female portrait
Verschillen effectief maken

Achter al onze doorbraken gaat een groep denkers schuil, een team met mensen die uitdagingen van alle kanten onder de loep nemen. Als die geesten elkaar ontmoeten, stimuleren ze elkaar tot nieuwe hoogten.

Uit onze verschillen komt een spanning voort. Het bij elkaar brengen van mannen en vrouwen uit verschillende landen, culturen, etnische groepen, generaties, met verschillende lifestyles, achtergronden en vaardigheden, genereert kracht. In feite beschouwen we diversiteit als één van onze krachtigste bedrijfstools.

Diversiteit tilt ons van conventies naar inventiviteit. Daarom koesteren we verschillende perspectieven—en we zijn er trots op dat er bekroningen zijn die bewijzen dat we een verschil maken. We herkennen bijdragen van onze getalenteerde medewerkers van over de hele wereld. [koppeling naar de pagina Werknemersprofielen] En we luisteren—omdat geïnspireerd denken overal en op elk moment kan opbloeien. Geïnspireerd denken kan de wereld binden.

Ironisch, niet? Dat onze verschillen uiteindelijk datgene zijn wat ons bindt.

Eén visie. Duizenden gezichtspunten.