Draadloos afdrukcentrum

Meer informatie over draadloze routers

Wat is een draadloze router?

Een draadloze router bestaat uit twee apparaten: een toegangspunt (access point) en een router.

 • Toegangspunt - stelt draadloze apparaten in staat verbinding te maken met het netwerk.
 • Router - doet het volgende:
  • Stuurt data naar en van apparaten die zijn aangesloten op het netwerk
  • Stel op het netwerk aangesloten apparaten in staat een verbinding met het internet te delen (via een kabel, DSL of FiOS modem)
  • Stelt op het netwerk aangesloten apparaten in staat met elkaar te communiceren

Wanneer u een draadloze router gebruikt, wordt uw netwerk beschouwd als een "draadloos infrastructuurnetwerk". De draadloze router is het belangrijkste component voor een thuisnetwerk. U kunt de draadloze router beschouwen als het basisstation van een draadloze telefoon. Andere draadloze apparaten in het netwerk, zoals computers en printers, zijn als handsets. Alle communicatie op het draadloze netwerk loopt via de draadloze router, zodat de aangesloten apparaten met elkaar en met de buitenwereld kunnen communiceren. Veel draadloze routers hebben een ingebouwde firewall om ongewenste toegang tot uw netwerk te voorkomen.

De meeste draadloze routers stellen apparaten ook in staat verbinding te maken met het netwerk via een Ethernet-kabel. Dus een thuisnetwerk met een draadloze router is geschikt aansluiting van bekabelde en draadloze apparaten op het thuisnetwerk.

Network diagram

Alle apparaten die verbinding maken met uw draadloze router, draadloos of via een Ethernet-kabel, hebben toegang tot hetzelfde netwerk en kunnen met elkaar communiceren, ongeacht hoe ze verbinding maken met het netwerk. Zo kan een desktop computer aangesloten via Ethernet naar een draadloze printer afdrukken als beide zijn aangesloten op dezelfde draadloze router.

Hoe werken draadloze routers?

Draadloze routers versturen informatie tussen aangesloten apparaten en het internet door de informatie in "pakketten" te verdelen. Wanneer een pakket wordt verstuurt, controleren de verzendende en ontvangende apparaten (een computer en de router, bijvoorbeeld) of het pakket is verzonden en correct is ontvangen voordat een nieuw pakket wordt verstuurt. Deze pakketten kunnen worden verzonden via een draadloze of bedrade verbinding of beide (bijvoorbeeld van een draadloze laptop naar een printer aangesloten op de router met een Ethernet-kabel).

Een van de belangrijkste functies van een draadloze router is de overdracht mogelijk te maken van deze pakketten binnen het netwerk. Dit gebeurt door het toewijzen van een uniek "IP-adres" aan elk apparaat in het netwerk. U kunt een IP-adres beschouwen als een huisadres. Uw huis is een apparaat is het netwerk en de router is het postkantoor (en postbezorger). Maar in tegenstelling tot uw huisadres, kunnen IP-adressen tijdelijk zijn. Apparaten kunnen elke keer wanneer ze het netwerk gebruiken een ander IP-adres krijgen. De functie in de router die deze taak uitvoert is het DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Een andere primaire functie van een draadloze router is een internetverbinding met veel apparaten op het netwerk te delen. Uw provider geeft uw "huis" een IP-adres (van hun DHCP-server). Dat IP-adres wordt vervolgens door uw router omgezet in een reeks van lokale IP-adressen voor uw netwerk. De lokale IP-adressen lijken op elkaar. Het zijn reeksen van 4 cijfers zoals bijvoorbeeld: 192.168.1.X of 10.0.1.X. De laatste in de reeks (X) is wordt door het DHCP verandert voor elk apparaat op het netwerk. De router neemt meestal het getal "1" voor zichzelf, bijvoorbeeld 192.168.0.1. Dit wordt aangeduid als de gateway adres. Vervolgens geeft het andere apparaten vergelijkbare nummers zoals 192.168.0.9.

How wireless routers work

De DHCP-service van elke router kan een beperkt aantal IP-adressen toewijzen. In sommige routers, zoals Netgear routers, kan dit laatste getal tussen 2 en 254 zijn. Met andere routers zoals Linksys, is het bereik beperkt tot tussen 100 en 149.

Als uw huisadres voortdurend verandert, zal het postkantoor problemen hebben om uw post te bezorgen. Hetzelfde geldt voor een netwerk. Dus het kan gunstig zijn een permanent (een "statische" of "handmatig ingesteld") IP-adres toe te wijzen aan een apparaat zoals een printer, die regelmatig moet communiceren met andere genetwerkte apparaten. Met een permanent IP-adres is de printer gemakkelijker op het netwerk te vinden door computers. Sommige printers maken dit mogelijk met behulp van de geavanceerde netwerkinstellingen van het bedieningspaneel van de printer. De beste manier om dit te doen is om de draadloze printer een IP-adres toe te wijzen dat buiten het bereik is van het adres dat de DHCP-server toewijst. Bijvoorbeeld, als de DHCP-service van uw Linksys router een bereik heeft dat beperkt is van 192.168.1.100 tot 192.168.1.149, is het IP-adres 192.168.1.200 een goede keuze voor uw printer. Raadpleeg uw router-documentatie met betrekking tot het DHCP-bereik van de printer en het totale IP-adres-bereik dat wordt ondersteund.

Als u een statisch IP-adres niet via het bedieningspaneel kunt instellen, kunt u het instellen met behulp van de interne webpagina van de printer. Ga als volgt te werk:

 1. Sluit uw printer aan op uw draadloze netwerk.
 2. Een Netwerkconfiguratiepagina afdrukken met behulp van het bedieningspaneel van de printer, en noteer het IP-adres van uw printer.
 3. Het IP-adres van de printer invoeren in een Internet-browser om toegang te krijgen tot de interne webpagina van de printer.
 4. Selecteer het tabblad Networking en dan Draadloos aan de linker zijde en vervolgens het tabblad IPv4.
 5. Klik op de Handmatige IP radio-toets.
 6. Geef de printer een IP-adres buiten het DHCP-bereik, maar niet hoger dan 254 (als laatste nummer in de adresbalk).
 7. Klik op Toepassen.

Wat zijn al deze draadloze standaarden?

802.11 is een set van standaarden voor draadloze netwerk computercommunicatie. Ze zijn vastgesteld en worden onderhouden door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). De versies van de 802.11 standaard die het meest ondersteund worden door huidige draadloze routers zijn:

 • 802.11b - dateert uit 1999 en nu grotendeels achterhaald. Het is traag en de enige beveiliging is WEP, dat gemakkelijk te breken is en uw netwerk niet goed beveiligt. Als u WEP moet gebruiken, is de "Open" modus veiliger dan de "Gedeelde" modus. Hoewel deze standaard wordt ondersteund in de meeste moderne routers, is de enige reden om het te gebruiken als u een oud apparaat gebruikt dat alleen met 802.11b werkt. 802.11b gebruikt de 2,4 GHz-band, waardoor het gevoelig is voor interferentie van magnetrons, Bluetooth-apparaten, babyfoons en draadloze telefoons.
 • 802.11g - dateert uit 2003 en is momenteel de meest gebruikte standaard. Het is veel sneller dan 802.11b en ondersteunt de meest moderne beveiligingsstandaarden (WPA en WPA2). In feite is 802.11g sneller dan de meeste kabel, DSL en FIOS netwerken die er gebruik van maken. Net als 802.11b zijn 802.11g apparaten gevoelig voor interferentie van andere producten die in de 2,4 GHz-band.
 • 802.11n - dateert uit 2009 en is de meest moderne draadloze netwerkstandaard, de snelste en het minst gevoelig voor interferentie. Net als 802.11g ondersteunt het de meest moderne beveiligingsstandaarden (WPA en WPA2). 802.11n kan gebruikt worden in de 2,4 GHz-band of minder storingsgevoelige 5.0GHz-band.
 • 802.11ac - dateert uit januari 2014 en biedt een hoge doorvoersnelheid van draadloze lokale netwerken op de 5 GHz-band. Verschillende nieuwe technologieën worden gebruikt waardoor 802.11ac de eerdere 802.11n 5GHz overtreft. De standaard heeft meer RF-bandbreedte, meer MIMO "spatial streams", downlink multi-user MIMO en hoge dichtheid modulatie.

Wat zijn Dual-band draadloze routers?

Dual-band routers ondersteunen de 2,4 GHz en 5 GHz frequentiebanden. Schakelbare dual-band routers kunnen in beide frequentiebanden werken, maar niet gelijktijdig. Simultane dual-band routers bieden gelijktijdig 2,4 GHz en 5 GHz frequentiebanden. Een unieke netwerknaam (SSID) wordt meestal geconfigureerd voor elke frequentieband, zodat de gebruiker weet op welke frequentieband een apparaat is aangesloten.