Kas yra HP POT (privalomos organizacijos taisykles)

0

Privalomos organizacijos taisykles

HP POT yra organizacijos privatumo atitikties struktura, sudaryta iš privalomos sutarties, veiklos procesu ir taisykliu, mokymo ir rekomendaciju ir aprobuota daugumos ES šaliu nariu duomenu apsaugos instituciju. Del šio aprobavimo HP gali, laikydamasi ES duomenu apsaugos istatymo, savo Europos darbuotoju ir klientu asmens duomenis ("HP asmens duomenis“) perduoti pasaulinei HP imoniu grupei.


1

1. Duomenu apsaugos priemones

Kad jusu duomenys butu apdorojami sažiningai ir pagal taikytinu istatymu nuostatas, HP asmens duomenis apdorojancios HP imones turi laikytis POT. Konkreciai HP imones isipareigoja:


 • jusu asmens duomenis apdoroti tik turedamos tam teisini pagrinda, kuris gali buti jusu sutikimas, jusu su HP sudarytos sutarties vykdymas arba poreikis duomenis apdoroti del teisetu HP interesu;
 • informuoti jus apie konkrecius jusu duomenu rinkimo tikslus ir neapdoroti duomenu šiu tikslu neatitinkanciais budais; kaupti tik tokius ir tiek jusu asmens duomenu, kiek to reikia atitinkamu tikslu;
 • rupintis jusu asmens duomenu tikslumu ir prireikus naujinimu, nebereikalingus duomenis sunaikinti pagal HP irašu saugojimo taisykliu ir taikytinu teises aktu reikalavimus;
 • imtis saugos ir konfidencialumo priemoniu jusu asmens duomenims apsaugoti nuo neteiseto naudojimo arba atskleidimo.

HP imones jusu asmens duomenis gali atskleisti treciosioms šalims, pavyzdžiui, paslaugu teikejams ir tiekejams, papildantiems musu teikiamas mažmenines prekybos paslaugas technines pagalbos klientams ir rinkodaros srityje, ir imonems, tvarkancioms darbuotoju socialines apsaugos schemas. HP imones gali atskleisti jusu asmens duomenis treciosioms šalims tik tada, jeigu yra isipareigoje saugoti jusu duomenis ir juos apdoroti pagal taikytinu teises aktu reikalavimus. Jeigu treciosios šalys yra tam tikrose ne ES valstybese, HP imones pasirupina, kad jusu asmens duomenys i šias šalis butu perduodami laikantis taikytinu teises aktu reikalavimu ir saugomi pagal POT ir tipiniu sutarciu nuostatas arba imantis bet kokiu kitu konkretiems atvejams taikytinu priemoniu.


Ribotomis aplinkybemis HP imonems galite pateikti duomenu, kurie pagal tam tikru teises aktu nuostatas laikomi slaptais asmens duomenimis. Tai duomenys, susije su jusu rase ar tautybe, politinemis pažiuromis, religiniais ar filosofiniais isitikinimais, naryste profesinese sajungose, sveikata ar lytiniu gyvenimu. HP imones slaptus asmens duomenis apdoroja tik pagal taikytinu teises aktu reikalavimus, kuriais gali buti numatyta, kad HP imones duomenis gali apdoroti tik gavusios jusu sutikima.


2

2. Duomenu subjekto teises

Jeigu esate HP darbuotojas arba klientas Europoje, galite naudotis toliau išvardytomis ES duomenu apsaugos istatymo suteiktomis teisemis.


 • Teise sužinoti, kokius jusu asmens duomenis HP apdoroja. HP pasilieka teise už prieiga prie duomenu imti mokesti, jei tai neprieštarauja taikytinu teises aktu nuostatoms. Pagal taikytinu teises aktu nuostatas HP gali buti draudžiama jums atskleisti tam tikrus duomenis, pavyzdžiui, su kitu asmeniu susijusius duomenis.
 • Teise taisyti, šalinti arba blokuoti nepilnus arba netikslius jusu asmens duomenis.
 • Teise prieštarauti, kad HP apdorotu jusu asmens duomenis, ir reikalauti HP nutraukti jusu duomenu apdorojima, jei tam yra teisinis pagrindas.
 • Teise reikalauti, kad svarbus su jumis susije sprendimai nebutu priimami automatiškai apdorojant jusu asmens duomenis.

3

3. HP POT nustatytos papildomos duomenu subjekto teises

Be to, jeigu esate HP darbuotojas arba klientas Europoje, jums, kaip treciosios šalies naudos gavejui, pagal BOT suteikiamos toliau išvardytos teises, kuriomis galite pasinaudoti, jeigu manote, kad perduodant jusu asmens duomenis HP imonei, veikianciai tam tikrose ne ES valstybese, ir šiai imonei juos apdorojant, buvo pažeistos POT.


 • Teise pateikti skunda ES veikianciai HP imonei, jusu duomenis perdavusiai už ES ribu. Tai galite padaryti kreipdamiesi i privatumo biura – naudokites šio teksto gale pateiktu "Atsiliepimo apie privatuma formos“ saitu. Imone kruopšciai ištirs kiekviena skunda, siekdama išspresti problema; ir (arba)
 • pateikti skunda duomenu apsaugos institucijai, veikianciai toje pacioje šalyje, kaip ir HP Europos imone, perdavusi jusu duomenis už ES ribu; ir (arba)
 • patraukti i teisma ES HP imone, perdavusia jusu duomenis už ES ribu. Pastaruoju atveju HP Europos imone ginsis teisme, privales irodyti, kad taisykles nebuvo pažeistos, ir sumoketi jums teismo nutarto dydžio kompensacija už patirta žala.

HP POT yra dalis HP nuolatinio isipareigojimo saugoti asmens duomenis ir prisiimti atsakomybe už visas klaidas ar netinkama asmens duomenu naudojima. Noredami daugiau sužinoti apie HP POT arba pasinaudoti jums suteiktomis teisemis, naudodamiesi toliau pateikiamu atsiliepimu del privatumo saitu susisiekite su HP privatumo biuru.


Atsiliepimu del privatumo forma

5

Susijusios nuorodos: