Problemen met het installeren van een printer in een bekabeld netwerk (ethernet) oplossen

Kies uw besturingssysteem hieronder voor specifieke hulp bij het oplossen van problemen.

Windows XPWindows XP

Oplossing één: Alle netwerkapparaten opnieuw opstarten, het product aan het netwerk toevoegen en de HP software opnieuw installeren

Volg deze stappen om alle netwerkapparaten opnieuw op te starten, het HP product toe te voegen aan het netwerk en de HP software opnieuw te installeren.

Stap één: Het installatieprogramma de installatie laten voltooien en alle netwerkapparaten opnieuw opstarten

Vaak helpt het als u uw computer opnieuw opstart en weer helemaal vanaf het begin begint. Neem de volgende stappen.

 1. Controleer of het installatieprogramma is voltooid door in de installatieschermen op Doorgaan te klikken (als u geen HP installatieschermen ziet, dan is dit reeds gebeurd).

 2. Start de computer opnieuw op.

 3. Schakel het product en de netwerkrouter uit en schakel ze vervolgens weer in.

 4. Controleer of uw netwerkrouter ingeschakeld is en functioneert.

 5. Controleer of u een internetpagina kunt openen in de webbrowser van uw computer.

Stap twee: De ethernetkabel aansluiten en een netwerktestrapport afdrukken ter controle of het product op het netwerk is aangesloten

 1. Sluit de ethernetkabel aan op het product en controleer of het andere uiteinde is aangesloten op een functionerende netwerkpoort.

  • Als uw product een bedieningspaneel met een scherm heeft, neem dan de volgende stappen:

   1. Druk op het bedieningspaneel van het product op de knop Instellingen (Setup_icn).

   2. Druk op de pijl omlaag (DownArrow_icn) om Netwerk te selecteren en druk op OK.

   3. Druk op de knop met de pijl omlaag (DownArrow_icn) om Netwerktest of Netwerkconfiguratiepagina te selecteren en druk vervolgens op OK.

   4. Voer de benodigde stappen uit om mogelijke problemen die in het rapport staan, op te lossen.

 2. Als het rapport een geldig IP-adres van het product toont, dan houdt dat in dat het product op het netwerk is aangesloten. Ga door naar de volgende stap in dit document om de communicatie te controleren.

 3. Als er in het rapport geen geldig IP-adres voor het product staat (bijvoorbeeld 0.0.0.0 of 169.254.xxx.xxx), dan betekent dit dat het product niet op het netwerk is aangesloten. Neem de volgende stappen:

  1. Controleer of de ethernetkabel op een actieve poort is aangesloten.

  2. Probeer een andere ethernetkabel te gebruiken.

  3. Druk het rapport nogmaals af en bekijk de resultaten.

  4. Als er in het rapport een geldig IP-adres staat, ga dan door naar de volgende stap.

Stap drie: De communicatie tussen het product en de computer controleren

Controleer of uw computer en het product zich op hetzelfde netwerk bevinden en of ze met elkaar kunnen communiceren.

 1. Open een internetpagina in een webbrowser (zoals Internet Explorer) om te controleren of u toegang hebt tot het netwerk.

 2. Typ het IP-adres van het product in de adresbalk van de webbrowser en druk op Enter. Typ bijvoorbeeld: http://192.168.0.1. De interne hoofdpagina van het product wordt weergegeven.

 • Als u de interne hoofdpagina van het product kunt openen, ga dan door naar de volgende stap om de HP software opnieuw te installeren.

 • Als het niet lukt de interne hoofdpagina van het product te openen, controleer dan of het product en de computer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Stap vier: De HP software opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Download en installeer de software van de website van HP.

 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).

 2. Schakel het product in.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: Software en drivers verkrijgen en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.

 4. Typ uw productnummer en klik vervolgens op Volgende. U moet mogelijk op uw model klikken in een lijst met vergelijkbare producten.

 5. Klik op Software en Drivers downloaden.

 6. Selecteer uw besturingssysteem en klik vervolgens op Volgende.

 7. Klik op het plusteken (EC_PlusSign_icn) naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.

 8. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken (HPCC_QuestionMark_icn) klikken voor volledige downloadinstructies.

 9. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.

 10. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.

 11. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.

Tip: Noteer de locatie waar u het bestand opslaat voor het geval dat u de software op een later tijdstip wilt installeren.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Volg de onderstaande stappen om de software te installeren vanaf de product-cd.

 1. Plaats de product-cd in het cd-station van de computer en wacht een paar seconden totdat het software-installatieprogramma wordt geopend.
  Als het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u op Start (XP_Start_icn), op Deze computer en dubbelklikt u vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

BELANGRIJK:Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw apparaat. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op "Ja" te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.  

Oplossing twee: Opstartservices en de firewall uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Als het u niet gelukt is uw HP product correct te installeren, dan moet u mogelijk de opstartservices en/of uw firewall tijdelijk uitschakelen. Windows staat veel programma's en processen toe onmiddellijk te starten wanneer de computer opstart. Misschien dat deze programma's en uw firewall de installatie van de HP software hinderen. In deze instructies leest u hoe u deze programma's en processen tijdelijk kunt uitschakelen terwijl u de HP software installeert.

Stap één: Opstartsoftware uitschakelen

 1. Klik op Start (XP_Start_icn) en vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ msconfig in het veld Uitvoeren en klik dan op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.

  • Als Normaal opstarten op dit moment is geselecteerd, ga dan door met deze stappen:

   1. Selecteer Selectief opstarten en verwijder het vinkje in het selectievakje Opstartonderdelen laden.

   2. Klik op het tabblad Services en schakel vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   3. Klik op Alles uitschakelen.

  • Als Selectief opstarten is geselecteerd, neem dan de volgende stappen:

   1. Klik op het tabblad Opstarten.

   2. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartitems van uw computer later te herstellen.

   3. Klik op het tabblad Algemeen.

   4. Verwijder het vinkje uit het selectievakje bij Opstartonderdelen laden.

   5. Klik op het tabblad Services en schakel vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   6. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartitems van uw computer later te herstellen.

   7. Klik op Alles uitschakelen.

 3. Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

 5. Als u de computer opstart, wordt nu het venster van het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie getoond. Schakel het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven in en klik vervolgens op OK.

Stap twee: De firewall op uw computer uitschakelen of configureren

Neem de volgende stappen om een firewall uit te schakelen of om de firewall te configureren zodat deze een verbinding met het HP product toetstaat.

Optie één: De firewall(s) tijdelijk uitschakelen

 1. Koppel de ethernetkabel los van uw router, modem of gateway. LET OP: Als u niet zeker weet waar de router, modem of gateway voor het apparaat in het netwerk zich bevindt, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

 2. Klik op de taakbalk van Windows op Start (XP_Start_icn) en klik vervolgens op Configuratiescherm. Het Configuratiescherm wordt in een nieuw venster geopend.

 3. Dubbelklik op Beveiligingscentrum (XP Security Center_icn). Windows Beveiligingscentrum wordt in een nieuw venster geopend.

 4. Klik op Windows Firewall (Windows_Firewall_icn). Het dialoogvenster Windows Firewall-instellingen wordt geopend.

 5. Op het tabblad Algemeen selecteert u Uitgeschakeld(niet aanbevolen) (XP Firewall Off_icn). Klik vervolgens op OK.

Optie twee: De firewall configureren zodat deze een verbinding met het HP product toestaat

 1. Om te achterhalen welke firewall op de computer is geïnstalleerd, zoekt u het pictogram van de firewall in het systeemvak rechtsonder in het scherm van de computer. Noteer de naam van de firewall.

 2.  XP_Systems_Tray

 3. Wanneer u de firewall op uw computer hebt geïdentificeerd, neemt u contact op met de fabrikant van de firewall voor specifieke instructies voor het configureren van de instellingen. Keer vervolgens terug naar dit document om door te gaan met het oplossen van het probleem.

 4. Als u geen specifieke stappen voor uw firewall kunt vinden, gaat u verder naar de volgende stap.

 5. Klik op Start (XP_Start_icn) en vervolgens op Uitvoeren. Typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het veld Openen en klik dan op OK. De map Bin wordt geopend.

 6. Noteer het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van. De bestandspaden lijken op dit voorbeeld: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Indien de HP software die op de computer is geïnstalleerd versie 10.0 of hoger is, dient u het bestand hpiscnapp.exe te zoeken.

  • Indien de HP software op de computer versie 9.0 of ouder is, dient u het bestand hpqscnvw.exe te zoeken.

 7. Open de directory C:\windows\system32 en noteer vervolgens het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Open de software van de firewall en zorg ervoor dat elk van de programma's wordt weergegeven in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's. Voeg de ontbrekende programma's handmatig toe aan de lijst wanneer een programma niet in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's staat.
  LET OP: Afhankelijk van het firewallprogramma kan de naam van de lijst variëren.

 9. Indien de firewallsoftware verschillende vertrouwensniveaus heeft of een specifieke machtiging voor een programma vereist voor toegang tot internet, dient u ervoor te zorgen dat u elk van de HP programma's vrije toegang tot internet verleent.

 10. Klik op OK of Opslaan om de wijzigingen op te slaan in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's.

 11. Volg deze stappen om de internetpoorten te deblokkeren door nieuwe regels in de firewallsoftware te creëren. LET OP: Iedere regel opent één poort, dus creëer een regel voor iedere poort.

 12. De HP software maakt gebruik van de volgende poorten. Elke poortnaam bestaat uit een protocol (hetzij UDP of TCP), een getal en een verbindingstype (hetzij binnenkomend of uitgaand). Bij de creatie van de regel om de poort te openen maakt uw computer gebruik van al deze informatie.

  • UDP 427 binnenkomend

  • UDP 427 uitgaand

  • UDP 161 uitgaand

  • UDP 139 uitgaand

  • TCP 139 uitgaand

  • TCP 9220 uitgaand

  • TCP 9500 uitgaand

  • TCP 9290 uitgaand

   1. Open het gedeelte netwerk of regels van de firewallsoftware.

   2. Creëer een nieuwe regel met een beschrijvende naam. Bijvoorbeeld deblokkeren UDP 137 binnenkomend voor het deblokkeren van de binnenkomende poort UDP 137.

    •  Selecteer Alle IP-adressen wanneer u wordt gevraagd het type regel te selecteren.

    • Wanneer u wordt gevraagd het type IP-adres te selecteren, selecteert u IPv4 en IPv6.

   3. Nadat u elke regel hebt gecreëerd, klikt u op OK of Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

 13. Als u de firewall hebt uitgeschakeld of geconfigureerd, start uw computer dan opnieuw op.

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Download en installeer de software van de website van HP.

 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).

 2. Schakel het product in.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: Software en drivers verkrijgen en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.

 4. Typ uw productnummer en klik vervolgens op Volgende. U moet mogelijk op uw model klikken in een lijst met vergelijkbare producten.

 5. Klik op Software en Drivers downloaden.

 6. Selecteer uw besturingssysteem en klik vervolgens op Volgende.

 7. Klik op het plusteken (EC_PlusSign_icn) naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.

 8. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken (HPCC_QuestionMark_icn) klikken voor volledige downloadinstructies.

 9. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.

 10. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.

 11. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.

Tip: Noteer de locatie waar u het bestand opslaat voor het geval dat u de software op een later tijdstip wilt installeren.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Volg de onderstaande stappen om de software te installeren vanaf de product-cd.

 1. Plaats de product-cd in het cd-station van de computer en wacht een paar seconden totdat het software-installatieprogramma wordt geopend.
  Als het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u op Start (XP_Start_icn), op Deze computer en dubbelklikt u vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

BELANGRIJK:Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw apparaat. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op "Ja" te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.

Stap vier: De opstartservice inschakelen

BELANGRIJK: Volg de onderstaande stappen om de opstartsoftware weer in te schakelen. Als u deze stap overslaat, zal uw computer mogelijk niet reageren zoals u verwacht.

 1. Klik op Start (XP_Start_icn) en vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ msconfig in het veld Uitvoeren en klik dan op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.

  • Als u de instructies hebt gevolgd om de configuratie van de Normale opstartmodus uit te schakelen (of als u wilt terugkeren naar die configuratie), selecteer dan Normaal opstarten.

  • Als u zelf wilt bepalen welke programma's worden gestart als de computer opstart, volg dan deze instructies voor de Selectieve opstartmodus:

   1. Klik op het tabblad Opstarten.

   2. Selecteer op het tabblad Opstarten alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

   3. Klik op het tabblad Services.

   4. Schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   5. Selecteer op het tabblad Services alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

 3. Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend.

 5. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

Stap vijf: Uw firewallsoftware weer inschakelen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het firewallpictogram op de taakbalk (vlak bij de datum- en tijdsindicatie) en klik op Start of Inschakelen. Als er geen startoptie is, open dan de firewallsoftware en selecteer de optie om deze te starten of te activeren. Misschien verandert het pictogram van de firewall om aan te geven dat de firewall actief is of is uitgeschakeld.

 2. Als de firewall uitgeschakeld was tijdens de installatie van de productsoftware, dan is het mogelijk dat deze HP programma's of poorten blokkeert die nodig zijn om te scannen. Als er bij scanpogingen pop-upvensters met het verzoek tot netwerktoegang verschijnen, klik dan op Ja om toegang toe te staan.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, selecteer dan het resultaat middels de volgende opties voor meer informatie.

De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.

Als de printer is geïnstalleerd, maar de printer niet werkt zoals verwacht, hebben wij een oplossing voor u. HP heeft geautomatiseerde hulpprogramma's ontwikkeld voor het opsporen en oplossen van algemene afdrukproblemen, netwerkproblemen en scanproblemen. Selecteer een of meer van de volgende opties om het hulpprogramma voor uw printerprobleem te downloaden en uit te voeren.


Print_and_Scan_Doctor

HP Doctor voor afdrukken en scannen. HP heeft een snel en eenvoudig hulpprogramma ontwikkeld om veelvoorkomende problemen met afdrukken, scannen en de netwerkverbinding te detecteren en op te lossen: de HP Doctor voor afdrukken en scannen. HP raadt u aan de Doctor voor afdrukken en scannen te downloaden en te installeren wanneer u een probleem met uw HP printer wilt oplossen.

De HP Doctor voor afdrukken en scannen downloaden


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility. HP heeft een snel en eenvoudig hulpprogramma ontwikkeld om veelvoorkomende hardwareproblemen te detecteren en op te lossen: De HP Hardware Diagnostic Utility (hulpprogramma voor de hardwarediagnose). HP raadt u aan HP Hardware Diagnostic Utility te downloaden en te installeren wanneer u een hardwareprobleem wilt oplossen.

HP Hardware Diagnostic Utility downloaden


De HP printerinstallatie is mislukt. De HP printerinstallatie is mislukt.

Als de HP printerinstallatie niet is gelukt, zelfs na het uitvoeren van de voorgaande stappen, ga dan naar HP Customer Care voor meer informatie.

Windows VistaWindows Vista

Oplossing één: Alle netwerkapparaten opnieuw opstarten, het product aan het netwerk toevoegen en de HP software opnieuw installeren

Vaak helpt het als u uw computer opnieuw opstart en weer helemaal vanaf het begin begint. Neem de volgende stappen.

Stap één: Het installatieprogramma de installatie laten voltooien en alle netwerkapparaten opnieuw opstarten

 1. Controleer of het installatieprogramma is voltooid door in de installatieschermen op Doorgaan te klikken (als u geen HP installatieschermen ziet, dan is dit reeds gebeurd).

 2. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn) en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 3. Klik onder Beveiliging op Controleren op updates.

 4. Klik in het Windows Update-scherm op Controleren op updates.

 5. Accepteer alle updates, of in ieder geval de kritieke updates.

 6. Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd.

 7. Schakel het product en de netwerkrouter uit en schakel ze vervolgens weer in.

 8. Controleer of uw netwerkrouter ingeschakeld is en functioneert.

 9. Controleer of u een internetpagina kunt openen in de webbrowser van uw computer.

Stap twee: De ethernetkabel aansluiten en een netwerktestrapport afdrukken ter controle of het product op het netwerk is aangesloten

 1. Sluit de ethernetkabel aan op het product en controleer of het andere uiteinde is aangesloten op een functionerende netwerkpoort.

  • Als uw product een bedieningspaneel met een scherm heeft, neem dan de volgende stappen:

   1. Druk op het bedieningspaneel van het product op de knop Instellingen (Setup_icn).

   2. Druk op de pijl omlaag (DownArrow_icn) om Netwerk te selecteren en druk op OK.

   3. Druk op de knop met de pijl omlaag (DownArrow_icn) om Netwerktest of Netwerkconfiguratiepagina te selecteren en druk vervolgens op OK.

   4. Voer de benodigde stappen uit om mogelijke problemen die in het rapport staan, op te lossen.

 2. Als het rapport een geldig IP-adres van het product toont, dan houdt dat in dat het product op het netwerk is aangesloten. Ga door naar de volgende stap in dit document om de communicatie te controleren.

 3. Als er in het rapport geen geldig IP-adres voor het product staat (bijvoorbeeld 0.0.0.0 of 169.254.xxx.xxx), dan betekent dit dat het product niet op het netwerk is aangesloten. Neem de volgende stappen:

  1. Controleer of de ethernetkabel op een actieve poort is aangesloten.

  2. Probeer een andere ethernetkabel te gebruiken.

  3. Druk het rapport nogmaals af en bekijk de resultaten.

  4. Als er in het rapport een geldig IP-adres staat, ga dan door naar de volgende stap.

Stap drie: De communicatie tussen het product en de computer controleren

Controleer of uw computer en het product zich op hetzelfde netwerk bevinden en of ze met elkaar kunnen communiceren.

 1. Open een internetpagina in een webbrowser (zoals Internet Explorer) om te controleren of u toegang hebt tot het netwerk.

 2. Typ het IP-adres van het product in de adresbalk van de webbrowser en druk op Enter. Typ bijvoorbeeld: http://192.168.0.1. De interne hoofdpagina van het product wordt weergegeven.

 • Als u de interne hoofdpagina van het product kunt openen, ga dan door naar de volgende stap om de HP software opnieuw te installeren.

 • Als het niet lukt de interne hoofdpagina van het product te openen, controleer dan of het product en de computer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Stap vier: De HP software opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Download en installeer de software van de website van HP.

 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).

 2. Schakel het product in.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: Software en drivers verkrijgen en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.

 4. Typ uw productnummer en klik vervolgens op Volgende. U moet mogelijk op uw model klikken in een lijst met vergelijkbare producten.

 5. Klik op Software en Drivers downloaden.

 6. Selecteer uw besturingssysteem en klik vervolgens op Volgende.

 7. Klik op het plusteken (EC_PlusSign_icn) naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.

 8. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken (HPCC_QuestionMark_icn) klikken voor volledige downloadinstructies.

 9. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.

 10. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.

 11. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.

Tip: Noteer de locatie waar u het bestand opslaat voor het geval dat u de software op een later tijdstip wilt installeren.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Volg de onderstaande stappen om de software te installeren vanaf de product-cd.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, open en sluit dan de lade. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch start, klikt u op het Windows-pictogram (Windows_icn), klik op Deze computer en dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

BELANGRIJK:Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw apparaat. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op "Ja" te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.  

Oplossing twee: Opstartservices en de firewall uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Als het u niet gelukt is uw HP product correct te installeren, dan moet u mogelijk de opstartservices en/of uw firewall tijdelijk uitschakelen. Windows staat veel programma's en processen toe onmiddellijk te starten wanneer de computer opstart. Misschien dat deze programma's en uw firewall de installatie van de HP software hinderen. In deze instructies leest u hoe u deze programma's en processen tijdelijk kunt uitschakelen terwijl u de HP software installeert.

Stap één: Opstartsoftware uitschakelen

 1. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn).

 2. Typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter. Het venster MSconfig wordt geopend. Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan, klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.

  • Als Normaal opstarten op dit moment is geselecteerd, ga dan door met deze stappen:

   1. Selecteer Selectief opstarten en verwijder het vinkje in het selectievakje Opstartonderdelen laden.

   2. Klik op het tabblad Services en schakel vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   3. Klik op Alles uitschakelen.

  • Als Selectief opstarten is geselecteerd, neem dan de volgende stappen:

   1. Klik op het tabblad Opstarten.

   2. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartitems van uw computer later te herstellen.

   3. Klik op het tabblad Algemeen.

   4. Verwijder het vinkje uit het selectievakje bij Opstartonderdelen laden.

   5. Klik op het tabblad Services en schakel vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   6. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartitems van uw computer later te herstellen.

   7. Klik op Alles uitschakelen.

 3. Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

 5. Als u de computer opstart, wordt nu het venster van het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie getoond. Schakel het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven in en klik vervolgens op OK.

Stap twee: De firewall op uw computer uitschakelen of configureren

Neem de volgende stappen om een firewall uit te schakelen of om de firewall te configureren zodat deze een verbinding met het HP product toetstaat.

Optie één: De firewall(s) tijdelijk uitschakelen

 1. Koppel de ethernetkabel los van uw router, modem of gateway. LET OP: Als u niet zeker weet waar de router, modem of gateway voor het apparaat in het netwerk zich bevindt, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

 2. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn) en klik vervolgens op Configuratiescherm. Het Configuratiescherm wordt in een nieuw venster geopend.

 3. Dubbelklik op Beveiligingscentrum (XP Security Center_icn). Windows Beveiligingscentrum wordt in een nieuw venster geopend.

 4. Klik op Windows Firewall (Windows_Firewall_icn). Het dialoogvenster Windows Firewall-instellingen wordt geopend.

 5. Op het tabblad Algemeen selecteert u Uitgeschakeld(niet aanbevolen) (XP Firewall Off_icn). Klik vervolgens op OK.

Optie twee: De firewall configureren zodat deze een verbinding met het HP product toestaat

 1. Om te achterhalen welke firewall op de computer is geïnstalleerd, zoekt u het pictogram van de firewall in het systeemvak rechtsonder in het scherm van de computer. Noteer de naam van de firewall.

 2.  Vista_Systems_Tray

 3. Wanneer u de firewall op uw computer hebt geïdentificeerd, neemt u contact op met de fabrikant van de firewall voor specifieke instructies voor het configureren van de instellingen. Keer vervolgens terug naar dit document om door te gaan met het oplossen van het probleem.

 4. Als u geen specifieke stappen voor uw firewall kunt vinden, gaat u verder naar de volgende stap.

 5. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn) en typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het vak Zoekopdracht starten. Druk vervolgens op Enter.

 6. Noteer het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van. De bestandspaden lijken op dit voorbeeld: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Indien de HP software die op de computer is geïnstalleerd versie 10.0 of hoger is, dient u het bestand hpiscnapp.exe te zoeken.

  • Indien de HP software op de computer versie 9.0 of ouder is, dient u het bestand hpqscnvw.exe te zoeken.

 7. Open de directory C:\windows\system32 en noteer vervolgens het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Open de software van de firewall en zorg ervoor dat elk van de programma's wordt weergegeven in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's. Voeg de ontbrekende programma's handmatig toe aan de lijst wanneer een programma niet in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's staat.
  LET OP: Afhankelijk van het firewallprogramma kan de naam van de lijst variëren.

 9. Indien de firewallsoftware verschillende vertrouwensniveaus heeft of een specifieke machtiging voor een programma vereist voor toegang tot internet, dient u ervoor te zorgen dat u elk van de HP programma's vrije toegang tot internet verleent.

 10. Klik op OK of Opslaan om de wijzigingen op te slaan in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's.

 11. Volg deze stappen om de internetpoorten te deblokkeren door nieuwe regels in de firewallsoftware te creëren. LET OP: Iedere regel opent één poort, dus creëer een regel voor iedere poort.

 12. De HP software maakt gebruik van de volgende poorten. Elke poortnaam bestaat uit een protocol (hetzij UDP of TCP), een getal en een verbindingstype (hetzij binnenkomend of uitgaand). Bij de creatie van de regel om de poort te openen maakt uw computer gebruik van al deze informatie.

  • UDP 427 binnenkomend

  • UDP 427 uitgaand

  • UDP 161 uitgaand

  • UDP 139 uitgaand

  • TCP 139 uitgaand

  • TCP 9220 uitgaand

  • TCP 9500 uitgaand

  • TCP 9290 uitgaand

   1. Open het gedeelte netwerk of regels van de firewallsoftware.

   2. Creëer een nieuwe regel met een beschrijvende naam. Bijvoorbeeld deblokkeren UDP 137 binnenkomend voor het deblokkeren van de binnenkomende poort UDP 137.

    •  Selecteer Alle IP-adressen wanneer u wordt gevraagd het type regel te selecteren.

    • Wanneer u wordt gevraagd het type IP-adres te selecteren, selecteert u IPv4 en IPv6.

   3. Nadat u elke regel hebt gecreëerd, klikt u op OK of Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

 13. Als u de firewall hebt uitgeschakeld of geconfigureerd, start uw computer dan opnieuw op.

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Download en installeer de software van de website van HP.

 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).

 2. Schakel het product in.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: Software en drivers verkrijgen en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.

 4. Typ uw productnummer en klik vervolgens op Volgende. U moet mogelijk op uw model klikken in een lijst met vergelijkbare producten.

 5. Klik op Software en Drivers downloaden.

 6. Selecteer uw besturingssysteem en klik vervolgens op Volgende.

 7. Klik op het plusteken (EC_PlusSign_icn) naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.

 8. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken (HPCC_QuestionMark_icn) klikken voor volledige downloadinstructies.

 9. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.

 10. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.

 11. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.

Tip: Noteer de locatie waar u het bestand opslaat voor het geval dat u de software op een later tijdstip wilt installeren.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Volg de onderstaande stappen om de software te installeren vanaf de product-cd.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, open en sluit dan de lade. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch start, klikt u op het Windows-pictogram (Windows_icn), klik op Deze computer en dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

BELANGRIJK:Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw apparaat. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op "Ja" te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.

Stap vier: Opstartsoftware inschakelen

BELANGRIJK: Volg de onderstaande stappen om de opstartsoftware weer in te schakelen. Als u deze stap overslaat, zal uw computer mogelijk niet reageren zoals u verwacht.

 1. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn).

 2. Typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter. Het venster MSConfig wordt geopend.

  • Als u de instructies hebt gevolgd om de configuratie van de Normale opstartmodus uit te schakelen (of als u wilt terugkeren naar die configuratie), selecteer dan Normaal opstarten.

  • Als u zelf wilt bepalen welke programma's worden gestart als de computer opstart, volg dan deze instructies voor de Selectieve opstartmodus:

   1. Klik op het tabblad Opstarten.

   2. Selecteer op het tabblad Opstarten alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

   3. Klik op het tabblad Services.

   4. Schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   5. Selecteer op het tabblad Services alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

 3.  Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend.

 5. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

Stap vijf: Uw firewallsoftware weer inschakelen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het firewallpictogram op de taakbalk (vlak bij de datum- en tijdsindicatie) en klik op Start of Inschakelen. Als er geen startoptie is, open dan de firewallsoftware en selecteer de optie om deze te starten of te activeren. Misschien verandert het pictogram van de firewall om aan te geven dat de firewall actief is of is uitgeschakeld.

 2. Als de firewall uitgeschakeld was tijdens de installatie van de productsoftware, dan is het mogelijk dat deze HP programma's of poorten blokkeert die nodig zijn om te scannen. Als er bij scanpogingen pop-upvensters met het verzoek tot netwerktoegang verschijnen, klik dan op Ja om toegang toe te staan.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, selecteer dan het resultaat middels de volgende opties voor meer informatie.

De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.

Als de printer is geïnstalleerd, maar de printer niet werkt zoals verwacht, hebben wij een oplossing voor u. HP heeft geautomatiseerde hulpprogramma's ontwikkeld voor het opsporen en oplossen van algemene afdrukproblemen, netwerkproblemen en scanproblemen. Selecteer een of meer van de volgende opties om het hulpprogramma voor uw printerprobleem te downloaden en uit te voeren.


Print_and_Scan_Doctor

HP Doctor voor afdrukken en scannen. HP heeft een snel en eenvoudig hulpprogramma ontwikkeld om veelvoorkomende problemen met afdrukken, scannen en de netwerkverbinding te detecteren en op te lossen: de HP Doctor voor afdrukken en scannen. HP raadt u aan de Doctor voor afdrukken en scannen te downloaden en te installeren wanneer u een probleem met uw HP printer wilt oplossen.

De HP Doctor voor afdrukken en scannen downloaden


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility. HP heeft een snel en eenvoudig hulpprogramma ontwikkeld om veelvoorkomende hardwareproblemen te detecteren en op te lossen: De HP Hardware Diagnostic Utility (hulpprogramma voor de hardwarediagnose). HP raadt u aan HP Hardware Diagnostic Utility te downloaden en te installeren wanneer u een hardwareprobleem wilt oplossen.

HP Hardware Diagnostic Utility downloaden


De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.

Als de HP printerinstallatie niet is gelukt, zelfs na het uitvoeren van de voorgaande stappen, ga dan naar HP Customer Care voor meer informatie.

Windows 7Windows 7

Windows 7-gebruikers: Probeer het gratis diagnoseprogramma van HP uit om de beste driver te vinden!

PIW_small_Icon Wizard HP printer installeren voor Windows 7  (< 1 MB)

Oplossing één: Alle netwerkapparaten opnieuw opstarten, het product aan het netwerk toevoegen en de HP software opnieuw installeren

Vaak helpt het als u uw computer opnieuw opstart en weer helemaal vanaf het begin begint. Neem de volgende stappen.

Stap één: Het installatieprogramma de installatie laten voltooien en alle netwerkapparaten opnieuw opstarten

 1. Controleer of het installatieprogramma is voltooid door in de installatieschermen op Doorgaan te klikken (als u geen HP installatieschermen ziet, dan is dit reeds voltooid).

 2. klik op het Windows pictogram (Windows_icn) en typ vervolgens Windows Update in het vak Programma's en bestanden zoeken.

 3. Klik onder Beveiliging op Controleren op updates.

 4. Klik in het Windows Update-scherm op Controleren op updates.

 5. Accepteer alle updates, of in ieder geval de kritieke updates.

 6. Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd.

 7. Schakel het product en de netwerkrouter uit en schakel ze vervolgens weer in.

 8. Controleer of uw netwerkrouter ingeschakeld is en functioneert.

 9. Controleer of u een internetpagina kunt openen in de webbrowser van uw computer.

Stap twee: De ethernetkabel aansluiten en een netwerktestrapport afdrukken ter controle of het product op het netwerk is aangesloten

 1. Sluit de ethernetkabel aan op het product en controleer of het andere uiteinde is aangesloten op een functionerende netwerkpoort.

  • Als uw product een bedieningspaneel met een scherm heeft, neem dan de volgende stappen:

   1. Druk op het bedieningspaneel van het product op de knop Instellingen (Setup_icn).

   2. Druk op de pijl omlaag (DownArrow_icn) om Netwerk te selecteren en druk op OK.

   3. Druk op de knop met de pijl omlaag (DownArrow_icn) om Netwerktest of Netwerkconfiguratiepagina te selecteren en druk vervolgens op OK.

   4. Voer de benodigde stappen uit om mogelijke problemen die in het rapport staan, op te lossen.

 2. Als het rapport een geldig IP-adres van het product toont, dan houdt dat in dat het product op het netwerk is aangesloten. Ga door naar de volgende stap in dit document om de communicatie te controleren.

 3. Als er in het rapport geen geldig IP-adres voor het product staat (bijvoorbeeld 0.0.0.0 of 169.254.xxx.xxx), dan betekent dit dat het product niet op het netwerk is aangesloten. Neem de volgende stappen:

  1. Controleer of de ethernetkabel op een actieve poort is aangesloten.

  2. Probeer een andere ethernetkabel te gebruiken.

  3. Druk het rapport nogmaals af en bekijk de resultaten.

  4. Als er in het rapport een geldig IP-adres staat, ga dan door naar de volgende stap.

Stap drie: De communicatie tussen het product en de computer controleren

Controleer of uw computer en het product zich op hetzelfde netwerk bevinden en of ze met elkaar kunnen communiceren.

 1. Open een internetpagina in een webbrowser (zoals Internet Explorer) om te controleren of u toegang hebt tot het netwerk.

 2. Typ het IP-adres van het product in de adresbalk van de webbrowser en druk op Enter. Typ bijvoorbeeld: http://192.168.0.1. De interne hoofdpagina van het product wordt weergegeven.

 • Als u de interne hoofdpagina van het product kunt openen, ga dan door naar de volgende stap om de HP software opnieuw te installeren.

 • Als het niet lukt de interne hoofdpagina van het product te openen, controleer dan of het product en de computer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Stap vier: De HP software opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Download en installeer de software van de website van HP.

 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).

 2. Schakel het product in.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: Software en drivers verkrijgen en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.

 4. Typ uw productnummer en klik vervolgens op Volgende. U moet mogelijk op uw model klikken in een lijst met vergelijkbare producten.

 5. Klik op Software en Drivers downloaden.

 6. Selecteer uw besturingssysteem en klik vervolgens op Volgende.

 7. Klik op het plusteken (EC_PlusSign_icn) naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.

 8. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken (HPCC_QuestionMark_icn) klikken voor volledige downloadinstructies.

 9. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.

 10. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.

 11. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.

Tip: Noteer de locatie waar u het bestand opslaat voor het geval dat u de software op een later tijdstip wilt installeren.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Volg de onderstaande stappen om de software te installeren vanaf de product-cd.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, open en sluit dan de lade. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch start, klikt u op het Windows-pictogram (Windows_icn), klik op Computer en dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

BELANGRIJK:Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw apparaat. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op "Ja" te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.  

Oplossing twee: Opstartservices en de firewall uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Als het u niet gelukt is uw HP product correct te installeren, dan moet u mogelijk de opstartservices en/of uw firewall tijdelijk uitschakelen. Windows staat veel programma's en processen toe onmiddellijk te starten wanneer de computer opstart. Misschien dat deze programma's en uw firewall de installatie van de HP software hinderen. In deze instructies leest u hoe u deze programma's en processen tijdelijk kunt uitschakelen terwijl u de HP software installeert.

Stap één: Opstartsoftware uitschakelen

 1. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn).

 2. Typ msconfig in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk vervolgens op Enter. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend. LET OP: Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan, klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.

  • Als Normaal opstarten op dit moment is geselecteerd, ga dan door met deze stappen:

   1. Selecteer Selectief opstarten en verwijder het vinkje in het selectievakje Opstartonderdelen laden.

   2. Klik op het tabblad Services en schakel vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   3. Klik op Alles uitschakelen.

  • Als Selectief opstarten is geselecteerd, neem dan de volgende stappen:

   1. Klik op het tabblad Opstarten.

   2. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartitems van uw computer later te herstellen.

   3. Klik op het tabblad Algemeen.

   4. Verwijder het vinkje uit het selectievakje bij Opstartonderdelen laden.

   5. Klik op het tabblad Services en schakel vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   6. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartitems van uw computer later te herstellen.

   7. Klik op Alles uitschakelen.

 3. Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

 5. Als u de computer opstart, wordt nu het venster van het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie getoond. Schakel het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven in en klik vervolgens op OK.

Stap twee: De firewall op uw computer uitschakelen of configureren

Neem de volgende stappen om een firewall uit te schakelen of om de firewall te configureren zodat deze een verbinding met het HP product toetstaat.

Optie één: De firewall(s) tijdelijk uitschakelen

 1. Koppel de ethernetkabel los van uw router, modem of gateway. LET OP: Als u niet zeker weet waar de router, modem of gateway voor het apparaat in het netwerk zich bevindt, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

 2. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn) en klik vervolgens op Configuratiescherm. Het Configuratiescherm wordt in een nieuw venster geopend.

 3. Dubbelklik op Beveiligingscentrum (XP Security Center_icn). Windows Beveiligingscentrum wordt in een nieuw venster geopend.

 4. Klik op Windows Firewall (Windows_Firewall_icn). Het dialoogvenster Windows Firewall-instellingen wordt geopend.

 5. Op het tabblad Algemeen selecteert u Uitgeschakeld(niet aanbevolen) (XP Firewall Off_icn). Klik vervolgens op OK.

Optie twee: De firewall configureren zodat deze een verbinding met het HP product toestaat

 1. Om te achterhalen welke firewall op de computer is geïnstalleerd, zoekt u het pictogram van de firewall in het systeemvak rechtsonder in het scherm van de computer. Noteer de naam van de firewall.

 2.  Win7_Systems_Tray

 3. Wanneer u de firewall op uw computer hebt geïdentificeerd, neemt u contact op met de fabrikant van de firewall voor specifieke instructies voor het configureren van de instellingen. Keer vervolgens terug naar dit document om door te gaan met het oplossen van het probleem.

 4. Als u geen specifieke stappen voor uw firewall kunt vinden, gaat u verder naar de volgende stap.

 5. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn) en typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk vervolgens op Enter.

 6. Noteer het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van. De bestandspaden lijken op dit voorbeeld: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Indien de HP software die op de computer is geïnstalleerd versie 10.0 of hoger is, dient u het bestand hpiscnapp.exe te zoeken.

  • Indien de HP software op de computer versie 9.0 of ouder is, dient u het bestand hpqscnvw.exe te zoeken.

 7. Open de directory C:\windows\system32 en noteer vervolgens het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Open de software van de firewall en zorg ervoor dat elk van de programma's wordt weergegeven in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's. Voeg de ontbrekende programma's handmatig toe aan de lijst wanneer een programma niet in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's staat.
  LET OP: Afhankelijk van het firewallprogramma kan de naam van de lijst variëren.

 9. Indien de firewallsoftware verschillende vertrouwensniveaus heeft of een specifieke machtiging voor een programma vereist voor toegang tot internet, dient u ervoor te zorgen dat u elk van de HP programma's vrije toegang tot internet verleent.

 10. Klik op OK of Opslaan om de wijzigingen op te slaan in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's.

 11. Volg deze stappen om de internetpoorten te deblokkeren door nieuwe regels in de firewallsoftware te creëren. LET OP: Iedere regel opent één poort, dus creëer een regel voor iedere poort.

 12. De HP software maakt gebruik van de volgende poorten. Elke poortnaam bestaat uit een protocol (hetzij UDP of TCP), een getal en een verbindingstype (hetzij binnenkomend of uitgaand). Bij de creatie van de regel om de poort te openen maakt uw computer gebruik van al deze informatie.

  • UDP 427 binnenkomend

  • UDP 427 uitgaand

  • UDP 161 uitgaand

  • UDP 139 uitgaand

  • TCP 139 uitgaand

  • TCP 9220 uitgaand

  • TCP 9500 uitgaand

  • TCP 9290 uitgaand

   1. Open het gedeelte netwerk of regels van de firewallsoftware.

   2. Creëer een nieuwe regel met een beschrijvende naam. Bijvoorbeeld deblokkeren UDP 137 binnenkomend voor het deblokkeren van de binnenkomende poort UDP 137.

    •  Selecteer Alle IP-adressen wanneer u wordt gevraagd het type regel te selecteren.

    • Wanneer u wordt gevraagd het type IP-adres te selecteren, selecteert u IPv4 en IPv6.

   3. Nadat u elke regel hebt gecreëerd, klikt u op OK of Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

 13. Als u de firewall hebt uitgeschakeld of geconfigureerd, start uw computer dan opnieuw op.

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Download en installeer de software van de website van HP.

 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).

 2. Schakel het product in.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: Software en drivers verkrijgen en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.

 4. Typ uw productnummer en klik vervolgens op Volgende. U moet mogelijk op uw model klikken in een lijst met vergelijkbare producten.

 5. Klik op Software en Drivers downloaden.

 6. Selecteer uw besturingssysteem en klik vervolgens op Volgende.

 7. Klik op het plusteken (EC_PlusSign_icn) naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.

 8. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken (HPCC_QuestionMark_icn) klikken voor volledige downloadinstructies.

 9. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.

 10. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.

 11. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.

Tip: Noteer de locatie waar u het bestand opslaat voor het geval dat u de software op een later tijdstip wilt installeren.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Volg de onderstaande stappen om de software te installeren vanaf de product-cd.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, open en sluit dan de lade. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch start, klikt u op het Windows-pictogram (Windows_icn), klik op Computer en dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

BELANGRIJK:Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw apparaat. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op "Ja" te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.

Stap vier: Opstartsoftware inschakelen

BELANGRIJK: Volg de onderstaande stappen om de opstartsoftware weer in te schakelen. Als u deze stap overslaat, zal uw computer mogelijk niet reageren zoals u verwacht.

 1. Klik op het Windows-pictogram (Windows_icn).

 2. Typ msconfig in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk vervolgens op Enter. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.

  • Als u de instructies hebt gevolgd om de configuratie van de Normale opstartmodus uit te schakelen (of als u wilt terugkeren naar die configuratie), selecteer dan Normaal opstarten.

  • Als u zelf wilt bepalen welke programma's worden gestart als de computer opstart, volg dan deze instructies voor de Selectieve opstartmodus:

   1. Klik op het tabblad Opstarten.

   2. Selecteer op het tabblad Opstarten alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

   3. Klik op het tabblad Services.

   4. Schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onder in het scherm in.

   5. Selecteer op het tabblad Services alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

 3.  Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend.

 5. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

Stap vijf: Uw firewallsoftware weer inschakelen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het firewallpictogram op de taakbalk (vlak bij de datum- en tijdsindicatie) en klik op Start of Inschakelen. Als er geen startoptie is, open dan de firewallsoftware en selecteer de optie om deze te starten of te activeren. Misschien verandert het pictogram van de firewall om aan te geven dat de firewall actief is of is uitgeschakeld.

 2. Als de firewall uitgeschakeld was tijdens de installatie van de productsoftware, dan is het mogelijk dat deze HP programma's of poorten blokkeert die nodig zijn om te scannen. Als er bij scanpogingen pop-upvensters met het verzoek tot netwerktoegang verschijnen, klik dan op Ja om toegang toe te staan.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, selecteer dan het resultaat middels de volgende opties voor meer informatie.

De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.De HP printerinstallatie is geslaagd, maar de printer werkt niet.

Als de printer is geïnstalleerd, maar de printer niet werkt zoals verwacht, hebben wij een oplossing voor u. HP heeft geautomatiseerde hulpprogramma's ontwikkeld voor het opsporen en oplossen van algemene afdrukproblemen, netwerkproblemen en scanproblemen. Selecteer een of meer van de volgende opties om het hulpprogramma voor uw printerprobleem te downloaden en uit te voeren.


Print_and_Scan_Doctor

HP Doctor voor afdrukken en scannen. HP heeft een snel en eenvoudig hulpprogramma ontwikkeld om veelvoorkomende problemen met afdrukken, scannen en de netwerkverbinding te detecteren en op te lossen: de HP Doctor voor afdrukken en scannen. HP raadt u aan de Doctor voor afdrukken en scannen te downloaden en te installeren wanneer u een probleem met uw HP printer wilt oplossen.

De HP Doctor voor afdrukken en scannen downloaden


HDU_icn

HP Hardware Diagnostic Utility. HP heeft een snel en eenvoudig hulpprogramma ontwikkeld om veelvoorkomende hardwareproblemen te detecteren en op te lossen: De HP Hardware Diagnostic Utility (hulpprogramma voor de hardwarediagnose). HP raadt u aan HP Hardware Diagnostic Utility te downloaden en te installeren wanneer u een hardwareprobleem wilt oplossen.

HP Hardware Diagnostic Utility downloaden


De HP printerinstallatie is mislukt. De HP printerinstallatie is mislukt.

Als de HP printerinstallatie niet is gelukt, zelfs na het uitvoeren van de voorgaande stappen, ga dan naar HP Customer Care voor meer informatie.

 
Ondersteuning voor productmodel krijgen
Zoek specifieke oplossingen, downloads en andere ondersteuningsinformatie voor uw productmodel.
Contact zoeken met anderen
Connect with others
Neem contact op met andere klanten en HP experts op de ondersteuningsforums om antwoord op uw vragen te vinden.