HP paziņojums par privātumu

 •  

  Mūsu privātuma principi

   

  Uzņēmumā darbojas uz atbildību balstīta programma, un mēs esam apņēmušies ievērot tālāk norādītos principus, kuru pamatā ir starptautiski atzītas privātuma un datu aizsardzības pamatnostādnes un principi:

 •  

  Dalība starptautiskajās privātuma programmās

   

  Tā kā HP ir globāla kompānija, jebkura jūsu sniegtā informācija var tikt nodota HP uzņēmumiem visā pasaulē un tie var tai piekļūt saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un atbilstoši tālāk aprakstītajām starptautiskajām privātuma programmām.


  ES-ASV PRIVĀTUMA VAIROGS

  HP ievēro ES-ASV privātuma vairoga programmas pamatnostādnes, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu.Uzņēmums HP apliecina, ka tas stingri ievēro privātuma vairoga principus attiecībā uz informēšanu, izvēli, tālākas nosūtīšanas atbildību, drošību, datu integritāti un mērķa ierobežošanu, piekļuvi un regresu, izpildi un saistībām.Ja pastāv jebkāds konflikts starp šajā privātuma politikā esošajām politikām un privātuma vairoga principiem, noteicošie ir privātuma vairoga principi.Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairoga programmu un skatītu mūsu sertifikācijas lapu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.privacyshield.govnav HP tīmekļa vietne.


  Saskaņā ar ES-ASV privātuma vairoga principiem uzņēmums HP apņemas risināt sūdzības saistībā ar jūsu privātumu un mūsu veikto personas informācijas apkopošanu vai izmantošanu.Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar šo privātuma politiku radušies jautājumi vai sūdzības, vispirms ir jāsazinās ar HP šeit: HP PRIVĀTUMA BIROJS


  Turklāt uzņēmums HP ir apņēmies neatrisinātas sūdzības par privātumu ES-ASV privātuma vairoga principu ietvaros nosūtīt organizācijai BBB EU PRIVACY SHIELD, bezpeļņas alternatīvas strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējam ASV, kura darbību nodrošina organizācijas Better Business Bureaus padome.Ja laikus nesaņemat iesniegtās sūdzības apstiprinājumu vai jūsu sūdzība netiek pienācīgi risināta, lūdzu, apmeklējiet vietni www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/nav HP tīmekļa vietne, lai iegūtu papildinformāciju un iesniegtu sūdzību.


  Ja jūsu sūdzība netiek atrisināta, izmantojot iepriekš aprakstītās iespējas, noteiktos apstākļos var būt iespējama prasības iesniegšana privātuma vairoga šķīrējtiesai.


  Uz uzņēmumu HP attiecas ASV Federālās tirdzniecības komisijas vai jebkuras citas ASV pilnvarotās oficiālās iestādes izmeklēšanas un izpildes pilnvaras.

  *Tālāk norādīti HP uzņēmumi ASV, kas piedalās ES-ASV privātuma programmā:Compaq Information Technologies, LLC;Computer Insurance Company;Gram, Inc.;Handspring Corporation;Hewlett-Packard Company Archives LLC;Hewlett-Packard Development Company, L.P.;Hewlett-Packard Enterprises, LLC;Hewlett-Packard Products CV 1, LLC;Hewlett-Packard Products CV 2, LLC;Hewlett-Packard World Trade, LLC;HP Federal LLC;HP Inc.;HP WebOS, LLC;HPI Bermuda Holdings LLC;HPI Brazil Holdings LLC;HPI CCHGPII LLC;HPI CCHGPII Sub LLC;HPI Federal LLC;HPI J1 Holdings LLC;HPI J2 Holdings LLC;HPI Luxembourg LLC;HPQ Holdings, LLC;Indigo America, Inc.;Palm Latin America, Inc.;Palm South America, LLC;Palm Trademark Holding Company, LLC;Palm, Inc.;Shoreline Investment Management Company;Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLinenav HP tīmekļa vietne


  Saistoši uzņēmuma noteikumi

  Kompānija HP ir izveidojusi arī saistošu uzņēmuma noteikumu (“SUN”) kopumu, ko ir apstiprinājusi lielākā daļa EEZ un Šveices datu aizsardzības regulatīvo iestāžu un kas ir spēkā no 2011. gada jūnija. SUN nodrošina pienācīgu EEZ iedzīvotāju personas datu aizsardzību, kad tos apstrādā jebkurš HP uzņēmums pasaulē.ES iedzīvotāju personas datus uzņēmums HP pārsūta saskaņā ar apstiprinātajām SUN un parauga līgumu klauzulām, ko ir apstiprinājušas Eiropas datu aizsardzības iestādes.Papildinformācija par mūsu SUN ir pieejama šeit.


  APEC pārrobežu privātuma noteikumi

  Uzņēmums HP ir saņēmis TRUSTe APEC privātuma zīmogu, un tas apliecina, ka šis paziņojums par privātumu un mūsu prakse ir izskatīti attiecībā uz atbilstību TRUSTe programmai, kas ir apskatāma validācijas lapā, noklikšķinot uz TRUSTe zīmoga.Šajā paziņojumā aprakstītā HP privātuma prakse atbilst APEC pārrobežu privātuma noteikumu sistēmai (Cross Border Privacy Rules System — “CBPR”), ieskaitot pārredzamību, atbildību un izvēli attiecībā uz jūsu personas informācijas apkopošanu un izmantošanu.CBPR sertifikācija neattiecas uz informāciju, kas var tikt apkopota, izmantojot trešo pušu platformās pieejamu lejupielādējamu programmatūru.

  Ja jums ir neatbildēts jautājums par privātumu vai datu izmantošanu saistībā ar HP APEC sertifikāciju, kuru mēs neesam pietiekami detalizēti izskaidrojuši, lūdzu, sazinieties ar TRUSTe.


  TRUSTe privātuma sertifikācijanav HP tīmekļa vietne
 •  

  Kā mēs izmantojam datus

   

  Mēs apkopojam un izmantojam personas datus, lai pārvaldītu jūsu attiecības ar HP un nodrošinātu labākus pakalpojumus, personalizējot jūsu pieredzi vietnēs un saziņu ar mums.Tālāk norādīti jūsu datu izmantošanas piemēri.


  Klienta pieredze

  Lieliskas klienta pieredzes nodrošināšana, uzturot precīzu kontaktinformāciju un reģistrācijas datus, visaptveroša klienta atbalsta iespēju sniegšana, jums interesējošu produktu, pakalpojumu un līdzekļu piedāvāšana un iespējas piedalīties konkursos un aptaujās.Jūsu dati tiek izmantoti arī ar nolūku sniegt pielāgotu pieredzi, personalizēt saņemtos HP pakalpojumus un ziņojumus, kā arī izveidot ieteikumus atbilstoši jūsu HP pakalpojumu lietojumam.


  Transakciju atbalsts

  Palīdzība saistībā ar mūsu produktu vai pakalpojumu transakciju un pasūtījumu veikšanu, jūsu konta administrēšana, maksājumu apstrāde, sūtījumu un piegādes organizēšana, kā arī remontdarbu un atgriezto produktu koordinēšana.


  Produktu atbalsts un uzlabojumi

  Mūsu produktu, risinājumu, pakalpojumu un atbalsta darbības uzlabošana, tostarp attiecībā uz garantijas atbalstu un savlaicīgiem programmaparatūras un programmatūras atjauninājumiem un brīdinājumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu ierīces vai pakalpojuma darbību.


  Administratīvā saziņa

  Saziņa ar jums par HP pakalpojumiem.Administratīvā saziņa ietver atbildes uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem, pakalpojumu izpildi, ar garantiju saistītu saziņu, drošības atsaukšanas paziņojumus, atbilstošos paziņojumus par uzņēmumu apvienošanu, iegādi vai pārdošanu.


  Drošība

  Mūsu tīmekļa vietņu, produktu, līdzekļu un pakalpojumu integritātes un drošības uzturēšana, drošības apdraudējuma, krāpniecības vai citu kriminālu vai ļaunprātīgu darbību, kas var apdraudēt jūsu informāciju, novēršana un noteikšana.Savstarpējas saziņas gadījumā, pirms sniegsim piekļuvi jūsu personas datiem, mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, būs jānorāda parole un lietotāja ID.Mēs varam nodrošināt arī papildu drošības pasākumus, piemēram, CCTV, lai aizsargātu fizisko atrašanās vietu.


  Biznesa darbības

  Standarta biznesa darbību veikšana, tostarp pieņemšana darbā, identitātes pārbaude, lēmumu pieņemšana par jūsu piemērotību kreditēšanai, biznesa izpēte un analīze, korporatīvie ziņojumi un pārvaldība, darbinieku apmācība un kvalitātes nodrošināšana (kas var ietvert mūsu klientu atbalsta dienestā saņemto zvanu uzraudzību un ierakstīšanu), kā arī informatīvās kampaņas.


  Izpēte un jauninājumi

  Jaunu, novatorisku produktu, līdzekļu un pakalpojumu izstrāde, izmantojot izpētes un attīstības rīkus, kā arī iekļaujot datu analīzes darbības.

  Reklāma

  Personalizētu reklāmas piedāvājumu nodrošināšana (saskaņā ar jūsu privātuma preferencēm) HP pakalpojumiem un citām izvēlētajām partneru tīmekļa vietnēm (piemēram, partnera vietnē varat redzēt reklāmu produktam, kuru nesen skatījāt HP vietnē).Tas var ietvert automātiskās datu apkopošanas rīku izmantošanu.Daļu jūsu informācijas mēs varam nodot mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un digitālā mārketinga tīkliem, lai rādītu jums potenciāli interesējošas reklāmas.Lai uzzinātu vairāk, izlasiet sadaļu Kā HP izmanto automātiskās datu apkopošanas rīkus.


  Atbilstība tiesību aktiem

  Atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas rīkojumiem, valdības un tiesībaizsardzības iestāžu lūgumiem ar nolūku nodrošināt pienācīgu mūsu pakalpojumu un produktu darbību, mūsu uzņēmuma, lietotāju un klientu aizsardzību, kā arī jebkādu klientu strīdu atrisināšanu.


  Atrā uzziņu rokasgrāmata par to, kā mēs izmantojam apkopotos datus, ir pieejama sadaļā Datu apkopošanas un izmantošanas matrica.

 •  

  Kādus datus mēs apkopojam

   

  Personas dati ir jebkāda informācija, kas personiski identificē jūs vai kas sniedz tiešas vai netiešas norādes jūsu identificēšanai.Mēs varam apkopot jūsu personas datus, kad izmantojat HP pakalpojumus vai arī sarunājaties vai citādi sazināties ar HP pārstāvjiem.


  Mūsu apkopotie personas dati ir atkarīgi no jūsu saziņas veida ar mums vai izmantotajiem HP pakalpojumiem, un tie var ietvert tālāk norādīto informāciju.


  Informācija, ko sniedzat tiešā veidā

  • Kontaktpersonu dati — mēs varam apkopot personas un/vai uzņēmuma kontaktinformāciju, tostarp jūs vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un citu līdzīgu kontaktinformāciju.
  • Maksājuma dati — mēs apkopojam datus, kas nepieciešami maksājumu apstrādei un krāpniecības novēršanai, tostarp, kredītkaršu/debetkaršu numurus, drošības kodu numurus un citu ar norēķiniem saistītu informāciju.
  • Konta dati — mēs apkopojam informāciju par to, kā iegādājāties HP pakalpojumus vai reģistrējāties tiem, jūsu transakciju, norēķinu un atbalsta vēsturi, jūsu lietotajiem HP pakalpojumiem un citu informāciju saistībā ar jūsu izveidoto kontu.
  • Atrašanās vietas dati — mēs varam apkopot ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, ja esat iespējojis ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus vai produkta reģistrācijas laikā izvēlaties sniegt ar atrašanās vietu saistītu informāciju.
  • Drošības akreditācijas dati — mēs apkopojam lietotāja ID, paroles, paroļu atgādinājumus un līdzīgu drošības informāciju, kas nepieciešama HP kontu autentifikācijai un piekļuves sniegšanai tiem.
  • Demogrāfiskie dati — mēs varam apkopot vai iegūt no trešajām pusēm noteiktus demogrāfiskos datus, piemēram, informāciju par valsti, dzimumu, vecumu, vēlamo valodu, vispārīgu informāciju par izglītību un nodarbinātību, kā arī vispārēju informāciju saistībā ar darbu.
  • Preferences — mēs apkopojam informāciju par jūsu preferencēm un interesēm, ciktāl tās attiecas uz mūsu produktiem un pakalpojumiem (kad jūs norādāt tās mums vai kad mēs izsecinām tās no mums pieejamās informācijas par jums), kā arī par veidu, kādā vēlaties saņemt ziņojumus no mums.
  • Sociālo tīklu dati — mēs nodrošinām sociālo tīklu funkcijas, kas ļauj jums dalīties ar informāciju sociālajos tīklos un sazināties ar mums dažādās sociālo tīklu vietnēs.Atkarībā no funkcijas tās izmantošanas rezultātā var tikt apkopota informācija par jums vai nodoti jūsu dati.Mēs iesakām pārskatīt privātuma politikas un iestatījumus izmantoto sociālo tīklu vietnēs, lai pārliecinātos, ka saprotat, kāda informācija var tikt apkopota, izmantota un nodota šajās vietnēs.
  • Cita unikāli identificējoša informācija — tā ietver, piemēram, produktu sērijas numurus, informāciju, ko klātienes saziņas laikā, tiešsaistē, pa tālruni vai pastu sniedzat mūsu apkalpošanas centriem, palīdzības dienestiem vai citiem klientu atbalsta kanāliem, jūsu atbildes klientu aptaujās vai konkursos vai arī papildu informācija, ko esat mums sniedzis, lai mēs varētu labāk nodrošināt HP pakalpojumus un sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem.Ja piesakāties tūlītējam kredītam, mēs varam prasīt jums sniegt papildu personas datus, piemēram, algas lielumu, valsts piešķirtu personas kodu, bankas/finanšu konta informāciju un citu informāciju (piemēram, no kredītu uzraudzības iestādēm) autentifikācijas un kredītspējas apstiprināšanas nolūkos.

  Šie pieprasītie personas dati nav jāsniedz obligāti, taču, izvēloties nesniegt šo informāciju, dažos gadījumos mēs nevarēsim nodrošināt HP pakalpojumus, noteiktus specializētus līdzekļus, kā arī efektīvi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums radušies.


  Automātiski apkopotā informācija par jūsu HP pakalpojumu lietojumu


  • Produktu lietojuma dati — mēs apkopojam produktu lietojuma datus, piemēram, drukātās lapas, drukas režīmu, tintes vai tonera zīmolu, drukātā faila tipu (.pdf, .jpg u.c.), drukāšanai izmantoto lietojumprogrammu (Word, Excel, Adobe Photoshop u.c.), faila lielumu, laikspiedolu, kā arī citu printera materiālu lietojumu un statusu.Mēs neskenējam un neapkopojam nekādu failu saturu vai informāciju, kas var tikt parādīta lietojumprogrammā.
  • Ierīces dati — mēs apkopojam informāciju par jūsu datoru, printeri un/vai ierīci, piemēram, informāciju par operētājsistēmu, atmiņas lielumu, reģionu, valodu, laika joslu, modeļa numuru, pirmās startēšanas datumu, ierīces vecumu, ierīces izgatavošanas datumu, pārlūkprogrammas versiju, datora ražotāju, savienojuma portu, garantijas statusu, unikālajiem ierīces identifikatoriem, reklāmas identifikatoriem un papildu tehnisko informāciju atbilstoši produktam.
  • Lietojumprogrammas dati — mēs apkopojam ar HP lietojumprogrammām saistīto informāciju, piemēram, informāciju par atrašanās vietu, valodu, programmatūras versijām, datu koplietošanas izvēlēm un atjaunināšanas informāciju.
  • Darbības dati — drukas notikumi, funkcijas un lietotie brīdinājumi, piemēram, brīdinājumi par zemu tintes līmeni, foto kartīšu, faksa, skenēšanas, iegultā tīmekļa servera lietošana, kā arī papildu tehniskā informācija atbilstoši produktam.
  • Tīmekļa vietņu pārlūkošanas dati — mēs apkopojam informāciju par jūsu veiktajām HP tīmekļa vietņu, lietojumprogrammu un tīmekļa vietņu, ko mūsu vārdā darbina cits uzņēmums, apmeklējuma reizēm un aktivitāti tajās, tostarp saturu (un visām reklāmām), ko skatāt un izmantojat, tīmekļa vietnes adresi, no kuras pārnācāt, un citu klikšķu secības informāciju (piemēram, par skatītajām lapām, saitēm, uz kurām noklikšķinājāt, vai precēm, ko pievienojāt pirkuma grozam).Daļu šīs informācijas mēs apkopojam, izmantojot mūsu automātiskās datu apkopošanas rīkus, kas ietver sīkfailus, tīmekļa bāksignālus un iegultās tīmekļa saites.Lai uzzinātu vairāk, izlasiet sadaļu Kā HP izmanto automātiskās datu apkopošanas rīkus.
  • Anonīmi vai apkopoti dati — mēs varam apkopot anonīmas atbildes aptaujās vai anonīmu un apkopotu informāciju par HP pakalpojumu lietojumu.Mūsu darbību laikā mēs varam arī piešķirt anonimitāti vai veikt pseidonimizāciju jūsu datiem, lai būtu maz ticama jūsu identificēšana, izmantojot šos datus ar pieejamajām tehnoloģijām.

  Informācija no trešo pušu avotiem


  Mēs varam arī iegūt datus no trešo pušu avotiem, kurus uzskatām par ticamiem un kas ir publiski vai komerciāli pieejami.Šī informācija var ietvert tādus personas datus kā jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, preferences, intereses un noteikti demogrāfiskie dati.Piemēram, personas dati var tikt apkopoti, kad mūsu lietojumprogrammām piekļūstat ar sociālo tīklu lietotājvārdiem (piemēram, piesakāties mūsu lietojumprogrammās, izmantojot Facebook vai cita sociālā tīkla akreditācijas datus).Pamatinformācija, ko saņemam, var atšķirties no jūsu sociālā tīkla konta privātuma iestatījumiem.Turklāt, ja iegādājaties HP pakalpojumus no HP partnera, mēs varam saņemt noteiktu informāciju par jūsu pirkumu no šī partnera.Ja tas ir piemērojams, mēs varam arī saņemt informāciju no krāpšanas novēršanas aģentūrām vai kredītu uzraudzības iestādēm saistībā ar kredīta novērtējumiem.


  Lai nodrošinātu noteiktus HP pakalpojumus uzņēmuma līmenī, noteikta jūsu uzņēmuma struktūrvienība (piemēram, IT nodaļas pārstāvis) uzņēmumam HP var sniegt uzņēmuma kontaktinformāciju.Ja tas ir nepieciešams, mēs varam arī izmantot jūsu vai jūsu darba devēja sniegto informāciju kopā ar publiski pieejamo un citu tiešsaistes un bezsaistes avotu informāciju, lai veiktu biznesa kontaktpersonu uzticamības pārbaudes mūsu pretkorupcijas atbilstības programmas ietvaros.


  Mēs saņemam arī informāciju, kas nav personas dati, piemēram, apkopotus vai anonimizētus demogrāfiskos/profila datus no trešo pušu avotiem, piemēram, uzņēmumiem, kas piedāvā uzņēmuma datu, analīzes un programmatūras nodrošināšanas pakalpojumus.


  Lai nodrošinātu datu precizitāti un izcilu pieredzi klientiem, sniedzot labākus personalizētos pakalpojumus, saturu, mārketingu un reklāmas, mēs varam saistīt un apvienot informāciju, ko apkopojam no dažādiem iepriekš norādītajiem avotiem.Piemēram, mēs varat salīdzināt no komerciāliem avotiem iegūto ģeogrāfisko informāciju ar mūsu automātiskās datu apkopošanas rīku iegūto IP adresi, lai noteiktu jūsu vispārīgo ģeogrāfisko apgabalu.Informācija var tikt arī piesaistīta, izmantojot unikālu identifikatoru, piemēram, sīkfailu vai konta numuru.

 •  

  Bērnu privātums

   

  Uzņēmums HP neapkopo apzināti informāciju no bērniem, kā to nosaka vietējā likumdošana, un uzņēmuma tīmekļu vietņu vai mobilo lietotņu mērķauditorija nav bērni.

 •  

  Kā mēs aizsargājam jūsu datus

   

  Lai novērstu nepilnvarotu piekļuvi vai izpaušanu un nodrošinātu atbilstošu jūsu informācijas lietošanu, mēs izmantojam atbilstošas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras mūsu apkopotās un apstrādātās informācijas aizsardzībai.HP saglabā datus, kā to nosaka vai atļauj tiesību akti un kamēr datu izmantošanai ir pamatots biznesa nolūks.


  Apkopojot, pārsūtot un uzglabājot sensitīvu informāciju, piemēram, finanšu informāciju, mēs izmantojam dažādas papildu drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas datus no nepilnvarotas piekļuves, lietošanas un izpaušanas.Kad mēs internetā pārsūtām īpaši konfidenciālu informāciju (piemēram, kredītkartes numuru vai paroli), mēs to aizsargājam ar šifrēšanas palīdzību, piemēram, izmantojot jaunākās transporta slāņa drošības (“TLS”) protokola versijas.


  Maksājumu apstrādei reāllaikā mēs izmantojam arī krāpšanas pārvaldības pakalpojumus.Šie pakalpojumi nodrošina mums papildu drošības līmeni aizsardzībai pret krāpniecību saistībā ar kredītkartēm un jūsu finanšu datu aizsardzībai.

 •  

  Kā mēs koplietojam datus

   

  Jūsu personas datus mēs nodosim tikai tālāk aprakstītajos gadījumos.


  Nodošana HP uzņēmumiem


  Mēs varam nodot jūsu personas datus citiem HP uzņēmumiem ASV un visā pasaulē nolūkiem, kas aprakstīti šajā paziņojumā par privātumu.Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību un mūsu dalības APEC pārrobežu konfidencialitātes noteikumu sistēmā ietvaros, atbilstoši saistošajiem uzņēmuma noteikumiem un privātuma vairoga programmai HP uzņēmumiem ir līgumiskas saistības ievērot mūsu privātuma prasības.Turklāt mūsu privātuma vadlīnijas HP darbiniekiem tiek izklāstītas katru gadu saskaņā ar mūsu obligāto uzņēmējdarbības standartu apmācību.


  Piekļūstot mūsu tīmekļa vietnēm, reģistrējot produktu vai reģistrējoties pakalpojumam, izveidojot kontu vai citādi sniedzot mums savus personas datus, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiks nodoti HP globālajā uzņēmumu tīklā atbilstoši iepriekš aprakstītajām starptautisko programmu nostādnēm.


  Nodošana pakalpojumu sniedzējiem


  Mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem, lai savā vārdā pārvaldītu vai atbalstītu noteiktus mūsu uzņēmuma darbību aspektus.Šie pakalpojumu sniedzēji var atrasties ASV vai citviet pasaulē un var sniegt tādus pakalpojumus kā kredītkaršu apstrādes un krāpšanas pārvaldības pakalpojumus, klientu atbalstu, pasūtījumu izpildi, produktu piegādi, satura personalizēšanu, reklāmas un mārketinga aktivitātes (tostarp digitālās un personalizētās reklāmas), IT pakalpojumus, e-pasta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, datu viesošanu, palīdzību tiešsaistē, parādu iekasēšanu un HP tīmekļa vietņu pārvaldību vai atbalstu.Mūsu pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar līgumu ir pienākums aizsargāt visus no mums saņemtos personas datus un viņi nedrīkst izmantot šos personas datus mērķiem, kas nav saistīti ar pakalpojumu izpildi, kā to noteicis uzņēmums HP.Mēs arī veicam darbības pienācīgas aizsardzības nodrošināšanai jebkādai jūsu personas datu pārsūtīšanai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.


  Korporatīvie darījumi


  Var rasties apstākļi, kuros stratēģisku vai citu ar uzņēmējdarbību saistītu iemeslu dēļ HP nolemj pārdot, iegādāties, apvienot vai citādi reorganizēt uzņēmumus.Šādu darījumu ietvaros mēs varam izpaust vai nodot jūsu personas datus potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem vai arī saņemt personas datus no pārdevējiem.Mūsu prakse ir meklēt piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus šādu veidu darījumos.


  Atbilstība tiesību aktiem


  Jūsu personas datus mēs varam nodot arī, ja labticībā uzskatām, ka mums ir pienākums:(i) atbildēt uz attiecīgi pilnvarotiem informācijas pieprasījumiem no tiesībaizsardzības iestādēm, regulatoriem, tiesām un citām valsts iestādēm, tostarp ar mērķi nodrošināt atbilstību valsts drošības vai citas tiesību aktu izpildes prasības;(ii) nodrošināt atbilstību jebkādiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas pavēstēm vai tiesas rīkojumiem;(iii) izmeklēt un palīdzēt novērst drošības apdraudējumu, krāpniecību vai citas krimināli sodāmas vai ļaunprātīgas darbības;(iv) izpildīt/aizsargāt HP vai tā meitasuzņēmumu tiesības un īpašumus;(v) aizsargāt HP, uzņēmuma darbinieku un trešo pušu tiesības vai personisko drošību HP īpašumā vai to izmantojot, ja to atļauj un tas ir saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.


  Nodošana citām trešajām pusēm


  Jūsu personas datus mēs varam nodot arī:(i) kredītinformācijas un krāpšanas novēršanas aģentūrām;(ii) parādu iekasēšanas aģentūrām (attiecībā uz uzņēmumam nesamaksātiem parādiem);(iii) apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ja ar mūsu starpniecību esat iegādājies apdrošināšanas polisi (piemēram,HP Care Pack komplektus);(iv) citām trešajām pusēm, piemēram, mūsu kanāla partneriem, ar atbilstošu paziņojumu un piekrišanu.Ja izvēlaties sniegt personas datus citiem uzņēmumiem, šie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šo uzņēmumu privātuma politiku, kas var atšķirties no uzņēmuma HP politikām un prakses.


  Papildinformāciju par to, kā mēs nododam jūsu datus, skatiet sadaļā Datu apkopošanas un izmantošanas matrica.

 •  

  Privātuma preferenču izvēle

   

  Jums ir iespēja abonēt ziņojumus no mums saistībā ar noteiktiem HP pakalpojumiem.Varat arī izvēlēties saņemt vispārīgos HP ziņojumus un atlasīt šo ziņojumu sūtīšanas veidu — piemēram, izvēlēties saņemt tos pa pastu, e-pastā, izmantojot tālruni, faksu, mobilo ierīci vai tiešsaistē.

  Varat veikt izvēles vai mainīt tās attiecībā uz abonementa vai vispārīgo ziņojumu saņemšanu datu apkopošanas punktā vai izmantojot citas metodes, kas ir aprakstītas tālākajās sadaļās.Šīs iespējas neattiecas uz ziņojumiem, kuru galvenais nolūks ir pasūtījumu veikšanas, līgumu, atbalsta, produktu drošības paziņojumu, draiveru atjaunināšanas administrēšana vai citi administratīvi un darījumu paziņojumi, kuru galvenais nolūks pēc būtības nav saistīts ar reklamēšanu.


  Abonementa ziņojumi


  Abonementa ziņojumi ietver e-pasta biļetenus, programmatūras atjauninājumus u.c. ziņojumus, kurus esat skaidri pieprasījis vai kuru saņemšanai esat piekritis.Pēc tam, kad esat pieprasījis šādus ziņojumus, varat atteikties no to saņemšanas šādos veidos:


  • atlasiet e-pasta ziņojumā esošo saiti Atteikties vai Anulēt abonementu vai arī izpildiet katrā e-pasta abonementa ziņojumā iekļautās instrukcijas;
  • lai anulētu uz mobilajām ierīcēm sūtīto ziņojumu abonementa, atbildiet uz ziņojumu ar vārdu PĀRTRAUKT vai BEIGT;
  • atgriezieties tīmekļa vietnē(-s), kurā(-s) sākotnēji reģistrējāt savas preferences un izpildiet atteikšanās norādījumus.Daudziem HP abonementiem var piekļūt tīmekļa vietnē Abonenta izvēle;
  • sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, vēršoties HP privātuma birojā.Noteikti norādiet savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un atbilstošo informāciju par HP abonementiem vai mārketinga saturu, ko vairs nevēlaties saņemt.


  Vispārīgie ziņojumi


  Mūsu vispārīgajos ziņojumos sniegta informācija par produktiem, pakalpojumiem un/vai atbalstu.Tā var būt informācija par jauniem produktiem vai pakalpojumiem, īpašie piedāvājumi, personalizēts saturs, mērķorientētas reklāmas, uzaicinājumi piedalīties tirgus izpētē, kā arī atbilstības pārbaudes.


  Pakalpojumā HP Passport bieži būs iespēja norādīt, vai vēlaties saņemt vispārīgos ziņojumus no HP.HP Passport ir vienotās pieteikšanās pakalpojums, kas ļauj reģistrēties tīmekļa vietnēs, kurās ir pieejams pakalpojums HP Passport, izmantojot vienu jūsu izvēlētu identifikatoru un paroli.Pakalpojums HP Passport izmanto sīkfailus, lai saglabātu jūsu pamata personas datus un jums tie nebūtu atkārtoti jāievada ikreiz, kad atverat kādu no HP daudzajām tīmekļa vietnēm.Pakalpojums HP Passport ļauj arī jums iestatīt privātuma preferences, kas tiks lietotas visām HP tīmekļa vietnēm, e-pasta ziņojumiem, tiešsaistei un citiem saziņas līdzekļiem, kuros izmantots pakalpojums HP Passport.


  Ja nevarat izmantot pakalpojumu HP Passport, no vispārīgo ziņojumu saņemšanas varat atteikties, izmantojot kādu no šīm metodēm:


  • atlasiet e-pasta ziņojumā esošo saiti Atteikties vai Anulēt abonementu vai arī izpildiet katrā e-pasta ziņojumā iekļautās instrukcijas;
  • lai anulētu uz mobilajām ierīcēm sūtīto ziņojumu abonementa, atbildiet uz ziņojumu ar vārdu PĀRTRAUKT vai BEIGT;
  • rakstiet HP privātuma birojam.Noteikti norādiet savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un atbilstošo informāciju par privātuma preferencēm.

  HP reklāmas un piedāvājumi trešo pušu tīmekļa vietnēs


  HP slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem reklāmu izvietošanai tīmekļa vietnēs, kas pieder trešajām pusēm.Dažkārt tas tiek nodrošināts, nododot zināmus personas datus, kā aprakstīts sadaļā Trešo pušu reklāmas sīkfaili un sociālo tīklu sīkfaili.


  Turklāt mēs izmantojam sīkfailus un automatizētās datu apkopošanas rīkus un varam atļaut to lietošanu reklāmu tīkliem un citām trešajām pusēm, lai noteiktu, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietnes, ziņojumus un pakalpojumus, kā arī noteiktas partneru tīmekļa vietnes, un identificētu jūsu intereses, izveidotu profilus un interešu segmentus ar mērķi nodrošināt reklāmas, kas visvairāk atbilst jūsu interesēm un ir visnoderīgākās.Papildinformāciju skatiet sadaļā Kā HP izmanto automātiskās datu apkopošanas rīkus.

  Sīkfailu iestatījumi


 •  

  Kā mēs izmantojam automātiskās datu apkopošanas rīkus

   

  Mēs izmantojam un ļaujam noteiktiem citiem uzņēmumiem izmantot sīkfailus, tīmekļa bāksignālus un citas līdzīgas tehnoloģijas (turpmāk tekstā — “Automātiskās datu apkopošanas rīki”) mūsu HP pakalpojumos.Mēs to darām, lai saprastu, kā lietojat mūsu HP pakalpojumus;uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi un nodrošinātu personalizētus līdzekļus un saturu;optimizētu mūsu reklāmas un mārketingu;kā arī ļautu trešo pušu reklāmas uzņēmumiem palīdzēt mums nodrošināt jūsu interesēm atbilstošas reklāmas internetā.Noklikšķiniet šeit, lai skatītu sadaļu Jūsu izvēles attiecībā uz automātiskās datu apkopošanas rīkiem.


  Papildinformācija par automātiskās datu apkopošanas rīkiem ir pieejama vietnēwww.allaboutcookies.org.


  Kā mēs izmantojam sīkfailus


  Sīkfaili ir teksta faili, kas satur nelielu daudzumu informācijas, kas tiek lejupielādēta jūsu ierīcē vai precīzāk — pārlūkprogrammā, ko izmantojat šajā ierīcē, kad apmeklējat kādu vietni.Organizācija, kas šos sīkfailus novieto jūsu pārlūkprogrammā, var lasīt šajā sīkfailā esošo informāciju.Sīkfaili parasti tiek klasificēti kā “sesijas sīkfaili”, kas pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas nepaliek jūsu ierīcē, un “pastāvīgie sīkfaili”, kas parasti saglabājas jūsu ierīcē, līdz dzēšat tos vai beidzas to derīgums.


  Dažādi sīkfaili tiek izmantoti atšķirīgu tālāk aprakstīto funkciju veikšanai.

  • Mēs izmantojam sīkfailus, kas ir nepieciešami:daži sīkfaili ir nepieciešami tam, lai varētu nodrošināt pārvietošanos mūsu tīmekļa vietnēs un tajās esošo funkciju izmantošanu, piemēram, ļaujot piekļūt drošajiem tīmekļa vietnes apgabaliem.Bez šiem sīkfailiem mēs nevaram nodrošināt piemērotu saturu atbilstoši jūsu izmantotās ierīces veidam.
  • Mēs izmantojam sīkfailus, lai iegaumētu jūsu izvēles:šie sīkfaili ļauj mums iegaumēt izvēles, ko veicat mūsu tīmekļa vietnēs (piemēram, vēlamo valodu vai reģionu, kurā atrodaties), un nodrošināt uzlabotus un personalizētākus līdzekļus.Šos sīkfailus var arī izmantot, lai iegaumētu izmaiņas, ko esat veicis attiecībā uz teksta lielumu, fontiem un citiem tīmekļa lapu elementiem, ko var pielāgot.Tos var izmantot arī jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, piemēram, video skatīšanai vai komentēšanai emuārā.Informācija, ko apkopo šie sīkfaili, var tikt anonimizēta, un jūsu pārlūkošanas aktivitātes nevar izsekot citās tīmekļa vietnēs.
  • Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu jūsu pieredzi:mēs sīkfailus izmantojam arī tādēļ, lai mainītu mūsu tīmekļa vietņu darbību vai izskatu un tādējādi personalizētu jūsu pieredzi, izmantojot informāciju, ko izsecinām no jūsu izturēšanās mūsu tīmekļa vietnēs, vai informāciju, kas jau mums ir zināma par jums, piemēram, faktu, ka esat reģistrēts klients.Šie sīkfaili var tikt izmantoti, lai pielāgotu pakalpojumus, ko saņemat no mums, vai arī saturu, izskatu un darbību turpmākajās mūsu tīmekļa vietņu sesijās.Piemēram, ja personalizējat tīmekļa lapas vai arī reģistrējaties produktiem vai pakalpojumiem, sīkfails palīdz mūsu tīmekļa lapas serverim atcerēties konkrēto informāciju.Kad nākamreiz apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietnes, jūsu iepriekš sniegto informāciju varēs izgūt, lai jūs varētu ērti izmantot iepriekš izvēlētās tīmekļa vietnes iespējas.Ja regulāri izmantojat vairāk nekā vienu ierīci vai datoru, mēs varat saistīt sīkfailus, lai jūs joprojām varētu saņemt personalizētu pieredzi tiešsaistē.Mēs varam arī personalizēt jums rādīto informāciju atbilstoši tam, ko jau zinām par jums, lai jums būtu mazāk laika jātērē meklēšanai.Lietojot sīkfailus, katram mūsu vietņu apmeklētājam var tikt sniegta unikāla tīmekļa izmantošanas pieredze.
  • Mēs izmantojam sīkfailus darbības nodrošināšanas un analīzes nolūkiem:mēs izmantojam savus sīkfailus un/vai trešo pušu sīkfailus un citus identifikatorus (piemēram, tīmekļa bāksigālus), lai redzētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus un varētu uzlabot to darbību, kā arī attīstīt tos saskaņā ar mūsu klientu un apmeklētāju preferencēm.Piemēram, sīkfaili un tīmekļa bāksignāli var tikt izmantoti, lai:pārbaudītu dažādus noformējumus un nodrošinātu vienotu izskatu un darbību visās mūsu tīmekļa vietnēs;izsekotu, kā mūsu lietotāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes un ziņojumus, kā arī sniegtu tendenču analīzi par to;izsekotu kļūdas un mērītu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti.Piemēram, mēs izmantojam Google Inc. nodrošināto pakalpojumu Google Analytics, lai izsekotu tīmekļa vietņu lietojumu un aktivitāti.
   Savāktie dati tiks apkopoti, lai nodrošinātu tendenču un lietojuma parametrus ar nolūku izmantot tos biznesa analīzei, vietņu/platformu uzlabošanai un darbības rādītāju iegūšanai.Mūsu sīkfaili vai to rezultātā iegūtā analīze var tikt nodoti mūsu biznesa partneriem.Mūsu apkopotā informācija ietver datus par to, cik apmeklētāju apmeklē mūsu tīmekļa vietnes, cik daudz klientu piesakās, kad notika apmeklējumi, cik ilgi un kādas tīmekļa vietņu un pakalpojumu sadaļas tika izmantotas, taču šī informācija netiek izmantota jūsu identificēšanai.Mēs varam saņemt līdzīgu informāciju par apmeklētājiem mūsu partneru tīmekļa vietnēs.
  • Mēs izmantojam sīkfailus mērķorientētas reklamēšanas nolūkos:mēs datu sniedzējiem HP pakalpojumos ļaujam izmantot sīkfailus un citus automātiskās datu apkopošanas rīkus, lai palīdzētu nodrošināt savu saturu un reklāmas, kā arī mērītu savu reklāmas kampaņu efektivitāti.Šie sīkfaili var atspoguļot anonimizētus demogrāfiskos vai citus datus, kas saistīti ar datiem, ko brīvprātīgi esat iesniedzis mums (piemēram, savu e-pasta adresi), un mēs tos varam nodot datu sniedzējiem tikai jauktā un cilvēkam nelasāmā formā.Ja esat reģistrēts lietotājs, no mūsu tīmekļa vietnēm apkopotā informācija nav anonīma, un mēs varam izmantot šo informāciju kopā ar citu mūsu rīcībā esošo informāciju, lai izsecinātu, piemēram, jūsu preferences un varētu pielāgot saturu, pakalpojumus, reklāmas un piedāvājumus jūsu interesēm.Varat atteikties no uz interesēm balstīto reklāmu saņemšanu mūsu tīmekļa vietnē, bloķējot šos sīkfailus, kā aprakstīts sadaļā Jūsu izvēles attiecībā uz automātiskās datu apkopošanas rīkiem.Lūdzu, izlasiet tālāk sniegto informāciju par trešo pušu izmantotajiem reklāmas sīkfailiem.

  Trešo pušu reklāmas sīkfaili un sociālo tīklu sīkfaili

  Mēs ļaujam reklāmu ievietotājiem un citām trešajām pusēm (piemēram, noteiktiem mazumtirdzniecības partneriem) mūsu tīmekļa vietnēs izmantot sīkfailus, kas gan HP tīmekļa vietnēs, gan ārpus tām nodrošina jums atbilstošākas un noderīgākas reklāmas.Mēs varam izmantot atkārtotas pārdošanas tagus (piemēram, Google un Bluekai), lai mūsu mazumtirdzniecības partneriem ļautu reklamēt produktus, kurus esat pārlūkojis mūsu vietnē.Taču reklāmu ievietotājiem un trešajām pusēm mēs nenododam jebkādu informāciju, kas jūs tiešā veidā identificē.Šie reklāmu ievietotāji un citas trešās puses (tostarp reklāmu tīkli, reklāmas apkalpošanas uzņēmumi un citi pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus viņi varētu izmantot) var pieņemt, ka lietotāji, kuri izmanto personalizēto reklāmu vai saturu vai arī noklikšķina uz tiem, pieder grupai, kurai paredzēta konkrētā reklāma vai saturs.


  Lai iegūtu papildinformāciju par daļu no mūsu uz interesēm balstīto reklāmu partneriem, apmeklējiet šīs vietnes:


  Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš sniegtais saraksts nav pilnīgs un mēs to varam laiku pa laikam atjaunināt.


  Citas informācijas nodošana reklāmu ievietotājiem


  Mēs varam nodot informāciju par jums arī reklāmu tehnoloģiju nodrošinātājiem, lai viņi varētu atpazīt jūsu ierīces un nodrošināt jums interesējošu saturu un reklāmas.Šī informācija var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, ierīces ID vai citus identifikatorus šifrētā formā.Nodrošinātāji var apstrādāt informāciju jauktā vai anonimizētā formā.Šie nodrošinātāji var apkopot papildinformāciju par jums, piemēram, jūsu IP adresi, kā arī informāciju par jūsu pārlūkprogrammu vai operētājsistēmu;apvienot informāciju par jums ar informāciju no citiem uzņēmumiem datu koplietošanas kooperatīvos, kuros mēs piedalāmies;ievietot vai atpazīt savus unikālos sīkfailus jūsu pārlūkprogrammā.Šie sīkfaili var saturēt demogrāfiskus vai citus datus anonimizētā formā.


  Sīkfaili var tikt izmantoti arī tad, kad dalāties ar informāciju, izmantojot tīmekļa vietnēs esošās sociālo tīklu dalīšanās pogas.Sociālais tīkls reģistrēs šo jūsu darbību.Šī informācija var tikt saistīta ar mērķorientēšanas/reklamēšanas aktivitātēm.Šo trešo pušu lietotos sīkfailu veidus un to, kā viņi izmanto savu ģenerēto informāciju, regulē šo uzņēmumu privātuma politikas.Informāciju par to, kā atteikties no mērķorientētas reklamēšanas, skatiet iepriekš norādītajās tīmekļa vietnēs vai sadaļā Jūsu izvēles attiecībā uz automātisko datu apkopošanu un izsekošanu tiešsaistē.

  3

  Citi automātiskās datu apkopošanas rīki


  Tīmekļa bāksignāli
  Mēs varam izmantot un noteiktām trešajām pusēm atļaut izmantot tīmekļa bāksignālus (parasti apvienojumā ar sīkfailiem), lai apkopotu informāciju par jūsu tīmekļa vietnes lietojumu un e-pasta vai citu ziņojumu izmantošanu ar nolūku noteikt rādītājus un nodrošināt jums atbilstošāko saturu un reklāmas.Tīmekļa bāksignāls (dēvēts arī par tīmekļa kļūdu vai caurspīdīgo GIFs) parasti ir caurspīdīgs grafiskais attēls (parasti 1 pikselis x 1 pikselis), ko var iegult tiešsaistes saturā, videoklipos un e-pasta ziņojumus, un tas var ļaut serverim no jūsu ierīces nolasīt noteiktu veidu informāciju, zināt, kad esat skatījis noteiktu saturu vai e-pasta ziņojumu, noteikt bāksignāla skatīšanas datumu un laiku, kā arī jūsu ierīces IP adresi.Piemēram, mēs varam iekļaut tīmekļa bāksignālus mūsu reklāmas e-pasta ziņojumos vai biļetenos, lai noteiktu, vai mūsu ziņojumi ir atvērti un izmantoti, kā arī, vai mūsu ziņojumu sūtīšanas rīki darbojas pareizi.


  Iegultas tīmekļa saites
  E-pasta ziņojumos no HP, uzņēmuma HP iepriekš konfigurētajos interneta tastatūras taustiņos un jūsu datora darbvirsmā iepriekš instalētajās reklāmas ikonās bieži ir izmantotas saites, kas paredzētas attiecīgās vietas atvēršanai tīmeklī pēc novirzīšanas caur HP serveriem.Novirzīšanas sistēma uzņēmumam HP nepieciešamības gadījumā ļauj mainīt šo saišu mērķa vietrādi URL un noteikt mūsu mārketinga pasākumu efektivitāti.E-pasta ziņojumos šādas tīmekļa saites var arī ļaut HP noteikt, vai esat noklikšķinājis uz e-pasta ziņojumā ietvertās saites, un šī informācija par izmantošanu var tikt saistīta ar jūsu personas identitāti.

 •  

  Jūsu izvēles attiecībā uz automātisko datu apkopošanu un izsekošanu tiešsaistē

   

  Attiecīgajos gadījumos mēs lūdzam jūsu piekrišanu izmantot sīkfailus un citus automātiskās datu apkopošanas rīkus, kas saglabā informāciju jūsu ierīcē vai piekļūst tai.


  Sīkfaili


  Ja nevēlaties atļaut sīkfailu izmantošanu vispār vai arī vēlaties atļaut tikai noteiktu sīkfailu izmantošanu, lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus.Varat arī jebkurā brīdī izmantot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atsauktu savu piekrišanu sīkfailu izmantošanai un dzēstu sīkfailus, kas jau ir iestatīti.Jūsu pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē un tīmekļa vietnē www.allaboutcookies.org ir sniegta visaptveroša informācija par atteikšanās procesu dažādās pārlūkprogrammās.

  Ņemiet vērā, ka, atspējojot noteiktas sīkfailu kategorijas, iespējams, nevarēsiet piekļūt noteiktiem mūsu vietņu līdzekļiem, kā arī var nebūt pieejams noteikts saturs vai funkcijas.


  Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas mūsu tīmekļa vietnēs, apmeklējiet vietnihttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Ja atrodaties ES un vēlaties atteikties no trešo pušu sīkfailiem, kas saistīti ar reklāmām atbilstoši interesēm, atveriet vietni www.youronlinechoices.eu.


  ASV un Kanādā attiecībā uz interesēm balstītajām reklāmām mēs nodrošinām atbilstību Digitālās reklāmas alianses nozares standartiem.Ja vēlaties uzzināt vairāk par izvēlēm saistībā ar reklāmām un atrodaties ASV, noklikšķiniet šeit, bet, ja atrodaties Kanādā, noklikšķiniet šeit.ASV arī Tīkla reklāmas iniciatīva piedāvā iespējas atteikties no vairākiem reklāmu sīkfailiem.Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni www.networkadvertising.org.Ņemiet vērā, ka tas nenozīmē, ka vairs neredzēsiet reklāmas tiešsaistē.Tas nozīmē, ka uzņēmums vai uzņēmumi, no kuriem atteicāties, vairs nenodrošinās jūsu tīmekļa preferencēm un lietošanas paradumiem pielāgotas reklāmas.


  Dažās jaunākās tīmekļa pārlūkprogrammās ir pieejama iespēja Neizsekot.Tomēr pašlaik pieprasījumu Neizsekot apstrādei nepastāv nekādi nozares standarti, tādēļ šobrīd mūsu tīmekļa vietnes var nereaģēt uz neizsekošanas pieprasījumiem vai galvenēm no šīm pārlūkprogrammām.

  Ja jums ir jautājumi par sīkfailu izmantošanu, varat sazināties ar HP privātuma biroju.


  Tīmekļa bāksignāli


  Tā kā tīmekļa lapā vienlaikus ar citiem satura pieprasījumiem ir iesaistīti tīmekļa bāksignāli, no tiem atteikties un tos noraidīt nevar.Tomēr var būt iespēja atspējot tīmekļa bāksignālus e-pasta ziņojumos, izvēloties nelejupielādēt attēlus, kas ietverti saņemtajos ziņojumos (šī iespēja atšķiras atkarībā no personālajā datorā izmantotās e-pasta programmatūras).Tomēr ar šo darbību ne vienmēr var atspējot tīmekļa bāksignālu vai citus automātiskos datu apkopošanas rīkus e-pasta ziņojumā noteiktu e-pasta programmatūras iespēju dēļ.Papildinformāciju par to skatiet jūsu e-pasta programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja nodrošinātajā informācijā.Noteiktos apstākļos tīmekļa bāksignāli var tikt padarīti neefektīvi, atsakoties no sīkfailiem vai mainot sīkfailu iestatījumus pārlūkprogrammā.


  Iegultās tīmekļa saites


  Ja nevēlaties, lai mēs apkopotu informāciju par saitēm, uz kurām noklikšķināt, jūs varat:

  • mainīt savu izvēli par to, kā saņemat ziņojumus no mums (t.i., izvēlieties ziņojumu teksta versijā, ja šāda iespēja ir pieejama), vai izvēlēties neklikšķināt uz saitēm mūsu sūtītajos e-pasta ziņojumos;
  • dzēst jūsu datora darbvirsmā uzņēmuma HP iepriekšinstalētās reklāmas ikonas vai izvēlēties uz tām neklikšķināt;
  • pārkonfigurēt interneta tastatūras taustiņus noteiktos datora modeļos, lai palaistu jūsu izvēlētu mērķa vietrādi URL, izmantojot datora komplektācijā nodrošinātās instrukcijas.
 •  

  Tiesību realizēšana un sazināšanās ar mums

   

  Jums ir tiesības piekļūt visiem personas datiem, ko esat sniedzis mums vai kas ir saglabāti mūsu ierakstos par jums.Turklāt jums ir tiesības atsaukt jebkuru iepriekš sniegto piekrišanu vai pieprasīt jūsu personas datu labošanu, mainīšanu, ierobežošanu, anonimizēšanu vai dzēšanu, kā arī pieprasīt paskaidrojumu par apstrādi.Noteiktos izņēmuma gadījumos jūsu pieprasījums var tikt liegts, ja tam ir pamatots iemesls, piemēram, ja, informāciju padarot pieejamu, tiktu atklāti citas personas dati, vai juridiski nav pieļaujama attiecīgās informācijas izpaušana.


  Sazinieties ar mums


  Mēs augstu vērtējam jūsu atsauksmes!Ja jums ir radušies jebkādi jautājumi vai problēmas saistībā ar mūsu paziņojumu par privātumu, mūsu veikto jūsu datu apkopošanu un izmantošanu vai iespējamu vietējo tiesību aktu par privātumu pārkāpumu, varat sazināties arHP privātuma biroju e-pastā vai rakstīt mums uz atbilstošo no tālāk norādītajām adresēm:


  ES
  HP France SAS
  Globālā juridiskā komiteja
  Adresāts:Privātuma birojs
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P.92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEKSIKA
  HP Inc.
  Globālā juridiskā komiteja
  Adresāts:Privātuma birojs
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P.01210 México D.F.


  CITVIET PASAULĒ
  HP Inc.
  Globālā juridiskā komiteja
  Adresāts:Privātuma birojs
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Attiecībā uz visu saziņu tiek ievērota konfidencialitāte.Pēc jūsu ziņojuma saņemšanas mūsu pārstāvis saprātīgā laika posmā sazināsies ar jums, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem.Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka jūsu problēmas tiek atrisinātas savlaicīgi un pienācīgi.


  Ja mēs nespējam atrisināt jūsu problēmas, jums ir tiesības sazināties ar vietējo datu privātuma uzraudzības iestādi vai meklēt aizsardzību tiesā, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības.Ja jums ir radušies jautājumi, problēmas vai sūdzības saistībā ar mūsu dalību ES-ASV privātuma vairoga programmā, lūdzu, izlasiet par mūsu dalību starptautiskajās privātuma programmās.

 •  

  Izmaiņas mūsu paziņojumā par privātumu

   

  Ja mēs mainīsim mūsu paziņojumu par privātumu, mēs šeit publicēsim pārskatīto paziņojumu, norādot pārskatīšanas datumu.Ja mēs paziņojumā par privātumu veiksim ievērojamas izmaiņas, kas būtiski mainīs mūsu privātuma praksi, mēs par to varam paziņot arī citos veidos, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu, publicējot paziņojumu mūsu uzņēmuma tīmekļa vietnē un/vai sociālo tīklu lapās pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā.Šis paziņojums par privātumu pēdējoreiz tika atjaunināts 2016. gada oktobrī.

Saistītās privātuma saites: