Persbericht: 13.03.2012

HP verbetert de toepassingsveelzijdigheid, productiviteit en workflowefficiëntie voor grootformaat klanten

Nieuwe oplossingen helpen printserviceproviders marktaandeel te veroveren met hoogwaardige digitale signs en displays

TEL AVIV, Israël, 13 maart2012 - HP kondigt nieuwe oplossingen aan voor zijn grootformaatportfolio. Deze oplossingen helpen printserviceproviders een grotermarktaandeel te veroveren op de markt voor digitaal geproduceerdesigns en displays. Daarnaast helpen ze hen ook hun bedrijf te latengroeien door hun aanbod van toepassingen uit te breiden en teprofiteren van een hogere productiviteit.

Nieuwe producten zijn:

  • De HP FB225 witte Scitex inkt en de HP Scitex FB7500/FB7600 kitvoor witte inkt, die prints met een hoge dekking produceren metwitte inkten en rijke, verzadigde kleuren voor een brede waaier aantoepassingen.(1)

  • HP SmartStream Production Analyzer voor HP Scitex, de softwareop de markt die complete data-analyse en bewaking van deactiviteiten biedt voor grootformaat printserviceproviders.

  • Uitgebreide oplossingen om de workflowefficiëntie enmediaveelzijdigheid te verbeteren, waaronder de Hostert AutomaticLoader en ondersteuning voor dunne media van 130 g/m² voor de HPScitex FB7600 Industrial Press.

"HP vindt het belangrijkklanten te helpen profiteren van zakelijke kansen met hoogwaardigedigitale signs en displays en hun bedrijf te laten groeien", zegtChristopher Morgan, senior vice president, Graphics SolutionsBusiness, HP. "Printserviceproviders kunnen nu hun aanboduitbreiden met nieuwe toepassingen door gebruik te maken vandigitale oplossingen van HP die veelzijdigheid combineren met eenhogere efficiëntie en een duidelijk concurrentievoordeelbieden."

Met de nieuwe oplossingenzijn HP en zijn klanten ideaal gepositioneerd om te profiteren vande digitale kansen op de markt voor signs en displays, die goed isvoor 6,2 miljard vierkante meter. Vandaag wordt slechts 38 procentvan die materialen digitaal geprint.(2) Het grootstegroeipotentieel voor digitale productie in deze markt zit enerzijdsin het segment voor retail- en POP-signage (Point-Of-Purchase),waar 85 procent van de signage vandaag geproduceerd wordt opanaloge en zeefdrukapparatuur, en anderzijds in het segment voorgolfkartonnen verpakkingen, waar 6 miljard vierkante metergeproduceerd kan worden met digitale printers.(2)

Met de nieuwe optie voorwitte inkt, die speciaal ontwikkeld is voor retailomgevingen enresultaten van hoge kwaliteit levert, en industriëleworkflowoplossingen die activiteiten vereenvoudigen, kunnen meerprintserviceproviders profiteren van digitale technologie.

Nieuwe zakelijkekansen creëren met witte inkten

De nieuwe HP Scitex FB225witte Scitex inkt is ontworpen voor gebruik in combinatie met de HPFB225 Scitex proceskleurinkten en de HP Scitex FB7500 en FB7600industriële persen. De witte inkt is ideaal voor een brede waaieraan toepassingen, waaronder backlit signage, raamdisplays en kleineoplages golfkartonnen verpakkingen. De witte inkt is een perfecteaanvulling op de complete set van proceskleuren om duurzame rijkeverzadigde kleuren te produceren op transparante of gekleurdematerialen.(3) De inkten helpen klanten ook de productie- enprepresskosten te verminderen, vergeleken met analoge oplossingen,en hun efficiëntie te verbeteren dankzij nauwkeurige wit-naar-CMYKregistratie.

Met de HP ScitexFB7500/FB7600 kit voor witte inkt kunnen de al meer dan 100 klantenmet een HP Scitex FB7500 en FB7600 industriële pers(4) hun aanboduitbreiden en nieuwe zakelijke kansen creëren door hun klantennieuwe hoogwaardige toepassingen met witte inkt aan te bieden.(1)Deze persen bieden extra printkopstangen, die het mogelijk maken dekit voor witte inkt toe te voegen zonder verlies van proceskleurenof beeldkwaliteit.

"Transparant zelfklevendvinyl met witte inkt als onderlaag voor voertuigreclame,overprinten met witte inkt voor grootformaat raamstickers, printsdie geen licht doorlaten voor dubbelzijdige glastoepassingen…:sinds we de HP Scitex FB7500/FB7600 kit voor witte inktgeïnstalleerd hebben, hebben we al een brede waaier aan uniekehoogwaardige toepassingen geprint voor onze klanten", zegtKarlheinz Kaiser, CEO en mede-eigenaar, Christinger Partner AG."Met de kit kunnen we traditionele zeefdruktoepassingen nugemakkelijker met onze digitale technologie produceren, en dat metresultaten van een betere kwaliteit en de snelst mogelijkedoorlooptijden. De HP FB225 witte Scitex inkt zorgt bovendien vooreen goede hechting op tal van zelfklevende vinylsoorten, waaronderuitvoeringen met een geborstelde metaallook of gekleurdeuitvoeringen. Dat biedt een hoge veelzijdigheid."

De HP FB225 witte Scitexinkt en de HP Scitex FB7500/FB7600 kit voor witte inkt zullen naarverwachting in mei verkrijgbaar zijn.(5)

Realtimebewaking endata-analyse met HP SmartStream

HP SmartStream ProductionAnalyzer voor HP Scitex is ideaal voor middelgrote tot groteprintserviceproviders die hun productie-efficiëntie willenverbeteren met geautomatiseerde data-analyse en inzicht in hunactiviteiten met informatie over dalen in hun bezettingsgraad, 24uur per dag en 7 dagen per week. Hiermee kunnen ze ook trendsontwaren in hun activiteiten.(6)

Deze gebruiksvriendelijkecloudgebaseerde tool toont een totaalplaatje voor de HP oplossingenop de productielocatie via:

  • Actuele en historische rapporten met informatie over persen,operators, ploegen, inkt- en mediaverbruik, die een bedrijf instaat stellen zijn sterke punten en verbeterpunten teidentificeren, afval en verspilling te verminderen en data tevergelijken met HP industriebenchmarks.

  • Een dashboard dat via een webbrowser toegankelijk is enrealtime-informatie biedt over wat elke machine aan het doen is,door wie deze bediend wordt, hoe deze gebruikt wordt en of dezevoldoet aan ingestelde doelstellingen.

  • Bewaking van de productieactiviteiten, vrijwel altijd en overal,met een cloudgebaseerde tool, die compatibel is met de meestemobiele apparaten en de mogelijkheid biedt om gebeurtenisrapportenvia e-mail of sms-bericht te versturen.

HP SmartStream ProductionAnalyzer is compatibel met HP Scitex TJ8350, TJ8550, TJ8600,FB7600, FB7500, XP2300, XP5300, XP5500 en XP2500 industriëleprinters en persen waarop HP Scitex Print Care geïnstalleerd is.Het zal naar verwachting vanaf 15 juni verkrijgbaar zijn.(5)

Verbeterdeproductiviteit met uitgebreide workflowoplossingen

HP breidt zijn portfoliovan uitgebreide workflowoplossingen uit. Deze oplossingen verhogende efficiëntie van grootformaat klanten, van het laden van mediatot de productie en afwerking.

De automatische laadunitvan HP partner Hostert voor de HP Scitex FB7600 en FB7500industriële persen stelt hoog-volume printbedrijven in staatterugkerende grote oplages op geautomatiseerde wijze te producerenom de productiekosten te verlagen en doorlooptijden te verbeteren.Zo kunnen ze een werkomgeving creëren waarin ze stapel per stapelautomatisch produceren. Met deze unit voor het automatisch ladenvan media kunnen printserviceproviders ook hunproductieflexibiliteit verbeteren: om de productiekosten teverminderen, kunnen ze operators tijdens de productie van groteoplages elders inzetten, bijvoorbeeld op plaatsen waar ze het meestnodig zijn.

Vanaf mei 2012 kunnende HPScitex FB7600 industriële perssen dunne en flexibele media van 130g/m² laden via de modus voor 3/4-automatisch laden van de persen,in plaats van die media handmatig te moeten laden. Hetgepatenteerde vacuümsysteem en de vacuümtafel met zes zones op depersen maken deze verbetering mogelijk. Deze nieuwe mogelijkheidstelt printserviceproviders in staat gebruik te maken van eenbredere waaier aan media, hun productiviteit te verhogen en dedoorlooptijden te verkorten.

Meer informatie isbeschikbaar op www.hp.com/go/HPPredrupa12,op www.hp.com/go/drupa,via de HP Graphic Arts Twitter feed op www.twitter.com/hpgraphicartsen via het HP Graphic Arts YouTube kanaal op www.youtube.com/hpgraphicarts.Geïnteresseerden kunnen meetwitteren of tweets volgen met dehashtag #HPdrupa.

(1) Het gebruik van witteinkt op de HP Scitex FB7500 industriële pers vereist de installatievan de HP Scitex FB7500 upgradekit en de HP Scitex FB7500/FB7600kit voor witte inkt.
(2) Volgens interne analyse van HP.
(3) Het gebruik van witte inkt op de HP Scitex FB7600 industriëlepers vereist de HP Scitex FB7500/FB7600 kit voor witte inkt. Hetgebruik van witte inkt op de HP Scitex FB7500 industriële persvereist de installatie van de HP Scitex FB7500 upgradekit en de HPScitex FB7500/FB7600 kit voor witte inkt.
(4) Volgens IDC-rapporten in het vierde kwartaal van 2011.
(5) De datum van beschikbaarheid kan verschillen per regio en landen is onder voorbehoud van wijzigingen.
(6) HP SmartStream Production Analyzer is een SaaS-applicatie(Software-as-a-Service) en vereist de aanschaf van een licentie. Eris geen installatie op de locatie nodig. HP Print Care is vereistvoor het gebruik van de HP SmartStream Production Analyzer.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen instaat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. Als 'swerelds grootste technologiebedrijf lost HP problemen van klantenop met een portfolio van oplossingen die variëren van printing- enpersonal computing-producten tot software, services enIT-infrastructuur. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is te vindenop http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Vanessa Ribeiro, HP
+34 682 794 816  

Rosalie de Hoop
Edelman voor HP
+31 (0) 20 30 10 980
Rosalie.dehoop@edelman.com

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.