HP Inc. Konfidencialitātes noteikumi

Šis tulkotais paziņojums par privātumu tika nodrošināts jūsu ērtībām, bet nesen veikto izmaiņu dēļ tas ir novecojis. Kamēr mēs atjaunojam tulkojumus, jaunākā informācija atrodama angliskajā versijā — lūdzu, klikšķiniet šeit.

0

HP respektē jūsu privātumu

Gan uzņēmums HP, gan tā filiāles respektē jūsu privātumu. Šajos konfidencialitātes noteikumos ir aprakstīta mūsu privātuma metodika un tas, kā jūs varat lemt, kādos veidos par jums un jūsu darbībām tiešsaistē tiek vākta informācija un kā HP izmanto šo informāciju. Šie noteikumi vienmēr ir pieejami HP.com sākumlapā, kā arī visu pārējo HP tīmekļa lapu apakšējā daļā


HP ir ne tikai galvenais „Labākas uzņēmējdarbības prakses biroja” (Better Business Bureau, tālāk tekstā – BBB) tiešsaistes konfidencialitātes programmas sponsors, bet arī šī biroja „Akreditēto uzņēmumu” biedrs. Tā kā HP privātuma metodika atbilst BBB „Uzņēmējdarbības prakses kodeksam”, un tas lepojas ar BBB zīmotni.


Privacy BBB OnLine non-HP site


Izstrādājot HP konfidencialitātes politiku un standartus, tika ņemti tika ņemti vērā pasaulē nozīmīgākie konfidencialitātes noteikumu pamatprincipi un tiesiskie regulējumi, tostarp ESAO „Pamatnostādnes par privātās dzīves aizsardzību un personas datu pārrobežu plūsmu”, ES Direktīva 95/46/EK, APEC „Konfidencialitātes tiesiskie regulējumi” un Madrides „Rezolūcija par starptautiskajiem konfidencialitātes standartiem”.


HP darbojas atbilstīgi ASV–ES un ASV–Šveices drošā patvēruma principiem, ko apstiprinājusi ASV Tirdzniecības ministrija Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices iedzīvotāju personas datu vākšanai, lietošanai un saglabāšanai. Uzņēmums HP ir apliecinājis, ka stingri ievēro drošā patvēruma konfidencialitātes principus attiecībā uz brīdinājumu, izvēli, tālākpārsūtīšanu, drošību, datu integritāti, piekļuvi un īstenošanu. Lai uzzinātu vairāk par drošā patvēruma programmu un skatītu HP sertifikātu, apmeklējiet http://www.export.gov/safeharbor/. non-HP site. HP ir izveidojis arī saistošo korporatīvo noteikumu (binding corporate rules, tālāk tekstā – BCR) kopumu, ko apstiprinājusi lielākā daļa datu aizsardzības regulētāju EEZ un Šveicē; šis noteikumu kopums stājies spēkā 2011. gada jūnijā. BCR nodrošina, ka visi EEZ iedzīvotāju personas dati, ko apstrādā kāds no HP apakšuzņēmumiem, ir pienācīgi aizsargāti.

Ievērojot drošā patvēruma principus un BCR prasības, HP apņemas atrisināt sūdzības par privātumu un veidu, kā uzņēmums vāc vai izmanto jūsu personīgo informāciju. HP ir arī apņēmies nodot neatrisinātās ES pilsoņu vai pastāvīgo iedzīvotāju sūdzības, kas saistītas ar viņu personas datu pārsūtīšanu atbilstīgi droša patvēruma principiem, neatkarīgai strīdu izšķiršanas organizācijai BBB ES drošais patvērums (BBB EU Safe Harbor), ko vada Labākas uzņēmējdarbības prakses biroja padome. Ja savlaicīgi nesaņemat apstiprinājumu par savas sūdzības saņemšanu vai HP pienācīgi nereaģē uz sūdzību, varat sazināties ar organizāciju BBB ES drošais patvērums tīmekļa vietnē: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.

HP ir saņēmis TRUSTe APEC privātuma zīmogu, un tas apliecina, ka šis konfidencialitātes paziņojums un mūsu prakse ir izskatīta attiecībā uz atbilstību TRUSTe programmai, kas ir apskatāma validācijas lapā. Šai lapai ir iespējams piekļūt, nospiežot uz TRUSTe zīmoga.

Šajā paziņojumā aprakstītā HP konfidencialitātes prakse atbilst APEC pārrobežu konfidencialitātes noteikumu sistēmai (Cross Border Privacy Rules System — CBPR), ieskaitot pārredzamību, atbildību un izvēli attiecībā uz jūsu personīgās informācijas ievākšanu un izmantošanu.

CBPR sertifikācija neattiecas uz informāciju, kas var tikt ievākta, izmantojot trešo pušu platformās pieejamu lejupielādējamu programmatūru.


Ja jums ir neatbildēts jautājums par konfidencialitāti vai datu izmantošanu, kas ir saistīts ar HP APEC sertifikāciju un kuru mēs neesam pietiekami detalizēti izskaidrojuši, lūdzu, sazinieties ar TRUSTe non-HP siteKā HP lieto automātiskos datu vākšanas rīkus:

1

1. Šo konfidencialitātes noteikumu saturs

HP ir starptautisks uzņēmums, kurā ietilpstošās juridiskās personas, uzņēmējdarbības procesi, pārvaldības struktūras un tehniskas sistēmas darbojas pāri valstu robežām. Šie konfidencialitātes noteikumi attiecas uz visām uzņēmumam HP un tā pilnā pakļautībā esošajām filiālēm piederošajām tīmekļa vietnēm, domēniem, pakalpojumiem, lietojumprogrammām un produktiem („HP vietnes vai pakalpojumi”), izņemot gadījumus, kad konkrētas HP programmas, produkta vai pakalpojuma specifiska konfidencialitātes politika vai noteikumi var aizstāt vai papildināt šos konfidencialitātes noteikumus.


Saites uz tīmekļa vietnēm, kas nepieder HP

Jūsu ērtībai un informētībai HP vietnēs vai pakalpojumos var būt norādītas saites uz trešo pušu lietojumprogrammām, produktiem, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm. Izmantojot šīs saites, jūs pametīsiet HP vietni. HP nepārbauda trešo pušu vietnes un nekontrolē tajās īstenoto konfidencialitātes metodiku, kas var atšķirties no HP metodikas. Mēs nepaužam atbalstu trešo pušu vietnēm un nesniedzam nekādus apgalvojumus par tām. HP konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz personas datiem, kurus jūs sniedzat tiešajām pusēm vai kurus tās ievāc. Pirms sniedzat atļauju kādai vietnei, ar ko vēlaties sadarboties, ievākt un izmantot jūsu personīgo informāciju, iesakām iepazīties ar šīs vietnes konfidencialitātes politiku.


Mēs varam piedāvāt jums arī dažādas sociālās multivides iespējas, kas ļaus jums koplietot savu informāciju ar sociālajiem tīkliem un sazināties ar HP, izmantojot dažādas sociālās multivides vietnes. Atkarībā no izvēles un tālākas rīcības par jums var tikt ievākta informācija vai var tikt koplietota informācija par jums. Lai pārliecinātos par to, vai izprotat, kāda informācija var tikt ievākta, izmantota un koplietota šajās vietnēs, iesakām iepazīties ar šo sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu konfidencialitātes politiku un iestatījumiem.


2

2. Personīgas informācijas vākšana

HP ievāc, eksportē un izmanto personīgo informāciju, lai, personalizējot jūsu pieredzi un mijiedarbību ar HP, labāk jūs apkalpotu. Šāda informācijas vākšana notiek ar attiecīgu paziņojumu un jūsu atļauju, veicot nepieciešamo datu reģistrēšanu datu aizsardzības iestādēs, ja šāda prasība ir spēkā.


HP var ievākt jūsu personīgo informāciju saistībā ar:

 • produktu vai pakalpojumu pasūtīšanu, aktivizēšanu un reģistrēšanu;
 • profila izveidošanu un lietotāja verifikāciju tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšanai;
 • informācijas pieprasīšanu vai sūdzībām;
 • mārketingu un informatīvo izdevumu vai atbalsta pakalpojumu abonēšanu;
 • līdzdalību konkursos vai aptaujās;
 • tūlītēja kredīta pieteikumiem;
 • pieteikšanos darbā;
 • notikumu reģistrēšanu;
 • HP tīmekļa vietņu apmeklēšanu vai pārlūkošanu.

Jūsu sniegtā personīgā informācija var ietvert šādus datus:

 • personīgo un uzņēmējdarbības kontaktinformāciju, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • dažkārt HP iegūst jūsu uzņēmējdarbības kontaktinformāciju no izraudzītas personas jūsu uzņēmumā vai organizācijā (piemēram, jūsu IT departamenta darbinieka);
 • finanšu informāciju, piemēram, jūsu kredītkartes/debetkartes numuru vai citu norēķinu informāciju;
 • valsts izsniegtu identifikācijas numuru un darba algu;
 • citu unikālu informāciju, piemēram, lietotāja ID un paroles, produktu funkcionalitāti, produktu un pakalpojumu izvēles, saziņas veida izvēles, datus par izglītību un nodarbinātību, kā arī darba intereses;
 • atrašanās vietas datus, piemēram, jūsu IP adresi vai fizisko atrašanās vietu, ja pieprasāt ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus.

Ja piesakāties tūlītējam kredītam, mēs varam lūgt jums sniegt papildu personīgo informāciju, piemēram, algas apmēru, valsts izsniegto identifikācijas numuru, bankas/finanšu konta informāciju, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai jūs autentificētu un pārbaudītu jūsu kredītspēju. Sniegto informāciju izmantos mūsu finanšu pakalpojumu sniedzēji, lai novērtētu, vai un kādā apmērā var jums piešķirt kredītu.


Ja izlemjat lietot mūsu vietnes funkciju, ar kuru tiek nosūtītas ziņas jūsu draugiem un paziņām, vai līdzīgu atsauces programmu, mēs lūgsim ievadīt drauga e-pasta adresi, sociālās multivides turi, mobilā tālruņa numuru vai citu kontaktinformāciju un nosūtīsim viņam ziņojumu ar aicinājumu piedalīties programmā.


Ja publicējat, komentējat, izrādāt interesi vai izsakāt sūdzību, kā arī koplietojat savu personīgo informāciju, tajā skaitā fotoattēlus, jebkurā HP vietnes publiskajā forumā, sociālajā tīklā, emuārā vai kādā citā šāda tipa forumā, lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkuru jūsu iesūtīto informāciju var lasīt, skatīt, uzkrāt vai izmantot jebkurš cits šo forumu lietotājs, un tā var tikt izmantota, lai ar jums sazinātos, nosūtītu nevēlamus ziņojumus vai īstenotu citus mērķus, ko ne jūs, ne HP nevar kontrolēt. HP neatbild par personīgo informāciju, ko jūs iesūtāt šajos forumos.


Papildus informācijai, ko iesniedzat jūs pats, HP var arī ievākt informāciju, kamēr jūs apmeklējat HP tīmekļa vietni, tīmekļa lietojumprogrammu vai cita uzņēmuma uzturētu HP tīmekļa vietni, izmantojot šim nolūkam tādus automātiskus datu vākšanas rīkus kā tīmekļa bāksignālus, sīkfailus un iegultās tīmekļa saites. Šie rīki ievāc noteiktu trafika informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta tīmekļa vietnei, piemēram, pārlūkprogrammas veidu, izmantoto valodu, piekļuves laiku un tās tīmekļa vietnes adresi, ko apmeklējāt pirmīt. Šie rīki var arī ievākt informāciju par jūsu datora IP (interneta protokola) adresi, unikālo ierīces identificētāju, klikšķu secību (t. i., kādas lapas skatāties, uz kādām saitēm klikšķināt, kā arī citas darbības, ko veicat saistībā ar HP tīmekļa vietnēm vai citu uzņēmumu uzturētajām HP tīmekļa vietnēm) un to, kādus produktus lietojat. HP var lietot automātiskos datu vākšanas rīkus arī saistībā ar noteiktām HP sūtītām e-pasta vēstulēm un paziņojumiem, tādējādi ievācot informāciju ar šādiem rīkiem, kad atverat e-pasta vēstuli vai noklikšķināt uz e-pasta ziņojumā ietvertas saites. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet sadaļu Kā HP lieto automātiskos datu vākšanas rīkus.


HP iegūst informāciju arī no publiski vai komerciāli pieejamiem avotiem, kuri, pēc uzņēmuma ieskatiem, ir ticami. Šāda informācija var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, izvēlētos iestatījumus, intereses un demogrāfiskos/profila datus. Informācija, ko HP iegūst no publiskiem vai komerciāliem avotiem, var tikt lietota kopā ar informāciju, ko HP ievāc brīdī, kad apmeklējat HP vietnes. Tā, piemēram, HP var salīdzināt ģeogrāfisko informāciju, kas iegūta no komerciāliem avotiem, ar IP adresēm, ko pierakstījuši automātiskie datu vākšanas rīki, lai tādējādi aptuveni noteiktu, kur jūs atrodaties.


Ja nepieciešams, HP var izmantot arī jūsu vai jūsu darba devēja sniegto informāciju kopā ar informāciju, kas pieejama publiskos un citos tiešsaistes un bezsaistes avotos, lai HP korupcijas apkarošanas programmas ietvaros pārbaudītu uzņēmējdarbības kontaktu uzticamību.


3

3. Iegūtās informācijas izmantošanas veidi

Informācija, ko HP apkopo, lai labāk izprastu jūsu vajadzības un intereses, palīdz uzņēmumam HP nodrošināt sistemātiskāku un piemērotāku lietotāju apkalpošanu. Piemēram, HP var izmantot informāciju par jums, lai:

 • pārvaldītu savstarpējo sadarbību;
 • sniegtu palīdzību maksājuma vai pasūtījuma veikšanas gaitā;
 • novērstu un atklātu drošības apdraudējumus, krāpniecību vai citas ļaunprātīgas darbības;
 • sniegtu informāciju par produktiem un pakalpojumiem;
 • sniegtu un uzlabotu pakalpojumus un atbalstu;
 • sniegtu informāciju par jauniem pakalpojumiem un izdevīgiem piedāvājumiem;
 • izteiktu īpašus, individualizētus piedāvājumus;
 • atlasītu piedāvājamās informācijas saturu;
 • pielāgotu atsevišķas HP tīmekļa vietnes;
 • izvērtētu mārketinga jauninājumu, reklāmu un citu uzņēmumu uzturētu HP tīmekļa vietņu darbības veiktspēju;
 • ļautu jums piedalīties konkursos un aptaujās;

Jūs varēsiet norādīt savus privātuma iestatījumus saistībā ar to, kādus mārketinga paziņojumus vēlaties no mums saņemt (skatiet sadaļu Jūsu izvēles iespējas un privātuma iestatījumu atlasīšana).


Kredītkaršu dati tiek lietoti tikai, lai nodrošinātu maksāšanu un aizsardzību pret krāpniecību. Informāciju par darba algu, valsts izsniegto identifikācijas numuru un citu ļoti personīgu informāciju nelieto nekādā citā nolūkā ne HP, ne arī tā finanšu pakalpojumu sniedzēji, un to glabā vien tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, izņemot gadījumus, kad lietotājs vēlas, lai mēs paturam kredītkartes datus arī turpmāku pirkumu nodrošināšanai.


4

4. Iegūtās informācijas koplietošana

HP apņemas nepārdot, neizīrēt un neļaut lietot jūsu personīgo informāciju citām personām, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajos noteikumos. Tālāk aprakstīts, kādos gadījumos HP var nodot lietotāju personīgo informāciju citām personām.


Lai piedāvātu klientiem pilnvērtīgus produktus, pakalpojumus un risinājumus un labāk risinātu ar tirgzinību un komunikāciju saistītos jautājumus, HP sadarbojas ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem. Tādi pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji ir, piemēram, kredītkaršu maksājumu dienesti, klientu atbalsta nodrošinātāji, kas rūpējas arī par tūlītēju palīdzību, mārketinga speciālisti, e-pasta dienesti, automātiskas datu apstrādes veicēji un preču pārvadātāji. Piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir līgumiskas saistības saglabāt HP vārdā saņemtās informācijas konfidencialitāti un drošību, un tie nedrīkst to lietot nekādā citā nolūkā kā tikai tādu pakalpojumu sniegšanai, ko tiem uzticējis veikt HP.


Dažkārt HP iesaistās mārketinga pasākumos kopā ar citiem uzņēmumiem – ieskaitot tās HP tīmekļa vietnes, kuras uztur citi uzņēmumi. Šādu pasākumu gadījumā atsevišķi HP pakalpojumi un tirgzinības paziņojumi var tikt sniegti vienkopus ar citu uzņēmumu pakalpojumiem un paziņojumiem. Daži pakalpojumi un paziņojumi tiek piedāvāti tādā veidā, ka jums tiek piedāvāta iespēja sniegt personīgu informāciju gan uzņēmumam HP, gan citiem uzņēmumiem, kas arī piedalās attiecīgajos pasākumos. Piemēram, HP un citi uzņēmumi var nosūtīt jums mārketinga informāciju, vai arī jums tiek piedāvāta iespēja tiešsaistē reģistrēties par vairāku atšķirīgu uzņēmumu programmatūras lietotāju. Ja jūs izlemjat sniegt personīgu informāciju tikai uzņēmumam HP, tas nenodos saņemto informāciju citiem uzņēmumiem, kas arī piedalās konkrētajā tirgzinības pasākumā. Ja sniegsiet personīgo informāciju arī citiem uzņēmumiem, tad tie ar attiecīgo personīgo informāciju rīkosies saskaņā ar savu konfidencialitātes politiku, kas var atšķirties no HP politikas un metodikas.


HPHP var pārsūtīt jūsu personīgo informāciju citām HP piederošām uzņēmējdarbības vienībām ASV un citur pasaulē. . Atverot HP tīmekļa vietnes, reģistrējoties kontam vai pakalpojumam vai savādākā veidā sniedzot HP savu personīgo informāciju, jūs piekrītat, ka jūsu personīgo informāciju var pārsūtīt globālajā HP organizāciju tīklā.


Izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajos noteikumos, HP apņemas bez jūsu atļaujas nekoplietot jūsu sniegto personīgo informāciju ar trešajām pusēm, kas nepieder HP, ja vien nav nepieciešams: (i) atsaukties uz likumīgiem policijas un valsts iestāžu informācijas pieprasījumiem; (ii) ievērot likumus, normatīvos aktus, tiesas pavēstes vai tiesas rīkojumus; (iii) izmeklēt un palīdzēt novērst drošības apdraudējumus, krāpniecību vai citas ļaunprātīgas darbības; (iv) īstenot/aizsargāt HP vai tā filiāļu tiesības un īpašumu; (v) aizsargāt HP tiesības vai personīgo drošību, mūsu darbiniekus un trešās puses, kas atrodas HP īpašumā vai lieto to, ja to pieļauj un ja tas ir saskaņā ar likumiskajām prasībām.Var rasties arī tādi apstākļi, kad stratēģisku vai citu saimniecisku iemeslu dēļ HP nolemj pārdot, pirkt, apvienot vai kā citādi pārkārtot savu uzņēmējdarbību atsevišķās valstīs. Tādu darījumu kontekstā personīga informācija par lietotājiem var tikt atklāta potenciālajiem vai darījumā iesaistītajiem pircējiem, kā arī saņemta no pārdevējiem. HP iespēju robežās šādu darījumu laikā lieto piemērotus informācijas aizsardzības līdzekļus.


5

5. Konfidencialitāte attiecībā uz bērniem

HP apzināti neievāc informāciju no bērniem Korejā, kas jaunāki par 13 vai 14 gadiem, un tā tīmekļa vietņu mērķauditorija nav šīs vecuma kategorijas bērni. Mēs iesakām vecākiem un aizbildņiem aktīvi iesaistīties bērnu tiešsaistes un mobilajās aktivitātēs un interesēs.


6

6. Jūsu izvēles iespējas un privātuma iestatījumu atlasīšana

HP piedāvā lietotājiem plašu saņemamās informācijas klāstu, kas ir saistīts ar uzņēmuma izstrādājumiem un pakalpojumiem. Jūs varat pieteikties saņemt gan tādu informāciju, kas saistīta ar konkrētiem izstrādājumiem un pakalpojumiem, gan arī vispārīgākas ziņas un jaunumus no HP. Vispārīgos HP jaunumus varat pēc savas izvēles saņemt pa parasto pastu, e-pastu, tālruni vai mobilo ierīci.


Datu iesniegšanas brīdī vai izmantojot citus līdzekļus, kas aprakstīti turpmākajās sadaļās, jūs varat norādīt, kā arī mainīt iepriekš norādītu izvēli attiecībā uz to, kādas abonētās ziņas un vispārīgos jaunumus gribat saņemt. Tomēr šāda izvēles norādīšana neattiecas uz paziņojumiem, kuru pamatbūtība ir informēšana par jūsu pasūtījumiem, līgumiem, atbalstu, brīdināšana par drošības jautājumiem, draiveru jauninājumiem un citām administratīvām un ar darījumiem saistītām vēstīm, jo šādu paziņojumu pamatbūtība nav reklamēšana.


Abonētas ziņas

Par abonētām ziņām uzskata e-pasta biļetenus, programmatūras jauninājumus u. tml., kurus jūs varat pieprasīt vai arī vienkārši piekrist saņemt. Arī vēlāk, pēc šādu ziņu sūtījumu pieprasīšanas, jūs varat no tām atteikties, izmantojot kādu no tālāk aprakstītajiem paņēmieniem

 • Nospiediet uz e-pasta vēstulē ietvertās atteikšanās vai abonēšanas atcelšanas („opt out” vai „unsubscribe”) saites vai arī sekojiet norādēm par atteikšanos, kas tiek ietvertas ikvienā abonētā e-pasta ziņā.
 • Lai atteiktos no ziņojumiem, kas tiek sūtīti uz mobilajām ierīcēm, nosūtiet atbildes ziņojumu ar tekstu „STOP” (Apturēt) vai „END” (Beigt).
 • No jauna atveriet tīmekļa lapu (vai lapas), kurā(-s) sākotnēji norādījāt savu izvēli, un sekojiet norādījumiem par atteikšanos. Lielai daļai abonētā HP satura var piekļūt tīmekļa lapā Abonēšanas varianti (Subscriber's Choice).
 • Rakstiet HP konfidencialitātes nodaļai. Noteikti norādiet savu vārdu, uzvārdu, atbilstošo kontaktinformāciju, kā arī konkrētāku informāciju par to, kādas abonētās ziņas vairs nevēlaties saņemt no HP.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atsakoties no noteiktu abonēto ziņu saņemšanas, jūs varat ietekmēt to, kādā veidā saņemat atsevišķus HP pakalpojumus — proti, ja ziņu saņemšana ir obligāts nosacījums, lai saņemtu attiecīgos pakalpojumus.


Vispārīgie HP jaunumi

HP general communications provide information about products, services, and/or support. This may include new product or services information, special offers, or invitations to participate in market research or compliance reviews.


Daudzos gadījumos varēsiet izmantot HP Passport datus, lai norādītu, vai vēlaties saņemt vispārīgos jaunumus. „HP Passport” ir pakalpojums, ar kuru jūs, tikai vienreiz norādīdams savu lietotājvārdu un pašizveidotu paroli, varat reģistrēties vairākās HP vietnēs, ko ir ietvertas šajā sistēmā. „HP Passport” noglabā pamatinformāciju par jums sīkfailos, tāpēc jums tā nebūs vēlreiz jāievada, kad vēlāk atkal apmeklēsiet kādu no daudzajām HP tīmekļa vietnēm. Turklāt HP Passport ļauj jums norādīt arī iestatījumus attiecībā uz privātumu. Jūsu iestatījumi tiks lietoti visās HP tīmekļu vietnēs, e-pastā un citos saziņas līdzekļos, kas izmanto „HP Passport”.


Ja nevarat izmantot „HP Passport”, varat attiekties no šo vispārīgo ziņu saņemšanas, izmantojot vienu no turpmāk minētajām metodēm.

  li>Nospiediet uz e-pasta vēstulē ietvertās atteikšanās vai abonēšanas atcelšanas („opt out” vai „unsubscribe”) saites vai arī sekojiet norādēm par atteikšanos, kas tiek ietvertas ikvienā abonētā e-pasta ziņā.
 • Lai atteiktos no ziņojumiem, kas tiek sūtīti uz mobilajām ierīcēm, nosūtiet atbildes ziņojumu ar tekstu „STOP” (Apturēt) vai „END” (Beigt).
 • Rakstiet HP konfidencialitātes nodaļai. Noteikti norādiet savu vārdu, uzvārdu, atbilstošo kontaktinformāciju, kā arī konkrētu informāciju par izvēlēto konfidencialitātes variantu.

7

7. Piekļuve jūsu informācijai un tās pareizība


HP cenšas darīt visu, lai jūsu iesniegtā personīgā informācija tiktu glabāta precīzi. Mēs esam ieviesuši tehnoloģijas, pārvaldības procesus un metodiku, kas ļauj nodrošināt datu precizitāti. HP, cik iespējams, nodrošina personu piekļuvi informācijai, ko tās ir iesniegušas uzņēmumam HP, un iespēju šo informāciju daļēji pārskatīt un labot, kā arī iespēju attiecīgos gadījumos pieprasīt anonimizēšanu, bloķēšanu un dzēšanu. Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību pirms piekļūšanas datiem, mēs lūgsim jūs adekvāti apliecināt savu identitāti, piemēram, ievadot lietotājvārdu un paroli. Lai skatītu un mainītu personīgo informāciju, ko esat tieši sniedzis uzņēmumam HP, varat vēlreiz apmeklēt tīmekļa lapu, kur sākotnēji iesniedzāt savus datus, un izpildīt šajā lapā ietvertos norādījumus, kā arī izmantot pakalpojumu HP Passport, kur tas ir pieejams, vai sazināties ar HP konfidencialitātes nodaļu.


8

8. Droša jūsu personīgās informācijas glabāšana

HP ciena uzticību, ko uzņēmumam izrāda klienti. Lai novērstu neatļautu piekļuvi informācijai vai tās izpaušanu, kā arī saglabātu datu precizitāti un nodrošinātu atbilstīgu informācijas izmantošanu, HP īsteno pamatotas un atbilstošas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras, ar kurām aizsargā saņemto un apstrādāto informāciju. HP patur datus tikai atbilstoši vietējo likumu un normatīvo aktu prasībām un tikai tik ilgi, cik ilgi šādai paturēšanai ir likumīgs uzņēmējdarbības nolūks.


Ievācot vai pārsūtot sensitīvu informāciju, piemēram, kredītkaršu datus, mēs izmantojam dažādas papildu drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Jūsu sniegtā personīgā informācija tiek uzglabāta mūsu datorsistēmās, kas, savukārt, tiek uzglabātas apsargātās, tieši šim nolūkam paredzētās telpās ar ierobežotu piekļuvi. Pārsūtot īpaši konfidenciālu informāciju (piemēram, kredītkaršu numurus vai paroles), izmantojot internetu, mēs to aizsargājam, izmantojot tādus datu šifrēšanas rīkus kā drošligzdu slāņa (Secure Socket Layer — SSL) protokolu.


Kredītkaršu numuri tiek izmantoti tikai maksājumu apstrādei, un nekādam citam nolūkam. Reāllaika maksājumu apstrādes nodrošināšanai HP abonē arī krāpniecības novēršanas pakalpojumu. Šis pakalpojums sniedz HP papildu drošību, kas aizsargā pret krāpniecību ar kredītkartēm un liedz nepareizi izmantot jūsu finanšu datus.


9

9. Noteikumu grozījumi

Mums ir svarīgi zināt jūsu viedokli. Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi par mūsu konfidencialitātes politiku, drošību uzņēmumā HP vai vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzu, sūtiet to HP konfidencialitātes nodaļai vai rakstiet mums uz zemāk norādīto adresi.


10

10. Saziņas iespējas

Mums ir svarīgi zināt jūsu viedokli. Ja jums ir komentāri vai jautājumi par mūsu konfidencialitātes politiku, lūdzu, sūtiet tos HP konfidencialitātes nodaļai vai rakstiet mums uz šo adresi:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Pārskatīts 2015. gada novembris


11

Kā HP lieto automātiskus datu vākšanas rīkus

Turpmākajās sadaļās ir sniegta informācija par biežāk izmantotajiem tīmekļa tehnoloģiju rīkiem.


Sīkfaili

Sīkfails ir neliels datu fails, ko tīmekļa vietne nosūta uz jūsu datora cieto disku. HP vai tā pakalpojumu sniedzēji nosūta sīkfailus, kad pārlūkojat mūsu vietni vai vietnes, kurās izvietota mūsu reklāma, izdarāt pirkumus, pieprasāt vai personalizējat informāciju vai reģistrējaties noteiktu pakalpojumu saņemšanai. Ja jūs akceptējat mūsu vietnē, vietnēs, kuras HP vārdā uztur citi uzņēmumi, vai vietnēs, kurās izvietota mūsu reklāma, lietotos sīkfailus, mēs varam piekļūt informācijai par jūsu pārlūkošanas paradumiem, ko varam izmantot, lai pielāgotu savus pakalpojumus jūsu vajadzībām. Parasti sīkfailus iedala sesijas sīkfailos un pastāvīgajos sīkfailos.

 • Sesijas sīkfaili nepaliek jūsu datorā pēc tam, kad aizverat pārlūkprogrammu.
 • Pastāvīgie sīkfaili paliek jūsu datorā, līdz jūs tos neizdzēšat vai nebeidzas to derīguma termiņš. Lielākā daļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma automātiski pieņem sīkfailus, taču parasti jūs varat atteikties no sīkfailiem vai noteiktus sīkfailus pieņemt izlases kārtībā, koriģējot iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Izslēdzot sīkfailus, atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas jums nav pieejamas un dažas tīmekļa vietnes, iespējams, netiek parādītas pareizi.

Dažās valstīs varat arī pielāgot HP.com un saistīto sīkfailu iestatījumus, izmantojot šajā paziņojumā minēto iestatījumu pārvaldības rīku, kas pieejams jūsu apmeklētajā vietnē.


Informāciju par populārākajām pārlūkprogrammām un to, kā pielāgot sīkfailu iestatījumus, atradīsiet pārlūkprogrammas palīdzības un atbalsta nodaļā.


Laiku pa laikam HP izmantos Flash platformas lokāli koplietotos objektus (LSO), lai uzglabātu Flash platformas satura informāciju un iestatījumus. LSO funkcijas ir līdzīgas HTML pārlūkprogrammu sīkfailu funkcijām, un tie tiek izmantoti, lai jūsu datorā saglabātu nelielus failus, kurus bieži sauc par Flash platformas sīkfailiem. Flash sīkfaili atšķiras no pārlūkprogrammu sīkfailiem, un ar pārlūkprogrammas sīkfailu pārvaldības rīkiem, iespējams, nevar noņemt Flash sīkfailus. Lai uzzinātu vairāk par Flash platformas sīkfailiem un to, kā pārvaldīt ar tiem saistītos privātuma un saglabāšanas iestatījumus, apmeklējiet Adobe Systems tīmekļa vietni non-HP site.


Tīmekļa bāksignāli

Atsevišķas HP.com un trešo pušu tīmekļa lapas, lietojumprogrammas un HTML formāta e-pasta biļeteni izmanto tīmekļa bāksignālus bez vai kopā ar sīkfailiem, lai apkopotu informāciju par to, kādas darbības jūs veicat tīmekļa vietnē, jūsu e-pasta saziņu, kā arī lai izvērtētu hp.com, lietojumprogrammu un citu uzņēmumu HP vārdā uzturētu tīmekļa vietņu veiktspēju. Tīmekļa bāksignāls ir elektronisks attēls, ko dēvē par vienpikseļa (1x1) vai tīro GIF. Tīmekļa bāksignāli var atpazīt noteikta veida informāciju apmeklētāja datorā, piemēram, apmeklētāja sīkfaila numuru, lapas apskates laiku un datumu, kā arī tās lapas aprakstu, kurā ievietots tīmekļa bāksignāls. Atkarībā no konteksta tīmekļa bāksignāli var attiekties arī uz saturu, kas izvietots trešās puses serverī, un tos var izmantot pakalpojumu sniedzēji, lai nosūtītu tieši jums piemērotas reklāmas.


Jūs varat atspējot tīmekļa bāksignālus e-pasta ziņojumos, nelejupielādējot attēlus, kas ietverti saņemtajā ziņojumā (šī funkcija ir atkarīga no e-pasta programmatūras, kas ir uzstādīta jūsu personālajā datorā). Tomēr, pamatojoties uz konkrētās e-pasta programmatūras iespējām, jūs ne vienmēr varat šādā veidā atspējot tīmekļa bāksignālu vai citus automātiskās datu vākšanas rīkus, kas tiek izmantoti e-pasta ziņojumos. Lai iegūtu papildinformāciju par šo problēmu, skatiet e-pasta programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja sniegto informāciju.


Ja saskaņā ar sadaļā Jūsu izvēles iespējas un privātuma iestatījumu atlasīšana minētajiem nosacījumiem izvēlēsieties saņemt HP reklāmas e-pasta ziņojumus vai biļetenus, HP var automātiski ievākt jūsu personīgo informāciju. Piemēram, izmantojot šajos e-pasta ziņojumos vai biļetenos iegultus tīmekļa bāksignālus un personalizētas URL, HP var noteikt, vai jūs esat atvēris šos ziņojumus un klikšķinājis uz šajos ziņojumos redzamajām saitēm. Lai iegūtu papildinformāciju par iegultajām tīmekļa saitēm, skatiet zemāk redzamo informāciju.


Iegultās tīmekļa saites

HP nosūtītajos e-pastos, HP iepriekškonfigurētajos interneta tastatūras taustiņos un uz jūsu datora iepriekš instalētajās reklāmas ikonās bieži tiek izmantotas saites, kuru mērķis ir caur HP serveriem novirzīt jūs uz konkrētu tīmekļa lapas zonu. Šī novirzīšanas sistēma, ja nepieciešams, ļauj HP mainīt šo saišu mērķa URL, kā arī noteikt mūsu tirgzinības pasākumu efektivitāti.


Šādas e-pastos iekļautas tīmekļa saites ļauj HP noteikt, vai jūs esat klikšķinājis uz e-pastā norādītās saites, un šī mijiedarbības informācija var tikt izmantota, lai papildinātu datus par jūsu personas identitāti. Ja jūs negribat, lai HP ievāc informāciju par saitēm, uz kurām klikšķināt, jūs varat:

 • mainīt savu izvēli attiecībā uz to, kādā formātā jūs saņemat ziņas no HP (piem., kur tas iespējams, izvēloties teksta tipa paziņojumus), vai arī izvēlēties neklikšķināt uz HP nosūtītajos e-pastos redzamajām saitēm;
 • dzēst datorā saglabātās HP iepriekš instalētās reklāmas ikonas vai izvēlēties neklikšķināt uz tām;
 • izmantojot datorā norādītās instrukcijas, dažos datoros pārkonfigurēt interneta tastatūras taustiņus, lai varētu tos izmantot savu izvēlēto mērķa URL palaišanai.

HP reklāmas un piedāvājumi trešās puses tīmekļa vietnēs

HP ir noslēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem par reklāmu izvietošanu trešo pušu pārstāvjiem piederošās tīmekļa vietnēs. Turklāt dažas tīmekļa vietnes var būt pakalpojumu sniedzēju uzturētas HP tīmekļa vietnes, kurās lietotājiem mūsu vārdā tiek piedāvāti dažādi HP pakalpojumi. Šie pakalpojumu sniedzēji var nosūtīt sīkfailus no šīm trešo pušu tīmekļa vietnēm un vietnes hp.com, kā arī izmantot tīmekļa bāksignālus. Šie sīkfaili un tīmekļa bāksignāli var palīdzēt HP ievākt informāciju par jūsu skatītajām lapām un klikšķinātajām saitēm.


Plašāku informāciju par reklāmām tīklā un to, kā no tām atsacīties, varat iegūt, apmeklējot vietni http://www.aboutads.info non-HP site.


Šīs politikas oriģināls angļu valodā ir pieejams http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Visi tulkojumi ir paredzēti jūsu ērtībai.


Atpakaļ uz augšu
12

13

Ar konfidencialitātes politiku saistītās saites: