Partners

HP PartnerOne programma

HP PartnerOne Program

HP PartnerOne programma tika izveidota, lai izceltu mūsu galveno partneru vērtību klientu acīs, tajā pašā laikā atbalstot pietiekamu, paredzamu atdevi no partnera ieguldījumiem.

Esam veikuši inovatīvas izmaiņas programmā, kas palīdzēs HP un mūsu PartnerOne partneriem nodrošināt vislabāko kopējo klientu pieredzi. Šīs izmaiņas ietver:/p>

  • Jaunināta un paplašināta programma

  • Pieeja, kas paredzēta, lai sniegtu visaugstākās klases priekšrocības HP labākajiem partneriem

Divi programmas līmeņi partneru izvēlei:

  • HP speciālists

  • HP priviliģētais partneris

HP Specialists

HP speciālists

HP speciālistiem tiek piedāvāta maksimāla diferenciācija un konkurētspējīga priekšrocību pakete.

Tiem tiek nodrošināta piekļuve unikālām HP programmām, kā arī ekskluzīvai HP speciālistu logotipu izmantošanai.