Vervangingsprogramma´s en terugroepacties voor producten

Vervangingsprogramma´s

HP werkt mee aan vrijwillige vervangingsprogramma´s voor componenten of producten met functionaliteitproblemen die echter geen veiligheidsrisico inhouden.

Terugroepacties

In samenwerking met de Amerikaanse Commissie voor consumentenproductenveiligheid werkt HP mee aan vrijwillige terugroepprogramma´s wanneer een defect onderdeel een potentieel veiligheidsrisico inhoudt.

Veilgheidsterugroep HP notebook batterij

In samenwerking met de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission en andere veiligheidsinstanties heeft HP op 14 mei 2009 (uitgebreid op 19 mei 2010 en 26 mei 2011), 30 oktober 2008, 20 april 2006 en 14 oktober 2005 wereldwijde vrijwillige terugroepingen en vervangingsprogramma's aangekondigd voor batterijen die in bepaalde HP notebooks worden gebruikt. HP-klanten die onder deze programma's vallen, komen gratis in aanmerking voor een vervangende batterij voor elke geverifieerde, teruggeroepen batterij.

Veilgheidsterugroep HP L2035 flat-panel monitor

Bij enkele L2035 flat-panel monitoren is een aardingsklem op een intern kunststof paneel in de monitor niet correct gemonteerd. Hierdoor is een potentieel elektrisch schokgevaar ontstaan.

Veilgheidsterugroep voor HP Deskjet en Photosmart consumentenproducten

Bij sommige producten kan de netsnoerconnector aan de printerzijde barsten.

Adobe Acrobat® Reader® downloaden