Printservers

HP printers en multifunctionele producten delen in een draadloos of vast netwerk.

Netwerkprintservers zoeken

Printservertype
Alle opties
Weergaven:
   
 -  van  opties
   
 -  van  opties
   
  • Product kan in werkelijkheid anders zijn.


  • Controleer de productspecificaties onder Gegevensblad/Documenten. Als het product voldoet aan EN 55022 Class A kan het gebruik van het product in woonomgevingen (onder ongunstige omstandigheden) leiden tot interferentie met de tv/radio-ontvangst

    Het beleid van HP is erop gericht om klanten informatie te verstrekken over de chemische stoffen die zich in de producten bevinden, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen zoals REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad). Een rapport met chemische informatie voor dit apparaat vindt u op: www.hp.com/go/reach.