Vervangingsprogramma´s en terugroepacties voor producten

0

Vervangingsprogramma´s

HP werkt mee aan vrijwillige vervangingsprogramma´s voor componenten of producten met functionaliteitproblemen die echter geen veiligheidsrisico inhouden.


1

Terugroepacties

In samenwerking met de Amerikaanse Commissie voor consumentenproductenveiligheid werkt HP mee aan vrijwillige terugroepprogramma´s wanneer een defect onderdeel een potentieel veiligheidsrisico inhoudt.


2

Veiligheidsterugroep- en vervangingsprogramma netsnoer HP-notebooks

Veiligheidsterugroep- en vervangingsprogramma netsnoer HP-notebooks

Op 26 augustus 2014 kondigde HP een wereldwijd vrijwillig terugroep- en vervangingsprogramma aan in samenwerking met verschillende overheidsinstanties voor sommige netsnoeren gebruikt met AC-adapters die wereldwijd werden verdeeld bij HP- en Compaq-notebooks en mininotebooks en AC-adapters voor toebehoren zoals dockingstations. Deze netsnoeren kunnen in sommige omstandigheden oververhit raken waardoor brandgevaar en gevaar op brandwonden kunnen ontstaan. De netsnoeren waarover het gaat werden geleverd bij producten en toebehoren verkocht tussen september 2010 en juni 2012. HP-klanten die betrokken zijn bij dit programma zullen gratis een vervangnetsnoer ontvangen voor elk netsnoer waarvan is vastgesteld dat het moet worden vervangen.


Leer meer

3

Veilgheidsterugroep HP notebook batterij

Veilgheidsterugroep HP notebook batterij

In samenwerking met de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission en andere veiligheidsinstanties heeft HP op 14 mei 2009 (uitgebreid op 19 mei 2010 en 26 mei 2011), 30 oktober 2008, 20 april 2006 en 14 oktober 2005 wereldwijde vrijwillige terugroepingen en vervangingsprogramma's aangekondigd voor batterijen die in bepaalde HP notebooks worden gebruikt. HP-klanten die onder deze programma's vallen, komen gratis in aanmerking voor een vervangende batterij voor elke geverifieerde, teruggeroepen batterij.


Leer meer

6

Algemene Links