Spausdinimo serveriai

Laidiniuose ir belaidžiuose tinkluose bendrai naudokite HP spausdintuvus ir universaliuosius įrenginius.

Ieškoti

spausdinimo serverių tinkle

Rodiniai:
   
 -  /  elementų
   
 -  /  elementų
   
  • Image may differ from actual product.


  • Atkreipkite dėmesį į instrukcijas, esančias informaciniame lape/dokumentuose. Jei produktas atitinka EN 55022 A klasės reikalavimus, produkto naudojimas gyvenamąjame rajone gali trukdyti (nepalankiomis sąlygomis) priimti TV/radio signalą.

    HP yra įsipareigojusi teikti vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, esančias gaminiuose, kurie turi atitikti teisinius reikalavimus, pvz., REACH (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EB Nr. 1907/2006). Šiam gaminiui skirtą informacijos ataskaitą apie chemines medžiagas galite rasti: www.hp.com/go/reach.