Help en ondersteuning voor afdrukken vanaf iPhone, iPod touch & iPad

HP biedt een reeks mobiele afdrukopties voor Apple-apparaten.

 • Als u een probleem ervaart bij het verzenden van een afdruktaak van een door AirPrint ondersteunde app naar een door AirPrint ondersteunde HP printer op uw lokale netwerk, kiest u AirPrint hieronder voor stappen om het probleem op te lossen.

 • Als u een probleem hebt met het verzenden van een afdruktaak van uw Apple-apparaat via e-mail naar een printer met ePrint, kiest u ePrint hieronder voor stappen om het probleem op te lossen.

 • Als u een probleem hebt met het verzenden van een afdruktaak van uw Apple-apparaat naar een HP printer in uw lokale netwerk, kiest u Mobiele HP app voor ePrint hieronder voor stappen om het probleem op te lossen.

Klik op het plus-teken (topic site plus sign) naast uw afdrukmethode voor stappen om het probleem op te lossen:

AirPrintAirPrint

Wanneer u AirPrint gebruikt om vanaf uw mobiele Apple-apparaat af te drukken naar een HP printer die is aangesloten op hetzelfde lokale draadloze netwerk als uw apparaat, wordt de afdruktaak niet afgedrukt. 

Apple AirPrint-pictogram

Apple_AirPrint_logo_white

BELANGRIJK: Om met AirPrint af te drukken, moet u een ondersteunde HP printer hebben. Ga naar Printers die mobiel afdrukken ondersteunen om te zien of uw printer wordt ondersteund.

De onderstaande lijst bevat mogelijke oorzaken en oplossingen voor dit probleem.

Het Apple-apparaat toont dat de AirPrint-afdruktaak afdrukt, maar de afdruktaak misluktHet Apple-apparaat toont dat de AirPrint-afdruktaak afdrukt, maar de afdruktaak mislukt

Probleem

Wanneer u AirPrint gebruikt om van uw mobiele Apple-apparaat naar uw HP printer af te drukken, toont het apparaat dat de afdruktaak wordt afgedrukt, maar de afdruktaak wordt niet afgedrukt.

Dit probleem treedt op als het Apple-apparaat en de HP printer met hetzelfde lokale netwerk zijn verbonden. De printer wordt weergegeven op het Apple-apparaat en u kunt een afdruktaak naar de printer verzenden, maar de printer drukt de taak niet af. Er kan op het Apple-apparaat een bericht verschijnen dat een afdruktaak wordt uitgevoerd of in de wachtrij staat.

Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem te verhelpen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

Oplossing één: Alle apparaten opnieuw opstarten en de verbindingen controleren

Stap één: Router, printer en Apple-apparaat opnieuw opstarten

 1. Schakel de router uit. Raadpleeg de fabrikant van uw router voor specifieke instructies voor het opnieuw inschakelen van het apparaat.

PAS OP: Reset de router niet.

 1. Zet de printer uit.

 2. Schakel het Apple-apparaat uit. Houd de knop Sleep/Wake ingedrukt en schuif de rode schuifregelaar die weergegeven wordt.

 3. Schakel de router in. Wacht 30 seconden om het installatieproces te laten voltooien.

 4. Zet de printer aan. Wacht tot het initialisatieproces is voltooid.

Stap twee: De verbinding van de printer controleren

Volg deze stappen om de netwerkverbinding voor de printer te controleren.

 1. Druk vanaf het bedieningspaneel van het apparaat een netwerkconfiguratierapport af. Raadpleeg uw handleiding voor stappen als u onzeker bent hoe u dit rapport moet afdrukken.

 2. Controleer het actieve verbindingstype in het gedeelte Algemene informatie in het rapport. Het verbindingstype moet Draadloos zijn.

 3. Controleer de Status in het gedeelte 802.11 Draadloos van het rapport. Bij de status zou Verbonden moeten staan. Het IP-adres van het product staat ook in de sectie 802.11 van het rapport voor actieve draadloze verbindingen.

 4. Controleer de Netwerknaam (SSID) op het rapport. Controleer of de SSID overeenkomt met de naam van het draadloze netwerk voor uw netwerkprinter.

 • Als uw HP product verbonden is met het draadloze netwerk, gaat u door naar de volgende stap.

 • Als het HP product niet is verbonden met het correcte draadloze netwerk, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het document met instructies voor het verbinden van het product met een draadloos netwerk.

Stap drie: De Apple-apparaatverbinding controleren en dichter bij de router plaatsen

Volg deze stappen om de netwerkverbinding met uw mobiele apparaat te controleren.

 1. Raak op uw Apple-apparaat het pictogram Instellingen aan.

 2. Tik op Wi-Fi.

 3. Zorg dat het selectievak naast Wi-Fi is ingesteld op Aan en dat er een markeringsteken naast de naam van het draadloze netwerk staat.

 4. Raak de blauwe pijl naast uw draadloze netwerk aan. Controleer of de eerste drie sets met nummers van het IP-adres van uw HP product (te vinden op het rapport dat u eerder hebt afgedrukt) en het Apple-apparaat overeenkomen. Als het IP-adres van het product bijvoorbeeld 192.168.1.xx is, moet het IP-adres van het Apple-apparaat 192.168.1.xx zijn. De laatste twee getallen, aangeduid met xx in het voorbeeld, mogen niet gelijk zijn.

 5. Zet uw Apple-apparaat zo dicht mogelijk bij de router, maar niet dichter dan 1,8 m.

 6. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De afdrukwachtrij leegmaken

 1. Druk op uw Apple-apparaat tweemaal op de knop Home. Een lijst met onlangs gebruikte toepassingen wordt weergegeven onder in het scherm.

 2. Selecteer het pictogram Afdrukcentrum. U moet misschien naar rechts bladeren in de lijst om het pictogram te vinden.

Pictogram Afdrukcentrum

Apple Print Center icon

Opmerking: Afdrukbeheer is uitsluitend een statuscontrole voor afdruktaken en wordt alleen weergegeven terwijl een afdruktaak naar het product wordt verzonden. Als Afdrukcentrum niet wordt weergegeven, gaat u verder naar de stap in dit document om de printer en het Apple-apparaat dichter bij de router te zetten.

 1. Tik op Afdrukken annuleren in het venster Afdrukoverzicht.  

Opmerking: Als er meerdere afdruktaken in de wachtrij staan, wordt het venster Afdrukvolgorde weergegeven. Tik op elk van de afdruktaken in de lijst en tik vervolgens op Afdrukken annuleren om de taken in de rij te wissen.

 1. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Het Apple-apparaat en de printer dichter bij de router plaatsen

Zet het Apple-apparaat en de printer dichter bij de router en probeer af te drukken. Als de router in een andere kamer is, zet u het apparaat en de printer in die kamer.

Hebben de oplossingen het probleem niet verholpen?

Als u alle voorafgaande oplossingen in de voorgestelde volgorde hebt uitgeprobeerd en het probleem niet is opgelost, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument over het probleem voor uw specifieke product.

 

Een bericht 'Geen AirPrint-printers gevonden' verschijnt op het Apple-apparaat Een bericht 'Geen AirPrint-printers gevonden' verschijnt op het Apple-apparaat

Probleem

Wanneer u probeert met AirPrint af te drukken, verschijnt een bericht 'Geen AirPrint-printers gevonden' op uw mobiele Apple-apparaat.  

Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem te verhelpen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

Oplossing één: Alle apparaten opnieuw opstarten en de verbindingen controleren

Stap één: De router, printer en het Apple-apparaat uitschakelen

 1. Schakel de router uit. Raadpleeg de fabrikant van uw router voor specifieke instructies voor het opnieuw inschakelen van het apparaat.

PAS OP: Reset de router niet.

 1. Zet de printer uit.

 2. Schakel het Apple-apparaat uit. Houd de knop Sleep/Wake ingedrukt en schuif de rode schuifregelaar die weergegeven wordt.

Stap twee: De router en de printer uit- en weer inschakelen

 1. Schakel de router in. Wacht 30 seconden om het installatieproces te laten voltooien

 2. Zet de printer aan. Wacht tot het initialisatieproces is voltooid.

Opmerking: Schakel het Apple-apparaat nog niet in.

Stap drie: Controleren of de printer op het netwerk is aangesloten 

Volg deze stappen om de netwerkverbinding voor de printer te controleren.

 1. Druk vanaf het bedieningspaneel van het apparaat een netwerkconfiguratierapport af. Raadpleeg uw handleiding voor stappen als u onzeker bent hoe u dit rapport moet afdrukken.

 2. Controleer het actieve verbindingstype in het gedeelte Algemene informatie in het rapport. Het verbindingstype moet Draadloos zijn.

 3. Controleer de Status in het gedeelte 802.11 Draadloos van het rapport. Bij de status zou Verbonden moeten staan. Het IP-adres van het product staat ook in de sectie 802.11 van het rapport voor actieve draadloze verbindingen.

 4. Controleer de Netwerknaam (SSID) op het rapport. Controleer of de SSID overeenkomt met de naam van het draadloze netwerk voor uw netwerkprinter.

 • Als uw HP product verbonden is met het draadloze netwerk, gaat u door naar de volgende stap.

 • Als het HP product niet is verbonden met het correcte draadloze netwerk, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het document met instructies voor het verbinden van het product met een draadloos netwerk.

Stap vier: Het Apple-apparaat inschakelen en de netwerkverbinding controleren

Volg deze stappen om de netwerkverbinding met uw mobiele apparaat te controleren.

 1. Schakel het Apple-apparaat weer in.

 2. Raak op uw Apple-apparaat het pictogram Instellingen aan.

 3. Tik op Wi-Fi.

 4. Zorg dat het selectievak naast Wi-Fi is ingesteld op Aan en dat er een markeringsteken naast de naam van het draadloze netwerk staat.

 5. Zet uw Apple-apparaat zo dicht mogelijk bij de router, maar niet dichter dan 1,8 m.

 6. Ga terug naar het menu Instellingen, tik op Algemeen en zorg ervoor dat Bluetooth op Uit is ingesteld.

 7. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De printer en het Apple-apparaat bijwerken

Volg deze stappen om de printerfirmware bij te werken en werk dan uw Apple-apparaat bij naar de recentste versie van iOS.

Stap één: De printer bijwerken

Gebruik een van de volgende methoden om updates voor uw HP printer te zoeken en te installeren.

Methode één: Firmware-updates ophalen vanaf het bedieningspaneel van de printer

Controleer via het bedieningspaneel op beschikbare productupdates en installeer deze, indien beschikbaar.

Als uw HP product geen ondersteuning biedt om via het bedieningspaneel naar updates te zoeken, gaat u door naar de volgende methode.

Methode twee: Controleren of er firmware-updates zijn op de HP website
 1. Druk via het bedieningspaneel van de printer een Printerstatusrapport of een Printerkwaliteitsrapport af en zoek het firmwareversienummer of de datum in het rapport.

 2. Ga naar HP Customer Care en typ uw productnummer in het venster.

 3. Klik op Volgende. Klik in een lijst met vergelijkbare producten op uw model, indien nodig.

 4. Klik op Software en Driver downloaden.

 5. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.

 1. Klik op het plusteken naast Firmware om de nieuwste firmwareversie weer te geven die voor uw product beschikbaar is.

Opmerking: Als Firmware niet wordt vermeld op de pagina, is uw printer actueel. U hoeft verder niets te doen.

 1. Vergelijk het versienummer van de firmware op het rapport dat u hebt afgedrukt met het versienummer van de firmware op de HP website.

 • Als het versienummer van de firmware op het statusrapport van de printer gelijk is aan het versienummer van de firmware op de HP website, is de firmware van uw product actueel. Ga verder naar de volgende stap om het Apple-apparaat bij te werken.

 • Als het versienummer van de firmware op het printerstatusrapport afwijkt van dat van de firmware op de HP website, gaat u verder met de volgende stap en downloadt en installeert u de firmware.

 1. Klik op Meer informatie, lees de downloadopties en -informatie en klik vervolgens op Downloaden.

 2. Blader naar de map waar u het firmware downloadbestand hebt opgeslagen en dubbelklik dan op het bestand om het hulpprogramma te starten dat de HP Firmware downloadt. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Stap twee: Uw Apple-apparaat bijwerken naar de recentste versie van iOS 

AirPrint wordt meegeleverd met het mobiele Apple-besturingssysteem iOS 4.2 of hoger. Als u zeker wilt weten dat u over Apple AirPrint beschikt, synchroniseert u uw Apple-apparaat met iTunes 10.1 of hoger om uw Apple-apparaat bij te werken naar de nieuwste iOS-versie.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing. 

Oplossing drie: Controleren of uw router Bonjour ondersteunt, en het Apple-apparaat vervolgens uit- en weer inschakelen

Bonjour is een technologie die in Mac-besturingssystemen wordt ingebouwd om apparaten zoals printers te detecteren op het zelfde netwerk als de Mac. Aangezien Bonjour de standaardmethode voor detectie van apparaten op een netwerk is, moet uw router de technologie ondersteunen. 

Controleer de ondersteuningsdocumentatie voor uw router of neem contact met de routerfabrikant om te controleren of uw router Bonjour ondersteunt. Daarnaast moet het doorsturen van Bonjour-pakketten worden ondersteund.

 • Als uw router ondersteuning biedt voor Bonjour, gaat u verder met de volgende oplossing.

 • Als uw router Bonjour niet ondersteunt, neemt u contact op met de routerfabrikant voor opties waaronder mogelijk het toevoegen van de printer met het printer-IP-adres.

 • Nadat u Bonjour-ondersteuning hebt verkregen, start u het Apple-apparaat opnieuw en probeert u af te drukken. Als het probleem is opgelost, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing. 

Oplossing vier: Proberen af te drukken van een ander apparaat of een andere computer, en de printer resetten

Stap één: Proberen af te drukken van een ander apparaat of een andere computer

Probeer af te drukken naar de HP printer vanaf een ander apparaat in hetzelfde netwerk. Voorbeeld van apparaten met een netwerkverbinding zijn bijvoorbeeld uw computer of een ander Apple-apparaat.

 • Als de printer wordt gevonden, gaat u verder met de volgende stap.

 • Als de printer niet wordt gevonden, gaat u naar De printer behoudt geen draadloze verbinding voor verdere probleemoplossingen. 

Stap twee: De printer resetten

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Haal het stekker uit de achterkant van de printer terwijl deze aan staat.

 3. Haal de stekker uit het stopcontact.

 4. Steek de stekker weer in het stopcontact.

 5. Sluit het stekker weer aan op de achterkant van het apparaat.

 6. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop om het in te schakelen.

 7. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vijf: De routerfirmware bijwerken

Informeer bij de fabrikant van uw router naar een beschikbare firmware-update en naar instructies om deze te installeren.

Nadat u de router hebt bijgewerkt, probeert u af te drukken.

Hebben de oplossingen het probleem niet verholpen?

Als u alle voorafgaande oplossingen in de voorgestelde volgorde hebt uitgeprobeerd en het probleem niet is opgelost, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument over het probleem voor uw specifieke product.

 

De printer moet opnieuw worden opgestartDe printer moet opnieuw worden opgestart

Sommige AirPrint-problemen kunnen worden opgelost door de printer opnieuw te starten. Schakel de printer uit en weer in en probeer opnieuw af te drukken. 

De printer is niet gedeeld in het draadloze privénetwerkDe printer is niet gedeeld in het draadloze privénetwerk

AirPrint vereist een draadloze privénetwerkverbinding en ondersteunt geen openbare draadloze netwerken zoals openbare Wi-Fi-hotspots. AirPrint wordt niet ondersteund via Bluetooth of op cellulaire 3G- of 4G-gegevensverbindingen.

Zorg dat de printer is aangesloten op hetzelfde draadloze privénetwerk als uw mobiele apparaat voordat u een afdruktaak verzendt.

Opmerking: Bij draadloze printers kan het na het inschakelen enkele minuten duren voordat er verbinding met een Wi-Fi-netwerk is. Controleer of uw printer is aangesloten op het netwerk voordat u probeert af te drukken.

De printerfirmware met AirPrint vereist mogelijk een updateDe printerfirmware met AirPrint vereist mogelijk een update

Mogelijk moet de firmware van de printer worden bijgewerkt om AirPrint in te schakelen. Volg deze stappen om de firmware van de printer bij te werken.

Methode één: Firmware-updates ophalen vanaf het bedieningspaneel van de printer

Controleer via het bedieningspaneel op beschikbare productupdates en installeer deze, indien beschikbaar. Voor specifieke stappen om uw product vanaf het bedieningspaneel bij te werken gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnaam in het venster en zoekt u naar 'Productupdates ophalen'.

Als uw printer geen ondersteuning biedt om via het bedieningspaneel naar updates te zoeken, gaat u door naar de volgende methode.

Methode twee: Controleren of er firmware-updates zijn op de HP website

 1. Druk via het bedieningspaneel van de printer een Printerstatusrapport of een Printerkwaliteitsrapport af en zoek het firmwareversienummer of de datum in het rapport.

 2. Ga naar HP Customer Care en typ het modelnummer van uw printer in het venster.

 3. Klik op Volgende. Klik in een lijst met vergelijkbare producten op uw model, indien nodig.

 4. Klik op Software en Driver downloaden.

 5. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.

 1. Klik op het plusteken naast Firmware om de nieuwste firmwareversie weer te geven die voor uw product beschikbaar is.

Opmerking: Als Firmware niet wordt vermeld op de pagina, is uw printer actueel. U hoeft verder niets te doen.

 1. Vergelijk het versienummer van de firmware op het rapport dat u hebt afgedrukt met het versienummer van de firmware op de HP website.

 • Als het versienummer of de versiedatum van de firmware op het statusrapport van de printer gelijk is aan het versienummer of de versiedatum van de firmware op de HP website, is de firmware van uw product actueel. U hoeft verder niets te doen.

 • Als het versienummer van de firmware op het printerstatusrapport afwijkt van dat van de firmware op de HP website, gaat u verder met de volgende stap en downloadt en installeert u de firmware.

 1. Klik op Meer informatie, lees de downloadopties en -informatie en klik vervolgens op Downloaden.

 2. Blader naar de map waar u het firmware downloadbestand hebt opgeslagen en dubbelklik dan op het bestand om het hulpprogramma te starten dat de HP Firmware downloadt. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. 

 

De printer is offline of heeft een foutDe printer is offline of heeft een fout

Oorzaak: Er is mogelijk een probleem met de hardware of verbinding van de printer.

Oplossing: Controleer het bedieningspaneel van de printer op knipperende lampjes of foutberichten en volg de instructies op het bedieningspaneel om het probleem op te lossen.

Als er geen bedieningspaneelinstructies verschijnen, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem wordt behandeld.

De printer is niet ingeschakeld, bevat geen papier of bevat geen inkt of tonerDe printer is niet ingeschakeld, bevat geen papier of bevat geen inkt of toner
Zorg dat de printer ingeschakeld is, dat er papier in de lade zit en dat er genoeg inkt of toner is voordat u AirPrint gebruikt om een afdruktaak te verzenden vanaf uw Apple iPhone, iPad of iPod touch.
ePrintePrint

Nadat u de HP printer met ePrint hebt geregistreerd bij ePrintCenter en u probeert om vanaf uw mobiele Apple-apparaat af te drukken met uw ePrint-e-mailadres, wordt de afdruktaak niet afgedrukt.

Pictogram ePrint

eprint_icon

BELANGRIJK: ePrint taken worden mogelijk niet onmiddellijk afgedrukt. Als er een probleem met de printer is, zal uw afdruktaak 24 uur op de ePrint-server blijven. De server controleert regelmatig de printerstatus en zal de afdruktaak verzenden zodra het probleem is opgelost. Als het probleem na 24 uur niet is opgelost, verwijdert de server de afdruktaak.

Bekijk de volgende lijst met mogelijke oorzaken en oplossingen voor dit probleem.

Opmerking: Voor sommige van deze oplossingen is interactie met de printer nodig. Als u niet in de buurt bent van uw printer, moet u de hulp inroepen van iemand die toegang heeft tot uw printer.

ePrint is uitgeschakeld op de printerePrint is uitgeschakeld op de printer

Zorg ervoor dat de functie  ePrint is ingeschakeld. Schakel op het bedieningspaneel van de printer de ePrint functie in en verzend de afdruktaak opnieuw.

De ePrint service ondervindt een probleemDe ePrint service ondervindt een probleem

De ePrint-afdruktaak kan niet worden afgedrukt vanwege een tijdelijk probleem met de ePrint-service. Probeer uw afdruktaak later opnieuw te verzenden.

Er is een verkeerd ePrint e-mailadres gebruiktEr is een verkeerd ePrint e-mailadres gebruikt

Controleer of u het correcte ePrint-e-mailadres hebt gebruikt om uw afdruktaak te verzenden.

Als u het e-mailadres van uw ePrint-printer wilt zoeken, gaat u naar ePrintCenter, klikt u op Help en vervolgens op Hoe kan ik het e-mailadres van mijn printer vinden? onder het kopje HP ePrint.

Mogelijk moet de firmware van de printer worden bijgewerktMogelijk moet de firmware van de printer worden bijgewerkt

Mogelijk moet de firmware van de printer worden bijgewerkt om ePrint in te schakelen. Volg deze stappen om de firmware van de printer bij te werken.

Methode één: Firmware-updates ophalen vanaf het bedieningspaneel van de printer

Controleer via het bedieningspaneel op beschikbare productupdates en installeer deze, indien beschikbaar. Voor specifieke stappen om uw product vanaf het bedieningspaneel bij te werken gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnaam in het venster en zoekt u naar 'Productupdates ophalen'.

Als uw printer geen ondersteuning biedt om via het bedieningspaneel naar updates te zoeken, gaat u door naar de volgende methode.

Methode twee: Controleren of er firmware-updates zijn op de HP website

 1. Druk via het bedieningspaneel van de printer een Printerstatusrapport of een Printerkwaliteitsrapport af en zoek het firmwareversienummer of de datum in het rapport.

 2. Ga naar HP Customer Care en typ het modelnummer van uw printer in het venster.

 3. Klik op Volgende. Klik in een lijst met vergelijkbare producten op uw model, indien nodig.

 4. Klik op Software en Driver downloaden.

 5. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.

 1. Klik op het plusteken naast Firmware om de nieuwste firmwareversie weer te geven die voor uw printer beschikbaar is.

Opmerking: Als Firmware niet wordt vermeld op de pagina, is uw printer actueel. U hoeft verder niets te doen.

 1. Vergelijk het versienummer van de firmware op het rapport dat u hebt afgedrukt met het versienummer van de firmware op de HP website.

 • Als het versienummer van de firmware op het statusrapport van de printer gelijk is aan het versienummer van de firmware op de HP website, is de firmware van uw product actueel. U hoeft verder niets te doen.

 • Als het versienummer van de firmware op het printerstatusrapport afwijkt van dat van de firmware op de HP website, gaat u verder met de volgende stap en downloadt en installeert u de firmware.

 1. Klik op Meer informatie, lees de downloadopties en -informatie en klik vervolgens op Downloaden.

 2. Blader naar de map waar u het firmware downloadbestand hebt opgeslagen en dubbelklik dan op het bestand om het hulpprogramma te starten dat de HP Firmware downloadt. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. 

 

De ePrint-printer is offline of heeft een foutDe ePrint-printer is offline of heeft een fout

Oorzaak: Er is mogelijk een probleem met de hardware of verbinding van de printer.

Oplossing: Controleer het bedieningspaneel van de printer op knipperende lampjes of foutberichten en volg de instructies op het bedieningspaneel om het probleem op te lossen.

Als er geen bedieningspaneelinstructies verschijnen, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem wordt behandeld.

De HP printer met ePrint is niet verbonden met internetDe HP printer met ePrint is niet verbonden met internet
Zorg ervoor dat de printer verbinding heeft met internet. Als er verbindingsproblemen optreden, gaat u naar De printer behoudt geen draadloze verbinding voor verdere stappen voor het oplossen van problemen.
E-mailbijlagen van ePrint worden niet ondersteund voor afdrukkenE-mailbijlagen van ePrint worden niet ondersteund voor afdrukken

Controleer of het type afbeelding of bestand dat u probeert af te drukken, wordt ondersteund door ePrint.

Door ePrint ondersteunde documenttypen:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

Door ePrint ondersteunde typen afbeeldingen en foto's:

Opmerking: Afbeeldingen moeten een resolutie hebben van 100 dpi of hoger. Anders zal de afdruktaak mislukken. U kunt de afbeeldingseigenschappen openen om de resolutie te controleren voordat u de afdruktaak verzendt.

 • .jpg

 • .gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

Afdruktaken zijn vastgelopen in de afdrukwachtrijAfdruktaken zijn vastgelopen in de afdrukwachtrij

Mogelijk zijn er afdruktaken vastgelopen in de afdrukwachtrij van ePrintCenter. Volg de aangegeven stappen om de afdrukwachtrij leeg te maken:

 1. Ga naar ePrintCenter en meld u aan op uw account.

 2. Klik boven aan de pagina op het tabblad met de naam van uw printer.

 3. Klik in het gedeelte Recente afdruktaken op Taakgeschiedenis weergeven.

 4. Klik naast de afdruktaak die u uit de rij wilt verwijderen op Annuleren.

De ePrint-e-mail bevat meerdere geadresseerdenDe ePrint-e-mail bevat meerdere geadresseerden

Oorzaak: De ePrint-service accepteert alleen e-mails die worden verzonden naar één ontvanger. Zo wordt onbedoeld afdrukken voorkomen. 

Oplossing: Probeer de afdruktaak opnieuw te verzenden naar uitsluitend uw ePrint e-mailadres.

U staat niet op de lijst met toegestane afzenders van ePrintU staat niet op de lijst met toegestane afzenders van ePrint

Oorzaak: De eigenaar van een printer met ePrint kan opgeven wie afdruktaken naar de printer mag verzenden. De afdruktaak zal mislukken als uw e-mailadres niet op de lijst met toegestane afzenders staat.

Oplossing: Vraag de eigenaar om uw e-mailadres toe te voegen aan de lijst met toegestane afzenders. Vervolgens e-mailt u de afdruktaak opnieuw.

De ePrint-taak is geannuleerdDe ePrint-taak is geannuleerd

Oorzaak: De afdruktaak is mogelijk geannuleerd op het bedieningspaneel van de printer of vanuit het ePrintCenter account.

Oplossing: Nadat u hebt gezien dat uw ePrint taak is geannuleerd, verzendt u de afdruktaak opnieuw.

De printer met ePrint is bezetDe printer met ePrint is bezet

Als uw printer bezig is met andere taken, zal de afdruktaak 24 uur op de ePrint -server blijven staan. De server controleert regelmatig de printerstatus en zal de afdruktaak verzenden zodra de printer beschikbaar is. Als de printer na 24 uur niet beschikbaar komt, verwijdert de server de afdruktaak.

Bespaar papier en inkt door te wachten tot de afdruktaak wordt afgedrukt, in plaats van de afdruktaak opnieuw te versturen, wat tot gevolg kan hebben dat de afdruktaak tweemaal wordt uitgevoerd.

De printer met ePrint is uitgeschakeldDe printer met ePrint is uitgeschakeld

De printer moet ingeschakeld zijn om een ePrint-taak te kunnen ontvangen en afdrukken.

De afbeeldingskwaliteit is te laag om ePrint te gebruikenDe afbeeldingskwaliteit is te laag om ePrint te gebruiken

Foto's en afbeeldingen moeten een horizontale en verticale resolutie hebben van 100 dpi (punten per inch) of hoger. Anders zal de ePrint-afdruktaak mislukken. U kunt de afbeeldingseigenschappen openen om de resolutie te controleren voordat u de afdruktaak verzendt.

De totale grootte van de ePrint-e-mail overschrijdt de toegestane limietDe totale grootte van de ePrint-e-mail overschrijdt de toegestane limiet

Er geldt een limiet van 5 MB voor de grootte van elke e-mail. Er geldt ook een limiet van 5 MB voor elke bijlage. E-mails boven deze limiet worden niet afgedrukt.

Opmerking: U kunt maximaal tien bijlagen per ePrint-e-mail verzenden.

De ePrint-e-mailbijlage bevat een macro of een virusDe ePrint-e-mailbijlage bevat een macro of een virus

Als een of meer van de e-mailbijlagen een macro of een virus bevat, zal de afdruktaak mislukken. Scan de bijlagen op virussen, verwijder eventuele macro's en probeer vervolgens de afdruktaak opnieuw te verzenden.

De ePrint-e-mail heeft meer dan tien bijlagenDe ePrint-e-mail heeft meer dan tien bijlagen
U kunt maximaal tien bijlagen per ePrint-e-mail verzenden. Probeer de afdruktaak opnieuw te versturen met tien of minder bijlagen.
App ePrint Home & BizApp ePrint Home & Biz

Nadat u de HP ePrint Home & Biz-app op uw Apple-apparaat hebt gedownload en geïnstalleerd en u probeert af te drukken vanaf uw mobiele apparaat, wordt de afdruktaak niet afgedrukt.

HP ePrint Home & Biz-pictogram

hp_eprint_icon

Met HP ePrint Home&Biz kunt u afdrukken vanaf uw mobiele apparaat op de volgende manieren:

 • Optie één: Als u uw mobiele apparaat bij ePrintCenter registreert, kunt u overal naar elke printer met ePrint afdrukken door afdruktaken via e-mail te verzenden.

 • Optie twee: Druk rechtstreeks naar een ondersteunde HP printer af die op hetzelfde draadloze netwerk is aangesloten als uw mobiele apparaat.

BELANGRIJK: Om met de HP app ePrint Home&Biz af te drukken moet u een ondersteunde HP printer hebben. Ga naar Ondersteunde Printers voor Cloud Services om te zien of uw printer wordt ondersteund. 

Als u het probleem ervaart bij een poging om via e-mailaf te drukken, bekijkt u het gedeelte over problemen oplossen met ePrint hierboven.

Als u het probleem ervaart bij een poging om naar een printer op hetzelfde draadloze netwerk als uw mobiele apparaat af te drukken, bekijkt u de volgende lijst met mogelijke oorzaken en oplossingen.

 

Er wordt een bericht 'Geen printers beschikbaar' weergegeven op het Apple-apparaatEr wordt een bericht 'Geen printers beschikbaar' weergegeven op het Apple-apparaat

Wanneer u probeert van uw mobiele Apple-apparaat naar uw printer af te drukken met HP ePrint Home & Biz, wordt op uw mobiele apparaat een bericht 'Geen printer beschikbaar' weergegeven.

Volg deze stappen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.

Oplossing één: De router, het Apple-apparaat en de printer opnieuw opstarten

 1. Schakel de router uit. Raadpleeg de fabrikant van uw router voor specifieke instructies voor het opnieuw inschakelen van het apparaat.

PAS OP: Reset de router niet.

 1. Schakel de printer en uw Apple-apparaat uit.

 2. Schakel de router in. Wacht 30 seconden om het installatieproces te laten voltooien.

 3. Zet de printer aan. Wacht tot het initialisatieproces is voltooid.

 4. Zorg ervoor dat de HP printer verbonden is met het draadloze netwerk. 

 • Als uw printer is verbonden met het draadloze netwerk, gaat u door naar de volgende stap.

 • Als de printer niet is aangesloten op het draadloze netwerk, probeert u een netwerkconfiguratierapport of een Draadloos testrapport af te drukken om de status van de verbinding te controleren. Als u nog steeds geen verbinding met het netwerk hebt, gaat u naar HP Customer Care, typt u uw productnummer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem wordt behandeld.

 1. Schakel uw Apple-apparaat in en verbind het vervolgens met hetzelfde draadloze netwerk als de printer.

 2. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: Controleren of u de recentste HP ePrint Home & Biz app gebruikt

Volg deze stappen om te controleren of u HP ePrint Home&Biz gebruikt en dat de appversie de recentste is.

Stap één: Controleren of u HP ePrint Home & Biz gebruikt

Sommige apps in de App Store zijn vergelijkbaar met HP ePrint Home & Biz, maar zijn het niet. Controleer of het HP ePrint Home & Biz-pictogram zichtbaar is op uw Apple-apparaat.

HP ePrint Home & Biz-pictogram

hp_eprint_icon

Stap twee: Controleren of de HP ePrint Home & Biz app de nieuwste versie is

 1. Raak op uw Apple-apparaat App Store aan.

 2. Tik op Updates en zoek vervolgens naar de HP Home & Biz-app in de lijst.

 • Als er een update beschikbaar is, installeert u deze en probeert u af te drukken.

 • Als er geen update beschikbaar is of als u nog steeds niet kunt afdrukken na het installeren van de update, gaat u door naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Bluetooth op uw Apple-apparaat uitschakelen

Bluetooth is een draadloze verbinding die bij het afdrukken kan storen. Volg deze stappen om Bluetooth uit te schakelen.

 1. Raak op uw Apple-apparaat Instellingen aan.

 2. Tik op Algemeen.

 3. Tik op Bluetooth en zorg ervoor dat de schuif op Uitgeschakeld staat.

 4. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De verbinding controleren

Volg deze stappen om de netwerkverbindingen voor uw printer en uw mobiele apparaat te controleren.

Stap één: De netwerkverbinding van de printer controleren 

 1. Druk vanuit het bedieningspaneel van de printer een netwerkconfiguratierapport of een draadloos testrapport af. Raadpleeg uw handleiding voor stappen als u onzeker bent hoe u een van deze rapporten kunt afdrukken.

 2. Controleer de status in het gedeelte 802.11 Draadloos van het rapport. De status moet zijn Aangesloten en de netwerknaam (SSID) moet de naam van uw draadloze netwerk zijn. 

 • Als de printer is verbonden met het draadloze netwerk, gaat u door naar de volgende stap. 

 • Als de printer niet is verbonden met het correcte draadloze netwerk, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en bladert u naar het document met instructies voor het verbinden van uw product met een draadloos netwerk.

Stap twee: Controleren of uw Apple-apparaat met hetzelfde draadloze netwerk is verbonden als de printer, en het apparaat zo dicht mogelijk bij de router plaatsen 

 1. Raak op uw Apple-apparaat Instellingen aan.

 2. Tik op Wi-Fi.

 3. Zorg ervoor dat de schuif op Ingeschakeld staat.

 4. Tik bij Kies een netwerk op de naam van uw draadloze netwerk.

 5. Voer desgevraagd het netwerkwachtwoord in en tik dan op Deelnemen.

 6. Zet uw mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de router, maar niet dichter dan 1,8 m.

 7. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vijf: Het Apple-apparaat opnieuw opstarten

Start uw Apple-apparaat opnieuw op en probeer de afdruktaak opnieuw te verzenden.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing. 

Oplossing zes: Proberen af te drukken van een ander apparaat of een andere computer, en de printer resetten

Stap één: Proberen af te drukken van een ander apparaat of een andere computer

Probeer af te drukken van een ander Apple-apparaat in hetzelfde netwerk of van uw computer naar de HP printer.

 • Als de printer wordt gevonden, gaat u verder met de volgende stap.

 • Als de printer niet wordt gevonden, gaat u naar De printer behoudt geen draadloze verbinding voor verdere probleemoplossingen. 

Stap twee: De printer resetten

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Koppel de stekker los van de achterkant van de printer zonder de printer uit te zetten.

 3. Haal de stekker uit het stopcontact.

 4. Steek de stekker weer in het stopcontact.

 5. Sluit de stekker weer aan op de achterkant van de printer.

 6. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop om het in te schakelen.

 7. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing zeven: De HP app voor ePrint Home & Biz opnieuw installeren 

Sommige mobiele afdrukproblemen kunnen door het verwijderen en opnieuw installeren van de app ePrint Home & Biz worden opgelost. Volg deze stappen om de app opnieuw op uw Apple-apparaat te installeren.

Stap één: De HP ePrint Home & Biz app verwijderen

 1. Raak op uw Apple-apparaat het HP ePrint Home & Biz-pictogram aan en houd het ingedrukt totdat alle pictogrammen op het scherm gaan wiebelen.

 2. Tik op de X in de hoek van het pictogram en tik dan op Verwijderen.

 3. Druk op de knop Home.

Stap twee: Voorkomen dat de app gaat synchroniseren met uw mobiele apparaat

 1. Sluit het Apple-apparaat aan op uw computer en start dan iTunes.

 2. Klik op het tabblad voor uw apparaat en klik dan op het tabblad Apps

 3. Selecteer in de lijst Apps synchroniseren het selectievakje naast HP ePrint Home & Biz.

Stap drie: De HP app voor ePrint Home & Biz opnieuw installeren

 1. Tik op uw Apple-apparaat op App Store en zoek dan naar HP ePrint Home & Biz.

 2. Tik op de app in de lijst met zoekresultaten en tik dan op Installeren.

 3. Probeer af te drukken.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing. 

Oplossing acht: De routerfirmware bijwerken

Informeer bij de fabrikant van uw router naar een beschikbare firmware-update en naar instructies om deze te installeren. Probeer iets af te drukken nadat de update is voltooid.

Hebben de oplossingen het probleem niet verholpen?

Als u alle voorafgaande oplossingen in de voorgestelde volgorde hebt uitgeprobeerd en het probleem niet is opgelost, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem wordt behandeld.

De printer is offline of heeft een foutDe printer is offline of heeft een fout

Oorzaak: Er is mogelijk een probleem met de hardware of verbinding van de printer.

Oplossing: Controleer het bedieningspaneel van de printer op knipperende lampjes of foutberichten en volg de instructies op het bedieningspaneel om het probleem op te lossen.

Als er geen bedieningspaneelinstructies verschijnen, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en bladert u naar het ondersteuningsdocument waarin het probleem voor uw specifieke product wordt behandeld.

De printer is niet ingeschakeldDe printer is niet ingeschakeld
Zorg dat de printer is ingeschakeld voordat u een afdruktaak verzendt vanaf uw mobiele apparaat met de HP ePrint Home & Biz-app.
De printer wordt niet gedeeld in het draadloze netwerkDe printer wordt niet gedeeld in het draadloze netwerk
Zorg dat de printer is aangesloten op hetzelfde draadloze netwerk als uw mobiele apparaat voordat u een afdruktaak verzendt.
De printer behoudt geen draadloze verbindingDe printer behoudt geen draadloze verbinding
Zorg ervoor dat de HP printer verbonden is met het draadloze netwerk. Als er verbindingsproblemen optreden, gaat u naar De printer behoudt geen draadloze verbinding voor verdere stappen voor het oplossen van problemen.
U kunt geen afdruktaak via e-mail naar een printer met ePrint verzendenU kunt geen afdruktaak via e-mail naar een printer met ePrint verzenden

Met de HP app ePrint Home & Biz hebt u de optie om afdruktaken via e-mail te verzenden naar elke HP printer met ePrint die u hebt of waar u toegang toe hebt.

Opmerking: Bovendien moet u zich bij het ePrintCenter registreren om webpagina's en Microsoft Office Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden van de HP ePrint Home & Biz-app af te drukken.  

Volg deze stappen om uw mobiele apparaat bij ePrintCenter te registreren om het verzenden van ePrint-taken via e-mail in te schakelen.

 1. Tik op uw mobiele apparaat op HP ePrint Home & Biz, op Instellingen en vervolgens op Registreren bij HP ePrint.

 2. Voer uw e-mailadres in en tik op Verzenden. HP ePrintCenter verzendt u een e-mail die een PIN-code bevat.

 3. Nadat u de code van de e-mail hebt opgehaald, tikt u op HP ePrint Home & Biz om de app opnieuw te openen, typt u de PIN en tikt u op OK.

App ePrint Home & Biz moet misschien opnieuw worden geïnstalleerdApp ePrint Home & Biz moet misschien opnieuw worden geïnstalleerd

Sommige mobiele afdrukproblemen kunnen door het verwijderen en opnieuw installeren van de app ePrint Home & Biz worden opgelost. Volg deze stappen om de app opnieuw op uw Apple-apparaat te installeren.

Stap één: De HP ePrint Home & Biz app verwijderen

 1. Raak op uw Apple-apparaat het HP ePrint Home & Biz-pictogram aan en houd het ingedrukt totdat alle pictogrammen op het scherm gaan wiebelen.

 2. Tik op de X in de hoek van het pictogram en tik dan op Verwijderen.

 3. Druk op de knop Home.

Stap twee: Voorkomen dat de app gaat synchroniseren met uw mobiele apparaat

 1. Sluit het Apple-apparaat aan op uw computer en start dan iTunes.

 2. Klik op het tabblad voor uw apparaat en klik dan op het tabblad Apps

 3. Selecteer in de lijst Apps synchroniseren het selectievakje naast HP ePrint Home & Biz.

Stap drie: De HP app voor ePrint Home & Biz opnieuw installeren

 1. Tik op uw Apple-apparaat op App Store en zoek dan naar HP ePrint Home & Biz.

 2. Tik op de app in de lijst met zoekresultaten en tik dan op Installeren.

 3. Probeer af te drukken.

U kunt Microsoft Office-bestanden niet afdrukken met HP ePrint Home & BizU kunt Microsoft Office-bestanden niet afdrukken met HP ePrint Home & Biz

Als u Microsoft Office Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden van uw Apple-apparaat wilt afdrukken, moet u uw mobiele apparaat bij ePrintCenter registreren en een account maken op de ePrintCenter-website.

Stap één: Uw Apple-apparaat bij ePrintCenter registreren

 1. Tik op uw mobiele apparaat op HP ePrint Home & Biz, op Instellingen en vervolgens op Registreren bij HP ePrint.

 2. Voer uw e-mailadres in en tik op Verzenden. HP ePrintCenter verzendt u een e-mail die een PIN-code bevat.

 3. Nadat u de code van de e-mail hebt opgehaald, tikt u op HP ePrint Home & Biz om de app opnieuw te openen, typt u de PIN en tikt u op OK.

Stap twee: Een ePrintCenter-account maken 

Als u Webservices nog niet op uw printer met ePrint hebt ingeschakeld en als u zich nog niet hebt geregistreerd bij de ePrintCenter-website, gaat u naar HP Customer Care, typt u het modelnummer van uw printer in het zoekveld en zoekt u naar Aan de slag met ePrint.

 
MEER ONTDEKKEN
HP ePrint Center

Uw printerstatus bekijken, afdrukapps toevoegen en verwijderen en ePrint-instellingen en -taakgeschiedenis vanuit alle webbrowsers beheren, thuis of onderweg.

Supported Printers for Cloud Printing
Een lijst met HP printers met ondersteuning voor AirPrint, ePrint, de mobiele app HP ePrint en nog veel meer.
Ondersteuning voor productmodel krijgen
Zoek specifieke oplossingen, downloads en andere ondersteuningsinformatie voor uw productmodel.
Contact zoeken met anderen
Connect with others
Neem contact op met andere klanten en HP experts op de ondersteuningsforums om antwoord op uw vragen te vinden.