Help en ondersteuning voor afdrukken vanaf Android-apparaat

HP biedt een reeks mobiele afdrukopties voor Android-apparaten.

Als u een probleem hebt met het verzenden van een afdruktaak van uw Android-apparaat via e-mail naar een printer met ePrint, kiest u ePrint hieronder voor stappen om het probleem op te lossen.

Als u een probleem hebt met het verzenden van een afdruktaak van uw Android-apparaat naar een HP printer in uw lokale netwerk, kiest u HP ePrint Home & Biz hieronder voor stappen om het probleem op te lossen.

Klik op het plus-teken (topic site plus sign) naast uw afdrukmethode voor stappen om het probleem op te lossen:

ePrintePrint

Nadat u de HP printer met ePrint hebt geregistreerd bij ePrintCenter en u probeert om vanaf uw mobiele Android-apparaat af te drukken met uw ePrint-e-mailadres, wordt de afdruktaak niet afgedrukt.

Pictogram ePrint

eprint_icon

BELANGRIJK: ePrint taken worden mogelijk niet onmiddellijk afgedrukt. Als er een probleem met de printer is, zal uw afdruktaak 24 uur op de ePrint-server blijven. De server controleert regelmatig de printerstatus en zal de afdruktaak verzenden zodra het probleem is opgelost. Als het probleem na 24 uur niet is opgelost, verwijdert de server de afdruktaak.

Bekijk de volgende lijst met mogelijke oorzaken en oplossingen voor dit probleem.

Opmerking: Voor sommige van deze oplossingen is interactie met de printer nodig. Als u niet in de buurt bent van uw printer, moet u de hulp inroepen van iemand die toegang heeft tot uw printer.

ePrint is uitgeschakeld op de printerePrint is uitgeschakeld op de printer

De functie ePrint moet ingeschakeld zijn om een ePrint taak te kunnen ontvangen. Schakel op het bedieningspaneel van de printer de ePrint functie in en verzend de afdruktaak opnieuw.

U kunt geen ePrint-taak via e-mail verzenden vanaf de HP app ePrint Home & Biz U kunt geen ePrint-taak via e-mail verzenden vanaf de HP app ePrint Home & Biz

Als u de HP app ePrint Home & Biz op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd, hebt u de optie om afdruktaken via e-mail te verzenden naar elke HP printer met ePrint die u hebt of waar u toegang toe hebt.

Volg deze stappen om uw mobiele apparaat bij ePrintCenter te registreren om het verzenden van ePrint-taken via e-mail in te schakelen.

Opmerking: Bovendien moet u zich bij de ePrintCenter-website registreren om Microsoft Office Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden van de HP ePrint Home & Biz-app af te drukken.  

 1. Tik op uw mobiele apparaat op HP ePrint Home & Biz, op Instellingen en vervolgens op Registreren bij HP ePrint.

 2. Voer uw e-mailadres in en tik op Verzenden. HP ePrintCenter verzendt u een e-mail die een PIN-code bevat.

 3. Nadat u de code van de e-mail hebt opgehaald, tikt u op HP ePrint Home & Biz om de app opnieuw te openen, typt u de PIN en tikt u op OK.

De ePrint service ondervindt een probleemDe ePrint service ondervindt een probleem

Oorzaak: De ePrint-afdruktaak kan niet worden afgedrukt vanwege een tijdelijk probleem met de ePrint-service.

Oplossing: Probeer uw afdruktaak later opnieuw te verzenden.

Er is een verkeerd ePrint e-mailadres gebruiktEr is een verkeerd ePrint e-mailadres gebruikt

Controleer of u het correcte ePrint-e-mailadres hebt gebruikt om uw afdruktaak te verzenden. Als u het e-mailadres van uw ePrint-printer wilt zoeken, gaat u naar ePrintCenter, klikt u op Help en vervolgens op Hoe kan ik het e-mailadres van mijn printer vinden? onder het kopje HP ePrint.

Mogelijk moet de firmware van de printer met ePrint worden bijgewerktMogelijk moet de firmware van de printer met ePrint worden bijgewerkt

Mogelijk moet de firmware van de printer worden bijgewerkt om ePrint in te schakelen. Volg deze stappen om de firmware van de printer bij te werken.

Methode één: Firmware-updates ophalen vanaf het bedieningspaneel van de printer

Controleer via het bedieningspaneel op beschikbare productupdates en installeer deze, indien beschikbaar.

Als uw HP product geen ondersteuning biedt om via het bedieningspaneel naar updates te zoeken, gaat u door naar de volgende methode.

Methode twee: Controleren of er firmware-updates zijn op de HP website

 1. Druk via het bedieningspaneel van de printer een Printerstatusrapport of een Printerkwaliteitsrapport af en zoek het firmwareversienummer of de datum in het rapport.

 2. Ga naar HP Customer Care en typ uw productnummer in het venster.

 3. Klik op Volgende. Klik in een lijst met vergelijkbare producten op uw model, indien nodig.

 4. Klik op Software en Driver downloaden.

 5. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.

 1. Klik op het plusteken naast Firmware om de nieuwste firmwareversie weer te geven die voor uw product beschikbaar is.

Opmerking: Als Firmware niet wordt vermeld op de pagina, is uw printer actueel. U hoeft verder niets te doen.

 1. Vergelijk het versienummer van de firmware op het rapport dat u hebt afgedrukt met het versienummer van de firmware op de HP website.

 • Als het versienummer van de firmware op het statusrapport van de printer gelijk is aan het versienummer van de firmware op de HP website, is de firmware van uw product actueel. U hoeft verder niets te doen.

 • Als het versienummer van de firmware op het printerstatusrapport afwijkt van dat van de firmware op de HP website, gaat u verder met de volgende stap en downloadt en installeert u de firmware.

 1. Klik op Meer informatie, lees de downloadopties en -informatie en klik vervolgens op Downloaden.

 2. Blader naar de map waar u het firmware downloadbestand hebt opgeslagen en dubbelklik dan op het bestand om het hulpprogramma te starten dat de HP Firmware downloadt. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. 

 

De ePrint-printer is offline of heeft een foutDe ePrint-printer is offline of heeft een fout

Oorzaak: Er is mogelijk een probleem met de hardware of verbinding van de printer.

Oplossing: Controleer het bedieningspaneel van de printer op knipperende lampjes of foutberichten en volg de instructies op het bedieningspaneel om het probleem op te lossen.

Als er geen bedieningspaneelinstructies verschijnen, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem voor uw specifieke product wordt behandeld.

De HP printer met ePrint is niet verbonden met internetDe HP printer met ePrint is niet verbonden met internet
Zorg ervoor dat de printer verbinding heeft met internet. Als er verbindingsproblemen optreden, gaat u naar De printer behoudt geen draadloze verbinding voor verdere stappen voor het oplossen van problemen.
E-mailbijlagen van ePrint worden niet ondersteund voor afdrukkenE-mailbijlagen van ePrint worden niet ondersteund voor afdrukken

Controleer of het type afbeelding of bestand dat u probeert af te drukken, wordt ondersteund door ePrint.

Door ePrint ondersteunde documenttypen:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

Door ePrint ondersteunde typen afbeeldingen en foto's:

Opmerking: Afbeeldingen moeten een resolutie hebben van 100 dpi of hoger. Anders zal de afdruktaak mislukken. U kunt de afbeeldingseigenschappen openen om de resolutie te controleren voordat u de afdruktaak verzendt.

 • .jpg

 • .gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

Afdruktaken zijn vastgelopen in de afdrukwachtrijAfdruktaken zijn vastgelopen in de afdrukwachtrij

Mogelijk zijn er afdruktaken vastgelopen in de afdrukwachtrij van ePrintCenter. Volg de aangegeven stappen om de afdrukwachtrij leeg te maken:

 1. Ga naar ePrintCenter en meld u aan op uw account.

 2. Klik boven aan de pagina op het tabblad met de naam van uw product.

 3. Klik in het gedeelte Recente afdruktaken op Taakgeschiedenis weergeven.

 4. Klik naast de afdruktaak die u uit de rij wilt verwijderen op Annuleren. Herhaal deze stap voor andere afdruktaken in de lijst.

De ePrint-e-mail bevat meerdere geadresseerdenDe ePrint-e-mail bevat meerdere geadresseerden

Oorzaak: De ePrint-service accepteert alleen e-mails die worden verzonden naar één ontvanger. Zo wordt onbedoeld afdrukken voorkomen. 

Oplossing: Probeer de afdruktaak opnieuw te verzenden naar uitsluitend uw ePrint e-mailadres.

U staat niet op de lijst met toegestane afzenders van ePrintU staat niet op de lijst met toegestane afzenders van ePrint

Oorzaak: De eigenaar van een printer met ePrint kan opgeven wie afdruktaken naar de printer mag verzenden. De afdruktaak zal mislukken als uw e-mailadres niet op de lijst met toegestane afzenders staat.

Oplossing: Vraag de eigenaar om uw e-mailadres toe te voegen aan de lijst met toegestane afzenders. Vervolgens e-mailt u de afdruktaak opnieuw.

De ePrint-taak is geannuleerdDe ePrint-taak is geannuleerd

Oorzaak: De afdruktaak is mogelijk geannuleerd op het bedieningspaneel van de printer of vanuit het ePrintCenter account.

Oplossing: Nadat u hebt gezien dat uw ePrint-taak is geannuleerd, verzendt u de afdruktaak opnieuw.

De printer met ePrint is bezetDe printer met ePrint is bezet

Als uw printer bezig is met andere taken, zal de afdruktaak 24 uur op de ePrint -server blijven staan. De server controleert regelmatig de printerstatus en zal de afdruktaak verzenden zodra de printer beschikbaar is. Als de printer na 24 uur niet beschikbaar komt, verwijdert de server de afdruktaak.

Bespaar papier en inkt door te wachten tot de afdruktaak wordt afgedrukt, in plaats van de afdruktaak opnieuw te versturen, wat tot gevolg kan hebben dat de afdruktaak tweemaal wordt uitgevoerd.

De printer met ePrint is uitgeschakeldDe printer met ePrint is uitgeschakeld

De printer moet ingeschakeld zijn om een ePrint-taak te kunnen ontvangen en afdrukken.

De afbeeldingskwaliteit is te laag om ePrint te gebruikenDe afbeeldingskwaliteit is te laag om ePrint te gebruiken

Afbeeldingen en foto's moeten een horizontale en verticale resolutie hebben van 100 dpi (punten per inch) of hoger. Anders zal de ePrint-afdruktaak mislukken. U kunt de afbeeldingseigenschappen openen om de resolutie te controleren voordat u de afdruktaak verzendt.

De totale grootte van de ePrint-e-mail overschrijdt de toegestane limietDe totale grootte van de ePrint-e-mail overschrijdt de toegestane limiet

Er geldt een limiet van 5 MB voor de grootte van elke e-mail. Er geldt ook een limiet van 5 MB voor elke bijlage. E-mails boven deze limiet worden niet afgedrukt.

Opmerking: U kunt maximaal tien bijlagen per ePrint-e-mail verzenden.

De ePrint-e-mailbijlage bevat een macro of een virusDe ePrint-e-mailbijlage bevat een macro of een virus

Oorzaak: Als een of meer van de e-mailbijlagen een macro of een virus bevat, zal de afdruktaak mislukken.

Oplossing: Probeer de bijlagen te scannen op virussen en verwijder eventuele macro's voordat u probeert de afdruktaak opnieuw te verzenden.

De ePrint-e-mail heeft meer dan tien bijlagenDe ePrint-e-mail heeft meer dan tien bijlagen
U kunt maximaal tien bijlagen per ePrint-e-mail verzenden. Probeer de afdruktaak opnieuw te versturen met tien of minder bijlagen.
App ePrint Home & BizApp ePrint Home & Biz

Nadat u de HP app ePrint Home&Biz op uw Android-apparaat hebt gedownload en geïnstalleerd en u probeert af te drukken vanaf uw mobiele apparaat, wordt de afdruktaak niet afgedrukt.

Pictogram HP app ePrint

hp_eprint_icon

Met HP ePrint Home&Biz kunt u afdrukken vanaf uw mobiele apparaat op de volgende manieren:

 • Optie één: Als u uw mobiele apparaat bij ePrintCenter registreert, kunt u overal naar elke printer met ePrint afdrukken door afdruktaken via e-mail te verzenden.

 • Optie twee: Druk rechtstreeks naar een ondersteunde HP printer af die op hetzelfde draadloze netwerk is aangesloten als uw mobiele apparaat.

BELANGRIJK: Om met de HP app ePrint Home&Biz af te drukken moet u een ondersteunde HP printer hebben. Ga naar Ondersteunde Printers voor Cloud Services om te zien of uw printer wordt ondersteund. 

Als u het probleem ervaart bij een poging om via e-mailaf te drukken, bekijkt u het gedeelte over problemen oplossen met ePrint hierboven.

Als u het probleem ervaart bij een poging om naar een printer op hetzelfde draadloze netwerk als uw mobiele apparaat af te drukken, bekijkt u de volgende lijst met mogelijke oorzaken en oplossingen.

Er wordt een bericht 'Geen printers beschikbaar' weergegeven op het mobiele apparaatEr wordt een bericht 'Geen printers beschikbaar' weergegeven op het mobiele apparaat

Wanneer u probeert van uw mobiele Android-apparaat naar uw HP product af te drukken met HP ePrint Home & Biz, wordt op uw mobiele apparaat een bericht 'Geen printer beschikbaar' weergegeven

Volg deze stappen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.

Oplossing één: De router, het Android-apparaat en de printer opnieuw opstarten

 1. Schakel de router uit. Raadpleeg de fabrikant van uw router voor specifieke instructies voor het opnieuw inschakelen van het apparaat.

PAS OP: Reset de router niet.

 1. Schakel de printer en uw Android-apparaat uit.

 2. Schakel de router in. Wacht 30 seconden om het installatieproces te laten voltooien.

 3. Zet de printer aan. Wacht tot het initialisatieproces is voltooid.

 4. Zorg ervoor dat de HP printer verbonden is met het draadloze netwerk. 

 • Als uw printer is verbonden met het draadloze netwerk, gaat u door naar de volgende stap.

 • Als de printer niet is aangesloten op het draadloze netwerk, probeert u een netwerkconfiguratierapport of een Draadloos testrapport af te drukken om de status van de verbinding te controleren. Als u nog steeds geen verbinding met het netwerk hebt, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem wordt behandeld.

 1. Schakel het mobiele apparaat in en verbind het vervolgens met hetzelfde draadloze netwerk als het HP product.

 2. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: Controleren of u de recentste HP ePrint Home & Biz app gebruikt

Volg deze stappen om te controleren of u HP ePrint Home&Biz gebruikt en dat de appversie de recentste is.

Stap één: Controleren of u HP ePrint Home & Biz gebruikt

Sommige Android-apps zijn vergelijkbaar met HP ePrint Home & Biz, maar zijn het niet. Controleer of het HP ePrint Home & Biz-pictogram zichtbaar is op uw Android-apparaat.

HP ePrint Home & Biz-pictogram

hp_eprint_icon

Stap twee: Controleren of de HP ePrint Home & Biz app de nieuwste versie is

 1. Op het beginvenster van uw Android-apparaat tikt u op Store afspelen, drukt u op de knop Mijn apps op het bedieningspaneel en tikt u op het pictogram Mijn app.

 2. Controleer de bovenkant van het scherm Mijn apps op HP ePrint Home & Biz. Als de app rood is gemarkeerd met Update, is er een update beschikbaar.

 • Als er een update beschikbaar is, installeert u deze en probeert u af te drukken.

 • Als er geen update beschikbaar is of als u nog steeds niet kunt afdrukken na het installeren van de update, gaat u door naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Bluetooth op uw Android-apparaat uitschakelen

Bluetooth is een draadloze verbinding die bij het afdrukken kan storen. Volg deze stappen om Bluetooth op uw mobiele apparaat uit te schakelen.

 1. Op het beginvenster van het Android-apparaat tikt u op Instellingen.

 2. Tik op Draadloos en netwerken.

 3. Tik op Bluetooth-instellingen en tik op het markeringsteken in het vak naast Bluetooth om de verbinding uit te schakelen.

 4. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De verbinding controleren

Volg deze stappen om de netwerkverbindingen voor uw printer en uw mobiele apparaat te controleren.

Stap één: De netwerkverbinding van de printer controleren 

 1. Druk vanuit het bedieningspaneel van het product een netwerkconfiguratierapport of een draadloos testrapport af. Raadpleeg uw handleiding voor stappen als u onzeker bent hoe u een van deze rapporten kunt afdrukken.

 2. Controleer de status in het gedeelte 802.11 Draadloos van het rapport. De status moet zijn Aangesloten en de netwerknaam (SSID) moet de naam van uw draadloze netwerk zijn. 

 • Als uw HP product verbonden is met het draadloze netwerk, gaat u door naar de volgende stap. 

 • Als het HP product niet is verbonden met het correcte draadloze netwerk, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het document met instructies voor het verbinden van het product met een draadloos netwerk.

Stap twee: Controleren het mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk als de printer, en het mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de router plaatsen 

 1. Tik op uw mobiele apparaat op het pictogram Instellingen.

 2. Tik op Draadloos en netwerken, en klik vervolgens op Wi-Fi-instellingen.

 3. Tik op de knop Menu en tik op Geavanceerd.

 4. Zorg dat er een markeringsteken staat naast Statische IP gebruiken, en controleer het nummer dat onder IP-adres wordt vermeld.

 5. Controleer of de eerste drie sets met nummers van het IP-adres van uw HP product (te vinden op het rapport dat u eerder hebt afgedrukt) en het Android-apparaat overeenkomen. Als het IP-adres van het product bijvoorbeeld 192.168.1.xx is, moet het IP-adres van het Android-apparaat 192.168.1.xx zijn. De laatste twee getallen, aangeduid met xx in het voorbeeld, mogen niet gelijk zijn.

 6. Zet uw mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de router, maar niet dichter dan 1,8 m.

 7. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vijf: Het Android-apparaat opnieuw starten

Start uw mobiele apparaat opnieuw en probeer opnieuw de afdruktaak te versturen.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing. 

Oplossing zes: Proberen af te drukken van een ander apparaat of een andere computer, en de printer resetten

Stap één: Proberen af te drukken van een ander apparaat of een andere computer

Probeer af te drukken naar de HP printer vanaf een ander apparaat in hetzelfde netwerk. Voorbeeld van apparaten met een netwerkverbinding zijn bijvoorbeeld uw computer of een ander Android-apparaat.

 • Als de printer wordt gevonden, gaat u verder met de volgende stap.

 • Als de printer niet wordt gevonden, gaat u naar De printer behoudt geen draadloze verbinding voor verdere probleemoplossingen. 

Stap twee: De printer resetten

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Haal het stekker uit de achterkant van de printer terwijl deze aan staat.

 3. Haal de stekker uit het stopcontact.

 4. Steek de stekker weer in het stopcontact.

 5. Sluit het stekker weer aan op de achterkant van het apparaat.

 6. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop om het in te schakelen.

 7. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing zeven: De HP app voor ePrint Home & Biz opnieuw installeren 

Sommige mobiele afdrukproblemen kunnen door het verwijderen en opnieuw installeren van de app ePrint Home & Biz worden opgelost. Volg deze stappen om de app opnieuw op uw mobiele apparaat te installeren.

Stap één: De HP ePrint Home & Biz app verwijderen

 1. Open het scherm Toepassingen beheren en tik op Downloads.

 2. Tik op HP ePrint Home & Biz, tik op Verwijderen en tik vervolgens op OK.

Stap twee: Voorkomen dat de app gaat synchroniseren met uw mobiele apparaat

 1. Tik op uw mobiele apparaat op Menu en tik op Instellingen.

 2. Tik op het selectievakje naast Automatisch synchroniseren om het markeringsteken te verwijderen. 

Stap drie: De HP app voor ePrint Home & Biz opnieuw installeren

 1. Open de Google Play Store en zoek en tik op HP ePrint Home & Biz.

 2. Tik op Installeren en tik op OK om de app te downloaden en te installeren.

 3. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing. 

Oplossing acht: De routerfirmware bijwerken

Informeer bij de fabrikant van uw router naar een beschikbare firmware-update en naar instructies om deze te installeren.

Hebben de oplossingen het probleem niet verholpen?

Als u alle voorafgaande oplossingen in de voorgestelde volgorde hebt uitgeprobeerd en het probleem niet is opgelost, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem wordt behandeld.
 

De printer is niet ingeschakeldDe printer is niet ingeschakeld
Zorg dat uw HP printer is ingeschakeld voor het verzenden van een afdruktaak vanaf uw mobiele apparaat.
De printer is offline of heeft een foutDe printer is offline of heeft een fout

Oorzaak: Er is mogelijk een probleem met de hardware of verbinding van de printer.

Oplossing: Controleer het bedieningspaneel van de printer op knipperende lampjes of foutberichten en volg de instructies op het bedieningspaneel om het probleem op te lossen.

Als er geen bedieningspaneelinstructies verschijnen, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem voor uw specifieke product wordt behandeld.

De printer wordt niet gedeeld in het draadloze netwerkDe printer wordt niet gedeeld in het draadloze netwerk
Zorg dat de printer is aangesloten op hetzelfde draadloze netwerk als uw mobiele apparaat voordat u een afdruktaak verzendt.
De printer behoudt geen draadloze verbindingDe printer behoudt geen draadloze verbinding
Zorg ervoor dat de HP printer verbonden is met het draadloze netwerk. Als er verbindingsproblemen optreden, gaat u naar De printer behoudt geen draadloze verbinding voor verdere stappen voor het oplossen van problemen.
U kunt geen afdruktaak via e-mail naar een printer met ePrint verzendenU kunt geen afdruktaak via e-mail naar een printer met ePrint verzenden

Met de HP app ePrint Home & Biz hebt u de optie om afdruktaken via e-mail te verzenden naar elke HP printer met ePrint die u hebt of waar u toegang toe hebt.

Opmerking: Bovendien moet u zich bij het ePrintCenter registreren om webpagina's en Microsoft Office Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden van de HP ePrint Home & Biz-app af te drukken.  

Volg deze stappen om uw mobiele apparaat bij ePrintCenter te registreren om het verzenden van ePrint-taken via e-mail in te schakelen.

 1. Tik op uw mobiele apparaat op HP ePrint Home & Biz, op Instellingen en vervolgens op Registreren bij HP ePrint.

 2. Voer uw e-mailadres in en tik op Verzenden. HP ePrintCenter verzendt u een e-mail die een PIN-code bevat.

 3. Nadat u de code van de e-mail hebt opgehaald, tikt u op HP ePrint Home & Biz om de app opnieuw te openen, typt u de PIN en tikt u op OK.

App ePrint Home & Biz moet misschien opnieuw worden geïnstalleerdApp ePrint Home & Biz moet misschien opnieuw worden geïnstalleerd

Sommige mobiele afdrukproblemen kunnen door het verwijderen en opnieuw installeren van de app ePrint Home & Biz worden opgelost. Volg deze stappen om de app opnieuw op uw mobiele apparaat te installeren.

Stap één: De HP ePrint Home & Biz app verwijderen

 1. Open het scherm Toepassingen beheren en tik op Downloads.

 2. Tik op HP ePrint Home & Biz, tik op Verwijderen en tik vervolgens op OK.

HP ePrint Home & Biz-logo

hp_eprint_icon

Stap twee: De HP app ePrint Home & Biz opnieuw installeren

 1. Open de Google Play Store en zoek en tik op HP ePrint Home & Biz.

 2. Tik op Installeren en tik op OK om de app te downloaden en te installeren.

U kunt geen webpagina afdrukken met HP ePrint Home & BizU kunt geen webpagina afdrukken met HP ePrint Home & Biz
Webpagina's afdrukken met de HP app ePrint Home & Biz wordt momenteel niet ondersteund in Android.
U kunt Microsoft Office-bestanden niet afdrukken met HP ePrint Home & BizU kunt Microsoft Office-bestanden niet afdrukken met HP ePrint Home & Biz

Als u Microsoft Office Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden van uw Android-apparaat wilt afdrukken, moet u uw mobiele apparaat bij ePrintCenter registreren en een account maken op de ePrintCenter-website.

Stap één: Uw Android-apparaat bij ePrintCenter registreren

 1. Tik op uw mobiele apparaat op HP ePrint Home & Biz, op Instellingen en vervolgens op Registreren bij HP ePrint.

 2. Voer uw e-mailadres in en tik op Verzenden. HP ePrintCenter verzendt u een e-mail die een PIN-code bevat.

 3. Nadat u de code van de e-mail hebt opgehaald, tikt u op HP ePrint Home & Biz om de app opnieuw te openen, typt u de PIN en tikt u op OK.

Stap twee: Een ePrintCenter-account maken 

Als u Webservices nog niet op uw printer met ePrint hebt ingeschakeld en als u zich nog niet hebt geregistreerd bij de ePrintCenter-website, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en zoekt u naar 'Aan de slag met ePrint'.

 
MEER ONTDEKKEN
HP ePrint Center

Uw printerstatus bekijken, afdrukapps toevoegen en verwijderen en ePrint-instellingen en -taakgeschiedenis vanuit alle webbrowsers beheren, thuis of onderweg.

Supported Printers for Cloud Printing
Een lijst met HP printers met ondersteuning voor AirPrint, ePrint, de mobiele app HP ePrint en nog veel meer.
Ondersteuning voor productmodel krijgen
Zoek specifieke oplossingen, downloads en andere ondersteuningsinformatie voor uw productmodel.
Contact zoeken met anderen
Connect with others
Neem contact op met andere klanten en HP experts op de ondersteuningsforums om antwoord op uw vragen te vinden.