Online Privacyverklaring | HP® Nederland
 

HP privacyverklaring

 •  

  Onze privacybeginselen

   

  Wij hebben een op toerekenbaarheid gebaseerd programma en houden ons aan de volgende beginselen die gebaseerd zijn op internationaal erkende raamovereenkomsten en principes van privacy- en databescherming:

 •  

  Deelname aan internationale privacyprogramma's

   

  Omdat wij een wereldwijd opererend bedrijf zijn, is het mogelijk dat informatie die u ons verstrekt wordt doorgezonden naar of gebruikt wordt door HP entiteiten in de hele wereld, conform deze Privacyverklaring en de volgende internationale privacyprogramma's.


  EU-VS PRIVACYSCHILD

  HP voldoet aan de EU-VS Privacyschild raamwerkovereenkomst inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van lidstaten van de Europese Unie, zoals opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel. HP heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacyschild, te weten kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperkingen inzake doel en toepassing, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Indien de bepalingen van dit privacybeleid strijdig zijn met de beginselen van het Privacyschild, hebben de beginselen van het Privacyschild voorrang. Kijk voor meer informatie over het Privacyschildprogramma en onze certificeringspagina op www.privacyshield.govniet-HP website.


  In overeenstemming met de beginselen van het EU-VS Privacyschild zet HP zich in om een oplossing te zoeken voor klachten over uw privacy en over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Personen uit de Europese unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met HP op: HP PRIVACY OFFICE


  HP heeft zich verder verplicht om niet-opgeloste privacyklachten in verband met de beginselen van het EU-VS Privacyschild door te verwijzen naar BBB EU PRIVACYSCHILD, een instelling zonder winstoogmerk die geschillen oplost. Deze is gevestigd in de Verenigde Staten en wordt geleid door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet binnen redelijke termijn een bevestiging van de ontvangst van uw klacht krijgt of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u een bezoek brengen aan www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/niet-HP website voor meer informatie of om een klacht in te dienen.


  Als uw klacht niet via de bovenstaande kanalen wordt opgelost, kunt u onder welbepaalde voorwaarden verzoeken om een bindende uitspraak door een Privacyschildcommissie.


  HP is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Amerikaanse Federal Trade Commission of elke andere bevoegde wettelijke instantie in de Verenigde Staten.

  *De specifieke HP bedrijven in de V.S. die deelnemen aan het EU-VS Privacyraamwerk zijn: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; en Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLineniet-HP website


  Bindende bedrijfsvoorschriften

  HP heeft tevens een reeks bindende bedrijfsvoorschriften (BCR, Binding Corporate Rules) opgesteld, die goedgekeurd zijn door de meeste regelgevende instanties voor databescherming in de EEA en Zwitserland en die gelden sinds juni 2011. De BCR waarborgen dat persoonsgegevens van personen in de EEA voldoende beschermd zijn wanneer deze door een van de wereldwijde entiteiten van HP worden verwerkt. Doorgifte door HP van persoonsgegevens uit de EU vindt plaats conform de goedgekeurde BCR- en Modelcontractbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese databeschermingsautoriteiten. Meer informatie over onze BCR vindt u hier.


  Grensoverschrijdende privacyregels van de APEC

  HP heeft het APEC Privacy Seal van TRUSTe ontvangen. Dit betekent dat nagegaan is of deze privacyverklaring en ons privacybeleid voldoen aan het TRUSTe-programma. U kunt dit programma inzien op de validatiepagina door te klikken op het TRUSTe-logo. Het HP privacybeleid zoals beschreven in deze verklaring voldoet aan het Cross Border Privacy Rules-systeem (CBPR) van APEC inzake transparantie, aansprakelijkheid en keuzemogelijkheden ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. De CBPR-certificering geldt niet voor gegevens die mogelijk zijn verzameld met behulp van software die van derdepartijplatformen is gedownload.

  Als u niet-opgeloste klachten heeft over privacy of het gebruik van gegevens in verband met de APEC-certificering van HP, kunt u contact opnemen met TRUSTe.


  TRUSTe Privacycertificeringniet-HP website
 •  

  Hoe wij uw gegevens gebruiken

   

  Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om uw relatie met HP te beheren en u beter van dienst te zijn door een gepersonaliseerde ervaring en interactie met ons. Wij gebruiken uw gegevens onder meer voor het volgende:


  Klantervaring

  Wij bieden een naadloze klantervaring door accurate contact- en registratiegegevens te onderhouden, uitgebreide klantondersteuning te bieden, producten, diensten en kenmerken te bieden die voor u interessant kunnen zijn en u in staat te stellen deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes. Wij gebruiken uw gegevens ook om een ervaring op maat te bieden, de HP Services en communicatie die u ontvangt te personaliseren en aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van HP Services.


  Transactieondersteuning

  Hulp bij het uitvoeren van transacties en bestellingen voor onze producten of diensten, het beheren van uw account, het verwerken van betalingen, het regelen van verzendingen en leveringen en het afhandelen van reparaties en retourzendingen.


  Productondersteuning en -verbetering

  Verbeterde werking en prestaties van onze producten, oplossingen, diensten en ondersteuning, zoals garantiesupport, regelmatige firmware- en software-updates en tijdige meldingen om te zorgen dat een apparaat of service goed blijft werken.


  Administratieve communicatie

  Communicatie met u over HP Services. Administratieve communicatie kan onder meer het volgende inhouden: antwoorden op uw vragen of verzoeken, communicatie over serviceverlening en garantie, meldingen over terugroepacties of bedrijfsnieuws over fusies, overnames of splitsingen.


  Beveiliging

  Waarborgen van de integriteit en veiligheid van onze websites, producten, kenmerken en diensten en voorkomen en detecteren van bedreigingen van de beveiliging, fraude of andere strafbare of kwaadwillige activiteiten die uw gegevens in gevaar kunnen brengen. In onze contacten met u zullen wij bovendien redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren door u bijvoorbeeld om een wachtwoord en gebruikers-id te vragen voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Wij maken gebruik van extra beveiligingsmaatregelen, zoals CCTV, om onze fysieke locaties te beschermen.


  Bedrijfsprocessen

  Dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals werving van personeel, het verifiëren van uw identiteit, het nemen van kredietbeslissingen op een kredietaanvraag door u, het uitvoeren van bedrijfsonderzoek en analyses, bedrijfsrapportage en beheer, werknemerstraining en quality assurance (waarbij ook gesprekken met onze klantondersteuning kunnen worden gevolgd of opgenomen) en het winnen van nieuwe klanten.


  Onderzoek en innovatie

  Innovatie van nieuwe producten, kenmerken en diensten met behulp van onderzoeks- en ontwikkeltools en data-analyse.

  Reclame

  Gepersonaliseerde promoties en aanbiedingen (conform uw Privacyvoorkeuren) voor HP Services en geselecteerde partnerwebsites (bijvoorbeeld een advertentie op een partnerwebsite voor een product dat u onlangs op een HP website heeft bekeken). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van tools voor het automatisch verzamelen van data. Wij kunnen uw gegevens ook delen met leveranciers van marketingdiensten en digitale marketingnetwerken om advertenties aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn. Lees voor meer informatie Hoe HP hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt.


  Naleving van de wet

  Naleven van wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken, eisen van de overheid en wetshandhavers om ervoor te zorgen dat onze diensten en producten goed werken, om onszelf, onze gebruikers en onze klanten te beschermen en eventuele geschillen met klanten op te lossen.


  Raadpleeg onze Data Collection and Use Matrix voor een overzicht van de manier waarop wij de verzamelde gegevens gebruiken.

 •  

  HP Data Shredder-software

   

  Persoonsgegevens omvatten alle informatie waardoor u persoonlijk wordt geïdentificeerd of met behulp waarvan u rechtstreeks of indirect kunt worden geïdentificeerd. Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen via uw gebruik van HP Services of uit gesprekken of correspondentie met vertegenwoordigers van HP.


  Welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen is afhankelijk van het soort interactie met ons of met de HP Services die u gebruikt. Deze kan onder meer het volgende omvatten:


  Informatie die u rechtstreeks verstrekt

  • Contactgegevens – Wij kunnen privé en/of zakelijke contactgegevens verzamelen, bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadressen en andere soortgelijke informatie.
  • Betaalgegevens – Wij verzamelen de gegevens die nodig zijn om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen, bijvoorbeeld nummers van betaalkaarten en creditcards, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsinformatie.
  • Accountgegevens – Wij verzamelen informatie over hoe u zich heeft aangemeld voor HP Services of deze heeft aangeschaft, uw transactie-, facturerings- en ondersteuningshistorie, de HP Services die u gebruikt en andere informatie in verband met het account dat u aanmaakt.
  • Locatiegegevens – Wij kunnen geolocatiegegevens verzamelen wanneer u locatiegebaseerde diensten afneemt of wanneer u ervoor kiest om locatiegegevens te verstrekken wanneer u een product registreert.
  • Aanmeldingsgegevens– Wij verzamelen gebruikers-ID's, wachtwoorden, wachtwoordtips en soortgelijke beveiligingsinformatie die nodig is voor verificatie en toegang tot HP accounts.
  • Demografische gegevens – Wij kunnen bepaalde demografische gegevens verzamelen of verkrijgen via derde partijen, bijvoorbeeld land, geslacht, leeftijd, voorkeurstaal, achtergrondinformatie over opleiding, beroep en algemene interesse in banen.
  • Voorkeuren – Wij verzamelen informatie over uw voorkeuren en interesses met betrekking tot onze producten, diensten (zowel informatie die u ons geeft als wat wij kunnen afleiden uit datgene wat we van u weten) en hoe u informatie van ons wenst te ontvangen.
  • Informatie van social media – Wij kunnen socialmediafunctionaliteit bieden waardoor u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en met ons kunt communiceren op verschillende socialmediasites. Als u gebruik maakt van deze functies kan dat, al naar gelang de functie, tot gevolg hebben dat er gegevens over u worden verzameld of gedeeld. We adviseren u het privacybeleid en de instellingen op de socialmediasites die u gebruikt aandachtig te lezen om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke gegevens door deze sites worden verzameld, gebruikt en gedeeld.
  • Andere unieke identificatie-informatie – voorbeelden van andere unieke informatie die wij over u kunnen verzamelen zijn: productserienummers, informatie die u verstrekt tijdens persoonlijk, online, telefonisch of e-mailcontact met onze servicecenters, helpdesks of andere klantondersteuningskanalen, uw antwoorden op enquêtes, in wedstrijden of aanvullende informatie die u ons heeft verstrekt om de levering van HP Services te vergemakkelijken en uw verzoeken om informatie te beantwoorden. Bij aanvragen voor instant krediet kunnen wij u tevens vragen om verdere persoonsgegevens, zoals uw salaris, burgerservicenummer en financiële/bankinformatie en andere gegevens (bijvoorbeeld van kredietregistratie-instanties) om u te identificeren en uw kredietwaardigheid te verifiëren.

  U hoeft de persoonlijke informatie waarom wij vragen niet te verstrekken. Als u dat niet doet, kunnen wij u echter soms geen HP Services of bepaalde gespecialiseerde kenmerken leveren of uw verzoeken om informatie niet effectief afhandelen.


  Informatie die automatisch wordt verzameld over uw gebruik van HP Services


  • Gegevens over productgebruik – Wij verzamelen gegevens over productgebruik, zoals het aantal afgedrukte pagina's, printmodus, gebruikte media, inkt- of tonermerk, het type afgedrukte bestanden (.pdf, .jpg, enz.), de applicatie waarmee wordt geprint (Word, Excel, Adobe Photoshop, enz.), de bestandsgrootte, tijd en het gebruik en de status van andere printersupplies. Wij scannen of bekijken niet de inhoud van bestanden of informatie die in een applicatie wordt weergegeven.
  • Apparatuurgegevens – Wij verzamelen informatie over uw computer, printer en/of device zoals het besturingssysteem, de hoeveelheid geheugen, regio, taal, tijdzone, modelnummer, eerste startdatum, leeftijd van het apparaat, fabricagegegevens van het apparaat, browserversie, computerfabrikant, verbindingspoort, garantiestatus, unieke apparaat-id, reclame-identificaties en andere technische informatie die per product verschilt.
  • Applicatiedata – Wij verzamelen informatie in verband met HP applicaties, zoals de locatie, taal, softwareversies, keuzes voor het delen van data en update-informatie.
  • Performancedata – Printerincidenten, kenmerken en gebruikte meldingen zoals waarschuwingen dat de inkt bijna op is, gebruik van fotokaarten, fax, scanner, embedded webserver en andere technische informatie die per product verschilt.
  • Informatie over websitebezoek – Wij verzamelen informatie over uw bezoeken aan en activiteiten op onze HP websites, applicaties of websites die namens ons door een ander bedrijf worden onthouden, inclusief de inhoud (en eventuele advertenties) die u bekijkt en waar u iets mee doet, het adres van de website vanwaar u kwam en ander klikgedrag (zoals de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt of de items die u in uw winkelwagen plaatst). Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld met onze hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, webbakens en ingesloten weblinks. Lees voor meer informatie Hoe HP hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt.
  • Anonieme of geaggregeerde gegevens – Wij kunnen anonieme antwoorden op enquêtes of anonieme en geaggregeerde informatie verzamelen over de manier waarop HP Services worden gebruikt. Tijdens de verwerking kunnen wij een proces toepassen om uw data onidentificeerbaar te maken of te pseudonimiseren om het onwaarschijnlijk te maken dat u via die data met beschikbare technologie kunt worden geïdentificeerd.

  Informatie van derde partijen


  Wij verwerven ook gegevens van derden die wij als betrouwbaar beschouwen en die of openbaar of tegen betaling beschikbaar zijn. Dergelijke informatie kan persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, voorkeuren, interesses en demografische gegevens bevatten. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld wanneer u onze applicaties benadert via socialmedia-aanmelding (bijvoorbeeld door u aan te melden bij onze applicaties met uw accountgegevens van Facebook of andere social media). Welke informatie wij ontvangen is afhankelijk van de privacy-instellingen van uw socialmedia-account. Wanneer u HP Services aanschaft bij een HP partner, ontvangen wij mogelijk van die partner bepaalde informatie over uw aankoop. Indien van toepassing kunnen wij ook gegevens ontvangen van fraudepreventie-organisaties of kredietregistratie-instanties in verband met beslissingen over kredietverlening.


  Om bepaalde HP Services op enterpriseniveau te ontvangen, kunnen de contactgegevens van uw bedrijf door een daartoe aangewezen entiteit in uw bedrijf aan HP worden verstrekt (bijvoorbeeld door een medewerker van uw IT-afdeling). Indien nodig gebruiken wij ook informatie die door u of uw werkgever is verstrekt, samen met gegevens van openbaar beschikbare en andere online en offline bronnen om due-diligence-onderzoeken uit te voeren naar zakelijke contacten in het kader van ons anticorruptie- complianceprogramma.


  Wij ontvangen ook niet-persoonsgegevens, zoals geaggregeerde of onidentificeerbaar gemaakte demografische/profielgegevens, van derden, bijvoorbeeld bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van bedrijfsgegevens, analyse en software als service.


  Om te waarborgen dat de gegevens accuraat zijn en om een superieure klantervaring te bieden door u gepersonaliseerde diensten, content, marketing en reclame te bieden, kunnen wij de informatie die wij zelf verzamelen koppelen of combineren met de informatie van de andere, hierboven beschreven bronnen. Zo kunnen wij de geografische informatie uit commerciële bronnen vergelijken met het IP-adres dat door onze hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling wordt gelezen om uw algemene geografische locatie te bepalen. Informatie kan ook worden gekoppeld via een unieke identificatie zoals een cookie of accountnummer.

 •  

  Privacy van kinderen

   

  HP verzamelt niet doelbewust informatie over kinderen zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving en richt zijn websites of mobiele applicaties niet op kinderen.

 •  

  Hoe wij uw gegevens beveiligen

   

  Om toegang of openbaarmaking door onbevoegden te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de informatie niet wordt misbruikt, maken wij gebruik van redelijke fysieke, technische en administratieve procedures om de informatie die wij verzamelen en verwerken te beschermen. HP bewaart informatie zoals noodzakelijk of wettelijk toegestaan en zolang de gegevens een legitieme zakelijke toepassing hebben.


  Tijdens het verzamelen, verzenden of bewaren van gevoelige informatie zoals financiële gegevens maken wij gebruik van een scala aan extra beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage, toepassing of openbaarmaking. Bij het verzenden van uiterst vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) via internet, beschermen wij die met behulp van encryptie, bijvoorbeeld latere versies van het TLS-protocol (Transport Layer Security).


  Wij zijn geabonneerd op fraudebeheerservices als onderdeel van onze realtime betalingsverwerking. Deze service biedt ons extra beveiliging tegen creditcardfraude ter bescherming van uw financiële gegevens.

 •  

  Hoe wij gegevens delen

   

  Wij delen uw persoonsgegevens alleen als volgt:


  Delen met HP bedrijven


  Voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan andere entiteiten van HP in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en in het kader van onze deelname aan de APEC Cross Border Privacy Rules, Bindende bedrijfsregels en Privacyschildprogramma's zijn entiteiten van HP contractueel gebonden om aan onze privacyvereisten te voldoen. Bovendien wordt het personeel van HP jaarlijks op de hoogte gehouden van de privacyrichtlijnen in het kader van onze verplichte Integriteit bij HP-training.


  Door onze websites te bezoeken, door u aan te melden voor een product of dienst, door een account aan te maken of door anderszins persoonsgegevens aan HP te verstrekken, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens over te dragen binnen het wereldwijde netwerk van HP entiteiten, op basis van de hierboven genoemde internationale programma's.


  Delen met dienstverleners


  Wij maken gebruik van dienstverlenende bedrijven die bepaalde aspecten van onze bedrijfsactiviteiten namens ons beheren of ondersteunen. Deze kunnen zich in de Verenigde Staten of op andere plaatsen in de wereld bevinden. Zij leveren diensten zoals creditcardverwerking en fraudebestrijding, klantondersteuning, verwerking van bestellingen, levering van producten, personalisering van content, reclame- en marketingactiviteiten (inclusief digitale en gepersonaliseerde advertenties), IT-services, e-mailservice, datahosting, live-help, incasso en beheer of ondersteuning van HP websites. Onze dienstverleners zijn contractueel gebonden om alle persoonsgegevens die zij van ons ontvangen veilig te verwerken en mogen de persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het leveren van de diensten zoals opgedragen door HP. Wij nemen ook maatregelen om een passende bescherming te bieden bij overdracht van uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving.


  Bedrijfstransacties


  Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin HP om strategische of andere zakelijke redenen besluit om bedrijven te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. Bij dergelijke transacties kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan potentiële of werkelijke kopers of persoonsgegevens ontvangen van verkopende partijen. Wij zorgen er bij dit soort transacties voor dat de gegevens naar behoren worden beschermd.


  Naleving van de wet


  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer wij te goeder trouw menen daartoe verplicht te zijn om: (i) aan geautoriseerde verzoeken om informatie van politie, rechtbanken, regelgevende en andere overheidsinstanties te voldoen, met inbegrip van vereisten in verband met nationale veiligheid of andere bevelen van wetshandhavers; (ii) gehoor te geven aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (iii) veiligheidsbedreigingen, fraude of andere strafbare activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; (iv) de rechten en eigendommen van HP en haar dochtermaatschappijen af te dwingen of te beschermen; (v) de rechten of persoonlijke veiligheid te beschermen van HP, haar werknemers en derden die zich op het terrein van HP bevinden of gebruikmaken van eigendommen van HP, wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming is met de eisen van het toepasselijke recht.


  Delen met andere partijen


  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met: (i) organisaties voor kredietregistratie en fraudebestrijding; (ii) incassobedrijven (voor bij ons openstaande schulden); (iii) verzekeringsmaatschappijen, als u via ons een verzekeringspolis heeft aangeschaft (bv. Care Packs); (iv) andere derde partijen zoals onze channel partners, na de juiste kennisgeving en toestemming. Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan de andere bedrijven te verstrekken, worden deze gegevens gehanteerd overeenkomstig hun privacybeleid. Dit kan verschillen van het privacybeleid en de privacypraktijken van HP.


  Raadpleeg onze Data Collection and Use Matrix voor meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens delen.

 •  

  Uw privacyvoorkeuren wijzigen

   

  U heeft de keuze om u te abonneren op berichten van ons over specifieke HP Services. U kunt er ook voor kiezen om algemene berichten van HP te ontvangen en u kunt kiezen hoe u die berichten wilt ontvangen, bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon, fax op uw mobiele device of online.

  Behalve bij de bron kunt u uw keuzes voor het ontvangen van abonnementen of informatie ook op andere manieren maken of wijzigen. Deze worden in de volgende gedeelten beschreven. Deze opties gelden niet voor berichten over de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid, updates van drivers of andere administratieve en transactiegerelateerde berichten, aangezien deze berichten niet primair als promotie bedoeld zijn.


  Berichten waarop u zich heeft geabonneerd


  Onder 'berichten waarop u zich heeft geabonneerd' worden verstaan: nieuwsbrieven per e-mail, software-updates, enz., die u expliciet heeft aangevraagd of met de bezorging waarvan u akkoord bent gegaan. Als u geen informatie meer wilt ontvangen die u heeft aangevraagd, kunt u deze op de volgende manieren opzeggen:


  • Selecteer in de e-mail de link 'Opt out' of 'Unsubscribe' of volg de instructies om op te zeggen, die in alle berichten waarop u bent geabonneerd te vinden zijn.
  • Om berichten op te zeggen die u op mobiele devices ontvangt, antwoordt u op het bericht met de woorden "STOP" of "END".
  • Ga terug naar de website(s) waar u uw voorkeuren heeft opgegeven en volg de instructies voor het opzeggen van abonnementen. Veel HP abonnementen zijn toegankelijk op de Subscriber's Choice website.
  • Contact opnemen met onze Data Protection Officer via het HP Privacy Office. Vermeld uw naam, contactgegevens en in het bijzonder relevante informatie over de HP abonnementen die u niet langer wilt ontvangen.


  Algemene berichten


  Onze algemene berichten bevatten informatie over producten, diensten en/of ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn informatie over nieuwe producten of diensten, speciale aanbiedingen, gepersonaliseerde informatie, gerichte reclame of uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoeken of nalevingscontroles.


  In veel gevallen kunt u gebruik maken van HP Passport om aan te geven of u algemene berichten van HP wilt ontvangen. HP Passport is een 'single-loginservice', waarmee u zich bij bepaalde, voor HP Passport geschikte websites kunt registreren via een unieke identificatiecode en een wachtwoord van uw keuze. HP Passport maakt gebruik van cookies om uw persoonsgegevens op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te voeren wanneer u in de toekomst één van de vele websites van HP bezoekt. HP Passport biedt u tevens de mogelijkheid om uw privacyvoorkeuren op te geven. Deze gelden voor alle websites en e-mail van HP en voor alle online andere communicatiemiddelen waarvoor HP Passport wordt gebruikt.


  Als u HP Passport niet kunt gebruiken, kunt u de ontvangst van deze algemene berichten via een van de volgende methoden stopzetten:


  • Selecteer in de e-mail de link 'Opt out' of 'Unsubscribe' of volg de instructies om op te zeggen, die in alle e-mailberichten te vinden zijn.
  • Om berichten op te zeggen die u op mobiele devices ontvangt, antwoordt u op het bericht met de woorden "STOP" of "END".
  • Schrijf naar het HP Privacy Office. Geef uw naam, contactinformatie en specifieke relevante informatie over uw privacyvoorkeuren op.

  Advertenties van HP op websites van derden


  HP plaatst advertenties op de websites van andere bedrijven. Soms gebeurt dit door enige persoonsgegevens te delen, zoals beschreven in het gedeelte over Reclamecookies van derden en cookies van social media.


  Bovendien staan wij advertentienetwerken en andere derde partijen toe om cookies en hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling te gebruiken om te bepalen wat u doet op onze websites, met onze berichten en diensten en op geselecteerde websites van partners. Op basis daarvan kunnen wij vaststellen wat uw interesses zijn, profielen en belangstellingssegmenten creëren om u advertenties te presenteren die voor u zo relevant en nuttig mogelijk zijn. Zie voor verdere informatie het gedeelte Hoe HP hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt.

  Cookie-instellingen


 •  

  Hoe wij hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruiken

   

  Wij maken bij HP Services gebruik van cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën (samen 'hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling' genoemd) en staan bepaalde andere bedrijven toe dit ook te doen. Dit doen wij om: meer inzicht te krijgen in uw gebruik van onze HP Services; u een betere gebruikerservaring te bieden met gepersonaliseerde functionaliteit en content; onze advertenties en marketing optimaal af te stemmen; derdepartij-reclamebureaus in staat te stellen onze advertenties overal op internet speciaal op uw interesses af te stemmen. Klik hier voor Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling.


  Meer informatie over hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling vindt u op: www.allaboutcookies.org.


  Ons gebruik van cookies


  Cookies zijn tekstbestanden met een kleine hoeveelheid informatie die op uw apparaat worden gedownload of (technisch gesproken) naar de browser die u op dat apparaat gebruikt wanneer u een website bezoekt. De entiteit die cookies op uw browser plaatst, kan vervolgens de informatie in de betreffende cookies lezen. Cookies worden geclassificeerd als 'sessiecookies' die niet op uw computer blijven staan wanneer u de browser sluit of als 'permanente cookies' die op de computer bewaard blijven totdat zij worden gewist of verlopen zijn.


  Verschillende soorten cookies worden gebruikt om verschillende functies uit te voeren, zoals hieronder wordt uitgelegd:

  • Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn: Sommige cookies zijn nodig om u in staat te stellen door onze websites te navigeren en de functionaliteit, zoals het betreden van beveiligde gebieden, te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen wij geen passende content tonen op basis van het type apparaat dat u gebruikt.
  • Wij gebruiken cookies om uw keuzes te onthouden: Deze cookies helpen ons de keuzes die u maakt op onze websites te onthouden (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt) en om uitgebreide, gepersonaliseerde kenmerken te bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om veranderingen te onthouden die u heeft aangebracht in tekstgrootte, lettertype en andere onderdelen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waarom u heeft gevraagd, zoals het bekijken van een video of het leveren van commentaar op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en de cookies kunnen uw browseractiviteit op andere websites niet volgen.
  • Wij gebruiken cookies om uw ervaring te personaliseren: Wij gebruiken cookies om de manier waarop onze websites zich gedragen of er uitzien te veranderen om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden op basis van informatie die wij afleiden uit uw gedrag op onze websites of informatie die hij al hebben omdat u bijvoorbeeld als klant geregistreerd bent. Deze cookies worden gebruikt om bij een volgend bezoek aan onze websites de diensten of inhoud die wij u tonen en het uiterlijk van de website aan te passen. Als u bijvoorbeeld webpagina's personaliseert of u aanmeldt voor producten of diensten, helpt een cookie onze webpaginaserver om uw specifieke gegevens op te halen. Wanneer u onze websites een volgende keer bezoekt, wordt de eerder verstrekte informatie opgehaald zodat u functionaliteit die u eerder heeft gekozen op de website gemakkelijk weer kunt gebruiken. Als u regelmatig meer dan één device of computer gebruikt, kunnen wij cookies combineren om u op verschillende apparaten dezelfde online ervaring te bieden. Wij kunnen de informatie die u ziet ook aanpassen op basis van wat wij al over u weten, zodat u minder lang hoeft te zoeken. Dankzij het gebruik van cookies kunnen wij elke bezoeker van onze website een eigen, unieke internetervaring geven.
  • Wij gebruiken cookies voor prestatie- en analysedoeleinden: Wij gebruiken onze eigen cookies en/of die van derden en andere identificatiemogelijkheden (zoals webbakens) om te kijken hoe u onze websites en diensten gebruikt. Aan de hand daarvan kunnen wij de prestaties verbeteren en de websites afstemmen op de voorkeur van onze klanten en bezoekers. Cookies en webbakens kunnen bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden worden gebruikt: testen van verschillende ontwerpen en zorgen dat onze websites een consistente uitstraling hebben; de interactie van onze gebruikers met onze websites en communicatie volgen en daarvan trendanalyses maken; fouten traceren en de effectiviteit van onze promotiecampagnes meten. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, uitgevoerd door Google Inc., om het gebruik van en activiteiten op onze website bij te houden.
   De verzamelde gegevens worden meestal geaggregeerd om trends en gebruikerspatronen te creëren voor bedrijfsanalyse, verbetering van websites/platformen en prestatiemetingen. Onze cookies of de daaruit voortkomende analyses kunnen ook met onze zakelijke partners worden gedeeld. Wij verzamelen onder meer informatie over de aantallen bezoekers van onze websites, hoeveel klanten inloggen, wanneer zij een bezoek brachten, hoe lang dat duurde, welke gedeelten van onze websites en welke diensten zij bekeken. Deze informatie wordt meestal niet gebruikt om u individueel te identificeren. Wij kunnen ook soortgelijke informatie ontvangen over bezoekers op de websites van onze partners.
  • Wij gebruiken cookies om gericht te kunnen adverteren: Wij staan dataleveranciers toe om cookies of andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling te gebruiken op HP Services om het mogelijk te maken onze eigen content en reclame te presenteren en de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten. Deze cookies kunnen onidentificeerbaar gemaakte demografische of andere gegevens bevatten die gekoppeld zijn aan gegevens die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bv. uw e-mail adres). Deze kunnen wij met de dataleveranciers delen in een versleutelde, niet door mensen leesbare vorm. Als u geregistreerd gebruiker bent, is de informatie die op onze websites wordt verzameld niet anoniem en kunnen wij die informatie samen met andere gegevens die wij over u hebben of afleiden, zoals uw voorkeuren, gebruiken om inhoud, diensten, advertenties en aanbiedingen op uw belangstellingen af te stemmen. U kunt gerichte reclame op onze website weigeren door deze cookies te blokkeren zoals beschreven in Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling. Hieronder kunt u meer lezen over advertentiecookies die door derden worden gebruikt.

  Reclamecookies van derden en cookies van social media

  Wij staan adverteerders en andere derde partijen (zoals bepaalde retailpartners) toe om cookies op onze websites te plaatsen waarmee zij zowel op als buiten HP websites advertenties kunnen plaatsen die voor u relevant en interessant zijn. Wij maken ook gebruik van remarketingtags (bv. Google en Bluekai) om onze retailpartners in staat te stellen reclame te maken voor producten die u op onze website heeft bekeken. Wij delen met deze adverteerders en derde partijen echter geen informatie waardoor u rechtstreeks te identificeren bent. Deze adverteerders en andere derde partijen (inclusief de reclamenetwerken, reclamebureaus en andere dienstverleners die zij gebruiken) kunnen aannemen dat gebruikers die interactie hebben met of klikken op gepersonaliseerde advertenties of content deel uitmaken van de groep waarop de advertentie of content gericht is.


  Meer informatie over enkele van onze partners voor gerichte, op belangstelling gebaseerd reclame vindt u op de volgende websites:


  Houdt u er rekening mee dat dit geen compleet overzicht is en dat de lijst periodiek kan worden bijgewerkt.


  Andere informatie delen met adverteerders


  Wij kunnen informatie over u doorgeven aan leveranciers van reclametechnologie, zodat zij uw apparaten kunnen herkennen en u content en advertenties kunnen presenteren op basis van uw interesse. Die informatie kan uw naam, postadres, e-mailadres, apparaat-id en andere identificaties in versleutelde vorm bevatten. De leveranciers kunnen de informatie in versleutelde of onidentificeerbare vorm verwerken. Deze leveranciers kunnen aanvullende informatie van u verzamelen, zoals uw IP-adres en informatie over uw browser of besturingssysteem; zij kunnen informatie over u combineren met informatie van andere bedrijven via coöperaties voor het delen van data waaraan wij deelnemen; zij kunnen ook hun eigen unieke cookie op uw browser plaatsen en herkennen. Deze cookies kunnen bepaalde demografische of andere data bevatten in onidentificeerbaar gemaakte vorm.


  Cookies kunnen ook worden gebruikt wanneer u informatie deelt via de knop voor delen via social media op de websites. Het sociale netwerk registreert dat u op de knop heeft gedrukt. Deze informatie kan worden gekoppeld met activiteiten voor doelgerichte benadering en advertenties. De soorten cookies die deze derde partijen plaatsen en de manier waarop zij de daarmee verzamelde informatie gebruiken zijn afhankelijk van het privacybeleid van de betreffende bedrijven. Voor informatie over hoe u gerichte reclame kunt weigeren kunt u de bovengenoemde websites raadplegen of Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot automatische gegevensverzameling en online tracking lezen.

  3

  Andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling


  Webbakens
  Wij maken gebruik van webbakens (meestal in combinatie met cookies) en staan derden toe dat te doen om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website en uw interactie met e-mail of andere berichten, om de performance te meten en u zo relevant mogelijke informatie en advertenties aan te bieden. Een webbaken (ook webbug of 'clear GIF' genoemd) is een transparante grafische afbeelding (meestal van 1 pixel bij 1 pixel) die kan worden ingesloten in online content, video's en e-mails en die een server in staat stelt bepaalde soorten informatie op uw apparatuur te lezen, te weten of u bepaalde content of een specifiek e-mailbericht heeft bekeken, inclusief de datum en tijd waarop u het baken heeft bekeken en het IP-adres van uw apparaat. Wij kunnen bijvoorbeeld webbakens opnemen in onze promotie-e-mails of nieuwsbrieven om te bepalen of onze berichten zijn geopend, of er actie op is ondernomen en of onze e-mailcampagnes goed werken.


  Ingesloten weblinks
  E-mailberichten van HP, door HP voorgeconfigureerde internettoetsen op uw toetsenbord en voor promotiedoeleinden op het bureaublad van uw pc voorgeïnstalleerde pictogrammen bevatten vaak links die u via de servers van HP naar een relevant deel van het internet leiden. Hierbij kan HP de in deze links ingebouwde URL eventueel wijzigen en zo nodig de doeltreffendheid van onze marketinginitiatieven vaststellen. HP kan daarmee ook vaststellen of u op weblinks in e-mailberichten heeft geklikt. Deze informatie kan vervolgens aan uw persoonlijke identiteit worden verbonden.

 •  

  Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot automatische gegevensverzameling en online tracking

   

  Waar van toepassing hebben wij uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies en andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling waarmee informatie op uw apparaat wordt opgeslagen of benaderd.


  Cookies


  Als u helemaal geen cookies of alleen bepaalde cookies wilt toestaan, kunt u dat doen via uw browserinstellingen. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken en om reeds geplaatste cookies te verwijderen. In de helpfunctie van uw browser of op de website www.allaboutcookies.org vindt u uitgebreide informatie over de opt-outprocedures in verschillende browsers.

  Denkt u er wel aan dat, wanneer u bepaalde soorten cookies uitschakelt, u mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteit op onze websites of geen toegang heeft tot bepaalde content of functionaliteit.


  Om ervoor te zorgen dat u op onze websites niet wordt getraceerd door Google Analytics gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Als u zich in de EU bevindt en cookies van derde partijen in verband met op belangstelling gebaseerde reclame wilt weigeren, gaat u naar www.youronlinechoices.eu.


  In de V.S. en Canada voldoen wij aan de Digital Advertising Alliance industriestandaarden voor op belangstelling gebaseerde reclame. Als u zich in de V.S. bevindt kunt u hier klikken voor meer informatie over keuzemogelijkheden inzake reclame; in Canada kunt u hier klikken. In de V.S. biedt het Network Advertising Initiative de mogelijkheid om een aantal advertentiecookies te weigeren. Kijk voor meer informatie op www.networkadvertising.org. De keuze voor opt-out betekent niet dat u geen online reclame meer ontvangt. Het betekent alleen dat het bedrijf of de bedrijven waarvoor u opt-out heeft gekozen u niet langer advertenties aanbieden die afgestemd zijn op uw webvoorkeuren en gebruikspatronen.


  Sommige nieuwere webbrowsers bevatten 'Do Not Track'-functionaliteit, om te voorkomen dat u wordt gevolgd. Momenteel bestaat er nog geen industriestandaard voor het afhandelen van 'Do Not Track'-verzoeken, dus mogelijk reageren onze websites niet op de 'Do Not Track'-verzoeken of headers van deze browsers.

  Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies, kunt u contact opnemen met het HP Privacy Office.


  Webbakens


  Omdat webbakens hetzelfde zijn als ieder ander contentverzoek dat wordt opgenomen in de opmaak van een webpagina, is opt-out of weigeren niet mogelijk. U kunt webbakens in e-mailberichten mogelijk uitschakelen door de afbeeldingen in het bericht niet te downloaden (deze mogelijkheid is afhankelijk van het e-mailprogramma dat u op uw pc gebruikt). Op deze manier worden webbakens of andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling in e-mailberichten echter niet altijd uitgeschakeld; dit varieert per e-mailprogramma. Zie voor verdere informatie hierover de bij uw e-mailprogramma of door uw serviceleverancier geleverde informatie. Webbakens kunnen in sommige gevallen worden uitgeschakeld door cookies te weigeren of door de instellingen voor cookies in uw browser aan te passen.


  Ingesloten weblinks


  Als u niet wilt dat wij bijhouden op welke links u klikt, kunt u:

  • de indeling waarin u berichten van HP ontvangt wijzigen (d.w.z. een tekstversie ervan kiezen, indien mogelijk) of in onze e-mailberichten bewust niet op links klikken;
  • de door HP voor promotionele doeleinden op het bureaublad van uw pc voorgeïnstalleerde pictogrammen verwijderen of hier bewust niet op klikken;
  • de internettoetsen op uw toetsenbord (indien van toepassing) zodanig herconfigureren dat er een URL van uw keuze wordt geopend; zie hiervoor de bij uw pc geleverde documentatie.
 •  

  Gebruik maken van uw rechten en contact opnemen met ons

   

  U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij over u onderhouden. Bovendien heeft u het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken of om te verzoeken om rectificatie, aanvulling, beperking, anonimisering of verwijdering van uw persoonsgegevens en om uitleg te vragen over de verwerking. In bepaalde gevallen kan uw verzoek worden geweigerd wegens een gegronde uitzondering, bijvoorbeeld wanneer door het beschikbaarstellen van de informatie ook persoonsgegevens van een andere persoon bekend worden of wanneer het ons wettelijk verboden is om dergelijke informatie bekend te maken.


  Contact met ons opnemen


  Uw mening is voor ons belangrijk. Als u vragen of zorgen heeft over onze Privacyverklaring, het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een mogelijke inbreuk op de lokale privacywetgeving, kunt u deze per e-mail richten aan het HP Privacy Office of schrijven naar het juiste adres hieronder:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  T.a.v.: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  Frankrijk


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  T.a.v.: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 Mexico D.F.


  REST VAN DE WERELD
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  T.a.v.: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, Californië 94304
  Verenigde Staten


  Alle communicatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw communicatie zal onze vertegenwoordiger binnen redelijke termijn contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en te reageren op uw zorgen. Wij streven ernaar uw problemen snel en passend op te lossen.


  Als wij uw zorgen niet kunnen wegnemen, heeft u het recht om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende privacy-autoriteit of via gerechtelijke procedures verhaal te halen indien u meent dat inbreuk is gemaakt op uw rechten. Als u vragen, problemen of klachten heeft in verband met onze deelname aan het EU-VS Privacyschild, lees dan het gedeelte over onze deelname aan internationale privacyprogramma's.

 •  

  Wijzigingen in de HP privacyverklaring

   

  Als wij wijzigingen in onze privacyverklaring aanbrengen, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met de bijgewerkte herzieningsdatum. Als wij belangrijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen waardoor onze privacypraktijken wezenlijk veranderen, kunnen wij u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een mededeling op onze website en/of sociale-mediapagina's te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2016.

Gerelateerde informatie over privacy: