Spillfamilien

$$list_links_tagline$$

1. Ultra-HD (QHD)-innhold kreves for å vise QHD-bilder.

2. Bare inkludert på utvalgte sku-er.

3 Kompatibel med Windows®-baserte PC-er med Thunderbolt™ 3-port.

4. Funksjonstilgjengelighet avhenger av produkt.

5. Krever maskinvareenheten OMEN Accelerator.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logoen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logoen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.

NVIDIA®, GeForce® og NVIDIA® -logoen er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende NVIDIA® Corporation i USA og i andre land.