Langzame of uitgevallen netwerkverbinding

Dit document verschaft details voor het opsporen en oplossen van uw netwerkverbindingsproblemen. Voer de volgende stappen uit om problemen met langzame of uitgevallen draadloze netwerkverbindingen in Windows 7 op te lossen.

Controleer na iedere stap de internetverbinding. Ga verder met de volgende stap als het probleem niet is verholpen.

LET OP: In deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u eerder een netwerk hebt ingesteld en dat u een internetprovider (ISP) hebt. Raadpleeg voor informatie over het instellen van een netwerk Een basisthuisnetwerk instellen.

Stap 1: Plaats de computer dichter bij de router

Een draadloze netwerkrouter heeft een beperkt zendbereik. Hoe verder de computer van de router verwijderd is, hoe zwakker het zendsignaal wordt. Massieve objecten zoals muren, metalen meubilair en elektrische apparaten kunnen het signaal verstoren en het bruikbare bereik verlagen.

Plaats de computer dichter bij de router en beperk de interferentie van elektrische apparaten, om de verbinding te testen. Wanneer tijdens het testen van de verbinding blijkt dat de draadloze verbinding werkt wanneer de computer dichtbij de router staat, kunt u de computer verplaatsen om het bereik van de verbinding te bepalen. Overweeg eventueel om een andere antenne van de routerfabrikant te kopen of gebruik een signaalversterker

Als de test met de computer en de router in dezelfde kamer mislukt, ga dan verder met de volgende stap. 

Stap 2: Voer Windows Netwerkcontrole uit

Windows 7 bewaakt de netwerk- en internetverbindingen. In het geval dat het een probleem vindt, toont het een bericht geen verbinding of beperkte verbinding en vraagt het om uw toestemming om het probleem op te sporen. Laat als u dit bericht ziet Windows 7 het probleem opsporen en de verbinding herstellen.

Volg één van de volgende opties om het diagnostisch hulpprogramma te activeren: 

Optie 1

Klik in het systeemvak met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkverbinding Network Icon en selecteer Problemen oplossen. Windows Netwerkcontrole controleert of er problemen zijn. 

Problemen oplossen

Troubleshoot Problems


Optie 2

Klik op Start (Start) en typ vervolgens netwerk en delen in het zoekvak. Klik in de resultaten op Netwerkcentrum.

Het netwerkcentrum openen vanuit het Start-menu

Control panel 3 


Optie 3

Klik in het netwerkcentrum op het gele uitroepteken Yellow exclamation mark of de rode X Red X_icon in het gebied Netwerkstatus om de Windows Netwerkcontrole uit te voeren.

Netwerkstatus

Network Status 

Stap 3: Gebruik de Probleemoplosser voor netwerk en internet

In het netwerkcentrum heeft Windows 7 ook een probleemoplosser voor netwerk en internet, die het netwerk test op problemen en, indien van toepassing, automatisch de softwareverbindingen herstelt. Gebruik dit hulpprogramma om de verbinding te testen en te herstellen:

 1. Klik in het netwerkcentrum op Problemen oplossen.

Problemen oplossen

Click Troubleshoot Problems

De Probleemoplosser voor netwerk en internet wordt geopend.

Probleemoplosser voor netwerk en internet

Troubleshooter opens

 1. Klik op Internetverbindingen om de verbinding te testen.

 2. Volg de instructies op het scherm om op problemen te controleren.

 3. Als het probleem is opgelost, bent u klaar.

Als het probleem blijft bestaan, keert u terug naar de probleemoplosser voor netwerk en internet en klikt u op Netwerkadapter om de adapter te testen. Als de probleemoplossers het probleem niet oplossen, probeer dan de volgende stap om het apparaat te forceren alle verbindingswaarden te herstellen. 

Stap 4: Stel het draadloos netwerk handmatig in 

Een veelvoorkomend probleem met een slechte netwerkverbinding is een onbedoelde verbinding met het verkeerde netwerk of netwerkinstellingen veroorzaakt door synchronisatie tussen computer, router, modem en ISP. Loskoppelen van het netwerk en handmatig een nieuwe verbinding maken kan dit soort problemen oplossen.

Ga als volgt te werk om de verbinding met een draadloos netwerk te verbreken en vervolgens handmatig de verbinding met het gewenste draadloze netwerk te herstellen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkverbinding Network Icon in het systeemvak en selecteer vervolgens Netwerkcentrum openen.

Netwerkcentrum openen

Open Network & Sharing

LET OP: Als het pictogram van de netwerkverbinding ontbreekt, klik dan op Start (Start) en typ vervolgens netwerk en delen in het zoekvak. Selecteer in de resultaten Netwerkcentrum.

Het netwerkcentrum openen vanuit het Start-menu

Control panel 3

 1. Klik in het venster van het netwerkcentrum op Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen.

Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen

Set up new connection

PAS OP:0Klik niet op Verbinding met een netwerk maken. Als het probleem wordt veroorzaakt door een verkeerd wachtwoord of een verkeerde sleutelindex, wordt met deze optie opnieuw een verbinding gemaakt met gebruik van de verkeerde informatie.

 1. Selecteer Handmatig een verbinding maken met draadloos netwerk in het venster Een verbindingsoptie kiezen en klik vervolgens op Volgende.

Handmatig verbinding maken met een draadloos netwerk

Choose a connection 

 1. Voer de gevraagde informatie over het draadloze netwerk in en klik op Volgende:

 • Netwerknaam
 • Type beveiliging - Moet dezelfde beveiliging zijn als de beveiliging die is ingesteld in de draadloze router.
 • Coderingstype
 • Beveiligingssleutel
 • Selecteer De verbinding automatisch starten.
 • Selecteer Verbinding maken zelfs indien het netwerk niet uitzendt.

Netwerkinformatie

Network information 

LET OP: Als het draadloze netwerk reeds bestaat, selecteer dan Het bestaande netwerk gebruiken, wanneer u daarom gevraagd wordt. De informatie die u net hebt ingevoerd, vervangt de vorige waarden die het verbindingsprobleem veroorzaken. 

 1. Klik op Sluiten.

  Netwerk succesvol toegevoegd

Successfully added

 1. Klik op het pictogram van de netwerkverbinding Network Icon in het systeemvak, selecteer de naam van het netwerk en klik vervolgens op Verbinding maken.

Stap 5: Pas de prestatie-instellingen van Windows 7 aan 

Het bekijken van tv of video via een draadloze verbinding vraagt een aanzienlijk verwerkingsvermogen. Video kan heen en weer springen (uitvallende beelden) wanneer andere softwareprogramma's actief zijn. Hoe meer systeembronnen u beschikbaar kunt maken terwijl u het netwerk gebruikt, hoe beter de verbinding die u zult hebben. Sluit onnodige softwareprogramma's die open zijn, inclusief achtergrondprogramma's en taken en probeer opnieuw verbinding te maken met de videobron of het netwerk. 

Voor meer nuttige tips over het verhogen van prestaties, het voorkomen dat ongewenste softwareprogramma's met Windows worden geopend en het afstellen van de prestatie-instellingen van Windows 7, raadpleegt u Systeemprestaties verbeteren zonder geheugen toe te voegen in Windows 7.

 
Ondersteuning voor productmodel krijgen
Zoek specifieke oplossingen, downloads en andere ondersteuningsinformatie voor uw productmodel.
Contact zoeken met anderen
Connect with others
Neem contact op met andere klanten en HP experts op de ondersteuningsforums om antwoord op uw vragen te vinden.