OMEN stasjonær PC

$$list_links_tagline$$

OMEN stasjonær PC

$$list_links_tagline$$

1. Multi-core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.

2. Overklokking av prosessoren på enkelte modeller. Endring av klokkefrekvens og/eller spenning kan: (i) redusere systemstabiliteten og levetiden til systemet, prosessoren og andre systemkomponenter; (ii) føre til at prosessoren og andre systemkomponenter kan svikte; (iii) forårsake reduksjon av systemets ytelse; (iv) forårsake ekstra oppheting eller andre skader; og (v) påvirke systemets dataintegritet. HP og Intel har ikke testet, og gir ingen garanti for, bruk av prosessoren utover spesifikasjonene. HP og Intel har ikke testet og gir ingen garanti for bruken av andre systemkomponenter utover bransjestandardspesifikasjoner. HP og Intel tar ikke ansvar for at prosessoren og andre systemkomponenter, inkludert bruk med endret klokkefrekvens og/eller spenning – er egnet til et bestemt formål.

3. Minnemengden varierer i henhold til konfigurasjon.

4. For harddisker er 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 35 GB av systemdisken er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.

5. Basert på HPs interne testing med CrystalDiskMark-referanseprogramvare. Ytelsen er sekvensielt raskere (kun lesing) sammenlignet med en tradisjonell harddisk på 5400 o/min.

6. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige.
Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.

7. Alle ytelsesspesifikasjonene representerer de som typisk gis av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

8. FreeSync er en AMD-teknologi som er aktivert på FHD-skjermer. Den er laget for å eliminere hakking og bildebrudd i spill og videoer ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever skjerm, AMD Radeon™-grafikk og/eller AMD A-serien APU som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kreves. Tilpassbare oppdateringsfrekvenser varierer avhengig av skjermen.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Logoer for NVIDIA, GeForce, Surround og NVIDIA er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og i andre land.

Informasjon om DTS-patenter finner du på http://patents.dts.comEkstern kobling. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen, er registrerte varemerker og HEADPHONE:X og DTS HEADPHONE:X er varemerker for DTS, Inc. © DTS, Inc.

Med enerett.

DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land.

Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land.

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.