HP Inc. Kenyataan Privasi

0

HP menghormati privasi anda

HP dan anak syarikatnya menghormati privasi anda. Kenyataan Privasi ini memaklumkan anda tentang amalan privasi kami dan pilihan yang boleh dibuat mengenai cara maklumat mengenai anda, termasuk daripada aktiviti dalam talian anda dikumpulkan dan bagaimana maklumat itu digunakan oleh HP. Kenyataan ini tersedia di laman utama HP.com kami dan di bahagian bawah setiap laman web HP.


HP merupakan penaja pengasas bagi Program Privasi Dalam Talian Majlis Biro Perniagaan Lebih Baik dan merupakan Perniagaan Diakreditasi BBB. Amalan privasi HP selaras dengan Kod Amalan Perniagaan BBB dan kami bangga memaparkan cap BBB.


Privacy BBB OnLine non-HP site


Dalam menghasilkan dasar privasi dan standard HP, kami menghormati dan mengambil kira prinsip dan rangka kerja penting dari seluruh dunia, termasuk Garis Panduan OECD tentang Perlindungan Privasi dan Aliran Rentas Sempadan, Arahan EU 95/46/EC, Rangka Kerja Privasi APEC, dan Resolusi Madrid tentang Standard Privasi Antarabangsa dan Prinsip Principal Australia dibawah Akta Privasi 1988.


HP mematuhi rangka kerja Penyimpanan Selamat AS – EU dan rangka kerja Penyimpanan Selamat AS - Switzerland seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan AS berkenaan pengumpulan, penggunaan dan pengekalan data peribadi dari negara Kesatuan Eropah dan Switzerland. HP telah memperakukan bahawa ia mematuhi Prinsip Privasi Penyimpanan Selamat mengenai notis, pilihan, pemindahan berikut, keselamatan, integriti data, akses dan penguatkuasaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Penyimpanan Selamat, dan untuk melihat perakuan HP, sila lawati http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. HP juga telah mewujudkan satu peraturan korporat yang mengikat ("BCR"), yang telah diluluskan oleh majoriti Pengawal Atur Perlindungan Data di EEA dan Switzerland, berkuat kuasa pada Jun 2011. BCR memastikan bahawa data peribadi dari EEA dilindungi dengan secukupnya sementara sedang diproses oleh mana-mana entiti global HP.


HP telah menerima Cap Privasi TRUSTe APEC yang melambangkan bahawa kenyataan privasi ini dan amalan kami telah disemak untuk kepatuhan terhadap program TRUSTe yang boleh dilihat pada halaman pengesahan yang tersedia dengan klik cap TRUSTe dan aplikasi mudah alih yang mengandungi pautan ke kenyataan privasi ini. Amalan privasi HP yang diterangkan dalam Kenyataan ini mematuhi Sistem Peraturan Privasi Merentas Sempadan APEC (CBPR), termasuk ketelusan, akauntabiliti dan pilihan mengenai pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Pengesahan CBPR tidak meliputi maklumat yang mungkin dikumpulkan melalui apa-apa perisian yang dimuat turun menggunakan platform pihak ketiga.

Jika anda mempunyai persoalan tentang privasi atau penggunaan data yang berkaitan dengan Pengesahan APEC HP yang belum lagi ditangani sewajarnya oleh kami, sila hubungi TRUSTe non-HP siteBagaimana HP menggunakan alat pengumpulan data automatik:

1

1. Skop Kenyataan Privasi ini

HP merupakan organisasi global, dengan entiti undang-undang, proses perniagaan, struktur pengurusan dan sistem teknikal yang merentasi sempadan. Kenyataan Privasi ini dikenakan kepada semua laman web, domain, perkhidmatan, aplikasi, dan produk milik HP, dan semua anak syarikat milik penuh kami ("laman atau perkhidmatan HP"), melainkan kenyataan atau dasar privasi khusus kepada program, produk, atau perkhidmatan HP tertentu mungkin menggantikan atau menambah Kenyataan Privasi ini.


Pautan kepada laman web bukan HP

Laman atau perkhidmatan HP mungkin menyediakan pautan kepada aplikasi, produk, perkhidmatan, atau laman web pihak ketiga untuk kemudahan dan maklumat anda. Jika anda mencapai pautan tersebut, anda akan meninggalkan laman HP. HP tidak mengawal laman pihak ketiga atau amalan privasi mereka, yang mungkin berbeza daripada amalan HP. Kami tidak menyokong atau membuat representasi mengenai laman pihak ketiga. Data peribadi yang anda pilih untuk berikan atau yang dikumpulkan oleh pihak ketiga ini tidak diliputi oleh Kenyataan Privasi HP. Kami menggalakkan anda menyemak dasar privasi sebarang laman yang anda berinteraksi sebelum membenarkan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda.


Kami mungkin turut menyediakan ciri media sosial yang membolehkan anda berkongsi maklumat dengan rangkaian sosial anda dan berinteraksi dengan HP di pelbagai laman media sosial. Penggunaan ciri ini mungkin menyebabkan pengumpulan atau perkongsian maklumat mengenai anda, bergantung kepada ciri. Kami menggalakkan anda menyemak dasar privasi dan seting di laman media sosial yang anda berinteraksi untuk memastikan anda memahami maklumat yang mungkin dikumpulkan, digunakan dan dikongsi oleh laman tersebut.


2

2. Pengumpulan maklumat peribadi

HP mengumpul, mengeksport, memproses dan menggunakan maklumat peribadi untuk menguruskan hubungan anda dengan HP dan memberi perkhidmatan lebih baik kepada anda dengan memperibadikan pengalaman dan interaksi anda dengan HP. Pengumpulan demikian dilakukan dengan notis dan keizinan sewajarnya, berserta pemfailan yang diperlukan dengan pihak berkuasa perlindungan data, jika berkenaan


HP mungkin mengumpul maklumat peribadi anda melalui akses dan penggunaan laman web, aplikasi berasaskan web atau aplikasi mudah alih, semasa perbualan atau surat-menyurat dengan wakil-wakil HP, atau apabila anda membeli barangan atau perkhidmatan atau mengisi borang permohonan dalam talian.


HP mungkin mengumpulkan maklumat peribadi daripada anda berkaitan dengan:

 • pesanan produk atau perkhidmatan, pengaktifan dan pendaftaran
 • penciptaan profil dan pengesahan pengguna bagi perkhidmatan dalam talian
 • permintaan maklumat atau aduan
 • langganan pemasaran, surat berita atau sokongan
 • entri pertandingan atau penyertaan tinjauan
 • permohonan kredit segera
 • permohonan pekerjaan
 • pendaftaran acara
 • lawatan atau semakan lalu di laman web HP

Jenis maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin termasuk:

 • maklumat hubungan peribadi dan perniagaan seperti nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel
 • dalam sesetengah kes, data hubungan perniagaan anda mungkin diberikan kepada HP oleh entiti yang ditetapkan dalam perniagaan atau perusahaan anda (seperti pekerja dari jabatan IT anda)
 • maklumat kewangan, seperti nombor kad kredit/debit anda atau maklumat pengebilan lain
 • maklumat unik lain seperti ID pengguna dan kata laluan, kefungsian produk, keutamaan produk dan perkhidmatan, keutamaan hubungan, latar belakang pendidikan dan pekerjaan dan data minat pekerjaan
 • data geo-lokasi seperti alamat IP atau lokasi fizikal anda apabila anda meminta perkhidmatan berasaskan lokasi
 • butir-butir produk dan perkhidmatan yang dibeli oleh anda atau anda telah membuat pertanyaan, bersama-same dengan maklumat tambahan yang diperlukan untuk menyerahkan produk dan perkhidmatan tersebut dan untuk menjawab pertanyaan anda
 • apa-apa maklumat tambahan berkaitan dengan anda yang diberi kepada kami secara langsung melalui laman atau secara tidak langsung melalui laman web kami atau kehadiran dalam talian, melalui wakil kami atau sebaliknya
 • maklumat yang diberi kepada kami melalui pusat perkhidmatan kami, kaji selidik pelanggan atau lawatan oleh wakil kami dari semasa ke semasa

Jika anda memohon kredit segera, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tambahan seperti gaji, nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, maklumat akaun bank/kewangan dan maklumat lain (contohnya dari agensi pelaporan kredit) untuk mengesahkan anda dan mengesahkan kebolehpercayaan kredit. Maklumat ini akan digunakan oleh pembekal perkhidmatan kewangan kami bagi menentukan sama ada anda layak diberikan kredit dan berapa banyak yang harus diberikan.


Jika anda memilih untuk menggunakan "beritahu rakan" atau program rujukan yang sama di laman kami, kami akan meminta anda memberikan alamat e-mel, nombor telefon mudah alih, atau maklumat hubungan lain rakan anda untuk menghantar jemputan kepada rakan anda untuk menjemputnya menyertai program.


Jika anda mengepos, memberi komen, menunjukkan minat atau aduan, atau berkongsi maklumat peribadi, termasuk gambar, kepada sebarang forum awam di laman HP, rangkaian sosial, blog atau forum sedemikian lain, harap maklum bahawa sebarang maklumat peribadi yang anda serahkan boleh dibaca, dilihat, dikumpulkan, atau digunakan oleh pengguna lain forum ini, dan boleh digunakan untuk menghubungi anda, menghantar kepada anda mesej tanpa diminta, atau bagi tujuan yang tidak dapat dikawal oleh anda atau HP. HP tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi yang anda pilih untuk berikan dalam forum ini.


Selain daripada maklumat yang anda berikan, HP juga mungkin mengumpul maklumat semasa lawatan anda ke laman web HP, aplikasi berasaskan web, atau laman web yang "dikuasakan oleh" syarikat lain bagi pihak HP, melalui Alat Pengumpulan Data Automatik kami, yang termasuk isyarat Web, kuki dan pautan Web terbenam. Alat ini mengumpul maklumat trafik tertentu yang pelayar anda hantar ke laman web, seperti jenis pelayar dan bahasa anda, waktu capaian dan alamat laman web dari mana anda tiba. Mereka juga mungkin mengumpul maklumat mengenai alamat Protokol Internet (IP) anda, pengecam peranti unik, kelakuan aliran klik (iaitu, halaman yang anda lihat, pautan yang anda klik, dan tindakan lain yang anda lakukan berhubungan dengan laman web atau laman web "dikuasakan oleh" HP) dan maklumat produk. HP juga mungkin menggunakan sesetengah Alat Pengumpulan Data Automatik ini berhubungan dengan e-mel dan komunikasi tertentu yang dihantar dari HP dan oleh itu, mungkin mengumpul maklumat menggunakan alat ini apabila anda membuka e-mel atau mengklik pada pautan yang terkandung dalam e-mel. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Bagaimana HP menggunakan alat pengumpulan data automatik.


HP juga mengumpulkan maklumat daripada sumber yang tersedia secara komersial atau umum yang dianggap boleh dipercayai. Maklumat demikian mungkin termasuk nama, alamat, alamat e-mel, keutamaan, minat dan data demografi/profil anda. Maklumat yang HP kumpulkan daripada sumber komersial atau awamnya mungkin digunakan bersama-sama dengan maklumat yang HP kumpulkan apabila anda melawat laman HP. Sebagai contoh, HP mungkin membandingkan maklumat geografi yang diperoleh daripada sumber komersial dengan alamat IP yang dikumpulkan oleh Alat Pengumpulan Data Automatik untuk mendapatkan kawasan geografi umum anda.


Di mana perlu, HP mungkin turut menggunakan maklumat yang disediakan oleh anda atau majikan anda, bersama-sama dengan maklumat daripada sumber yang tersedia secara umum dan dalam talian serta luar talian, untuk melakukan semakan usaha wajar ke atas hubungan perniagaan sebagai sebahagian daripada program anti rasuah HP.


HP mungkin juga mengumpul maklumat selain dari maklumat peribadi kerana yang tidak mengenal pasti anda atau orang lain. Contohnya, kami mungkin mengumpul jawapan-jawapan kajian tanpa nama atau maklumat agregat tentang cara pengguna mengguna laman web, produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kami.


3

3. Bagaimana kami menggunakan maklumat anda

Sebagai contoh, HP mungkin menggunakan maklumat anda untuk:

 • menguruskan hubungan kami dengan anda
 • membantu anda melengkapkan sesuatu transaksi atau pesanan
 • menghalang dan mengesan ancaman keselamatan, penipuan atau kegiatan berniat jahat lain
 • berkomunikasi dengan anda mengenai produk dan perkhidmatan HP dan sokongan termasuk kawalan kualiti, penyelidikan dan aktiviti analisis data
 • memberikan dan memperbaiki perkhidmatan dan sokongan termasuk melalui kawalan kualiti, penyelidikan dan aktiviti analisis data
 • memaklumkan anda mengenai perkhidmatan dan faedah baharu
 • memberikan tawaran promosi yang diperibadikan
 • mengukur prestasi inisiatif pemasaran, iklan, dan laman web "dikuasakan oleh" syarikat lain bagi pihak HP
 • membolehkan anda menyertai pertandingan dan tinjaun
 • menjawab soalan, memberi maklumat, sokongan atau nasihat tentang produk dan perkhidmatan yand sedia ada dan baru
 • emperibadikan beberapa laman web HP
 • memberi anda akses kepada "protected areas" di laman web kami
 • menilai dan meningkatkan prestasi and operasi laman web HP
 • menyimpan maklumat anda sehingga tarikh dan memberikan butiran dikemaskini kepada pembekal servis HP dan pembekal lain di mana perlu
 • memproses dan bertindak balas terhadap apa-apa aduan yang dibuat oleh anda

Kami akan memberikan anda peluang untuk memilih keutamaan privasi anda berkenaan komunikasi pemasaran yang kami hantar (lihat Pilihan anda dan memilih keutamaan privasi anda).


Maklumat kad kredit hanya digunakan untuk pemprosesan bayaran dan pencegahan penipuan. Maklumat gaji, nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan maklumat peribadi sensitif lain tidak digunakan untuk sebarang tujuan lain oleh pembekal perkhidmatan kewangan kami atau HP dan tidak akan disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk memberikan perkhidmatan, melainkan anda meminta kami mengekalkan maklumat kad kredit anda untuk pembelian masa hadapan.


4

4. Bagaimana kami berkongsi maklumat anda

HP tidak akan menjual, menyewa atau memajakkan maklumat peribadi anda kepada orang lain kecuali seperti diterangkan dalam Kenyataan ini. HP berkongsi maklumat peribadi melalui cara berikut:


HP mengekalkan penyedia dan pembekal perkhidmatan untuk menguruskan atau menyokong operasi perniagaan, memberi perkhidmatan professional, menyampaikan produk, perkhidmatan dan penyelesaian pelanggan lengkap dan untuk membantu HP dengan usaha pemasaran dan komunikasi. Penyedia dan pembekal mungkin terletak di AS atau Negara lain dan termasuk, contohnya, pemproses kad kredit, penyedia sokongan dan bantuan langsung pelanggan, pemasaran dan komunikasi, "hosting" dan pembekal perkhidmatan IT, penyedia perkhidmatan e-mel, pemproses data berautomasi,ejen penghantaran, pengurusan dan sokongan laman web HP, memenuhi pesanan dan penghantaran. Pembekal dan penyedia perkhidmatan dikehendaki secara kontrak untuk menyimpan secara rahsia dan selamat maklumat yang diterima bagi pihak HP dan tidak boleh menggunakannya untuk sebarang tujuan lain selain daripada menjalankan perkhidmatan yang mereka lakukan untuk HP.


Dari semasa ke semasa, HP mengambil bahagian dalam usaha pemasaran dengan syarikat lain, termasuk laman web yang "dikuasakan oleh" syarikat lain bagi pihak HP. Sebagai sebahagian daripada usaha ini, perkhidmatan dan komunikasi pemasaran tertentu HP mungkin disampaikan pada masa yang sama dengan yang daripada syarikat lain. Sesetengah perkhidmatan dan komunikasi ini menawarkan anda pilihan untuk berkongsi maklumat peribadi dengan HP dan juga syarikat lain yang mengambil bahagian dalam usaha ini. Contohnya, anda mungkin menerima komunikasi pemasaran daripada HP dan syarikat lain atau berpeluang untuk mendaftar dalam talian untuk produk perisian daripada berbilang syarikat. Jika anda memilih untuk memberikan maklumat peribadi hanya kepada HP, HP tidak akan berkongsi maklumat ini dengan syarikat lain yang mengambil bahagian dalam usaha pemasaran tersebut. Jika anda memilih untuk memberikan maklumat peribadi kepada syarikat lain, maklumat peribadi tersebut akan dikendalikan mengikut dasar privasi syarikat tersebut, yang mungkin berbeza daripada dasar dan amalan HP.


HP mungkin memindahkan maklumat peribadi kepada entiti perniagaan yang dimiliki HP di AS dan di Seluruh dunia. Dengan mengakses laman web HP, mendaftar bagi mendapatkan akaun atau perkhidmatan, atau sebaliknya memberikan maklumat peribadi kepada HP, anda memberikan persetujuan untuk maklumat peribadi ini dipindahkan ke seluruh entiti rangkaian HP global.


Kecuali seperti yang dihuraikan dalam Kenyataan ini, HP tidak akan berkongsi maklumat peribadi yang anda berikan kepada HP dengan pihak ketiga bukan HP tanpa kebenaran anda, kecuali untuk: (i) membalas permintaan maklumat yang diberi kuasa oleh polis dan pihak berkuasa kerajaan; (ii) mematuhi sebarang undang-undang, peraturan, subpoena atau perintah mahkamah; (iii) menyiasat dan membantu mencegah ancaman keselamatan, penipuan atau kegiatan berniat jahat lain; (iv) menguatkuasa/melindungi hak dan harta HP atau anak syarikatnya; atau (v) melindungi hak atau keselamatan peribadi HP, pekerja kami, dan pihak ketiga di harta HP atau menggunakan harta HP apabila dibenarkan dan selaras dengan keperluan undang-undang yang berkaitan.


Keadaan mungkin berlaku apabila, sama ada untuk sebab strategik atau sebab perniagaan lain, HP membuat keputusan untuk menjual, membeli, menggabungkan atau menyusun semula perniagaan di sesetengah negara. Transaksi demikian mungkin melibatkan pendedahan maklumat peribadi kepada pembeli prospektif atau sebenar, atau penerimaannya daripada penjual. Adalah menjadi amalan HP bagi mendapatkan perlindungan sewajarnya terhadap maklumat dalam transaksi jenis ini.

5

5. Privasi kanak-kanak

HP tidak akan mengumpul maklumat dengan sengaja daripada kanak-kanak sebagaimana yang ditakrifkan oleh undang-undang tempatan, dan tidak mensasarkan laman webnya atau aplikasi mudah alih kepada kanak-kanak di bawah umur ini. Kami menyarankan ibu bapa dan penjaga untuk memainkan peranan aktif dalam aktiviti dan minat dalam talian serta mudah alih anak mereka.


6

6. Pilihan anda dan memilih keutamaan privasi anda

HP memberi anda pilihan untuk menerima pelbagai maklumat yang melengkapi produk serta perkhidmatan kami. Anda boleh melanggan untuk menerima maklumat khusus produk dan perkhidmatan tertentu dan juga memilih untuk menerima komunikasi umum HP. Kami memberi anda pilihan berhubung penyampaian komunikasi umum HP melalui mel pos, e-mel, telefon atau peranti mudah alih.


Anda boleh membuat atau menukar pilihan anda tentang menerima langganan atau komunikasi umum di titik pengumpulan data atau dengan menggunakan kaedah lain, yang disenaraikan dalam bahagian berikut. Pilihan ini tidak diguna pakai untuk komunikasi yang semata-mata bertujuan bagi penyempurnaan pesanan, kontrak, sokongan, amaran keselamatan produk, kemas kini pemacu atau notis pentadbiran dan transaksi pentadbiran lain apabila tujuan utama komunikasi ini bukan bersifat promosi.


Komunikasi langganan

Komunikasi langganan termasuk surat berita e-mel, kemas kini perisian, dll. yang mungkin diminta dengan jelas oleh anda atau yang mana anda telah bersetuju untuk menerimanya. Selepas anda meminta komunikasi sedemikian, anda boleh memilih untuk berhenti menerimanya dengan menggunakan salah satu daripada kaedah berikut:

 • Pilih pautan "pilih keluar" atau "hentikan langganan" di dalam e-mel, atau ikut arahan pilih keluar yang disertakan di dalam setiap komunikasi langganan melalui e-mel.
 • Untuk berhenti melanggan mesej yang dihantar ke peranti mudah alih, balas mesej tersebut dengan perkataan “STOP” atau “END.”
 • Kembali ke laman Web di tempat anda mula-mula mendaftarkan keutamaan anda dan ikut arahan pilih keluarnya. Capaian kepada banyak langganan HP tersedia di laman web Subscriber's Choice.
 • Hantar surat ke Pejabat Privasi HP. Pastikan anda memberikan nama, maklumat hubungan yang berkaitan dan maklumat berkaitan yang tertentu tentang langganan HP yang tidak lagi ingin anda terima.

Komunikasi umum HP

Komunikasi umum HP memberikan maklumat tentang produk, perkhidmatan dan/atau sokongan. Ini mungkin termasuk maklumat produk atau perkhidmatan baharu, tawaran istimewa, atau jemputan untuk menyertai penyelidikan pasaran atau semakan pematuhan.


Anda akan selalu dapat menggunakan HP Passport untuk menyatakan sama ada anda ingin menerima komunikasi umum daripada HP. HP Passport adalah perkhidmatan log masuk tunggal yang membolehkan anda mendaftar dengan laman web yang mendayakan HP Passport menggunakan pengenalan pengguna dan kata laluan tunggal pilihan anda. HP Passport menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat peribadi asas anda, oleh itu anda tidak perlu menaipnya semula apabila anda kembali ke salah satu daripada banyak laman web HP pada masa akan datang. HP Passport juga membolehkan anda menetapkan keutamaan privasi anda. Keutamaan anda akan digunakan di seluruh laman web HP, e-mel dan saluran komunikasi lain yang menggunakan HP Passport.


Jika anda tidak dapat menggunakan HP Passport, anda boleh memilih keluar daripada menerima komunikasi umum ini dengan menggunakan salah satu kaedah berikut:

 • Pilih pautan "pilih keluar" atau "hentikan langganan" di dalam e-mel, atau ikut arahan pilih keluar yang disertakan di dalam setiap komunikasi e-mel.
 • Untuk berhenti melanggan mesej yang dihantar ke peranti mudah alih, balas mesej tersebut dengan perkataan “STOP” atau “END.”
 • Hantar surat ke Pejabat Privasi HP. Pastikan anda memberikan nama anda, maklumat hubungan yang berkaitan dan maklumat berkaitan yang tertentu tentang keutamaan privasi anda.
7

7. Capaian kepada dan ketepatan maklumat anda

HP berusaha sedaya upaya untuk memastikan maklumat peribadi anda direkodkan dengan tepat. Kami telah melaksanakan teknologi, proses pengurusan dan dasar bagi membantu mengekalkan ketepatan data. HP memberi individu capaian yang munasabah kepada maklumat peribadi yang mereka berikan kepada HP dan keupayaan yang munasabah untuk menyemak dan memperbetulkan atau meminta ketanpanamaan, penyekatan atau pemadaman, yang mana berkenaan. Bagi melindungi privasi dan keselamatan anda, kami juga akan mengambil langkah yang munasabah untuk menentusahkan identiti anda, seperti meminta kata laluan dan ID pengguna, sebelum memberikan capaian kepada data anda. Untuk melihat dan menukar maklumat peribadi anda yang anda berikan secara langsung kepada HP, anda boleh kembali ke laman Web di mana anda mula-mula menyerahkan data anda dan ikut arahan di laman web tersebut, gunakan HP Passport di mana didayakan, atau hubungi Pejabat Privasi HP. HP akan bertindak balas permintaan capaian dalam tempoh 30 hari.


8

8. Memastikan maklumat peribadi anda selamat

HP mengambil serius kepercayaan yang anda berikan kepada kami. Untuk menghalang capaian atau pendedahan tanpa kebenaran, untuk mengekalkan ketepatan data, dan untuk memastikan penggunaan maklumat yang betul, HP menggunakan prosedur fizikal, teknikal dan pentadbiran yang munasabah serta wajar bagi melindungi maklumat yang kami kumpul dan proses. HP menyimpan data hanya setakat yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang tempatan dan hanya selama mana ia mempunyai tujuan perniagaan yang sah.


Apabila mengumpulkan atau memindahkan maklumat yang sensitif seperti maklumat kad kredit, kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan tambahan bagi membantu melindungi maklumat peribadi anda daripada capaian, penggunaan atau pendedahan tanpa kebenaran. Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami disimpan dalam sistem komputer yang terletak di fasiliti terkawal yang mempunyai capaian terhad. Apabila kami menghantar maklumat yang amat sulit (seperti nombor atau kata laluan kad kredit) melalui internet, kami melindunginya melalui penggunaan penyulitan, seperti protokol Lapisan Soket Selamat (SSL).


Nombor kad kredit digunakan untuk memproses bayaran dan tidak digunakan untuk tujuan lain. Sebagai sebahagian daripada pemprosesan bayaran masa nyata, HP melanggan perkhidmatan pengurusan penipuan. Perkhidmatan ini memberi HP tahap keselamatan tambahan bagi melindungi daripada penipuan kad kredit dan melindungi data kewangan anda.


9

9. Perubahan kepada Kenyataan ini

Sekiranya kami mengubah Kenyataan Privasi kami, kami akan menyiarkan pernyataan yang telah dipinda di sini, berserta tarikh semakan yang dikemas kini. Sekiranya kami membuat perubahan besar kepada Kenyataan kami, kami juga mungkin memberitahu anda melalui cara lain, seperti menghantar e-mel atau menyiarkan notis di laman web korporat kami dan/atau laman media sosial sebelum perubahan ini berkuat kuasa. Kenyataan Privasi ini dikemaskini pada November 2015.


10

10. Menghubungi kami & cara membuat aduan

Kami menghargai pendapat anda. Sekiranya anda mempunyai komen atau pertanyaan tentang Kenyataan Privasi kami, sebarang kebimbangan atau aduan tentang koleksi dan penggunaan data anda atau kemungkinan berlaku pelanggaran privasi anda, sila hantarkannya ke Pejabat Privasi HP atau hantarkan surat ke alamat berikut. Kami akan menjaga permintaan anda atau aduan anda secara sulit. Wakil kami akan menghubungi anda dalam masa yang munasabah selepas penerimaan aduan anda untuk menyelesaikan masalah anda dan memberi pilihan mengenai bagaimana mereka boleh diselesaikan. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa aduan anda diselesaikan dengan cara yang tepat pada masanya dan bersesuaian.


HP juga komited untuk merujukkan aduan privasi yang belum selesai daripada warganegara atau penduduk EU berkenaan pemindahan data peribadi mereka bawah Prinsip Penyimpanan Selamat kepada mekanisme penyelesaian pertikaian bebas, Penyimpanan Selamat EU BBB, yang dikendalikan oleh Majlis Biro Perniagaan Lebih Baik. Jika anda tidak menerima maklum balas mengenai aduan anda pada masa yang tepat, atau jika HP tidak menangani aduan anda dengan baik, anda boleh menghubungi Penyimpanan Selamat EU BBB di: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.non-HP site


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc. Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


11

Bagaimana HP menggunakan alat pengumpulan data automatik

Bahagian berikut memberikan maklumat tambahan tentang alat teknologi web yang biasa digunakan.


Kuki

“Kuki” ialah fail data kecil yang dipindahkan oleh laman web ke pemacu keras komputer anda. HP atau penyedia perkhidmatannya menghantar kuki apabila anda melayari laman kami atau laman di mana iklan kami dipaparkan, membuat pembelian, meminta atau menyesuaikan maklumat mengikut cita rasa anda, atau mendaftar diri anda untuk perkhidmatan tertentu. Menerima kuki yang digunakan di laman kami, laman yang “dikuasakan oleh” syarikat lain bagi pihak HP, atau laman tempat iklan kami dipaparkan mungkin memberi kami capaian kepada maklumat tentang tingkah laku pelayaran anda, yang kami mungkin gunakan untuk memperibadikan pengalaman anda. Kuki biasanya diklasifikasikan sebagai kuki “sesi” atau kuki “tegar”.

 • Kuki sesi tidak kekal di komputer anda selepas anda menutup pelayar anda.
 • Kuki tegar kekal di komputer anda sehingga anda memadamnya atau ia luput. Kebanyakan pelayar menerima kuki secara automatik secara lalai, tetapi anda biasanya boleh menolak kuki atau menerima sesetengahnya sahaja dengan melaraskan keutamaan dalam pelayar anda. Jika anda mematikan kuki, mungkin terdapat beberapa ciri di laman kami yang tidak tersedia kepada anda dan beberapa laman Web mungkin tidak dipaparkan dengan betul.

Di sesetengah negara, anda boleh juga melaraskan keutamaan HP.com dan kuki anda dengan menggunakan alat pengurus keutamaan dalam Kenyataan ini yang tersedia dari laman yang anda lawati.


Anda boleh mencari maklumat tentang pelayar terkenal dan cara untuk melaras keutamaan kuki anda dalam bahagian bantuan dan sokongan pelayar anda.

Dari semasa ke semasa, HP akan menggunakan objek kongsi tempatan (LSO) Flash untuk menyimpan maklumat dan keutamaan kandungan Flash. LSO menjalankan fungsi yang sama dengan kuki pelayar web HTML dan mendepositkan fail kecil ke komputer anda, yang biasanya dipanggil kuki Flash. Kuki Flash berbeza daripada kuki pelayar dan alat pengurusan kuki yang diberikan oleh pelayar anda mungkin tidak dapat menyingkirkan kuki Flash. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kuki Flash dan cara untuk menguruskan seting privasi dan storan yang berkaitan, sila lawati laman web Adobe Systems.


Isyarat Web

Sesetengah laman web, aplikasi, dan e-mel berformat HTML HP.com dan pihak ketiga menggunakan isyarat Web sahaja atau bersama-sama kuki untuk menghimpunkan maklumat tentang penggunaan laman web anda dan interaksi anda dengan e-mel, juga untuk mengukur prestasi di hp.com, aplikasi, dan laman web yang “dikuasakan oleh” syarikat lain bagi pihak HP. Isyarat web ialah imej elektronik, yang dipanggil piksel tunggal (1x1) atau GIF kosong. Isyarat web boleh mengenal jenis maklumat tertentu di komputer anda seperti kuki, masa dan tarikh halaman dilihat, dan keterangan halaman di tempat isyarat web ditempatkan. Bergantung pada konteksnya, isyarat web juga boleh merujuk kepada pelayan pihak ketiga, dan mungkin digunakan oleh penyedia perkhidmatan untuk menghantar iklan yang berkaitan kepada anda.


Anda boleh menyahdayakan isyarat web dalam mesej e-mel dengan tidak memuat turun imej yang terkandung dalam mesej yang anda terima (ciri ini bergantung pada perisian e-mel yang digunakan di komputer peribadi anda). Namun, berbuat begini tidak sentiasa menyahdayakan isyarat web atau alat pengumpulan data automatik lain di dalam mesej e-mel disebabkan oleh keupayaan perisian e-mel yang tertentu. Untuk maklumat lanjut tentang perkara ini, sila rujuk maklumat yang diberikan oleh perisian atau penyedia perkhidmatan e-mel anda.


Sekiranya anda memilih untuk menerima e-mel atau surat berita pemasaran daripada HP seperti yang dinyatakan dalam Pilihan anda dan memilih keutamaan privasi anda, HP mungkin mengumpul maklumat peribadi tentang anda secara automatik. Sebagai contoh, melalui isyarat web dan URL terperibadi yang dibenamkan di dalam e-mel dan surat berita ini, HP boleh mengesan sama ada anda telah membuka mesejnya atau tidak dan sama ada anda telah mengklik pautan yang terkandung di dalam mesej tersebut. Untuk maklumat lanjut tentang pautan web terbenam, lihat yang berikut.


Pautan Web terbenam

E-mel daripada HP, kekunci papan kekunci Internet yang diprakonfigurasi oleh HP, dan ikon promosi yang diprapasang pada desktop PC anda biasanya menggunakan pautan yang direka bentuk untuk membawa anda ke kawasan yang relevan di Web, selepas penghalaan semula melalui pelayan HP. Sistem penghalaan semula ini membolehkan HP untuk menukar URL destinasi bagi pautan ini, jika perlu, dan untuk menentukan keberkesanan usaha pemasaran kami.


Dalam e-mel, pautan web sedemikian mungkin juga membolehkan HP untuk menentukan sama ada anda telah mengklik pautan dalam sesuatu e-mel, dan maklumat ini mengenai interaksi tersebut mungkin dihubungkan dengan identiti peribadi anda. Jika anda tidak mahu HP mengumpulkan maklumat mengenai pautan yang anda klik, anda boleh:

 • menukar pilihan anda mengenai bagaimana anda menerima komunikasi daripada HP (iaitu memilih versi berasaskan teks bagi mesej jika tersedia) atau memilih untuk tidak mengklik pautan dalam e-mel yang dihantar oleh HP
 • memadam ikon promosi yang diprapasang oleh HP pada desktop PC anda atau memilih untuk tidak mengklik padanya
 • mengkonfigurasi semula kekunci papan kekunci Internet pada sesetengah model PC untuk melancarkan URL destinasi pilihan anda menggunakan arahan yang disediakan dengan PC anda

Iklan dan tawaran HP pada laman web pihak ketiga

HP menggunakan penyedia perkhidmatan untuk meletakkan iklan di laman web milik pihak ketiga. Selain itu, sesetengah laman web mungkin “dikuasakan oleh” penyedia perkhidmatan untuk memberikan tawaran HP bagi pihak HP. Penyedia perkhidmatan ini mungkin menghantar kuki daripada dan menggunakan isyarat web pada laman web pihak ketiga ini dan pada hp.com. Kuki dan isyarat web ini membolehkan HP untuk mengumpulkan maklumat mengenai halaman yang anda lihat dan pautan yang anda klik.


Kebanyakan pelayar web menawarkan anda keupayaan untuk memaklumkan laman web dan rangkaian iklan yang anda tidak mahu aktiviti dalam talian anda dikesan melalui ciri "Jangan Track".


Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pengiklanan rangkaian dan cara untuk pilih keluar dengan melawati http://www.aboutads.info non-HP site.


Kembali ke atas
13

Pautan Privasi berkaitan