HP-godkjenning.

Kontroller at HP-kassettene er originale.


Få det du betalte for.

Før du skriver ut, bør du bruke programmet for godkjenning av HP-tonerkassett til å kontrollere at du har kjøpt en original LaserJet-tonerkassett fra HP. Beskytt deg mot utilsiktet kjøp av etterlignede kassetter. Disse brukte eller klonede kassettene er pakket, fremstilt og solgt til kunder som originale LaserJet-tonerkassetter fra HP. Den potensielle faren for å bruke etterlignede kassetter medfører dårlige utskrifter eller skader på skriveren. Hvis du støter på en etterlignet kassett, skriver du ut godkjenningsresultatene og returnerer kassetten til salgsstedet.

Ikke la deg lure. Last ned programmet for godkjenning av HP-tonerkassetter i dag, og bruk det hver gang du installerer en ny kassett.