Personas datu tiesību paziņojums

0

Kompānija HP Finland Oy, kuras biroja adrese ir Piispankalliontie, 02200 Espoo, Finland, ievāc Jūsu personas datus saistībā ar Jums piegādāto HP produktu un pakalpojumu mārketingu, pārdošanu, atbalstu un uzturēšanu(1). Šim nolūkam Jūsu personas dati var tikt nodoti citām HP Grupas filiālēm, kuras var atrasties arī ārpus Eiropas Savienības, īpaši HP korporatīvajiem uzņēmumiem ASV (2). Personas datu nodošana tiek veikta saskaņā ar kompānijas HP saistošo korporatīvo noteikumu (SKN), "Safe Harbour" ("Drošās ostas") sertifikācijas un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pienācīgu Jūsu datu aizsardzību. Atbilstoši vietējo Datu aizsardzības noteikumu prasībām Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot, apstrīdēt vai dzēst, klikšķinot tālāk redzamo konfidencialitātes atgriezenisko saiti. Šo saiti arī var izmantot, lai veiktu pieprasījumus un / vai iesniegtu sūdzības attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī lai īstenotu īpašās tiesības, kuras nodrošina kompānijas HP SKN.


Kompānijas HP SKN ir apstiprinājušas atbildīgās datu aizsardzības iestādes, un tie mūsu klientiem un darbiniekiem visā pasaulē nodrošina vienotu personas datu aizsardzības sistēmu atbilstoši augstākajiem standartiem. Sīkāku informāciju par kompānijas HP SKN skatiet, izmantojot tālāk norādīto saiti.


Konfidencialitātes atgriezeniskās saites veidlapa
Sīkāka informācija par kompānijas HP SKN.


(1) Sīkāka informācija par datu apstrādi tiek sniegta, veicot datu ievākšanu ar attiecīgās lietotnes palīdzību.
(2) HP uzņēmumu saraksts ir pieejams vietnē www.hp.com

5

Saistītās saites: