HP staliniai kompiuteriai

Staliniai kompiuteriai namų ir įmonių naudotojams.
HP rekomenduoja „Windows“.

Ieškoti

stalinių kompiuterių

Segmentas
Visi
Rodiniai:
   
 -  /  elementų
   
 -  /  elementų
   
  • Image may differ from actual product.
  • Ne visuose „Windows 8“ ir „Windows 8.1“ leidimuose pateikiamos visos funkcijos. Kad būtų galima išnaudoti visus „Windows 8“ ir „Windows 8.1“ funkcinius privalumus, gali reikėti atnaujinti sistemą ir (arba) atskirai įsigyti papildomos techninės įrangos, vairuotojams ir / arba programinės įrangos. Žr http://windows.microsoft.com/lt-LT/.

    Atkreipkite dėmesį į instrukcijas, esančias informaciniame lape/dokumentuose. Jei produktas atitinka EN 55022 A klasės reikalavimus, produkto naudojimas gyvenamąjame rajone gali trukdyti (nepalankiomis sąlygomis) priimti TV/radio signalą.

    HP yra įsipareigojusi teikti vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, esančias gaminiuose, kurie turi atitikti teisinius reikalavimus, pvz., REACH (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EB Nr. 1907/2006). Šiam gaminiui skirtą informacijos ataskaitą apie chemines medžiagas galite rasti: www.hp.com/go/reach.