכללים של תוכנת חומת האש.

  2. צור כלל חדש עם שם מתאר. לדוגמה, פתח חסימת UDP 137 נכנסת לפתיחת החסימה של היציאה הנכנסת UDP 137.

   • אם תתבקש לבחור את סוג הכלל, בחר כל כתובות ה-IP.

   • אם תתבקש לבחור את הסוג של כתובת IP, בחר IPv4 ו-IPv6.

  3. אחרי שיצרת כל חוק, לחץ על אישור או שמור כדי ליישם את השינויים.

 14. אחרי שהשבתת או קבעת את התצורה של חומת האש, הפעל מחדש את המחשב שלך.

שלב שלישי: התקן מחדש את תוכנת HP

השתמש באחת מהשיטות הבאות להתקנה מחדש של התוכנה של HP.

שיטה ראשונה: הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP והתקנתה
 1. הפעל את המדפסת.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת, השאר אותה מחוברת.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה: מחלקת שירות הלקוחות של HP ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.

 5. ודא שמערכת ההפעלה שברשותך נבחרה, ולאחר מכן לחץ הבא.

 6. גלול במורד העמוד ולחץ על מנהל התקן.

 7. לחץ על הורדה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך על מנת לשמור את התוכנה במחשב שלך.

 8. פתח את התיקייה שבה נשמר קובץ התוכנה שלך (בדרך כלל התיקייה הורדות), לחץ פעמיים על הקובץ, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה שנייה: שימוש בתקליטור התוכנה

כדי להתקין את התוכנה באמצעות תקליטור המדפסת, בצע את השלבים הבאים.

 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים וסגור את הכונן. אם התקליטור נמצא כבר בכונן, פתח וסגור את מגש הכונן. תוכנית ההתקנה של התוכנה מופעלת באופן אוטומטי.
  אם אשף ההתקנה אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ לחיצה ימנית על הפינה הימנית התחתונה של המסך ולחץ על סייר הקבצים, ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.

 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את התוכנה.

  חשוב: תוכנית ההתקנה עשויה להציג בפניך שאלה אם ברצונך לחפש באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים עבור המדפסת שברשותך. להשגת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes ולאפשר לתוכנית ההתקנה לחפש עדכונים ולהוריד אותם עבורך.

שלב רביעי: הפעל את תוכנות ההפעלה

חשוב: בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את תוכנות ההפעלה שלך. אם תדלג על שלב זה, ייתכן שהמחשב לא יפעל כצפוי.

 1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על הפעל.

 2. הקלד msconfig בתיבה 'הפעל' ולאחר מכן הקש על Enter. חלון MSConfig נפתח.

  • אם פעלת בהתאם להוראות כדי להשבית את התצורה אתחול רגיל (או אם אתה רוצה לחזור לתצורה זו), בחר באפשרות אתחול רגיל.

  • אם ברצונך להתאים אישית את התוכניות שמופעלות במהלך ההפעלה של מערכת ההפעלה, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לקבוע אתחול סלקטיבי:

  1. לחץ על הכרטיסייה שירותים.

  2. בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.

  3. סמן כל פריט שנמצא ברשימת הפריטים שבחרת עבור הכרטיסייה שירותים.

 3. לחץ על החל.

 4. לחץ על אישור. מוצג חלון חדש.

 5. לחץ על הפעלה מחדש כדי להמשיך.

שלב חמישי: הפעל את תוכנת חומת האש שלך

 1. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על סמל חומת האש שבסרגל המשימות (בקרבת התאריך והשעה במחשב), ולחץ על התחל או הפעל. אם האפשרות התחל לא קיימת, פתח את תוכנת חומת האש ובחר את האפשרות להתחיל או להפעיל אותה. ייתכן שסמל חומת האש ישתנה כדי להראות שהיא הופעלה.

 2. אם חומת האש הייתה מושבתת בעת התקנת תוכנת המדפסת, ייתכן שהיא חוסמת תוכניות של HP או יציאות שנדרשות לסריקה. אם מופיעים חלונות מוקפצים ובהם בקשה לאשר את הגישה לרשת כשאתה מנסה לסרוק, לחץ על כן כדי לאשר את הגישה.

 3. השבתת חומת האש של Windows

  1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

  2. הקלד 'חומת האש של Windows' בתיבה חפש.

  3. לחץ על חומת האש של Windows. תופיע תיבת הדו-שיח הגדרות חומת האש של Windows.

  4. לחץ על הפעל או בטל את חומת האש של Windows.

  5. לחץ על הפעל את חומת האש של Windows.

  6. לחץ על אישור‏.


פתרון בעיות בהתקנת מדפסת אלחוטיתפתרון בעיות בהתקנת מדפסת אלחוטית

בצע את השלבים הבאים כדי לפתור בעיות בעת התקנת מדפסת ברשת אלחוטית.

בנוסף, תוכל להוריד את תוכנית השירות Printer Install Wizard של HP כדי שתסייע לך בהתקנה ובפתרון בעיות. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard 

שלב ראשון: הדפס דף בדיקה

במקרה של בעיות בהגדרת המדפסת, רצוי תחילה להדפיס דף תצורת רשת ודוח בדיקת רשת אלחוטית (אם למדפסת יש חיבור רשת אלחוטי) מלוח הבקרה של המדפסת. לקבלת הוראות, עיין במדריך ההפעלה.

המידע יסייע לך לפתור את בעיות ההתקנה. בנוסף, הכן מראש את שם הרשת (SSID) של הנתב האלחוטי שלך. אם הרשת האלחוטית שלך משתמשת ב-WEP או ב-WPA, הכן גם את הסיסמה האלחוטית.

שלב שני: בדוק אם המדפסת מחוברת לנתב האלחוטי שלך

עיין בדף תצורת הרשת או בדוח בדיקת הרשת האלחוטית ובדוק את הדברים הבאים:

אם המדפסת מחוברת לנתב האלחוטי שלך, המשך לשלב הבא.

אם המדפסת אינה מחוברת לנתב האלחוטי שלך, בצע את השלבים הבאים:

 • חפש עדכוני קושחה למדפסת הספציפית שלך באתר האינטרנט של HP: השגת תוכנות ומנהלי התקן.

 • אם ספק האינטרנט שלך הוא הבעלים של הנתב שלך, נתק את כבל האינטרנט שמחובר בין הנתב לקיר.

 1. נתק את אספקת הזרם למדפסת וחבר אותה שוב: כבה את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי. הסר את כבל המתח מגב המדפסת, המתן 30 שניות וחבר את הכבל מחדש. לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך ההפעלה.

 2. הפעל מחדש את הנתב האלחוטי על-ידי הסרת כבל המתח מהנתב, המתנה במשך 30 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 3. הפעל מחדש את המחשב.

 4. חבר את המדפסת לנתב.

 5. הקצה למדפסת שלך כתובת IP סטטית. לקבלת הוראות לגבי הקצאת כתובת IP סטטית, עבור אל מרכז ההדפסה האלחוטית של HP.

שלב שלישי: אם המדפסת שלך מחוברת לנתב האלחוטי, אך אינך יכול להדפיס (ו/או לסרוק)

 1. הורד והפעל את Print and Scan Doctor של HP. ודא שמערכת ההפעלה שברשותך עדכנית (השתמש ב-Windows Update).

 2. ודא שהמחשב שלך נקי מווירוסים, תוכנות זדוניות וכו'.

 3. ודא שהמחשב שלך לא מחובר דרך רשת פרטית וירטואלית. לא תוכל לגשת למוצר של HP שברשותך ברשת האלחוטית שלך בעודך מחובר לרשת פרטית וירטואלית.

 4. השבת את חומת האש של מערכת ההפעלה שלך ואת חומת האש של מערכת האבטחה ובצע בדיקה חוזרת.

  אם הדבר פותר את הבעיה, פתח יציאות בחומת האש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של יצרן חומת האש.

 5. הורד והתקן את התוכנה העדכנית עבור המדפסת ומערכת ההפעלה הספציפיות שלך מהדף 'השג תוכנות ומנהלי התקן'.
  חשוב להוריד את התוכנה הספציפית לדגם המדפסת של HP שברשותך. ייתכן שהתוכנה הכלולה בתקליטור שקיבלת עודכנה מאז יצירתו. אם אתה מתקין מחדש או מסיר התקנה, השתמש תחילה בתוכנת הסרת ההתקנה של HP להסרת התקנות תוכנה קודמות או התקנות חלקיות.

 6. בדף 'תוכנה ומנהלי התקן' חפש עדכוני תוכנה עבור התוכנה הספציפית שלך.

פתרון בעיות התקנה במנהלי התקן המובנים במערכת ההפעלה פתרון בעיות התקנה במנהלי התקן המובנים במערכת ההפעלה

בעת חיבור המדפסת למחשב באמצעות כבל USB‏, התקנת Windows Update נכשלה.

חשוב: עליך לבצע שלבים אלה לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

שלב ראשון: כבה את המדפסת‏ ולאחר מכן הפעל אותה מחדש

 1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.

 2. כבה והפעל את המדפסת וודא כי היא במצב מוכן.

שלב שני: הסר את המדפסת מהמקטע 'התקנים ומדפסות'

 1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 2. הקלד "התקנים ומדפסות" בתיבה חפש.

 3. לחץ על התקנים ומדפסות.

 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת (Windows8_Printer_icon) המייצג את המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על הסר התקן. בצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התהליך.

  הערה: אם המדפסת לא מופיעה, המשך לשלב הבא כדי להפעיל מחדש את המחשב.

 5. אם קיימים סמלים מרובים עבור המדפסת, הסר את כולם.

שלב שלישי: הפעל מחדש את המחשב

 1. הפעל מחדש את המחשב. כדאי לך לשים סימנייה בדף זה כדי שתוכל לחזור אליו במהירות.

 2. ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.

שלב רביעי: התקן את מנהל ההתקן באופן ידני

 1. הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton), ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 2. הקלד "התקנים ומדפסות" בתיבה חפש.

 3. לחץ על התקנים ומדפסות.

 4. לחץ על הוסף מדפסת. נפתח החלון 'הוספת מדפסת', המציג רשימת מדפסות.

 5. לחץ על האפשרות המדפסת הרצויה אינה מפורטת.

 6. לחץ על האפשרות הוסף מדפסת מקומית או מדפסת רשת עם הגדרות ידניות ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. לחץ על הרשימה הנפתחת השתמש ביציאה קיימת, ולחץ על LPT1: (יציאת מדפסת), ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. לחץ על הלחצן Windows Update והמתן להשלמת העדכונים.

 9. בחלון התקן את מנהל המדפסת, תחת יצרן לחץ על HP ולאחר מכן חפש את מנהל ההתקן תחת 'מדפסות'. אם מנהל ההתקן לא מופיע תחת HP, נסה לחפש תחת Hewlett Packard.

  הערה: מנהלי המדפסות מוצגים לפי שמות הסדרות שלהם, ופירוש הדבר הוא שייתכן כי שני המספרים האחרונים יופיעו כאפס. לדוגמה, הסדרות HP Photosmart 8750 מוצגות כ-HP Photosmart 8700 ו-PSC 1210 מוצג כ-PSC 1200.

 10. לאחר שתאתר את מנהל ההתקן המתאים, חבר את כבל ה-USB בחזרה למדפסת.

 11. החלון מתקין תוכנת מנהל התקנים של התקן יוצג לרגע קצר בשורת המשימות של מסך המחשב. המתן שחלון זה ייעלם.

 12. לחץ על הלחצן ביטול בחלון הוספת מדפסת.

 13. המדפסת החדשה שהותקנה כעת מוצגת בחלון התקנים ומדפסות.

 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.