מחוות מגע והקשות ב-Windows 8

Windows 8 מספק דרכים פשוטות, קלות וללא שימוש בעכבר לניווט - בין אם אתה עובד במחשב, בטלפון הסלולרי או במחשב לוח.

שימוש בהקשות לניווט במסך 'התחלה' של Windows 8שימוש בהקשות לניווט במסך 'התחלה' של Windows 8

עיין בתרשים הבא לקבלת צירופי ההקשות הנפוצים ביותר של Windows 8 והפעולות שמתקבלות.

הקשותתוצאה

מקש Windows (מקש מקלדת ב-Windows 8)

עובר בין היישומים ומסך 'התחלה' של Windows 8 לבין שולחן העבודה של Windows (או היישום האחרון שהוצג במסך מלא).

מקש Windows ‏+ C

פותח את סרגל הצ'ארמס ואת ה'שעון'. כדי לפתוח את סרגל הצ'ארמס במחשב נייד, החלק במהירות את הקצה של משטח העקיבה.

מקש Windows‏ + H

פותח את הצ'ארם 'שיתוף'.

מקש Windows‏ + I

פותח את הצ'ארם 'הגדרות'.

מקש Windows‏ + K

פותח את הצ'ארם 'התקנים'.

מקש Windows‏ + O

נועל או מבטל את הנעילה של כיוון המסך אם המחשב שלך יכול לזהות ולהתאים את כיוון המסך.

מקש Windows‏ + W

פותח את הצ'ארם 'חיפוש' כשהמצב הגדרות נבחר.

מקש Windows‏ + F

פותח את הצ'ארם 'חיפוש' כשהמצב קבצים נבחר.

מקש Windows‏ + Q

פותח את הצ'ארם 'חיפוש' כשהמצב יישומים נבחר.

מקש Windows‏ + X

פותח את התפריט בשולחן העבודה או את מסך 'התחלה'.

מקש Windows‏ + Z

פותח את הפקודות או האפשרויות עבור היישום שפתוח כעת במסך (אם ליישום הוגדרו פקודות או אפשרויות).

מקש Windows‏ + Tab

מציג את היישומים האחרונים שנעשה בהם שימוש או את היישומים שפועלים כעת במסך 'התחלה'. כדי לעבור בין יישומים, החזק את מקש Windows לחוץ והקש על מקש Tab.

מקש Windows ‏+ Prt Scr (הדפסת מסך)

מצלם ושומר באופן מיידי צילומי מסך. המסך מהבהב ומערכת Windows שומרת את צילום המסך בתיקייה 'תמונות' כקובץ תמונה מסוג PNG.

Alt + Tab

מציג את כל היישומים שפתוחים במחשב. לחץ לחיצה ממושכת על מקש Alt והקש על מקש Tab כדי לעבור מיישום ליישום.

Alt + F4

סוגר את התוכנות שאתה משתמש בהן כעת. אם תבחר באפשרות שולחן העבודה של Windows, התפריט כיבוי של Windows יוצג.

Ctrl + F1

עובר בין רצועת הכלים של הסייר ב'סייר הקבצים' ובין יישומים אחרים שתומכים בפונקציה זו.

שימוש במחוות נגיעה לניווט במסך 'התחלה' של Windows 8שימוש במחוות נגיעה לניווט במסך 'התחלה' של Windows 8
מחוות פעולהתוצאה
 Gesture_Tap הקש/הקש פעמיים בחירת פריט
 Gesture_Swipe_Left

התחל בקצה הימני והחלק על-פני המסך.

פתיחת סרגל הצ'ארמס.

התחל בקצה הימני והחלק על-פני המסך כדי לפתוח את הצ'ארם חיפוש, ולאחר מכן והקש על הקטגוריה, כגון קבצים. לאחר מכן הקש על התיבה 'חיפוש' כדי להשתמש במקלדת שבמסך.חיפוש יישום, הגדרה או קובץ.
החלק במהירות מהקצה הימני כדי לפתוח את סרגל הצ'ארמס ולאחר מכן הקש על התחל.פתיחת מסך 'התחל'
החלק מהקצה הימני של המסך כדי לפתוח את סרגל צ'ארמס, הקש על הצ'ארם 'הגדרות' ולאחר מכן הקש על צריכת חשמל.כבה את המחשב.
 Gesture_Swipe_Right

התחל בקצה השמאלי והחלק על-פני המסך.

פתיחת היישום האחרון שבו השתמשת.

 Gesture_Swipe_Down

התחל בראש המסך והחלק כלפי מטה.

הצגת פקודות היישום.

 Gesture_Slide_Any_Direction

החלק שתי אצבעות שמאלה וימינה או מעלה ומטה.

גלילה שמאלה או ימינה ומעלה ומטה.

 Gesture_Pinch_Stretch

השתמש בשתי אצבעות כדי לצבוט או למתוח.

הגדלה והקטנה של המרחק מהתצוגה.

שימוש במחוות עכבר לניווט במסך 'התחל' של Windows 8שימוש במחוות עכבר לניווט במסך 'התחל' של Windows 8

השתמש במידע הבא לצורך ניווט ב-Windows בעזרת העכבר, המקלדת ולוח המגע (עבור מחשבים ניידים).

 • כדי לעבור בין מסך 'התחל' לבין שולחן העבודה, העבר את מצביע העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על הלחצן 'התחל' (Windows_8.1_StartButton) שמופיע.

  איור 1: מעבר ממסך 'התחל' אל שולחן העבודה
  Start_button_8.1_from_Start_screen

 • כדי להגדיל את התצוגה של מסך 'התחל' (ושל יישומים אחרים שתומכים בשינוי גודל התצוגה), העבר את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של המסך ולחץ על סמל המרחק מהתצוגה.

  איור 2: סמל שינוי גודל התצוגה בפינה השמאלית התחתונה
  Tiles_Zoom_button

 • כדי לפתוח את הצ'ארמס בעזרת העכבר, העבר את מצביע העכבר לפינה השמאלית העליונה של המסך ולאחר מכן למטה אל הצ'ארמס כשהם יופיעו.

  איור 3: פתיחת הצ'ארמס בעזרת עכבר
  MouseGestures_place_mouse_charms

 • עבור בין יישומים פתוחים (Alt+tab) על-ידי החלקה משמאל על-פני לוח מגע; באמצעות עכבר, עליך ללחוץ על הפינה הימנית העליונה של המסך ולבחור את החלון המתאים כדי לעבור בין יישומים פתוחים.

 • כדי לראות את כל היישומים הפתוחים, רחף עם העכבר מעל הפינה הימנית העליונה של המסך וגרור כלפי מטה להצגת תמונות ממוזערות של היישומים.

 • כדי לפתוח את הצ'ארמס במחשב נייד, החלק מהקצה הימני של לוח המגע.

שימוש בלוח מגע לניווט במסך 'התחל' של Windows 8שימוש בלוח מגע לניווט במסך 'התחל' של Windows 8

השתמש במחוות שבטבלה הבאה כדי לנווט ב-Windows 8 באמצעות לוח המגע במחשב נייד.

מחווהפעולהתוצאה
TouchPad_Tapהקש/הקש פעמייםפתיחת פריט.
TouchPad_Swipe_Leftהחלק במהירות מהקצה הימני של לוח המגעהצגת סרגל הצ'ארמס.
TouchPad_Swipe_Rightהחלק במהירות מהקצה השמאלי של לוח המגעפתיחת היישום האחרון שבו השתמשת.
TouchPad_Downהחלק במהירות מהקצה העליון של לוח המגעהצגת פקודות היישום.
TouchPad_Right_Left_Up_Downהחלק שתי אצבעות שמאלה וימינה או מעלה ומטה.גלילה במסך ימינה ושמאלה או מעלה ומטה.
TouchPad_Pinch_Stretchהשתמש בשתי אצבעות כדי לצבוט או למתוח.הגדלה והקטנה של המרחק מהתצוגה.
 
קבל תמיכה לפי דגם המוצר
חפש פתרונות, הורדות ומידע תמיכה אחר ספציפי לדגם המוצר.
התחבר לאחרים
Connect with others
אינך לבד. צור קשר עם לקוחות אחרים ועם המומחים של HP בפורומי התמיכה וקבל את התשובות הדרושות לך.