Oslo - hovedkontor

Hewlett-Packard Norge as
Rolfsbuktveien 4B, 5 etg.
1364 Fornebu

Postadresse:
Postboks 383
1326 Lysaker

Telefon 24 09 70 00
Telefaks 24 09 70 01
Ikke bruk disse numrene til teknisk support

mandag - fredag: 0800 - 1600

Stavanger

Hewlett-Packard Norge as
Welhavens vei 15
4319 SANDNES

Telefon 24 09 70 00
Ikke bruk disse numrene til teknisk support

mandag - fredag: 0800 - 1600

Trondheim

Hewlett-Packard Norge as
Leirfossveien 27
7038 Trondheim

Telefon24 09 70 00
Ikke bruk disse numrene til teknisk support

mandag - fredag: 0800 - 1600

HP-kontorer:

Oslo - hovedkontor

Stavanger

Trondheim