Pastaba apie asmens duomenų teises

0

Jūsų asmens duomenis dėl jums pateiktų HP gaminių ir suteiktų paslaugų rinkodaros, pardavimo, techninės pagalbos ir priežiūros renka bendrovė HP Finland Oy, kurios registruotoji buveinė yra Piispankalliontie, 02200 Espoo, Finland (1). Šiais tikslais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems HP grupės filialams, įskaitant filialus už Europos Sąjungos ribų ir ypač HP priklausančius juridinius asmenis JAV (2). Duomenys perduodami laikantis HP Privalomų organizacijos taisyklių (POT), Saugaus uosto sistemos sertifikavimo reikalavimų ir visų kitų taikytinų reguliacinių reikalavimų, siekiant tinkamai apsaugoti jūsų duomenis. Kaip nustatyta vietos duomenų apsaugos teisės aktuose, galite, spustelėję toliau pateikiamą atsiliepimų dėl privatumo saitą, pasinaudoti savo teisėmis peržiūrėti duomenis, juos keisti, priešintis paskelbimui arba šalinti. Be to, naudodamiesi šiuo saitu galite teikti užklausas ir (arba) skundus dėl asmens duomenų apdorojimo arba pasinaudoti konkrečiomis HP POT numatytomis teisėmis.


HP POT aprobavo reikiama duomenų apsaugos institucija; jomis apibrėžiama vieninga asmens duomenų apsaugos sistema, atitinkanti griežčiausius mūsų viso pasaulio klientų ir darbuotojų standartus. Norėdami daugiau sužinoti apie HP POT spustelėkite toliau pateikiamą saitą.


Atsiliepimų dėl privatumo forma Daugiau informacijos apie HP POT


(1) Kiekvieną kartą atitinkama programa renkant duomenis pateikiama išsamesnė informacija apie duomenų apdorojimą.
(2) HP juridinių asmenų sąrašas pateikiamas www.hp.com

5

Susijusios nuorodos: